Page 1

Gev REC A creative approach September 2012

#01 Șehrin Renk Skalasi - Oksal Yeșilok #02 Izmir’in Karakteri - Harun Köktürk, Arife Aktaș #03 Kedi Evi - Göze Ekim #04 Bulușma Noktası - Ceren Özge Doyranlı #05 Erkeklerin Bayanlara Karșı Sokaktaki Davranıșları - Elif Cinbaș #06 Park Sorunu - Gamze Hayta #07 Zaman Değiști - Alper Özgün Yeșil


sehrin renk skalası color scale of the city

02 Oksal Yeșilok

#01


Č˜ehrin Renk Skalasi 03


Art Brown

Velvet

Wood

Pharmacy Light

Fire Hose Cabinet

Izmir City Sunset

Red Color

Barred the Door

Cabinet Door

Matryoshka Doll

Orange Parquet

Cat Hair

Orange Letter

Izmir Girl’s Hair

Cookie’s Yellow

Plant

Autumn

Fabrica

Photographic Film

Stone Yellow

Awning

Bornova Park

Balçova Pine

Foça Green

Foça Sea

Izmir Sea

Blue Color

Sky

Polaroid Blue

Shorts

001 - 01

04 Oksal Yeșilok

003 - 01

003 - 02

005 - 05

005 - 06

006 - 05

001 - 02

002 - 06

003 - 03

004 - 05

005 - 02

006 - 04

001 - 03

002 - 05

003 - 04

004 - 05

005 - 03

006 - 03

002 - 01

002 - 04

003 - 05

004 - 03

005 - 04

006 - 02

002 - 02

002 - 03

004 - 01

004 - 02

005 - 07

006 - 01


Șehrin Renk Skalasi 05

Wood 001 - 03

Cat Hair 003 - 03

Orange Letter Orange 003 - 03 Parquet 003 - 02

Fabrica 004 - 05

Autumn 004 - 05

Bornova Park Balçova Pine 005 - 02 005 - 03

Foça Green 005 - 04

Sehrin renk skalasında ilk olarak Izmir’de kendi gözlemlerimle çektigim fotograflarla bir skala olusturmaktı. Ikinci adım olarak Izmir manzarası fotografı kullanarak Izmir’in renklerini kendi çıkardıgım görsel renk skalasından bulmak oldu.

Plant 005 - 05

Foça Sea 005 - 07

Shorts 006 - 01

Polaroid Blue Izmir Sea 006 - 02 006 - 05

In my project ‘Color Sheme of Izmir’, I first took some personal photos and made a colour guide system in form of a pantone catalogue. Then I took more general pictures of Izmir and choose the tones from my guide and placed them below the picture.


İzmİr’İn Karakterİ Character of ızmır

#02 Bay Konak

tam bir memur; ciddi ve resmi.

Mr. Konak

06 Arife Aktas / Harun Köktürk

is very formal and regular officer.

Bayan Bostanlı

hali vakti yerinde, sportif ve emekli bir ev hanımıdır.

Mrs. Bostanlı

is retired, sportive and prosperous.


Bay KarȘıyaka

koșușturmaktan yorulmuș bir KSK fanatiğidir.

Mr. KarȘıyaka

is tired of all the bustle and a huge fan of KSK.

eğlenmeyi seven farklı bir gençtir

Mr. alsancak

is young, extravagant and a party boy.

Bay Basmane hayat gailesi içinde çalıșkan bir adamdır.

Mr. Basmane

is hard working and live costs effort.

İzmİr’İn Karakteri 07

Bay Alsancak


08 Arife Aktas / Harun KĂśktĂźrk


İzmİr’İn Karakteri 09


KEDİ EVİ CATS HOME

10 Göze Ekim

#03

Izmir’deki önemli sorunlardan birisi sokaklarda çok sayıda sahipsiz kedinin bulunmasıdır. Bu durum da kedileri beslemek isteyen insanların farkında olmadan sokakları kirletmesine yol açıyor. Kedilere verilen yiyecekler ya plastik kase ile yada peçete ile direk sokaga konuluyor. Bu da plastik atıkların sokakta kalmasına hemde sokaklarda yag lekelerinin olusmasına yol acıyor. Bende ürettigim bu projemle bu soruna çözüm üretmeyi amaçladım. Bu yapmıs oldugum proje bir portatip olup, gerçek

One of the important problems in Izmir is that there are lots of wild cats on the streets. There are luckely enough people who wants to feed the cats but they pollute the streets reluctantly. The food is usually given either in a plastic bowl or on a piece of napkin on the streets. This causes remaining of plastic waste on the streets for a long time and also leaving oily spots on them.In my project I tried to find a solution for this problem. I designed a mobile cat home. This project is a prototype,


Kedi Evi 11

hayata uyarlandıgında her bir sokak için ayrı ayrı uyarlancaktır. Alt kısmı yemek ve su ihtiyacı için üst kısmı ise dinlenme amaçlı tasarlanmıs olup numara sistemine göre kedilerin yem ve su ihtiyacı Izmir belediyesi tarafından karsılanacaktır.

when applied to real life it will be adapted for each street separately. The first floor of the prototype is designed for food and water supply and the upper floor is designed for resting. According to the numerical system, if the cats need food and water, it will be provided by the Izmir municipality.


12 Gรถze Ekim


Kedi Evi 13


BuluȘma noktası meetıng poınt

14 Ceren Özge Doyranlı

#04

Herkes orada buluȘur ama kİmse orada yemek yemez! Izmir’in en çok bilinen bulușma noktasıdır Sevinç Pastanesi’nin önü. Yașlı ya da genç olmanız fark etmez. Herkes orayı bilir ve arkadaslarının gelmesi için orada bekler. Fakat bazen bu bekleyiș çok uzun sürebilir. İște asağıda bunlara örnek birkaç fotoğraf:

Everybody meets there but nobody eats there! Izmir’s well known meeting place is a point in front of the Sevinç Patisserie. It doesn’t matter if you are old or young. Everybody knows that place and waiting their friends to come there. But sometimes it takes so long time for waiting and here are some pictures of people waiting and meeting.


Tolerance Bulușma noktası0315


ERKEKLERİN BAYANLARA KARșI SOKAKTAKİ DAVRANIșLARI MEN BEHAVIOR TOWARDS WOMAN IN İZMİR

16 Elif Cinbas

#05


Tolerance 03 davranișlari 17 Erkekleri̇n bayanlara karși sokaktaki


18 Elif Cinbas


İzmir’de yolda yürüyen bayanlar erkeklerin kaba davranıșlarına maruz kalabiliyor. Kimi zaman bakıșlar, kimi zaman sözlerle rahatsız ediliyorlar. Halbuki İzmir gibi modern bir șehirde erkekler daha centilmen davranmalılar. Yapılan proje, onları bir bayana nasıl davranabilecekleri konusunda önerilerde bulunan bir broșür tasarımıdır.

Erkekleri̇n bayanlara karși sokaktaki davranișlari 19

In İzmir, woman have to deal with rude behavior from men; they shout at them and behave silly and make the woman mad. But İzmir is more modern then this. This project is about making a guide which shows men how to behave in a more gently way towards woman.


park sorunu park problem

20 Gamze Hayta

#06

Caddelere yanlıs parkeden araçlar Izmir’de trafiği katlediyor. Cars which are not parked correctly on the streets block the traffic in Izmir.


Park Sorunu 21


22 Gamze Hayta

'We can’t rise, so please park properly'


Park Sorunu 23

'We can’t digg, so please park properly'

'We can’t fly, so please park properly'


zaman deĞİȘtİ Time has changed

24 Alper Özgün Yeșil

#07


Sebebini bilmiyorum, belki bu eskiden gelen bir tasarımcı tembelliğidir, belki bazı șeyleri abartma ihtiyacımızın sonucudur, belki de giderek büyüyen bir imajın karșısına çıkma korkusudur. Sadece İzmir Saat Kulesi'nin așırı ilgi gördüğünü düșünüyorum. İzmir Türkiye'nin en modern ve en huzurlu ve eğlenceli șehiri / șehirlerinden biri olarak büyüyen șehrin içinde ufacık kalmıș bir saat kulesinden daha iyi bir sunumu hak ediyor.

I don’t know why, maybe it’s just the laziness of designers, maybe it’s the result of our need to exaggerate things, or maybe it’s just the fear of facing an ever growing image. I just think that the Izmir Clock Tower draws too much attention. As one of the most modern and entertaining cities of Turkey, Izmir deserves a better presentation than a clock tower that remains tiny in the constantly developing city.

Bir tasarım öğrencisi olarak durumdan vazife çıkartıp bu halin üzerine gitmeye çalıștım. Yerine koymak için önce devirmek gerekiyor. 100 küsür yıllık bu "devin" tașıdığı anlamların içini boșaltmak için kulenin yerine popüler, absürd ve zaman zaman bilinçli bir șekilde așırıya kaçan șeyler koydum. Bu kadar güçlübir imajın yerine yeni bir șey yaratabilmek için böylesi bir tavır takındım ki, yeni gelecek semboller için uygun ve adil bir ortam olușsun.

As a design student, I felt myself responsible and dealt with this situation. You must first get rid of something in order to replace it. I put absurd, popular and extreme things in place of the tower just to get rid of the meaning it carries. I took such a position in order to create a fair and proper environment for forthcoming symbols.

Tolerance Zaman değiști 03 25

Tüm bunları Saat kulesi ile bir problemim olduğu için yapmadım. Her İzmirli gibi onu seviyorum fakat bazen bir yapı sadece yapıdır.

I didn’t do all this because I have a problem with the clock tower. I love it like every other İzmir citizen but sometimes a structure is just a structure.


26 Alper Özgün Yeșil


Zaman değiști 27


Gev REC A creative approach This publication is the outcome of a one week workshop conducted by andrews:degen, a graphic design studio based in Amsterdam. Students from the graphic design department of the Dokuz EylŹl University in Izmir, Turkey, were exploring social issues and graphical communication elements in the city of Izmir. Ayșegul Tugan assisted us on this project. Izmir is a large metropolis in the western extremity of Anatolia and the third most biggest city in Turkey with 2.8 million inhabitants. Students developed interventions and campaigns referring to topics as traffic, neighborhoods, streelife, the cities’ symbols and other issues who play in the city. Design thinking as a way to explore, research and support social change and improvement.

Gev Rec  

a creative approach on Izmir, Tukey Dokuz Eylűl University

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you