Page 1

HISTORISCHE RUBRIEK Oktober 2011, nr. 8 INFORMATIE VAN HISTORISCHE VERENIGING BAKKEVEEN

Archeologisch Steunpunt Bakkeveen Sinds de ingebruikname van het VVV-kantoor in het koetshuis van de Slotplaats is in het VVVkantoor ook een Archeologisch Steunpunt van het Fries Museum gevestigd. Op verzoek van het Fries Museum hebben we de verschillende opvattingen die er in Bakkeveen leven over dat steunpunt in kaart gebracht. Alle betrokkenen vinden de opzet van het steunpunt te smal om bezoekers naar het VVV trekken en die bezoekers te boeien. De Historische Vereniging heeft daarnaast haar opvatting doorgegeven, dat er in Bakkeveen een levendig informatiepunt zou moeten zijn, dat in stand gehouden wordt door een groter aantal

organisaties zoals Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, ‘t Fryske Gea, het Fries Museum, het Opsterlands Museum, het VVV, Landschapsbeheer Friesland, de gemeente Opsterland, de Historische Vereniging Bakkeveen en de Natuur- en Vogelwacht Bakkeveen. Daarnaast heeft de Historische Vereniging de vraag opgeworpen of de ligging en de voorzieningen van het huidige informatiepunt wel optimaal zijn om zo‘n samenwerkingsverband te ontwikkelen en te huisvesten. De brief aan het Fries museum staat op de website: www.bakkeveen.nl/historie

De Reuzenbult Verscholen in het bos aan de Biskopsreed ligt een geheimzinnige heuvel: de Reuzen- of de Ruziebult. Toen men nog in spoken geloofde, waren sommige mensen daar bij nacht doodsbang. Ze zeiden dan tegen elkaar: als we de Reuzenbult eerst maar voorbij zijn…. Het valt nu niet meer mee om hem te vinden, omdat hij in het bos ligt. Om de bult, waaronder waarschijnlijk een graf ligt, lag vroeger een greppel. Die greppel werd voor de oorlog elk jaar opgemaakt door de Van Harinxsma‘s. Sinds het bos is, is dat niet weer gebeurd. Onverlaten zijn er al eens aan het graven geweest. Nu zit er dus een

kuil in het midden. Wijlen Jan Zandberg heeft mij verteld dat hij er als kind wel in gespeeld heeft. Ook van Jan Zandberg komt het verhaal, dat onze verre voorouders (jagers-verzamelaars) van dezelfde stam altijd een hand vol zand op de bult gooiden, als ze er langs kwamen. Zoals nu ook wel bij begrafenissen gebeurt, als de naast familie een schap zand op de kist gooit. Eigenlijk moesten de bomen op die plek gekapt worden en de ringgreppel weer in de oude staat worden hersteld. Jaap de Zee

Boek oer Langpaed Fan Kromhoek nei De Wylp rûn, hûndert jier lyn, in sânpaad oer de heide en fierder by de Wylpster Wyk del. By de wyk stiene doe al hûzen út de tiid fan de feanterij. Lútsen Walstra, dy‘t oan it Langpaed opgroeide, hat de skiednis fan dizze krite útsocht en der in lêsber boek oer makke. De titel fan it boek is : Fan Wilpster pad nei Langpaed. In skiednis fan leidiken, wiken mei wâldspultsjes,

grutgrûnbesitters en ûntginning fan heide. Fan doarpstimmerlju, dy‘t pleatsen en wâldhûzen bouden op it nije lân. By elk wenplak wurdt efkes stilstien. Mei in tal (âld) bewenners is in wat breder petear opnommen. Yn it boek binne in grut tal unike foto‘s, histoaryske kaarten, âlde boutekeningen en plattegrûnen fan eartiidse hiemen opnaam. It boek hat 84 siden en kostet € 12,50. Bestelle fia langpaed@gmail.com

Profile for De Slûswachter Bakkeveen

2011 10  

2011 10  

Profile for bakkeveen