Page 1

Певиците на Соколово очакват нашата подкрепа в ЧЕТЕТЕ ОЩЕ кампанията “Чудесата на България 2012” НА СТР.4

РЕКЛАМИРАЙТЕ в НАШИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ: Първа страница 0,80лв./кв.см Вътрешна страница 0,50лв./кв.см Външна страница/последна 0,70лв./кв.см До главата на вестника 1,00 лв./кв.см Малки обяви до 10 думи 2лв. Отстъпки : За благодарности и поздрави -50% За повторяемост на рекламата повече от 3 пъти - 20% За повторяемост на рекламата повече от 12 пъти -50% За информация: ул.”Дионисополис” № 2, тел. 7-23-39

Четете и в Интернет www.balchik.bg

Цена 0,30 лв.

12.VІI.2012 -18.VІI.2012г.

Брой

28 (2011) Â êðàÿ íà ëÿòîòî äàìáàòà

ВЕСТНИКЪТ Е ПРОДЪЛЖИТЕЛ НА В. УСТРЕМ, ОСНОВАН ПРЕЗ 1959 Г., ул. “Дионисополис” 2, тел. 7-23-39, bkpress@abv.bg

По оперативна програма “Регионално развитие”

Íà 15 ñåïòåìâðè ó÷èëèùàòà îòâàðÿò îáíîâåíè

ñâåòâà ñ ôîòîâîëòàèöè

С около 30 процента ще намалеят разходите за отопление

До края на лятото се очаква да бъде приключен европроектът за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в образователната инфраструктура на община Балчик. Всички учебни заведения, в които не са извършвани подобни дейности, ще бъдат обхванати в проекта, който е на стойност 2,627 млн.лв. Подмяната на дограма, осветителни тела, саниране и топлоизолация на покриви ще бъ дат и зпъ лнени от п аз ар д жи шк ата фир м а “Терм ик с ЕС”, коиято вече е правила основен ремонт на ОУ “Антим І” и ЦДГ “Чайка” в Балчик. По европейския проект са обхва-

нати общо 17 обекта – училища, детски градини и физкултурни салони. Работата в момента тече във вс ички селища от общината. Изпълнителят работи качествено и в много кратки срокове, обясни на пресконференция във вторник ръководителят на проекта инж. Стелиян Железов – зам.-кмет на община Балчик. Общинското съфинансиране по европейския проект е близо 400 хил. лв. (15 процента). С тези пари Общината вече е обновила детската градина “Братя Мормареви”. Над 18 хиляди квадратни метра ще е общата площ на топлинно изолираните стени, над

12 хиляди кв.м. – топлоизолация на покриви, близо 5000 кв.м – подмяна на дограма (врати и прозорци). Над 200 ще са подменените осветителни тела. Най-значителни ще бъдат подобренията в ОУ “Св.св. Кирил и Методий”. На 15 септември учениците ще влязат в истинско европейско училище – с нови прозорци и врати, санирано, с топлоизолация на покрива и подобрено отопление. В сградата на най-старото училище на Балчик, където в момента се помещава Общински детски комплекс и ученическият стол, също е предвиден ремонт. “Тъй като е паметник на културата, при нея санирането ще се извърши от вътрешната страна, за да се запази изгледът на съществуващата сграда. За жалост програмата предвижда само мерки за енергийна ефективност, там където има други проблеми със сградния фонд, се налага Общината

да финансира сама, обяс ни инж. Железов. До края на август ще имаме по-уютни, по-хубави и по-топли училища и детски градини, увери зам.-кметът, а по предварителни разчети разходите за отопление ще спаднат с 30%. Причината проектът да се забави и удължи с една година е обжалване на тежката тръжна процедура за избор на изпълнител, уточни още той. Припомняме, че Община Балчик ще тегли дългосрочен заем от Фонда за органите на местното самоуправление – ФЛАГ, за да бъде завършен проектът. Средствата са за разплащане с изпълнителите преди подаване на искане за окончателно приключване на финансовите отношения по оперативна програма “Регионално развитие”. Максималният размер на дълга е 1 млн. 846 хил. лв., а срокът за погасяването – до 30 месеца.

Äîãîäèíà àñôàëòèðàò è óëèöà “Ñòðóìà”, ùå ñå ñòðîè è íîâà àâòîãàðà â Ãàðàäîêà

Догодина ще бъде завършено цялостното асфалтиране по главната улица “Черно море” в Балчик, съобщи

кметът Николай Ангелов, след като частичното полагане на нов асфалт – от центъра до автогарата и от Да-

рака до “Балик”, е към своя край. Участъкът около автогарата ще бъде ремонтиран догодина, когато ще бъде

подновена и настилката на ул. “Струма” към летището в кв. “Левски”, съобщи кметът. Ангелов разкри още от инвестиционните намерения за 2013 г. Общинското ръководство си е поставило за цел да построи нова автогара. Нейното място вероятно ще е в Гарадока, каза кметът и уточни, че такъв подходящ парцел е налице. Първоначалната идея е била държавата да предостави част от бившата автошкола, но това няма да се случи, тъй като имотите там се продават. Инвестирахме доста пари в старата автогара, направихме преди 3 години частичен ремонт. Тогава я взехме под наем, защото собственикът имаше намерение да я затвори, тъй като не е икономически изгодна, припомни Ангелов. По думите му мястото на автогарата не бива да е в центъра на града.

Наесен Балчик ще има модерно осветление на крайбрежната алея. Това ще се случи по проекта “Пилотен модел на изграждане и финансиране на слънчево улично осветление”, финансиран от Програмата за малки проекти на Глобален екологичен фонд и Общината. Настоящите амортизирани и корозирали 73 лампи, ще бъдат подменени с около 70 нови. Периодът на експлоатация ще бъде 20 години и за това време ще бъдат спестени около 600 тона вредни емисии – около 30 тона годишно. Стойността на проекта е 140 хиляди лева, като съфинансирането от страна на местната хазна е 50 на сто. Подробностите бяха представени на пресконференция този вторник от техническия експерт към проекта инж. Тодор Тонев от Черноморския енергиен клъстер. Това е пилотен проект и ще бъде като демонстрация за останалите черноморски администрации да се присъединят към екоинициативата. За осветлението по дамбата, в участъка от Двореца до старата мелница, няма да се използва конвенционална енергия. Телата, които ще бъдат на височина 6 метра, за разлика от сегашните 4,5 м, ще са устойчиви на морското и ветрово влияние. Те ще се захранват с фотоволтаичен панел и ще имат ди-

станционен контрол, като в малките часове интензитетът на лампите ще се намалява. Предстои провеждането на тръжна процедура за избор на изпълнител, като в края на август и началото на септември проектът ще бъде приключен. След това ще бъде направен мониторинг за очаквания ефект. Анализи показват, че 20 на сто от разходите за енергия в местните администрации са за улично осветление. Спрямо сегашната цена на електроенергията, която трудно може да се предвиди за следващите 20 години, проучвания показват 10-20 на сто намаляване на разходите с използването на фотоволтаични тела. Една от причините за пилотното участие на Балчик е, че неотдавна Общината се включи в европейското споразумение на кметовете за намаляване на вредните емисии. Осветлението ще бъде достатъчно силно и ще отговаря на българския държавен стандарт, увери инж. Тонев. Най-критично се очертава да бъде осветяването през декември, когато денят е най-кратък, но светлина ще има, увериха специалисти. На срещата бе подчертано, че най-големият проблем за уличното осветление остава вандализмът. Очаква се Балчик да бъде за пример на поне още 5 черноморски общини.

Äâå ãîäèíè áåç Äèäî ЛИПСВАШ НИ! ОБИЧАМЕ ТЕ! мама, татко, Марая кака, Светльо 12 юли

КАЧЕСТВЕНИ АВТОЧАСТИ Балчик, ул. “Хр. Ботев” №19 тел.: 089/9199746


2

ОБЩИНА Кратки

ЗА ПРОЯВЕНА ИНИЦИАТИВНОСТ, ПОСТИГНАТИ ВИСОКИ ПРОФЕСИОНАЛНИ РЕЗУЛТАТИ, ПО СЛУЧАЙ ПРОФЕСИОНАЛНИЯ ПРАЗНИК НА СЛУЖИТЕЛИТЕ НА МВР – 5 ЮЛИ, със заповед на директора на ОДМВР – Добрич са наградени над сто служители от областта. Отличените от полицейското управление в Балчик са общо четирима. Трима са повишените служители, а един е награден, информира началникът на балчишката полиция Йордан Йорданов. Началникът на управлението в Албена Добромир Добрев съобщи, че на повече от 15 служители е изказана служебна благодарност по повод празника. — ОБЩИНА БАЛЧИК Е ОТКРИЛА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИТЕ РАБОТИ, свързани с реализацията на Център за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) - гр. Балчик, с капацитет 14 деца и благоустрояване на прилежащото дворно пространство в общински имот в ЖК “Ба-

лик”. Проектът се изпълнява по ОП „Регионално развитие 2007-2013". Крайният срок за предаване на офертите е 31 юли. Открита е и процедура за доставка на един брой нов лек автомобил за нуждите на Община Балчик, се съобщава на административния общински сайт www.balchik.bg. Крайният срок за предаване на офертите е до 27 юли. Нужните документи и за двете процедури могат да бъдат закупени от касата на общинска администрация. — УСПЕШНО ПРИКЛЮЧИХА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРЪСКАНЕТО СРЕЩУ КОМАРИ. По графика за месец юли, обработките на площите в трите крайморски общини – Шабла, Каварна и Балчик, приключиха в срок, обобщават от Областната управа в Добрич. Обработките, свързани с борбата с комарите, които се извършват с наземна техника през летния сезон, са координирани с институции, общински администрации и с кметовете на населените места в съответната община.

ФИРМА ОТ ГЕРМАНИЯ ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ КВАЛИФИЦИРАНИ ШОФЬОРИ НА ТИР Работата е на трудов договор, с осигуровки. Изискват се основни знания по немски език. За връзка: (телефон в Германия) 0049/1636012958 Email: tsn@hotmail.de ПП НФСБ СЪОБЩАВА НА СВОИТЕ ЧЛЕНОВЕ И СИМПАТИЗАНТИ, че на 20.07.2012 г. от 18.00 ч. ще се проведе среща с координатора на НФСБ и приемане на нови членове в малката зала на НЧ “П. Хилендарски” ОБЩИНА БАЛЧИК На основание чл. 68 от НОРПУРОИ на ОбС - Балчик, приета с реш. № 238/ 27.02.2009 г., изменена и допълнена с Решение № 748 по Протокол № 59 от 17.02.2011 г. и Заповед № 683/05.07.2012 г. на Кмета на Община Балчик. ОБЯВЯВА публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот, общинска собственост: 1. Помещение, представляващо бюфет за закуски с площ 30.00 кв.м, находящо се в гр. Балчик, ул. “Д-р Зл. Петков” № 1, “Медицински център – І” ЕООД, с начална годишна наемна цена в размер на 586.80 лева (петстотин осемдесет и шест лева и 80 ст.), без ДДС. 2. Срок на договора - пет години. 3. До участие в търга се допускат кандидати, които са регистрирани по смисъла на Търговския закон. Търгът ще се проведе на 30.07.2012 г. от 10.00 ч. в залата на I-ви етаж в сградата на Общинска администрация – Балчик, пл. “21 - септември” № 6. Закупуване на тръжна документация в размер на 12,00 лв. с вкл. ДДС, всеки работен ден от 12.07.2012 г. до 26.07.2012 г. на касата на ОбА - Балчик. Крайният срок за приемане на предложения и депозит за участие е 27.07.2012 г. до 16,00 ч. в Информационния център на ОбА-Балчик. Оглед се осигурява след предварителна уговорка и представяне на документ за закупена тръжна документация. За справки: тел.0579/ 7-10-70

Прекъсвания на електрозахранването Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ АД УВЕДОМЯВА СВОИТЕ КЛИЕНТИ, че поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия ще бъде прекъснато електрозахранването: На 16.07.2012 г. от 08.00 ч. до 17.00 ч., с.Оброчище - ул. “Клисура”, ул. “Добруджа”, ул. “Преслав”, ул. “Незабравка”, ул. “Тунджа”, ул. “Комсомолска”, ул. “Ленена фабрика”, ул. “Велека”, ул. “Лозарска”, ул. “Рила”, ул. “Тимок”, ЦДГ– Оброчище, ул. “Марица”. Временни смущения са възможни от 08.30 ч. до 09.30 ч. и от 16.00 ч. до 17.00 ч. в с.Рогачево, кв. “Младост”, с.Църква, П/С Оброчище, с.Ляхово. На 19.07.2012 г., от 09.00 ч. до 16.00 ч., с.Брястово, ГРУ “Топола” и ГРУ “Божурец”. Временни смущения са възможни от 09.00 ч. до 16.00 ч. в ГРУ “Варна”. Допълнителна информация можете да получите на тел. 0700 161 61 или на адрес: http://www.eon-bulgaria-grid.com/ bulgarian/publications/_ROC_Silistra_Dobrich.htm

Îãðàíè÷àâà ñå äâèæåíèåòî íà òåæêîòîâàðíè êîëè íàä 20 òîíà ïî ðåïóáëèêàíñêàòà ïúòíà ìðåæà Забрана за движение на тежкотоварни автомобили над 20 тона на територията на област Добрич е въведена поради високи температури над 35°, съобщават от Областното пътно управление. По време на действие на забраната, тежкотоварните автомобили над 20 т да изчакват извън пътното платно, без да пречат на движението на определените паркинги. Забраната не важи за моторни превозни средства, превозващи бързо развалящи се хранителни продукти на температурен режим и живи животни. Пунктове за спиране и престой на товарните автомобили на територията на Област Добрич: По път І-9 (Е87) „Граница Румъния - Дуранкулак - Шабла о.п. Каварна - Балчик - Оброчище - Кранево - Златни пясъци Свети Константин - Варна Старо Оряхово - Обзор - о.п. Слънчев бряг - Бургас - Маринка - Звездец - Малко Търново граница Турция” ГКПП Дуранкулак (паркинг при митницата) при км 0+200;

Площадка за отдих до с. Топола при км 51+500; Преди и след пътно кръстовище с път ІІ-27 (“о.п. Шумен Девня) Нови пазар - Владимирово - о.п. Добрич - Балчик пристанище Балчик” (паркинг бензиностанция „Лафи”) при км 61+200 и км 61+450; Пътно кръстовище с път ІІ71 „О.п. Силистра - Средище Хитово - Карапелит - о.п. Добрич - Батово - Оброчище” при км 75+200; По път ІІ-29 „Варна - Аксаково - о.п. Добрич - Генерал Тошево - граница Румъния” Площадка за отдих (V-ти километър) при км 41+360; КПП на КАТ при влизане в гр. Добрич (срещу бензиностанция „Лукойл”), преди кръстовище с околовръстен път при км 43+400; КПП на КАТ при излизане от гр. Добрич, в посока – Генерал Тошево, при км 52+070; ГКПП - Кардам (паркинг при митницата) при км 84+148; По път ІІ-71 „О.п. Силистра Средище - Хитово - Карапелит - о.п. Добрич - Батово - Оброчище” При излизане от гр. Добрич (кв. Рилци), в посока – Карапелит, при км 79+550; В с. Карапелит (център) при км 59+560;

НА 17 ЮЛИ 2012 ОБЛАСТНИЯТ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – ДОБРИЧ ПРЕДСТАВЯ ПРОЦЕДУРА „ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ЗЕЛЕНА ИКОНОМИКА“ В БАЛЧИК Областният информационен център – Добрич организира среща между представители на бизнеса, на банковия сектор, на консултантски компании, неправителствени организации и медии за представянето на стартиралата схема „Енергийна ефективност и зелена икономика“ по Оперативна програма „Конкурентоспособност 2007-2013“. Срещата ще се проведе на 17.07.2012г /вторник/, 10:00ч. в гр. Балчик (зала на хотел „Мистрал“, гр. Балчик). Припомняме, че на 28.06.2012г. Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”, МИЕТ – Управляващ орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 г. обяви открита процедура за подбор на проекти, покриващи определени изисквания за качество, без определен срок за кандидатстване: BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена икономика”. Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и е насочена към малки и средни предприятия. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 293 374 500 лева. Проектни предложения могат да се подават най-късно до 31.10.2013 г. За допълнителна информация: Ивелина Илиева, експерт „Информационно обслужване и услуги“ ОИЦ – Добрич, бул. „25-ти септември“ № 25 тел: 058 603 527, моб.0897 560760 Областният информационен център - гр. Добрич е част от национална мрежа от областни информационни центрове. Центърът е създаден от община гр. Добрич в партньорство с Областна администрация – област Добрич, Бизнес-център – гр. Добрич, общините Балчик, Каварна и Добричка в изпълнение на проект «Създаване и функциониране на Областен информационен център - Добрич», финансиран по Оперативна програма «Техническа помощ», съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз.

Крими ОБРАХА ХОТЕЛСКА СТАЯ В АЛБЕНА На 9 юли в полицията в курорта е получено съобщение за извършена кражба на лаптоп, мобилен телефон, фотоапарат, 600 евро и 100 злоти от стая на хотел в комплекса. В нея са били настанени полски туристи. Кражбата е била извършена през отворена врата на терасата. — ОТКРАДНАХА 1500 ЛВ. ОТ ЧАСТЕН ДОМ В ОБРОЧИЩЕ. Съобщение за извършената кражба е получено на 8 юли в РУП - Албена. Образувано е досъдебно производство.

— ПОЛИЦАИ ОТ АЛБЕНА УСТАНОВИХА ИЗВЪРШИТЕЛ НА КРАЖБА В ОБРОЧИЩЕ. А.Г. (61г.) от Оброчище е съобщил на 3 юли в полицията за извършена кражба на пари от дома му. За времето от 16:00 ч. до 16:30 ч. предния ден неизвестен извършител е проникнал в дома му и откраднал пари. Извършителят на кражбата – В.А. (20г.) от село Оброчище, е установен. С протокол за доброволно предаване е върната и част от откраднатата сума. По случая се извършва проверка, съобщават от полицията.

12.VII.2012 - 18.VІI.2012г. Брой 28 (2011) ПОКАНА На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, на 17 юли 2012 г. (вторник) от 9.00 ч. в залата на Общинска администрация, първи етаж, ще се проведе заседание на Общински съвет Балчик, при следния Д Н Е В Е Н Р Е Д: 1. Попълване състава на Постоянната комисия по устройство на територията, строителство и екология и Постоянната комисия по туризъм, селско стопанство и стопански дейности. Вносител: Христо Н. Христов – общински съветник 2. Предложение за изменение на Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация във връзка с изменение на Закона за местното самоуправление и местната администрация. Вносител: Христо Н. Христов – общински съветник 3. Предложение за отпускане на финансови помощи за лечение. Вносител: д-р М аргарита Калинова – председател на ПКЗССД 4. Предложение за одобряване на пазарна оценка, за продажба на 1/2 ид. част от поземлен имот с идентификатор № 02508.85.243, на собственик на първи етаж на законно построена сграда. Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината 5. Предложение за одобряване на пазарна оценка, за продажба на 1/2 ид. част от поземлен имот с идентификатор № 02508.85.243, на собственик на втори етаж на законно построена сграда. Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината 6. Предложение за именуване на нов обект от местно значение в землището на с. Рогачево, община Балчик. Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината 7. Предложение за продажба чрез публичен търг на общински имот, представляващ земеделска земя - Х категория, поземлен имот с идентификатор № 53120.1.193 по кадастралната карта на с. Оброчище, м. “Маджарлъка”, с площ от 465 м2. Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината 8. Предложение за предоставяне от страна на Община Балчик на водопроводната и канализационната мрежа, изградена в изпълнение на инвестиционна мярка ИСПА “Интегрирано управление на водите на гр. Балчик”, за стопанисване и управление на ВиК ЕООД-Добрич. Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината 9. Предложение за приемане на Решение за допускане изработване на ПУП-ПРЗ за УПИ V, УПИ Х, УПИ VІІ, УПИ VІІІ, кв. 119 по плана на град Балчик. Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината 10. Предложение за одобряване на ПУП-План за застрояване за ПИ № 02508.90.753 по кадастралната карта на град Балчик. Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината 11. Предложение за одобряване на ПУП-План за застрояване за ПИ № 02508.90.751 по кадастралната карта на град Балчик. Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината 12. Предложение за одобряване на ПУП-План за застрояване за ПИ № 66250.36.10 по кадастралната карта на с. Сенокос. Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината 13. Предложение за актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост, през 2012 г. Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината 14. Предложение за продажба чрез публичен търг на общински имот, представляващ незастроен поземлен имот с идентификатор № 02508.55.156 по кадастралната карта на гр. Балчик, с площ от 2500 м2 (две хиляди и петстотин квадратни метра). Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината 15. Предложение за отдаване под наем чрез публичен търг на паркинг “Двореца” град Балчик, паркоместа по алея “Ехо” и ул. “Албенски път”. Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината 16. Предложение за даване на съгласие за извършване на замяна на поземлени имоти – частна общинска собственост, с поземлени имоти – частна държавна собственост, представляващи горски територии в землището на град Балчик. Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината 17. Предложение за даване на съгласие за извършване на промяна в Устава на Еднолично Акционерно Дружество “Търговски център Кранево”. Вносител: Христо Николов Христов – общински съветник 18. Предложение за разпореждане с бюджетни средства и предоставянето им на Сдружение “Виа Понтика – 2010”, за организиране на фестивал. Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината 19. Предложение за предоставяне на игрище за мини футбол в ЖК “Балик” - гр. Балчик, за безвъзмездно управление на ОбП “БКС” – Балчик. Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината 20. Предложение за вземане на решение за одобряване на споразумение между община Балчик и ОД на МВР град Добрич. Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината 21. Разглеждане на искане от “ПЕРИНЕЯ БАЛЧИК” ООД за изразяване на предварително съгласие за определяне на трасе за “Подземен електропровод Ср.Н 36 кV и оптичен кабел тип OPUG за захранване на 23 ветрогенератора в землището на с. Гурково, с. Тригорци, с. Дъбрава, с. Соколово, с. Царичино, община Балчик, преминаващо през имоти – публична общинска собственос т. Вносител: Атанас Атанасов – общински съветник 22. Предложение за одобряване нова структура на ОбА – Балчик. Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината Виктор Лучиянов - председател на ОбС-Балчик На 16.07.2012 г. се навършват четири години от кончината на ПЕТРУШКА КОСТОВА дългогодишен главен редактор на в. БАЛЧИК

×åòèðè ãîäèíè áåç Ïåòðóøêà Êîñòîâà

КОЛКО МНОГО ОТ ТЕБ ОСТАВИ В НАС, КОИТО ТЕ ОБИЧАХМЕ. ПОМНИМ ТЕ И ПРОДЪЛЖАВАМЕ ДА СКЪРБИМ ЗА ТЕБ П О К Л О Н! ОТ БЛИЗКИТЕ


12.VII.2012 - 18.VІI.2012г. Брой 28 (2011)

РЕГИОНА

Òðóäåí ñå î÷åðòàâà òóðèñòè÷åñêèÿò ñåçîí â êóðîðòíà çîíà “Äâîðåöà”

Туристическият сезон в района на Двореца в Балчик за търговци, ресторантьори, таксиджии се оказва по-слаб от

миналата година. Причините според някои търговци по алея “Акад. Даки Йорданов” са екскурзоводите, които нареждат на туристите къде да отсядат и къде да пазарят. По думите им за това получавали комисионни. “Сезонът е много зле, туристите са по-малко. Една от главните причини в обектите да няма работа е, че екскурзоводите имат уговорени ресторанти, при които получават проценти, а ние тук стоим без работа по цял ден. Плащаме хиляди лева наеми, а заедно със завишените хигиенни изисквания, разходите ни са още поутежнени. Средните ни дневни

обори са около 300-400 лева, което не е печелившо за нашия бранш. Ние дори не можем да си изкараме заплатите”, разка-

за сервитьор. Българинът е най-добрият клиент, добави той, но за съжаление нашенецът няма пари. “На ден екскурзоводи изкарват около 500 лева, които не декларират никъде. Тук ще пазарите, където е евтино”, цитира съдържателка на сергия част от разговорите на туристи и водачи. Таксиджия от Двореца коментира неиздаването на касов бон от някои свои колеги: “Аз издавам винаги касов бон, но няма на кого!”. На паркинга на Двореца също отчетоха слабия сезон – по-ниска посещаемост и по-късно стартирало лято. Намалението на посетите-

Òúðãîâöè íåäîâîëñòâàò îò áàðèåðà ïî àëåÿ “Àêàä. Äàêè Éîðäàíîâ”

Отново напрежение около Универс итетска ботаническа градина и Двореца в Балчик. Този път наематели на търговски обекти до централния вход се жалваха, че в площта, която заемат, се монтира втора бариера, на 20-тина метра от турникетите. Сезонът ни е пред провал, жалваха се търговците, които водят и съдебни спорове със Софийския университет. Причината е, че обектите са им отдадени под наем чрез договорни отношения с културен център “Двореца”, когато територията на комплекса бе под управлението на културния институт. От април миналата година обаче паркът и алеите в комплекса се стопанисват от

Софийския университет в лицето на Ботаническата градина, с решение на Министерски съвет. В него правителството забранява отдаването под наем на търговски площи. Именно това е причината да бъде повдигнат съдебен спор. На първа инстанция Балчишкият районен съд се е произнесъл в полза на Универс итета. Спорът обаче не е приключил окончателно. Ръководителят на Ботаническата градина Ина Манчева обясни, че площите са заети без правно основание, а с бариерата, монтирана на 6 юли, се обозначават границите на стопанисвания имот и се прави в изпълнение на заповед за спазване на пропускателен режим на моторни превозни средства. Според нея работата на търговците не е възпрепятствана. На този етап бариерата не е спусната през деня. От местната администрация съобщиха, че за бариерата няма издавано разрешително. “Ние работим, носят се разсади”, така Манчева обясни наличието на тежкотоварни коли по алея “Акд. Даки Йорданов” около 11,00 ч. Търговци коментираха обаче, че същите тези автомобили ежедневно пречат на туристическия поток.

лите е с около 15-20 процента. От тях преобладаващи – около 85%, са румънците, малко руснаци и българи. Причината спо-

ред тях е по-малкото туристи в курорта Албена. СПАД НА ТУРИСТИТЕ ПОКАЗВАТ И СПРАВКИТЕ Справките за преминалия брой туристи от Общината сочат спад на туристите към 31 май спрямо същия период на м.г. – общо 20 704 туристи за първите пет месеца на годината, които са с 3086 по-малко спрямо 2011 г. Средният престой е около 3 дни. С над 10 000 по-малко са и реализираните нощувки – общо 70 109 срещу 80 415 за м.г. За този период в курорта Албена са отседнали 15 752-ма души, които миналата година са били

с 2410 повече. Със 7780 помалко са нощувките там – общо 56 984 към дата 31 май. Повече от 10 хиляди от гостите в комплекса са били чужденци. За това време гостите са отмаряли в курорта средно за 3,6 дни. В Кранево броят на почиващите се запазва около 620, но с осъществени почти наполовина по-малко нощувки – общо 2784 за 2012 г. при 5032 за 2011 г. 4,5 дни средно са пребивавали хората в курортното селище. В град Балчик също има спад – 4095 туристи, които м.г. са били с 653 повече. Те са останали в града най-често около два дни. Нощувките са 9500, спадът е с 400. Българите, избрали Черноморието на община Балчик от началото на годината до края на май, са 7941 души и са с 479 по-малко спрямо 2011 г. Чуждите гости са 12 763, което означава спад с 2607 души спрямо м.г. Средният престой на нашенеца няма два дни и половина, а на чужденеца е 4 дни. Към момента сезонът се очертава труден. Румънците ги няма заради кризата, преобладават гостите от Русия, а българите са много малко, коментира местен туроператор. Туристите са по-бедни и предпочитат евтините и близки пътувания, добави той. По думите му двойна стая в тризвезден хотел върви между 50 и 80 лева за вечер със закуска, като някои хотелиери свалят цените дори в пика на сезона. Квартирите се предлагат между 10 и 20 лева на човек според близостта до морето и наличието на самостоятелен санитарен възел.

Ñïîðÿò êîé äà ïîïðàâè êàíàëèçàöèÿòà â Ãåòñèìàíñêàòà ãðàäèíà Изградено незаконосъобразно временно трасе за отвеждане на водите в района на “Гетсиманската градина” до “Аязмото”, на територията на защитена местност “Ботаническа градина”, е било обект на проверка по повод жалба на Университетска ботаническа градина – гр. Балчик. Проверката е осъществена съвместно от Регионалната здравна инспекция (РЗИ) – Добрич и други специализирани органи. Констатациите от нея са изложени в писмо до Национален строителен контрол (НСК) – Добрич. От своя страна НСК уведомява кмета на общината Николай Ангелов, че съгласно изискванията на Закона за устройство на територията и произтичащите от него задължения на общинската администрация, следва да разпореди извършването на проверка по случая. За резултатите от нея и предприетите действия в срок до 20 юли следва да бъдат уведомени жалбоподателят, РЗИ – Добрич и регионалния отдел по строителен контрол в областния град. “До настоящия момент Общинското ръководство напълно абдикира от задълженията си и не са предприети никакви адекватни мерки за разрешаване на проблема”, това сигнализира ръководителят на градината Ина Манчева. Според нея въпросът е сериозен и застрашава здравето на хилядите посетители на Ботаническа градина и Двореца.

“Собственик на тази канализация е “ВиК” ЕООД гр. Добрич. Универс итетска ботаническа градина са изпратили жалба до всички институции – РИОСВ, РЗИ и т.н., че трябва да предприемем мерки да се прекрати разлива на канализацията в района на Гетсиманската градина. Субект и отговорен за поддържането на изградени канализационни системи е ВиК – Добрич, ние нямаме ангажименти като Община по поддръжката. Получих предписание като кмет от Регионалната здравна инспекция да предприемем мерки за разлива, но аз обжалвам това по съответния административен ред, защото смятам, че това не е задължение на Общината. В новия ВиК проект, който ще правим за вилна зона и имаме подписан договор, ние ще включим и участъка в района на комплекса за подмяна на канализацията , но това ще се случи не по-рано от 2014-2015 г.”, това коментира кметът Николай Ангелов в отговор на жалбата на УБГ. Кметът съобщи още, че все още няма информация от Министерски съвет по искането на Община Балчик за предоставяне на архитектурно-парков комплекс “Двореца”. Заради създалите се конфликтни ситуации през последните месеци Ангелов заяви, че не посещава нито територията, нито събитията, провеждани в нея.

3 Темида Съдия от Балчишкия съд с награда от Министерството на правосъдието Съдията по вписванията в Районен съд – Балчик, Красимир Господинов е награден от Министъра на правосъдието Диана Ковачева за висок професионализъм и образцово изпълнение на служебните задължения. Той е първият в страната, започнал да прави имотни партиди на недвижимите имоти, след като със запов ед на Мини стъра на п р ав о с ъ д ието от 18.05.2005 г. е определен да извършва тази дейност. От тогава досега съдия по вписванията Господинов е изготвил 28 200 броя имотни партиди за имоти на територията на община Балчик. Те представляват досие на самия имот, по което може да се проследи как се е променяла собствеността и дали има нало-

жени тежести върху него. Преди това имотите са се търсели по името на собственика. Новата система за търсене по досието на имота се въвежда в цялата страна. Дейността се извършва от съдия Господинов при голяма натовареност, много добра организация и висок професионализъм. С тези аргументи административният ръководител – председател на Районен съд – Балчик, Ивелина Велчева го предложи за награда тази година. Красимир Господинов започва работа в Районен съд – Балчик, на 09.09.1998 г. като съдия – изпълнител, на когото са възложени и функциите на съдия по вписванията. От 2004 г. той е преназначен само като съдия по вписванията.

ГЛОБА ЗА 19-ГОДИШЕН МЛАДЕЖ, ДЪРЖАЛ АМФЕТАМИНИ 19-годишният Хр. Кр. Й. се изправи пред Районен съд – Балчик, заради наркотични вещества. Прокуратурата иска той да бъде признат за виновен, че на 28.07.2011 г. в курортен комплекс, без надлежно разрешително е придобил и държал високорисково наркотично вещество – 0,05 грама амфетамин, на стойност 1,50 лв. Държавното обвинение посочва, че случаят е маловажен и предлага Хр. Й. да бъде освободен от наказателна отговорност и санкциониран по административен ред. Прокурорското постановление уточнява, че подсъдимият работел в атракцион на територията на курорт. При полицейска проверка той бил отведен в РУ „Албена”, където му бил извършен обиск. В личната му раница било открито и иззето полиетиленово пликче с бяло прахообразно вещество, което при проверка с полеви наркотест е реагирало на амфетамин. Хр. Й. е признал, че е държал за лична употреба наркотичното вещество. Самопризнанието му, неговото чисто съдебно минало, фактът, че деянието е маловажно по смисъла на Наказателния кодекс, и липсата на настъпили от него вреди, дават основание на прокуратурата да поиска той да бъде освободен от наказателна отговорност. Държавното обвинение предлага да бъде санкциониран с глоба. — 61-ГОДИШЕН ОТ С. БЕЗВОДИЦА ПОДСЪДИМ ЗА ШОФИРАНЕ С 1,55 ПРОМИЛА АЛКОХОЛ Районен съд – Балчик, разглежда наказателно дело срещу 61-годишния Ен. Янк. Ат. от с. Безводица, община Балчик. Районна прокуратура му е повдигнала обвинение, че на 08.04.2012 г. около 21,50 ч. по улица в с. Сенокос е управлявал лек автомобил „Форд Транзит” с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 промила, а именно 1,55 промила, установено по надлежен ред. Държавното обвинение

посочва в обвинителния акт, че на 08.04.2012 г. около 21 ч. двама полицаи от РУП – Балчик, извършващи обход със служебния си автомобил в с. Сенокос, спрели за проверка микробус марка „Форд Транзит”. Водачът му бил във видимо нетрезво състояние и миришел на алкохол, говорел заваляно и несвързано. Служителите на реда му разпоредили да слезе от автомобила и го попитали, дали е употребил алкохол. Ен. Ат. обяснил, че е пил две бири. След това бил заведен в Балчик, където му била направена проверка за употреба на алкохол с техническо средство от автоконтрольор по КАТ. Дрегерът отчел наличие на алкохол в издишвания въздух - 1,58 промила. Ен. Ат има основно образование, не работи, семеен е, осъждан. Той се е признал за виновен и обяснил, че пил две бири при посещение на познати. — 23-ГОДИШЕН КАВАРНЕНЕЦ НА СЪД ЗА ШОФИРАНЕ СЛЕД УПОТРЕБА НА АЛКОХОЛ Районен съд – Балчик, разглежда споразумение, сключено между Районна прокуратура – Балчик, и 23годишния Пл. Ал. Ст. от Каварна за решаване на наказателно дело срещу него в досъдебното производство. С него се приема за безспорно установено, че на 27.06.2012 г. около 06,30 ч. в курортен комплекс подсъдимият е управлявал лек автомобил „Сеат Ибиза” с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 промила, а именно 2,07 промила. Държавното обвинение посочва, че той е извършил умишлено престъплението и иска да му бъде наложено наказание условно лишаване от свобода за срок от 3 месеца с изпитателен срок от 3 години. Балчишката прокуратура предлага 23-годишният да бъде лишен от право да управлява моторно-превозно средство за 6 месеца. Пл. Ст. е декларирал, че е съгласен с постигнатото споразумение и се отказва от разглеждане на делото му по общия ред, съобщават от пресцентъра на съда.


4

ОБЩЕСТВО

Ïðîäúëæàâà òúðñåíåòî íà êàäðè â òóðèçìà Безработицата намалява

На работа през май са постъпили 1176 безработни. С посредничеството на бюрата по труда от Добричка област през месеца са започнали работа 1134 лица. Трудовите посредници са осигурили заетост на първичния пазар на 999 безработни, като спрямо май 2011 г. са се увеличили със 154. По програми за заетост през месец май са устроени на работа 88 лица. По насърчителните мерки са започнали работа 47 лица. През месеца на първичния пазар са заявени 804 работни места. През май най-много свободни работни места в бюрата по труда са заявени от хотелиерството и ресторантьорството (202), от търговията (127), преработващата промишленост (121), селското стопанство (94), от строителството (74) и др., т.е. от сезонните дейности. По програми за заетост са заявени 146 работни места, а по мерки от Закона за насърчаване на заетостта - 52 места. По схема „Развитие” на Оперативната програма ”Развитие на човешките ресурси” през май са заявени 128 места. Към края на юни ДБТ Добрич разполага с общо 210 актуални свободни работни места на първичен пазар на труда, като 64 от тях са в сферата на туризма. Двадесет от позициите са за специалисти с висше образование – търсят се 12 лекари (7- за Добрич, 1 – за Тервел, 2 – за Карвуна, 1- за Каварна и 1 лекар – педиатър за Албена), един лаборант (агроном), двама капитани и двама помощник капитани вътрешни водни пътища, инженери – 4. За специалисти със средно образование – трета квалификационна степен се търсят електромонтьор, технолог и бригадир в шевното производство, монтажник климатични инсталации и въздухопроводи, продавач – консултант, механик, работник поддръжка. От работническите професии традиционно най-търсени са работници в шивашкото и обувното производство, водопроводчици, фризьор, оксиженист, работник-автомивка, автобояджия-тенекеджия и др. Към края на юни продължава и търсенето на кадри

в сферата на туризма - КК Златни пясъци търсят готвачи, бармани, сервитьори, камериерки – общо за 18 позиции. КК Албена към момента са обявили шофьор кат. Д, маникюрист и др. В Кранево се търсят също работници за обезпечаване на сезона - 11 места, като позициите са за готвач, сервитьор, продавач на сладолед. В комплексите Несебър, Слънчев бряг, “Св. Константин и Елена” могат да намерят своята реализация около 14 лица, притежаващи опит като готвачи. За гр. Каварна се търсят преводач с немски език, техник шевни машини. За гр. София продължава търсенето на мл. инженери – сървърно обслужване. Безработицата в Добричка област през месец май продължава да намалява. Регистрираните безработни в бюрата по труда от областта са 9865, с 853 по-малко от предходния месец. Равнището на безработица в областта е 12.4% при 13.4% за април или с 1.0 пункт пониско. Продължава активната работа по Проект „Ново начало – от образование към заетост” за стажуване при работодатели на младежи до 29 г., завършили средно или висше образование. Стажуването е с продължителност 6 месеца. Работодателите наемат по трудово правоотношение по Кодекса на труда, одобрените от тях безработни младежи на разкритите работни места. По проекта се предоставят средства за работна заплата в размер на минималния осигурителен доход за съответната основна икономическа дейност и квалификационна група професии за съответната година, дължимите от работодателя осигуровки по КСО и допълнителни плащания по Кодекса на труда, както и средства за възнаграждение на наставници по трудово правоотношение, определени от работодателя, които ще отговарят за обучението на стажуващите на работното им място. Месечното възнаграждение е в размер на 1/2 от МРЗ за страната. По Проекта са подадени 101 заявки от работодатели от Добричка област за 169 работни места.

БЮРО ПО ТРУДА - БАЛЧИК

ОБЯВЯВА свободни работни места към 12 юли пекар, касиер, продавач-консултант, складов работник, камериерки, домакин (детска градина) За справки 0579/7-21-47

БЮРО ПО ТРУДА - ДОБРИЧ За КК Албена шофьор кат. Д, маникюрист, лекарпедиатър За Кранево готвач, сервитьор, продавач на сладолед За КК Зл. пясъци готвач, пом. готвач, сервитьор, спасител басейн За Израел строителни работници: керамични облицовки, мазилки, кофражисти, арматуристи За Германия: домашен помощник Повече информация на адрес в Интернет: http://bt313.dobrich.net/page.php?2

12.VII.2012 - 18.VІI.2012г. Брой 28 (2011)

Ïåâèöèòå íà Ñîêîëîâî î÷àêâàò íàøàòà ïîäêðåïà â êàìïàíèÿòà “×óäåñàòà íà Áúëãàðèÿ 2012”

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, „Певиците на Соколово” е проект на НЧ „Просвета 1900” с. Соколово, представящ Област Добрич в националната селекция на „Живи човешки съкровища, България 2012”. По инициатива на вестник „Стандарт” нашите певици са включени в кампанията „Чудесата на България 2012”. Обектите в двете категории са уточнени след разгорещени дебати между над 150 експерти и историци, които са обсъждали всички предложения от април досега. Основен критерий в избора им е бил те да са достойни да влязат в списъка на ЮНЕСКО и да отговарят на условията за това. В следващите 3 месеца всеки българин ще може да избере топ 10 между 30 предложения от материалното и 30 от нематериалното богатство на страната ни, които ще бъдат предложени на ЮНЕСКО. Гласуването става на сайтовете: bgchudesa.com, standartnews.com, paper.standartnews.com, economymagazine.bg 1. Влизате в рубриката “Нематериално наследство” в раздела “Национален вот 2012”. 2. Избирате своите 10 чудеса с маркиране на квадратчето под всяка от снимките на обектите. 3. Преди да натиснете бутона “Гласувай”, въвеждате електронната си поща в посоченото поле. 4. На e-mail адреса си ще получите линк за потвърждение на

гласуването. След като го отворите, вашият глас ще се потвърди. 5. Фаворитите сред материалното културно-историческо наследство се избират по същия начин. Обръщам се към всички вас, колеги и приятели, с призив да подкрепите със своя вот „Певиците на Соколово”, които представят Община Балчик и Област Добрич сред най-значимите за България културни ценности!

Галина Неделчева

ПРОЕКТ - „ПЕВИЦИТЕ НА СОКОЛОВО” СФЕРА НА НЕМАТЕРИАЛНОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО - ТРАДИЦИОННО ПЕЕНЕ И СВИРЕНЕ ИНСТИТУЦИЯ - НЧ „ПРОСВЕТА 1900” С. СОКОЛОВО, ОБЩ. БАЛЧИК, ОБЛ. ДОБРИЧ ГРУПОВ НОСИТЕЛ – ГРУПА ЗА НАРОДНИ ПЕСНИ „ДОБРУДЖАНСКИ ГЛАСОВЕ”

Винаги се е пеело в село Соколово. В радост и мъка, в делник и празник. В миналото - на нивата, като отдушник от тежкия и непосилен труд, на седенки и хора на мегдана, а в днешно време на събори, фестивали, празници, концерти. Любовта ни към народната песен е наследена от майки и бащи. Сегашните жители на селото са преселени от село Касапкьой, Северна Добруджа, а корените им са от Котленско и Шуменско. Касапкьойлии са известни със своето трудолюбие, грижовност и умения. Наред с усилената работа, те знаят да се веселят, да почитат празниците, да спазват традициите, да са най-хубавите, най-работните, най-скопосните. Песните и обичаите си пренасят през границата – при преселването им след Крайовската спогодба от 1940 г., и пазят до днес в най-добрия им чист вид. По устни спомени соколовци се събират в читалището да пеят организирано през 30-те години, когато тук са дошли първите българи. Традицията е прекъсвана за малко през 40-те години на миналия век. Народен хор е създаден в Соколово веднага след построяването на читалищната сграда през 1953 г. Вече близо шейсет години той се утвърждава като школа за духовно развитие, център на читалищната дейност и фактор за възпитаване на съвременно отношение към изворния фолклор. Разбира се, върху традицията да се пеят нашенските песни през годините влияят различни условности, но тук във всяка къща от селото ревностно се пази всичко наследено и строго се предава от майки и бащи на дъщери, синове и снахи – песни, танци, празнични обичаи, битови традиции, сандъка с прикята (носията) и умението да се трувиш (премениш, облечеш) така, че по тебе всичко да „трепти и грее”. Нашето пеене е съчетание от чудесни гласови възможности, специфично добруджанско припяване и точно пресъздаване на автентичната народна песен, с ха-

рактерните стъпки и задължително традиционната носия. Нашите песни са записани като текст и са заучени с мелодия от Марина Петрова Камбурова (1917-2009), Тодорк а Маркова Калева (1932-2005), Иванка Колева Мартева (1934-1999), Мария Радушева Кръстева (19101999), Съба Денева Чобанова (1910-2003), Кина Чобанова (1886-1975), всички от село Соколово. Основната част от песните ни са предадени от Марина Камбурова, жена с изумителен природен талант, която изпя за нас повече от 200 песни. След нея само нашият битов хор и индивидуалните изпълнители в момента Стаматка Кирилова и Василка Енчева възпроизвеждат запомненото и го предават на следващите поколения. Групата за народни песни „Добруджански гласове” с ръководител Стаматка Кирилова има в репертоара си близо 70 песни, които изпълняваме през цялата година според тяхната сезонност и предназначение – сватбарски, пролетни и лазарски, хороводни, коледни, седенкарски и др. Със сигурност знаем, че песента „Разви се гората”, с която участвахме на събора в Копривщица през 2010 г., е на повече от 200 години, а останалите песни са на по сто и над стогодишни. В село Соколово народният хор и солистите пеят през цялата година на организирани концерти и чествания: през пролетта - на Лазаровден, Великден, Гергьовден, празника на читалището 24ти май, през лятото - на откриване на жътвената кампания, на събори и фестивали в общината, региона и страната, през есента – на празника на селото Архангеловден, Деня на Възвръщане на Добруджа в границите на България, Деня на народните будители, годежи и сватби; през зимата – на битови седенки по народен обичай, Коледа, Ивановден, Бабинден и много други. Песните изпълняваме със съответните стъпки на хоро – буенец, панделаш, право хоро, ръченица, пайдушко, сборенка и пр.

Соколовските певици са самоуки и уникални, защото песните им не са популярни, не са научени от радио, телевизия, учебник или сборник и не се изпълняват от никой друг, а са характерни само за това село и този регион. През всичките години, тези над стогодишни песни, продължават да живеят благодарение на майсторското изпълнение и високата класа на 30-те жени от народния хор. Ние постоянно се стремим да бъдем изключително добре подготвени и на найвисокото ниво, за да защитим достойно постиженията на добруджанския народен гений. Една част от певиците участват в танцов състав “Стари добруджанци”, друга част - в групата за народни обичаи, а трета част поддържат постоянната етнографска експозиция в читалището. По този начин изпълняваме своята мисия – да съхраняваме и предаваме на поколенията нашето фолклорно богатство.

НАГРАДИ, С КОИТО СЕ ГОРДЕЕМ: Национален събор на народното творчество Копривщица – Златен медал от 1986 г.; Първенец за 1991 г., 1995 г., 2000 г., 2005 г.; Плакет 2010 г. Фолклорен събор “Песни и танци от Слънчева Добруджа” с. Дебрене – 6 медала от участията през 2006 – 2011 година ежегодно и още един от 30 юни 2012 Фестивал “Листопад на спомените” гр. Варна – 4 приза от 4 участия през 2003г., 2004 г., 2005 г., 2006 г Плакет от Първи международен фолклорен фестивал “Добруджа пее и танцува” в КК Албена - 1996г. Плакет от Национални фолклорни празници – гр. Смолян – 2009 г. Специална награда, плакет и диплом от Първи международен фолклорен фестивал – гр. Бран,Румъния 2011 г. Дипломи за изключителни постижения в областта на народното пеене от Старопланински събор “Балканфолк” - Велико Търново 2004 г., 2005 г., 2006 г. Галина Неделчева Председател на НЧ „Просвета1900” с. Соколово, община Балчик

Åíòóñèàñò îò Êðàíåâî ïðàâè ñòàòóÿ ñ ðóñàëêè

Търси съдействие за материали

Ст атуя на две русалки изработва Ди ми т ъ р Христов от Кранево. Пространството между телата им образува амфора, сподели възрастният мъж, който вече е направил модел от глина. Предстояло по-трудното и скъпоструващо – направата на калъп, в който по-късно ще бъде отлята от бетон и самата статуя. За целта бил необходим материал, който след втвърдяване оставал еластичен. Тъй като не знае откъде да го намери, ентусиастът се обръща с молба за

помощ към добрите люде. Христов е решил да дари творбата на Кранево, като идеята му е тя да бъде поставена в парка до старата чешма. В амфората може да се засадят цветя и ще бъде много красиво, каза той. Христов разказа, че идеята за композиция с две русалки се родила отдавна и била изпълнена в друг вариант като лого на семейната къща за гости. Тогава много чужденци се спираха, снимаха русалките и отнесоха идеята за тях в страните си, каза Христов и добави, че готова статуята ще струва над 20 000 лв., а той ще я направи за много помалко пари. “Преди да си отида, трябва да я направя”, сподели ентусиастът, който през май стана на 70 години.


КУЛТУРА

12.VII.2012 - 18.VІI.2012г. Брой 28 (2011)

Íàãðàäè çà íàøè ó÷åíèöè

В края на учебната 20112012 г. от София дойде чудесната новина, че учениците Никола Янков от пети клас и Зорница Николаева шести клас от ОУ “Св.св. Кирил и Методий” - Балчик, са удостоени с втора и поощрителна награда от изложбата в Института по етнология и фолклористика с етнографски музей-БАН. Поводът е 150-годишнината от издаването на сборника “Български народни песни” от братята Димитър и Константин Миладинови. Националната

изложба и кръгла маса са организирани от БАН, СОУ “Братя Миладинови” и читалище “Братя Миладинови”, под егидата на Министерството на културата и Министерството на образованието младежа и науката. В конкурсната програма са включени конкурс за есе под надслов “За да се знае кои сме и за да ни има” и за рисунка “Светът на българина в песните на Братя Миладинови”. Нашите деца са номинирани във втора възрастова група. Валентин Шалтев

ИЗЛОЖБА ГОБЛЕНИ На 14 юли (събота) от 17 00 ч. в Художествената галерия в Балчик ще бъде открита самостоятелна изложба на Калоян Лазов, който не за първи път ще представи свои гоблени в Балчишката галерия. През 2010 г. той участва в изложбата от гоблени на балчиклии, организирана специално за Нощта на музеите. По-голямата част от творенията на Лазов са авторски и представят пейзажи от Двореца в Балчик, а останалите са тъй наречените - вилерови. Още за това приложно изкуство и лесно ли се шият гоблени, ще разберето от самия Калоян Лазов. ЗАПОВЯДАЙТЕ! ХГ - Балчик

Руският поет Александър Тимофеевский посвети поема на Ботаническата градина Известният руски поет – дисидент, с равняван от критиката с Тютчев и познат на широката публика като автор на песничката на крокодила Гена от мултипликационния филм “Чебурашка” , посвети поема на Ботаническата градина в Балчик, съобщават от ведомството. Поетът е бил на почивка в Балчик и многократно се е разхождал в градината, очарован от красотата й. Поемата, както авторът разказва, е вдъхновена от прекрасните растения и е посветена на хората, които се грижат за тях.Тимофеевский подари на ръководителя на градината първата разпечатка върху хартия на поемата с лично посвещение. В присъщия си иронично-забавен стил авторът разказва в стихове за своите чувства и възприятия . Поемата се нарича “Случай, произошедший в Университетском ботаническом саду Балчика в Еньовден” и е под формата на диалог между поета, екскурзовода, туристите и растенията. В поемата е намерил място и организираният в градината празник за Еньовден – авторът сподели, че е впечатлен от празника, който изразява разбирането на народа ни за значението на растенията и автентичните песни и обичаи, които са свързани с този ден, споделят ботаниците в прессъобщение до медиите.

Ìàéñòîðñêè êëàñîâå çà ìàæîðåòêè â Àëáåíà

В Албена се провеждат майсторски класове за мажоретки. Те са част от програмата на международния фестивал за детско и младежко творчество „Морска симфония” от 10 до 16 юли. Конкурсната програма включва хореография, вокал, инструментал, мажоретки, театър и изобразително изкуство. Участниците са от Русия, Украйна, Киргизстан, Азербайджан, Молдова, Полша и България. Тържес твеното откриване на фестивала е насрочено на 12 юли от 15 ч. във Вариететеатъра в курортния комплекс. Същия ден от 18,00 ч. е

дефилето по търговската улица. На 13 юли ще се проведат конкурси по хореография, а на 14 юли конкурс по инструментал. Екскурзии за участниците и среща на ръководителите на творческите състави са само част от програмата по време на фестивалните дни. След конкурсните дни, награждаването и галаконцертът ще се състоят на 15 юли, съответно от 17.00 и от 18.00 ч. Участниците са от Русия, Украйна, Киргизстан, Азербайджан, Молдова, Полша, България. „Морска симфония” се организира за втори път в Албена.

Ñ êîíöåðò íà îðêåñòúð „Êëàñèê ÔÌ” ùå áúäàò îòêðèòè Äíèòå íà êëàñè÷åñêàòà ìóçèêà â Áàë÷èê

5

Община Балчик сключи договор за сътрудничество с фондация “Тракарт 2000” за организиране на международния музикален фестивал “Дни на класиката”. Проявата е включена в културния календар за тази година и ще бъде финансирана със 70 хиляди лева. Поредното трето издание на фестивала, известен още с името “Балчик Класик Дейз”, ще се състои от 28 юли до 4 август на крайморската сцена “Мистрал”. Артисти, български и от Европа, които успешно концертират по света, отново ще пренесат публиката в Балчик към света на класическата музика. Продължаваме традицията от първите два фестивала – в Белия град да бъдат имена от световната музикална сцена, заяви Сава Тихолов - началник отдел “Протокол и връзки с обществеността”.

- За трети пореден път Балчик ще бъде домакин на фестивала „Дни на класиката в Балчик”. С какво ще се отличава от предишните две издания? - Община Балчик продължава една утвърдена традиция през последните няколко години да предлага качествен културен продукт на жителите, на туристите, на гостите на града. В тази връзка фестивалът „Дни на класиката в Балчик” е събитие, което доби устойчивост и привлича почитатели на музиката от цялата страна, събира меломани от различни държави. То трайно влезе и в офертите на туроператори и хотелиери в региона. При подготовката на фестивала не сме се старали той да бъде просто различен, а да се доразвива, публиката да среща нови лица, да се предлага интересен и атрактивен репертоар, съобразен със средата, в която се случват концертите. - Кои ще са новите артисти, които ще имат възможност да видят и чуят на сцената? - Бих продължил с последната дума от въпроса, за да

кажа, че мястото на концертите ще бъде отново сцена „Мистрал”. Това е едно място, което събира много хора и се оказа много подходящо за открити концерти със свободен достъп на публика. Фестивалът ще започне на 28 юли и в рамките на седмица тук ще гостуват артисти от световната музикална сцена. Откриваме с концерт на „Класик ФМ М-тел Оркестър” под диригентската палка на маестро Григор Паликаров. Солист в първата концертна вечер ще бъде Робърт Над, който е водач на виолончелистите във Виенската филхармония. Ще има вокална вечер, на която ще се насладим на гласовете на солисти от Софийската опера. Най-известният ни перкусионен ансамбъл „Полиритмия” също ще има концерт в рамките на Дните на класиката. В Балчик никога не е звучала арфа на концерт и затова поканата ни за участие прие най-добрата ни арфистка, която идва от Ливан, за да свири пред публиката на фестивала. Това е Деница Димитрова – преподавател по арфа и лауреат на реди-

ца международни награди. Не искам да пропусна и клавирния концерт на Георги Черкин – един от най-проспериращите млади пианисти. И тази година оставаме верни на традицията в рамките на фестивала да има една джаз вечер. Изключително атрактивният секстет на Мишо Йосифов ще забавлява гостите на концерта, а певицата им Милица Главнишка ще провокира с очарование, талант и много артистичност. Съвсем класическо е закриването на „Дните на класиката в Балчик” с участието на камерния оркестър от Виена „Симфониета дел арте”, солисти на който ще бъдат сопраното Петра Чиба, Жужанна Илиевски, Ян Тегтмайер и Росица Бояджиева, дирижирани от Константин Илиевски. - В публичното пространство се появиха мненията на братята Мартин Пантелеев и Веско Ешкенази, недоволни от това, че фестива-

лът тази година е без тяхно участие. - Да, прочетох мненията им в социалната мрежа и не мога да скрия огорчението си от хвърлянето на толкова мръсотия по адрес на хората, които работихме фестивалът да се утвърди. Нямам намерение да се включвам в дебати, целящи да омаловажат събитие, в афиша на което липсват имената на двамата братя, техните семейства и т.н. Приключвам темата с факта, че срокът на договора с фирмата на Мартин Пантелеев е изтекъл с финала на миналогодишния фестивал. Общината е приключила договорните си отношения абсолютно коректно. В заключение бих поканил ценителите на музиката д а се п ри съ ед инят към Дните на класиката в Балчик. Подробната програма ще бъде скоро публикувана и на сайта на фес т и в а л а www.balchikclassicdays.com

Кратки

световна и европейска шампионка Бранка Батинич от Хърватска, която в момента живее и работи в Германия. Младите тенисисти бяха приятно сюрпризирани, когато в спортната зала край морето пристигнаха европейските шампиони при смесените двойки Андрей Филимон и Елизабета Самара от Румъния. ***** ПРИКЛЮЧИ 30-Я МЕЖДУНАРОДЕН БРИДЖ ФЕСТИВАЛ “АЛБЕНА 2012” В най-масовия и най-интересен турнир в рамките на фестивала – откритият двойков турнир “Конгрес Албена”, се включиха двойки от 14 европейски страни. Шампионите бяха излъчени след тридневна битка около квадратните маси измежду участващите 78 двойки. Това са Станислав Недков от Добрич и Теньо Тенев от Хасково, които потвърдиха високата си класа на държавни шампиони в отборното първенство на страната ни. В открития отборен турнир за купа “Винекс Преслав” участваха 32 отбора. Тържествената церемония по награждаване на призьорите във всички турнири бе на 4 юли. ***** ПОЛИ ГЕНОВА ЗАСНЕ

НОВ КЛИП В РОМСКА МАХАЛА В БАЛЧИК. Младата певица снима на нетрадиционно място видеото към парчето си “Солени дни”. Тя и група “Латида”, с която записаха

водни спортове, преследване с луксозни автомобили, плажен тенис, високоскоростна яхта и още и още… Аз карам водни ски с повече от 100 км/час, а Румънеца рапира от пара-

песента, дойдоха в ромска махала в града, където направиха клипа. Идеята за мястото била на режисьора на видеото, каза певицата в ефира на Нова ТВ. Песента ще бъде част от дебютния албум на Поли Генова. И любимото хип хоп дуо на България – Румънеца и Енчев, избра района на Балчик, за да заснеме видеото към последния си сингъл “Пак на море”. Музикалният клип дебютира на 9 юли. “Към настоящия момент на българския пазар просто няма такъв клип. Имаме абсолютно всичко, което включва един незабравим летен купон – горещи момичета в супер секси бански, страхотни плажни танци, екстремни

шут над най-добрия плаж в България, този на Албена” споделя Енчев. ***** ДЕСЕТ ФИЛМА С ФИНАНСИРАНЕ “В ДВОРЕЦА” Девет игрални и един анимационен филм спечелиха грант от 2 500 лева на фестивала за късометражно кино, който тази година се проведе паралелно във Варна и Балчик. Така 20 млади творци представиха своите проекти за кратък филм. Иначе, 137 филма от цял свят се прожектираха на 10-то издание на Международния фестивал за късометражно кино във ФКЦ - Варна, от които 18 български заглавия се състезаваха в категориите “игрално”, “документално” и “анимационно” кино.

СЕЛО ЗМЕЕВО С НАГРАДИ ОТ ДЕБРЕНЕ На фолклорния събор в Дебрене, състоял се на 30 юни т.г., с ентусиазъм участваха и достойно се представиха жените от самодейната група при НЧ “Йордан Йовков – 1941”, които изпълниха автентични песни. Връчената първа награда носи радост за изпълнителките и още две първи награди за индивидуално изпълнение на Десислава и Андреана. Благодаря на художествения ръководител за хубавите песни и добрата подготовка на самодейците. Пожелавам ви много успехи и още награди. Веселина Йовчева Секретар с. Змеево ***** Е В Р О П Е Й С К И ШАМПИОНИ ПО ТЕНИС НА МАСА ТРЕНИРАХА ДЕЦА В АЛБЕНА В края на юни България за първи път беше домакин на летен лагер по тенис на маса, който е от програмата на Европейската федерация по тенис на маса. В Евро кидс камп се включиха 30 изявени състезатели, родени между 1998 и 2003 г., от Молдова, Беларус, Румъния, Косово и България. Тренировките бяха водени от бившата


6

ВИТРИНА

СПРАВОЧНИК АВТОГАРА 0579/7-40-69 БИБЛИОТЕКИ НЧ “П. Хилендарски” , 0579/ 726-11, раб.време 8.00 -17.00ч., поч. дни – събота и неделя НЧ “В.Левски” 0579/7-20-86 ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ ЕТНОГРАФСКА КЪЩА 0579 7-21-77, раб. време всеки ден 8.30-12.00,13.00-17.30ч. ВЗАИМНО УЧИЛИЩЕ за заявки 0579/7-21-77 ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ тел. 087/9998946, раб. време от 8.30-12.00 – 13.00-17.30 ч. поч. дни - неделя и понеделник ДКИ ДВОРЕЦА 0579/7-68-71 БОТАНИЧЕСКА ГРАДИНА 0579/7-20-58 МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР 0579 7-26-91;7-28-66 СПЕШЕН КАБИНЕТ 0579/7-24-42 БОЛНИЦА 0579/7-26-91 ПОЛИЦИЯ БАЛЧИК 0579/ 724-31, 7-24-32 ПОЛИЦИЯ АЛБЕНА 0579/ 62002, 62003 ПОЖАРНА БАЛЧИК 0579/7-22-29 ПОЖАРНА АЛБЕНА 0579/6-25-27 БЮРО ПО ТРУДА0579/7-21-47 ИНТЕРНЕТ ЦЕНТЪР НЧ “Васил Левски”, 0579/7-67-75 ВЕТЕРИНАРНА ЛЕЧЕБНИЦА 0579/7-55-27 ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО 0579/7-32-23 ЛОВНО-РИБАРСКО ДРУЖЕСТВО 0579/7-41-61 Е.ОН БЪЛГАРИЯ 0700 16161 ВИК - БАЛЧИК 0579/7-21-65; 088/4377567 - дежурен СЛУЖБА ЗЕМЕДЕЛИЕ 0579/7-27-94 ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ БКС 0579/7-21-93 РАЙОННА ПЪТНА СЛУЖБА 0579/7-26-41 РАЙОНЕН СЪД 0579/7-50-44 ПРОКУРАТУРА 0579/7-26-18 СПЕШЕН ТЕЛЕФОН 112 ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН, ОБЩИНА БАЛЧИК 0579/7-10-77 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА СИГУРНОСТ 0579/7-25-23 ХРАМОВЕ “Св. Петка” 0579/7-70-35 “Св. Георги” 0579/7-51-36 ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ 0579/7-36-98 СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ 0579/7-20-49 КМЕТСКИ ЕКИП Николай АНГЕЛОВ – кмет на община Балчик, 0579/ 7-10-31, 7-20-70, факс 0579/7-41-17 Митко ПЕТРОВ – зам.-кмет финанси, 0579/7-10-35, факс 0579/7-29-80 Стелиян ЖЕЛЕЗОВ - зам.кмет строителство, 0579/ 710-35, факс 0579/7-29-80 Марияна АНГЕЛОВА - гл. секретар, 0579/7-10-34 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ Виктор ЛУЧИЯНОВ - председател 0579/ 7-10-51 0579/7-10-84 - секретар подробен тел. справочник на Община Балчик www.balchik.bg

АДРЕС НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БАЛЧИК пл. 21 септември 0579/77011, 0887521783 СЕРВИЗ ПОЖАРОГАСИТЕЛИ 0579/7-31-01, 0883/363735, 0887/547025 РЕКЛАМНА АГЕНЦИЯ БК ДИЗАЙН ЖК “Балик”, бл. 22 - партер, 088/8942523

Ìàëêè îáÿâè

Öåíà äî äåñåò äóìè - 2 ëâ. Приемане и плащане - на касата на Община Балчик Тел. 7-23-39 Обяви се приемат до вторник включително

12.VII.2012 - 18.VІI.2012г. Брой 28 (2011)

Äîãîäèíà Àëåêñàíäúð Òàíåâ ùå ïåå â Áåëàðóñ Любимецът на балчиклии Александър Танев спечели сертификат за безплатно участие във Втория международен конкурс за детско-юношеско творчество “StarShow”, който ще се проведе през 2013 г. в беларуската столица Минск. Талантливият певец спечели и първо място в категорията естраден вокал във втора възрастова група и беше удостоен със званието “Лауреат” на Международния детски фестивал “Усмивките на морето”. Още две деца от Балчик

МЕЖДУНАРОДНИЯТ ФЕСТИВАЛ НА АНГЛИЙСКИЯ ЕЗИК СЪБРА 200 ДЕЦА “Светът в детските длани” се проведе за пореден път в Балчик от 6 до 12 юли. Мотото на проявата, която

се организира от Светлана Атанасова - преподавател в частна английска школа, с подкрепата на Общината

След приветствието на организатори, англоговорящи приказни герои - фея и принц, откриха фестивала и представиха на гостите България и Балчик на световната карта. Освен участниците, в залата бяха и много от даровитите и ученолюбиви деца на Балчик, които през учебната година редовно посещават занятията на Светлана Атанасова

и централното читалище “Паисий Хилендарски”, е “Ние сме различни - в това е нашето богатство, Ние сме заедно – в това е нашата сила”. Развитие на културните връзки между различните държави, повишаване на интереса към езика, демонстрация на творчески умения и обмяна на методи на преподаване на английски са сред целите на фестивала, в който тази година участват около 200 деца от Русия и България. В рамките на форума те се състезаваха, разпределени в три възрастови групи от 8 до 17 години, в категориите сценично изкуство, вокално майсторство и рецитиране. Тържественото откриване на феста се състоя тази събота в централното читалище, където премина и конкурсната програма. Церемонията по награждаването ще се състои на 12 юли в курорта Албена, хотел “Ралица” от 16,00 ч.

МАЛКИ ОБЯВИ ПРОДАВАМ

ПРОДАВАМ гарсониера в Балчик. Тел. 088/9499500 3-1 ПРОДАВАМ лек автомобил марка “Мицубиши”, 10 год. Тел. 089/4014019 2-1 ПРОДАВАМ 1 дка земеделска земя в м. “Летището”, Балчик. Тел. 089/4014019 2-1 ПРОДАВАМ 12 дка зем. земя, 450 м от Дуранкулак, 60 м чело на главен път, 3км от морето. Тел 088/4885937 2-2 ПРОДАВАМ изгодно парцел 640 кв. м, регулация, ул. “Ст. планина”, лице на асфалтов път. Тел. 088/9614762 5-3 ПРОДАВАМ гараж, срещу бл. 24.Тел. 088/7713961 5-3 ПРОДАВАМ ресторантско обзавеждане. Тел. 088/7694692 3-3 ПРОДАВАМ вилно място, 1062 кв.м, застроена площ 55 кв.м, Белите скали. Тел. 0579/7-50-70; 088/5209717 10-7 ЕКОСМЕСКИ на ниски цени, ул. “Черни връх” 14, зад

читалището в кв. “Левски”. Тел. 089/9399677 10-7 ПРОДАВАМ котел Дакон, 16 kw, твърдо гориво, 3 г. Тел. 088/8056250 5-5 ПРОДАВАМ малки кученца пекинез, родени на 16.6. 2012 г. Тел. 088/9614762 1-1

КУПУВАМ зем.земя в община Каварна, Ген. Тошево, Шабла, Балчик, Добрич, изготвям документи. Тел. 088/ 8427288; 089/5718383 3-3 ПОД НАЕМ

ДАВАМ под наем бивша компютърна зала на гърбана ресторант “Красина”. Тел. КУПУВАМ 4-2 КУПУВАМ зем.земя в Бал- 088/5335279 РАБОТА чик, Царичино, Соколово, ХРАНИТЕЛЕН МАГАЗИН Сенокос, Гурково, Тригорци, Змеево. Тел. 087/8462784; търси двама служители за 088/6462784 2-2 нощна смяна, курортна зоКУПУВАМ зем.земя в Ка- на “Двореца”. Тел. 087/ 2-2 варна, Шабла, Ген.Тошево, 8340852 ОБМЕННО БЮРО търси да Добрич, Тервел, Тутракан, Силистра. Тел. 088/6462784; назначи касиер. Тел 088/7272829 2-2 087/8462784 2-2 АВТОМИВКА “Карт Бланш” КУПУВАМ зем.земя в Балчик, Каварна, Ген.Тошево, търси работник, целогодишДобрич, Силистра. Тел. 088/ но, ТД, СО, %, ул. “Ропотамо” 5-4 5331296 2-2 №1. Тел. 088/8271212 КОКТЕЙЛ-БАР “НОВ КУПУВАМ гарсониера в ЖК “Балик”, без първи и после- ПЛАЖ” набира персонал сервитьор и барман, спасиден етаж. Тел. 088/4597858 2-2 тел за Нов плаж. Тел. 089/9199746 5-4 КУПУВАМ зем.земя в Гурково, Царичино, Тригорци, УСЛУГИ АВТОМИВКА “Карт Бланш” Соколово, Дропла, Сенокос,Пряспа, Балчик, Креме- пере килими, пътеки и мона. Тел. 088/8427288; 089/ кети, 1.50 лв./кв.м. Тел. 088/8271212 4-4 5718383 3-3

3а текста на публикуваните реклами и обяви отговорност носят техните податели.

са сред отличените – за дипломанти бяха обявени Габриела Пламенова и Паулина Сивкова. И тримата са възпитаници на Общинския детски комплекс. Фестивалът излъчи лауреати и дипломанти в няколко категории инструментал, пеене и хореография. Награден беше и единственият театрален състав, пристигнал в Балчик от Румъния. В категорията “Джаз” организаторите на фестивала отличиха с Гран при перлата, открита в Балчик – Алиса Черкасова. Тържественото закриване на фестивала и награждаването на най-добре представилите се в различните категории беше в събота. На него зам. кметът Стелиян Железов пожела на децата

дълго да пазят в сърцата си топлите спомени за Балчик. От своя страна, организаторите благодариха на Общината, че за 11-и път ги приема така радушно. С пищен галаконцерт в залата на читалище “Паисий Хилендарски” лауреатите на детския форум още веднъж доказаха, че напълно заслужават наградите си. Сред тях беше и Александър, който изпълни с много чувство песента на Франк Синатра “Ню Йорк” и събра овациите на многоезичната публика. Поредното XI издание на детския форум събра в Белия град над 500 деца от Източна Европа. От 30 юни до 5 юли те демонстрираха таланта си на сцените на града.

Äî êðàÿ íà ìåñåöà Àäðèàòèêà ãîñòóâà â Áàë÷èê От 6 юли до края на месеца Балчишката художествена галерия е домакин на изложбата „Пътуващ пленер по Адриатика 2011” на добричкото сдружение на художници - Ателие 13. Живопис, рисунки и пластики представят Хрис то Кралев, Христо Константинов, Венета Ганчева, Димитър Костадинов, Николай Тодоров и Георги Атанасов. Творбите са създадени при пътуване на авторите по крайбрежието на Хърватия през септември м.г. 20-те картини представляват ехо от адриатическото при-

имаме индикации, че отново ще гостуваме”, сподели още добричкият художник. Той разясни, че рисунките, които са направили, са останали в Хърватия. “Затова в разстояние на времето решихме да направим една реминисценция на тази експозиция. Това е морска тема и затова сме в Балчик”, сподели още Кралев и разказа: “Адриатика трябва да се преживее. Първото нещо, което впечатлява, е светлината – ярка и мека, за да не те притеснява. Посетихме общо седем острова, с типичната архитектура, повлияна от Италия и венецианската култура, тесни улици, специфични аромати. На 10 метра дълбочина водата е абсолютно прозрачна и се вижда борбата за живот между малките и големи риби.” “След като се наложи да участваме

ключение на творците по бреговете. “Особено чаровно е адриатическото крайбрежие. Занемяваш от очарование, там природата ражда любов. Всички ние сме влюбени в този край”, каза Христо Кралев на откриването от името на Част от картините с нетипично съвс ички художници четание на рисуван пясък и стъкло в Ателие – 13. За реализацията на творче- и в управлението на яхтите, ския проект домакинът от Хър- сега вече сме готови за едно ватия е спечелил европейско околосветско пътуване”, каза финансиране. “Цялото ателие още Кралев и прикани публиката пътува десет дни на две яхти, да разгледа красивия разказ за едвс еки ден посещавахме по но прекрасно място. С благодаредин остров. Със сигурност ис- ност за гостоприемството закаме да се върнем пак. Нивото върши той и се обърна към беше много високо, направих- домакините от Балчишката ме впечатление на хората и художествена галерия.

РЕДАКЦИОНЕН ЕКИП тел. 7-23-39 Гл. редактор: Албена ИВАНОВА Редактор: Марияна ВЪРБАНОВА Редакцията не приема материали над 40 реда, не връща оригинали, не поема отговорност да публикува или да не съкращава текстове, които не е поръчвала. Анонимни сигнали и писма не се разглеждат. Печат: “Нилекта Принт” - Добрич Предпечатна подготовка: в-к “Балчик” ИЗДАНИЕ НА ОБЩИНА БАЛЧИК Разпространение: “ДИ ПРЕС”; ЕТ “В. ДИМИТРОВ - РИВА 2”; РПК “Черно море”

2012 бр.28  

12.07-18.07.2012