Page 1

Borito_01.qxd

2011.04.19.

16:04

Page 1


Borito_02.qxd

2011.04.19.

16:05

Page 1


001_oldal.qxd

2011.04.19.

11:53

Page 1

Ki hinné, hogy ilyen gyorsan elrepül öt év?

TARTALOM ÁFEOSZ Kereskedelmi, Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium Bányai Júlia Gimnázium Bolyai János Gimnázium

2–6. 7–9. 10–15.

Congregatio Jesu (Angolkisasszonyok) Ward Mária Leánygimnáziuma és Kollégiuma

16–17.

Katedra Gimnázium, Informatikai és Mûvészeti Szakközépiskola és Kollégium Katona József Gimnázium

18–21. 22–27.

Kecskeméti Humán Középiskola, Szakiskola és Kollégium Kada Elek Közgazdasági Szakközépiskolája

28–32.

Kecskeméti Humán Középiskola, Szakiskola és Kollégium Kocsis Pál Mezõgazdasági és Környezetvédelmi Szakközépiskola, Szakiskolája

33–37.

Kecskeméti Humán Középiskola Németh László Gimnáziuma

38–42.

Kecskeméti Humán Középiskola Szent-Györgyi Albert Egészségügyi és Szociális Szakközépiskola és Szakiskolája

43–46.

Kecskeméti Humán Középiskola Széchenyi István Idegenforgalmi, Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskolája

47–52.

Kecskeméti Mûszaki Szakképzõ Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Gáspár András Szakközépiskola és Szakiskolája

53–66.

Kecskeméti Mûszaki Szakképzõ Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Kandó Kálmán Mûszaki Szakközépiskola és Szakiskolája

67–78.

KMI Kodály Zoltán Ének-zenei Iskolája Gimnáziuma és Szakközépiskolája

79–81.

Kecskeméti Református Gimnázium

82–86.

Lestár Péter Egységes Középiskola, Szakiskola

87–92. 93–95.

Piarista Gimnázium Táncsics Mihály Középiskolai Kollégium Érdekességek, hirdetések

96–97. 98–104.

„Akkor majd öt év múlva...” – bár megtehetnék, de aligha búcsúznak így egymástól az érettségizõ diákok. Legfeljebb valami filmben történhet így. Ott aztán néhány perc alatt megismernénk a fõhõsök életét, látnánk, mi történik velük fél évtized alatt, hogy aztán örömmel figyeljük, amint összejönnek érettségitalálkozni. Az egykori szerelmesek párás szemmel néznek egymásra, a fiúk hangosan ugratják egymást, zavartan néznek a tanárokra. Az egész osztály keresi a suli régi hangulatát, de nem találja. Ez már a valóság is lehetne, annyira filmszerû. Sõt a valóságban is így zajlik egy osztálytalálkozó. Akik évekig nem látták egymást, kicsit elcsodálkoznak azon, hogy milyen gyorsan repül az idõ, egy ideig nehezen talál bele az egykori kerékvágásba a beszélgetés, de aztán elered a szó. A múlt felidézése némi zavart okoz, sokan sokféleképpen emlékeznek. És amikor közfelkiáltással felszólítják a legjobb memóriájú osztálytársat, hogy tárja elõ a vélhetõ igazságot – azt nem fogadja el senki. Az osztálytalálkozó estéjén rendkívül gyorsan szalad az idõ. Még alig telepedett le mindenki, jószerével máris másnap hajnal van. Mire számba veszi az osztály az elmúlt öt évet, máris lehet azon tanakodni, hogy legközelebb ne várjanak ennyit, találkozzanak a következõ évben. Vagy már holnap. És mindez annyira megvalósítható ötletnek tûnik, hogy akár film is lehetne. Persze akibe már több józanságot csepegtettek az évek, így köszön el: „Akkor majd öt év múlva...” Ökrös Csaba

A Petõfi Lap- és Könyvkiadó Kft. ingyenes melléklete. Kiadja a Petõfi Lap- és Könyvkiadó Kft. 6000 Kecskemét, Széchenyi krt. 29. Tel.: 06-76/518-200 Fõszerkesztõ-kiadóigazgató: Király Ernõ. Felelõs szerkesztõ: Ökrös Csaba. Hirdetésvezetõ: Tóthné Nagy Erzsébet. Nyomdai elõkészítés: Nánási Erzsébet, Mészáros Erika, Mezei Klára, Sebestyén Hajnalka, Bús Csaba, Banczik Róbert. Nyomtatás: Lóczi és Társa Nyomdaipari Kft. gondozásában. Nyomdaipari szaktanácsadó: Lóczi István Nyomdai táskaszám: 37668/20. Nyomás napja: 2011. 04. 20. Megrendelés száma: 37668/20/2011.04.28.

1


002_oldal.qxd

2011.04.19.

15:33

Page 1

ÁFEOSZ KERESKEDELMI, KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

2

Két évtizedes múlttal a háta mögött Kecskemét legsikeresebb középiskolái közé tartozik az ÁFEOSZ Kereskedelmi, Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium, ahol a jó képességû diákok magas színvonalú képzés keretében kamatoztathatják tudásukat, és jó eséllyel jelentkezhetnek a felsõoktatási intézményekbe. Négy tanulmányi terület közül választhatnak az ÁFEOSZ-ba felvételizõ diákok: kereskedelem-marketing, közgazdaság, valamint kereskedelem-marketing magyar–angol, magyar–német két tanítási nyelvû. A középiskola kollégiumában biztosított a vidékrõl érkezõ tanulók elhelyezése. Az iskolában folyó komoly munkát mutatja, hogy minden tanévben kiemelkedõen sok megyei, régiós, országos és nemzetközi sikert könyvelhetnek el különbözõ tantárgyakból. Az érettségi vizsgák is mindig nagyon szép eredménnyel, 4-es átlaggal zárulnak. Kiemelhetjük az idegen nyelvieket, melyeken valamennyi osztály tanulói, különösen a két tanítási nyelvû osztályokban remekelnek. E két osztály tanulói úgy folytathatják felsõfokú tanulmányaikat, hogy már rendelkeznek felsõfokú nyelvvizsgával célnyelvbõl, és sokan már a második nyelvként tanult idegen nyelvbõl is sikeres középfokú vizsgát tesznek. Mindez tükrözi, hogy az ÁFEOSZ-ban kiemelten fontos az idegen nyelvek oktatása. Ennek hatékonyságát segítik az intézmény külkapcsolatainak köszönhetõ csereprogramok, melyek lehetõvé teszik, hogy a diákok anyanyelvi környezetben alkalmazzák a nyelvi tudásukat.

Kiemelten kezelik az intézményi fejlesztéseket is a neves középiskolában, hiszen ezek elengedhetetlenek a magas színvonalú oktatáshoz. Az elmúlt idõszakban sem maradtak el a

fejlesztések, a gazdasági nehézségek ellenére is több beruházást sikerült végrehajtaniuk. Az ÁFEOSZ-ban folyó komoly szakmai munkát fémjelzi, hogy az iskola

2005 óta vesz részt az emelt szintû érettségi vizsgáztatásban, a tavaszi és az õszi vizsgaidõszakokban emelt szintû írásbeli, javító, átadó és szóbeli vizsgaközpontként mûködik.


003_oldal.qxd

2011.04.19.

13:07

Page 1

12/A

ÁFEOSZ KERESKEDELMI, KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport

3 Osztályfõnök: Kónya Edit

FELSÕ SOR: Faragó Anita, Szabadi Katalin, Pusztai Nóra, Farkas Dávid, Hugyecz Márk, Berkes Máté, Szivós Gábor, Kocsis Liza, Szabó Zoltán, Deák Regina, Kalapos Lilla, Forgó Tamás KÖZÉPSÕ SOR: Varjasi Zsófia, Turkevi-Nagy Laura, Varga Zsuzsanna, Fehér Adrienn, Kónya Edit (osztályfõnök), Lengyel Melitta, Molnár Petra, Farkas Ivett, Hupka Adrienn ALSÓ SOR: Stojanovics Nóra, Bajzák Anita, Szabó Nóra, Kócsó Dalma, Csontos Vivien, Schmél Lilla, Abonyi Balázs, Lovas Annabella, Válik Boglárka


004_oldal.qxd

2011.04.19.

13:08

Page 1

ÁFEOSZ KERESKEDELMI, KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

12/B közgazdaság szakmacsoport

4 Osztályfõnök: Magony Andrea

ELSÕ SOR (BALRÓL JOBBRA): Bõszény Henriett, Szalai Henriett, Németh Ágnes, Cseh-Szakál Alexandra, Halasi Annamária, Tóth Lilla, Nagy Aranka MÁSODIK SOR: Suller Tamás, Kövecses Szilvia, Király Nóra, Kohan Ilona, Baski Evelin, Kovács Gábor, Magony Andrea (osztályfõnök) HARMADIK SOR: Kéri Dávid, Máté Dávid, Nagy Alexandra, Király Nikolett, Kõrösi Bettina, Szabó Erika, Miklós Tímea, Ács-Kocsis Enikõ HÁTSÓ SOR: Talmácsi Bence, Kovács Norbert, Nagy Szabolcs, Bányai Alexandra, Ordasi Edit, Nagy Dániel


005_oldal.qxd

2011.04.19.

13:08

Page 1

13/C

ÁFEOSZ KERESKEDELMI, KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

magyar–angol /magyar–német két tanítási nyelvû kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport Osztályfõnök: Korsós Miklós

ALSÓ SOR: Lendvai Anita, Nagy Titanilla, Kovács Eliza, Árva Tóth Bianka, Dér Gréta, Ordasi Szilvia, Mihácsi Gabriella MÁSODIK: Markó Ákos, Danics Szabina, Bakos Lilla, Farkas Antal Adrián, Rõfös-Horvát Ibolya, Kocsis Anna, Károly Kitti, Berente Péter, Csépe Levente HARMADIK SOR: Rottár René Vince, Oláh Levente, Odrobina Miklós, Simon Bettina, Szabó Kitti Titanilla, Orbán Judit, Csányi Péter, Fekete Milán NEGYEDIK SOR: Farkas Tamás, Gellai Csaba, Magyar Gábor, Horváth Zsófia, Korsós Miklós (osztályfõnök), Papp Lívia, Kovács Márk, Szûcs Bence

5


006_oldal.qxd

2011.04.19.

13:09

Page 1

ÁFEOSZ KERESKEDELMI, KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

13/D magyar–angol két tanítási nyelvû kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport

6 Osztályfõnök: Vajda Csaba

ALSÓ SOR (BALRÓL JOBBRA): Pap Gergely, Bene Gergõ, Kemény Klára Gyöngyi, Tót Angéla Veronika, Kanizsai Dóra, Eszes Gertrúd, Bolla Anikó, Ritter Alexandra MÁSODIK SOR: Hajagos Nikolett, Takács Mariann, Nagy Viktória, Said Szelina, Csikós Ágnes, Tamás Zsuzsanna Eszter, Rozner Adél, Zámbori Mirella, Ranga Eszter, Szûcs Petra HARMADIK SOR: Dollák Nóra, Szabó Nikolett, Leitert Imola, Katona Patrik, Málik Viktor, Vörös Dóra, Szabó Ádám Sándor, Tormási Dóra FELSÕ SOR: Bicskei Tamás, Rakonczai Gábor, Vajda Csaba (osztályfõnök), Csépe Szabolcs, Csutka Roland, Rakonczai Dávid


007_oldal.qxd

2011.04.19.

13:12

Page 1

BÁNYAI JÚLIA GIMNÁZIUM A Bányai Júlia Gimnázium 1991 óta nyolcosztályos gimnáziumként mûködik. Az iskola alapvetõ célja a tehetséggondozás, a felsõfokú tanulmányokra történõ felkészítés. A sikeres oktatói munkát mutatják a kompetenciamérések eredményei. A diákok minden évben jelentõsen az országos átlag és a nyolcosztályos gimnáziumok átlaga felett teljesítenek. Ennél is fontosabb az iskola által hozzáadott értéket mérõ skálán elfoglalt helyük, mely igazolja: diákjaik nemcsak jó képességûek, hanem az iskola a képességekben rejlõ lehetõségeket is sikeresen kibontja. A versenyeredmények tekintetében is példaértékû eredményeket mutathat fel a gimnázium. Bányais diákok sokasága öregbíti az iskola hírnevét a különbözõ versenyeken, a városi szintûektõl a nemzetköziekig. Az idegennyelv-oktatásra kiemelt hangsúlyt fektetnek, tanulóik angol, német és francia nyelvbõl választhatnak. A diákok jelentõs része legalább egy állami nyelvvizsgával fejezi be nyolcéves tanulmányait. A gimnázium német és marosvásárhelyi testvériskolai kapcsolatainak gyümölcseként jól mûködnek a csereprogramok. Az anyanyelvi környezetben történõ nyelvtanulást segítik még a Nagy-Britanniába, Franciaországba és Ausztriába szervezett tanulmányi kirándulások, programok is. Az iskola különlegessége a legórobotok használata, amit a számítástechnika, a programozás tanításának egyik új eszközeként vezettek be az 5–6. osztályosoknál.

7

Az iskola továbbtanulási mutatói hoszszú évekre visszatekintve elérik a 90 százalékot, az érettségi évében majdnem minden diákjuk felsõoktatási intézményben tanul tovább. A gimnáziumban folyó nevelés egyik fontos eleme a motiváció, az ösztönzés, a kiemelkedõ teljesítmények elismerése. A különbözõ tanulmányi és

sportversenyeken eredményesen szereplõ diákokat tanévenként két alkalommal az iskola nyilvánossága elõtt köszöntik. Az iskola legrangosabb erkölcsi elismerését, a Bányai Júlia-díjat a nevelõtestület döntése alapján minden évben a végzõs évfolyam legkiemelkedõbb eredményt elérõ tanulói kaphatják meg.

A nevelés központi kérdésének tekintik a szabad idõ hasznos eltöltését is, ennek jegyében a diákok számára sokszínû programlehetõségeket kínálnak. A hagyományos tantárgyi szakkörökön túl a diákok képzõmûvészeti és sportfoglalkozásokon vehetnek részt, valamint az iskolában arany minõsítésû énekkar mûködik.


008_oldal.qxd

2011.04.19.

13:13

Page 1

BÁNYAI JÚLIA GIMNÁZIUM

12.A gimnázium

8 Osztályfõnök: Reiterné Makra Zsuzsanna „Ember vigyázz, figyeld meg jól világod: ez volt a múlt, emez a vad jelen, hordozd szívedben. Éld e rossz világot és mindig tudd, hogy mit kell tenned érte, hogy más legyen.” (Radnóti Miklós)

ELSÕ SOR (BALRÓL JOBBRA): Máté Andor, Reiterné Makra Zsuzsanna (osztályfõnök), Molnár Dániel Manó, Szikora Máté, Bajáki Dorina, Péntek Dorina, Rétszilasi Melinda, Eperjesi Zsófia, Szilágyi Dorottya KÖZÉPSÕ SOR: Borsik Arnó, Kurucz Milán, Ziegner Kristóf, Léber Attila, Ponyeczki Eliza, Szabó Zsuzsanna, Pápai Márta, Gyárfás Luca FÖLÖTTÜK A FIÚK (KÖZÉPTÕL JOBBRA): Kara Balázs, Mikulás Bence, Budai Csaba, Csíkos Zsolt HÁTSÓ SOR: Hajdu Balázs, Huszti Péter, Kerekes Gyula, B. Tóth Dániel, Kádár Péter, Katona Áron, Balla Péter HIÁNYZIK A KÉPRÕL: Jakab Dávid, Juhász Alíz, Kocsis Laura


009_oldal.qxd

2011.04.19.

13:14

Page 1

12.B

BÁNYAI JÚLIA GIMNÁZIUM

gimnázium

9 Osztályfõnök: Gudmon Veronika „Keresd az életben mindig a szépet, Ragadd meg azt, amit más észre sem vesz, S hidd el, ha sokszor durva is az élet, Mindig találni benne kellemest és szépet.” (Goethe)

ELSÕ SOR: Zemplényi Dóra, Drozdik Bianka, Lengyel Anna, Nagy Bernadett, Németh Zsanett, Katus Krisztina, Tasnádi Fanni, Komlódi Ágota, Szabó Krisztina MÁSODIK SOR: Gudmon Veronika (osztályfõnök), Demeter Gábor, Muhi Péter, Juhász Alexandra, Boros Ferenc, Csíkos Anna, Gyõri Virág, Gubó Luca, Takács Viktor, Dienes Valentin HARMADIK SOR: Tóth Gabriella, Gerõházi Tamás, Gál Máté, Garay Gergõ, Donáth Gábor, Tóth Mátyás HÁTSÓ SOR: Németh Bence, Majzik Nikolett, Guzsvány Eszter, Szeverényi Tamás, Trencsényi Péter


010_oldal.qxd

2011.04.19.

13:14

Page 1

BOLYAI JÁNOS GIMNÁZIUM

10

Mottó: „A fõnek kell mûvelnie a szívet” (Bolyai János)

BOLYAI – errõl a névrõl a kecskemétieknek jó ideje nemcsak a matematikuszseni jut az eszükbe, hanem az iskola is, amelyik a nevét viseli. Ismert és elismert oktatási intézménynek számít a városban a lassan 25 esztendõs Bolyai János Gimnázium. Mi a kulcsa ennek? Ha a diákokat kérdezzük, õk azt mondják, hogy a bolyais közösség varázsa és a diákközpontúság a suli legfõbb erénye. A szülõk az igényes, színvonalas képzést tartják a legfontosabbnak. A tanárok számára a tehetséges gyerekek, a színvonalas munkát segítõ képzések és az egyre modernebb technikai felszereltség jelent nagy vonzerõt. Az iskola vezetõsége pedig a jól képzett, a szakmai kihívásokat kedvelõ tanári karban és az együttmûködésre kész szülõkben látja a siker titkát. TEHETSÉGGONDOZÁS A Bolyai nagy hangsúlyt fektet a tehetségek fejlesztésére. Az intézmény sikeres munkáját bizonyítja, hogy elnyerte a Tehetséggondozó középiskola címet, és 2010 óta Tehetségpont. Ennek keretében tehetséggondozó mûhelyek széles palettája várja a diákokat, akik német nyelvi, irodalmi, természettudományos és informatikai szakkörök munkájába kapcsolódhatnak be. A tanári munkaközösségek évrõl évre rendeznek szaktárgyi versenyeket, ahol a tanulók mérlegre tehetik tudásukat. IDEGEN NYELVI PROJEKTEK, PÁLYÁZATOK A nyelvi tapasztalatszerzést szolgálják a vállalkozó kedvû diákok számára az iskolai együttmûködéseket biztosító Comenius-programok. Jelenleg is kettõ – egy angol és egy német nyelvû – projekt zajlik az iskolában. A német és a spanyol

nyelvet tanuló diákok számára ösztöndíjpályázatok teszik lehetõvé a célnyelvi környezetben a nyelvtanulást. SZABADIDÕS PROGRAMOK A Bolyai a kezdetektõl fogva nagy hangsúlyt fektetett a személyiségfejlesztésre, hogy diákjai széles látókörû, harmonikus felnõttekké váljanak. A diákok zenei ízlésének finomítására a kórus és a Zengõ aula koncertsorozat szolgál. A tanulók irodalmi és újságírói ambícióját a Bolygató, az 1994 óta töretlenül mûködõ iskolaújság támogatja. A mûvészeti szakkörök, kirándulások és kiállítások a képzõmûvészeti érdeklõdésû és alkotó diákoknak adnak teret. Az elõadómûvé-

szek a színjátszó kör keretein belül teljesedhetnek ki, a mozgásra vágyó gyerekek pedig a Diáksportkör keretein belül sportolhatnak. A közélet iránt érdeklõdõ ifjak a diákönkormányzati szerepvállalásban és a fordított nap keretében megrendezett diákdiri-választások során tapasztalhatják meg a demokrácia mûködését. Természetesen nem hiányozhatnak a hagyományos bolyais rendezvények sem. TÁRGYI FELTÉTELEK A 46 fõs tanári kar oktató-nevelõ munkáját segítik a projektorral, számítógéppel és interaktív táblával felszerelt tantermek, a fizikai, kémiai, biológiai és informatikai szaktantermek, a szá-

mítógépes nyelvi laboratórium, a tízezer kötetes könyvtár, a 650 négyzetméteres tornaterem, a férfi- és nõi konditerem. TOVÁBBTANULÁS A Bolyai János Gimnázium a diákokat elsõsorban a továbbtanulásra készíti fel. Hogy ez nem üres szólam, bizonyítja az is, hogy tanulóinak több mint 90 százaléka nyer felvételt évrõl évre az általa választott felsõoktatási intézménybe. Aki belép a Bolyai falai közé, egy modern szemléletû, mindig fejlõdésre kész, diákközpontú, a kor kihívásaira felelõ gimnáziumban találja magát, ahol elhivatott tanárok várják a tehetséges, tanulni vágyó, nyitott és céltudatos diákokat.


011_oldal.qxd

2011.04.19.

13:15

Page 1

12/A, 13/C

BOLYAI JÁNOS GIMNÁZIUM

hagyományos gimnázium; magyar–spanyol két tanítási nyelvû képzés

11 Osztályfõnök: dr. Mészárosné Nyitrai Éva „Jól válaszd meg az álmod, mert ez meghatározza egész életed alakulását, sorsodat is, és esetleg be is teljesülhet.” (J. W. Goethe)

ÜL: Varga Richárd, Sebõk Imre ELSÕ SOR: Juhász Laura, Varga Zsuzsanna, G. Nagy Regina, Bekecs Dorottya, Varga Donát, Léh Noémi, Antós Noémi Boglárka MÁSODIK SOR: Tóth Zsuzsanna, Váczi Ágnes, Farkas Krisztina, Szabó Viktória, Pityi Dávid, Horváth Petra, Szórát Dorina, Konfár Ivett, dr. Mészárosné Nyitrai Éva (osztályfõnök) HARMADIK SOR: Gyepes Adél, Palásti Fanni, Bene Vivien, Varga Nóra, Provics Eszter, Kasza Nelli, Börönte Kata, Szabados Barna, Landauer Dániel, Kökény Sándor, Szûcs Bence, Majer Kristóf, Taracközi Róbert, Illés Sándor, Mészáros István, Pásztor Roland


012_oldal.qxd

2011.04.19.

13:19

Page 1

BOLYAI JÁNOS GIMNÁZIUM

12/B emelt szintû angol

12 Osztályfõnök: Harkai Hajnalka „Csak kétféleképpen élheted az életed. Vagy abban hiszel, hogy a világon semmi sem varázslat. Vagy pedig abban, hogy a világon minden varázslat.” (Albert Einstein)

NEGYEDIK SOR: Vas Benjámin, Végh Tamás, Csaplár Soma, Megyesi Dániel, Rimóczi Csaba, Szölgyén Ákos, Feigl Dávid HARMADIK SOR: Szenek Orsolya, Bõthe Beáta, Szabó Melinda, Szabó Vivien, Bogya Alexandra, Sebõk Olivér MÁSODIK SOR: Farkas Enikõ, Hortobágyi Ágnes, Mandel Henriett, Harkai Hajnalka (osztályfõnök), Berente Zoltán, Lengyel Richárd, Sinka Szabolcs, Hegedûs Gábor, Vígh Fruzsina ELSÕ SOR: Molnár Mónika, Szabó Kinga, Kollár Aliz, Nagy Kitti, Lukács Hella, Kiss Nándor, Lipcsei János


013_oldal.qxd

2011.04.19.

13:20

Page 1

12/C

BOLYAI JÁNOS GIMNÁZIUM

emelt szintû matematika–informatika

13 Osztályfõnök: Szõke Tóth Zsolt „Találkozás és búcsúzás az élet annyi csak, Valaki jön, valaki megy, S az emlék megmarad” (Leonard Da Ung)

HÁTSÓ SOR: Papp Zsolt, Deac Róbert, Földi Bence, Csorba Márton, Bátor András Joakim, Bakró-Nagy Norbert NEGYEDIK SOR: Sápi Zsombor, Szabó Ákos, Vida Dániel, Tóth Máté, Körmöczi András, Kiss Máté, Felföldi József, Kenyeres Norbert HARMADIK SOR: Szõke Tóth Zsolt (osztályfõnök), Molnár Róbert, Liptai Márton, Csorbai Szabolcs, Gál András MÁSODIK SOR: Ulicsnik Gábor, Barcsa Alex, Losonczi Nikolett, Kozák Diána, Horváth Orsolya, Mészáros József ELSÕ SOR: Bujdosó Eszter, Nádudvari Dzsenifer, Krizsán Kitti, Gelányi Henriett HIÁNYZIK A KÉPRÕL: Bárándi Máté, Hadházi Kitti, Madár Ádám


014_oldal.qxd

2011.04.19.

13:34

Page 1

BOLYAI JÁNOS GIMNÁZIUM

12/D emelt szintû német

14 Osztályfõnök: Megyesiné Vikor Aranka „Ki elindult, s még nem érkezett meg, biztatóbb a helyzete a soha el nem indulónál.” (Hioszi Tatiosz)

ELSÕ SOR (BALRÓL JOBBRA): Józsa Norbert, Szûcs Kevin, Csík Bence, Mécs Edit, Acsai Anett, Lakos Lilla, Németh Tamara MÁSODIK SOR (BALRÓL JOBBRA): Rendes Zsolt, Szabó Zoltán Bence, Monori Lili, Garajszki Vivien, Csontos Zsuzsanna, Schneider Anett, Szabó Katinka, Hamza Dóra, Gyöngyösi Nikolett, Schwaiger Réka, Német Daniella, Ladányi Emese, Nyitrai Márk, Domokos Emese, Fiedler Szandra, Buczkó Anita, Hürkecz Jennifer, Szûcs Tünde Nauzika, Bodor Zsófia, Nagy Renáta, Holtság Fanni, Petromán Tünde Anna Megyesiné Vikor Aranka (osztályfõnök)


015_oldal.qxd

2011.04.19.

13:35

Page 1

12/E

BOLYAI JÁNOS GIMNÁZIUM

sportosztály

15 Osztályfõnök: Ábel József „Tedd, amit úgy érzel, tenned kell, Arra menj, amerre a szíved terel, Hisz idõd oly’ kevés, Légy hát a magad ura, míg élsz.” (Axl Rose)

FELSÕ SOR: Török Krisztián, Farkas András, Nagy Péter, Farkas Péter, Kovács Máté, Király Henrik, Patvaros Zsolt, Tóth Csaba ALSÓ SOR: Szilágyi Bence, Horváth Zoltán, Jávorszky Dóra, Kovács Adrienn, Ábel József (osztályfõnök), Herceg Réka, Molnár Tamás, Varga Roland, Farkas Csaba


016_oldal.qxd

2011.04.19.

13:44

Page 1

CONGREGATIO JESU (ANGOLKISASSZONYOK) WARD MÁRIA LEÁNYGIMNÁZIUMA ÉS KOLLÉGIUMA

16


017_oldal.qxd

2011.04.19.

13:44

Page 1

CONGREGATIO JESU (ANGOLKISASSZONYOK) WARD MÁRIA LEÁNYGIMNÁZIUMA ÉS KOLLÉGIUMA gimnázium

17 Osztályfõnök: Tarjányi Mária

HÁTSÓ SOR: Kéri Bernadett, Petõ Zsuzsanna, Vádle Anita, Holecz Sára, Lengyel Laura, Papp Izabella, Miklós Enikõ, Kura Bettina, Csány Zsófia, Vincze Katalin, Demeter Anett, Kovács Nóra, Réfi Enikõ, Sréter Kitti, Szappanos Anna, Berényi Boglárka KÖZÉPSÕ SOR: Marosi Mercédesz, Zsámboki Laura, Hetényi Döniz, Kutas Kinga, Bezdán Barbara, Kiss Melinda, Tóth Nikolett, Straszinszki Ágnes, Nagy Henriett, László Annamária, Topánka Izabella, Tarjányi Mária (osztályfõnök) ELSÕ SOR: Szepesi Renáta, Szakállas Réka, Bujdosó Erzsébet, Kollár Judit, Hrovatin Annamária, Varga Lívia, Tõzsér Klaudia, Karkas Anita


018_oldal.qxd

2011.04.19.

13:46

Page 1

KATEDRA GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI ÉS MÛVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Mottó: „Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát, megtanulja szeretni, amit csinál, és megtalálja azt a munkát, amit szeretni fog.” Szent-Györgyi Albert (Válogatott tanulmányok)

Kecskeméten 1998 szeptemberétõl mûködik a Katedra Gimnázium, Informatikai és Mûvészeti Szakközépiskola és Kollégium a Katedra Iskolai Alapítvány fenntartásával.

18

A Katedra középiskola szakközépiskolai osztályaiban a törvényileg elõírt középiskolai tananyag tanítása mellett középfokú alkalmazott grafikusi, illetve informatikai képzést nyújtanak, mely felkészíti és alkalmassá teszi a tanulókat az önálló piacgazdasági tevékenységre, ugyanakkor a továbbtanuláshoz szükséges szakmai alapokat is biztosítja. Az érettségit követõen a fiatalok az általuk választott területeken képesekké válnak önálló, alkotó jellegû, kreatív munkára. A gimnáziumi képzés három éve indult el az iskolában. A gimnáziumi osztályok legfontosabb feladata a tanulók általános mûveltségének megalapozása és érettségi vizsgára való felkészítése. A magas színvonalú oktatás mellett az iskola vonzerejéhez nagyban hozzájárul, hogy a tanítás kis létszámú osztályokban, illetve – a szakmai órákon – csoportbontásban folyik. Hangsúlyos a nyelvoktatás, mely a tudásszintnek megfelelõ csoportokban zajlik. Magyarországon egyedül csak a Katedrában lehet csillagászat tantárgyból érettségi vizsgát tenni. A kiemelten jó tanulmányi eredményt és a közösségi munkát havonta rendszeres ösztöndíjjal jutalmazzák. Saját kollégiumukban minden vidéki diáknak biztosítják az elhelyezést és a tanuláshoz szükséges feltételeket.

A Katedra küldetése • A Katedra középiskola egészének és a pedagógusok személyes munkájának célja, hogy megtalálja és biztosítsa a legmegfelelõbb formákat, feltételeket és környezetet a tanulók fejlõdéséhez, az élethosszig tartó tanuláshoz szükséges alapképességek megszerzéséhez. • Céljuk, hogy a diákokat hozzásegítsék ahhoz, hogy egyéniségüket, fogékonyságukat megtartva, döntéshozó képességüket fejlesztve önmagukkal és társas környezetükkel egyensúlyban lévõ személyiségekké váljanak. • Fontosnak tartják, hogy diákjaik képesek legyenek közösségeket létrehozni és mûködtetni, másokkal együttmûködni.

• Céljaik eléréséhez a hagyományos magyar oktatás jól bevált módszereit olyan új eljárásokkal ötvözik, amelyek lehetõvé teszik, hogy diákjaik kompetenciái a kor követelményeinek megfelelõen fejlõdjenek. A tanulókat sokféle módon bevonják az oktatási folyamatba, figyelembe véve képességeik különbözõségét. • Az ismeretek gyakorlati alkalmazására helyezik a hangsúlyt, ezzel növelik diákjaik esélyét, hogy a késõbbiekben megtalálják a számukra legmegfelelõbb tevékenységi köröket, ahol kreatívan és sikeresen tudnak majd munkálkodni.


019_oldal.qxd

2011.04.19.

13:48

Page 1

12/A informatika, mûvészet

KATEDRA GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI ÉS MÛVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 19

Osztályfõnök: H. Tóth Gabriella

ELSÕ SOR (BALRÓL JOBBRA): Horváth Szabolcs, Vörös Balázs, Kollár Konrád Péter, Kanalas Norbert, Pápai Péter, Vajda Árpád MÁSODIK SOR: Kis Szilvia Alíz, Lente Bettina, Fûri Krisztina, H. Tóth Gabriella (osztályfõnök), Behány Alexandra, Nagy Mónika, Szöllõsi Zsuzsanna HARMADIK SOR: Trecskó Ferenc Alex, Gyulai Máté, Knoll Gábor Erik, Kovács Zsolt, Balla Dávid, Bory Péter, Lente Vilmos, Tóth Ákos László, Pálinkás Bálint, Csõsz Roland


020_oldal.qxd

2011.04.19.

13:48

Page 1

KATEDRA GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI ÉS MÛVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

12/B informatika, mûvészet

20 Osztályfõnök: Purgelné Nóbik Éva

ÁLLÓ SOR: Türei Milán, Tóth Roland, Lakatos Ádám, Erdélyi Huba Csaba, Purgelné Nóbik Éva (osztályfõnök), Antal Norbert, Bali Violetta, Lami Cintia, Pacskó Zsuzsanna, Horti Vanda, Czombos Zsófia, Kiss Luca, Gönczi Gergõ, Kozma Gyõzõ, Gyuris Alex Zsolt ÜLÕ SOR: Lestyán Tamás, Kis Milán Márk, Kanalas Dorina, Juhász Péter, Lénárd Alexandra Mária


021_oldal.qxd

2011.04.19.

13:49

Page 1

12/C mûvészet

KATEDRA GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI ÉS MÛVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 21

Osztályfõnök: Lukács Gyöngyi

ELSÕ SOR: Pászti-Tóth Enikõ, Csaba Henrietta, Szekretár Enikõ, Takács Petra, Muth Szonja, Bikali Zóra, Furda Vanda, Szûcs Ádám, Medgyesi Attila MÁSODIK SOR: Nagy Henrietta, Kovács Kitti Mónika, Lukács Gyöngyi (osztályfõnök), Pekker Vivien, Bajer Fanni, Gatyás Viktor Olivér, Nagy Gábor Tibor, Szappanos Ádám, Orosz Róbert, Berencsi László, Takács Ákos, Keresztes Csaba, Farkas Andor, Szvorény Attila, Puskás Bence


022_oldal.qxd

2011.04.19.

13:51

Page 1

KATONA JÓZSEF GIMNÁZIUM

22


023_oldal.qxd

2011.04.19.

13:51

Page 1

12/A

KATONA JÓZSEF GIMNÁZIUM

6 évfolyamos humán osztály

23 Osztályfõnök: dr. Szablics Bálintné

ELSÕ (ÜLÕ) SOR: Imre Alexandra, Borbély Dóra, Markó Éva, dr. Szablics Bálintné (osztályfõnök), Merena Dorina, Tarjányi Rita, Csízi Petra MÁSODIK SOR: Kuli Benjamin, Fekete Edit, Polyák Anita, Makó Luca, Szabó Lilian, Gyurkovics Zsófia, Keresztes Petra, Megyesi Alexandra, Ludányi Vivien, Papp Krisztián HARMADIK SOR: Kovács László, Batka Roland, Keszthelyi Zita, Pint Zsófia, Zugor Valentina, Pencz Kriszta, Zubornyák Lilla, Aradi László, Víg Árpád NEGYEDIK SOR: Beóka Bence, Szappanos Dávid, Wolford Lajos, Rózsemberszki Áron, Víg Ádám, Lampert Alex


024_oldal.qxd

2011.04.19.

13:52

Page 1

KATONA JÓZSEF GIMNÁZIUM

12/B 6 évfolyamos reál osztály

24 Osztályfõnök: Reiter István

ELSÕ SOR: Kristóf Imola, Hegedûs Klára, Bakos Ágnes, Baglyas Alexa, Andrássy Judit, Nagy Adrienn, Galló Zsófia MÁSODIK SOR: Serfõzõ Réka, Nagy Dorottya, Tormási Fanni, Bozsonyi Ivett, Reiter István (osztályfõnök), Hammer Ildikó, Eszik Edit, Sutus Fanni, Balog Richárd HARMADIK SOR: Kun Gergely, Virág Gyula, Molnár Rebeka, Pusztai Vivien, Németh Paula, Schnábel Anita, Kovács Ákos, Balázs Bertold, Nagy Nándor NEGYEDIK SOR: Damásdi Gábor, Bólya Bence, Verdon Bálint, Szabó Gábor, Zónai Roland, Mihala Ferenc, Tóth Norbert, Görög Imre


025_oldal.qxd

2011.04.19.

13:52

Page 1

12/C

KATONA JÓZSEF GIMNÁZIUM

magyar–angol két tanítási nyelvû és emelt szintû német

25 Osztályfõnök: Takács István Árpád

ELSÕ (ÜLÕ) SOR: Faragó Anikó, Mészáros Laura, Laczó Dániel, Gyurkó Réka, Sárai-Szabó Luca, Fekete Renáta MÁSODIK SOR: Bede Anna, Nyerges Dóra, Gulyás Szilvia, Faragó Katalin, Fári Kata, Kertész Flóra, Bartal Attila HARMADIK SOR: Farkas Ferenc, Miklya-Luzsányi Eszter, Rózsa Orsolya, Hardi Szabó Letícia, Farkas Réka, Sleisz Boldizsár, Varga Szilárd NEGYEDIK SOR: Kalydy Gábor, Farkas Márton, Tóth Norbert, Ujhidy Zoltán, Takács Zoltán, Antal Tamás


026_oldal.qxd

2011.04.19.

13:53

Page 1

KATONA JÓZSEF GIMNÁZIUM

12/D emelt szintû biológia és általános tantervû

26 Osztályfõnök: Ritter-Mészáros Ida

ELSÕ (ÜLÕ) SOR: Molnár Anna, Dániel Ágnes, Farkas Emese, Tormási Judit, Hajdú Bianka, Pintér Kamilla, Józsa Bernadett, Szabados Edina. MÁSODIK SOR: Marosi Tibor, Petró Flóra, Paál Dóra, Zakupszky Máté, Ritter-Mészáros Ida (osztályfõnök), Fazekas Ákos, Csavajda Ádám, Tréfás András HARMADIK SOR: Tóth Ágota, Balogh Kata, Rózsavölgyi Rózsa, Balogh Bence, Ugranyecz Dániel, Szeibert József, Kovács Ákos, Olajos Géza, Bognár Bence NEGYEDIK SOR: Szalai Attila, Mikó János, Bujdosó Donát, Kelemen Tamás, Bajáki Dániel, Váradi Mihály, Diós Ádám, Kelõ Viktor, Kulcsár József


027_oldal.qxd

2011.04.19.

13:53

Page 1

13/E

KATONA JÓZSEF GIMNÁZIUM

Arany János Tehetséggondozó Program

27 Osztályfõnök: Gyovai Sándor

ELSÕ (ÜLÕ) SOR: Csillag Tünde, Faragó Zsófia, Tóth Judit, Gyovai Sándor (osztályfõnök), Bangó Barbara, Paprika Renáta, Zámbó Csilla Noémi MÁSODIK SOR: Hajnal Attila, Kiss Gabriella, Titl Gabriella, Pankovics Renáta, Nagy Alexandra, Wéber András HARMADIK SOR: Ábrahám Milán, Kosztán Zsófia, Kovács Vivien, Krix Dávid, Rácz Dávid Tamás, Wittmann Viktor


028_oldal.qxd

2011.04.19.

13:56

Page 1

KECSKEMÉTI HUMÁN KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

KADA ELEK KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA

28

A Kada Elek Közgazdasági Szakközépiskola ebben az évben ünnepli fennállásának 100. évfordulóját. Egy évszázada képzünk a város és a régió pénzintézeteinek, kereskedelmi és iparvállalatainak, önkormányzati, közigazgatási szerveinek korszerû szakmai, informatikai és nyelvtudással rendelkezõ szakembereket. A 9–13. évfolyamon általános és szakmai alapozó képzést folytatunk, melynek célja az általános mûveltségen túl kommunikációs készségek megszerzése, a viselkedéskultúra elsajátítása, emelt szintû nyelvi képzés, informatikai, számítógépes szövegszerkesztési, táblázatkezelési, hálózati ismeretek elsajátítása és közgazdasági, valamint kereskedelem–marketing, üzleti adminisztrációs alapozó képzés, mellyel tanulóinkat az elsõ négy, illetve nyelvi elõkészítõn öt évfolyamon, egyrészt a továbbtanulásra, másrészt a megalapozott, közgazdasági orientációjú szakmaválasztásra készítjük fel. Tanulóink olyan korszerû ismereteket és készségeket sajátítanak el, amelyeket késõbbi munkavállalóként jól hasznosíthatnak. A 13. és 14. évfolyamon középfokú, emelt szintû és felsõfokú szakképzést folytatunk. Minden képzés érettségire épülõ, egyéves vagy kétéves képzési forma. A szakmai vizsgát tett diákok olyan végzettséget kapnak, amelyik képessé teszi õket az azonnali munkaerõ-piaci elhelyezkedésre, de lehetõvé teszi a továbbtanulásukat is a felsõoktatási intézmények valamelyik alapszakán. Az 1998/99-es tanévben indítottuk be a nagy érdeklõdésre számot tartó akkre-

ditált felsõfokú pénzügyi szakügyintézõ képzést, melyet a BGF Pénzügyi és Számviteli Fõiskolai Karával közösen szervezünk. Az iskolánkban folyó magas színvonalú oktató-nevelõ munka elismeréseként a Budapesti Gazdasági Fõiskola újabb, akkreditált felsõfokú szakképzés indítására adta meg az engedélyt a 2009/2010. tanévtõl gazdálkodás–menedzserasszisztens szakirányon. A 2005/2006. tanévtõl kezdõdõen indítottuk a felsõfokú akkreditált európai uniós üzleti szakügyintézõ képzésünket a Szolnoki Fõiskolával közös szervezés-

ben. Európai uniós tagságunk miatt egyre kurrensebbek a nyelvigényes és a külkereskedelem feladataira specializált, felsõfokú képesítést nyújtó képzések. A 2011/2012. tanévtõl kezdve indítani szeretnénk az ügyviteli szakmacsoportban az ügyintézõ-titkár emelt szintû kétéves, és a pénzügyi-számviteli ügyintézõ középfokú képzést. Az utóbbi képzés idõtartama az elõzetes tanulmányok beszámításával 1 év. Így erre a képzésre azok jelentkezését várjuk, akik közgazdasági vagy kereskedelem–marketing, üzleti adminisztráció képzésben

vettek részt középiskolai tanulmányaik során. A múlt eredményeire, értékeire alapozzuk a jövõt a Kecskeméti Humán Középiskola, Szakiskola és Kollégium intézményegységeként. Olyan képzettséget szeretnénk adni tanulóinknak, amelyik megfelel a hazai és az európai követelményeknek, de a világ bármely részén alkalmazható. Szeretnénk megõrizni a 100 éves mûködés alatt kialakult szellemiséget, melynek alapja az, hogy az öreg iskola féltõ szeretettel és gondoskodással kísérje figyelemmel diákjai életútját.


029_oldal.qxd

2011.04.19.

13:57

Page 1

12/A

KECSKEMÉTI HUMÁN KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

KADA ELEK KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA

szakközépiskola

29 Osztályfõnök: Taskovics Gyöngyi „Az életem lemeze megfordult. Van, ahol reccsen és zörög, van, ahol ugrik, túlpörög, megcsuklik a hang egy karcolásban, s remeg az ív, kihagy a szó, kihagy a szív.”

HÁTSÓ ÁLLÓ SOR (BALRÓL JOBBRA): Asztalos Tamás, Bodrozsán László Balázs, Héjjas Bence, Pesti Márton, Balla Gábor, Kovács Zoltán, Erdélyi Krisztián, Kávai Krisztián János, Gyenes Milán, Nagy Zsolt Roland, Dudás Ferenc, Szabó Dániel KÖZÉPSÕ ÁLLÓ SOR (BALRÓL JOBBRA): Molnár Mónika, Karuczka Alíz, Kiss Alexandra, Szedlák Hajnalka, Szekeres Krisztina, Tasi Szandra, György Anna, Kónya Melinda, Török Regina Ágnes, Várszegi Normann ÜLÕ SOR (BALRÓL JOBBRA): Kiss Nikolett, Kapás Dóra, Bácsi Szilvia, Vikor Fanni, Taskovics Gyöngyi (osztályfõnök), Váradi Zsuzsanna, Kerekes Kata, Pesti Nikolett, Utasi Réka HIÁNYZIK A KÉPRÕL: Halász Mónika, Horváth Márton


030_oldal.qxd

2011.04.19.

13:57

Page 1

KECSKEMÉTI HUMÁN KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

KADA ELEK KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA

12/B szakközépiskola

30 Osztályfõnök: Dobozy Gyöngyi „Fiatal lelkünk minden vágya vad, S nem mindig tudjuk, hogy mit szabad. Mert bonyolult dolog élni a világon, Gyõztesen jutni át minden akadályon.” (Bárdosi Németh János)

ÜLÕ SORBAN (BALRÓL JOBBRA): Faragó Tamara Adrienn, Mihály Marietta, Hornyák Orsolya, Krizsán Andrea, Dobozy Gyöngyi (osztályfõnök), Kemény László, Horváth Tamás, Varró Márk, Bodrics Alexandra KÖZÉPSÕ SOR (BALRÓL JOBBRA): Gusztos Veronika, Pandó Anett, Fekete Rozália, Farkas Edina, Kánisz Evelin, Sponga Diána, Siroki Kriszta, Cseh Viktória, Csupor Zsolt, Fekete Bettina ÁLLÓ SOR (BALRÓL JOBBRA): Losonczi Judit, Vékony Valentin, Szabó Tamás, Benda Tamás, Kürtösi Dávid, Szabó Tamás László, Kökény Attila, Hajagos Miklós, Seres István, Herczeg Lili, Sándor László HIÁNYZIK A KÉPRÕL: Tóth Ágnes


031_oldal.qxd

2011.04.19.

13:58

Page 1

12/C

KECSKEMÉTI HUMÁN KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

KADA ELEK KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA

szakközépiskola

31 Osztályfõnök: Kovács István „Nekünk nem elég a kékség, nekünk az egész ég kell.” (Goethe)

ÁLLÓ SOR (HÁTUL, BALRÓL JOBBRA): Kovács Balázs, Marton Zoltán, Pataki Bence, Lévai Roland, Kósa Gábor MÁSODIK ÁLLÓ SOR (BALRÓL JOBBRA): Punyi Renáta, Somodi Dániel, Bicskei Ákos, Molnár Sándor, Török Gergõ, Lõrinc Brigitta, Seregély Kitti ELSÕ ÁLLÓ SOR (BALRÓL JOBBRA): Horváth Tünde, Borbás Dalma, Nyerlucz Judit, Kállai Szabina, Orell Bettina, Németh Tímea, Simkó Kinga, Makány Diána, Nyerges Norina, Cseh Nikolett ÜLÕ SOR (BALRÓL JOBBRA): Papp Brigitta, Kurucz Éva, Kovács István (osztályfõnök), Gellér Judit, Szõke Klaudia, Marton Szilvia


032_oldal.qxd

2011.04.19.

13:58

Page 1

KECSKEMÉTI HUMÁN KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

KADA ELEK KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA

13/D szakközépiskola

32 Osztályfõnök: Nagy Ildikó „Szabad szerettem volna lenni mindig s õrök kísértek végig az úton.” (Radnóti Miklós)

HÁTSÓ SOR (BALRÓL JOBBRA): Hugyecz Nikolett, Harkai György, Durjanik Nándor, Korom Gábor, Barta Dániel, Polyák Viktor KÖZÉPSÕ SOR (BALRÓL JOBBRA): Ruip Adrienn, Szijjártó Adrienn, Orosz Vivien, Szrapkó Bettina, Zakar Zsófia, Molnár Márta, Markó Mónika, Marsa Marietta ÜLÕ SOR (BALRÓL JOBBRA): Nagy József, Pesti Máté, Marte Lia, Nagy Ildikó (osztályfõnök), Szerdahelyi Réka, Kovács Berta, Kincses Kitti HIÁNYZIK A KÉPRÕL: Farkas Dániel


033_oldal.qxd

2011.04.19.

13:59

Page 1

KECSKEMÉTI HUMÁN KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

KOCSIS PÁL MEZÕGAZDASÁGI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLÁJA A Kocsis Pál Mezõgazdasági és Környezetvédelmi Szakközépiskola és Szakiskola 1929-ben a Duna–Tisza Közi Mezõgazdasági Kamara tevékenységének köszönhetõen jött létre mint Kertmunkásképzõ Intézet. 1984. december 1. jeles dátum az iskola életében, ekkor vette fel a Kossuth-díjas szõlõnemesítõ Kocsis Pál nevét a Mezõgazdasági Szakmunkásképzõ Intézet. 1988-ban érettségit adó szakközépiskolai oktatással bõvült a képzés, 1993-tól környezetvédelmi szakmacsoportban is folyik oktatás iskolánkban, és 1997 õszén indult az elsõ kertész- és növényvédelmi technikus osztály. 1988-ban egy új épületet is kapott az iskola – a jelenlegi helyünket. Szakiskolai osztályainkban a 2 + 2-3 éves képzést, 9–10. osztályban általános képzést kapnak tanulóink, majd a 11. évfolyamtól szakmai képzést dísznövénykertész-, zöldségtermesztõszakmában. A két- vagy hároméves szakmai képzés után szakmunkás-bizonyítványt kapnak az itt végzett diákok. Szakiskolai képzési kínálatunkban igyekszünk megfelelni a külsõ partneri igényeknek, illetve kihasználni az intézményi integráció nyújtotta lehetõségeket, ezért bõvítettük a struktúrát panziós, falusi vendéglátó, lótartó és -tenyésztõ szakmai képzésekkel. Az elõre hozott szakiskolai képzést jelenleg zöldségtermesztõ-szakmában indítjuk, de a szakképzés változása miatt várhatóan a szakiskolai képzés a jövõben csak ilyen 3 éves formában zajlik majd. A szakközépiskolában az egységes érettségi vizsgára készítjük fel diákjainkat, itt szakmai alapozó tantárgyként környezetvédelem–vízgazdálkodási vagy

33

mezõgazdasági alapozó ismereteket tanulnak. Ezek a tantárgyak az érettségi vizsgán választható tantárgyként szerepelnek. Érettségivel rendelkezõ tanulóink és másik iskolában érettségizett tanulók számára is kétéves szakmai képzésként • természet- és környezetvédelmi technikus • mezõgazdasági laboratóriumi technikus • parképítõ és -fenntartó technikus

• hulladékgazdálkodási képzést biztosítunk.

technológus

A 2009/2010-es tanévtõl kezdve a Kecskeméti Fõiskola Kertészeti Fõiskolai Karával együttmûködve indítottuk a hulladékgazdálkodási technológus felsõfokú szakképzést. A hulladékgazdálkodási technológus szakképesítés célja: a mezõgazdaságban, az élelmiszeriparban keletkezõ, illetve a kommunális

hulladék gyûjtése, kezelése, hasznosítása, elhelyezése feladatait irányító, illetve e téren vállalkozást létrehozó szakemberek képzése. Gyakorlati oktatásunk az iskolánk tanüzemében folyik, amely a folyamatos fejlesztéseknek köszönhetõen a legkorszerûbb technikákkal van felszerelve. Tanulóink minden évben sikeresen szerepelnek az országos szakmai tanulmányi versenyeken.


034_oldal.qxd

2011.04.19.

14:00

Page 1

KECSKEMÉTI HUMÁN KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

KOCSIS PÁL MEZÕGAZDASÁGI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLÁJA

12/A mezõgazdasági szakmacsoport szakközépiskolai osztály

34 Osztályfõnök: Czompó Mónika „Az élet olyan leckék sora, amelyeket át kell élnünk, hogy megérthessük.” Emerson

ELSÕ SOR: Veszelovszki Dóra, Vinnai Roxána, Nosza Zsolt, Huszárik Györgyi MÁSODIK SOR: Heizer Csaba, Garzó Ervin, Czompó Mónika (osztályfõnök), Juhász Gábor, Kovács Ágnes, Rabitovszki Áron HARMADIK SOR: Gerõcz Róbert, Nagy Andor, Németh Nóra, Polyák Ferenc, Farkas Tamás, Horvát Attila, Kiss Adrián, Farkas Bálint, Vezsenyi Norbert NEGYEDIK SOR: Noel Áron, Laczkó Márk, Gyökér Ádám, Turi Mihály, Zubek Ákos


035_oldal.qxd

2011.04.19.

14:00

Page 1

12/B környezetvédelemvízgazdálkodás szakmacsoportos szakközépiskolai osztály

KECSKEMÉTI HUMÁN KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

KOCSIS PÁL MEZÕGAZDASÁGI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLÁJA 35

Osztályfõnök: Trepák Krisztián „Régi harcok, régi, kopott könyvek Derû, mosoly, néha fájó könnyek Múlik minden, rohannak az évek Búcsút mondunk, múló diákévek.” (Ernest Hemingway)

FELSÕ SOR: Vitai Gergely, Szrenkó Marcell Gábor, Radics Tivadar, Nagy Viktor, Szentpéteri Sándor, Gábor Gyula, Ranga Zsolt, Szabó András, Borbás János, Virág István. KÖZÉPSÕ SOR: Deák Krisztina, Farkas Márta, Magó Rebeka, Suba Márta, Krasnyánszki Anna, Pankotai Szabina, Molnár Máté Márk, Úr Kitti, Jánka Ádám, Fekete Tamás, Kárpáti Júlia, Kökény Szabolcs ALSÓ SOR: Balla Beatrix, Csabai Kornélia Réka, Bengõ Attila János, Szemerey Viola Zita, Trepák Krisztián (osztályfõnök), Karácson Alexandra, Kecskés Ádám


036_oldal.qxd

2011.04.19.

14:08

Page 1

KECSKEMÉTI HUMÁN KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

KOCSIS PÁL MEZÕGAZDASÁGI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLÁJA

2/12.K zöldségtermesztõ osztály

36 Osztályfõnök: Bujdosó Imre „Eddig csak álmodtunk, terveztünk még, most valóra válhat minden, ami szép. Az élet, a munka tárt karokkal vár, s hogy szép lesz-e, csak rajtunk áll.” (Szabó Pál)

HÁTSÓ SOR: Walter Dániel, Aczél Tamás, Ináncsi László, Pekár Hajnalka KÖZÉPSÕ SOR: Lippai Szabina, Adorján Renáta, Pácsa Márta, Danka Ramóna, Halász Dorina, Németh Anna, Szabó Amanda ÜLÕ SOR: Muntyán Erika, Molnár Szilvia, Bujdosó Imre (osztályfõnök), Kenderesi Patrícia, Dobai Bettina


037_oldal.qxd

2011.04.19.

14:09

Page 1

2/14.H hulladékgazdálkodási technológus

KECSKEMÉTI HUMÁN KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

KOCSIS PÁL MEZÕGAZDASÁGI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLÁJA 37

Osztályfõnök: Gyuricza Gyuláné Nedelkovics Judit „Cselekedj mindig helyesen, Ez néhány embernek örömet fog okozni, Másokat pedig döbbenettel tölt majd el.” (Mark Twain)

FELSÕ SOR (BALRÓL JOBBRA): Magyar Viktor, Diós Attila László, Baranyai Katalin, Lovas Nikolett, Réczkai Ferenc, Kõrözsi Nándor, Pusztai Martin Valentin, Fábián Zsolt. KÖZÉPSÕ SOR: Kránicz Beáta, Csonka Katalin, Vereckei Károly András, Csabai László Roland, Erdõs Attila, Tóth Erika, Szabó Hajnalka, Kovács Andrea, Fazekas András, Vámos István ALSÓ SOR: Duráncsik Hajnalka, Hornyák Nikolett, Virág Zsófia, Gyuricza Gyuláné Nedelkovics Judit, Horváth Sándor, Horváth Szimonetta, Hegedûs Petra


038_oldal.qxd

2011.04.19.

14:11

Page 1

KECSKEMÉTI HUMÁN KÖZÉPISKOLA

NÉMETH LÁSZLÓ GIMNÁZIUMA

38

Iskolánk az Irinyi és Szent Imre utca sarkán található egy szép mûemlék épületben. Névadónk szellemiségéhez hûen az általános mûveltség minél szélesebb körû és minél magasabb szintû terjesztését végezzük. Felnõtt korú diákjaink levelezõ, esti és digitális osztályokban készülnek az érettségire. A hagyományos tanórákon kívül rendezvények szervezésével (kirándulás, rendkívüli óra, színházlátogatás) erõsítjük tanulóközösségeinket, s minden végzõs diákunk gazdag emlékkel lép ki az iskolakapun. Meddig terjednek az iskola falai? Hol van a lépcsõnek vége? Ma biztosan ott, ahol járunk, de egy év múlva, öt év vagy 20 év múlva? Az elért eredmények, a személyes boldogságok beteljesülései mutatják meg. A nehéz idõkben felírnánk minden iskola homlokzatára Németh László gondolatát: „A mûveltség: védettség.”


039_oldal.qxd

2011.04.19.

14:11

Page 1

12/A

KECSKEMÉTI HUMÁN KÖZÉPISKOLA

NÉMETH LÁSZLÓ GIMNÁZIUMA

gimnázium

39 Osztályfõnök: Major Tibor „Régi harcok, régi kopott könyvek Derû, mosoly, néha fájó könnyek Múlik minden, suhannak az évek Búcsút intünk fájó diákévek.” (Hemingway)

FELSÕ SOR (BALRÓL): Kovács Zsolt, Csertõ Tamás, Baranyi Tibor, Gacs Dávid, Harascsák Attila KÖZÉPSÕ SOR: Túrkevi-Nagy Ágnes, Szabó Barbara, Czermann Vivien, Dékány Mariann, Ipacs-Szabó Ildikó, Nagyné Márton Szilvia, Guttyán László ALSÓ SOR: Nagy Elvira, Kuszliné Kárpáti Krisztina, Nagy Ágnes, Kiss Mária, Major Tibor (osztályfõnök), Kovács Zsuzsanna, Gerõcs Mária, Vörösné Horváth Katalin, Gréczi Mónika HIÁNYZIK A KÉPRÕL: Asztalos Brigitta, Baranyi Richárd, Berényi Tamás, Bozsik Tamás, Elek Krisztián, Fodor Attila, Hegedûs Judit, Horváth Gábor, Sajgó Beatrix, Szabó Adrián, Várkonyi Judit


040_oldal.qxd

2011.04.19.

14:12

Page 1

KECSKEMÉTI HUMÁN KÖZÉPISKOLA

NÉMETH LÁSZLÓ GIMNÁZIUMA

12/B gimnázium

40 Osztályfõnök: Kovács Andrea „Amit tapasztalsz, érzesz, és tanulsz, Évmilliókra lesz tulajdonod.” (Madách Imre)

FELSÕ SOR (BALRÓL): Kuti Emese, Pál Erzsébet, Fürj Éva, Kovács Erika, Komlósiné Kerekes Krisztina, Gáborné Boda Mónika, Szekér Ágnes KÖZÉPSÕ SOR: Baráth Bernadett, Heronyányi Mirtill, Lisku Edina, Darabos Tímea, Németh Károlyné, Molnár Sándorné, Szûcs-Tóth Edit, Siposné Lisztes Irén ALSÓ SOR: Szerencsiné Nagy Krisztina, Melkvi Zoltán, Borsos Kálmán, Fehér Zsolt, Kovács Andrea (osztályfõnök), Bán Péter, Bán Norbert, Molnár József, Tanács Hajnalka


041_oldal.qxd

2011.04.19.

14:18

Page 1

12/C

KECSKEMÉTI HUMÁN KÖZÉPISKOLA

NÉMETH LÁSZLÓ GIMNÁZIUMA

gimnázium

41 Osztályfõnök: Czafik Szonja „Úgy érezzük, amit teszünk csak egy csepp a tengerben, de a nélkül a csepp nélkül sekélyebb lenne a tenger.” (Kalkuttai Teréz anya)

FELSÕ SOR (BALRÓL): Bede András, Forgács Ádám, Molnár Ádám, Czafik Szonja (oszályfõnök), Gabai Gábor Ferenc, Vörös István, Papp Milán, Pataki Gábor ALSÓ SOR: Hevér Anita, Pesti Katalin, Kis Alexandra, Juhász Krisztina, Bényeiné Bús Mónika, Balogh Edina, Szobodek Hajnalka, Mócza Anett, Maka Rita, Bakos Kinga HIÁNYZIK A KÉPRÕL: Faragó József Sándor, Matúz Csaba, Pataki József


042_oldal.qxd

2011.04.19.

14:18

Page 1

KECSKEMÉTI HUMÁN KÖZÉPISKOLA

NÉMETH LÁSZLÓ GIMNÁZIUMA

12/E gimnázium

42 Osztályfõnök: Lenkóné Nagy Andrea „Élni való minden élet, Csak magadnak hû maradj. Veszteség nem érhet téged, Hogyha az lész, ami vagy.” (Goethe)

FELSÕ SOR (BALRÓL JOBBRA): Gábor Mátyás, Kalán Zoltán, Subicz János, Karancsi Balázs Tamás, Beliczay Regõ Áron, Hojsza Ferenc, Rádi Tamás KÖZÉPSÕ SOR: Becze Mercédesz, Baksa Dóra, Tóth Orsolya, Kapocs Lilla, Forgó Ágnes, Pusztai Nóra Viktória, Biró Petra, Világos Nikolett, Jánosi Ágnes, Móczár Krisztina, Trefán Gabriella ALSÓ SOR: Rácz Erika, Csikesz Eszter Sára, Ciurcui Zita Melinda, Tóth Alexandra, Lenkóné Nagy Andrea (osztályfõnök), Mészáros Klaudia, Szûcs Krisztina, Cseh Nikolett, Kordik Edina, Kósa Adrienn HIÁNYZIK A KÉPRÕL: Bartók Bence, Fülöp Szabolcs Attila, Zsigmond Olívia


043_oldal.qxd

2011.04.19.

14:17

Page 1

KECSKEMÉTI HUMÁN KÖZÉPISKOLA

SZENT-GYÖRGYI ALBERT EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLÁJA Intézményegységünk jogelõdje, a SzentGyörgyi Albert Egészségügyi és Szociális Szakközépiskola és Szakképzõ Intézet 1986-ban épült fel. Az iskola 1988-ban vette fel Szent-Györgyi Albert nevét. 1996-ban megszûnt a hagyományos, 8 általánosra épülõ szakiskolai, 1999-ben az egészségügyi szakközépiskolai képzés. Jelenleg évfolyamonként három, humán szakközépiskolai osztályunk indul, melybõl 2009 óta az egyik osztályban német nyelvi elõkészítõ van a 0. évfolyamon. A 2011/12-es tanévtõl megkezdjük az elõre hozott szakiskolai képzést szociális gondozó és ápoló szakon. Nagy érdeklõdés kíséri az õsztõl bevezetésre kerülõ sport csoportunkat is, ahol a Futball Akadémia keretében tanulnak majd a leendõ focisták. 1994 óta a szakmai képzések belépési szintje megváltozott. A legtöbb egészségügyi és szociális szak érettségihez kötõdik. Jelenleg nappali és a levelezõ tagozatainkon az egészségügyi, a szociális és az oktatási szakmacsoportok szakmai képzéseit szervezzük. Több szakterületbõl választhatnak diákjaink, így a legnépszerûbbek az ápoló, a csecsemõ- és gyermekápoló, a mentõápoló, a gyógymasszõr, a kisgyermekgondozó, -nevelõ és a fitnesz-wellness szakjaink. Szakképzésünk célja a munkaerõ-piaci elvárásoknak való megfelelés. Ennek érdekében tanulóinkat felkészítjük a munkaerõ-piaci aktív részvételre, szakmai karrierjük megtervezésére és megvalósítására. Igyekszünk fejleszteni a szakmaváltásokhoz szükséges képességeket, attitûdöket is. Értékrendszerünk másik alapja a tanuló-

43

központúság. Szervezett személyiségfejlesztõ foglalkozásokkal, tanulóinkra való állandó odafigyeléssel, problémáik megoldásában való segítségnyújtással, egy kölcsönös tiszteleten alapuló tanár-diák kapcsolat kialakításával formáljuk õket. Tanulóink elõzetes tudásának beszámítása, esetenként az egyéni tanulási program kialakítása része „tanulóbarát” filozófiánk megvalósításának. Fontosnak tartjuk a szülõkkel való folyamatos kapcsolattartást, együtt-

gondolkodást, együttmûködést. A kölcsönös tiszteletet és bizalmat tekintjük nevelési munkánk alapjának. A munkához való tisztességes viszony, a megfelelõ munkakultúra értékrendszerünkben vonatkozik tanulóra és tanárra egyaránt. Pedagógusaink a szaktudást rendkívül fontosnak tartják, tanítványaik elõtti tekintélyük alapjának tekintik. Mi hiszünk az ember fejlesztésének lehetõségében. Oktató-nevelõ munkánk si-

kerének záloga a közösen gondolkodni tudó és akaró, egységes, jól képzett, innovációra fogékony tantestület. Ennek bizonyítékai eddigi eredményeink, jó hírnevünk, az irántunk megnyilvánuló egyre nagyobb érdeklõdés. Intézményegységünk az elmúlt évtizedek alatt sok változáson ment keresztül. Jelentõsen fejlõdve, adottságaiban, teljesítményében és lehetõségeiben is méltóvá vált névadója nevéhez.


044_oldal.qxd

2011.04.19.

14:19

Page 1

KECSKEMÉTI HUMÁN KÖZÉPISKOLA

SZENT-GYÖRGYI ALBERT EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLÁJA

12/A szakközépiskola

44 Osztályfõnök: Ködmön András „Ami fél, azt el ne fogadd Egészet akarj és egészet adj!” Ady Endre

ELSÕ SOR (BALRÓL JOBBRA): Sánta Edina, Fõzõ Attila, Varga Niké, Polyák Márta, Bényi Debóra, Ködmön András (osztályfõnök), Molnár Szabina, Ragó Renáta, Bán Krisztina, Madar Boglárka MÁSODIK SOR (BALRÓL JOBBRA): Bende Viktória, Seregély Edina, Bajusz Evelin, Nagy Judit, Streichovonecz Viktória, Nagy Brigitta, Kárpáti Nikolett, Serbán Eszter, Csörgõ Georgina, Gémes Diána. HARMADIK SOR (BALRÓL JOBBRA): Rab Dorina, Bagó Balázs, Gólya Martin, Kis Tibor, Kiss Henrietta, Gajdácsi Zsófia, Borbély Éva, Hortobágyi Réka, Kármán Zsuzsanna, Bíró Krisztina


045_oldal.qxd

2011.04.19.

14:20

Page 1

12/B szakközépiskola

KECSKEMÉTI HUMÁN KÖZÉPISKOLA

SZENT-GYÖRGYI ALBERT EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLÁJA 45

Osztályfõnök: Nyerges Andrea Regina „Minden szeretet gyanús, mert önzés és fukarság lappang hamujában. Csak a barát vonzalma önzetlen, nincs benne érdek, sem az érzékek játéka. A barátság szolgálat, erõs és komoly szolgálat, legnagyobb emberi próba és szerep.” (Márai Sándor)

ÜLÕ SOR (BALRÓL JOBBRA): Berki Zsanett, Szûcs Nikolett, Ludányi Erika, Detki Mónika, Görbe Pál Renátó, Vlaszák Dóra, Csatos Ágota Klára, Lukach Nikolett, Mézes Fanni Eszter, Bozsik Hajnalka Judit KÖZÉPSÕ SOR (BALRÓL JOBBRA): Török Bernadett, Fodor Cintia, Versegi Ádám, Takács Réka, Molnár Balázs, Kocsis Roxána, Nagy Szabolcs, Balla Ibolya, Csontos Anita, Nyerges Andrea Regina (osztályfõnök) FELSÕ SOR (BALRÓL JOBBRA): Bencsik Rita, Németh Alexandra, Scheidt Tímea Nóra, Bertalan Dávid, Dávid Adrián, Körmendi Kristóf, Reszeli Soós Eszter, Pongrácz Noémi, Kis Jonatán, Stojanovics Dóra, Kiss Judit


046_oldal.qxd

2011.04.19.

14:20

Page 1

KECSKEMÉTI HUMÁN KÖZÉPISKOLA

SZENT-GYÖRGYI ALBERT EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLÁJA

12/C szakközépiskola

46 Osztályfõnök: Fodor Mária „Az élet gazdagabb lesz, ünnepibb és emberibb, ha megtöltöd a hétköznapok néhány percét a rendkívülivel, az emberivel” (Márai Sándor )

FELSÕ SOR (BALRÓL JOBBRA): Tasi Titanilla, Novák Adrienn, Sipos Anita, Pécsi Viktória, Szepesi Ádám, Nagy Viktória, Dinnyés Krisztina, Köblös Petra, Bari Rita. KÖZÉPSÕ SOR (BALRÓL JOBBRA): Nagy Bernadett, Magó Éva, Szamosfalvi Andrea, Mihócsa Szilveszter, Mándity Petra, Berkes Hajnalka, Ádám Adrienn, Tátrai Regina, Szélesi Éva ALSÓ SOR (BALRÓL JOBBRA): Terjék Szilvia, Miklós Kitti, Fodor Mária (osztályfõnök), Szabó Rebeka, Kocsó Judit, Hevesi Kitti, Kenderes Csilla


047_oldal.qxd

2011.04.19.

14:21

Page 1

KECSKEMÉTI HUMÁN KÖZÉPISKOLA

SZÉCHENYI ISTVÁN IDEGENFORGALMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLÁJA A Humán Középiskola legnagyobb intézményegysége a Széchenyi István Idegenforgalmi, Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola. Az iskolában oktatott szakmák (idegenforgalom, vendéglátás – ezen belül is pincér, szakács, cukrász) keresettek a munkaerõpiacon, így végzõs tanulóinknak biztos továbbtanulási, illetve elhelyezkedési lehetõséget tudunk biztosítani. A 2011/2012-es tanévben ismét 5 osztályt indítunk: két szakközépiskolait és három szakiskolait. A szakközépiskolai képzésben népszerû a két tanítási nyelvû, 5 éves képzésû idegenforgalmi osztály, hiszen a tanulók a képzés végén kétnyelvû (magyar–német) érettségi bizonyítványt kapnak. Mivel iskolánk évek óta a KIT egyik nyelvvizsgahelyszíne, így a közép- vagy emelt szintû érettségi bizonyítvány mellé még egy vagy két szakmai nyelvvizsgát is szerezhetnek diákjaink tanulmányaik során. Az iskola befejezése után sem kell megválniuk a jó öreg alma matertõl, hiszen a Szolnoki Fõiskola Üzleti Fakultásával karöltve felsõfokú szakmenedzser képzést folytatunk vendéglátó szakon, a Budapesti Gazdasági Fõiskolával pedig idegenforgalmi szakon. A kétéves, nappali rendszerû képzés befejezése után felsõfokú OKJ-s bizonyítványt adunk tanulóinknak, akik ezzel elhelyezkedhetnek vagy folytathatják tanulmányaikat fõiskolákon, egyetemeken. A 3 éves szakiskolai képzésre minden évben háromosztálynyi tanulót veszünk fel. A jövõ tanévtõl lehetõség lesz arra is, hogy ezeket a szakmákat megszerezzék tanulóink az elõre hozott 3 éves alterna-

47

tív szakiskolai képzés keretében. Iskolánk minden tanulónak szerez munkahelyet, több mint 50 vendéglátó-ipari egységgel van napi kapcsolatunk. A tanulószerzõdéseket a kamara intézi számukra. A szakképzési évfolyamra járók a tanítási idõ legnagyobb részét a munkahelyeken töltik, ahol alaposan megismerik választott szakmájukat, az iskolába csak szakmai gyakorlatra és elméleti órákra járnak be. A három év sikeres befejezéseként pedig OKJ-s szakmunkás-bizonyítványt vehetnek át. Az iskolában folyó szakmai munkához korszerû tan-

konyha, tanétterem és tancukrászat tartozik, felszerelésüket évrõl évre igyekszünk frissíteni, felújítani. Legjobb diákjaink számára 1994 óta lehetõséget biztosítunk arra, hogy nyári szakmai gyakorlatukat a németországi Fekete-erdõ Schwarzwald-Baar járásában töltsék. A 3 hónapos gyakorlat során betekintenek a németországi szállodák, vendéglátóhelyek napi munkájába, gyakorolják a nyelvet, s tapasztalatokat gyûjtenek a munka világából. A villingeni vendéglátóés szállodaipari középiskolával együttmûködési megállapodásunk van, így évente

10–15 tanulónk utazik oda, illetve fogadjuk õket. Közös projektek, kirándulások, fõzések színesítik a két iskola kapcsolatát. Iskolánk tanulói szívesen vesznek részt országos közismereti, szakmai és sportversenyeken, ahonnan értékes helyezésekkel térnek haza. Az Európai Uniót népszerûsítõ országos versenyt 8 év óta iskolánk csapata nyeri meg. Tanári kollektívánk minden pedagógusa jól felkészült, kiváló szakember, aki lelkiismeretes, felelõsségteljes oktató-nevelõ munkájával nagyban hozzájárul iskolánk elismertségéhez, sikeréhez.


048_oldal.qxd

2011.04.19.

14:22

Page 1

KECSKEMÉTI HUMÁN KÖZÉPISKOLA

SZÉCHENYI ISTVÁN IDEGENFORGALMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLÁJA

12/B vendéglátó-ipari szakközépiskola

48 Osztályfõnök: Erdélyi Károly „Én mondom: Még nem nagy az ember. De képzeli, hát szertelen. Kisérje két szülõje szemmel: a szellem és a szerelem!” (József Attila)

HÁTSÓ SOR (BALRÓL): Rada Richard, Farkas Attila, Kovács József, Szauer Tamás. FELÜLRÕL MÁSODIK SOR (BALRÓL): Fodor Máté, Bódis Bence, Lossó Géza, Komáromi Máté. FELÜLRÕL HARMADIK SOR (JOBBRÓL): Kobela László, Szabó Máté, Erdélyi Károly (osztályfõnök). FELÜLRÕL NEGYEDIK SOR (BALRÓL): Uzsoky Dávid, Balanyi Dávid, Fazekas Gergõ, Szabó Bence, Oláh Balázs, Szalai István, Garzó András. ALULRÓL MÁSODIK SOR (BALRÓL): Marozsi Norina, Vágó Vivien, Magyar Renáta, Nyitrai Tünde, Magyar Dóra, Deák Ildikó, Sinkó András, Tóth Péter. ALSÓ SOR (BALRÓL): Bereczki Zsuzsanna, Tóth Ariella, Eperjesi Dorina, Csordás Dzsenifer, Kiss Gyöngyi, Apró Béla, Dóczi Gábor, Kiss András. LEGELÖL: Kiss Alexandra, Kalmár Fanni


049_oldal.qxd

2011.04.19.

14:22

Page 1

13/A idegenforgalmi osztály

KECSKEMÉTI HUMÁN KÖZÉPISKOLA

SZÉCHENYI ISTVÁN IDEGENFORGALMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLÁJA 49

Osztályfõnök: Kovács Ágnes

FELÜL (BALRÓL JOBBRA): Kobela Nóra Fanni, Szabó Réka, Vörösmarti Lili, Rózsa Renáta, Boros Rebeka, Varga Lilla, Gazdik Ágnes, Miklós Szilvia KÖZÉPEN (BALRÓL JOBBRA): Perényi Judit, Butora Kamilla Ágnes, Eke Dalma Dóra, Kovács Ágnes (osztályfõnök) ALUL (BALRÓL JOBBRA): Mizsei Tünde, Márta Szimonetta, Vata Anna, Farkas Anita HIÁNYZIK A KÉPRÕL: Tima Viktória Gabriella


050_oldal.qxd

2011.04.19.

14:23

Page 1

KECSKEMÉTI HUMÁN KÖZÉPISKOLA

SZÉCHENYI ISTVÁN IDEGENFORGALMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLÁJA

13/C pincér

50 Osztályfõnök: Boukhatem Rita

FELSÕ SOR (BALRÓL JOBBRA): Horváth Tamás, Ondó Attila, Szél Attila, Szabó Zsófia, Óvári Dorina, Kovács Zsófia, Horváth Georgina, Dinók Vilma, Baumhakl Jennifer, Szabó Tünde, Kátai Laura Diána, Nagy Viktória ALSÓ SOR(BALRÓL JOBBRA): Karóczkai Gábor, Váczi Csaba, Horváth Csaba, Pörge Tímea, Rigó Csilla, Kárpáti Kitti, Benyó Viktória, Boukhatem Rita (osztályfõnök) HIÁNYZIK A KÉPRÕL: Balogh Csaba, Benda Anikó


051_oldal.qxd

2011.04.19.

14:25

Page 1

13/D szakács

KECSKEMÉTI HUMÁN KÖZÉPISKOLA

SZÉCHENYI ISTVÁN IDEGENFORGALMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLÁJA 51

Osztályfõnök: Ács Imre

FELÜL (BALRÓL JOBBRA): Kovács Gyula Tibor, Balogh Tamás, Vas Roland, Dorogi Milán Ignác, Petrovics Zoltán, Ács Imre (osztályfõnök), Duksa Kovács Attila, Dernovics Bence, Zsíros Juhász Bence, Oláh Attila ALUL (BALRÓL JOBBRA): Kiss Adrián, Ács Roland, Rédli Richárd, Bíró Gerda, Buzsik Dávid, Ország Attila, Palásti Zsolt Dániel, Nagy Martin. HIÁNYZIK A KÉPRÕL: Fekete László


052_oldal.qxd

2011.04.19.

14:25

Page 1

KECSKEMÉTI HUMÁN KÖZÉPISKOLA

SZÉCHENYI ISTVÁN IDEGENFORGALMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLÁJA

13/E cukrász–szakács

52 Osztályfõnök: Zoboki Józsefné

ELSÕ SOR (BALRÓL JOBBRA): Farkas Vivien, Szálas Tímea, Szûcs Anita, Kovács Attila, Kiss Edina MÁSODIK SOR (BALRÓL JOBBRA): Váradi Viktor, Bretus Réka, Zoboki Józsefné (osztályfõnök), Rapcsó Rita, Udvardi Csilla, Lantos Róbert. HARMADIK SOR (BALRÓL JOBBRA): Nyíri Roland, Kertész Ádám, Adamik Martin, Maróti Viktor, Keresztes László, Gáspár Emese, Nyíri Milán, Borkin Kristóf


053_oldal.qxd

2011.04.19.

14:26

Page 1

KECSKEMÉTI MÛSZAKI SZAKKÉPZÕ ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

GÁSPÁR ANDRÁS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLÁJA 53


054_oldal.qxd

2011.04.19.

14:27

Page 1

KECSKEMÉTI MÛSZAKI SZAKKÉPZÕ ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

GÁSPÁR ANDRÁS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLÁJA

12/A közlekedés (szakközép)

54 Osztályfõnök: Vértesi Lászlóné

ÁLLÓ SOR (BALRÓL JOBBRA): Kerekes Tamás, Kasza János, Kovács Gábor, Mondok Károly, Tóth István, Tyukász Ernõ, Nagy Dániel, Tantó Szilveszter, Tóth János, Kis Dávid, Gángol Zsolt, Farkas László, Kiss Tamás, Vincze Zoltán ÜLÕ SOR (BALRÓL JOBBRA): Besenyi Gabriella, Pálinkás Lilla, Kusma Anita, Vértesi Lászlóné (osztályfõnök), Vas Alexandra Katalin, Törteli Krisztina, Szabó Dorottya


055_oldal.qxd

2011.04.19.

14:35

Page 1

12/B

KECSKEMÉTI MÛSZAKI SZAKKÉPZÕ ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

GÁSPÁR ANDRÁS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLÁJA

magasépítõ (szakközép)

55 Osztályfõnök: Kissné Hegedûs Gabriella

FENT (BALRÓL JOBBRA): Digner Dávid, Gémes Bence, Lovas Ádám, Horváth Zoltán, Biró Bence, Szakonyi László, Csuka Csaba, Tóth Richárd, Czakó Ágnes, Mecséry István, Ádám Sándor, Csordás Zoltán, Nagy Norbert, Szabó Tamás, Molnár Dávid, Benke Csaba, Oroszi Mihály, Pandur Bettina, Beke Antal, Gajdácsi Attila, Farkas Tibor LENT (BALRÓL JOBBRA): Keller Milán, Csizmadia Ádám, Kovács Attila, Kissné Hegedûs Gabriella (osztályfõnök), Tóth Alexandra, Kövesi Senon, Bokor Alexandra, Guba Loretta


056_oldal.qxd

2011.04.19.

14:41

Page 1

KECSKEMÉTI MÛSZAKI SZAKKÉPZÕ ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

GÁSPÁR ANDRÁS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLÁJA

12/G közlekedés (szakközép)

56 Osztályfõnök: Könyves Edit

FELSÕ SOR (BALRÓL JOBBRA): Kecskeméti Nándor, Maros Milán, Ábel Viktor, Poczai Attila, Krizsics János, Nagyapáti Alex, Tormási Bertold, Oláh Pál, Bognár András, Betlen Róbert, Gulyás Attila, Czinege Viktor, Holl István, Czégány Tibor MÁSODIK SOR (BALRÓL JOBBRA): Kósa Szabolcs, Lucza László, Nagy László, Benkõ Csaba, Könyves Edit (osztályfõnök), Mellár Zsolt, Fenyvesi Róbert, Lévai László, Bodor Zoltán ÜLÕ SOR: Nagy Sándor, Lovas József, Szûcs Vivien, Kasza-Tóth Dávid


057_oldal.qxd

2011.04.19.

14:42

Page 1

12/H

KECSKEMÉTI MÛSZAKI SZAKKÉPZÕ ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

GÁSPÁR ANDRÁS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLÁJA

szakközép

57 Osztályfõnök: Vargáné Pulai Edina

ÁLLÓ SOR (BALRÓL JOBBRA): Sipos Anett, Pesti Krisztina, Béres Éva, Sinkó Erzsébet, Máté Kinga, Oroszi Vivien, Kecskés Szilvia, Gál Katalin, Tóth Márk, Halasi Zoltán, Dobos Zsolt, Vargáné Pulai Edina (osztályfõnök) ÜLÕ SOR (BALRÓL JOBBRA): Mitág Tamás, Nagy Margit, Oskolás Imre, Héjas Edina, Hajagos Rita, Kiss Annamária, Kondorosi Mariann, Sinkó Hajnalka, Békési Ákos


058_oldal.qxd

2011.04.19.

14:44

Page 1

KECSKEMÉTI MÛSZAKI SZAKKÉPZÕ ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

GÁSPÁR ANDRÁS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLÁJA

12/R rendészet (szakközép)

58 Osztályfõnök: Czagán-Mákos Zsolt

ÁLLÓ SOR (BALRÓL JOBBRA): Kuti Attila, Papp Máté, Stekler Krisztián, Baranyi Tamás, Bognár Szandra, Apró Alexandra, Georgiades Anett, Tokics Andrea, Földi Nikolett, Szûcs Andrea, Balangó Tamás, Halasi Mihály, Kádár Kata, Kémeri Anita, Varga Petra, Bálint Barnabás, Csató Ildikó, Kocsis József, Szabados István, Czagán-M. Zsolt (osztályfõnök) GUGGOL: Szrapkó Tamás, Szabó Viktor, Jusztin Zsolt, Molnár Ádám, Kulcsár Sándor HIÁNYZIK A KÉPRÕL: Szabó Enikõ


059_oldal.qxd

2011.04.19.

14:45

Page 1

12.1

KECSKEMÉTI MÛSZAKI SZAKKÉPZÕ ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

GÁSPÁR ANDRÁS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLÁJA

kõfaragó (szakiskola)

59 Osztályfõnök: Szilágyi Sándor

BALRÓL JOBBRA: Dobos Richard, Szilágyi Sándor (osztályfõnök), Tábi Dávid, Kárpáti Zoltán


060_oldal.qxd

2011.04.19.

14:46

Page 1

KECSKEMÉTI MÛSZAKI SZAKKÉPZÕ ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

GÁSPÁR ANDRÁS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLÁJA

12.3 motorkerékpár-szerelõ (szakiskola)

60 Osztályfõnök: dr. Nagy Károlyné

HÁTSÓ SOR (BALRÓL JOBBRA): Ónodi Roland, Kása Krisztián, Nagy Károlyné (osztályfõnök), Szekeres János, Schneider Roland ELSÕ SOR (BALRÓL JOBBRA): Biliczki István, Deák Zsolt, Borsos Barna, Horváth Ferenc


061_oldal.qxd

2011.04.19.

14:47

Page 1

12.4

KECSKEMÉTI MÛSZAKI SZAKKÉPZÕ ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

GÁSPÁR ANDRÁS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLÁJA

karosszérialakatos, jármûfényezõ (szakiskola)

61 Osztályfõnök: Péterné Demcsik Sarolta

TÉRDELNEK (BALRÓL JOBBRA): Papp Péter, Tamásy Roland, Herczeg József, Kovács Gergely, Péterné Demcsik Sarolta (osztályfõnök), Kurucz Zoltán György, Bíró Csaba ÁLLNAK (BALRÓL JOBBRA): Vincze Krisztián, Lakatos Sándor, Hajagos Valentin Rafael, Gémes Norbert, Viczián Tamás, Magamadov Ramzan László, Mocsai László, Schäffer Gábor, Szakolczai Tamás


062_oldal.qxd

2011.04.19.

14:48

Page 1

KECSKEMÉTI MÛSZAKI SZAKKÉPZÕ ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

GÁSPÁR ANDRÁS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLÁJA

12.5 könyvkötõ (szakiskola)

62 Osztályfõnök: Sándor Zsuzsanna

ÁLLÓ SOR: Komáromi Kitti, Kovács Katalin ÜLÕ SOR: Igarova Anita, Bogdán Klaudia


063_oldal.qxd

2011.04.19.

14:48

Page 1

13.1

KECSKEMÉTI MÛSZAKI SZAKKÉPZÕ ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

GÁSPÁR ANDRÁS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLÁJA

burkoló, kõmûves, kárpitos (szakiskola)

63 Osztályfõnök: Lipóczi Tiborné

GUGGOLÓ SOR (BALRÓL JOBBRA): Király Roland, Czapárik Krisztián, Vásárhelyi Erika, Horváth Cintia, Halmosi Beatrix, Farkas Csilla, Mód Gergõ ELSÕ SORBAN ÁLLÓK: Mama Zoltán, Varga Norbert, Nagy László, Salamon Attila, Bari Zoltán, Lipóczi Tiborné (osztályfõnök), Konfár György, Oláh Dávid, Huszárik Dávid, Cseh Lajos MÁSODIK SOR: Bán Péter, Orbán Ferenc, Pulius Zoltán, Takács Gyula, Tóth Zoltán, Ács Tamás, Balogh Zsolt, Balog Elek Szilveszter


064_oldal.qxd

2011.04.19.

14:49

Page 1

KECSKEMÉTI MÛSZAKI SZAKKÉPZÕ ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

GÁSPÁR ANDRÁS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLÁJA

13.2 festõ, mázoló és tapétázó, vízvezeték-szerelõ (szakiskola)

64 Osztályfõnök: Kovács József

GUGGOLNAK: Illés József, Dragos Roland, Csipak Antal, Tóth Richárd, Dinók János, Kovács Viktor ÁLLÓ SOR: Hostyinszki Tamás, Kenderesi Krisztián, Marsa Nándor, Oskolás János, Sándor Attila, Kerepeczki Zoltán, Göbölyös András, Vass Zsolt, Domján László, Kovács Zsolt, Péli Attila, Pap Zsolt, Kovács József (osztályfõnök), Arnóth Gábor, Tábi Pál Károly, Udvardi József, Lenkei Attila, Kovács Máté, Bor Tamás Krisztián


065_oldal.qxd

2011.04.19.

14:51

Page 1

13.3

KECSKEMÉTI MÛSZAKI SZAKKÉPZÕ ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

GÁSPÁR ANDRÁS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLÁJA

gázvezeték- és készülékszerelõ, központifûtés-szerelõ, géplakatos, szerkezetlakatos (szakiskola)

65 Osztályfõnök: Kronauerné Görbe Anna

ÁLLÓ SOR: Szundi Adorján, Szegedi Tamás, Budavári Richárd, Asztalos Attila, Bujdosó Ádám, Fehér Szabolcs, Német Imre, Birkás Dávid, Oláh Dávid, Énekes Zsolt, Halász Ferenc, Orbán Zoltán, Nagy Norbert GUGGOLNAK: Gregor János, Rohács Ádám, Énekes Zoltán, Jusztin Szabolcs, Nagy Sándor OSZTÁLYFÕNÖK KÖZÉPEN: Kronauerné Görbe Anna


066_oldal.qxd

2011.04.19.

15:35

Page 1

KECSKEMÉTI MÛSZAKI SZAKKÉPZÕ ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

GÁSPÁR ANDRÁS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLÁJA

13.4 fodrász (szakiskola)

66 Osztályfõnök: Zakar Béláné

ELSÕ SOR (BALRÓL JOBBRA): Balogh Ilona, Kecskés Bertold, Zakar Béláné (osztályfõnök), Vizhányó Bence, Piszmán Alexandra MÖGÖTTÜK: Hegedûs Nikolett, Hajós Klára, Holló Nikolett, Kovács Barbara, Barta Henrietta, Németh Emese, Bodor Diána, Mészáros Ágnes, Söröli Etelka BARTA HENRIETTA MÖGÖTTI SOR: Nagy Renáta, Gyovai Brigitta, Török Dóra, Szabó Melinda, Balogh Viktória, Doktorcsik Klaudia HIÁNYZIK A KÉPRÕL: Pisch Teréz


067_oldal.qxd

2011.04.19.

15:40

Page 1

KECSKEMÉTI MÛSZAKI SZAKKÉPZÕ ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

KANDÓ KÁLMÁN MÛSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLÁJA 67


068_oldal.qxd

2011.04.19.

15:42

Page 1

KECSKEMÉTI MÛSZAKI SZAKKÉPZÕ ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

KANDÓ KÁLMÁN MÛSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLÁJA

12/A informatikai szakközépiskolai osztály

68 Osztályfõnök: Keresztes János

HÁTSÓ SOR (BALRÓL JOBBRA): Fück István, Sipos Tamás, Kenyeres Ádám, Kása János, Sztehlik Gábor, Cseri Dávid, Mócza István, Inges Norbert, Schliz-Nagy Alex, Hajdu László, Puskás Zoltán, Vincze Imre, Deák Bence, Kis Gyöngyi, Biró Szilvia, Bóc Lajos Richárd ELSÕ SOR (BALRÓL JOBBRA): Petrovszki Gábor, Dobrosi Dénes, Amler Tamás, Sándor Áron, Keresztes János (osztályfõnök), Mesa-Mayo András, Hornyák Marcell, Pesti Norbert, Szegedi Dávid, Péli Krisztián


069_oldal.qxd

2011.04.19.

15:42

Page 1

12/B

KECSKEMÉTI MÛSZAKI SZAKKÉPZÕ ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

KANDÓ KÁLMÁN MÛSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLÁJA

elektronikai szakközépiskolai osztály

69 Osztályfõnök: Andróczki Edit

HÁTSÓ SOR (BALRÓL JOBBRA): Németh Csaba, Szeleczki Zoltán, Tóth László, Farkas Csaba, Kiss Andor, Kovács Attila, Bari Dávid, Bakk Benjámin, Kis István, Földvári Dávid, Galambos Tamás, Csorba Péter, Szalkai Csaba ELSÕ SOR (BALRÓL JOBBRA): Tarnóczi Szilárd, Petrucz György, Mészáros Balázs, Rabi Gyula, Kálmán József Gyula, Izsó Gábor, Forgács László


070_oldal.qxd

2011.04.19.

15:43

Page 1

KECSKEMÉTI MÛSZAKI SZAKKÉPZÕ ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

KANDÓ KÁLMÁN MÛSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLÁJA

12/C elektronikai szakközépiskolai osztály

70 Osztályfõnök: Ádám Péter Pál

HÁTSÓ SOR (BALRÓL JOBBRA): Pásztor Tibor, Pekár László, Kása Dániel, Ondó Richárd, Péczeli Tibor, Gréczi István KÖZÉPSÕ SOR (BALRÓL JOBBRA): Tóth Károly, Kolozsi Gábor, Pfarcz Gábor, Nagy Róbert, Fenyvesi Zoltán, Máté Dániel, Fazekas Csaba ELSÕ SOR (BALRÓL JOBBRA): Barczi Krisztián, Szõke Rooney, Nagy Lajos, Gál Csaba, Csabai Norbert, Ádám Péter Pál (osztályfõnök)


071_oldal.qxd

2011.04.19.

15:44

Page 1

12/D

KECSKEMÉTI MÛSZAKI SZAKKÉPZÕ ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

KANDÓ KÁLMÁN MÛSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLÁJA

postaforgalmi szakközépiskolai osztály

71 Osztályfõnök: Erdõs Zsuzsánna

HÁTSÓ SOR (BALRÓL JOBBRA): Harkai Kitti, Pásztor Hajnalka, Kertész Anita, Mészáros Etelka, Lukács Zsuzsanna, Dósa Kitti, Bene Nóra Fatime, Székely Mónika, Bán Dóra, Kosik Adrienn, Fekete Julianna, Révész Márta, Urbán Ágnes, Horváth Mária, Bodacz Mariann, Lovas Diána, Szabó Katalin ELSÕ SOR (BALRÓL JOBBRA): Pál Anikó, Kóta Kitti, Tóth Tünde, Erdõs Zsuzsánna (osztályfõnök), Sváb-Kovács Renáta, Árva-Tóth Dóra, Aczél Gyöngyi, Szigeti Katalin, Horváth Andrea, Bende Kitti, Stein Fanni, Dragos Éva, Halmavánszki Enikõ


072_oldal.qxd

2011.04.19.

15:45

Page 1

KECSKEMÉTI MÛSZAKI SZAKKÉPZÕ ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

KANDÓ KÁLMÁN MÛSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLÁJA

12/E mûvészeti szakközépiskolai osztály

72 Osztályfõnök: Orbán Lehel

HÁTSÓ SOR (BALRÓL JOBBRA): Jemcev Andrea Gabriella, Bálint Anett, Kovács Vivien, Gulyás Cintia, Horváth Viktória, Illés Szilvia, Salacz Ivett, Benics Réka, Gál Szabina, Marsa Alexandra, Szivel Barbara ELSÕ SOR (BALRÓL JOBBRA): Orbán Lehel (osztályfõnök), Sipos Pálma, Battai Hajnalka, Koczó Erzsébet, Hreskó Mihály Benjámin, Kiss Zsófia Ágnes, Molnár Orsolya, Gulyás Annamária


073_oldal.qxd

2011.04.19.

15:46

Page 1

12/F

KECSKEMÉTI MÛSZAKI SZAKKÉPZÕ ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

KANDÓ KÁLMÁN MÛSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLÁJA

faipari szakközépiskolai osztály

73 Osztályfõnök: Szélné Kovács Judit

HÁTSÓ SOR (BALRÓL JOBBRA): Hornacsek Gábor, Dányi Erik, Halasi Pál, Polgár Péter, Nagy Gyõzõ, Almási Attila, Rusznyák Martin, Cári István, Németh Pál, Topánka Roland, Csontos Nándor, Nagy Dániel, Bálint Árpád, Cselóczki Attila ELSÕ SOR (BALRÓL JOBBRA): Bíró Norbert, Horváth József, Oltay Csaba, Sáfrán Gábor, Gárgyán Péter, Szabó Viktor, Tóth Zsolt, Bóta Károly, Szakter Róbert, Szélné Kovács Judit (osztályfõnök)


074_oldal.qxd

2011.04.19.

15:46

Page 1

KECSKEMÉTI MÛSZAKI SZAKKÉPZÕ ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

KANDÓ KÁLMÁN MÛSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLÁJA

12/G ruhaipari szakközépiskolai osztály

74 Osztályfõnök: Baloghné Rácz Margit

HÁTSÓ SOR (BALRÓL JOBBRA): Molnár Brigitta, Kriminár Laura, Vandzsár Bea, Nagy Mariann, Hriazik Anett, Csengõdi Orsolya, Mészáros Fanni ELSÕ SOR (BALRÓL JOBBRA): Balog Cintia, Tóth Vivien, Lengyel Szabina, Szabó Dorina, Antal Szabina, Baloghné Rácz Margit (osztályfõnök), Fricz Gerda, Kovács Veronika


075_oldal.qxd

2011.04.19.

15:47

Page 1

2/12/1

KECSKEMÉTI MÛSZAKI SZAKKÉPZÕ ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

KANDÓ KÁLMÁN MÛSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLÁJA

hegesztõ szakiskolai osztály

75 Osztályfõnök: Hajba Ottó

HÁTSÓ SOR (BALRÓL JOBBRA): Stégner Tamás, Ficsor Gábor, Punyi Richárd, Kisjuhász Dávid, Hajba Ottó (osztályfõnök), Tóth Gábor, Oláh István, Keviczkei Sándor ELSÕ SOR (BALRÓL JOBBRA): Németh Béla, Sebõk Dániel, Garai Zsolt, Mészáros Zoltán, Bócsai László, Csizovszki Tamás, Böjtös István, Gerencsér Ádám


076_oldal.qxd

2011.04.19.

15:48

Page 1

KECSKEMÉTI MÛSZAKI SZAKKÉPZÕ ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

KANDÓ KÁLMÁN MÛSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLÁJA

2/12/2 finommechanikai mûszerész szakiskolai osztály

76 Osztályfõnök: Labáth Ferenc

HÁTSÓ SOR (BALRÓL JOBBRA): Zsíros András, Tátrai Tamás, Horváth Tamás, Bakos Zsolt, Labáth Ferenc (osztályfõnök), Feicht Ádám, Sípos Dávid, Homoki Bence, Rasztik Csaba ELSÕ SOR (BALRÓL JOBBRA): Perényi Zoltán, Gellért Dezsõ, Kiss Tamás, Oláh Zoltán, Kiss-Pál Balázs, Varga József, Tóth Róbert, Gere László


077_oldal.qxd

2011.04.19.

15:48

Page 1

3/13/2

KECSKEMÉTI MÛSZAKI SZAKKÉPZÕ ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

KANDÓ KÁLMÁN MÛSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLÁJA

nõi szabó és villanyszerelõ szakiskolai osztály

77 Osztályfõnök: Strúbel Magdolna

HÁTSÓ SOR (BALRÓL JOBBRA): Balogh Menyhért, Farkas István, Kerekes Szandra, Kollár Anna, Bekõ Erzsébet, Kemenczei Zsolt KÖZÉPSÕ SOR (BALRÓL JOBBRA): Molnár Nikolett, Tompos Tímea, Strúbel Magdolna (osztályfõnök), Vida Nikolett, Németh Olivér ELSÕ SOR (BALRÓL JOBBRA): Szûcs Andor, Bogdán Csilla, Gábor Anikó, Ladányi Krisztina, Hajagos Imre


078_oldal.qxd

2011.04.19.

15:48

Page 1

KECSKEMÉTI MÛSZAKI SZAKKÉPZÕ ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

KANDÓ KÁLMÁN MÛSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLÁJA

3/13/3 bútorasztalos és gépi forgácsoló szakiskolai osztály

78 Osztályfõnök: Soósné Szabó Mária

HÁTSÓ SOR (BALRÓL JOBBRA): Csõsz Ádám, Bera Viktor, Gyuris László, Kiss Gábor, Reibl Norbert, Tihanics Norbert, Gajdácsi Ferenc, Tóth Péter Pál, Váradi Zoltán, Palotai Attila KÖZÉPSÕ SOR (BALRÓL JOBBRA): Poloncsák András, Szabó Tibor, Klingert József, Szabó Bence, Soósné Szabó Mária (osztályfõnök), Bújdosó Imre, Mogyorósi András, Németh Ottó, Csendõr Bence ELSÕ SOR (BALRÓL JOBBRA): Zsigárdi Balázs, Tóth Renátó, Tercsi Gábor, Tóth Richárd, Tóth Sándor, Dóka István, Nagy Imre


079_oldal.qxd

2011.04.19.

15:50

Page 1

KMI KODÁLY ZOLTÁN ÉNEK-ZENEI ISKOLÁJA GIMNÁZIUMA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA

79


080_oldal.qxd

2011.04.19.

15:51

Page 1

KMI KODÁLY ZOLTÁN ÉNEK-ZENEI ISKOLÁJA

12/G emelt szintû ének-zene oktatás

80 Osztályfõnök: Szondiné Vörös Éva

ALSÓ SOR: Roxin Ágota, Hegedûs-Torma Luca, Merinu Daniella, Velkey Veronika, Hegedûs Krisztina, Feyér Alíz MÁSODIK SOR: Garaczi Roland, Rozsnyói Dóra, Õri Tímea, Tiszavölgyi Annamária, Sipos Borbála, Diószegi Eszter, Nagy Márton. HARMADIK SOR: Szabó Inez, Bogár Henriett, Szondiné Vörös Éva (osztályfõnök), Jani Ramóna, Katona Erika NEGYEDIK SOR: Sajdik Dorina, Anka Krisztina, Mezõ Zsanett, Vrana Petra, Boros Barbara HIÁNYZIK A KÉPRÕL: Biharvári Lilla, Csontos Andrea, Farkas Tamara, Kocsis Lilla


081_oldal.qxd

2011.04.19.

15:51

Page 1

12/SZKG

KMI KODÁLY ZOLTÁN ÉNEK-ZENEI ISKOLÁJA

zenemûvészeti szakközépiskolai és gimnáziumi vegyes osztály

81 Osztályfõnök: Antal Noémi

ELSÕ SOR: Nemes Réka, Balla Roxána, Ripka János, Lázár Erika, Szokolics Eszter, Gáspár Anita MÁSODIK SOR: Török Judit, Regedei Dávid, Tamcsu Kata, Molnár Gábor Edina, Kunos Andrea, Nagy Izabella HARMADIK SOR: Kisházi Csilla, Domokos Klaudia, Váczi Tamás, Toldi Lilla, Solymosi Réka NEGYEDIK SOR: Miklós Dániel, Kövecses Mária, Szabados-Tóth Bálint, Benke Katalin, Varga Máté HIÁNYZIK A KÉPRÕL: Domokos Izabella, Kovács Dóra, Molnár Petra, Ribár Andrea, Szabó Éva


082_oldal.qxd

2011.04.19.

15:52

Page 1

KECSKEMÉTI REFORMÁTUS GIMNÁZIUM

82


083_oldal.qxd

2011.04.19.

15:53

Page 1

12/A

KECSKEMÉTI REFORMÁTUS GIMNÁZIUM

gimnázium

83 Osztályfõnök: Kiss Zsuzsanna

ALSÓ SOR (BALRÓL JOBBRA): Kulmány Ágnes, Schmehl Hajnal, Juhász Emese, Nagy Ágnes, Zilahi Réka, Csuma Réka Anita, Csepregi Nóra, Szaniszló Alexandra Krisztina KÖZÉPSÕ SOR (BALRÓL JOBBRA): Hajnal Máté, Tánczos Tímea, Szöllõsi Barbara, Barabás Roxána, Kiss Zsuzsanna (osztályfõnök), Baranya Norbert Béla, Tamási Balázs, Kiss Viktória, Palla Tibor FELSÕ SOR (BALRÓL JOBBRA): Patkós Gabriella Eszter, Nemcsok Rebeka, Sárosi Márk, Bodri Tamás, Péli Tamás, Hódi Máté, Bagócsi Károly, Tóth Márton, K. Szabó Levente Imre, Szalontai Zoltán HIÁNYZIK A KÉPRÕL: Kálmán Anna, Pál Eszter, Szalkai András


084_oldal.qxd

2011.04.19.

15:53

Page 1

KECSKEMÉTI REFORMÁTUS GIMNÁZIUM

12/B gimnázium

84 Osztályfõnök: Krettné Bagi Márta

ALSÓ SOR (BALRÓL JOBBRA): Fekete Bianka, Cseri Edit, Kada Mónika, Molnár Fanni, Pesti Vivien, Kovács Henrietta, Vass Ildikó Alexandra. KÖZÉPSÕ SOR (BALRÓL JOBBRA): Jóvér Vivien Éva, Balla Petra, Fejszés Andrea Erzsébet, Krettné Bagi Márta (osztályfõnök), Zolnay Zita Krisztina, Lehoczki Anna Barbara, H. Szabó Krisztina FELSÕ SOR (BALRÓL JOBBRA): Csuthi Virág, Kiss Katalin, Takács Bettina, Kiss Gábor, Szilágyi Róza Tekla, Iván Károly, Varga Mercédesz, Petõ Ilona, Zsigmond Lilla HIÁNYZIK A KÉPRÕL: Csordás Noémi


085_oldal.qxd

2011.04.19.

15:53

Page 1

12/C

KECSKEMÉTI REFORMÁTUS GIMNÁZIUM

gimnázium

85 Osztályfõnök: Juhász Katalin

ALSÓ SOR (BALRÓL JOBBRA): Szalay Bernadett, Szabó Linda, Husák Gyöngyi Angéla, Lakos Zsófia, Juhász Katalin (osztályfõnök), Szatmári Szilvia, Krajner Jolán, Sánta Diána, Koncz Kinga, Bodri Melissza, Felföldi Zsófia. KÖZÉPSÕ SOR (BALRÓL JOBBRA): Bárdy Vivien, Zádori Ivett, Bari Kitti, Halász Nóra, Csaplár Ildikó, Molnár Eszter, Györkös Bianka, Szlama Kata, Kovács Rebeka, Valkai Szabina, Gál Zsófia FELSÕ SOR (BALRÓL JOBBRA): Bodor Tamás, Trecskó Dóra, Beke Réka, Vilidár István, Spáda Márió Alexander, Tóth Gergely, Stökl Adrienn, Králl Viktória, Németh Noémi, Juhász Marcell HIÁNYZIK A KÉPRÕL: Répási Máté, Szabó Barbara, Szamohval Mónika


086_oldal.qxd

2011.04.19.

15:54

Page 1

KECSKEMÉTI REFORMÁTUS GIMNÁZIUM

12/D gimnázium

86 Osztályfõnök: Harmath Sándor

ALSÓ SOR (BALRÓL JOBBRA): Herczeg-Orbán Ildikó, Szmolenszki Eszter, Csorba Dóra, Zsámboki Eszter Laura, Bárdi Anikó, Jurinka Kitti, Fekete Csilla, Kõrös Eszter Annamária, Lázár Ágnes. MÁSODIK SOR (BALRÓL JOBBRA): Dósa Katalin, Orbán Donna, Szabó Ágnes, Harmath Sándor (osztályfõnök), Kasza Anita, Mészáros Helga, Sejben Anita, Tormási Liliána HARMADIK SOR (BALRÓL JOBBRA): Ország Alma, Desztics Petra, Bihari Eszter, Megyesi Judit, Halász Zsuzsanna, Gyenes Leonóra, Jákób Lilla. FELSÕ SOR (BALRÓL JOBBRA): Fodor József Felicián, Tóth Árpád, Janicsek András, Bányai Antonio, Mezõsi Bálint, Csongrádi Tamás, Horváth Koppány HIÁNYZIK A KÉPRÕL: Fodor Anett, Jáger Abigél Hajnalka, Mohácsi Hajnalka


087_oldal.qxd

2011.04.19.

15:55

Page 1

LESTÁR PÉTER EGYSÉGES KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA

87


088_oldal.qxd

2011.04.19.

15:56

Page 1

LESTÁR PÉTER EGYSÉGES KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA

12/A középiskola

88 Osztályfõnök: Gál Endre

FELSÕ SOR: Ragó Norbert, Reszler Zsófia, Kéri Renáta, Dobos Nikoletta, Nagy Kitti, Mészáros Bianka, Gál Endre (osztályfõnök), Gyulai Dóra, Dorogi Kitti, Novák Alexandra, Károly Nikolett, Mihalik Edit ALSÓ SOR: Bóna Dávid, Kovács Alexandra, Kiss Tamás, Bere Orsolya, Nyikos Debóra, Szabó Erika, Bodó Alexandra, Kis Roland, Ádám Renáta, Kollár Zoltán HIÁNYZIK A KÉPRÕL: Kiss Zoltán, Rádi Dóra


089_oldal.qxd

2011.04.19.

15:56

Page 1

12/B

LESTÁR PÉTER EGYSÉGES KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA

középiskola

89 Osztályfõnök: Huber László

FELSÕ SOR: Szûcs Anett, Ágoston Alexandra, Pintér Alexandra, Kovács Szandra, Huber László (osztályfõnök), Mátéfi Eszter, Tálosi Katalin, Kovács Katalin, Antal Brigitta, Szénási Bettina ALSÓ SOR: Novák Gergõ, Majsai Diána, Juhász Dóra, Dudás József, Kovács Kíra, Barta Zoltán, Sabbagh Amina, Harkai Zsolt, Holló Bettina, Csákó Zoltán


090_oldal.qxd

2011.04.19.

15:57

Page 1

LESTÁR PÉTER EGYSÉGES KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA

12/C középiskola

90 Osztályfõnök: Dienes Zsuzsanna

FELSÕ SOR: Bozsik Alexandra, Németh Éva, Tóth Ágnes, Schaáf Csaba, Almási Bálint László, Lengyel Emma, Becze Gábor, Petõ Beatrix Adrienn ALSÓ SOR: Nagy Irén, Kovács Vivien, Oláh Tímea Cintia, Klingert Vivien, Sándor Erika, Utasi Nikolett, Góbor Kitti, Szabó Dorina, Begidsán Nikoletta


091_oldal.qxd

2011.04.19.

15:57

Page 1

12/D

LESTÁR PÉTER EGYSÉGES KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA

középiskola

91 Osztályfõnök: Góbor Edit

FELSÕ SOR: Sipos Elvira, Ruzsin Gyula, Hegedûs Hajnalka, Sponga Bettina Szimonetta, Piskó Lívia, Lovász Barbara, Túróczi Fanni, Góbor Edit (osztályfõnök), Gucsi Beatrix, Csonka Nikolett, Gáspár Anita, Kerezsi Adrienn, Tószegi Nikolett, Varga Ádám, Fialov Dávid ALSÓ SOR: Birki Péter Antal, Szabó Tímea Alexandra, Horváth Noémi, Somodi Daniella, Szabó Róbert, Rádi Nikoletta, Béni Zsuzsanna, Bõdi Fatime, Nagy Róbert, Szabó Barbara


092_oldal.qxd

2011.04.19.

15:58

Page 1

LESTÁR PÉTER EGYSÉGES KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA

2/12/1 bolti eladó

92 Osztályfõnök: Bendéné Szabó Etelka

FELSÕ SOR: Varga Bálint, Székely Tímea, Bodó Katalin, Nyári Viktória, Zatykó Nikolett, Farkas Alex, Nagy Tamás, Bendéné Szabó Etelka (osztályfõnök), Farkas Tamás, Csorba Erzsébet, Bódor Eszter, Sánta Nikolett, Szili Szandra, Fazekas Kitti, Molnár Katalin ALSÓ SOR: Mizsei Nikolett, Józsa Tünde, Baksa Mónika, Mihalik Dóra, Gömöri Szidónia, Dobos Dorina, Farkas Alexandra, Oláh Vivien, Buzás Ivett, Tóth Kitti, Balla Anita


093_oldal.qxd

2011.04.19.

15:59

Page 1

PIARISTA GIMNÁZIUM „Az elsõ tanítási nap az épületben: 1933. december 4.” – olvasható kecskeméti Piarista iskola oldalán található emléktáblán. A város meghatározó egyházi intézményének történelme azonban egészen az 1700-as évek elejéig tekint vissza, amikor Koháry István letelepítette a piaristákat, akik 1714-ben nyitották meg iskolájukat. A nagy múltú, jó hírû Piarista Gimnázium a közelmúltig általános tantervû, négyosztályos fiúgimnázium volt. A 2009/2010-es tanév új távlatokat nyitott az intézmény életében: emelt szintû képzést indítottak angolból, németbõl és matematikából. Másik fontos változást jelentett, hogy a gimnázium koedukálttá vált, így már lányokat is felvesznek. A színvonalas oktatás gyümölcse, hogy az itt végzett diákok túlnyomó többsége továbbtanul, és példaértékûen megállja helyét a fõiskolán, az egyetemen. A minõségi oktatás mellett nagy hangsúlyt fektet az iskola a nevelõmunkára. Kiemelkedõ szerepük van ebbõl a szempontból az osztályprogramoknak, a lelkigyakorlatoknak, az év közi kirándulásoknak, a nyári túráknak, a zarándoklatoknak. Vallják: napjainkban a nevelésnek legalább akkora a jelentõsége az iskolában, mint az oktatásnak. Különbözõ lehetõségek közül választhatnak a gimnázium diákjai a tanórai elfoglaltságokon kívül. Sporton belül adott a lehetõség labdarúgásra, kézilabdára, szertornára, kosárlabdára, úszásra. Emellett népszerû a filmklub, a képzõmûvészeti kör, a tánciskola, az újságírás, a diákszínpad, a cserkészet, valamint a

93

téli és a nyári vakáció idején a sí-, illetve a gyalog-, a kerékpár-, a vitorlás- és az evezõstúra. Az iskolának saját csónakháza van Tiszaugon.

Mindezek eredményeképpen a Piarista Gimnáziumban végzett diákok érett, felelõs személyiséggé válnak. Képesek lesznek a fegyelmezett munkavégzésre,

tehetségük önálló kibontakoztatására, de saját érvényesülési törekvéseiken túl érzékenyekké válnak a közösségeket, a társadalmat érintõ kérdések iránt is.


094_oldal.qxd

2011.04.19.

16:00

Page 1

PIARISTA GIMNÁZIUM

12/A gimnázium

94 Osztályfõnök: Vazul Attila „Bízz Istenben és haladj elõre félelem nélkül.” (Don Bosco)

ELSÕ SOR (BALRÓL JOBBRA): Kucsera Csaba, Tóth Gellért József, Gyulai Péter István, Vazul Attila (osztályfõnök), Abasiute Albert Ubong, Molnár Tamás, Kürti Balázs, Czirják Virgil MÁSODIK SOR: Veszelszki Gergõ, Koós Gábor, Lestár Zsolt, Kristály Dániel, Balanyi Balázs HARMADIK SOR: Urbán Dániel, Balogh András, Krizsán Gábor, Zöldi Kovács Gáspár, Oláh Bence, Lázár István, Marton Ferenc, Sulyok István Zoltán, Lengyel Gábor, Szombathelyi Gábor

„Talán így van rendjén, hogy menjen a fiú a nagyvilágba küzdeni, harcolni… Mi érdeme van annak, aki nem küzd soha, hanem rejtõzik az ellenség elõl? Nem az a hõs, aki nem küzd soha, hanem az, aki gyõz!” (Babits Mihály)


095_oldal.qxd

2011.04.19.

16:01

Page 1

12/B

PIARISTA GIMNÁZIUM

gimnázium

95 Osztályfõnök: Garda László „Bízz Istenben és haladj elõre félelem nélkül.” (Don Bosco) „Talán így van rendjén, hogy menjen a fiú a nagyvilágba küzdeni, harcolni… Mi érdeme van annak, aki nem küzd soha, hanem rejtõzik az ellenség elõl? Nem az a hõs, aki nem küzd soha, hanem az aki gyõz!” (Babits Mihály)

ELSÕ SOR: Varga Máté, Kozák András, Hegedûs László Dávid, Hajnal Barnabás, Boross Gábor, Soós Zoltán, Garda László (osztályfõnök) MÁSODIK SOR: Bodrogi Zsolt, Peregi Barna, Varga Zoltán, Harsányi Márk, Hanzlik Bence, Haritonov Mihály, Illyés Endre, Csúzdi Áron, Péntek Dávid, Madarász Bence Gyula, Balog Krisztián HARMADIK SOR: Fehér Balázs, Balogh János, Palásti Péter, Lehoczki Ádám Máté, Fogl Botond, Borsos Bence, Reibl Dávid, Nagy István, Krilov András, Kesjár Attila


096_oldal.qxd

2011.04.19.

16:02

Page 1

TÁNCSICS MIHÁLY KÖZÉPISKOLAI KOLLÉGIUM

96

Több mint három évtizede a Kecskeméten tanuló, vidékrõl érkezõ – katonás, bányais, bolyais, kodályos – középiskolások második otthona a Táncsics Mihály Középiskolai Kollégium. A városközponthoz közeli intézménytõl – frekventált elhelyezkedésének köszönhetõen – a diákok rövid úton, könnyedén elérhetik a középiskolákat és a kiemelkedõ közmûvelõdési intézményeket. A kollégium kapacitása 256 férõhely, egy emeleten a fiúk, három emeleten a lányok elhelyezése biztosított a négyágyas lakószobákban. A kollégiumnak saját számítógépterme és könyvtára van olvasó- és klubszobával. Az egyéni törõdés hosszú évek óta erõsíti a pedagógiai munkát. Az „otthonpótlás megteremtése” mellett a kollégium elsõdleges feladatává vált a diákok személyiségfejlesztése, önismeretük és önbizalmuk erõsítése, kreativitásuk és testi fejlõdésük támogatása, s nem utolsósorban a szabad idejük hasznos eltöltésére programok biztosítása. Különbözõ lehetõségeket kínálnak számukra. Népszerû a színjátszó kör, ahol a kecskeméti kamaraszínház szakembereivel együtt dolgozhatnak a diákok. Nagy sikere van a filmklubnak: kizárólag kulturális értékeket képviselõ európai filmeket vetítenek le, majd vitatnak meg. Színházbérletek által minden diáknak lehetõséget nyújtanak arra, hogy bármelyik darabot megnézze a Katona József Színházban. A kollégium pedagógiai programjában a kötelezõ heti egy csoportfoglalkozáson szó van a tanulásmódszertanról, önismeretrõl, pályaválasztásról, mûvészetrõl, környezeti nevelésrõl, életmódról, életvi-

telrõl, háztartási ismeretekrõl. Emellett a diákok szabadon választva járhatnak magyar nyelv és irodalom, matematika szaktárgyi és érettségi felkészítésre; német

nyelv szaktárgyi és érettségi felkészítésre; családi életre, párkapcsolatra nevelésre, média- és kommunikációs ismeretekre. A Táncsics-kollégium évek óta a

Katona József Gimnáziummal közösen végzi a Hátrányos Helyzetû Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programját.


097_oldal.qxd

2011.04.19.

16:02

Page 1

TÁNCSICS MIHÁLY KÖZÉPISKOLAI KOLLÉGIUM

97

Kosztán Zsófia, Balogh Kata, Bangó Barbara, Rózsa Orsolya, Hajnal Attila, Sleisz Boldizsár, Wittmann Viktor, Varga Szilárd, Bartal Attila, Szeibert József, Biskei Ákos, Ábrahám Milán, Kalydy Gábor Péter, Bakró-Nagy Norbert, Krix Dávid, Tóth Ágota, Dániel Ágnes, Marusa Réka, Májer Tímea, Zámbó Csilla Noémi, Kovács Vivien, Wéber András, Rácz Dávid Tamás, Kiss Gabriella, Imre Alexandra, Losonczi Nikolett, Lakos Zsófia, Nagy Renáta, Schneider Anett, Horváth Orsolya, Faragó Anikó, Fiedler Szandra, Pankovics Renáta, Nagy Alexandra, Tóth Judit, Titl Gabriella, Csillag Tünde, Paprika Renáta, Huszka Vivien, Faragó Zsófia


098_oldal.qxd

2011.04.19.

11:54

Page 1

BALLAGÁSI IDÉZETEK

98

A szárny megnõtt, üresen áll a fészek, Csak álom volt a régi jó világ, És mint a fecske alkonyati szélnek, Ma szárnyat bontott egy sereg diák. (Wass Albert) *** El kell indulni minden útra, az embert minden úton várják. Nincs halálos érv a maradásra, csak a találkozásra s a kalandra. (Csoóri Sándor) *** Elbocsátlak téged is, mint mindenkit: felelõs vagy minden emberért, aki veled él, s el kell számolnod minden fillérrel, amit magadra költesz, minden örömmel, amit magadba zártál, és minden boldog pillanattal, amit magadnak tartottál meg. Most eredj és élj, mert a világ a tied! (Hamvas Béla) *** Egyszer mindent elér az ember, Azt is, mi most még messze cél. Csak küzdj és áldozz, ne csüggedj el, S gyõzelmed lesz a hõsi babér. (Bertolt Brecht) *** Ne csüggedj, hisz ifjú vagy, S minden elérhetõ, Ha van benned bátorság, Remény, s szeretni erõ. (Johann Wolfgang von Goethe) *** Élni való minden élet, Csak magadnak hû maradj. Veszteség nem érhet téged, Hogyha az lész, ami vagy. (Johann Wolfgang von Goethe) *** Eddig csak álmodtunk, terveztünk még, most valóra válhat minden, ami szép. Az élet, a munka tárt karokkal vár, s hogy szép lesz-e, csak rajtunk áll. (Szabó Pál) ***

Igaz leszek, mert vannak, akik bíznak bennem; Tiszta leszek, mert vannak, akik törõdnek velem; Erõs leszek, mert olyan sok a szenvedés; Merész leszek, mert annak kell lennem; Barátja leszek mindenkinek – ellenségnek, társtalannak; Ajándékozom, s elfeledem az ajándékot; Alázatos leszek, mert ismerem a gyengéimet; Felnézek és nevetek, és szeretek, és magasba emelek. (Howard Arnold Walter) *** Ember vigyázz, figyeld meg jól világod: ez volt a múlt, emez a vad jelen, hordozd szivedben. Éld e rossz világot és mindig tudd, hogy mit kell tenned érte, hogy más legyen. (Radnóti Miklós) *** Hasznos életcélt találni és azt kitartóan megvalósítani – ez az egyik titka minden olyan életnek, amelyet érdemes megélni. (Herbert Casson) *** Tedd, amit úgy érzel, tenned kell, Arra menj, amerre a szíved terel, Hisz idõd oly’ kevés, Légy hát a magad ura, míg élsz. (Axl Rose) *** Nem tudom (...), nem azért vannak-e kivilágítva a csillagok, hogy egy napon mindenki megtalálhassa a magáét. (Antoine de Saint-Exupéry) *** Én nem kívánom senkitõl, hogy csudás dolgot tegyen, de joggal kívánom mindenkitõl, hogy mindig ember legyen. (Ady Endre) *** Senkinek sem kötelessége, hogy nagy ember legyen, már az is nagyon szép, ha valaki ember tud lenni. (Albert Camus) ***

Rossz a világ? Légy jó tehát magad! Üres a lét? Adj tartalmat neki! Az ember szolga mind? Légy te szabad! Hídd sorsodat bátor versenyre ki! (Komjáthy Jenõ) *** Nem fontos, hogy az országúton poroszkálva haladjunk, fontosabb tán, hogy magunk után egy-két lábnyomot hagyjunk. (Kiss Tamás) *** Nagyon szép kis társaság volt. Egyik léhább, mint a másik. Átgondolok minden órát A keserû búcsuzásig... (Ady Endre) *** És érezzék egy kézfogásról rólad, hogy jót akarsz, és te is tiszta jó vagy, s egy tekintetük elhitesse véled: szép dolgokért élsz – és érdemes élned. (Váci Mihály) *** Fény vagy te is, lobogj hát, Melegíts és égess, Hinned kell, hogy a világ Teveled is ékes. (Tóth Árpád) ***

Régi harcok, régi, kopott könyvek Derû, mosoly, néha fájó könnyek Múlik minden, rohannak az évek Búcsút mondunk, múló diákévek. (Ernest Hemingway) *** Az élet olyan, mint a rajzolás: néha gyorsan és határozottan kell cselekednünk, a dolgokat erélyesen kézbe vennünk, és arról gondoskodnunk, hogy a nagy vonalak villámgyorsan elõttünk álljanak. Semmiféle lagymatagságnak, kételkedésnek itt nincs helye, a kéz nem remeghet, a szem nem pisloghat ide-oda, hanem egyedül csak arra irányulhat a tekintet, ami elõttünk van. (Vincent Van Gogh) *** Akármilyen utat is választhatsz magadnak, mindig lesznek, akik azt fogják mondani, tévedsz. Mindig lesznek majd olyan nehézségek, hogy azt fogod hinni, talán csakugyan a kritikusoknak van igazuk. Az út kiválasztása és követése a végsõkig mindig nagy bátorságot kíván. (Ralph Waldo Emerson)


099_oldal.qxd

2011.04.19.

11:54

Page 1

A BALLAGÁS TÖRTÉNETE

99

A ballagás kifejezés a latin „valetans” (búcsúzó) szóból ered; a szokás pedig Selmecbányáról, ahol a XIX. század ’70-es éveiben az erdészeti és bányászati akadémia hagyományaként a hallgatók a Ballag már a vén diák… kezdetû dal éneklésével búcsúztak el iskolájuktól. Lassan az egész országban és minden iskolatípusban elterjedt a ballagás szokása, a XX. század elejére pedig álta-

lánossá vált. Az 1920-as években a Ballag már a vén diák kezdetû dalt felváltotta az Elmegyek, elmegyek… kezdetû magyar népdal… Szokássá vált az is, hogy a ballagás elõtti éjszakán a végzõsök szerenáddal köszöntik tanáraikat, a ballagás napján pedig az iskola zászlóját követve mennek végig a folyosókon vállukon egy kis tarisznyával, melybe az alsóbb évesek pogácsát,

sót, földet és aprópénzt tesznek, és elhelyezik az iskola fényképét is. A föld az otthont jelképezi, a só és a kenyér (itt pogácsa) pedig megvéd a szerencsétlenségektõl, betegségektõl. Az 1950-es években betiltották a ballagási szokásokat. Ma már nemcsak a középiskolákban, hanem az általános iskolákban, sõt az óvodákban is rendeznek ballagási ünnepségeket.


100_oldal.qxd

2011.04.19.

11:55

Page 1

KÖNNYCSEPP Egy könnycsepp miattad oly könnyen születik a szememben, De tudom elõre, hogy meg fog halni a lelkemben. Abban az egy cseppben benne van minden, ami én és Te vagy, Lassan lefolyik az arcomon, majd végleg elhagy. Kavargó, viharos érzelmek sokasága vész a sötét semmiségbe, Boldog percek peregnek le a távoli messzeségbe. Lecsendesedik késõbb minden égõ vágyból jött bizsergõ érintés, Távolba tûnik a közöttünk lévõ lángoló vad érzés.

100

Lehet, hogy nekünk ennyi járt, s idõvel szétválnak közös útjaink, Valahol még hallatszódnak talán utolsó szavaink. Még nem akarom, hogy a szálak közöttünk végleg elszakadjanak, Szeretném, hogy emlékeink velünk maradjanak. Becsukom szemem, s Te könnycseppként megszületsz csendesen, Azt képzelem, itt vagy, s az érintésedet keresem. Sehol nem vagy; eltûnj végleg szívembõl, én már csak ezt akarom, Halj meg lelkemben, ha végigcsorogsz arcomon!

BARÁTOM Mit lehet tenni, ha érzed, hamarosan vége, Mind elmegyünk innen messze. Álmaink körvonalai még alig láthatóak, De a jelen élményei kárpótolnak. A tegnap biztos, a holnap még kérdéses, A ma pedig a mosolyodtól édes. Még itt vagyunk, látom, fáradt az arcod, Érzem a kétségekkel teli hangod. Ez az a hely, ahol élek, s még kell nekem, Itthagyjam-e? félek, megteszem. Létem minden perce, millió apró emlék, S a tiéddel együtt válnak eggyé. Nyári napon Balaton tükrébe nevettünk, Akkor minden gondot feledtünk. A pályán a pattanó labda hangja hívogató, Ott mindig önfeledten kiáltozol. Ha késõbb Sorsunk el is szakít egymástól, Barátom, én nem félek a mától. Megígérem, látni fogod akkor is arcomat, S én állni fogom majd szavamat. Benkõ Beáta, 12/c – ÁFEOSZ


101_oldal.qxd

2011.04.19.

11:55

Page 1

DIGITÁLIS KÜTYÜK A SULIBAN A digitális világ mára behálózta a kecskeméti oktatás mindennapjait. A középiskolák – köztük a mienk is, a Bolyai – és a fõiskolák is jórészt fel vannak szerelve ilyen kütyükkel. Ennek okán elgondolkoztam azon, hogy mégis mennyire használják ezeket az eszközöket a tanárok, illetve mennyire hasznos ez nekünk, diákoknak. Ami rögtön szembetûnik egy mai dáknak, hogy a tanárok egy része nem ért ezekhez a berendezésekhez. Elég sokan nem tudják bekapcsolni a projektort, ritkább esetekben a DVD-lejátszót elindítani vagy beüzemelni egy laptopot. Meg tudom érteni õket, hiszen ezek a mûszerek nem tartoznak a mindennapi életükhöz. Viszont a miénkéhez igen. Mondhatjuk, hogy erre való a továbbképzés, vagy ott a diáksegítség. Persze még így is sok tanár gondolhatja, hogy ez pluszmunka. Hiszen oldalakat kell keresgélni a neten, digitális anyagokat, powerpointos elõadást készíteni. De az is lehet, hogy egyszerûen csak túlságosan hozzászoktak a jegyzeteikhez, és az ehhez tartozó óramenethez, amibõl nem szeretnének kizökkenni. A mi szemünkben viszont jó pont, ha valaki tudja használni ezeket a kütyüket, mert sokkal érdekesebbé és szemléletesebbé teheti a tanóráit. Ezzel megkönnyíti a tanulást is, hiszen sokkal könnyebb megjegyeznünk egy projektoron kivetített kísérletet, mint egy 8 soros egyenlettel bebizonyítottat. Vagy nem? Az interaktív tábla is egy jó találmány, ha tudják használni; nem kell kirohanni, és a táblaszivacsot bevizezni, nem fogy el a kréta, nem lesz fehér poros a ruha, és nem telik az óra a táblatörléssel sem. Persze ez sem ilyen egyszerû, hiszen a laptop és a tábla bekapcsolásához idõ kell, vagyis hamarabb be kellene jönnie a tanárnak, hogy ne a tanórából szaladjanak a percek. Rosszabb esetben a várakozás las-

101

san pergõ másodperceit feleltetéssel lehet kitölteni, de nem hiszem, hogy van diák, aki ennek felhõtlenül örül. Ha már minden mûködik, az viszont nagyon megéri a várakozást! Sokkal szemléltetõbb, érdekesebb például egy fizikaóra, mert a tanár be tud mutatni bármilyen kísérletet, valamint „játékos” feladatokkal is tud szemléltetni

egy-egy következményt. Természetesen vannak olyan órák is, ahol nincsenek kísérletek, sem hosszú egyenletek, vagyis a nyelvi órák. Ezeket az órákat például a digitális anyagokkal lehet feldobni, nyelvi filmek nézésével, szövegfordítással, de ezt a pedagógus biztosan jobban tudja. Úgy gondolom, szerencsésnek érezhet-

jük magunkat a Bolyaiban, hiszen a mi tanáraink java része ért az iskolai kütyükhöz, és tanulásunkat is megkönnyítik szemléletes óráikkal, a kísérletek bemutatásával és az interaktív táblákkal. Antós Noémi Boglárka, 12/a Bolyai János Gimnázium


102_oldal.qxd

2011.04.19.

11:55

Page 1

Osztálytársaim aláírásai:

Találkozunk 2016-ban!


103_oldal.qxd

2011.04.19.

12:40

Page 1

103


104_oldal.qxd

2011.04.19.

12:41

Page 1

ABAKUSZ KÖZGAZDASÁGI, KERESKEDELMI ÉS INFORMATIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA SZAKMAI KÉPZÉSEKET HIRDETÜNK ÉRETTSÉGIZETTEK RÉSZÉRE ISKOLARENDSZERBEN, ELSÕSORBAN NAPPALI TAGOZATON, IGÉNY ESETÉN ESTI TAGOZATON IS. GAZDASÁGI JELLEGÛ KÉPZÉSEKET VÉGZÜNK:

X Pénzügyi-számviteli ügyintézõ: 1,5 éves, középfokú végzettséget adó képzés X Adóigazgatási szakügyintézõ: 2 éves, felsõfokú végzettség, akkreditált a BGF-PSZF budapesti karával.

MIÉRT A FELSÕFOKÚ AKKREDITÁLT KÉPZÉST AJÁNLJUK? MERT:

104

X 22 éves korig állami finanszírozású a képzés X Az itt szerzett kreditpontok egy részét a fõiskolák, egyetemek beszámítják X Többletpontot jelent (felsõfokú szakképesítés) X Ha középiskolában veszi igénybe a felsõfokú szakképzést, a felsõoktatási keretbõl nem veszíti el a

4 félévet

X Középiskolai tanulói jogviszonynál 20 éves korig jár ön után a családi pótlék X Családi adókedvezmény is jár ön után X Középiskolai diákigazolványra jogosult

JELENTKEZNI AZ ISKOLA JELENTKEZÉSI LAPJÁN LEHET. ÉRETTSÉGI BIZONYÍTVÁNYÁT HOZZA MAGÁVAL! P P

Személyesen: Kecskemét, Lestár tér 2. Naponta délelõtt, június 30-áig. Pótjelentkezés: aug. 30-áig. e-mailben: abakuszki@gmail.com

Honlapunk: www.aszi.eu

ELŐZZE MEG AZ ÉRSZŰKÜLETET!

TESTFORMÁLÁS SEBÉSZKÉS NÉLKÜL

Gyakran szédül? Fázósak, esetleg zsibbadnak a végtagjai? Gyorsabb járáskor, lépcsõzéskor fájdalom vagy görcs hasít a lábába? Szívtáji szorító-nyomó érzése van idõnként? Nem kizárt, hogy érszûkület, érelmeszesedés miatt vérellátási zavarok okozzák tüneteit. Az idõben feltárt érszûkületi problémák nagyobb sikerrel kezelhetõk. 40 év felett, vagy ha hasonló panaszai vannak, feltétlenül ellenõriztesse érrendszerét szakvizsgálatunkon! Ha már érproblémái vannak, vagy nincs lehetõsége sok mozgásra, megfelelõ táplálkozásra, túlsúlyos, stresszes, magas a vérnyomása, nincs rendben a koleszterinszintje, vércukorgondjai vannak, akkor a fájdalommentes, egész testre ható SONOTERÁPIÁVAL és BEMER TERÁPIÁVAL javítsa vérellátását, hogy elkerülje a súlyos érelváltozásokat és egyéb krónikus betegségeket! A kúra az állapottól függõen minimum 30 nap. A napi két kezelés 45 percet vesz igénybe.

A NOBUTRIES test- és arcpakolás az egészségmegõrzéssel egybekötött szépségápolás! A közel 40 ezer éves gyógynövény tõzegpakolás kicseréli a sejtek ásványi anyagait, látványosan fokozódik a sejtanyagcsere, a vér- és nyirokkeringés javul, intenzíven ürülni kezdenek a felfúvódott zsírsejtekbe zárt makacs salakanyagok. Méregtelenítést végez és feltölti a szöveteket ásványi anyagokkal, vitaminokkal, fokozza a kollagéntermelést, így azonnali kötõszöveti tisztulást és feszesedést eredményez nem csak az arcon. A kényes narancsbõrös területeken fellazítja, kiüríti a lerakódott zsírszöveteket. Feszesebb simább, rugalmasabb lesz a bõr, a striás csíkok halványulnak, a cellulit és a nyiroködémák jelentõsen csökkennek. A zsírszövet csökken, akár két ruhaméretet is csökkenhet. Egyedülálló bõrfiatalító hatása: feltölti a ráncokat, a gyulladt pattanásos és rozaceás bõrt rendbe hozza. Ásványi anyagai táplálják a csontokat, az ízületeket, érrendszer- és érfalerõsítõ, fájdalomcsillapító, gyulladáscsökkentõ hatása kiváló a krónikus ízületi, a mozgásszervi és a köszvényes anyagcserepanaszokra is.

Bejelentkezés, tájékoztatás: 76/322-9 993, 76/505-0 087 Sonoterápia Centrum • Kecskemét, Horváth Döme krt. 8.


Borito_03.qxd

2011.04.19.

16:05

Page 1

Tisztelt Ballagó Diák! Takarékszövetkezetünk szolgáltatásai közül figyelmébe ajánljuk

SZÁMLAVEZETÉSÜNKET kapcsolódó bankkártyával, internetbankkal és SMS-szolgáltatással, valamint betétlekötési lehetõséggel. Sikeres felnõtt éveket kívánunk azzal a reménnyel, hogy hamarosan ügyfélként is köszönthetjük kirendeltségeink egyikén. Kecskemét, Trombita u. 6. (76/500-150) Nagykõrös, Szabadság tér 6. (53/550-150) Ágasegyháza (76/571-010) Ballószög (76/573-020), Bugac (76/575-020) Helvécia (76/579-030), Izsák (76/568-000) Jakabszállás (76/581-808), Orgovány (76/591-529)


Borito_04.qxd

2011.04.19.

16:06

Page 1

Osztálynapló 2011  

Az érettségiző osztályok 2011-ben Kecskeméten

Osztálynapló 2011  

Az érettségiző osztályok 2011-ben Kecskeméten