Page 1

CACERA DEL TRESOR SOBRE LA CONQUESTA DE LA IGUALTAT ENTRE HOMES I DONES.

Andrea Ajenjo Rodríguez 4tC


1. Qui va ser una de les primeres dones que destacà pels seus coneixements de matemàtiques, astronomia i filosofia i que va ser la directora de la Biblioteca d’Alexandria al moment del seu famós incendi?

La primera dona que va destacar va ser Hipatia. Una filòsofa i mestra neoplatònica grega, que va destacar en els camps de les matemàtiques, astronomia i filosofia. 2. En quin document del segle XVIII s’afirmà: Oh, dones, dones! Quan deixareu d’estar cegues!, el qual li valdrà a la seua autora la pena capital?

Al document de preàmbul(epíleg): “ Mujer, despierta; el rebato de la razón se hace oír en todo el universo; reconoce tus derechos. El potente imperio de la naturaleza ha dejado de estar rodeado de prejuicios, fanatismo, superstición y mentiras. La antorcha de la verdad ha disipado todas las nubes de la necedad y la usurpación. El hombre esclavo ha redoblado sus fuerzas y ha necesitado apelar a las tuyas para romper sus cadenas. Pero una vez en libertad, ha sido injusto con su compañera. ; Oh, mujeres! ¡Mujeres! ¿Cuándo dejaréis de estar ciegas? ¿Qué ventajas habéis obtenido de la Revolución? Un desprecio más marcado, un desdén más visible... ¿Qué os queda entonces?, la convicción de las injusticias del hombre”. 3. En quin article de la Declaració dels Drets de la Dona i la Ciutadana de 1789 es promulga que la Nació és el conjunt d’homes i dones, i que en ella resideix la màxima autoritat?

Olímpia de Gouges. Denunciava que la revolució haguera oblidat a les dones en el seu projecte igualitari i alliberador. Així afirmava que la "dona a naix lliure i ha de romandre igual a l'homenegen als drets" i que "la Llei ha de ser l'expressió de la voluntat general; totes les Ciutadanes i els Ciutadans han de contribuir, per mitjà dels seus representants al seu formació". 4. Quin procés històric del segle XIX va suposar un avanç a les reivindicacions de les dones respecte del treball, que s’uniren a les de la resta dels treballadors?

El procés històric del segle XIX que va suposar un avanç a les reivindicacions de les dones respecte del treball, va ser el moviment obrer. 5. Quina va ser la persona que va aconseguir que les dones pogueren votar i en quin període històric? Concreta el més possible quan i qui.

Gràcies a la influència del moviment feminista, s'han aconseguit èxits de transcendental importància com el vot femení, la igualtat davant de la llei o els drets reproductius, entre altres molts. El feminisme és una teoria crítica, l'origen teòric de la qual està en la Il·lustració, però que es configura com un projecte emancipatori, entorn de les idees d'autonomia, igualtat.


6. Quines 3 polítiques foren elegides diputades a les Corts Constituents de la II República en 1931?

Les tres polítiques que foren elegides diputades a les Corts Constituents de la II República en 1931 van ser Victoria Kent, Clara Campoamor i Margarita Nelken. 7. .Explica quines són les diferències més importants entre Victoria Kent i Clara Campoamor durant la redacció de la Constitució de 1931.

Clara Campoamor defenia el sufragi femení. Victoria Kent deia que la dona no estava preparada per al dret al vot. 8. Quines dones durant la Guerra Civil ocasionada per la sublevació militar contra la II República representaven el model contrari al tradicional?

Les dones que durant la Guerra Civil ocasionada per la sublevació militar contra la II República representaven el model contrari al tradicional eren “las milicianes”. 9. Quina política espanyola que morí en Madrid en 1989 va ser la única Presidenta del Partit Comunista i va viure una bona part de la seua vida a l’exili durant la dictadura de Franco, desprès d’haver liderat l’Agrupació de Dones Anti-Feixistes durant la Guerra Civil?

Aquesta dona va ser, Dolores Ibárruri. 10. Durant el franquisme es produí un endarreriment molt greu en la conquesta de la igualtat de les dones com a conseqüència d’una sèrie de canvis legals. Quines lleis es derogaren i quines d’altres de 1889 tornaren a estar vigents?

Les lleis que es derogaren: -La legislació reformista republicana ( llei del matrimoni civil i llei de divorci). -Aprovació d’un dret que prohibia a les dones exercir professions liberals. -Dret de vot de les dones. 1 de 1889: Tornà el Codi Civil.

Dossier Ètica  

CACERA DEL TRESOR SOBRE LA CONQUESTA DE LA IGUALTAT ENTRE HOMES I DONES

Dossier Ètica  

CACERA DEL TRESOR SOBRE LA CONQUESTA DE LA IGUALTAT ENTRE HOMES I DONES