Page 1

1ª. relació de proves que caldrà superar al control de la Plaça Santa Anna  Preguntes a respondre  1.

Donat que  us  heu  apuntat  a  la  Gimcana  Científica  d’enguany,    amb  tota  seguretat  sabreu  que  el  2012  ha  estat  designat  com  l’Any  Internacional  de  les  Energies  Sostenibles  però...  quins  són  exactament  els  tres  objectius  que  es  pretenen  assolir  a  mitjà  termini amb aquesta iniciativa? (400 punts)   

• • •

Garantir l'accés universal a serveis energètics moderns.  Reduir la intensitat energètica mundial en un 40%.  Incrementar l'ús de l'energia renovable a nivell mundial fins el 30%. 

2.

Observeu atentament  el  logotip  del  damunt  a  la  dreta.  Aquest  és  el  logotip  que  els  organitzadors  de  l’Any  Internacional  de  les  Energies  Sostenibles  han  escollit  per  publicitar  la  seva  campanya.  Centrant‐nos  concretament en el seu disseny, quina justificació té?  (500 punts)  

L'element gràfic del logotip està inspirat en el senyal tècnic usat en electricitat de "massa" o "terra", però el  símbol ha estat reinterpretat de tal forma que es vol donar a entendre la cura i afecte que li hem de dedicar a  l’energia  mitjançant  una  abraçada  d'aquest  símbol.  El  seu  objectiu  és  que  en  aparença  sigui  similar  a  una  abraçada, els braços embolicats al voltant del text (en la versió horitzontal). El color principal del logo és verd  (amb el  que  això comporta pel que fa al  seu valor  ecològic) i s’ha  utilitzat  un gradient  per crear la impressió  d'energia i moviment.   

3.

Els responsables dels guions de moltes pel.lícules, sovint atorguen a l’energia i les seves manifestacions cert  protagonisme  per  tal  de  d’articular  el  missatge  que  més  els  interessa.  Tot  seguit  podreu  trobar  cinc  clars  exemples  d’aquesta  afirmació.  La  vostra  missió  és  respondre  els  interrogants  plantejats,  comentant  detalladament el perquè de la vostra resposta.  (Fins a 1250 punts, 250 resposta correcta)    

1

A  diferents  entregues  de  la  saga  de  Superman,  l’espigat    superheroi  tira  d’una  modalitat  de  visió  que  li  permet  radiografiar  el  seu  entorn:  la  famosa  visió  de  raigs  X.  Des  d’un    punt  de  vista  energètic,  acceptar  que  els  seus  ulls  siguin  sensibles  als  raigs  X  no  és  suficient  motiu  com  perquè  aquesta    modalitat de visió sigui efectiva. Per què?   

Per tal de resultar efectiva aquesta modalitat de visió caldria que els propis ulls fossin emissors de raigs X ja  que els nostres ulls, per tal que a la retina s’hi formi una imatge cal que hi entri llum visible. En condicions  normals aquesta llum prové del sol o d’alguna font d’il.luminació artificial. Com podria veure‐hi el Superman si  ningú il.lumina amb una font de raigs X?? No podria!!!   


2

  En el decurs de la pel.lícula The  Matrix, el seu protagonista, el Neo, té   l’oportunitat  de  conèixer  el  destí  que  els  robots  han  previst  per  a  l’espècie  humana:  tots  els  humans  estan  connectats  a  una  mena    d’incubadora  gegant  que,  mitjançant  la  biotecnologia  adient,  els  fa  créixer i  els manté vius, però que alhora els utilitza com a font d’energia    per als interessos dels robots. Per quin motiu això és inconsistent?    Això és inconsistent perquè no es pot extreure més energia a un sistema que el que tu mateix li estàs atorgant.  De  fet,  ja  és  un  problema  intentar  extreure  de  qualsevol  sistema  la  mateixa  energia  que  abans  li  has  donat  (equivaldria  a  un  rendiment  energètic  del  100%).  Per  a  viure  cal  energia  i  sembla  que  aquesta  la  dóna  el  sistema artificial. Així doncs, d’on surt l’energia que el sistema artificial “roba” als humans pels seus interessos? 

3

A la  pel.lícula  Missió  a  Mart,  un  dels  protagonistes,  el  personatge  interpretat  pel  Tim  Robbins,  quan  es  troba  orbitant  a  l’entorn  de  Mart  i  fora  de  la  nau,  es  treu  el  casc  perdent  l’hermetisme  de  la  vestimenta  espacial  i  immediatament queda congelat. Això no és possible. Per què?

 

 

De cap  de  les  maneres  és  possible.  Una  cosa  és  que  a  l’espai  (buit)  hi  hagi  una  temperatura  de  l’ordre  de  0  graus absoluts i una altra molt diferent és que l’energia corporal es pugui perdre per tal de refredar el rostre del  Tim  Robbins.  De  fet,  el  que  probablement  passaria  seria  que  a  conseqüència  de  la  pèrdua  de  pressió  els  diferents fluids podrien entrar en ebullició i fer esclatar literalment el seu cos. Per a perdre energia algú ha de  guanyar‐la  i,  és  clar,  cal  un  mecanisme.  En  aquest  cas  només  la  radiació  per  IR  ens  justificaria  la  pèrdua  d’energia i el refredament seria molt i molt lent. 

4

A la  pel.lícula  Waterworld  els  protagonistes  pateixen  llurs  tribulacions  damunt  d’un  planeta  terra  absolutament  cobert  per  aigua  mercès  les  excel.lències  d’un  escalfament  global  portat  a  l’extrem  i  han  de  viure  damunt  d’una  mena  d’illots  artificials  que  suren damunt del mar. Bo i el joc que la situació dóna, això no té cap  mena de justificació científica. Quin problema concret hi veieu? 

     

El problema  concret  és  que  encara  que  a  efectes  del  canvi  climàtic  es  fonguessin  totes  les  masses  de  gel  del  planeta, les estimacions més rigoroses contemplen un augment de, com a màxim, uns 200 metres. Això vol dir  que tot allò que ara mateix és per damunt de 200 metres pel damunt del mar hauria d’eixir‐ne...   

5

Quan  el  Falcó  Milenari  i  els  seus  afins  aconsegueixen  destruir  l’Estel  de la Mort a la part corresponent de la Guerra de les Galàxies, es veu i  s’escolta  una  potent  explosió  que  sacseja  l’entorn  immediat.    Acceptant  que  per  qüestions  físico‐químiques  es  pugui  produir  una  explosió  així,  encara  queda  un  altre  problema  relacionat  amb  la    transmissió d’energia per a resoldre. De quin problema parlem?   


La remor  d’una  explosió  no  és  altra  cosa  que  una  ona  de  pressió  creada  per  algun  tipus  de  font  sonora  que  aconsegueix  arribar  fins  el  nostre  timpà  i  fer‐lo  vibrar.   De  fet,  novament,  es  tracta  d’un  tipus  d’energia  (en  aquest cas mecànica) que després de fer el seu periple arribarà a estimular el nostre timpà. Per tal que el so faci  el seu recorregut cal un medi que ho permeti i en el buit no hi ha matèria que faciliti que aquesta energia pugui  viatjar des de la font (explosió) fins els micros que recullen el so o el nostre timpà... 

4. El següent  recull  d’afirmacions  gira  directa  o  indirectament  a  l’entorn  de  la  sostenibilitat  energètica.  Cadascuna d’elles ha de passar el vostre filtre científic per tal de ser publicada i, per tant, si cal haureu de  fer‐hi  les  mínimes  correccions  per  tal  que  es  puguin  publicar  amb  el  màxim  rigor  científic.    (Fins  a  1200  punts, 100 punts/qüestió ben corregida i 200 punts extres si es supervisen totes bé)  A. És  del  tot  recomanable  utilitzar  electrodomèstics  a  piles  perquè  acostumen  a  ser  més  eficients  energèticament que els que es connecten directament a la xarxa.  No  és  gens  recomanable  utilitzar  electrodomèstics  a  piles  perquè  acostumen  a  ser  menys  eficients  energèticament que els que es connecten directament a la xarxa.  B. Pel que fa a la sostenibilitat i considerant que es consumeixen els mateixos litres d’aigua en un cas que  en l’altre, la dutxa sempre és més eficient que el bany.  Pel que fa a la sostenibilitat i considerant que es consumeixen els mateixos litres d’aigua en un cas que  en l’altre, la dutxa és igual d’eficient que el bany.  C. Des  del  punt  de  vista  de  l’eficiència  energètica,  en  un  clima  temperat  és  millor  deixar  la  calefacció  encesa  les  24  hores  que  anar‐la  encenent  i  apagant  ja  que  el  que  veritablement  consumeix  molta  energia és assolir la temperatura de comfort.  Des  del  punt  de  vista  de  l’eficiència  energètica,  en  un  clima  temperat  és  pitjor  deixar  la  calefacció  encesa les 24 hores que anar‐la encenent i apagant ja que assolir la temperatura de comfort no suposa  una despesa energètica tan gran com mantenir‐la les 24 hores.  D. Utilitzar  la  bicicleta  per  a  transportar‐te  té  una  repercussió  zero  pel  que  fa  a  la  petjada  de  carboni  ja  que el consum energètic d’aquest procés de transport és zero.  Utilitzar la bicicleta per a transportar‐te no té una repercussió zero pel que fa a la petjada de carboni ja  que el consum energètic d’aquest procés de transport no és zero. Ens alimentem per a fer l’esforç!!!!  E. Deixant de banda si es tracta d’una proposta de dieta equilibrada  o no, ser vegetarià resulta ser més  sostenible que ser omnívor (menjar de tot).  Deixant de banda si es tracta d’una proposta de dieta equilibrada  o no, ser vegetarià resulta ser més  sostenible que ser omnívor (menjar de tot).  F. La petjada ecològica i la petjada de carboni són exactament el mateix.   La petjada ecològica i la petjada de carboni no són ni de bon tros el mateix.  G. El cost de combustible per persona/Km d’un turisme de més de 2000 cm3 supera el de l’AVE i, fins i tot,  gairebé duplica el d’un avió comercial.  El cost de combustible per persona/Km d’un turisme de més de 2000 cm3 supera el de l’AVE i, fins i tot,  gairebé duplica el d’un avió comercial.  H. Un litre d’oli lubrificant pot arribar a contaminar un milió de litres d’aigua.  Un litre d’oli lubrificant pot arribar a contaminar un milió de litres d’aigua.  I.

L’efecte hivernacle és absolutament indesitjable per a la vida en el nostre planeta.  L’efecte hivernacle és absolutament indispensable per a la vida en el nostre planeta. 


J. L’energia nuclear no es pot considerar en cap cas renovable.  L’energia nuclear es pot considerar renovable. Un cas és el de l’Hidrogen.   

Coses a portar  1.

A partir  dels  anys  40,  Benejam,  Sabatés,    Tínez  i  d’altres  dibuixants  del  ja  extint  TBO  van  donar  a  conèixer  al  professor  Franz  de  Copenhage  així  com  els  seus  invents  impossibles.  Al  costat,  a  tall  d’exemple,  podeu  observar  un  vehicle  autoimpulsat  magnèticament  que  no  representava  cap  tipus  de  despesa  energètica  per  motius  “evidents”.  La  vostra tasca per a aquest apartat serà la  de  presentar  l’esquema  d’un  invent  original  i  divertit  que  satisfaci  alguna  necessitat  humana  concreta  i  que,  com  a  l’exemple,  per  tal  d’assolir  llur  objectiu  gestioni  de  forma  impossible l’energia. Tingueu en compte que valorarem positivament l’originalitat, el grau d’elaboració i el  sentit de l’humor del vostre disseny. (Fins a un màxim de 1000 punts)    

Caldrà comprovar  que  la  gestió  de  l’energia  és  “impossible”.  Un  cotxe  que  s’autoimpulsa  magnèticament  mercès  un  imant  fixat  en  la  pròpia  estructura  no  es  bellugaria. Cal valorar l’elaboració del disseny, l’originalitat  i  el  sentit  de  l’humor  que  s’hi  ha  invertit.  Es  tracta  d’una  prova molt subjectiva. Al costat hi adjunto una altra idea de  com es pot gestionar de forma impossible l’energia. 

2.

Si encara no sabeu ben bé què és la vostra petjada ecològica, assabenteu‐ vos‐en  i,  tot  seguit,  accediu  al  web  que  consta  tot  seguit.  Què  hi  heu  de  fer? Doncs per aquesta prova caldrà que demostreu tenir coneixement de  totes aquelles decisions relacionades amb el vostre consum que poden fer  que la petjada ecològica de cadascú es vegi minimitzada. Com certificarem  que  això  és  així?  Doncs  caldra  que  “enganyeu”  com  considereu  oportú  el  test  en  línia  que  hi  ha  darrera  l’adreça  web  de  sota  i  que  n’imprimiu  el  resultat. Ho podeu fer de qualsevol manera? Ni parlar‐ne; si no aconseguiu que la vostra petjada ecològica es  redueixi a 0,5 planetes o menys no puntuareu res de res. (600 punts)    

En aquesta prova només cal comprovar que porten impreès o , si algun grup hi pensa,  en  format  electrònic,  el  resultat  de  fer  el  test  en  línia.  Per  damunt  de  tot,  cal  comprovar que el gràfic global que representa el nombre de terres que fan falta per  sostenir un consum com el que ha fet constar el/la consumidor/a que ha fet el test és  de  0’5  terres  o  menys.  El  gràfic  és  com  el  que  es  veu  a  la  part  superior  dreta.  Al  document hi ha de constar el logotip de l’esquerra.   


3.

Caldrà que porteu la prova filmada de l’èxit en la vostra intervenció sostenible. En què    ha  de  consistir  aquesta  intervenció?  Doncs  haureu  d’aconseguir  que  una  persona  surti  de  dins  del  seu  cotxe  amb  les  claus  a  la  mà  i  reconegui  que  es  troba  absolutament  convençuda de no tornar‐lo a utilitzar mai més perquè el futur pertany a la bicicleta i al  transport  sostenible.  Acabat  aquest  discurs,  s’haurà  d’enganxar  al  front  el  logo  del  costat  i  li  haurà  de  regalar  les  claus  a  algú  que  passi.  Si  algun  dels  personatges  de  la  filmació riu, no puntuareu res. (1000 punts)    

Cal comprovar  que  en  la  filmació  hi  ha  el  que  es  demana  i,  sobretot,  no  puntuar  res  si  algun  dels  protagonistes de la filmació riu. No es tracta d’una prova de puntuació variable o es puntua o no.   

4.

Haureu de  portar  a  control  un  mínim  de  3  bicicletes i 2 xiulets. Cal que tingueu en compte  que la no superació d’aquest apartat de coses a  portar condiciona la possibilitat de participar en  el  primer  apartat  de  les  proves  a  superar  d’aquesta mateixa proposta. (600 punts)  

Simplement cal comprovar que duen a control el que proposa l’enunciat.

 

                        Proves a superar  1.

Aprofitant les  bicicletes  i  xiulets  que  se  us  ha  proposat que porteu a l’anterior apartat, haureu    de  disposar‐vos,  tal  i  com  es  veu  a  l’esquema  lateral,  encerclant  amb  les  vostres  bicicletes  a  un/a  o  dos/dues  membres  del  grup  que  se  situaran  al  bell  mig  del  cercle  imaginari.  Al  llarg  d’un  minut  cronometrat  caldrà  que  els/les  ciclistes donin voltes pitant a l’entorn dels/de les  membres encerclats. El(s) membre(s) que s’hagin  situat  al  centre  caldrà  que  cridin  consignes  a  favor  de  la  bicicleta  i  el  transport  públic  amb  el  màxim  entusiasme.  Cada  vegada  que  algun  dels  membres  rigui  es  descomptaran  100  punts  dels  possibles  1400  que  podeu  arribar  a  acumular.  A  més  a  més,  si  al  llarg  del  minut,  algun  dels  ciclistes  posa  peu  a  terra,  deixa  de  pitar  amb  el  xiulet o bé es deixen d’escoltar consignes a favor de la bicileta i el transport públic, també se us descomptaran  100 punts per errada. És molt important que abans de començar la prova llegiu atentament les instruccions  prèvies i consensueu com ho fareu. Penseu que només tindreu una única oportunitat... (Fins a 1400 punts)    

Cal tenir  en  compte  que  si  no  han  dut  les  tres  bicis  i  la  parella  de  xiulets  pel  que  fa  a  la  prova  anterior,  aquesta  no  se  la  poden  plantejar.  Cal  animar‐los  a  que  siguin  ben  expressius  a  l’hora  de  pitar  i  cridar  les  consignes i, com sempre, intentar captar cada rialla que se’ls escapi per tal de descomptar els 100 punts de  rigor.  Si  posen  peu  a  terra,  deixen  de  pitar  o  de  cridar  consignes  també  caldrà  descomptar‐los  100  punts  dels 1400. Caldrà que deixin les bicis fora i que aquesta prova la facin al costat del recinte de control. Alerta  amb els xips, que us el donin i així quan surtin no tindrem embolics!!!!!!   


2.

Cal que,  alternativament,  cadascun  dels/de  les  membres  del  grup    representi  mitjançant  mímica  una  de  les  sis  pel.lícules  o  sèries  relacionades  amb  l’energia  sostenible  que  un/a  dels/de  les  controladors/es  li  xiuxiuejarà  a  cau  d’orella...  Evidentment,  no  s’hi  val  a  fer  cap  mena  de  signe,  símbol,  remor  ni  parlar.  Només  es  pot  interpretar  i  tothom,  com  a  mínim,  ha  de  fer  una  representació.  Decidir qui repetirà ja es cosa vostra... Cadascun dels vostres encerts  suposarà un augment de 200 punts en la puntuació d’aquesta prova.  Prèviament,  el/la  controlador/a  us  dirà  de  quanta  estona  disposeu.  (Fins a 1200 punts, 200 cada encert) 

Les pel.lícules poden ser:  Wall‐e / Planeta Terra / La selva maragda / Petroli sagnant / Matrix / Avatar   

3.

Cal que  porteu  un  mínim  d’un  parell  d’instruments  musicals  (Avís:  els  xiulets  no  els  considerarem  instruments!!),  algú  de  vosaltres  es  disfressi  de  planeta  terra  i,  prèviament,  prepareu  la  lletra  d’un  rap  a  partir del qual pugui desplegar‐se una campanya publicitària imaginària per tal de conscienciar a tothom de  la importància que té pel futur del planeta el fet de substituir les energies tradicionals per les renovables.  Com  podeu  suposar,  d’una  banda  valorarem  l’originalitat  de  la  lletra  del  rap  i  la  seva  adequació  argumentativa i, d’altra banda, valorarem el grau d’elaboració i l’originalitat de la disfressa. (Fins a un màxim  de 1000 punts. Fins a 400 punts per la lletra i fins a 600 punts pel que fa a la disfressa)  Novament es tracta d’una valoració molt subjectiva. Caldrà valorar l’originalitat de la lletra del rap i la seva  adequació  argumentativa  i,  d’altra  banda,  el  grau  d’elaboració  i  l’originalitat  de  la  disfressa  seguint  les  pautes de valoració màxima que consten més amunt. Els instruments no puntuen res de res, ara bé, si no  els han dut no podran fer la propera prova.   

4.

Aquesta prova no la podreu fer si no heu dut els instruments musicals. Cal que,  durant un minut, tots/es els/les membres del grup interpretin contínuament  el rap creat per a conscienciar a tothom de la importància que té pel futur del  planeta el fet de substituir les energies tradicionals per les renovables i, a més  a  més,  que  la  persona  disfressada  de  planeta  vagi  ballant  amb  el  millor  dels  estils  raperos,  de  forma  contínua.  Mentre    interpreteu  la  sintonia  no  podrà  riure ningú. Per cada somriure restarem 100 punts del màxim establert. (Fins a  un màxim de 800 punts)    

Caldrà controlar  les  rialles  mentre  es  fa  la  interpretació  i  el  ball.  A  qui  probablement  li  costarà  més  aguantar‐se el riure serà a qui balli el rap, però... mai se sap. Cada rialla descomptarà 100 punts dels 800.                         


Preguntes a respondre  1.

Abans d’entrar en consideracions a propòsit de si una font d’energia és renovable o no, cal entendre què és  l’energia. Tot seguit hi trobaràs cinc qüestions relacionades amb les 6 imatges que hi ha al costat, totes d’allò    més  quotidianes,  i  la  comprensió  del  fet  energètic.  El  vostre  objectiu  en  aquest  apartat  no  és  altre  que  satisfer els interrogants que us hem plantejat de la forma més clara i justificada, científicament parlant...  (Fins a 1000 punts, 200 punts cada resposta correcta)   

Amb tota  seguretat  us  deveu  haver  fixat  que  tant  a  les  carreteres  com  a  les  vies  de  tren  hi  ha  aquesta  mena  de  connexions  que  provoquen  la  clàssica  remor quan s’hi passa pel damunt... El que ja no deveu tenir tan clar és que el  que  es  veu  en  ambdues  imatges  té  relació  amb  l’energia  nuclear.  Quina  és  aquesta relació i per què? (Fa referència a les 2 primeres imatges)   

Aquestes dues imatges fan referència a dos tipus diferents de juntes de dilatació.  Aquestes juntes s’han d’ubicar estratègicament dins d’estructures que sota l’acció  de  canvis  de  temperatura  poden  malmetre  l’estructura  per  qüestions  de  la  dilatació  que  pateixen  determinats  materials  (especialment  els  metàl.lics).  En  ambdós casos la font d’energia que provoca aquestes dilatacions és la solar, que  com tothom sap té un origen nuclear.    

Quan un  sibarita  vol  degustar  com  cal  un  bon  vi,  ho  fa  mercès  un  dels  dos  recipients que es veuen en la imatge lateral. Justifiqueu des del punt de vista  energètic la vostra elecció.   

Una de  les  qüestions  que  preocupa  a  tot  amant  del  bon  vi  és  que  aquest  no  s’escalfi.  Evidentment,  el  recipient  adequat  és  la  copa  perquè  agafant‐la  per  la  seva tija el sibarita no n’altera la temperatura com ho fa quan agafa el got.    

Pel matí m’agrada sortir a caminar i, per tal de sentir amb major intensitat la  natura,  trepitjo  durant  una  estoneta  el  sòl  amb  el  peu  nu.  Per  quin  motiu  penseu que noto més fred el paviment que la gespa si ambdós es troben a la  mateixa temperatura, que no és altra que l’ambiental ?   

Tot i que la temperatura sigui la mateixa, dos materials poden emmagatzemar o  cedir  quantitats  molt  diferents  d’energia  tèrmica  (capacitat  calorífica)  i  transmetre‐la  o  absorvir‐la  de  formes  molt  diferents  (en  aquest  cas  per  conductivitat). El paviment supera a la gespa en ambdues propietats i, per tant,  tot  i  trobar‐se  a  la  mateixa  temperatura,  absorveix  més  energia  tèrmica  de  la  meva planta del peu per qüestions de conductivitat tèrmica i capacitat calorífica.   

Un any  li  vaig  regalar  al  meu  veí  un  càntir  de  la  clàssica  fira  d’Argentona.  Cada  vegada  que  ens  trobàvem  pel  carrer  només  tenia  paraules  per  agrair‐ me el regal ja que, segons ell, mantenia l’aigua ben fresqueta. El cas és que  no fa gaire ens vam tornar a trobar i em va dir que el càntir s’havia espatllat i  que  ja  no  refrescava  l’aigua.  Immediatament  el  meu  sisè  sentit  científic  em  va dictar  una qüestió: que potser se  t’ha acudit pintar‐lo? Per  quin motiu li 


vaig fer aquesta pregunta? 

Els càntirs tenen la capacitat de mantenir l’aigua a una temperatura per sota del que dicta l’ambient mercès  la seva porositat. És a dir: càntir que sua, càntir que refreda. L’aigua que es va evaporant lentament mercès  a aquesta porositat va prenent energia de la superfície del propi càntir i aquest és el secret per mantenir‐se  per  sota  de  la  temperatura  ambiental.  Si  es  pinta  el  càntir  amb  tota  probabilitat  es  perd  la  porositat  i  el  càntir ja no pot suar...   

Ara fa  poc,  un  menut  em  va  assenyalar  un  giny  com  el  que  es  veu  en  la  imatge  lateral  i  que  estava  exposat  en  un  centre  comercial.  “Com  és  diu  aquest  aparell?”  Em  va  preguntar.  Amb  l’afany  divulgatiu  que  em  caracteritza li vaig respondre: “Es tracta d’una màquina del temps”. La mare,  que s’escoltava la conversa des del darrera em va maleir els ossos per voler  enganyar la criatura. Per quin motiu s’havia d’haver guardat els retrets?   

Perquè un  telescopi  el  podem  veure  com  una  màquina  que  ens  permet  retrocedir  en  el  temps.  Sovint  la  llum  que  ens  permet  captar  prové  del  passat  ja  que  es  tracta  d’informació  (en  forma  de  radiació  corresponent a la zona visible de l’espectre) que hagi invertit molts anys en creuar l’espai fins arribar a ser  recollida pel telescopi. Cal tenir en compte que la majoria d’estels es troben a molts anys llum i, per a més  informació, un any llum és la distància que recorre la llum en un any.     

2.

Accediu a l’apartat corresponent a enguany del canal YouTube de la Gimcana Científica i, tot seguit, doneu  resposta a les següents qüestions a propòsit dels  vídeos que allí hi trobareu. (Fins a 3200 punts, 200 cada  resposta encertada) 

http://www.youtube.com/user/gimcanacientifica  

1. Eric Prydz‐Proper  education.  Com  relacionaríeu  els  totxos  que  es  reparteixen  els  protagonistes  del  videoclip al principi amb el missatge que projecten les llums de l’habitatge?  El  missatge  projectat  amb  les  llums  de  l’habitatge  diu  “Switch  off”,  que  no  vol  dir  altra  cosa  que  “desconnecta”, amb la clara intenció d’estalviar energia. Els totxos que es reparteixen al principi van a  parar a la cisterna del wc... amb la mateixa intenció: estalviar aigua a cada servei que, per descomptat,  també implica un estalvi de recursos i energètic (cal captar, tractar i impulsar menys aigua...)   

2. Algunes diferències. Proposeu alguna virtut ecològica obviada pel tomàquet “dolent” del curtmetratge.  Algunes de les virtuts oblidades són: els OGM acostumen a garantir gran productivitat i rendiment en  condicions  exigents  amb  els  estalvis  energètics  i  de  recursos  que  això  implica,  resistència  davant  plagues, poca necessitat d’ús d’agroquímics...   

3. El concurs.  Expliqueu‐nos una proposta concreta i original per tal de participar en el concurs.  El concurs consisteix en presentar una idea original per tal de generar menys escombraries. Simplement  cal valorar que la proposta presentada sigui escaient amb aquest punt de partida.   

4. Txantxiku. Quin missatge s’amaga darrera d’aquest curtmetratge?  El missatge és que si no tenim cura de la biodiversitat pot arribar el dia que el joc que es veu al final del  curtmetratge no tingui sentit per un infant ja que no quedarà ni una sola granota.     

5. Més enllà  del  petroli.  La  gent  que  ha  elaborat  aquest  preciós  curtmetratge  està  estretament relacionada amb l’elaboració del logo del costat. Quina història concreta  s’amaga darrera l’elaboració d’aquesta imatge?   Aquesta  qüestió  és  la  més  difícil.  Una  de  les  branques  de  Greenpeace  (gobeyondoil.org) s’ha encarregat del disseny i  l’elaboració d’aquest curt. Aquesta  gent  va  proposar  un  concurs  per  tal  de  refer  el  logo  de  BP  atenent‐nos  a  llurs  pràctiques insostenibles. El guanyador fou aquest logo. Cal aquesta explicació!!!   


6. Campanya Vitsoe.  Tot  i  tractar‐se  d’un  anunci  comercial,  la  gent  de  Vitsoe  es  recolza  en  un  concepte  polèmic per tal de diferenciar‐se de la competència i no fer rebaixes. Quin és aquest concepte i què hi té a    veure amb aquesta gimcana?  El concepte damunt del que es recolzen és l’obsolescència programada (és la planificació de la fi de la  vida útil d'un producte o servei de manera que aquest es torni obsolet o inservible al cap d'un període  de  temps  calculat  per  endavant  pel  fabricant  o  empresa  de  serveis,  durant  la  fase  de  disseny  del  producte o servei). El missatge de l’anunci ens ve a dir que ells no plantegen mai rebaixes perquè els  seus productes estan fets per a durar i de l’obsolescència programada no en volen saber res.   

7. Què ens proposen? Què calia fer per tal de participar activament en aquesta iniciativa?  La proposta consistia en desconnectar tot giny elèctric cassolà des de les 19:55 a les 20:00 del dia 1 de  febrer de 2007 per tal de donar un respir al planeta.   

8. Anunci misteriós. Quin producte anuncia aquest tall publicitari i per què?  Doncs el producte anunciat és una llaminadura refrescant. Ja que sembla ser que l’ós polar ben aviat  haurà de pelar‐se per tal de superar el canvi climàtic, ells presenten una alternativa.   

9. Globus negres. Què representa cadascun d’aquests globus negres?  Cadascun  d’aquests  globus  representa  50  grams  d’equivalent  a  CO2.  Intenta  quantificar  l’efecte  hivernacle que es genera quan utilitzem tota mena de dispositius que requereixen energia.   

10. El tren i la nena. Qui és l’home, qui és el pare i qui condueix el tren en aquest anunci?  L’home representa la gent despreocupada del canvi climàtic, la nena representa els hereus d’aquesta  gent  tan  despreocupada  i  el  tren  el  condueix  aquesta  despreocupació  tan  poc  sostenible.  Es  poden  acceptar reinterpretacions que respectin la idea essencial.   

11. Missatge interessant.  Relacioneu  el  missatge  que  la  gent  de  WWF  desplega  amb  aquest  anunci  amb  el  cartell de les Jornades Científiques de Mataro.  Aquest  anunci  ens  mostra  que  per  més  que  ignorem  les  conseqüències  de  les  nostres  accions  insostenibles, aquestes ens passen factura. El cartell conté un missatge en el mateix sentit en forma de  metàfora:  en  primer  pla  es  veu  un  vaixell  de  paper  de  diari  amb  un  titular  que  diu  “Les  energies  renovables es deixen de banda”. En segon pla hi ha la Laia l’arquera amb l’aigua de mar fins la cintura...   

12. Canvi. Quin canvi? Quin canvi transcendental se’ns proposa en aquest anunci?  Determinats estereotips han anat caient pel seu propi pes (masclisme, seguretat vial, salut...) per què  no canvies d’hàbits de transport i agafes la bici?   

13. Cançó molt  adient.  Quin  és  el  títol  de  la  cançó  que  se  sent  i  per  què  penseu  que  l’han  escollit  per  a  la  sintonia d’aquest anunci?  Money,  money.  Una  cançó  d’allò  més  adient  per  il.lustrar  que  la  destrucció  del  món  tal  com  l’hem  conegut té un objectiu: fer diners i més diners!!!   

14. Robot intel.ligent.  Com  es  diu  el  robot  que  ens  permet  trobar  la  relació  existent  entre  aquest  curtmetratge i els creadors de la Toy Story?  El seu nom és Wall‐e.   

15. Anunci interactiu  original.  Quin  missatge  dóna  aquest  anunci  i,  sobretot,    en  què  consisteix  la  seva  originalitat des del punt de vista de les energies sostenibles?  El  missatge  és  que  els  nivells  del  mar  estan  pujant  més  que  mai.  L’originalitat  de  l’anunci  és  que  per  aconseguir  aquest  efecte  d’ascens  del  nivell  del  mar  s’ha  disposat  una  carpa  al  damunt  i  mercès  la  projecció  de  l’ombra  damunt  del  cartell  s’aconsegueix  l’efecte  desitjat  des  de  la  perspectiva  de  l’observador. Es tracta d’un anunci que funciona mercès l’energia solar!!!   

16. Proposta animal. Relacioneu de forma concreta el missatge que donen aquests simpàtics animalets amb  la sostenibilitat energètica.  L’eliminació de les bosses de plàstic és un avenç cap a la sostenibilitat. Cal usar bosses reutilitzables.       


3.

Observeu amb  molta  atenció  les  dues  imatges  (A  i  B)    i  les  dues  tires  còmiques que hi estan relacionades (1 i 2). Tenint en compte que tant  A  com  B  corresponen,  cadascuna  d’elles,  a  una  campanya,  fent  la  recerca  i  les  consultes  adients  sense  que  us  passi  per  alt  cap  detall,  trobeu  llur  relació  amb  la  tira  còmica  del  costat.  Caldrà  que  ens  expliqueu,  per  a  cadascuna  de  les  dues  associacions,  en  què  consisteix  la  campanya  i  quina  és  la  gràcia  de  la  tira  còmica.  (Fins  1000 punts, 500 cada associació ben justificada)            A | 1         

     

A / 1 :   La imatge A correspon a una campanya engegada pel govern d’Equador de cara a recollir fons  dels països industrialitzats i, de fet, tots aquells qui desitgin sumar‐si per tal d’evitar que l’Equador doni  permís  per  explotar la  reserva de la biosfera que  hi ha a Yasuní. Una  de les zones amb major interès  natural del planeta, però en el que s’hi ha trobat petroli en el subsòl. És a dir: el govern d’Equador es  compromet  a  no  fer  l’explotació  del  petroli  si  aconsegueix  prou  diners  del  a  comunitat  internacional  com per a no fer‐ho. La tira còmica 1, per tant, retrata de forma irònica la situació. Un fideïcomís no és  altra cosa que transmetre béns a tercers amb la voluntat que aquest els conservi. Així doncs, l’Equador  preserva la biodiversitat (patrimoni de tothom) si paguem, si no, explota el subsòl. La relació és clara. 

B / 2 :  La imatge B correspon a la campanya engegada per l’ICAEN (Institut Català de l’Energia) per tal  de incentivar que la població renovi finestres i tancaments vells per d’altres més eficients, des del punt  de vista energètic. Així doncs, l’ICAEN ofereix subvenció a tot aquell/a qui demani l’ajut i certifiqui una  intervenció  d’aquesta  mena.  El  gos  amb  ulleres  hipergraduades  fa  referència  a  l’eslogan  de  la  campanya:  “canvia’t  al  doble  vidre”...  Al  seu  torn,  la  tira  còmica  2  fa  referència  de  forma  irònica  al  desglaç dels casquets polars i l’augment del nivell del mar. Relacionar ambdues imatges és senzill: si no  adoptem  mesures  d’estalvi  energètic,  la  dependència  vers  les  energies  no  renovables  fa  que  la  contribució d’aquesta despesa energètica extra contribueixi de valent en el canvi climàtic. 

Coses a portar   

1.

L’ONG Ecologistas en Acción han engegat una campanya que podreu trobar a:  

                   http://actuable.es/peticiones/no‐al‐paron‐las‐energias‐limpias    

Després de  llegir‐ne  l’escrit,  subscriviu‐lo  i  compartiu  l’enllaç  d’aquesta  publicació  al  perfil de Facebook d’un/a membre del grup. Una vegada fet això, feu‐ne una captura  de pantalla o una foto i porteu‐la al control. (600 punts)   


La gent  d’Ecologistas  en  Acción  han  engegat  una  recollida  de    signatures electròniques per tal d’evitar que s’aturi l’impuls de les  energies netes i sostenibles. Cal comprovar que porten en format  digital el que es demana. La publicació al Facebook té un aspecte  semblant  a  la  imatge  lateral.  Si  no  porten  quelcom  semblant,  no  han de puntuar res.   

2.

Haureu de  portar  al  control  5  fotografies,  fetes  per  vosaltres,  que recullin 5 accions diferents que podrien haver participat en  el  mosaic  que  es  proposà  al  web  que  trobareu  a  continuació.  Tingueu  en  compte  que  caldrà  que  les  5  fotografies  siguin  vàlides, en cas contrari no puntuareu res. (1000 punts) 

                                http://josoclasolucio.ecoterra.org/josoc_index4574.html?lang=ca   

La iniciativa  ”Jo  sóc  la  solució  contra  el  canvi  climàtic”  demanava  que  tots  els  participants  fessin  alguna  aportació  fotogràfica  dins  d’un  mosaic  gegant  de  fotografies.  Aquestes  fotografies  havien  de  captar  alguna  iniciativa que contribuís a frenar el canvi climàtic ajudant a la reducció de les emissions de diòxid de carboni i/o  impulsant les energies renovables. Així doncs, cal comprovar que cada grup aporta 5 fotografies que recullin 5  accions  diferents  que  hom  pot  fer  per  lluitar  contra  el  canvi  climàtic  i  impulsar  les  energies  renovables  (algú  anant amb bici, tancant llums, baixant calefaccions, canviant bombetes...)   

3.

Sovint, dibuixants de tires còmiques i directors/es de  documentals  comparteixen  temàtica  quan  es  tracta  de provocar reflexions a l’entorn de la sostenibilitat.  El  vostre  objectiu  en  aquest  apartat  no  serà  altre  que  dur  físicament  al  control  10  tires  còmiques  (elaborades  per  vosaltres  o  no)  relacionades  amb  cadascuna  de  les  temàtiques  dels  10  documentals  que en consten llurs cartells tot seguit. Al costat us  hi  hem  posat  un  exemple  concret  a  propòsit  del  documental  sobre  canvi  climàtic  de  l’Al  Gore...(Fins  a 1000 punts)   

Cal comprovar  que  les  10  tires  còmiques  elaborades  o  localitzades  estan  relacionades  amb  prou  encert  amb  les  temàtiques  de  cadascuna  de  les  pel.lícules documentals que s’expliquen tot seguit:   

La pesadilla de Darwin: explica com a partir de la introducció d’una espècia invasora  (la  perca  del  Nil)  al  llac  Victòria  la  indústria  armamentística  troba  una  nova  forma  d’escampar‐se amb el vistiplau dels polítics de torn.   

Vanishing of  the  bees:  descriu  l’aparent  extinció  de  les  abelles  per  causes  desconegudes. La pèrdua de biodiversitat seria el seu eix vertebrador.   

Le monde  selon  Monsanto:  el  documental  fa  un  repàs  històric  de  la  contribució  de  l’empresa  Monsanto,  coneguda  per  les  seves  patents  en  el  camp  dels  organismes  genèticament modificats, a l’avenç biotecnològic, posant en dubte certes pràctiques i  accions dominades per l’afany de lucre.   

Nos enfants  nous  accuseront:  el  documental  especula  a  propòsit  de  la  deficient  herència  alimentària  que  rebran  els  nostres  fills  per  qüestions  d’ús  de  pesticides,  pèrdua de valors nutritius... 


Life after  people:  aquest  documental  especula  a  propòsit  del  que    podria  passar  si  l’espècia  humana  desaparegués  sobtadament  del  planeta.   

The light  bulb  conspiracy:  Aquest  documental  fa  un  repàs  històric  del  que s’ha esdevingut a propòsit de l’obsolescència programada.   

Who killed  the  electric  car?:  El  tema  d’aquest  documental  no  és  altre  que  el  conflicte  d’interessos  que  va  generar  als  EEUU  la  imminent  comercialització del cotxe elèctric. Així doncs, es veu la pressió política  que la indústria del petroli va exercir per tal d’endarrerir‐la...etc   

Invasores: Aquest  documental  fa  un  repàs  de  les  espècies  invasores  que  tenim  a  la  península  ibèrica  i  de  l’efecte  destructiu  vers  les  espècies autòctones (les pròpies).   

The great  squeeze:  Aquest  documental  presenta  la  relació  entre  el  benestar que la humanitat ha assolit mercès els avenços tecnològics i el  cost que això ha tingut pel planeta. Proposa un canvi de paradigma.   

Into eternity:  Aquest  documental  planteja  és  si  és  possible  garantir  que  un  cementiri  nuclear  pot  mantenir‐se  hermèticament aïllat, sense cap possibilitat de contacte amb l’exterior per raons evidents, durant 100.000 anys o més. 

Proves a superar   

1.

Aquesta prova consisteix en fer una desfilada de moda sostenible d’allò més    seriosa i, per tant, tota rialla estarà penalitzada. Caldrà que un/a membre del  grup  es  vesteixi  amb  una  indumentària  elaborada  prèviament  per  vosaltres  amb material reciclat. Avís: des del punt de vista del/de la controlador/a no es  podrà  veure  cap  rastre  de  roba,  tot  el  que  quedi  a  la  vista  haurà  de  ser  material  reciclat  que  no  provingui  directament  de  l’àrea  tèxtil...  Una  vegada  el/la  model  estigui  preparat/da  per  fer  la  desfilada,  la  resta  de membres  del  grup es disposaran tal i com us indicarà el/la controlador/a per tal d’apreciar  la  desfilada  al  llarg  de  60  segons  cronometrats.  És  molt  important  que  feu  previsió del vestit fet a partir de material reciclat abans d’entrar al control ja  que una vegada hi entreu no podreu tornar a sortir‐ne per anar a buscar res...  Tingueu en compte també que cada rialla o somriure al llarg de la desfilada us  descomptarà  200  punts  dels  1200  punts  possibles  i  que  valorarem  fins  a  un  màxim de 800 punts el vostre bon gust en l’elaboració del vestit reciclat.  (Fins a 2000 punts, fins a 800 pel  que fa el vestit i fins a 1200 pel que fa a la desfilada)   

En primer  lloc  caldrà  comprovar  que  el  vestit  reciclat  ho  és  totalment  i  que,  una  vegada  el/la  model  se’l  posa, el vestit cobreix tot rastre de roba convencional. Si no s’acompleix aquesta condició, no poden seguir  endavant.  Fet  això,  cal  que  els  membres  no  disfressats  s’asseguin  a  terra  en  posició  privilegiada  per  apreciar  la  desfilada.  Durant  60  segons  cal  controlar  tota  rialla  i  descomptar‐la  dels  1200  punts  inicials.  També cal valorar el grau d’elaboració i el bon gust pel que fa el vestit fet a partir de material reciclat. 

2.

Controlar l’energia  sempre  és  una  qüestió  vital  a  l’hora  de plantejar‐nos la sostenibilitat d’una màquina o procés  que  ens  permeti  satisfer  alguna  necessitat.  Per  tal  de  superar aquesta prova haureu de demostrar que sabeu  mantenir  a  ratlla  l’energia  d’impacte  d’un  ou  quan 


s’estavella contral el sòl després de ser llançat per un/a voluntari/a, de com a màxim sis anys, amb totes les    seves  forces  cap  amunt.  Evidentment,  el/la  voluntari/a  no  haurà  de  llançar  l’ou  sense  protecció  sinó  que  haurà  de  llançar‐lo  dins  del  receptacle  a  prova  d’impactes  que  prèviament  li  haureu  construït  al  vostre  ou‐ dummie.  Així  doncs,  com  en  la  prova  anterior,  tingueu  en  compte  que  abans  d’entrar  al  control  haureu  de  disposar  d’un  ou  i  d’un  receptacle  protector  per  l’ou  que  haureu  elaborat  amb  anterioritat.  (1000  punts  si  supera l’impacte, 500 si s’esquerda, 0 si es trenca)   

Simplement cal seguir les instruccions que recull l’enunciat de la prova. Cal preveure la zona d’aterratge del  receptacle de l’ou‐dummie i controlar el llançament del menut.   

3.

Aquesta prova  consisteix  en  intentar  encertar  fins  a  10  paraules  relacionades  directa  o  indirectament  amb  les   energies  sostenible.  Com  ho  farem?  Doncs  el/la  vostre/a  controlador/a  anirà  xiuxiujant‐vos  alternativament  a  cau  d’orella cadascuna d’aquestes paraules i, tot seguit, caldrà  que tot el grup doni l’esquena a la persona indicada i que  aquesta,  únicament  fent  remors,  aconsegueixi  comunicar  el  concepte  o  paraula.  Tindreu  dos  minuts  per  tal  d’intentar  encertar  les  10  paraules  i  podreu  passar  a  la  següent  paraula  quan  ho  considereu  convenient,  és  clar:  sense  poder  tornar‐la  a  representar.  Si  la  persona  que  ha  de fer remors parla, no puntuareu res en la prova. (Fins a  un màxim de 1000 punts, 100 per paraula encertada)   

Cal cronometrar fins  a dos minuts  i anar xiuxiuejant les 10 paraules  que consten a continuació. És molt  important,  abans  de  començar  la  prova,  recordar‐los  que  la  persona  que  fa  remors,  només  fa  remors  o  imita  sons  i  que  no  pot  articular  paraula  alguna.  Si  algun  grup  parla,  caldria  ser  estrictes  i  donar  per  finalitzada la prova. Les 10 paraules a interpretar mitjançant sons són:    

electricitat – motor – bicicleta – aigua – velocitat – vent – caminar – córrer – temps – transport (públic)                                           


3ª. relació de proves que caldrà superar al control de la Plaça Santa Anna  Preguntes a respondre  1.

Doneu resposta  lògica,  concreta  i  raonada  científicament  a  la  següent  bateria  de  preguntes  curtes.  (600  punts, 50 cada resposta encertada)     

a. Per quin motiu és més sostenible una cullera de bioplàstic que una forquilla de PVC?  b. c. d.

e. f.

g. h. i. j. k. l.

Perquè el bioplàstic és fabricat a partir d’un polímer que no prové del petroli, prové de productes vegetals.  Per quin motiu no podem comptar amb els talps per promoure el vermicompost?  Perquè els tals precisament s’alimenten dels cucs de terra, els veritables impulsors del vermicompost.  Per a què serveix el web: http://www.co2stats.com/?  Serveix per a certificar que el teu web és un web verd, és a dir: sensible amb la sostenibilitat.  Qui o què és Gaia, qui l’ha batejada així i què hi té a veure amb la sostenibilitat?  Gaia és la deesa grega de la Terra, la van batejar així els propis grecs i l’any 1969 James Lovelock va emetre  la hipòtesis de Gaia que considera la Terra com un organisme que s’autoregula. La relació és clara.  Què proposava el Bicine a l’any 2007?  Promoure la mobilitat sostenible a través d’un festival de cinema.  Per què és important la traçabilitat d’un producte?  Perquè  per  establir‐ne  l’origen,  valorar  el  procés  d’elaboració,  la  cura  que  n’han  tingut  els  intermediaris,  l’energia que s’ha invertit en el seu transport... cal conèixer des d’on ha sortit i per on ha passat.  Quina diferència hi ha entre desertitzar i desertificar?  Desertitzar: la terra fèrtil es converteix en desert per causes naturals; desertificar: les causes són humanes.  Com ens ho podem fer per canviar el color de les aigües grises i tornar‐les verdes?  Reaprofitant‐les per a usos domèstics o de jardineria.  Quina modalitat de permacultura va promoure el Bob Marley?  El conreu urbà perfectament integrant amb l’habitatge (permacultura) del cannabís.  Per què no es pot considerar original cap proposta d’arquitectura biomimètica?  Perquè l’originalitat es deu a l’enginy de l’evolució: un procès d’assaig i prova inabastable.  Per quin motiu no podem mesurar la temperatura d’una gota d’aigua amb un termòmetre ?  Perquè el propi termòmetre serà qui conferirà la temperatura definitiva a la gota, alterant‐ne el valor real.  Quines empreses ocupen el primer i el darrer lloc del rànquing de fabricants electrònics de Greenpeace ?  Nokia el primer lloc i Nintendo el darrer (dades del 2010, que són les darreres publicades en el rànquing) 

           

2. El Roto,  Forges,  J.L.  Martín,  Ventura  i  Coromina,  Andrés  Diplotti  i  un  llarg  etcètera  d’humoristes  gràfics  són  responsables  del  retrat  diari,  en  clau  irònica  i  amb  un  missatge  sovint  subversiu,  de  la  realitat  social  que  inexorablement  s’esdevé.  Atesa  la  naturalesa  humana,  és  clar  que  entre  les  temàtiques  que  contemplen  aquests artistes a l’hora d’elaborar la tira còmica del dia s’hi troba la gestió de la sostenibilitat. Reflectir en un  dibuixet senzill allò que esdevé noticiable vers l’actualitat científica ens podria semblar una tasca impossible si  no fos perquè ells ho aconsegueixen. Fixeu‐vos que, a tall d’exemple, una de les possibles formes de treballar a  l’hora de crear i dissenyar una d’aquestes vinyetes pot ser la que hem recollit a continuació...      


Gaudiu de les següents 8 vinyetes que hi ha tot seguit i proposeu, per a cadascuna d’elles...   

a) A partir de quina temàtica relacionada amb la sostenibilitat creieu que s’ha dissenyat la vinyeta?  b) Quin titular de notícia pot haver motivat a l’humorista gràfic per tal de generar aquesta vinyeta?  c) Quin missatge o quina ironia concreta ens vol transmetre l’humorista gràfic mitjançant la vinyeta?  Tingueu  en  compte  que  aquestes  explicacions  les  haureu  de  donar  al  control  havent‐les  consensuat  prèviament. Els elements que us permetin organitzar les respostes a donar, corren a càrrec vostre. Si el/la  controlador/a aprecia que esteu improvisant, no puntuareu res.  (Fins a 1200 punts, 50 per cada encert)   

           1          

El que em fa més por d'això del xapapote  és que el Bush ensumi el petroli…

2

 

1.‐ La temàtica neix a partir del vessament de cru al mar, els seus efectes sobre l’ecosistema i l’extrem interès que  el  govern  Bush  va  demostrar  vers  qualsevol  oportunitat  d’obtenir  petroli,  per  la  via  que  fos  necessària.  Podem  acceptar  qualsevol  titular  relacionat  amb  les  catàstrofes  ecològiques  (Prestige,  Exxon  Valdez...  )provocades  pel  vessament de cru o similars. La ironia és clara: el xapapote no és més que una fracció del petroli molt degradada i  inútil però atès que olora a petroli...   

2.‐ La  temàtica  és  el  canvi  climàtic.  Es  pot  acceptar  qualsevol  titular  relacionat  amb  el  canvi  climàtic.  La  ironia  parteix  d’un  canvi  de  rols:  qui  generalment  s’ha  d’adaptar  a  les  condicions  climatològiques  som  les  persones  i  aquí, en canvi, qui ho ha de fer són els fenòmens atmosfèrics, això sí: amb amenaça catastròfica pel mig.              4   3        


3.‐ La temàtica és la incapacitat de la classe política per tal de promoure polítiques efectives de preservació de la  biodiversitat. Es pot acceptar qualsevol titular relacionat amb el fracàs polític vers la protecció de la biodiversitat    (Doñana, novament Prestige...) La ironia és clara: els polítics s’autoperpetuen i, fins i tot, es troben en expansió i  la biodiversitat cada vegada es troba més compromesa.   

4.‐ La temàtica són les energies no renovables i la seva persistència en la planificació energètica nacional. Podem  acceptar qualsevol titular relacionat amb això (Per exemple: l’alça en els preus del petroli ha motivat que molts  països comencin a considerar l’energia nuclear com a opció vàlida, sense tenir en compte altra cosa que no siguin  barems econòmics). La ironia consisteix en que tota opció és nefasta i comporta uns riscos a tenir en compte.   

 

          5        

6

5.‐ La  temàtica  és  la  dificultat  per  invertir  el  desequilibri  existent  entre  el  món  industrialitzat  (primer  món)  i  el  subdesenvolupat  (tercer  món).  Els  titulars  acceptables  poden  parlar  de  tota  mena  d’injustícies  comercials  o  greuges comparatius entre el primer i el tercer món pel que fa a: incumpliments en protocols de contaminació,  jugar  amb  els  aranzels  per  desvirtuar  economies  dèbils  o  directament  parlin  de  la  insostenibilitat  del  sistema  econòmic. La ironia és clara.   

6.‐ La  temàtica  gira  a  l’entorn  del  canvi  climàtic  i  llurs  conseqüències  econòmico‐energètiques.  Els  titulars  acceptables poden girar a l’entorn d’aquestes conseqüències o, fins i tot, del propi canvi climàtic ja que titulars  tan  específics  seran  ben  difícils  de  trobar.  La  ironia  que  planteja  neix  de  plantejar  la  visió  empresarial  que  té  l’espècie humana davant de tota contingència, ni que sigui el canvi climàtic.   

                7    

8

7.‐ La temàtica gira a l’entorn de la protecció del patrimoni forestal i la  prevenció vers els incendis. Els titulars que  caldria acceptar han de parlar de catàstrofes forestals evitables o similars. La ironia és clara: en Jordi Pujol, capcot,  intenta ser positiu davant d’un bosc cremat que ja no pot cremar‐se i que, per tant, no desmuntarà estadístiques.  8.‐  La  temàtica  gira  a  l’entorn  de  la  consolidació  del  consumisme  i  del  capitalisme  més  salvatge  a  escala  planetària.  Es  pot  acceptar  qualsevol  titular  que  parli  de  consumisme  o  de  maniobres  poc  sostenibles,  però  absolutament respatllades per indicadors econòmics poc meditats (especialment pel que fa a la sostenibilitat). La  ironia neix del joc que dóna considerar que, en un futur no gaire llunyà, l’estudi de les pràctiques en les que es  fonamenta  el  capitalisme  més  insensible  puguin  quedar  de  banda  davant  quelcom  tan  obsolet  i  inútil  com  aprendre a llegir... L’apunt del compromís amb els EEUU és d’allò més encertat! 


3.

Ja sabeu que als organitzadors de la Gimcana Científica de Mataró ens    i  escepticisme  porta  de  cap  el  fet  que  demostreu  pensament  crític  científic  allí  on  altres  enfocs  poden  dur‐vos  a  conclusions  desdibuixades.  El  cas  que  us  presentem  en  aquesta  darrera  prova  constitueix  tot un repte. Sabent que aquest avís alarmant de sota i la  imatge lateral estan íntimament relacionats, caldria que descobríssiu  quina és aquesta relació i, ja de passada, què hi ha de cert, des d’un  punt  de  vista  científic,  en  el  que  es  diu  a  sota  i  a  què  correspon  aquesta imatge de la dreta tan acolorida. (1000 punts)    

         

Tot el que es diu, des d’un punt de vista descriptiu a propòsit de la llum visible (radiació llumínica) en l’avís de  perill  és  absolutament  cert  i  contrastat  científicament.  Això  sí,  està  redactat  per  resultar  enganyós  i,  per  descomptat,  de  cap  de  les  maneres  existeix  cap  mena  de  perill.  Si  actuem  en  contra  de  la  radiació  llumínica  simplement  ens  quedarem  a  les  fosques  i  caldrà  apagar  els  llums  o  sortir  al  carrer  de  nit...  Es  tracta  d’un  exercici  interessant  de  provocació  per  part  d’un  comunicador  científic  molt  hàbil:  l’Andres  Dipplotti.  D’altra  banda,  la  imatge  de  colors  no  és  més  que  el  resultat  de  recollir,  amb  el  codi  de  colors  adient,  l’energia  acumulada al llarg del dia per insolació en els carrers d’una ciutat. La relació és clara: la llum solar i l’energia  que aquesta transporta (via longituds d’ona corresponents al visible o a la zona infraroja) ens resulta d’interès.   

Coses a portar  1.

Heu de  portar  al  control  el  màxim  nombre  de  sabates  o  bambes  amb  cordills.  Tingueu  en  compte  que  aquestes  sabates  serviran  després  per  superar  una  prova  anomenada  “L’energia renovable camina sola”. Us recomanem que llegiu  amb molta atenció en què consisteix la prova que en depèn  per  evitar  sorpreses  en  referència  a  la  puntuació  d’altres  grups...  (30 punts per sabata de cordill portada)    

Simplement cal comptar sabates de cordill i sumar 30 punts  per sabata (no per parell de sabates). Es poden tenir en compte en aquest sumatori les sabates que porta la  gent del grup. Aquesta prova no té una puntuació màxima.   

2.

Actualment és  clar  que  existeix  per  part  dels  consumidors  un  augment  de  l'interès  cap  a  la  sostenibilitat  energètica de determinats productes i/o serveis. Com passa gairebé sempre, la resposta dels emprenedors no  s’ha  fet  esperar  i  ara  mateix  l’encertada  gestió  d’aquesta  sostenibilitat  energètica  es  pot  entendre  com  un  instrument  estratègic  per  a  posicionar  a  les  empreses  davant  la    preocupació  que  tenen  els  seus  possibles 


clients arran de la problemàtica ecològica associada als seus productes i/o serveis. Ja se sap que a l’hora de    vendre, tot s’hi val i la sostenibilitat energètica, en mans de determinats publicistes, no sembla més que un  instrument  que,  per  un  motiu  o  altre,  ha  d’induir  al  màxim  consumisme  vers  allò  publicitat.  El  vostre  objectiu  en  aquest  apartat  consisteix  en  localitzar  exemples  concrets  de  publicitat  de  productes  que  pretenen  diferenciar‐se  de  la  competència  mercès  llur  sostenibilitat  energètica.  Només  s’acceptaran  insercions  publicitàries  corresponents  a  productes  reals,  on  s’hi  vegi  clarament  la  marca  comercial,  impresses  en  paper  o  correctament fotografiades. (Fins a 3000 punts, 500 per inserció)    

Tal i com diu la proposta, es tracta d’acceptar insercions publicitàries corresponents a productes reals on s’hi  vegi clarament la marca comercial i que el seu ganxo sigui la sostenibilitat energètica. Un exemple clar el pot  constituir la campanya “Pensa en blau” de Volkswagen, de la que insereixo al damunt una imatge. 

3.

Amb tota  seguretat  sabreu  en  què  consisteix  l’etiquetatge  d’eficiència  energètica dels productes de la llar. Per tal de puntuar el màxim en aquest  apartat us proposem que visiteu el supermercat o el comerç que considereu  oportú visitar i feu fins a 20 fotos a productes diferents de la llar en què es  vegi la seva etiqueta d’eficiència energètica. A cadascuna de les fotografies  s’hi  ha  de  veure  clarament  de  quin  producte  es  tracta  i  llur  etiqueta.  Si  presenteu  dues  fotografies  corresponents  a  dos  televisors,  només  en  puntuarà una ja que això es considerarà un únic tipus de producte... (Fins un  màxim de 1200 punts, 60 punts/foto de producte diferent)   

Simplement cal comprovar que les fotografies aportades corresponen a 20 productes de la llar diferents entre  sí i que es vegi llur etiqueta d’eficiència energètica.   

4.

Tal i  com  haureu  comprovat  al  llarg  de  certes  proves  de  la  gimcana  científica,  el  món  de  la  sostenibilitat  energètica i l’actualitat que hi està relacionada són font d’inspiració per a molts autors de tires còmiques a  l’hora d’intentar arrencar‐nos un somriure i, en la majoria dels casos, fer crítica social i política.   

Tal i  com  ja  haureu  endevinat,  en  aquesta  prova  us  proposem  que  observeu  atentament  les  tres  vinyetes  inferiors  i  n’elaboreu  les  bafarades  o  text  que  haurien  d’acompanyar‐les  per  tal  que  tinguin  gràcia  en  el  context temàtic en el que es belluga la gimcana d’enguany. Evidentment, valorarem l’originalitat, la gràcia i  l’adequació al context de la gimcana. Per si en teniu cap dubte, cal que considereu que cadascuna de les tres  vinyetes és independent de l’altra.... (Fins a un màxim de 900 punts, 300 per vinyeta)  

Cal valorar‐ne l’originalitat, la gràcia i l’adequació tant al context de la gimcana com a la imatge de referència.   


Proves a superar  1.

Aquesta primera  prova  l’hem  batejada  com  a  “L’energia  renovable camina sola”. No us deixeu dur pel rètol perquè la  prova  no  és  tan  senzilla  com  podria  semblar...  Caldrà  que  lligueu  els  cordills  de  totes  les  sabates  que  heu  dut,  tal  i  com  es  veu  en  la  imatge  del  costat,  per  tal  d’assolir  la  màxima  longitud.  Una  vegada  aconseguiu  lligar  tots  els  cordills  haureu  d’avisar  al/a  la  contolador/a  per  tal  que  comprovi  si  la  vostra  cadena  de  sabates  és  prou  resistent.  Per  arribar  a  aquesta  conclusió  el/la  controlador/a  estirarà  la primera sabata amb prou força com per arrossegar tota la  filera i no pararà fins que la darrera sabata es bellugui. Si la  cadena ho suporta, només aleshores procedirà a comptar el  nombre de passes que us otorgarà la puntuació final en aquesta prova. El/la controlador/a només us donarà  dues oportunitats per superar la prova i comptar passes, així doncs, comproveu‐ho abans!!! (Fins a un màxim  de 3000 punts, 50 punts per passa)   

Cal seguir les instruccions estipulades en la proposta i ja està!! Caldrà vigilar amb com s’estira la filera de  sabates perquè si en porten moltes, fins i tot es poden trencar els cordills. Cal anar estirant poc a poc...   

2.

Aquesta prova  és  molt  especial  i  caldrà  que  prèviament,  abans  d’entrar  al  control,  la  prepareu  amb  molta  dedicació. Les 9 imatges que consten a continuació en aquesta mena de mosaic, per un motiu o altre, estan  directament  relacionades  amb  la  sostenibilitat  energètica.  El  primer  que  us  cal  fer  és  descobrir  quina  és  aquesta  relació  i  saber‐la  justificar  sense  cap  mena  de  dubte.  Tot  seguit  haureu  d’explicar  i  justificar  aquestes  relacions  a  un  parell  d’infants  de,  com  a  màxim  12  anys,  que  hauran  d’arribar  amb  vosaltres  al  control  per  explicar  al/a  la  controlador/a  3  d’aquests  9  imatges.  Les  3  imatges  seran  escollides  a  l’atzar  pel/per la controlador/a així com quin dels dos infants haurà d’explicar‐les. Evidentment, vosaltres no podreu  dir res i només hi haurà una oportunitat. (Fins a 2400 punts, 800 punts per imatge ben explicada)    

1

2

3

4

8

5

6

7

9

1.‐Botó o  pilot  d’on/off:  és  molt  important  desendollar els aparells elèctrics per tal que el  seu  consum  sigui  zero.  Mentre  hi  hagi  leds  o  pilots encesos, hi ha consum.  2.‐Cuina solar: permet cuinar aliments partint  de l’energia solar.  3.‐Bossa de paper reciclat: es tracta del model  de bossa sostenible per excel.lència.  4.‐Termostat: regular la temperatura de forma  adient  comporta  un  estalvi  energètic  molt  important. La despesa energètica  5.‐Carregador per a cotxe elèctric: cal endollar  els cotxes elèctrics per carregar les bateries.  6.‐Parquímetre:  gravar  l’estacionament  dels  vehicles  privats  és  una  forma  de  promoure  l’ús de transport públic.  7.‐Iniciativa  3+:  els  cotxes  amb  3  o  més  persones  paguen menys a l’autopista  8.‐Bombeta  de  baix  consum:  el  seu  ús  generalitzat comporta un estalvi enorme.  9.‐  Difusor:  serveix  per  estalviar  aigua,  tot  i  que aparentment l’efecte és el mateix. 


3.

Cal que  alternativament,  cadascun  dels  membres  representi  mitjançant  un  dibuixet  senzill  i  en  el  mínim  temps  possible  una  de  les  paraules  relacionades  amb el món de la sostenibilitat energètica que els/les controladors/es us anirem  proposant a cau d’orella. Disposareu d’un temps total de 2 minuts i cada vegada  que  la  resta  de  companys/es  encerti  la  paraula,  sumarem  100  punts  a  la  puntuació d’aquesta prova i canviarem la persona que dibuixa. (Fins a un màxim  de 1000 punts, ja que us proposarem exactament 10 paraules)    

Cal cronometrar  fins  a  dos  minuts  i  anar  xiuxiuejant  a  cau  d’orella  les  10  paraules  que  consten  a  continuació. Les 10 paraules a dibuixar:      

molí de vent – ciclista – energia – planeta terra – autobús – energia solar – petroli – reciclable – verd – nuclear     

Solucionari de la Gimcana Científica 2012  

Es tracta del solucionari de la Gimcana Científica 2012

Solucionari de la Gimcana Científica 2012  

Es tracta del solucionari de la Gimcana Científica 2012