Page 1

Eusko Jaurlaritza

Gobierno Vasco

Hezkuntza Saila

Departamento de Educación

“Aranbizkarra Ikastola”

Haur eta Lehen Hezkuntza Ikastetxea

ARABA

Colegio de Educación Infantil y Primaria

“Aranbizkarra Ikastola”

MADRE/PADRE O TUTOR________________________________________NIVEL_____________ HA LLEGADO ____________________________MINUTOS TARDE POR EL SIGUIENTE MOTIVO _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ VITORIA-GASTEIZ, A _____DE _________________20____ FIRMA DEL PADRE/MADRE/TUTOR-A

Fdo:___________________________________ C/ Burgos s/n 01002 Vitoria-Gasteiz Tel./ Fax. 945 27 32 53

Eusko Jaurlaritza

Gobierno Vasco

Hezkuntza Saila

“Aranbizkarra Ikastola”

Departamento de Educación

Haur eta Lehen Hezkuntza Ikastetxea

ARABA

Colegio de Educación Infantil y Primaria

“Aranbizkarra Ikastola”

GURASO7tUTOREAK__________________________________________MAILA_______________ __________________________MINUTU BERANDU AILEGATU DA ONDOKO ARRAZOIENGATIK _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ VITORIA-GASTEIZ, 20____KO _________________(A)REN________(E)AN____ GURASO/TUTOREEN SINADURA

IZPA:___________________________________ C/ Burgos s/n 01002 Vitoria-Gasteiz Tel./ Fax. 945 27 32 53

GURASOAK BERANDU ETORTZEKO JUSTIFIKANTEA  

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you