Page 1


Det kunne være én af dine bedste venner . venner.

Denne rapportbygger på flere undersøgelser. Den primære var en 18 måneder lang undercover undersøgelse af ‘The Human Society of the United States’ (HSUS), Humane Society International (HSI) og den tyske freelance journalist Manfred Karremann. I denne afslørede de en af den globale pelsindustris mest beskidte hemmeligheder: den brutale og grusomme slagtning af hunde og katte til pelshandel. De efterfølgende oplysninger om handlen med hunde- og kattepels i Danmark er blevettili et samarbejde mellem Anima og HSUS. Undersøgelserne konkluderer, at det årlige dødstal er mere end 2 millioner hunde og katte. Og af hvilken årsag dræbes disse dyr? For at skaffe pelsfrakker og jakker, pelsdetaljer, hatte, handsker og dekorationer af pels- alt sammen lavet af hunde- og kattepels. Hunde og katte, der ikke er forskellige fra vores kæledyr, dræbes på grusom vis for at fremstille produkter, der sælges til ubesindige konsumenter, der generelt ikke har nogen mulighed for at vide, hvad de køber.


Fakta om Hunde og Kattepels Siden 1997 har The Humane Society of the United States (HSUS) undersøgt og dokumenteret den internationale handel med hunde og kattepels. Denne undercover undersøgelse har dækket hele vejen fra produktionslande som Kina, Philipinerne og Thailand til detail og en grosforhandlere i USA, Tyskland, Italien Frankrig og mest nylig- Danmark.

Ba ggrund Bag

· Mere end to millioner hunde og katte slagtes hvertårfor deres pels, dette sker primært i Kina og andre asiatiske lande · Undersøgere dokumenterede 50.000 til 100.000 kattepelse opmagasineret på en fabrik, som forarbejde restprodukter af slagtede dyr. · Mindst 10 hunde slagtes foratlave en enkeltfrakke – flere hvis hvalpe anvendes.Op til 24 katte slagtes for at lave en kattepelsfrakke. · Hunde- og kattepels anvendes som pelsdetaljer, hatte, figurer og som folkemedicin. Huderne anvendes også i tygge legetøj til hunde og sko. · Slagtningen af disse dyr er voldelig og skånselsløs.Katte kvæles i deres bure, mens andre katte ser på. Hunde får en løkke af stål wire lagt om halsen, hvorefter de bliver dolket omkring lyskeområdet. Løkken skærer sig ind i deres hals, når hundene kæmper i smertefor at slide sig fri inden de endelig mister bevidsthed. I Harbin, Kina dokumenterede en HSUS undersøger en schæferhund, der stadig var ved bevidsthed og blinkede, mens den blev pelset. På en hundefarm nord for Harbin dokumenterede undersøgere døde hunde, der hang f ra kroge, mens andre stadig levende afventede deres skæbne i det samme kolde og tristerum. Hunde og kattepels mærkes ofte med falske varedeklarationer,for at skjule pelsens oprindelsen. Hundepels produkter er blevet solgt under følgende navne: gae-wolf, goupee, Asian wolf, China wolf, Mongolia dog fur, Sobaki, Pommern wolf, dogue de Chine og loup d’Asie.Kattepels er blevet solgt som kanin, maopee,goyangi, katzenfelle, natuerliches mittel, chat de Chine,og gatto cinesi.Pelsforhandlere i Kina fortalte HSUS undersøgere, at de var villige til at sy enhver deklaration på hunde og kattepelsprodukter for at gøre dem lettere at markedsføre.Forhandlerne foreslog bl.a. Asiatic raccoon og Corcas foxfor hundepels og wild cat for kattepels


andel med hundeskind er til tider en forgrening af regeringsskabte programmer til udryddelse af herreløse hunde. I 1995 tilføjede en mongolsk pelshandler hundepels til sit sortiment af ræv,zobel, lam og murmeldyr. Hundepelsene kom fra byen Ulan Baltor’s befolkning af herreløse hunde. På et enkelt år blev mere end 8000 hunde skudt, og deres pels lavettilfrakker, der blev solgt i Mongoliet og Rusland. Producenten af frakkerne sagde, at der gik mindst 10 hunde til en pelsf rakke - flere hvis man anvender hvalpe.

H

t kinesisk firma sælger alene 10.000 hunde- og kattepelsf rakker hvert år til Rusland og hævder, at firmaer i Europa anvender hundes huder til sko og håndtasker - og deres pels som pelsdetaljer, selvom det m uligvis ikke er mærket som hunde pels.

E

e hunde som sla gtes i Kina er slagtes primært Schæferhunde, hvis gule og grå pels betragtes som attraktiv for pelsfrakker og pelsdetaljer. Grå betragtes som en bedre pels og sættes prismæssigt hæjere end den gule.Detektiverne blevfortalt, at den grå pels fra en schæferhund nogen gange blev mærket som ræv eller asiatisk vaskebjærn eller et andet af utallige pseudonymer. Anvendt som pelsdetalje har pelsen en slående lighed med prærieulv,vaskebjørn eller andre arter, der normalt udnyttes for brug som pelsdetaljer.

D

Detektiverne fulgte det blodige spor fra kilderne. De var førstehåndsvidner til slagtning af tamme hunde og katte, hvoraf nogle var opdrættet på en pelsfarm, mens andre var indfangede herreløse dyr og atter andre tydeligvis var kæledyr, der sandsynligvis var stjålet fra deres ejere. De dokumenterede salget af disse dyrs pelse ved auktioner og hos detailhandlende i Europa og USA. På deres rejse traf de slagtere, sælgere, mellemmænd og købere. Og hvor sluttede sporet? Hos den pelskøbende offentlighed rundt omkring i verden, inklusiv Danmark. Naturligvis dræbes millioner af dyr hver år for forfængeligheds produkter – bl.a. mink, ræv,vaskebjørn og et dusin andre arter.Forbrugere, designere og detailhandlere har alle haft mulighed for at tage afstand fra den grusomhed og unødvendige død, som er en del af enhver pelsgenstand, ved at anse „pels“-dyr som værende i stand til at føle smerte på lige fod med kæledyr. I stedet har nogen fejlagtigt påstået, at pelsfarmere anvender opdrætsmetoder, der giver dyrene et godt liv, inden de dræbes og en human og smertefri død. De har endog fremsat synspunktet, at nogle dyr – mink f.eks. – er en art, som er mindre sympatisk eller appellerende og derfor i vores øjne mindre værdig. Ingen af disse argumenter kan overhovedet overvejes omkring handlen med hunde- og kattepels, som detektiverne erfarede,var intet mindre end barbarisk og hjerteløs. Dokumentationen fra denne undersøgelse inkluderer mange timers videooptagelser og hundredvis af fotografier, der viser de metoder, der anvendes til opdræt, transport og slagtning af hunde og katte ikke har nogen parallel i deres grusomhed.

Ved tor turens r od torturens rod Der har været sporadiskerygter om hunde og katte, der blev dræbt for deres pels i en række lande,bl.a. Mongoliet, Korea, Australien og Storbritannien. HSUS undersøgelsen fokuserede på Kina – et land, der er hovedkilden for hundeog kattepels og samtidig repræsentativ for handlen med disse pelse – hvor det var muligt at finde spor og forbindelser, som gav detektiverne undercover-adgang til industrien. Detektiverne erfarede, at hundene og kattene hovedsagligtblev opdrættet på pels farme i det nordlige Kina, hvor det kølige klima forøger kvaliteten og tykkelsen af dyrenes pels. Altfra 5 til 300 hunde kunne være på lager på pels farmene; op til 70 katte af gangen blev holdt på katte farm e.Ofte kommer hunde og katte pels ikke fra en opdrætnings farm. En kinesisk familie kan blot have et par katte eller hunde, som de dræber om vinteren og tager pelsen med på det lokale marked. Mange byer har pelsmarkeder, hvor de lokale pelse bliver opkøbt. Detektiverne besøgte statsejede „animalsk bi-produktfabrikker“ i Beijing og i provinserne Hebei, Heilongjiang og Henan for at afdække detaljerede informationer om foranbejdningen af og handlen med hunde- og kattepels.Kina har også en blomstrende handel med hundekød; kattekød spises kun i Canton.


usigelig Hunde i Kina lider under usig elig liver sla smerte bl ag misgandling og smer te inden de b gfor for bl tetf or deres pels. Smidt i sækker f or at b live transport transpor teret, efterladt i kulden uden mad vand, og v and, derefter dræbt. Selv de yngste hvalpene bl for orskånet. hv alpene - b liver ikke f or skånet.

Detektiverne besøgte en hunde-farm mange timers kørsel fra Harbin. Her dokumenterede de,atlevende hunde blev holdt i uopvarmede rum - i bidende kulde - omgivet af dræbte hunde, hvis livløse kroppe nu hang i en krog fra loftet. Nogle af de levende hunde havde som skæbne at blive solgt og spist i Harbin; deres pels ville blive solgt til pelsindustrien. De levende hunde blevtransporteret i sække på motorcykler ind til slagteriet - en rejse, der varer mange timer. I Harbin blev detektiverne vidner til hunde, der blev holdt i uopvarmede og mørke bygninger midt i februar. De havde hverken mad eller drikke. Hundene var tøjret med tynde metal tråde. Detektiverne blev oplyst om, at slagteren her dræbte mellem 10 - 12 hunde hver dag. Konen transporterede hundene fra den nordlige pelsfarm. For nogle af de hunde, der blev kørt til Harbin, var rejsen ikke ovre endnu. Da nogle restauranter vil have virkeligt frisk kød, blev nogle af disse ulykkelige hunde endnu engang proppet i sække og derpå kørttil deres endelige mål. Ved en restaurant så en detektiv på, mens en schæfer hund blev taget ud af sækken. De andre blev holdt i sækken på den isede jord. (Ved hver eneste hund, der blev slagtet, kunne de ventende høre dens skrig og klynken). Den observerende detektiv beretter:‘den første hund, jeg så blive taget ud af sækken, reagerede som enhver hund, der bliver taget ud i dagslyset: den viste sin tillid ved at logre med halen.

P å en restaurant blev hunden taget ud af sækken. Han logrede med halen....videooptagelser viser en schæferhund, der blinker med øjnene, mens han bliver pelset af en slagter i Harbin. –information fra detektivernes rapport .

En sc hæf erhund i Harbin (Kina) schæf hæferhund er b undet bundet med ståltråd, derefter bliver den stukket i l ysken, hans lysken, blod løber ud i sneen. Når pelsning en begynder kan hunden ningen stadig være i live og ved be vidstbevidsthed. Deres pelse sælg es til den sælges globale pelshandel.


Kattepelse, Kattepelse ,både hele pelse og jakker, bl ev åbenlyst ker ,b le v åbenl yst solgt i denne kiskindforretning nesiske skindf orretning i Beijing. fotografier Alene disse f otografier repræsentefor rer død og lidelse f or hundreder af katte. katte . På billedet herunder ses en lavet ‘speciel’ pels plade la vet af kattehoveder veder. ho veder .

P

å et pelsmarked i en by ca 300 miles nord fra Jinan, fandt detektiverne ræv, ka

nin og andre slags pels,inkluderende, tusinder af hundeog kattepelse , som vartilsalg på markedet.

etiktiver blevfortalt af en mellemmand i den kinesiske pelshandel at ethvert label kunne blive sat i ethvert stykke tøj, alt efter kundens ønske - med andre ord varfirmaet velvillig til at mærke hunde-og kattepels som pels fra et andet dyr, et dyr som var mere almen accepteret hos forbrugerne.

D

Men hunden stoppede med at logre, da slagteren bandt den stramt fast med en tynd jernkæde så den knap kunne bevæge sig. Hunden gik i panik og forsøgte at undslippe. Men slagteren løftede hundens venstre bagben i vejret og huggede kniven ind i området ved lyske og skridt. Blodet begyndte at løbe. Hunden hylede af smerte og kæmpede hårdere for at slippe fri . Men for hver bevægelse skar jernkæden sig blot hårdere ind i nakke og hals.Efter et par minutter begyndte slagteren at pelse hunden.’ Hvor grusom denne oplevelse end havde været, skulle tingene blot blive værre. En detektiv oplyser, at han så hunde blive slagtet, der stadig var ved bevidsthed, da pelsningen begyndte. En anden detektiv video filmede en schæfer hund, der blinkede med øjet, idet den blev pelset. I Kina så detektiverne nogle hunde, der var blevet dræbt for deres pels - de så ud til at være af tykpelsede blandede racer måske chow-chow-blandinger. Men størstedelen af hundene, der bliver dræbt for pelsindustrien er schæferhunde - de samme noble dyr, der tjener som førerhunde for de blinde, redder ofre fra katastrofer og har været menneskets mest trofaste hjælper i hundrede af år. Kattene har det ikke bedre end hundene i Kina. Ved et livligt pelsmarked ca. 500 km nordligere end byen Jinan, fandt detektiver katte-farm e, og en fabrik, der f ‘orarbejdede katte til pels’. Ifølge menneskene på markedet og fabrikken bliver kattene dræbt ved hængning. Et andet alternativ er at hænge katten i en tråd om halsen og så hælde vand ned i lungerne, gennem en slange,til den drukner. Så bliver der lavet et snit ned over kattens mave, skindet åbner sig, og pelsen kan trækkes af over kattens hoved. Buntmagere fortæller, at kattene stadig kan være i live under denne proces. Det vigtigste for de mennesker, der pelser kattene, er at skindet forbliver et helt stykke, da dette giver en bedre pris på markedet. På fabrikken bliver kattene sorteret i farver. Detektiver blev oplyst, at alene denne fabrik havde over 100.000 katte pelse. Ironisk nok bliver langhårede katte holdt som kæledyr i Kina. Korthårede katte, specielt grå og orange stribede, holdes udenfor, for det meste fastspændt med metal tråd. Disse holdes alene for deres pels. Det bliver anslået, at omkring ½ million katte bliver dræbt hver sæson, fra oktober til februar.


Hundepels i Danmark På baggrund af HSUS-undersøgelser af den internationale handel med hunde- og kattepels undersøgte Anima - foreningen for alle dyrs rettigheder - i efteråret 2001 udbredelsen af denne handel i Danmark. Den danske pelshandel er tæt lukket, og undersøgelserene blev derfor udført undercover. Fra begyndelsen knyttede undersøgelsen sig primær t til sporet fra den københavnske pelshandler Hans Jørgen Amdrup og hans forretning Skindhuset, der åbenlyst udstillede pels f ra bl.a. schæferhunde. Efter at have besøgt Skindhuset med et skjult kammera blev det bekræftet, at denne forretning solgte både hunde- og kattepels helt åbenlyst. Ekspedienten hævdede, at kattepels kunne bruges i behandlingen af gigt. Det var ikke muligt at få oplyst Skindhusets forhandler, men interviews med danske designere indikerede, at kilden var engros-firmaet Simonsen Godskei Valby, der forsynede disse med hundeog kattepels.

HUNDEPELS - også kendt som eller mærket som: Gae-wolf Sobaki Asiatisk sjakal Gou-pee Goupee Kou pi Gubi Kinesisk ulv Asiatisk ulv Pommern wolf Loup d`Asie (ulv fra Asien) Asiatisk vaskebjørn Corsac fox Douges du Chine

kampagne Før Anima indledte sin kampa gne mod bl ev foto tag Pelsen g et. P elsen i Skindhuset, b le v dette f oto ta vle’. ‘Hundeskindstav vinduet er mærket ‘Hundeskindsta Videre undersøgelser fandt bl.a. kattepels i stormagasinet Illums og hundepels i modeforretningen Roger. Ud over disse dokumenterede kilder er det usikkert, hvor udbredt handlen med hunde- og kattepels i Danmark er pga. de mange muligheder for at tilsløre pelsens sande oprindelse. Men farvet pels, pelsfigurer og pelsdetaljer som de, der er dokumenteret at være lavet af hunde- og kattepels, er nu almindelige i danske forretninger, og det kan formodes, at denne handel er betydelig..

P elshue , som b le v elshue, bl ev Roger købt i Rog er - pelsen ev kviteringen ble v på kvitering en udspecificeret som hund.

HUNDE SKIND - b liver kaldt: bliver

Når kattepels farves, kan det ikke så let fo skelnes fra andet pels. . - Direktør f or et

Specielt skind Lamme skind Bjergged skind Sakhon Nakhon lamb skin

prominent tysk firma, der er pr ominent i kattepelshandlen.

KA TTE PELS - også kendt som: ATTE Huskat Vildkat Katzenfelle G oyangi Bjerg kat

n tysk importørfortalte detektiverne, at ekspor ten af hunde- og kattepelsprodukter til USA ikke er noget problem: “Det er bare et spørgsmål om deklarationen. Dette er endnu et vidnesbyrd om den tilsyneladende almindelige praksis atfejldeklarere produkterne - for at forklæde brugen af hunde- og kattepels”.

E


Uskyldige katte, mange Uskyldig e katte , mang e kæledy r, af dem stjålne kæled yr , bliver langsomt og grukvalt somt kv alt mens andre for orskrækkede katte ser f or skrækkede på, ventende på deres Slutpro egen skæbne. oeg en skæbne . Slutpr duktet af denne ondskab? Katteskind til en afsporet modeindustri.

Vi er en nation af kæledyrsejere. Der er tusindevis af hunde og katte i Danmark. Få, hvis nogen, kæledyrsejere ville bevidst udsætte deres elskede kæledyr for den gru og smerte som hunde og katte, der er fanget i den globale pelshandel lider. Men kan nogen være sikker på, at pelsdetaljer på handsker eller jakker i et stormagasin ikke er baseret på et kæledyr som vores lidelse. Sandheden er, at det kan vi ikke. Manglende varedeklarationer eller fejldeklarationer og den udbredte brug af pseudonymer for hunde- og kattepels gør det næsten umuligtfor enhverforbruger at vide, hvad han eller hun køber. Pelsindustrien involverer global interaktion og udveksling. Dyr kan blive dræbt i et land, behandlet i et andet mens det færdige produkt sælges i et givet sted i verden. Dette alene ville være en god nok grund til at stoppe med at købe pels. Men der er mere. Sandheden er, at hunde- og kattepels blot er en del af pelsindustrien - det er alt sammen forbundet og handlen med katte- og hundepels er nærtforbundet til mainstreamen i pelshandlen. Detektiverne erfarede, at bundmagere, der handlede med arter, som traditionelt udnyttes i pelsproduktion også kan handle med hunde- og kattepels. Tilgængeligheden og brugen af hunde- og kattepels er dokumenteret i standard brancheblade, som anvendes i pelsindustrien. Men det er usandsynligt, at forbrugere kender til sandheden og det er plausibelt, at selv detailforhandlere, handlende og designere ikke er klar over den sande kilde til noget af den pels de bruger eller køber. Konklusionen er, at det at kæbe ethvert pelsprodukt tjener tilatstøtte pelsindustrien som helhed og giver det signal, at pels er stilfuldt og ikke lidelsesfuldt. Enhver efterspørgsel efter pels sikrer, at der et eller andet sted er et dyr som lider og dørfor at opfylde denne efterspørgsel - måske i et koldt mørkt hjørne af jorden, et dyr ganske som dit eget kæledyr.


OMF ANGET AF DRÆBTE FANGET Et kinesisk firma fortalte detektiverne, at de havde 50.000 katte pelse og 50.000 hunde pelse på lager. På en tysk auktion alene var 10.000 koreanske hunde pelse til salg. En ladning fra et kinesisk firma til Tjekkiet, hvis indhold var til den tjekkiske hær, indeholdt 5.329 kg af „hus katte skind jakker + skindplader“, hvilket svarer til mellem 40.000 og 55.000 dræbte katte. En kinesisk pels fabrikant fortalte detektiver, at han havde 100.000 katte pelse på lager. Dokumenter omkring export af ‘huskat-skindjakker og plader’ fra et firma i Beijing til et firma i Tjekoslovakiet indikerede at antallet af katte der blev dræbt for bare en ladning strækte sig til mellem 40,000 og 55,000. En ladning fra Kina til Italien blev stoppet på grund af manglende tilladelser. Den indeholdt 4.7 tons hundepels.

Kilder Meget af informationen i dette dokument blev skaffet af undercover detektiver og er taget fra deres redegørelse af de begivenheder de var øjenvidner til, de informationer de blevfortalt af mennesker i pelserhvervet og fra de dokumenter de skaffede sig gennem undersøgelsen. Detektiverne inkluderede HSUS ansatte og Manfred Karremann, en uafhængig tysk journalist. Andre kilder som ligger til grund for dette dokument: 1. Jury Fraenkel=s Rauchwaren Handbuch, Tierund Fellkunde. Christian Franke and Johanna Kroll. Rifra- Verlag Murrhardt. 1988/89. 2. APetition forder t Stopp fuer Einfuhr von Hunde und Katzenhaeuten.@ ELSA Swiss Newswire. December 8, 1988. 3. AMongolia: Dog Fur Coats - Latest Winter Fashion in Mongolia.@ Reuters News Service.February 20, 1996. 4. AThey Don=t W aste Much in Ulan Bator. Capital of Mongolia Adds Dog Fur to its Line of Fur Clothing Products.@ Forbes. April 8, 1996. 5. ADog Fur Coeats in Vouge in Mongolia.@ Business Times. February 22, 1996. 6. APhilippines: Slaughter of Cats under Investigation.@ Joel Palacios. South China Morning Post. October 23, 1996. 7. ABoots Made from Dog Pelts Draw Fire from Animal Defenders.@ Atlanta Journal Constitution. February 1, 1992. 8. ATecnica USA.@ Footwear News. August 15, 1994. 9. ABoots= Dog-Fur Trim Enrages Activists: Materialfor Boots Imported from China.@ Fern Shen. The W ashington Post. January 7, 1992. 10. W alker=s Mammals of the W orld. Ronald M. Now ak. John Hopkins University Press, Baltimore, Fifth Ed. 1991. 11. Harmonized Tariff Schedule of the United States.U.S Department of Commerce, Bureau of the Census. 1997.

dyr Hvilket d yr denne pelsplade noge kom fra står der ikke nog et pro om på pelsen - et typisk pr ofo forbrug orbrugere blem f or f orbrug ere der vil produkter undgå at købe pr odukter af hunde- og kattepels. Men pelspladen kan ikke skelnes fra denne golden retrie’s ver’ s pels.


Poppelgade 7, 4.th - 2200 Københa vn N København e-mail: anima@alled yr sfrihed.dk anima@alledy rsfrihed.dk web: www .alled yr sfrihed.dk www. dy rsfrihed.dk Telef on: 40625030 fon:

hundeogkattepels  
hundeogkattepels  

Denne rapportbygger på flere undersøgelser. Den primære var en 18 måneder lang under- cover undersøgelse af ‘The Human Society of the United...