Page 1

Delegació de la Catalunya Meridional

CAMPIONAT TERRITORIAL DE PROVES COMBINADES ALEVÍ , INFANTIL , CADET , JUVENIL , JÚNIOR i ABSOLUT La Delegació Territorial de la FEDERACIÓ CATALANA D’ATLETISME, amb la col·laboració del C.A. Cambrils, organitza els CAMPIONATS TERRITORIALS DE PROVES COMBINADES ALEVINS, INFANTILS, CADETS, JUVENILS, JÚNIORS i ABSOLUTS a disputar-se els propers dies 16 i 17 d’abril a l’Estadi d’atletisme de Cambrils, segons el següent REGLAMENT ART. 1r. Podran participar-hi tots els atletes que tinguin la llicència federada tramitada per la present temporada 2010/2011. ART. 2n. INSCRIPCIONS : pereferrando@wanadoo.es Data màxima d’inscripció : dilluns 11 d’abril a les 22:00h 10 € per participants de fora la demarcació territorial. No s’admetran inscripcions al mateix dia. Al conjunt de les categoria Juvenil i Absolut la participació estarà limitada a 12 participants en total. Tindran preferència els atletes de la demarcació. L’alçada inicial del llistó a la prova de salt d’alçada de dissabte serà de 1,10 per la categoria femenina i 1,20 per la categoria masculina. L’alçada inicial del llistó a la prova de salt amb perxa serà d’un mínim de 2,00. La competició està reservada a atletes que tinguin una marca igual o superior. ART. 3r. HORARI : s’indica en full a part. ART. 4t. El control anirà a càrrec del Comitè Territorial de Jutges de la F.C.A. Hi haurà cronometratge elèctric. ART. 5è. És obligatori que els participants competeixin amb la vestimenta del club al que pertanyen. Tot aquell que no compleixi aquest requisit podrà ser desqualificat. ART. 6è. PREMIS : Medalles als 3 primers classificats de la demarcació territorial de cada categoria. ART. 7è. Les reclamacions hauran de fer-se per escrit al Jutge Àrbitre fins a 30 minuts després d’haver-se fet públics els resultats o de succeït l’incident, havent dipositat la quantitat de 30 €, que seran tornats en el cas de fallar-se a favor.


ART. 8è. La sola inscripció en aquesta competició implica la total acceptació del preceptuat en aquest reglament. Tot allò no previst en aquest reglament es regirà per les normes de la I.A.A.F ( versió espanyola ) ART 9è. Els organitzadores i col·laboradors no es fan responsables dels possibles danys morals i/o materials que puguin causar o causar-se els participants.

Pere Ferrando i Badell Delegat Territorial FCA Cambrils a 2 d’Abril del 2011


CAMPIONAT TERRITORIAL DE PROVES COMBINADES ALEVÍ , INFANTIL , CADET , JUVENIL , JÚNIOR i ABSOLUT HORARI 1a. JORNADA 16:00 16:05 16:15 16:25 16:30 16:35 16:40 16:50 17:00 17:10 17:30 17:50 18:00 18:30 18:40 19:00 19:20 20:30

( 16 d’abril , CAMBRILS )

100 m.t. SF - JF 100 m.t. JvF - CF 80 m.t. IF 100 m.ll. SM - JM 100 m.ll. JvM 100 m.ll. CM 80 m.ll. IM 60 m.t. AF

Alçada SF- JF – JvF (Zona 1)

Alçada CF- IF (Zona 2)

Llargada SM – JM Llargada JvM – CM - IM

Llargada AF

(Zona 1) (Zona 2) Pes AF (Zona 1) Pes CF – IF (Zona 2) Pes SF-JF-JvF (Zona 1) Pes SM-JM (Zona 2) Pes JvM-CM-IM(Zona 1)

200 m.ll. SF – JF – JvF 60 m.ll. AF Alçada SM - CM 400 m.ll. JvM 400 m.ll. SM – JM

2a. JORNADA

( 17 d’abril, CAMBRILS)

10:00 100 m.t. CM 10:10 110 m.t. JvM 10:20 110 m.t. JM 10:25 110 m.t. SM 10:40 80 m.t. IM Alçada JvM Javelina CM 10:45 60 m.ll. AM Llargada SF- JF-JvF (Zona 1) 11:00 Llargada CF-IF (Zona 2) Disc SM-JM 11:15 Alçada IM Llargada AM (Zona 1) 11:45 1.000 m.ll. CM Javelina JvM 12:00 80 m.ll. IF Perxa SM – JM Javelina SF-JF-JvF-CF 12:15 Pes AM 12:35 1.000 m.ll. JvM 12:45 600 m.ll. CF Alçada AM 13:00 800 m.ll. SF - JF - JvF Javelina SM-JM 14:00 1.500 m.ll. SM - JM

NORMATIVA TÈCNICA L’alçada inicial del llistó a la prova de salt d’alçada de dissabte serà de 1,10 per la categoria femenina i 1,30 per la categoria masculina. L’alçada inicial del llistó a la prova de salt amb perxa serà d’un mínim de 2,00. Tots els i les atletes competiran amb els pesos dels artefactes reglamentaris per a ells i elles per normativa.

combinades  

proves combinades cambrils territorial