Page 1

1. Fes una descripció de les característiques dels habitatges més representatius de l’època, com poden ser els salons, les habitacions i el jardí. Els salons eres amb colors durats, amb gran finestrons, molt especiosos, molt carregats de garrons, amb pintures i amb moltes escultures per tota la casa etc. Les habitacions eres molt grans i molt decorades, amb grans llits i amb grans mesites de nit, hi havien grans finestrons, hi havien també habitacions secretes on es podia accedir. Els jardins eres molt bonics ja que i havien moltes flors, molts arbustos amb escultures tallades, hi havien laberints enormes on els arbres estaven molt ben tallats etc

2. Quina dona de les que hi apareixen a la pel·lícula et sembla més moderna, més atrevida, més d’acord a l’esperit de les Llums reflectit a l’expressió Sapere aude? Madame de Merteuil, Madame de Tourvel, Cécile de Volanges, sa mare ...? Justifica la teua resposta. La mes atrevida sense dubte, seria Madame de Merteuil, per que no l’importa ser una mentidera, i ser un alocada. La mes moderna és Madame de Tourvel, per que es molt jove i va ben vestida a cord amb l’època en que estaven. I la mes d’acord amb l’esperit de les Llums reflectit a l’expressió Sapere aude, pues com diu Sapere aude, crec que seria Madame de Merteuil, per la seu actitud reflectida en eixa època 3. Per què suposa un gran repte per al Vescomte de Valmont seduir a Madame de Tourvel, tal i com li proposa Madame de Merteuil? Per que era molt refinada, i tenia uns valors que eren casi intocables, i això a ell el seduïa molt, i al final eixos valors no li serveixen per a res.


4.Madame de Tourvel té una gran conflicte moral. Podríeu identificar-lo? Quin és el seu gran problema? Pensem que el seu gran problema es que està enamorada de un home que es molt golfo, ja que va a per totes, ademés ella l’ajuda a ell i li propossa reptes per a que lligue amb altres, pero no se n’adona que l’estima. 5. Diríeu que Madame de Tourvel és una persona “major d’edat” d’acord a l’ètica de Kant? Hi ha algun canvi en aquesta situació al llarg de la pel.lícula? Justifica detingudament la teua resposta utilitzant els teus coneixements. Bé, major major, no ho és, perque depén molt de les accions del Vescomte de Valmont però poc a poc veu que això pot cambiar y es fa mes « independent ». 6. Creus que són persones autèntiques? De què es serveixen Mme de Merteuil i el Vescomte de Valmont per a disfressar-se davant dels altres? Indica a través de quins elements físics o materials construeixen la seua identitat social. Es fan passar per un home suposadament molt traicionera mb les dones, pero que suposadament es ixa fama es creada per aquells que l’odíen, però en veritat ell utilitza aquesta disfressa per enganyar-les i traicionar-les. 7. A la pel.lícula es mostren moltes persones que no són com

aparenten. Aquesta era una societat on les normes, les convencions, la tradició impedien a les persones ser ells mateixos. Indica què persegueixen cadascun dels personatges principals en la seua vida, quins són els mitjans que usen per aconseguir-los i si realment són feliços. Els serveis per a ocultar la trama que tenen preparadason, la manera de vestir, la manera de parlar i actuar, la seua manera de moures en la societat.


8. L’ètica kantiana proposa que una bona conducta moral és tota aquella acció en la que considerem als altres com un fi en si mateix i no com a un mitjà per aconseguir els nostres propòsits. Valora d’acord a aquest principi ètic les accions de la Marquesa de Merteuil, el Vescomte de Valmont, Cécile de Volanges i el Cavaller Danceny. Ningún dels personatges de la película te una bona conducta moral, ja que tot el mon d’una manera o d’altra s’intenta aprofitar dels altres, pera conseguir un benefici propi. 9. Una bona acció moral, segons Kant, per ser racional ha de ser universalitzable, és a dir, ha de ser desitjable que tothom la realitzara de igual manera. Consisteix a dir, que el que és bo per a un ha de ser bo per a tothom. Com valoraries d’acord a aquest principi ètic als personatges anteriors. Bé, si pensarme d’aquest mode (que no es el cas), diríem que son inmorals, ja que allò que es “correcte” es enamorarte d’una persona per a tota la vida, cassarte, tindre fills, i morir amb ella, bé aquests dos personatges, no seguixen aquestes “normes”, així que son una mena de males influències, segons el pensament de Kant. 10. La pel·lícula és una crítica a la moral i els costums de l’aristocràcia durant el segle XVIII. Elabora-tu aquesta crítica. Un element molt important és l’escena final de Mme de Merteuil, al desenllaç de Valmont, etc. Era una societat que estava completamens dominada per l’aristocràcia que ademés tenia molt de poder econòmic, moral, polític i religiós. La societat en si era molt orgullosa i existien els duels entre dues persones (solamente homes), normalmente eren a mort, per deixar clares l’estat social de cada participant, Valmort (el protagonista de la película) mor d’aquesta manera. En l’ultima escena Madame de Merteuil apareéis avergonyida i molt trista per tot aquell mal i infelicitat que había causat.

Anna Gómez, Ovidi Garcia i Fran Blasco

las amistades peligrosas  

actividades sobre esta pelicula