Page 1

ENCICLOPEDIA VISUAL DOS ANIMAIS GALEGOS TOMO II (2ยบ Curso)


A Aguia A aguia é un animal Vertebrado . Eun animal carnivoro nace de ovos, (e oviparo). Ten o corpo cheo de plumas e ten un pico grande. conta tamén cunhas garras poderosas e unha visión que lle permite ver as presas a grandes distancias. Respira polos pulmóns e é unha gran voadora. Poder ver a máis de 500 metros.


A Formiga A formiga é invertebrada. E omnívora e ovípara. Pode ser de cor marrón ou negra e son moi pequeñas. Teñen seis patas coas que camiñan e respiran polos pulmóns. Tén máis cerebro en comparación co seu corpo e pode levantar cincuenta veces o seu propio peso.


A Píntega E unha especie de anfibio. E Ovovivípara, porque pare larvas semidesarrolladas. Algunhas subespecies son vivíparos e paren na terra de duas a oito crias. Son pequenas, de dezaoito a vintecinco centímetros. Teñen a pel negra con pintas amárelas. E un animal de costumes nocturnas e carnívoro. Pode vivir vintecinco anos. Son vertebrados. Cando son larvas respiran por branquias e xa de adultas respiran por pulmóns.


A Troita A troita é un animal vertebrado carnívoro e oviparo. É un animal pequeno, ten a pel cuberta de escamas, pode nadar e respirar polas branquias xa que e un peixe. Cando estan nadando no rio distínguense dos outros peixes porque as suas escamas son moi brilantes. A troita é un animal vertebrado carnívoro e oviparo. É un animal pequeño e ten a pel cuberta de escamas. Pode nadar e respirar polas branquias xa que é un peixe. Cando estan nadando no rio distínguense dos outros peixes porque as suas escamas brilan moito.


A Abella A abella é un animal invertebrado. E omnívoro, vivíparo e pequeño. E un insecto e respira polos pulmóns. Hai tres clases de abellas nun panal: a raiña, a obreira e o zángano ou macho. Soamente pica ao home en defensa propia. Produce mel que é moi rica en vitaminas e beneficiosa para a saúde.


A Ardilla Mamífero vivíparo vertebrado que mide 25 cm de pelaje cuatro patas y una larga cola se alimenta de frutos secos y de semillas es muy agil y rápida camina y salta por los árboles de los bosques y parques.


O Sapoconcho É un animal vertebrado e omnivoro.É ovíparo e ten escamas e as placas óseas que forman o caparazón.Ten o corpo mediano e pode nadar e camiñar.Respira polos pulmóns.Poden hibernar durante os meses de inverno co frío. Durante esta estación deixan de comer e entran nun estado de sopor. Practicamente non se moven e a súa frecuencia de respiración redúcese.


O Raposo O raposo é un animal vertebrado. Vive en todos os continentes agás na Antártida. Ten as patas curtas, o fociño estreito e alongado, as orellas rectas e triangulares, unha pelaxe espesa e de cor laranxa por enriba e branca pola parte baixa. E un animal omnívoro e vivíparo. Respira polos pulmóns. E un cazador solitario. Acada en carreira unha velocidade de 48 km/h. Cando nunha zona desaparecen os raposos énchese de roedores.


O Paspallás O paspallás é un animal vertebrado. E un animal omnivoro e un ave, polo tanto e ovíparo,porque nace de ovos. O paspállas ten as plumas de cor pardo oscuro e case blancas no peito,ten duas patas de cor carne. Tén as plumas de cor pardo escuro e case brancas no peito, ten dúas patas de cor carne. Pode voar e respira por pulmóns. E capaz de moverse moi rápido.


A Pesacada A pescada é un animal vertebrado. A pescada é un animal carnívoro que se alimenta de outros peixes pequenos ou da súa propia especie ás veces. A pescada e ovipara. A pescada tén escamas, é pequena é non tén patas xa que é un peixe. No seu lugar tén aletas coas que pode nadar, e respira por branquias.


A Víbora A vibora É un animal invertebrado, é un animal ovíparo ten o corpo cuberto de pel con escamas. Pode nadar e arrastrase polo chan. Respira polos pulmóns é venenosa e tén a lingua bífida.


TOMO II - Animais Galegos  

Animais Galegos