Page 1

MD751.1.1.01.04| Revisión: (00) 31/03/2011

Data

Relator/a

Título charla

Contidos do relatorio

22/10/2012 18:00-21:00

Francisco Castillo Consellería de medioambiente, territorio e infraestructuras. Xunta de Galicia.

Unha aproximación ao estudo das paisaxes como recursos patrimonais.

23/10/2012 18:00-21:00

Francisco Castillo Consellería de medioambiente, territorio e infraestructuras. Xunta de Galicia

Unha aproximación ao estudo das paisaxes como recursos patrimonais.

  

Convenio Europeo da paisaxe A protección da paisaxe en Galicia Procedimentos de avaliación do impacto ambiental

29/10/2012 18:00-21:00

Ana Estevez Lavandeira Museo do Pobo Galego.

Didáctica do patrimonio

O patrimonio cultural como proposta didáctica

30/10/2012 18:00-21:00

Ana Estevez Lavandeira Museo do Pobo Galego.

Didáctica do patrimonio

 

Didáctica do patrimonio e traballo por proxectos. Da teoría á práctica Presentación de propostas prácticas sobre didáctica do patrimonio

5/11/2012 18:00-21:00

Carmen Loureiro. IES Illa de Arousa

A metodoloxía de traballo por proxectos

  

Os proxectos de traballo na aula. Características Organizar o curriculo por proxectos Innovación educativa e metodoloxía de traballo por proxectos

12/11/2012 18:00-21:00

Carmen Loureiro. IES Illa de Arousa

A metodoloxía de traballo por proxectos

14/11/2012 18:00-21:00

Begoña Bas. Facultade de Educación. Universidad da Coruña

O patrimonio cultural en Galicia.

 

Unha aproximación ao patrimonio cultural en Galicia O patrimonio galego na aula

15/11/2012 18:00-21:00

Begoña Bas. Facultade de Educación. Universidad da Coruña

O patrimonio cultural en Galicia.

 

Patrimonio cultural e competencias básicas Aproximación ao patrimonio local como recurso didáctico

21/11/2012 18:00-21:00

Xosé Manuel Rosales. Coordinador do proxecto. IES Menéndez Pidal. A Coruña

Proxectoterra,

 Presentación dunha proposta didáctica integrada: territorio, paisaxe e patrimonio construido

28/11/2012 18:00-21:00

Josué LLul e Isaac Pinto. Escola Universitaria "Cardenal Cisneros". Alcalá de Henares. Madrid

A cidade na arte

 Multimedia colaborativa para aprender xeografía, historia e arte. Aspectos teórico-prácticos

1/2

A paisaxe como patrimonio natural A noción de paisaxe A paisaxe e a integración paisaxística

  

 Metodoloxía de traballo por proxectos aplicada á ensinanza-aprendizaxe do patrimonio  Presentación de propostas prácticas.


Data

Josué LLul e Isaac Pinto. Escola Universitaria "Cardenal Cisneros". Alcalá de Henares. Madrid

Título charla

Contidos do relatorio  Multimedia colaborativa para aprender xeografía, historia e arte. Aspectos técnicos

A cidade na arte

MD751.1.1.01.04| Revisión: (00) 31/03/2011

29/11/2012 18:00-21:00

Relator/a

2/2

Programa patrimonio  
Programa patrimonio  

programa curso