Page 1

Четете и в Интернет www.balchik.bg

РЕКЛАМИРАЙТЕ в НАШИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ: Първа страница 0,80лв./кв.см Вътрешна страница 0,50лв./кв.см Външна страница/последна 0,70лв./кв.см До главата на вестника 1,00 лв./кв.см Малки обяви до 10 думи 2лв. Отстъпки : За благодарности и поздрави -50% За повторяемост на рекламата повече от 3 пъти - 20% За повторяемост на рекламата повече от 12 пъти -50% За информация: ул.”Дионисополис” № 2, тел. 7-23-39

Цена 0,30 лв.

3.ХI.2011 - 9.ХI.2011г.

Брой

41 (1976)

ВЕСТНИКЪТ Е ПРОДЪЛЖИТЕЛ НА В. УСТРЕМ, ОСНОВАН ПРЕЗ 1959 Г., ул. “Дионисополис” 2, тел. 7-23-39, bkpress@abv.bg

Íèêîëàé Àíãåëîâ ùå óïðàâëÿâà Áàë÷èê ïðåç ñëåäâàùèòå ÷åòèðè ãîäèíè

БСП и РЗС искат касиране на изборите за общински съветници Обжалват избора на кмет за Кранево и Стражица

Досегашният кмет на Балчик Николай Ангелов ще продължи да управлява общината и през следващите четири години. Той спечели изборите като независим, подкрепен от БСП, ВМРО, НДСВ, Българска социалдемокрация, ЗНС. За него са гласували 5553 души или 56.67% от имащите право на глас 17 959. За кандидаткмета на ГЕРБ Светомир Михайлов бюлетини са пуснали 4246 избиратели или 43.33%. Убеден съм, че след четири години Балчик ще бъде първи, потвърди предизборния си лозунг спечелилият втори мандат Николай Ангелов. Той обяви, че ще продължи да управлява гра-

да по начина по който е правено досега, за да се превърне амбициозният девиз в реалност. С благодарност към избирателите, Ангелов заяви, че най-красивият град на Българското Черноморие ще се превърне и в най-благоустроеният. Новият стар кмет благодари на опонента си за толерантната предизборна кампания. Според партийната подкрепа на този етап, Н. Ангелов трудно ще си осигури мнозинство в местния парламент. “Изборите са като един футболен мач, след който спортната злоба преминава, това няма да е проблем”, коментира той. Партийната принадлежност няма да наложи проме-

ни в екипа му, тъй като заместниците му от ГЕРБ и ДПС (партии, които не подкрепиха кандидатурата му) са избрани заради професионалните им качества. Сред ангажиментите, които Николай Ангелов е заложил в програмата си за следващите четири години, са нови инфраструктурни решения в града, вилните зони и общината, развитие на културния туризъм, заработване на общинска полиция, както и видеоконтрол на пътния трафик. Тази неделя в Оброчище избираха и кмет на кметство. Там спечели досегашният кмет Данаил Караджов от ГЕРБ с 57,96 % (648 гласа). Негов опонент бе предход-

Квартал “Гемиджи” е на път да придобие нов облик с реализацията на европроекта за благоустрояване на главната пътна артерия по градска линия №3. На снимката: обновяващата се детска площадка

ÇÀËÎÆÍÀ ÊÚÙÀ ÊÚÙÀ ÇÀËÎÆÍÀ “Ôàêòîðèíã”

Áúðçè çàåìè ñðåùó çëàòî è òåõíèêà

Ж.К. “Балик”, ул. “Христо Ботев” 30, до бръснарския салон

ÀÊÓÌÓËÀÒÎÐÈ È ÀÂÒÎÌÎÁÈËÍÈ ÃÀÇÎÂÈ ÑÈÑÒÅÌÈ ÍÀ ÈÇÃÎÄÍÈ ÖÅÍÈ

Фирма “Гаги - Милена Петрова” гр. Балчик, ул. “Камчия”№7 тел. 089/6796009

ният кмет Иван Петков от “Обединен блок на труда – Българските лейбъристи”, който събра 42,04% или 470 гласа. Останалите шест селища в Балчишка община си избраха досегашните кметове на първи тур, с изключение на Ляхово, което ще се ръководи от Реджеб Реджебов. За новоизбрания президент на България Росен Плевнелиев и вицепрезидента Маргарита Попова от ГЕРБ са пуснали бюлетини 49,65 на сто от имащите право на глас 18 808 души в община Балчик, общо 4853 гласа. Водещите 50,35 % (4922 гласа) са за кандидат-президентската двойка на второ място в национален мащаб – Ивайло Калфин и Стефан Данаилов (БСП). Преди да бъде избрана за вицепрезидент, Маргарита Попова посети Балчик и се срещна с жители на града. С тях тя обсъди правомощията, които дават президентският и вицепрезидентският пост и някои от основните акценти в предстоящата си работа в екип с Росен Плевнелиев. ПОВЕЧЕ ЖАЛБИ ЗА НЕРЕДНОСТИ НА ВТОРИЯ ТУР Изборът във всичките 36 секционни избирателни комисии в община Балчик започна и приключи навреме. За кмет гласуваха 10 280 души или 57,24 %, а за президент - 10 327 избиратели, равняващи се на 55 % от имащите право на глас. Спадът спрямо първия тур е с около 3 %. (Продължава на стр.2)

ПОКАНА

ПЪРВА СЕСИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 4 ноември (петък), 16,00 ч., голямата зала на НЧ “Паисий Хилендарски” На основание Закона за местното самоуправление и местната администрация, Областният управител Желязко Желязков насрочи първото заседание на новоизбрания Общински съвет при следния дневен ред: 1. Откриване на заседанието от най-възрастния общински съветник 2. Избор на председател на Общински съвет

СКЪПИ СЪГРАЖДАНИ, УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА БАЛЧИК, БЛАГОДАРЯ ЗА ПОДКРЕПАТА! БЛАГОДАРЯ ЗА ВАШИЯ ГЛАС! Вярвам, че доверието, което ми гласувахте за втори мандат, е израз на одобрение за работата ми през последните четири години и увереност, че Балчик върви в правилната посока. Не приемам лично изборната ми победа. Това е знак, че всички вие не сте безразлични към случващото се в общината. Приемам обаче лично отговорността от вашия вот и обещавам да я нося през целия следващ мандат. През всичките си срещи с вас по време на кампанията ми разбрах, че един кмет трябва да бъде поблизо до хората и да споделя не само нуждите им като част от обществото, а и в чисто човешки план. Защото всеки жител на общината, освен избирател, е и личност – със своите радости и житейски болки. Сега, когато ми предстоят следващите четири години работа, ще се съсредоточа в започнатото от мен и екипа ми и ще следвам поетите ангажименти пред вас. Не обещавах много, не бях и от най-сговорчивите, защото думите са едно, а аз вярвам на делата. Още веднъж – благодаря за доверието! БАЛЧИК ЩЕ БЪДЕ ПРЪВ! Николай Ангелов, КМЕТ НА ОБЩИНА БАЛЧИК УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ, ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА БАЛЧИК! Благодаря на всички, които упражниха своето право на глас и заявиха категорично желанието си за промяна! Благодаря на всички, които подкрепиха моята кандидатура за кмет на Община Балчик! Благодаря за подкрепата, която дадохте за новия президент на България Росен Плевнелиев и вицепрезидента Маргарита Попова! Благодаря за това, че по волята на избирателите в община Балчик ПП ГЕРБ има най-много общински съветници! ПОЖЕЛАВАМ УСПЕХ НА НОВАТА МЕСТНА ВЛАСТ В ОБЩИНА БАЛЧИК! д-р Светомир МИХАЙЛОВ

Çàïàçâàò ñå äîáèâèòå ïðè ñëúí÷îãëåäà

Дъждът повлия добре на посевите

Приключи жътвата на слънчогледа, информираха от областната служба “Земеделие”. В община Балчик от заетите с култура-

та 99 500 дка са прибрани общо 21 890 тона. Средният добив е 220 кг/дка, колкото е бил и през 2010 г. (Продължава на стр.2)

ПОСЕТЕТЕ Íîâî! НОВООТКРИТАТА Íîâî! Íîâî! ОПТИКА В ГР. БАЛЧИК, КВ. “ЛЕВСКИ”, намираща се до кафе “Акроза”,

където ще намерите богато разнообразие от диоптрични рамки и слънчеви очила на атрактивни цени. В оптиката се извършват безплатни прегледи от очен лекар – специалист (офталмолог). Тел. за контакти: 0878 568257


2

ИЗБОРИ 2011

Íèêîëàé Àíãåëîâ ùå óïðàâëÿâà Áàë÷èê ...

(Продължение от стр.1) Балотажът в общината бе белязан от сигнали за нередности, но без дълги опашки пред изборните помещения. Избиратели обаче изразиха опасения, че вотът им не е бил съвсем таен заради прозрачността на бюлетините. Въпреки драстично по-високия брой на подадените жалби в Общинска избирателна комисия, председателят й Георги Каров обяви втория тур като поспокоен от първия, с много по-малко запитвания от членовете на СИК-овете. На 30 октомври бяха подадени жалби за неправомерна агитация в село Змеево, за изписан номер 8 в тъмната стаичка в секция

№3 в квартал “Изток” в Балчик. В Общинската избирателна комисия бе получен дори сигнал за опит за саморазправа заради различна партийна принадлежност. В изборния ден в ОИК – Балчик, постъпи жалба от щаба на БСП за засилено полицейско присъствие, което според партийния офис оказвало репресивно въздействие върху избирателите. Според началника на балчишката полиция Йордан Йорданов присъствието на органите на реда е било както на всички избори. Той добави, че сигнали за сериозно погазване на изборните правила не са подавани. Както на всички избори обаче, из града се понесоха слу-

ÐÅÇÓËÒÀÒÈ ÎÒ ÁÀËÎÒÀÆÈÒÅ Â ÄÎÁÐÈ×ÊÀ ÎÁËÀÑÒ № Кандидат Гласове % КМЕТ НА ОБЩИНА БАЛЧИК 2 Светомир Константинов Михайлов ГЕРБ 4246 гл., 43.33% 25 Николай Добрев Ангелов ИК 5553 гл., 56.67% КМЕТ НА ОБЩИНА ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО 2 Ивайло Веселинов Манушев ПП ГЕРБ, 2098 гл. , 30.78% 8 Димитър Михайлов Петров БСП, 4718 гл., 69.22% КМЕТ НА ОБЩИНА ДОБРИЧ - СЕЛСКА 2 Петър Стефанов Петров ГЕРБ, 3983 гл., 40.52% 8 Петко Йорданов Петков БСП 5847 гл., 59.48% КМЕТ НА ОБЩИНА КАВАРНА 23 Цонко Здравков Цонев ИК, 4024 гл., 52.66% 24 Евгени Цонков Чобанов ДСБ, 3617 гл., 47.34%

Десетина минути преди края на изборния ден, полицейското присъствие в района на секция № 7 на ул. “Средна гора”, където нямаше наплив от желаещи да гласуват към 19,00 ч. хове за купуване на гласове – 40-50 лева вървяла тарифата. Според неофициални източници били установени

хора, които съмнително са си разменяли банкноти, оказали се впоследствие услужливи в нужда братовчеди.

БСП и РЗС искат касиране на изборите за общински съветници Обжалват избора на кмет за Кранево и Стражица В законния срок в Административния съд в Добрич са постъпили и жалби за касиране на изборите. БСП иска да бъде касирани изборите за общински съветници. Сред мотивите, които се изтъкват в жалбата, са, че има несъответствия с данните от извлеченията в Централната избирателна комисия, както и че от общо 36 секционни протокола в община Балчик, 32 са сгрешени и са нанесени поправки без наличието на всички подписи от членовете на комисиите. Член на Общинска избирателна комисия разтълкува, че това не е нарушение на Изборния кодекс, но в крайна сметка съдът ще решава. Припомняме, че съветниците от БСП спечелиха 4 места наравно с ДПС. ГЕРБ е водеща сила с шестима общински съветници, СДС има трима, а ВМРО и коалиция “Зелена партия и социалдемократи” – по двама. Според председателя на местните червени Сияна Фудулова заради нанесените корекции столетницата е загубила пети мандат в Общинския

съвет. Искане за касиране на изборите за общински съветници е внесено в Административния съд и от партия “Ред, законност и справедливост”. Аргументите са несъответствия и противоречия в окончателните изборни резултати. Представители на партията настояват да бъде извършена проверка и повторно броене на бюлетините. Съмнения има за 13 секции: №3 в кв. “Изток”, №7 на ул. “Средна гора”, № 14 в НЧ “В. Левски”, както и в селата Безводица, Бобовец, Змеево, Кремена, Ляхово, двете секции в Оброчище, Соколово, Тригорци и Църква. Дали наново ще се брои, предстои съдът да отсъди. Със спечелените 424 гласа (4,19%), на РЗС не им достигат около 60 гласа, за да си осигурят място в Общинския съвет. Квотата за участие в разпределението на мандатите на тези избори е 482 гласа. Според запознати, ако бъдат установени нередности в броя на действителните и недействителните бюлетини, са възможни размествания в местния

Крими ОТКРАДНАХА ЛАПТОП ОТ ВИЛНАТА ЗОНА. На 25 октомври в балчишката полиция е получено съобщение, че неизвестен е проникнал в дома на М.С на 46г., находящ се във вилната зона. Откраднати за преносим компютър и два броя външни дискове. На 27 октомври в полицията е подаден сигнал, че неизвестен чрез взлом е проникнал в дома на Х.Х. на 34 години в Балчик и е извършил кражба на лаптоп и златни накити. По случаите се работи в условията на досъдебно производство. УСТАНОВИХА ЛИЦАТА,

КОИТО “РАЗЧИСТИХА” ИЗБА И ГАРАЖ В ОБРОЧИЩЕ. На 24 октомври, след проведени оперативно-издирвателни мероприятия, са установени 14-годишните С.С и Х.В от същото село. Предния ден в РУП Албена е съобщено, че неизвестен чрез взлом е проникнал в избено помещение и гараж на частен дом, намиращ се в селището, при което са откраднати две дрелки, ъглошлайф, електрическа косачка и други вещи, собственост на Г.Р. на 62 г. Всички вещи са намерени и иззети. По случая се води досъдебно производство.

БЮРО ПО ТРУДА - ДОБРИЧ

ОБЯВЯВА свободни работни места към 3 ноември За Балчик: лекар, работник овощарство (с. Ляхово), готвач Повече информация на адрес в Интернет: http://bt313.dobrich.net/page.php?2

3.ХI.2011 - 9.ХI.2011г. Брой 41 (1976)

парламент и дори загуба на партийно присъствие. Магистратите ще решават дали да бъде касиран вотът и в Кранево, тъй като се обжалва изборът за кмет на кметство. Неспечелили кандидати настояват за обявяване избора за недействителен заради опасения за двойно гласуване на избиратели с постоянен адрес в Оброчище и настоящ в Кранево. Сред мотивите са още, че избирателните списъци не са били поставени на видно място в района на избирателната секция, че са били одобрени над 150 заявления за гласуване по настоящ адрес и подозренията, че на няколко от адресите са регистрирани повече от 20 лица. Неспечелилите настояват да се проверят протоколите в избирателните комисии в двете съседни села и да се проведе нов избор за селски кмет. Както вече в. “Балчик” писа, с над 61% на първия тур за кмет на Кранево бе преизбран Румен Николов. Жалба срещу кметския избор е внесена и за село Стражица. Според неспече-

лилия кандидат на БСП на първия тур са били допуснати да гласуват лица от забранителния списък, на които на балотажа им е било отказано да упражнят вота си. В Стражица за втори мандат ще кметува Шукри Али, след като повече от 85% от избирателите му гласуваха доверие на първия тур. Предстои Добричкият административен съд да се произнесе по депозираните жалби. Първата среща на новата местна власт ще бъде в петък (4 ноември), когато от 16,00 часа в голямата зала на читалище “Паисий Хилендарски” ще се проведе сесия. На нея новоизбраните ще положат клетва да спазват законите и да служат в интерес на жителите на община Балчик. Очаква се да бъде избран и председател на новия Общинския съвет. Анкета сред гласуващите показа, че хората очакват новата местна власт да бъде по-активна в контактите си с тях, да има представа от какво недоволстват и да поставя срокове за изпълнение на задачите.

ÂèÊ Áàë÷èê: Çàçèìÿâàéòå âîäîìåðíèòå øàõòè!

Абонатите на ВиК трябва да извършат зазимяване на водомерните шахти в имотите си. Това предупреди началникът на местното водно дружество инж. Стилиян Касабов. Специалистите препоръчват където не се консумира вода, тръбите да бъдат изпразнени от възможно най-ниската точка, да се източи водата от водомера, за да се предотврати замръзване. През зимния период показанията на водомерите няма да бъдат засичани от инкасаторите, а ще се начислява консумирана вода на база минал период. През пролетта, след разкриването на водомерните шахти, ще бъде направено изравняване, съобщи още инж. Касабов.

Болшинството от отчитащите съоръжения в Балчик и селищата от общината са навън и реалните сметки за потребление на водата ще станат ясни напролет. За вътрешните водомери инкасаторите ще продължат да отчитат показанията. По проекта за подобряване водния цикъл на Балчик са подменени 1200 водомера, предстои това да бъде сторено за още 600 абонати. Началникът на ВиК Балчик уведоми, че през лятото са били командировани служители от добричкото дружество, които са констатирали много нередности при потреблението на вода в района, за което гражданите и фирмите са били глобени.

КМЕТ НА ОБЩИНА КРУШАРИ 2 Петранка Янкова Кръстева ГЕРБ, 1064 гл., 44.52% 7 Добри Стоянов Стефанов ДПС, 1326 гл., 55.48% КМЕТ НА ОБЩИНА ТЕРВЕЛ 7 Исмет Абил Абил ДПС, 2979 гл., 32.66% 8 Живко Жеков Георгиев БСП, 6141 гл., 67.34% КМЕТ НА ОБЩИНА ШАБЛА 2 Красимир Любенов Кръстев ГЕРБ, 1101 гл., 43.14% 8 Райна Димова Бърдарева БСП, 1451 гл., 56.86% -КМЕТ НА ОБЩИНА ДОБРИЧ-ГРАД (избран на първи тур) 2 Детелина Кирилова Николова ГЕРБ, 23 783 гл., 63.90%

Çàïàçâàò ñå äîáèâèòå ïðè ñëúí÷îãëåäà Дъждът повлия добре на посевите 100% приключи жътвата на слънчогледа, информираха от областната земеделска служба. В община Балчик от засетите с културата 99 500 дка са прибрани общо 21 890 тона. Средният добив е 220 кг/дка, колкото е бил и през 2010 година. В Добричка област средните показатели са същите – от близо 914 хил.декара с маслодайната култура са събрани общо над 200 хил.тона. Найбогата е реколтата в община Ген. Тошево – 240 кг/дка, а най-слаба – в Крушари – 160 кг/дка. За миналата година средният добив в региона е бил същият – около 223 кг/дка. В Балчишко приключи и прибирането на царевицата. По 490 кг от декар ожънаха земеделските стопани, които са драстично понадолу спрямо 2010-а, когато в хамбарите са влезли по 700 кг от декар. Нивите с царевица тази година са 79 000 дка, което е с 24 хиляди повече от миналата. В Добричко са ожънати до момента 76.6% от площите с царевица, които са общо около 825 хил. дка, при среден добив от 528 кг за декар. Това е с около 170 килограма по-малко спрямо 2010 г. Над 1 120 000 дка в областта са подготвени за есенна сеитба. С около 80 000 дка повече са площите, на които е направе-

на дълбока оран. В община Балчик е извършена предсеитбена подготовка на 170 300 дка, а на 71 000 дка - дълбока оран. С пшеница в региона вече са засети над 550 000 дка, ечемикът е близо 50 000 дка, а маслодайната рапица – над 270 000 дка. До момента площите с пшеница в Балчишко са 124 000 дка, ечемикът е 24 800 дка, а маслодайната рапица – 21 500 дка, информират от областната служба по земеделие. Въпреки че създадоха проблеми на някои стопани, падналите през октомври валежи са отлични за есенните посеви. В противен случай ни очакваха черни полета, коментираха земеделци. Тазгодишните резултати са по-ниски – основно заради пролетното засушаване, изкупните цени също вървят надолу, така че и рентите се очаква да бъдат занижени, добавят агробизнесмени.

“АГРОДИМЕКС” ООД

“Ñàíäîñ” ÅÎÎÄ

ИЗКУПУВА И АРЕНДУВА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ

“АНЖУ” ЕООД <> изкупува и арендува земеделски земи

<> авансово плащане на рента Тел. 088/5790130

~ ИЗКУПУВА И АРЕНДУВА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ

АВАНСОВО ПЛАЩАНЕ НА РЕНТА

~ АВАНСОВО ПЛАЩАНЕ НА РЕНТА

Тел. 088/5790130

Тел. 088/5790130


ИЗБОРИ 2011

3.ХI.2011 - 9.ХI.2011г. Брой 41 (1976) СИК

Местонахождение

бр. Недейств Действите % гласували ителни лни гласували

Бр.

2 Светомир Михайлов

25

3

Николай Ангелов

ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА бр 001 Офис ТБ "Биохим" 002 клуб Дионисополис3

%

бр

%

871

473

5

468

54,31

253

54,06

215

45,94

Äîáðè÷êèÿò ñúä îáÿâè çà íèùîæíè òðè äîãîâîðà çà èìîòè íà äàìáàòà

632

381

10

371

60,28

196

52,83

175

47,17

1006

424

58

366

42,15

190

51,91

176

004 СОУ "Хр. Ботев"

623

351

15

336

56,34

207

61,61

129

48,09 уважи три иска на държава38,39 та срещу купувачи на имоти

005 СОУ "Хр. Ботев"

587

328

28

300

55,88

195

65,00

105

35,00 на брегоукрепителното съо-

006 ОУ "К и М"

833

468

11

457

56,18

177

38,73

280

61,27 ръжение “Дамба Албена –

1054

524

52

472

49,72

159

33,69

313

66,31

008 Клуб "Арда"

653

387

12

375

59,26

149

39,73

226

60,27

009 Детска ясла

680

351

7

344

51,62

142

41,28

202

58,72

010 Детска ясла

739

421

7

414

56,97

119

28,74

295

71,26

011 ОУ "Антим І"

638

334

7

327

52,35

139

42,51

188

57,49

012 Пенсионерски клуб

824

423

5

418

51,33

167

39,95

251

60,05

013 ОУ "Антим І"

947

496

14

482

52,38

193

40,04

289

59,96

014 НЧ "В. Левски"

587

317

28

289

54,00

126

43,60

163

56,40

24

21

3

18

87,50

9

50,00

9

50,00

274

182

3

179

66,42

51

28,49

128

71,51

017 с. Бобовец

69

49

0

49

71,01

4

8,16

45

91,84

018 с. Гурково

496

279

8

271

56,25

64

23,62

207

76,38

019 с. Дропла

286

178

16

162

62,24

48

29,63

114

70,37

020 с. Дъбрава

158

102

8

94

64,56

23

24,47

71

75,53

021 с. Змеево

258

170

15

155

65,89

61

39,35

94

60,65

022 с. Кранево

739

454

9

445

61,43

183

41,12

262

58,88

023 с. Кремена

97

67

2

65

69,07

14

21,54

51

78,46

024 с. Ляхово

356

259

18

241

72,75

151

62,66

90

37,34

025 с. Царичино

128

80

5

75

62,50

32

42,67

43

57,33

026 с. Оброчище

826

501

14

487

60,65

327

67,15

160

32,85

027 с. Оброчище

1061

676

64

612

63,71

307

50,16

305

49,84

028 с. Рогачево

200

135

2

133

67,50

80

60,15

53

029 с. Пряспа

175

110

11

99

62,86

19

19,19

80

030 с. Сенокос

549

317

12

305

57,74

98

32,13

207

67,87

032 с. Соколово

786

503

26

477

63,99

206

43,19

271

56,81

033 с. Стражица

361

223

17

206

61,77

53

25,73

153

74,27

034 с. Тригорци

113

78

4

74

69,03

15

20,27

59

79,73

035 с. Храброво

65

50

1

49

76,92

8

16,33

41

83,67

285

190

6

184

66,67

81

44,02

103

55,98

17980

10302

503

9799

57,30

4246

43,33

5553

56,67

Град

2472

58,22

3016

54,31

Села

1825

42,98

2537

45,69

003 Клуб кв.Изток

007 Клуб "Ср. Гора"

015 Общинска болница 016 с. Безводица

036 с. Църква Общо

ÊÀÊ ÃËÀÑÓÂÀÕÌÅ ÏÎ ÑÅÊÖÈÈ

Данните са предоставени от Общинска избирателна комисия

ЗА ПРЕЗИДЕНТ

СИК

001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036

Местонахождение

Офис ТБ "Биохим" клуб Дионисополис 3 Клуб кв.Изток ЕСПУ "Хр. Ботев" ЕСПУ "Хр. Ботев" ОУ "К и М" Клуб "Ср. Гора" Клуб "Арда" Детска ясла Детска ясла ОУ "Антим І" Пенсионерски клуб ОУ "Антим І" НЧ "В. Левски" Общинска болница с. Безводица с. Бобовец с. Гурково с. Дропла с. Дъбрава с. Змеево с. Кранево с. Кремена с. Ляхово с. Царичино с. Оброчище с. Оброчище с. Рогачево с. Пряспа с. Сенокос с. Карвуна с. Соколово с. Стражица с. Тригорци с. Храброво с. Църква

Бр. Недейс Дейст % 2 Бр. по гласува твител вител гласув ГЕРБ списък ли ни ни али Р. Плевнелиев 966 729 1091 697 636 861 1070 654 727 752 647 843 957 594 30 275 106 496 298 161 257 757 96 395 124 861 1065 201 182 551 36 888 370 111 64 285

478 379 427 352 330 472 525 388 353 422 333 422 498 318 25 181 49 279 178 102 173 455 67 260 80 502 678 134 111 318 18 506 226 78 49 190

Общо 18833 10356

6 8 68 16 44 12 44 20 6 9 15 9 17 25 2 3 1 9 19 11 15 8 3 25 5 20 74 5 9 10 0 28 27 2 1 5

472 371 359 336 286 460 481 368 347 413 318 413 481 293 23 178 48 270 159 91 158 447 64 235 75 482 604 129 102 308 18 478 199 76 48 185

49,48 51,99 39,14 50,50 51,89 54,82 49,07 59,33 48,56 56,12 51,47 50,06 52,04 53,54 83,33 65,82 46,23 56,25 59,73 63,35 67,32 60,11 69,79 65,82 64,52 58,30 63,66 66,67 60,99 57,71 50,00 56,98 61,08 70,27 76,56 66,67

бр 240 211 163 221 185 232 199 178 190 203 173 232 269 168 15 47 2 99 53 39 72 292 15 83 38 342 334 87 38 120 15 142 53 14 9 80

% 50,85 56,87 45,40 65,77 64,69 50,43 41,37 48,37 54,76 49,15 54,40 56,17 55,93 57,34 65,22 26,40 4,17 36,67 33,33 42,86 45,57 65,32 23,44 35,32 50,67 70,95 55,30 67,44 37,25 38,96 83,33 29,71 26,63 18,42 18,75 43,24

Балчик”, съобщиха на 26 октомври от пресцентъра на съдебната инстанция. Съдът прогласи нищожност на договора с “БАЛЧИК ПЛАЗА” ООД – гр. Варна, за продажба на право на собственост на имот с площ 10 636 кв. м, сключен между държавата, представлявана от Областния управител на Добрич Ердинч Хаджиев, и търговското дружество като купувач, поради противоречие със закона. С решения на съда е прогласена нищожност на още два договора за продажба на право на собственост върху други два имота със същата площ, сключени

Ив. Калфин

% 49,15 43,13 54,60 34,23 35,31 49,57 58,63 51,63 45,24 50,85 45,60 43,83 44,07 42,66 34,78 73,60 95,83 63,33 66,67 57,14 54,43 34,68 76,56 64,68 49,33 29,05 44,70 32,56 62,75 61,04 16,67 70,29 73,37 81,58 81,25 56,76

581 9775 54,99 4853 49,65 4922 50,35

с купувача “ЕЙ ПИ ИНВЕСТ 09” ООД – гр. Варна. Съдът призна, че въпросните имоти са публична и изключителна държавна собственост като крайбрежна ивица и не могат да бъдат обявени за частни. С решението на Добричкия окръжен съд дружествата се задължават да предадат владението на имотите на държавата, представлявана от Министъра на регионалното развитие и благоустройството. Съдът постанови двете дружества да заплатят държавна такса по всяко от трите дела в размер на 7 538 лв. Решенията могат да бъдат обжалвани. Пресцентърът на ДОС, уточнява, че съдът вече върна на държавата три имота, придобити от “РЕНКОН” ООД и от “СЕЗОНИ” ЕООД.

Äàäåí å õîä íà ïðåòîâàðíàòà ñòàíöèÿ çà áèòîâè îòïàäúöè Одобрен е подробният ус-

39,85 тройствен план за изгражда80,81 не на претоварна станция за

8 БСП бр 232 160 196 115 101 228 282 190 157 210 145 181 212 125 8 131 46 171 106 52 86 155 49 152 37 140 270 42 64 188 3 336 146 62 39 105

Окръжен съд – Добрич,

твърди битови отпадъци край Балчик. Съоръжението ще бъде в местността Момчил на площ от 15 декара и е част от бъдещото регионално депо в добричкото село Стожер. Предстои процедура по възлагане на проектиране, съгласуване с експлоатационните дружества, екоинспекцията във Варна и други институции. Претоварната станция ще обслужва общините Балчик, Каварна и Шабла като част от Регионалната система за управление на отпадъците. Чрез нея значително ще бъдат свити количествата на сметта, транспортните разходи за извозването й и вредните емисии за околната среда. Капацитетът ще е до 70 тона

за денонощие и в нея се предвижда сепариране и временно съхраняване на битовите отпадъци от трите крайморски зони в Добричка област. На мястото ще бъде монтирано хале със сепарираща инсталация. Събираните на площадката рециклируеми фракции ще се предават на предприятия, с прогнозно количество годишно близо 2500 тона. Имотът в местността Момчил попада в защитена зона “Балчик” за опазване на дивите птици, затова инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазваните животни. 25 на сто от общата площ на площадката се предвижда да бъде озеленена с треви и храсти, а по външната линия – и с дървета.

Íîâà ïëîùàäêà çà ÷åðíè è öâåòíè ìåòàëè

Нова площадка за събиране на отпадъци от черни и цветни метали, разкомплектоване на излезли от употреба автомобили и електроуреди ще се прави в Балчик. Инвестиционното предложение ще се реализира от варненското дружество “Булкредо” върху седем декара в промишлената зона на Балчик. Капацитетът ще бъде от 500 до 600 тона годишно. Според Регионалната инспекция по околната среда и водите – Варна, за инвестиционното предложение няма да се извършва оценка на въздействието, тъй като не се очаква генериране на емисии и отпадъци във вредни количества. Жалби срещу намерението няма. На площадката ще бъдат отредени няколко зони, сред които контролно – измервателен пункт, основна

зона за третиране и складове. Според прогнозите на инвеститора най-много отпадъци ще се генерират от желязо и стомана – около 200 т/г., смеси от метали – около 100 т/г. Общо около 200 т/г. се предвижда да се събират от изрезки от черни и цветни метали. Очакванията за по-скъпите метали са общо около 20 тона от мед, бронз и месинг, а от алуминий, цинк и различни кабели – по около 10 т. Заложените количества от олово и калай са съответно за 2 т и 1 т. За промишлената зона на Балчик са известни и други намерения: за разкомплектоване на бракувани автомобили, за производство на сурово растително масло, изграждане на зърнобаза с три силоза, както и за автокъща със склад за части втора употреба.

ТОПЛИВО АД ОБЯВЯВА ЦЕНИ НА

ÄÎÍÁÀÑÊÈ ÂÚÃËÈÙÀ НАСИПНИ - 315 лв./т; ПАКЕТИРАНИ - 9 лв./бр. – 25 кг

ÁÐÈÊÅÒÈ: 265 ëâ./ò Тел. 088/8213247


4

ИЗБОРИ 2011

3.ХI.2011 - 9.ХI.2011г. Брой 41 (1976)

ÃËÀÑÓÂÀÍÅ ÏÎ ÑÅÊÖÈÈ ÇÀ ÎÁÙÈÍÑÊÈ ÑÚÂÅÒÍÈÖÈ

Îáîáùèõà ùåòèòå îò áóðÿòà ïðåç îêòîìâðè

Няколко съобщения за пропадания и течове е проверила общинска комисия в Балчик, след проливните дъждове и силния вятър

ти, обясниха от техническата служба в общината. Бившето кметство в центъра на Балчик, което е най-старият паметник на културата и е на

Работници възстановяват рухнала ограда на бившата автошкола

през октомври. Три от сигна- над 100 години, също пролите са от махалата в квар- капа от проливните дъждотал “Изток”. Причините за ве. Със собствен принос, от щетите се крият обаче пре- фонд “Стихийни бедствия” димно в използваните под- или по различни програми Можете да разгледате в детайли таблиците с изборните резултати по секции ръчни материали и неспаз- може да се търсят средстот страницата в Интернет на в. БАЛЧИК ване на строителните стан- ва, но все още това не е реДанните са предоставени от Общинска избирателна комисия дарти, смятат експертите. шено, добавиха от общинсСилната вода е отнесла и ката техническа служба. Прекъсвания на електрозахранването земна маса в ската на улиПрипомняме, че бурята ца “Патриарх Евтимий”, зап- събори част от облицовката Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ АД, РАЗПРЕДЕЛИТЕЛЕН ОБлашвайки основите на къщи- на болницата, има съобщеСЛУЖВАЩ ЦЕНТЪР, УВЕДОМЯВА СВОИТЕ КЛИЕНТИ, ЧЕ: Лафи, ЗП Добруджанка, с.Царичино, с.Гурково, с.Тригорци, те в близост. Като цяло, след ния и за пропаднал път към ПС Царичино, ПС Гурково, ГРУ ВИНДФЕРМ 4, ГРУ “ЕКО направените огледи, най-го- буната на пречиствателВ периода 01.11 - 18.11.2011 г. от 08.00 ч. до 17.00 ч., ЕНЕРДЖИ ГРУП”. леми остават пораженията ната станция, както и за поради извършване на рем онтни работи на На 08.11.2011г. от 08.00 ч. до 13.00 ч., с.Соколово, ПС в две общински училища – крайбрежни свличания. съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде Дъбрава, фотоволтаична система АНТИМОН 2. о бл и ц о в ъ чнат а Поражения върху постройка прекъсвано електрозахранването в района на: На 08.11.2011г. от 08.00 ч. до 17.00 ч., конезавод, мазилка на СОУ на ул. “З.Стоянов” гр.Балчик: част от ул. “Средна гора”, ул. “Ком”, ул. с.Стражица, сондаж на ВиК, с.Бобовец, кариера до “Христо Ботев” и физкултурния са“Росица”, част от ул. “Янтра”, част от ул. “Стара с.Ляхово, сондаж на “ЕКО АГРО” в с.Храброво. планина”, ул. “Огоста”, ул. “Родопи”, ул. “Ропотамо”, На 08.11.2011г. от 08.00 ч. до 13.00 ч., с.Соколово, ПС лон към сградата, който е със сериул. “Странджа”. Прекъсването на електрозахранването Дъбрава, фотоволтаична система АНТИМОН 2. на горепосочените улици ще бъде веднъж седмично в На 09.11.2011г. от 08.00 ч. до 13.00 ч., завод “Елпром”, озен теч от покрива. Основната този период. Ремонтните работи ще бъдат извършвани пожарна, база на ВВС, част от кв. “В.Левски”, кв. “Изгрев”, сграда на гимнапрез работно време. к-с “Хелиос”, к-с “Тузлата”. зията в Оброчище В периода 01.11 - 18.11.2011 г. от 08.00 ч. до 17.00 ч., На 10.11.2011г. от 08.00 ч. до 13.00 ч., земеделски също е с поражепоради извършване на рем онтни работи на производители в двора на бивше ТКЗС, бензиностанция ния върху покривсъоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде и част от блокове на Авиоград, бетонов възел Стимекс, ната част. Тези репрекъсвано електрозахранването в района на ППС на морска администрация, част от кв. “В.Левски”, монти ще трябва с.Соколово: ул. “Струма”, ул. “Камчия”, ул. “Марица”, ПС Балчик, комплекс Двореца, в.з. Бели скали, ПГ за КОС, да се покрият с ул. “Тунджа”, ул. “Арда”, ул. “Янтра”, ул. “Дунав”, ул. х-л “Париж”, в.з. Сборно място, в.з. Кулака, в.з. Овчаровски общински средства, тъй като евро“Искър”, част от ул. “Кирил и Методий”. Прекъсването плаж, к-с “Тихият кът”, Спа център “Реджина Мария”. проектът за енерна електрозахранването на горепосочените улици ще бъде през ден. Ремонтните работи ще бъдат извършвани Допълнителна информация можете да получите гийна ефективност в образовапрез работно време. на тел. 0700 161 61 или на адрес:http://www.eonтелната инфрастНа 04.11.2011г. от 09.00 ч. до 16.00 ч., с.Брястово bulgaria-grid.com/bulgarian/publications/ руктура не включНа 07.11.2011г. от 08.00 ч. до 13.00 ч., бензиностанция _ROC_Silistra_Dobrich.htm ва такива дейнос-


3.ХI.2011 - 9.ХI.2011г. Брой 41 (1976)

Âúçðàæäàò êóëòóðíèÿ äèàëîã íà Äîáðóäæà ñúñ ñâåòà

Избрани творби на Йордан Йовков ще бъдат издадени на десет езика до края на 2012 г. До месец април ще бъдат готови изданията на немски, английски, рус ки, румънски и френски. В тях ще бъдат включени “Старопланински легенди”, “Песента на колелетата” и “Вечери в Антимовския хан”. На 26 октомври на специална пресконференция в курорта Албена бяха представени двете първи издания на новия том “Албена”, които са на български и на руски език. Инициативата е на “Албена” АД, “Албена Инвест Холдинг” АД и издателство “Захарий Стоянов”. Иван Гранитски заяви, че се водят разговори с културните аташета на Бразилия, Испания и Сърбия за превод на Йовковите разкази, а до една година се очаква Йовков да бъде издаден и на турски език. Всеки том от многоезичното издание излиза в тираж от 1000 броя с меки корици и по 100 библиофилски екземпляра с твърда корица. Оформител на книгата

е художникът Жеко Алексиев, предговорът е на акад. Антон Дончев. Вече в почивката по формулата ол-инклузив ще има включена и българска култура. Това заяви Иван Гранитски. Имаме идея след Йовков да издадем Дора Габе и Ивайло Петров, за да очертаем една духовна територия, каквато е Добруджа, допълни Гранитски. От комплекса подготвят мащабна концепция за развитие на културно-историческия туризъм в района на Албена, в която ще бъдат привлечени като консултанти министерствата на културата, образованието и външните работи. Нови туристически маршрути по стъпките на Йовков в Добруджа готвят също от едноименния комплекс. “Това е нещо красиво, да говориш за литература в момент на криза, на почти световен икономически колапс”, отбеляза по време на представянето на книгата друг поддръжник на идеята, журналистът Енчо Господинов, родом от Добрич, прекарал много голяма част от живота си извън родината. Изпълнителният директор на “Албена” АД Красимир Станев адмирира идеята за пресъздаването на хана на Сарандовица, като на първо време ще се разработят туристически дестинации до местата в региона, където Йовков е творил и живял - Филиповата кръчма и училището в с. Красен, както и къщата, в която двамата със съпругата му Деспина са живели в Добрич, съобщава сайтът за изкуство и култура “Подиум”.

КУЛТУРА

5

Ôîíäàöèÿ è Îáùèíà îáåäèíÿâàò óñèëèÿòà ñè â ïîäêðåïà íà äåöàòà

Меморандум за разбирателство между Община Балчик и фондация ЛУМОС ще бъде сключен. Целта е да бъдат обединени усилията за изпълнение на Стратегията на община Балчик за развитие на социалните услуги, националната стратегия “Визия за деинституционализация на децата в България” и План за действие към нея. Фондация ЛУМОС е партньор на Министерство на регионалното развитие и благоустройството и Държавната агенция за закрила на детето в процеса за деинституционализация. С подписването на ме-

морандума за разбирателство започва съвместна работа за повишаване благосъстоянието на децата в риск, прилагане на международни стандарти и найдобри практики, както и въвеждане на нови социални услуги. Основният принцип е на първо място да стоят интересите на подрастващите с прилагане на конвенцията на ООН за правата на детето. Фондация ЛУМОС ще предоставя експертна помощ при реализация на проекти и програми, ще подкрепя Община Балчик при създаване на услуги в общ-

Òðè îáùèíè îò îáëàñòòà ùå ó÷àñòâàò â ïðîåêòà “Ïðèåìè ìå!”

Три общини от Добричка област – Добрич, Добричка (селска) и Балчик, са одобрени за участие в проект “Приеми ме!”, който се изпълнява от Агенцията за социално подпомагане по ОП “Развитие на човешките ресурси”. Целта на проекта е в национален мащаб да се създадат възможности за разширяване на приемната грижа чрез увеличаване на броя на приемните родители. Предвижда се в

срок от две години в страната да се извърши обучение на 500 приемни семейства, които да се грижат за деца от социални домове в контекста на процеса на деинституционализация. Обучението на бъдещите приемни родители ще бъде в три направления – професионална, доброволна и заместваща семейна грижа за деца. Общата стойност на проекта за цялата страна е 15 милиона лева.

ността и от семеен тип. Предвижда се да финансира частично развиването на услугите и да прилага система за мониторинг на функционирането им. Ще осъществява подкрепа и на нестопански организации в общината, които работят с деца в риск и техните семейства. Фондацията ще извършва още проучвания, оценки и анализ. От своя страна, Община Балчик се ангажира с реализирането на политика в подкрепа на биологични родители, за които е идентифициран риск да изоставят децата си. Администра-

цията ще осигурява подслон на крайно нуждаещи се родители и техните деца. С подписването на договора местната управа се ангажира да предоставя материално подпомагане на родители по предварително разработена програма, да съдейства с временна или постоянна заетост, както и да подкрепя реализир анет о на приемната грижа. Общината ще трябва да съдейства за социално включване на деца и младежи, напускащи институциите, да помага за решаване на социално-битови въпроси и заетост.

ÏÐÈÅÌÍÀ ÃÐÈÆÀ Å ØÀÍÑ ÇÀ ÄÅÖÀÒÀ äà ðàñòàò â ñåìåéíà ñðåäà Ако желаете да сбъднете една детска мечта, да върнете една детска усмивка, да направите щастлив живота на едно дете, лишено от обич, ласка и грижа, обърнете се към Дирекция “Социално подпомагане” в гр. Балчик. Подробна информация може да получите всеки работен ден от 9.00 до 17.30 часа или на тел. 0579/ 7 37 98 – отдел „ Закрила на детето” или всеки понеделник в приемния ден на директора на Дирекция ”Социално подпомагане” от 9.00 до 12.30 часа.

ИСТОРИЯ

ÒÎÄÎÐ ÄÅÍÅ – åäèí îò “çàáðàâåíèòå” êìåòîâå íà Áàë÷èê Кмет на Градско общинско управление – Балчик от 10 юни 1901 г. до март 1902 г. Още през 2007 г. Община Балчик и Международният търговски и културен център •ГЕОПАН• Бургас поставиха началото на един съвместен проект, наречен “Кметовете на Балчик”. На следващата година с помощта на екип от експерти започнаха системни издирвания на документи, снимки, биографии, справочна литература за най-новата история на града и въз основа на тях се състави достоверен списък с имената на кметовете за периода от 1878 г. до наши дни. Проектът предвижда събраните материали да станат основата на издаването на хронология на кметовете на Балчик, в която да бъде отразен приносът на всеки един от тях за развитието на града и общината. Предложеният текст е малък принос към това изследване и съдържа неизвестни и досега непубликувани сведения за личността на балчишкия кмет Тодор Денев. Докато търпеливо и много внимателно разгръщах пожълтелите страници на местната балчишка преса от началото на миналия век, за да намеря интересни и неизвестни факти за балчишките кметове, неочаквано погледът ми привлече текст, ограден в каре, който изпълваше цялата страница. В него накратко се описваше трудният житейски път и нелеката съдба на един млад човек, местен българин, отишъл си твърде рано от света. Продължих да чета и в края на текста особено ме поразиха следните думи: “... Като човек със своя благ нрав, със своето внимание, съчувствие и подкрепа спрямо страдащите и бедните, той бършеше много сиромашките сълзи, даваше утеха и влияеше да крепне и се засилва още повече демократическия дух в гражданите. В лицето на Тодор Денев гр. Балчик губи един от най-полезните и примерни граждани: ето защо неговата памет ще живее...” Тези толкова силни и трогателни слова, ме развълнуваха дълбоко. Нещо повече, разкриха образа и личността на един от “забравените” кметове на Балчик, чието име заслужава да помним с уважение и днес. Действително името на Тодор Денев, като наш съгражданин и един от кметовете на Балчик, е съвсем непознато за балчиклии. Сведения за него не са запазени дори в достъпните архиви и документи. За живота и дейността му научаваме от един текст, публикуван в местната преса от началото на миналия век и то във връзка с тъжната вест за неговата кончина. Роден е в Балчик през 1873 г. и “още от ученическата скамейка се отличава със силните си умствени дарби и твърд характер. С тях спечелва обичта на съучениците си и уважението на учителите си”, пише за

неговите ранни ученически години самият собственик на местния в-к “Селски Куриер” Т. Добрев. Именно тези му качества, естествено го отвеждат и до вратите на едно от най-престижните за времето си учебни заведения в България - известното Ломско педагогическо училище, което завършва с отличен успех през 1895 г. След това три години Тодор Денев учителства в с. Армутлий (Добришко, дн. с.Крушари), с. Дишпудак (дн. с. Осеново, (Балчишко) и в гр. Балчик. По онова време заплатата на един учител не е осигурявала кой знае какъв стандарт на живот. Въпреки това той изпълнява преподавателските си задължения с голямо усърдие като успоредно с това енергично работи и извън училищните стени “с неуморимо трудолюбие и горещото му желание да услужи на обществото и в частност на града си.” Животът му, който е изпълнен с “жестока борба, да изплава из мизерията”, му отрежда нерадостна съдба. Разболява се от туберкулоза. Болест, неизбежно съпътстваща бедността и оскъдицата, и с която тогавашните жители толкова много били привикнали, че не я наричали с истинското и име - наричали я “севда”. Поради нестабилното си здраве младият мъж напуска учителската професия и за да се издържа, започва работа като писар в канцелария. Тодор Денев е особено популярен сред съгражданите си като крайно честен и почтен човек. Когато през 1901 г. името му е поставено сред номинациите за кмет на Балчик, цялата интелигенция и много от гражданите дават гласа си за него, уверено поверявайки съдбините на града в негови ръце. Новият кмет започва активна дейност за подобряване на управлението и за разрешаване на належащите въпроси, стоящи пред общината. Основните посоки на дейността му са свързани с благоустрояването на града и развитие на културното и просветното дело. По негова инициатива започва градското планиране на Балчик, и още на следващата година е готов регулационният план на града (оригиналът на плана, изработен от инж. Хр. Станишев през 1902 г., и до днес се пази в архива на Община Балчик), изгражда се градската градина и разсадник, назначени са общински лекар и акушерка. Образован и далновиден той насочва усилията си за откриване на женско стопанско училище и обновяването на общинската библиотека. От сведения, посочващи данните за градските общински бюджети през 1901 г. научаваме, че по времето на неговото кметуване помощта за училищата в града е била в размер на 20 000 лв., за поддържане на градските лечебници, аптеки и лекари – 100 лв., а за поддържане на

градското училище са заделени 1 700 лв. Избирането му за кмет е съпътствано и с надеждата да се разреши един кардинален въпрос, станал известен като “черковният въпрос”. Той силно вълнува балчишките граждани, широко е коментиран и в местната преса от онова време под заглавието: “Историята на злободневния въпрос”. Става дума за построяването на втората българска черква в града - “Св. Великомъченик Георги”, чието строителство начева през 1896 г., но за съжаление от самото си начало това богоугодно дело става залог на нечии “лични интереси”. Още с встъпването си в общината новият кмет се заема с разрешаването на този случай. Работата му съвсем не преминава безоблачно и леко. Ето накратко как случаят е отразен на страниците на в-к Куриер: “С всичката си сериозност каквато заслужава черковния въпрос, кмета Денев започна да го изучава. Заговори се тогава, че дружеството чрез инженера Маринкович предлагало на кмета за уреждането на въпроса “приемливи” и доста съблазнителни условия. Правиха се много други усилия за уреждането на доста шумния вече черковен въпрос, но всички отидоха напразно. Денев остана непоколебим и твърдо стоеше на поста си, макар да беше много сиромах и да имаше голяма нужда от пари, за да закрепи разклатеното си здравe...” На поста си кметът Денев остава по малко от година. Принуден е да се оттегли заради “българското долно партизанство”, а и поради напредването на болестта си. За да може да се лекува, за кратко той приема длъжността секретар при втори мирови съдия в София, но напуска и нея, след като здравето му още повече се влошава. Завръща се в родния Балчик, за да остане тук навеки. Умира на 27 февруари 1903 г. едва на 30 години. Да му отдадат последна почит идват всички видни граждани, учители и ученици, близки, приятели и дори... враговете му. Христина Панайотова, магистър по културно-историческо наследство


6

ВИТРИНА СПРАВОЧНИК

АВТОГАРА тел.: 7-40-69 БИБЛИОТЕКИ НЧ “П. Хилендарски” тел.: 7-26-11, раб.време 8.0017.00ч., почивни дни – събота и неделя НЧ“В. Левски” Тел.: 7-20-86

ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ, ЕТНОГРАФСКА КЪЩА тел.7-21-77, раб. време всеки ден - 8.30-12.00– 13.00-17.30ч. ВЗАИМ НО У ЧИЛИЩЕ по заявка на телефон 7-21-77

ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ тел. 0879998946, раб. време от 8.30-12.00 – 13.00-17.30ч поч. дни - неделя и понеделник

ДКИ КЦ ДВОРЕЦА 7-68-71 БОТАНИЧЕСКА ГРАДИНА 7-20-58 МЕД. ЦЕНТЪР тел. центр. 7-26-91; 7-28-66

Спешен кабинет 7-24-42 ПОЛИЦИЯ тел.: 166, 7-24-31, 7-24-32

ПРОТИВОПОЖАРНА СЛУЖБА тел.: 160 БЮРО ПО ТРУДА тел. 7-21-47

ИНТЕРНЕТ ЦЕНТЪР НЧ “Васил Левски”, тел.: 7-67-75 ВЕТЕРИНАРНА ЛЕЧЕБНИЦА тел. 7-55-27, раб. време от 8.00-12.00, 12.30-16.30

ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО тел.: 7-32-23 ЛОВНО-РИБАРСКО ДРУЖЕСТВО тел.: 7-41-61 Е.ОН БЪЛГАРИЯ 0700 16161 ВИК - БАЛЧИК тел.:7-21-65 ДЕЖУРЕН тел.:0884377567 СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ тел.: 7-27-94 ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ БКС тел.: 7-21-93 РАЙОННА ПЪТНА СЛУЖБА тел.: 7-26-41 РАЙОНЕН СЪД тел.7-50-44 ПРОКУРАТУРА тел.7-26-18 ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН, ОБЩИНА БАЛЧИК 7-10-77 ПРИ БЕДСТВИЯ И АВАРИИ тел.: 7-25-23 СПЕШЕН ТЕЛЕФОН 112 ХРАМОВЕ “Св. Петка” - 7-70-35 “Св. Георги” - 7-51-36 ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ тел.: 7-36-98 ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ тел.:7-20-49 КМЕТСКИ ЕКИП Николай Ангелов – кмет на община Балчик, тел: 7-10-31/ 7-20-70, факс: 7-41-17 Митко Петров – зам.-кмет по финанси, тел: 7-10-35, факс: 7-29-80 Къймет Тургут - зам.-кмет по туризъм, тел: 7-10-61 Инж. Стелиян Железов - зам.кмет по строителство, тел:7-10-35, факс: 7-29-80 Ертоп Ханджиев - гл. секретар, тел: 7-10-34 Стефан Павлов - председател Общински съвет, тел: 710-84 РЕКЛАМ НА АГЕНЦИЯ “ БК ДИЗАЙН” К-с “Марина Сити”, тел. 0888942523

АВТОУСЛУГИ “ДАРКО 65” ЕООД тел.088/9667665

Ìàëêè îáÿâè Öåíà äî äåñåò äóìè - 2 ëâ.

Приемане и плащане - на касата на Община Балчик Тел. 7-23-39 Обяви се приемат до вторник включително

3.ХI.2011 - 9.ХI.2011г. Брой 41 (1976)

Íà 6 íîåìâðè èãðàåì ñ “Äóíàâ” â Àëáåíà На 6 ноември (неделя) футболистите от “Черноморец” Балчик ще играят с русенския “Дунав”. Срещата от 12ти кръг ще започне в 14 ч. на стадиона в Албена. Час порано е организиран транспорт, който ще тръгне от “Балик” - Автогара - центъра Рибарски площад - Албена. В момента балчиклии са на девето място във временното класиране на Североизточната “В” футболна група с 14 точки. Съперниците им от Русе имат две точки по-малко и заемат 11 позиция в таблицата. Последните три кръга черноморци записаха нулево равенство като гости с тервелския “Септември”, домакинска победа с 3:0 над “Велики Преслав” от едноименния град и загуба с 3:2 от “Бенковски” в Бяла (Русенско). Мачът с “Бенковски” започна повече от добре за момчетата на Митко Тошев. Още в първата минута Христо Галинов вка-

ра гол. До края на първото полувреме балчиклии бяха по-добрият отбор на терена и могат само да съжаляват, че не успяха да вкарат още голове и да решат изхода на двубоя. Те създадоха няколко чисти голови положения, но ги пропиляха и до края на пол увремето р ез улт атъ т 0 :1 не б еш е променен. След почивката домакините подобриха играта си и в 60-та минута изравниха, а само след три минути вкараха втори гол от дузпа. В 68-та минута резултатът стана 3:1 за “Бенковски”. Три минути преди края на редовното време Христо Галинов вкара втори гол за “Черноморец”, който се оказа и последен в срещата. Мнението на наставника на “Черноморец” Митко Тошев е, че отборът се вдигна и придоби облик. Това е първата загуба от шест мача, каза той. Тошев добави, че е оптимист и до края на

сезона трябва да заемат ед- в турнира за Купата за амано почетно място в групата. тьорската лига. Жребият отКато победител за Добри- реди негов съперник да бъчка област, “Черноморец” де отборът от провадийскоБалчик продължава напред то село Бозвелийско, класиПродължава реконструкцията на градския стадион, оформят се местата за трибуните.

рал се на първо място във Варненска област. Мачът ще се играе на 9 ноември, а балчиклии ще са гости.

Îáùèíàòà å ïðåäñòàâåíà ñ äâà îòáîðà Î÷àêâàìå äî 2 ìëí. åâðî â òóðíèðà “Èçèäà âîëåé êúï” ïî ïîäõîäà “Ëèäåð”

Два волейболни отбора от общината – “Балчик” и “Вихър” - с. Сенокос, участват в във волейболния турнир “Изида волей къп” сезон 2011/2012 г. Отборите са смесени – мъже и жени, като в тях са включени само състезатели със статут на аматьори. Шампионатът се провежда в два полусезона – есен и пролет, през които тимовете ще се срещнат по системата всеки срещу всеки. Срещите от шампионата се ще се играят всяка неделя до 18 декември. След прекъсване за празниците,

последните три кръга от полусезона ще бъдат през януари 2012 г. Волейболните страсти се вихрят в спортната зала, намираща се в градския парк на Добрич. Първите двубои се играха на 16 октомври, когато отборите от общината спечелиха първите си две точки. Балчиклии

победиха с 2:1 гейма ветераните от Добрич. Със същия резултат сенокосци се наложиха над “Скития”. Крайното класиране в турнира ще бъде оформено според броя спечелени точки. Срещите се играят по системата 3/3 гейма.

ШАХМАТЕН КЛУБ – БАЛЧИК, ОРГАНИЗИРА

ÒÓÐÍÈÐ ÏÎ ØÀÕÌÀÒ

Състезанието ще се проведе на 19 и 20 ноември 2011 г. в залата на клуба. Начало на турнира: 10.00 ч. на 19 ноември. Заявки за участие се приемат в клуба на ул. “Дионисополис” №3, гр. Балчик.

Членовете на местната инициативна група в Балчик се свикват на Общо събрание тази събота във връзка с обявената процедура на Министерството на земеделието и храните за прилагане на стратегиите за местно развитие. Чрез подхода „Лидер”се очаква Балчик да усвои средства по Програмата за развитие на селските райони. Срещата е от 11,00 ч. в общинската администрация. В дневния ред ще се обсъждат кандидатите за директор и експерти по прилагане на дейностите, заложени в стратегията, както и организационни въ-

проси. Основните насоки на групата са за развитие на земеделието и селския туризъм. Заявлението за одобрение на Община Балчик ще бъде внесено на 7 ноември, обясниха от ресорния общински отдел за усвояване на еврофондовете, с уточнението, че схемата е била отворена само преди десетина дни. Таванът на финансирането, което може да бъде получено при одобрение, е 2 млн. евро. От 29 души е учредена местната инициативна група в Балчик, която остава отворена за нови членове.

Ùå ïðàâÿò âèíàðíà â Öàðè÷èíî

След бума на инвестиционните предложения в строителството, все повече от инвеститорите в община Балчик се насочват към производството. Едно от последните обявени предложения за района на Белия град е в с. Царичино за изграждане на винарна. Винарната ще бъде с разгъната площ 1635 кв.м, ще разполага със собствен лозов масив и капацитет 30 тона вино годишно. Ще бъдат вдигнати още сгра-

ди с магазин, лятна дегустационна площ и складове върху други 230 квадратни метра в землището на селото. Условно инвестицията представлява дегустационни приемни с капацацитет до 120 посетителя, както и административна и производствена част. На мястото ще се приема и сортира грозде, ще има помещения за ферментация на бели и червени вина, бутилираща линия. В подземията на сградата

вината ще отлежават в бъчви. Обектите ще бъдат изградени за развитие и популяризиране на винопроизводството, с въ зможнос т за дегустация на качествени български вина. Инвестиц и я т а ще с е р еал и з и р а върху два парцела с обща площ от 6760 кв.м. Възложителят на инвестиционното намерение е Дамян Дамянов.

МАЛКИ ОБЯВИ ПРОДАВАМ

8462784 2-1 КУПУВАМ зем. земя в Каварненски, Шабленски, Дуранкулашки, Генералтошевки, Добрички, Тервелски, Тутракански и Силистренски региони. Тел. 088/6462784; 087/8462784 2-1 КУПУВАМ земеделска земя в Балчик, Гурково, Царичино, Тригорци, Сенокос, Дропла, изготвя документи. Тел. 088/8593699; 089/ 9457479 7-1 КУПУВАМ земеделска земя, район Балчик, Каварна, Шабла, на пазарни цени. КУПУВАМ Тел. 087/8673453;089/ КУПУВАМ зем. земя в Бал9871045; 052/673403 5-2 чик, Соколово, Сенокос, КУПУВАМ земеделска зеКремена, Гурково, Тригорци, мя - общините Каварна, ШаХраброво и др. Тел. 087/ ПРОДАВАМ апартамент, ЖК “Балик”, бл. 10,вх.а, ет.8, ап. 23. Тел. 087/8119048 4-2 ПРОДАВАМ жилищно таванско помещение, 30 кв. м в ЖК “Балик”. Тел. 089/ 9130702 4-2 ПРОДАВАМ къща със 760 кв. м дворно място гр. Балчик. Тел. 089/8611507 5-4 ПРОДАВАМ Мицубиши Спейс вагон, 2000 ТД, седемместно, 1993 г., договаряне. Тел. 089/6796009 4-2

бла, Балчик. Плаща веднага. Тел. 088/8908877 10-6 ПОД НАЕМ

ДАВАМЕ сграда под наем за офиси и магазини, 60 кв. м, зад “Аквилон”. Тел. 089/ 8629051 4-1 РАБОТА

ЗАВЕДЕНИЕ “Червените камъни” търси готвач/ка за постоянна работа. Тел. 089/5700568 4-2 УСЛУГИ

САЛСА за начинаещи всяка сряда и петък от 18.00 ч. в ОУ “Кирил и Методий”. 1-1 “ДАНЧО ЯНЕВ” ЕООД ПОЧИСТВА септични ями(шахти). Тел. 088/6905981; 0570/ 8-25-56 10-8

3а текста на публикуваните реклами и обяви отговорност носят техните податели.

ОБЯВА НА 5 НОЕМВРИ (СЪБОТА) 2011 Г. ОТ 11.00 ЧАСА В ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - БАЛЧИК, Каним всички членове на МИГ Балчик на ОБЩО СЪБРАНИЕ във връзка с обявената процедура на Министерството на земеделието и храните за набиране на заявления за одобрение на МИГ по мярка 41 „Прилагане на стратегиите за местно развитие” от приоритетна ос 4 ЛИДЕР на Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 г. при следния ДНЕВЕН РЕД: 1. Обсъждане на резултатите от подбора на кандидатите за директор, експерти по прилагане на дейностите по Стратегията за местно развитие и счетоводител на МИГ, за наемането им на трудов договор на пълен работен ден, в случай на одобрение на заявлението; 2. Организационни въпроси. Финансовата помощ по мярка 41 се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРС) – Европа инвестира в селските райони.

РЕДАКЦИОНЕН ЕКИП тел. 7-23-39 Гл. редактор: Албена ИВАНОВА Редактор: Марияна ВЪРБАНОВА Редакцията не приема материали над 40 реда, не връща оригинали, не поема отговорност да публикува или да не съкращава текстове, които не е поръчвала. Анонимни сигнали и писма не се разглеждат. Печат: “Нилекта Принт” - Добрич Предпечатна подготовка: в-к “Балчик” ИЗДАНИЕ НА ОБЩИНА БАЛЧИК Разпространение: “ДИ ПРЕС”; ЕТ “В. ДИМИТРОВ - РИВА 2”; РПК “Черно море”

2011 бр.41  

03.11-09.11.2011