Page 1


Για την πτώση τάσης παρατηρούµε: Στους κόµβους Α,Β,C έχουµε πτώση τάσης που οφείλεται στις απώλειες γραµµών και στην κατανάλωση φορτίων αλλά λόγω του µετασχηµατιστή που λειτουργεί σαν ρυθµιστής τάσης καταλήγει η πτώση τάσης µεταξύ των παραπάνω κόµβων να είναι πολύ µικρή(µεταξύ 0.2-0.3%) .Ο ρυθµιστής τάσης δηλαδή προσπαθεί να διατηρήσει τη τάση στους κόµβους µεταξύ του και µεταξύ δικτύου(feeder) στα 20ΚV όταν έρθει χαµηλότερη τάση και χρησιµοποιείται σε περιπτώσεις που θέλουµε την τάση να παραµένει όσο γίνεται σταθερή, να µην υπάρχουν αυξοµειώσεις. Για τους κόµβους D,E,Z παρατηρούµε πτώση τάσης που οφείλεται στις απώλειες γραµµών και στην κατανάλωση φορτίων Οι πτώσεις τάσεις και η ροή φορτίου φαίνονται παρακάτω στο διάγραµµα και στον πίνακα.


Με το κλείσιµο του διακόπτη του πυκνωτή έχουµε τη σύνδεση του στο κύκλωµα και περιπτώσεις παροχής άεργου ισχύος 0.8, 1.5, 2 (βήµατα 0,8/0,7/0,5) και έτσι αυξάνεται οι τάσεις όλων των κόµβων. Πιο συγκεκριµένα ο κόµβος που συνδέεται ο πυκνωτής αν βρίσκεται στη µεριά µεταξύ feeder-M/Σ αυξάνονται περισσότερο οι τάσεις κόµβων αυτής της µεριάς, ενώ αν βρίσκεται στην πλευρά M/Σ-Γεννήτριας αυξάνονται περισσότερο οι τάσεις κόµβων εκείνης της µεριάς. Παρακάτω παρατίθενται διαγράµµατα και πίνακες για κάθε περίπτωση χωρητικότητας και σύνδεσης του πυκνωτή


Με το κλείσιµο του διακόπτη του πηνίου έχουµε τη σύνδεση του στο κύκλωµα και περιπτώσεις κατανάλωσης άεργου ισχύος 0.8, 1.5, 2 (βήµατα 0,8/0,7/0,5) και έτσι µειώνονται οι τάσεις όλων των κόµβων. Πιο συγκεκριµένα ο κόµβος που συνδέεται το πηνίο αν βρίσκεται στη µεριά µεταξύ feeder-M/Σ µειώνονται περισσότερο οι τάσεις κόµβων αυτής της µεριάς, ενώ αν βρίσκεται στην πλευρά M/Σ-Γεννήτριας µειώνονται περισσότερο οι τάσεις κόµβων εκείνης της µεριάς. Παρακάτω πίνακες αποτελεσµάτων για κάθε περίπτωση επαγωγής


Παρατηρούµε ότι και για τις δύο παρακάτω περιπτώσεις σύνδεσης της γεννήτριας (σε κόµβους B,Z) µε cosφ επαγωγικό αυξάνει η άεργος ισχύ (άρα και φαινόµενη) στις γραµµές µεταφοράς και η τάση στους κόµβους σε σύγκριση µε cosφ χωρητικό. Όταν συνδέουµε την γεννήτρια στον κόµβο Β παρατηρούµε ότι από τη δεξιά µεριά έχουµε µικρές πτώσεις στις τάσεις κόµβων (1-2%) κ µηδαµινές αλλαγές στα S,Q ενώ απ’ την αριστερά µεριά στη γραµµή µεταφοράς L1 έχουµε πολύ µεγαλύτερα S,Q για επαγωγικό cosφ σε σύγκριση µε χωρητικό cosφ.


neplan simulation  

neplan simulation

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you