Acta Groeninge 29

Page 16

Het Kanker Centrum Kortrijk van AZ Groeninge behaalde het kwaliteitslabel van

‘CLINICAL CANCER CENTRE’ BIJ DE ORGANISATION OF EUROPEAN CANCER INSTITUTES (OECI) OECI? De Organisation of European Cancer Institutes (OECI) is een non-gouvernementele organisatie zonder winstoogmerk die in 1979 is opgericht om de samenwerking tussen Europese kankercentra en -instituten te bevorderen. OECI verenigt 93 Europese instellingen en hun structuur is gericht op het bevorderen van efficiënt partnerschap in heel Europa, ondanks de taalbarrières en de traditionele heterogeniteit tussen zorg en onderzoek. Het accreditatie programma wordt sinds 2008 door OECI aangeboden aan Europese kankercentra om de volgende hoofddoelen te bereiken: • De kwaliteit en toegang tot hoogwaardige oncologische zorgverstrekking in Europa 16

ACTAGROENINGE

tot een gelijk niveau te brengen en de strijd tegen kanker beter te organiseren op Europees niveau. • Ondersteunen van Europese kankerinstituten bij het implementeren van een kwaliteitssysteem met behulp van de OECI-kwaliteitsnormen en het peer reviewsysteem. Naast een accreditering heeft OECI ook een certificering van Europese kankercentra ontwikkeld volgens 2 types: de “Clinical Cancer Centres” die zich vooral toeleggen op het aanbieden van hoogwaardige multidisciplinaire oncologische behandeling en totaalzorg, en de “Comprehensive Cancer Centres”, voorbehouden voor de instellingen die naast de zorgverlening ook grensverleggend onderzoek en opleiding voor zorgprofessionals integreren.

De meerwaarde zit hem eerst en vooral in de deelname zelf. De OECI accreditering zorgt vanaf de initiatie met het invullen van de zelfevaluatietools, het peer review bezoek en uiteindelijk het opstellen van een verbeterplan op basis van externe review en gefundeerde aanbevelingen, voor het in kaart brengen van de volledige oncologische zorgverlening en een kritische kijk naar de huidige structuur en manier van werken. Op lange termijn resulteert deelname aan het proces in een betere communicatie tussen de departementen, disciplines en met de patiënten; krijgen we een verduidelijking van de verschillende rollen, flexibiliteit en autonomie; wordt “kritisch denken” gestimuleerd; verhogen we de betrokkenheid en gedeelde verantwoordelijkheid voor wat betreft kwaliteit van zorg; en creëren we een verhoogde geloofwaardigheid nationaal en internationaal.