3 minute read

Her er det stor takhøyde

Sammen med frivillig Tor Saltvold tar innsamlings- og enhetsleder Tine Wahlstrøm smilende imot byLIV i Kirkens Bymisjons lokaler i Kong Oscars gate.

– Her er det stor takhøyde

Det sier Tine Wahlstrøm, innsamlings- og enhetsleder i Kirkens Bymisjon i Bergen. Sammen med frivillig Tor Saltvold tar hun smilende imot byLIV i Kirkens Bymisjons lokaler i Kong Oscars gate.

Tekst: Vibeke Blich

Saltvold, som har hatt flere ledende stillinger i bergensk næringsliv, er frivillig leksehjelper hos Kirkens Bymisjon. Han har besluttet at han vil gjøre noe nyttig for noen samtidig som han trapper ned i arbeidslivet.

Jeg lurte jo på om jeg måtte være personlig kristen for å få lov å bli med, men det var ikke et krav, dermed var det bare å melde seg. Ved samlinger tenner de et lys også for meg, sier Saltvold, som hjelper ungdom med lekser to timer i uken.

Foto: Kirkens Bymisjon

GODE MØTER MELLOM MENNESKER

– Den store takhøyden appellerer til mange. Det er ikke ekskluderende. Vi må ha menneskesynet i bunn om at alle mennesker er verdifulle. Alle må behandles med respekt, rettferdighet og omsorg, sier Wahlstrøm.

Foto: Kirkens Bymisjon

Saltvold legger til at selv om man selv bare er et lite tannhjul, så er det nyttig for noen. Dessuten gir det en god følelse å hjelpe. I alt Kirkens Bymisjon gjør, tilrettelegges det for gode møter mellom mennesker.

– Vi lever i byens utfordringer og må alltid tenke på hva byen trengernå. Mange sliter med ensomhet. Noen kan ha brent broer til venner ogfamilie, eller er ny i Norge og ikke kjenner noen. Alle trenger noen.

– Det er det viktigste i det vi gjør. Da vil vi ha frivillige som er positivt nysgjerrige til andre mennesker og som har lyst til å investere, og da må man ofte forplikte seg til to ganger i måneden, for dette med tillit tar tid, sier Wahlstrøm.

300 FRIVILLIGE HJELPERE

Det er i overkant av 300 aktive frivillige tilknyttet Kirkens Bymisjon i Bergen. De fleste av aktivitetene er lagt til Bergen sentrum. De har dog en miniversjon av familietilbudene på Landås/Slettebakken. I byen vår er det mange som har nytte av tilbudet. Om det sier Wahlstrøm:

Foto: Kirkens Bymisjon

– Vi lever i byens utfordringer og må alltid tenke på hva byen trenger nå. Mange sliter med ensomhet. Noen kan ha brent broer til venner og familie, eller er ny i Norge og ikke kjenner noen. Alle trenger noen. Det er der våre lavterskeltilbud er viktige, tilbud som er lett å bruke og som er basert på tillit og respekt. Det er tilbud som vi vet nytter og som folk trenger. ▗

Foto: Kirkens Bymisjon

AKTIVITETER I REGI AV KIRKENS BYMISJON:

• Akuttovernatting for fattige tilreisende

• Bamsehiet

• Batteriet

• Empo flerkulturelt ressurssenter

• Fri for ofre for menneskehandel og personer med prostitusjonserfaring

• Gatejuristen

• Hallvardstuen

• Home-Start Familiekontakten

• Korskirken

• Krohnhagen kafe og veksthus

• Leve med hiv

• Myrsnipa samværssted

• Møtestedet med oppsøkende team

• Omsorgsbasen for kvinner

• Pedalen sykkelverksted

• Re:tro ullverksted

• Ungdomstilbudet V13

• Åpen barnehage

Les mer på kirkensbymisjon.no