Page 1

XX Magazine 2/2016

Power Truck Show Extra

METSÄALAN AMMATTILEHTI

Weckman: Koko paketti samasta pihasta

Iso kuormatila jättää enemmän viivan alle

Arocs. Käytössä kuningas.

Kivialho luottaa Terminator -pankkoihin

Mercedes-Benz Arocsissa yhdistyvät poikkeuksellisella tavalla voima, kestävyys ja tehokkuus ja se on luotettava ammattilaisen valinta työmaalle ja kaukoliikenteeseen. Erittäin taloudellisen käytön lisäksi Mercedes-Benzin omalla PowerShift-tekniikalla varustettu vaihteisto takaa vaivattoman ajokokemuksen. Kun huomioon otetaan vielä erilaiset ajotilat ja lisätoiminnot, Arocs tarjoaa juuri sen, mitä käytännössä vaaditaan. Tutustu tarkemmin: www.mercedes-benz.fi/arocs www.facebook.com/MercedesBenzSuomiTrucks

Terminator XXL ARCTIC kuormasiteen nostokoukut messutarjouksessa


3 Ins.Heikki Jokela:

”TERMINATOR XXL -PANKKOMALLISTO ON KOKO NELIKYMMENVUOTISEN PANKKOTUOTANTONI TODELLINEN IHMELAPSI” Terminator XXL -mallisto on kaikilta osiltaan 100%:sti täysin uusi, mutta sen valmistumista on helpottanut ratkaisevasti 40-vuotisen ”pankkosodan” voitot ja tappiot sekä sinä aikana tekemieni 35 pankkomallin suunnittelusta, valmistuksesta ja käytöstä saamani kokemukset. Suomi lähti edelläkävijäksi kuorma-autokaluston kokonaispainokorotuksissa ja sitä myötä myös puutavaran maantiekuljetusten päästövähennystalkoissa. Kasvanut nippukoko ja nippujen paino muuttavat pankoille asetetut vaatimukset aivan uusille urille. Hyvänä lisänä pankkomallin muutostarpeelle oli EU:n asettama viiden prosentin polttoainesäästö aerodynaamisten muotojen korjauksilla. Terminator XXL -malliston kehitystyöt aloitimme jo vuosia ennen julkisia keskusteluita painokorotuksista ja aerovaateista. Olimme siis täysin tietoisia siitä, mitä muutokset aiheuttavat puutavarayhdistelmille sekä niitten kuormatiloille - ja sen mukaisesti olemme myös toimineet.

Heikki Jokela heikki.jokela@ammattilehti.fi 050 4129 024

Terminator XXL -pankkomalli on koko pankkotuotantoni todellinen ihmelapsi, joka kaiken lisäksi syntyi oikeaan aikaan ja oikeaan paikkaan - tämä XXL-mallisto kehitettiin tiiviissä yhteistyössä koko alan ammattikunnan kanssa. Terminator vastaa tehokkaasti ja turvallisesti näihin olemassa oleviin sekä tuleviin maantiekuljetusten koveneviin haasteisiin.

www.terminator.fi


4

A Weckmanilta perävaunut ja H Weckmanilta päälllirakenteet -

KOKO PAKETTI SAMASTA PIHASTA

Jo lähes 50 vuotta alalla toiminut A Weckman Oy valmistaa kevyitä ja kestäviä perävaunuja. Heinolasta operoiva yritys pystyy räätälöimään perävaunut asiakkaan tarpeen mukaan. Samalta tontilta asiakas saa kätevästi perävaunun A Weckmanilta ja päällirakenteet H Weckmanilta. Kevyt ja kestävä. Näillä sanoin yrittäjä Matti Heiman kuvailee A Weckman Oy:n puutavaraperävaunuja. - Kevyt ja kestävä puutavaraperävaunu löytyy täältä. Me pystymme myös todella hyvin räätälöimään tuotteen asiakkaan toiveiden mu-

www.terminator.fi

kaan, sanoo Heiman. A Weckman Oy:n pitkän ja menestyksekkään historian yksi salaisuus on se, että asiakassuhteet ovat hyvät. - Meillä on hyvä asiakaskunta ja saamme heiltä runsaasti hyviä vinkkejä, joita sitten mietitään ja

toteutetaan. Meillä menee tieto ja palaute nopeasti asiakkaalta suoraan tuotantoon ja kehitykseen. Siinä voin käsi sydämellä sanoa, että olemme Suomen parhaita, toteaa Heiman. Tälläkin alalla jatkuva kehitys on ehdoton edellytys menestykseen.

- Ei saa pudota kärryvalmistajana kärryiltä, naurahtaa Heiman. Muutama vuosi sitten siirryttiin entistä suurempiin kokonaispainoihin ja viisiakselinen perävaunu valtasi markkinoita. Weckmanille siirtyminen suurempiin painoihin sujui helposti. - Painojen nousun myötä meille on valikoitunut asiakkaiksi puutavarapuolen kovimmat kuormittajat niin auto- kuin kärrypuolelta. Se on ollut meille etu, kun nyt on lisätty massoja, niin me olemme päässeet helpolla.


5 RÄÄTÄLÖINTI ASIAKKAAN TARPEEN MUKAAN A Weckmanilla tuotteet valmistetaan aina asiakkaiden tarpeen mukaan. - Siihen haluan kiinnittää entistä enemmän huomiota myös tulevaisuudessa. Pajalta on maailmalle lähtenyt puutavara perävaunujen ohella erilaisia vaihtolavaperävaunuja, seinäelementtien kuljetukseen soveltuvia perävaunuja ja pitkiin erikoiskuljetuksiin käytettäviä perävaunuja. Tällä hetkellä työn alla on pylväskuljetuksiin tarkoitettu kokorunkoyhdistelmä. - Erikoisrakenteita kohtaan meillä on suunnaton sydämen syke ja taitoa niitä valmistaa, sanoo Heiman. Pylväsauto on yksi monista projekteista, joka tehdään yhteistyössä samassa pihassa operoivan H Weckman Oy:n kanssa. - Me puhallamme yhteen hiileen ja samalta tontilta saa kärryn sekä auton. Meillä on saumaton yhteistyö ja autetaan aina puolin ja toisin, niin kiireessä kuin suunnittelussa, toteaa Hannu Weckman. Luotettavat tuotteet ovat luoneet myös asiakassuhteista pitkiä. - Meillä löytyy tänä päivänä vielä samoja asiakkaita kuin meillä oli jo aloittaessamme 1960-luvun lopussa. Sekin kertoo omaa kieltään laadusta, sanoo Heiman. Uusien perävaunujen lisäksi A Weckman Oy entisöi sekä uudelleen rakentaa perävaunuja asiakkaille. - Annamme uuden elämän vanhalle kärrylle tekemällä ne käytännössä kokonaan uusiksi. Telitämme, päivitämme jarrujärjestelmät ja muokkaamme kärryn asiakkaan tarpeiden mukaan.

YRITYS SIIRTYI UUSIIN JA TUTTUIHIN KÄSIIN Vuodesta 1968 Heinolassa perävaunuja valmistaneet A Weckman Oy ja Telivaunu Weckman Oy siirtyivät vuodenvaihteessa uuteen omistukseen kun 21 vuotta yrityksen palkkalistoilla ollut Heiman osti liiketoiminnan itselleen. Toimintaa jatketaan A Weckman Oy:n nimellä. Heimanin Matille Weckmanin osoite Paininpuuntie 23 Heinolassa on toki ollut tuttu jo pitkään. - Aloitin kesätyöntekijänä VeliMatti Weckmanilla kesäkuussa 1995 eli aika tarkalleen 21 vuotta sitten. Siitä saakka olen talossa viihtynyt ja tunnen tuotteet kuin omat taskuni, kertoo 38-vuotias yrittäjä Matti Heiman. Toiminnan ostaminen itselle kypsyi pikkuhiljaa ajan mukana. - Olen jo pitkään harkinnut yrittäjäksi lähtemistä ja kun asia tuli ajankohtaiseksi, niin en epäröinyt. Veli-Matti on toiminut oppi-isänäni tuon reilut parikymmentä vuotta, joten on hienoa päästä jatkamaan hänen työtään. Matin lisäksi Veli-Matti on tuttu näky jatkossakin A Weckmanilla. - Veli-Matti on isona apuna tässä siirtymävaiheessa ja pystyy

A Weckman Oy:n uusi omistaja Matti Heiman (vas.) jatkaa Veli-Matti Weckmanin ansiokasta työtä perävaunuvalmistajana.

auttamaan minua uusissa asioissa, joita eteen tulee 21-vuotisesta alan kokemuksesta huolimatta lähes päivittäin. Hän jatkaa työskentelyään yrityksessä jatkossakin, paljastaa Heiman. Veli-Matti luovuttaa oman elämätyönsä mielellään eteenpäin osaaviin käsiin. - Hyvä, että toiminta jatkuu Matin toimesta erittäin ammattitaitoisena tulevaisuudessakin. Matti tietää mitä kalustoa olemme tehneet ja tuntee asiakkaat osaten muuntautua heidän tarpeiden mukaan, sanoo Veli-Matti Weckman.

TULEVAISUUS VALOISA Yrityksien henkilökunta siirtyi Heimanin alaisuuteen vanhoina

työntekijöinä eli muutoksia silläkään osastolla ei tullut. Samassa pihapiirissä jatkaa myös varusteluun keskittyvä H Weckman Oy, jonka kanssa yhteistyö on tiivistä. - Alkuvuoden aikana työntekijöiden määrä on kasvanut 25-30 prosenttia ja uusien työntekijöiden ansioista pystymme jatkossa vastamaan kysyntään paremmin ja lyhentämään toimitusaikoja. Porukkamme on sopiva sekoitus vahvaa kokemusta ja nuoruuden intoa, esimerkiksi Uotilan Vesa on työskennellyt yrityksessä 42 vuotta ja hänen tietotaitonsa on isona apuna aina. Nuoruuden intoa edustaa Heinosen Toni, joka on ollut oppisopimuksella meillä pari vuotta valmistuen samalla koulusta alan osaajaksi ja

on osoittautunut erittäin sosiaalinen ja oppimishaluinen työntekijä. Kohta 50 vuotta täyttävän yrityksen tulevaisuuden Heiman näkee myös valoisana. - Minulla on kolme poikaa, joista vanhin on 8. luokalla. He ovat todella kiinnostuneita perävaunualasta ja viihtyvät jo nyt hyvin työmaalla. Uskon vahvasti, että heistä löytyy tulevaisuudessa apua yrityksen pyörittämiseen, päättää Heiman.

www.terminator.fi


6

Kuljetusliike E. Nousiainen Oy:llä jo yli sata Terminatoria -

ISO KUORMATILA JÄTTÄÄ ENEMMÄN VIIVAN ALLE Puunjuljetukseen erikoistunut hyvinkääläinen Kuljetusliike E. Nousiainen Oy luottaa Terminatorpankkoihin ja Weckmanin perävaunuihin. Metsä Groupille ja Stora Ensolle puuta ajavan yrityksen kaluston kuuluu seitsemän Volvoa ja yksi Mercedes-Benz. Pankkopuolella Kuljetusliike E. Nousiainen Oy nojaa vahvasti Terminatoreihin. Yritys on hankkinut kuuden vuoden aikana yli sata

www.terminator.fi

Terminator-pankkoa. - Ensimmäiset tulivat vuonna 2010. Jokaisessa autossa on Terminatorit ja melkein jokaisessa perävaunussa. Vain yhdessä perävaunussa on jotkut rautapankot ja yhdessä vanhat 050-pankot, kertoo kuljetusyrityksen isänsä

Eskon kanssa puoliksi omistava Antti Nousiainen. Yhteensä kuljetusyrityksen autoissa ja perävaunuissa on jo yhteensä yli sata Terminatorpankkoa. - Iso kuormatila on erittäin tärkeä asia. Kun uudet autot tulevat, niin se on yksi tärkeimpiä kriteereistä, että kuormatila saadaan suureksi. 3,25 metriä oli tavoite tolpan mitaksi ja siihen päästään nyt myös autoissa. Kyllä se tuo aina viivan alle vähän enemmän, kun ei

tule vajaita kuormia, huomauttaa Nousiainen.

ETULINJAN TERMINATOR-MIES E. Nousiainen Oy on hankkinut uudet Terminator-pankkomallit lähes aina ensimmäisten joukossa ja yrityksen pankkoihin asennettiin historian ensimmäiset liukuesteet. Yritys otti myös ensimmäisenä käyttöön Terminator XXL 07 – pankkomallit vuonna 2011. - Se on ollut siinä kohtaa hyvä tuote valita ja sen takia olen ne


7

hankkinut ensimmäisten joukossa. Kun uusissa perävaunuissa on pitkät Terminatorin tolpat, niin kyllä ne sieltä hallin pihalta ensimmäisenä perään lähtevät, jos kuski saa valita. Kyllä se helpottaa sitä kuormantekoa, kun ei tarvitse viimeisiä puita asetella kyytiin. Tosi tyytyväisiä kuskit ovat olleet, iloitsee Nousiainen. Kuuden vuoden aikana pankoissa ei suurempia ongelmia ole ollut, eivätkä pankot esimerkiksi ole revenneet. -. Pulttikiinnitys kiinnikkeessä on oikein hyvä. Se on tarvittaessa todella helppo korjata. Jos tulee murtumia kiinnikkeeseen, niin pultit vaan pois ja uutta tilalle. Ei tarvitse alkaa hitsaamaan, rälläköimään, hiomaan maaleja ja korjaamaan kiinnikkeitä, kertoo Nousiainen.

RÄÄTÄLÖIDYT PERÄVAUNUT WECKMANILTA Perävaunuissa kuljetusliike luot-

taa Weckmanin laatuun. - Kaikki perävaunut, jotka on hankittu uusina, ovat olleet Weckmaneita. Niissä ei tarvitse runkoa olla hitsaamassa joka katsastuksessa. Se kestää, toteaa Nousiainen. Ensimmäinen Weckmanin perävaunu on tullut vuonna 2008 ja seitsemän uutta vaunua sen jälkeen, joista viimeisin tänä vuonna. Perävaunut on räätälöity Weckmanilla E. Nousiainen Oy:n tarpeen mukaan. - Siinä mallissa, johon olemme päätyneet on rungon pituus 11,2 metriä ja päädystä päätyyn pankot. Siihen mahtuu juuri neljä pinoa kolmosta. Se on sellainen malli, joita ei ole juuri muille tehty. Perinteisesti viimeinen pankko on ollut aina kiinteä, mutta meillä se on liikkuva ja se on pieni erikoisuus siinä. Se on iso etu, kun menee pinolle ja on siellä kolmosta tai rankaa, niin aina sopii. Ei tarvitse ikinä miettiä, että missä järjestyksessä niitä

kerää, vaan ne saa aina sopimaan kyytiin, sanoo Nousiainen. Kaluston osalta E. Nousiainen Oy on pyrkinyt siihen, että se olisi mahdollisimman standardoitua eli kaikki laitteet toimisivat samalla tavalla. Nostureina autoissa on Logliftia, Jonseredia ja Keslaa. - Nosturit käyvät keskenään autosta toiseen ja perävaunuissa on kuormansidonta samalla tavalla ja niin edelleen. Perävaunut kiertävät, kun meillä on yksi siirtoauto, niin mikä tahansa perävaunu voi olla kenellä kuskilla tahansa. Senkin vuoksi on hyvä, että kaikki sujuu helposti, perustelee Nousiainen.

KULJETUSLIIKE KOLMANNESSA POLVESSA Yrityksen juuret juontavat 1950-luvulle, kun Usko Nousiainen perusti yrityksen vuonna 1954. Lähes kolme vuosikymmentä myöhemmin vuonna 1982 Esko Nousiainen tuli mukaan isänsä

yritykseen ja 90-luvun alkupuolella yhtiömuoto vaihtui osakeyhtiöksi. Eskon poika Antti Nousiainen tuli mukaan yritykseen vuonna 2006 ja nykyisessä muodossaan yritys on toiminut vuodesta 2011. - Kai se on veren perintönä, minkä vuoksi lähdin mukaan. Jomman kumman oli kiinnostettava, koulun tai kuljettamisen. Toinen ei sitten kiinnostanut, joten se oli helppo valinta, naurahtaa Nousiainen. Isojen asiakkaiden lisäksi yrityksen asiakkaina on myös runsaasti pienempiä yrityksiä, kuten piensahoja, hirsiveistämöitä sekä polttopuukauppiaita. E. Nousiainen Oy:n asiakaskuntaan kuuluvat myös omakotiasujat ja mökkiläiset. Työntekijöitä yrityksessä 16, joista 12 on kuskia. - Pientä kasvua on ollut koko ajan ja ihan tyytyväinen olen tämän hetken tilanteeseen, toteaa Nousiainen.

www.terminator.fi


8 XX Expres ja palvelee pankkotoimituksissa 24h/7vrk kaikkialle Suomeen. Toimitukset ovat täysin rahtivapaita ja niihin sisältyy myös asennusapu.

PANKKOHINNASTO 2/2016 Pankkohinnat sisältävät pankkojen täydelliset kiinnikesarjat, kuormasiteen nostokoukkusarjat (ketjulle tai nauhalle) sekä rahtivapaan perilletoimituksen Suomessa. TERMINATOR XXL CE 2015 PANKKOHINNASTO 1.7.2016: ovh. alv.0 Terminator XXL 04 Puoliperävaunu 8 kpl - 10 kpl Maksimi tolppakorkeus 2.50 m Pankon paino 86 kg - 96 kg

1.150€

Terminator XXL 07 Auto 4 kpl - perävaunu 8 kpl Maksimi tolppakorkeus 3.05 m Pankon paino 110 kg - 120 kg

1.280€

Terminator XXL 8.8 CE Auto 4 kpl - perävaunu 8 kpl Maksimi tolppakorkeus 3.25 m Pankon paino 136 kg - 149 kg

1.550€

Terminator XXL 11 CE Auto 4 kpl - perävaunu 6 kpl / 8 kpl Maksimi tolppakorkeus 3.40 m Pankon paino 148 kg - 158 kg

1.780€

Terminator XXL 12.5 CE Auto 2 kpl - perävaunu 4 kpl Maksimi tolppakorkeus 3.50 m Pankon paino 172 kg - 188 kg

2.250€

PREDATOR XLR AERO 2015 PANKKOHINNASTO 1.7.2016: ovh. alv.0

Terminator XXL - CE -pankot on valmistettu säänkestävästä ultralujasta SSAB:n Strenx 960 W ajoneuvoteräksestä ja ne ovat kolmikerrospinnoitetut = sinkkipohjakäsitellyt, pintamaalatut sekä viimeistellyt lakkauksella. Terminator 24h - 48h valmispankkovarastossa on noin 300 kpl valmiita maalattuja (24h) ja vuorokauden maalausaikavarauksella sekä 24h toimitusajalla XX-Expressinä kuljetettavia pankkoja. Tuotantotilauspankot 1-3 viikkoa tilauksesta.

Predator XLR 6 aero Auto 4 kpl - perävaunu 8 kpl Maksimi tolppakorkeus 3.05 m Pankon paino 102 kg - 106 kg

990€

Predator XLR 8 aero Auto 4 kpl - perävaunu 8 kpl Maksimi tolppakorkeus 3.25 m Pankon paino 132 kg - 146 kg

1.190€

Predator XLR - aero -pankot on valmistettu SSAB:n Strenx 700 ajoneuvoteräksestä ja ne ovat kaksikerrospinnoitetut = sinkkipohjakäsitellyt sekä pintamaalatut.

SOITA JA TILAA KUORMATILAA! Heikki Jokela 050 4129 024 heikki.jokela@ammattilehti.fi Markku Hirvi 040 1239 973 xxlsystemky@gmail.com Vienti/Export: Jari Koivisto +358 50 3431 967 www.terminator.fi

24 h / 7 vrk XX EXPRESS


9

NOSTOKOUKKU SAI UUDEN MUODON: TERMINATOR XXL ARCTIC Terminator XXL nostokoukku sai uuden, entistä paremman muodon. Uusi muoto ja uusi Arctic - laadun raaka-aine tekevät koukku-uutuudesta paremmin toimivan ja entisiä koukkumalleja paremmin pakkasta kestävän.

PIENILLÄ MUODONMUUTOKSILLA PALJON PARANNUKSIA Terminator XXL nostokoukussa on tehty pieniä muodonmuutoksia, joilla on onnistuttu parantamaan koukkutartunnan ja ylinoston ominaisuuksia merkittävästi. Uusi muoto toimii paremmin sekä nostossa, että sidoksien ylivedossa purkupaikoilla. Uudella muodolla ja sopivalla joustolla on vähennetty koukun kiinnijuuttumisia.

PAKKASOMINAISUUKSIA PARANNETTU Nostokoukuissa on ilmennyt rikkoontumisia mentäessä yli - 30 asteen käyttölämpötiloihin. Tähän koukkuja rikkoneeseen kiusaan on haettu korjausta Arctic laadun koukkumateriaalista, jonka pakkasraja on luokassa - 40 astetta.

TOIMITUKSET HELMIKUUN ALUSSA , -VARAUKSET HETI Terminator XXL ARCTIC nostokoukkujen toimitukset aloitettiin nyt helmikuun ensimmäisellä viikolla . Koukkuvarauksia otamme mielellämme ennakkoon, että voimme määrittää hyvissä ajoin valmistusmäärän minimikokoluokan. Ensiviikon torstaina 12.2 valmistuu 300 kappaleen sarja, jossa on 160kpl keltaista , 100

kpl punaista ja 40 kpl sinistä uutuuskoukkua. Näistä noin 100 kpl on vielä vapaana toimitettavaksi 20 kpl erissä. Seuraava 300 kpl erä on lähtövalmiina 19.2.

LISÄTIETOJA 24/7: Heikki Jokela 050 4129 024 Markku Hirvi 040 123 99 73

KOUKKU- JA NOSTOKOUKKUSARJAT TARJOUSHINTAAN Toimitamme nostokoukut ja myös täydelliset nostokoukkusarjat nyt talvikamppanjahintaan ja Terminator XXL pankkotoimituksien yhteydessä koukkusarjat sisältyvät kamppanjahintaamme veloituksetta. Kamppanjahinnat ovat nähtävänä etusivun bannerista ja tarjousartikkeleistamme.

www.terminator.fi


METSÄALAN AMMATTILEHTI 10 TEKNOLOGINEN EDELLÄKÄVIJÄ.

ESITTELYSSÄ UUSI M-SARJA.

EPSILON PUUTAVARA –JA KIERRÄTYSNOSTURIT WWW.PALFINGEREPSILOM.COM

Tule testaamaan uusi EPSCAB ilmajousitetulla penkillä ja hydraulisella esiohjauksella!

TEKNOLOGINEN EDELLÄKÄVIJÄ. ESITTELYSSÄ UUSI M-SARJA.

EPSILON PUUTAVARA –JA KIERRÄTYSNOSTURIT WWW.PALFINGEREPSILOM.COM

Kuussillantie 23, 01230 VANTAA Kuussillantie 23, 01230 VANTAA Haikanvuori 2, 33960 PIRKKALA Haikanvuori 2, 33960 PIRKKALA 01080 550 80 PUH: PUH: 010 550 facebook.com/epsilonsuomi facebook.com/epsilonsuomi

WWW.PALFINGER.COM WWW.PALFINGER.COM www.terminator.fi

facebook.com/vtatekniikka facebook.com/vtatekniikka

MAAHANTUONTI JAMYYNTI: MYYNTI: MAAHANTUONTI JA

JÄLLEENMYYJIEN JÄLLEENMYYJIENYHTEYSTIEDOT: YHTEYSTIEDOT:

WWW.VTA.FI WWW.VTA.FI


11

Pankot pihaan vaikka jouluna -

”SE ON ASIAKASPALVELUA SE” Etelä-Suomessa Lammilla kuljetusyritystä pyörittävä Mika Kivialho on erityisen tyytyväinen asiakaspalveluun, jota Terminator-pankot suunnitellut ja niitä myyvä Heikki Jokela tarjoaa.

- Jos jotain tulee, niin Heikille soitat vaikka puolen yön aikaan, niin pankot on aamulla pihassa. Se on asiakaspalvelua se, kehuu Kivialho. Oli sitten arki tai pyhä, joulu tai juhannus, niin toimitus pelaa. - Eiköhän ne viimeksi tullut päivää ennen jouluaattoa pihaan, naurahtaa Kivialho. Ensimmäiset Terminatorit Kivialho hankki joulukuussa 2011 ja pian jokaisessa neljässä autossa sekä perävaunussa on päällä Terminatorit. - Parissa nupissa on vielä muut pankot, mutta niihinkin on jo tilattu Terminatorit. Niihin mahtuu hyvin puita, eikä yksikään pankko ole mennyt poikki, kertoo Kivialho.

valintaan oli muita pankkoja isompi kuormatila. - Ajamme paljon junaan sekä kevyitä puita Ensolle, niin iso kuormatila Terminatoreissa houkutteli kaikista eniten. Taksat ovat sellaisia, että vajaalla kuormalla ei kerta kaikkiin pysty ajamaan. Terminatoreiden kuormatilaan olen ollut erittäin tyytyväinen ja kyllä pankko on muutekin hyvä. Kivialhon käytössä on ollut useita eri pankkomerkkejä, mutta nykyisin hän suosii Terminatoreita. - Ei ole kolinaa ja niput pysyvät paikallaan. Se on yksi syy, miksi muutkin kuskit niitä suosii, kun siellä pysyy niput paikallaan talvellakin, sanoo Kivialho.

TERMINATOREILLA EI VAJAITA KUORMIA

WECKMANILLA KUUNNELLAAN ASIAKASTA

Yksi iso tekijä Terminatoreiden

Mika Tmi aloitti puutavarankuljetuksen vuonna 2010. Suurimmat asiakkaat ovat Stora Enso ja Versowood. Yrityksellä on neljä puuautoa, joista kolme on Sisua ja upouusi Mercedes-Benz saapuu pian pihaan Weckmanilta. - Sisulla koitetaan pärjätä, mutta meillä on yksi kova Mersun mies, joka on ajanut yli 40 vuotta Mersulla puuta. Hän ei muulla autolla suostu ajamaan. Pakko se on joustaa, jos haluaa hyvät kuskit pitää, sanoo Kivialho hymyillen. Perävaunuissa Kivialho luottaa Weckmaniin.

- Se on toimiva kärry ja siellä kuunnellaan asiakasta sekä tarjotaan hyviä visioita ja hienoja toteutuksia niin uusiin kuin vanhoihin kärryihin. Ne ovat meillä kovassa käytössä ja hyvin ovat pelanneet, kehuu Kivialho Weckmanin perävaunuja. Kivialhon lisäksi kuskeja yrityksessä on kaksi. - Hyvin tässä on pyristelty isojen vieressä ja laatuvehkeillä, kun pääsee tekemään, niin eiköhän sitä pärjätä, toteaa Kivialho.

Vuonna 2007 perustettu Kivialho

www.terminator.fi


12

MST puutavaraperävaunut

Myynti Suomessa: Jari Riikonen 0400 371 204

Jaakko Ervasti 045 135 5326

Tiesithän:

TAV-VETOKYTKIMISSÄ AUTOMAATTIRASVARI ON AINA VAKIOVARUSTEENA! TAV5100 rasvari huolehtii kytkimen voitelun automaattisesti läpi vuoden, kelillä kuin kelillä! Voiteluaineen annostelunopeuden käytönaikainen säätö on myös mahdollista.

VAHVAA KOTIMAISTA OSAAMISTA

M KORTE Oy, Menotie 2, 33470 Ylöjärvi, p. (03) 371 2347, myynti@tav.fi, www.tav.fi www.terminator.fi


13

Alcoan Dura-Bright Milcoa Oy:ltä –

Uutisia joka päivä:

www.terminator.fi

HIENOT VANTEET, JOILLA SÄÄSTÄT HELPOSTI RAHAA SOITA JA TILAA KUORMATILAA! ko pank Teho nnin to alle kkaan: ! luo hinta TOR XLR A PRED Terminatormiesten JOKERIKORTTI: Suurin kuormatila kaikissa lujuusluokissa.

Raumalainen Milcoa Oy:n kautta saat kuormaautoon tai perävaunuun hienot taotut alumiinivanteet, jotka on helppo pitää kunnossa ja kaiken lisäksi säästävät vielä rahaa. Raumalainen Milcoa Oy:n kautta saat kuorma-autoon tai perävaunuun hienot taotut alumiinivanteet, jotka on helppo pitää kunnossa ja kaiken lisäksi säästävät vielä rahaa. Alcoan kevyiden taottujen DuraBright-alumiinivanteiden ansiosta saat enemmän hyötykuormaa ja vähennät polttoaineenkulutusta. Parempi lämmönpoisto takaa myös sen, että renkaiden ja jarrujen käyttöikä pitenee.

HELPPO PUHDISTAA Alcoan Dura-Bright-vanne ei ole pinnoite vaan pintakäsittely, joka tunkeutuu alumiiniin ja muodostuu yhtenäiseksi osaksi vannetta. Se ei halkeile, hilseile tai syövy, kuten perinteiset pinnoitteet. Vanteita ei tarvitse kiillottaa, vaan tavallinen pesu vedellä ja saippualla pitää ne kirkkaina pesusta pesuun, tuhansienkin kilometrien jälkeen. Tämän vuoksi

vanteet sopivat erityisen hyvin niin kuljetusyritysten autoihin kuin perävaunuihin.

PINNASSA SUOJAAVA KILPI Tavalliset alumiinivanteet on tyypillisesti jauhemaalattu, eli pinnoite on kerros vanteen pinnan päällä. Kun pinnoitteeseen tulee naarmu, vesi ja suola pääsevät sen läpi aiheuttaen syöpymistä ja edistäen vanteiden heikkenemistä. Alcoan Dura-Bright -vanteissa patentoitu käsittely tunkeutuu alumiiniin ja muodostaa suojaavan kilven, josta tulee yhtenäinen osa vannetta. Se estää halkeilua, hilseilyä ja syöpymistä, joita on usein nähtävissä pinnoitetuissa vanteissa. Alcoan ympäristöystävällisille vanteille myönnetään viiden vuoden takuu.

Terminatormiesten Terminatormiesten VALTTIKORTTI 1: VALTTIKORTTI 2: ARCTIC nostokoukut. Turvalliset liukuesteet myös tolpissa.

Terminatormiesten VALTTIKORTTI 3: Energialaitasarjat.

Terminatormiesten VALTTIKORTTI 4: Kolmikerrospinnoitus lakkaviimeistely vakiona.

Kesän 2016 huipputarjoukset: Terminator XXL 8.8CE 1.280€ alv.0/kpl (ovh. 1.550€ alv.0) Terminator XXL 11CE 1.420€ alv.0/kpl (ovh. 1.780€ alv.0) Terminator XXL 12.5CE 1.800€ alv.0/kpl (ovh. 2.250€ alv.0) Predator XLR 6 Aero 790€ alv.0/kpl (ovh. 990€ alv.0) Predator XLR 8 Aero 950€ alv.0/kpl (ovh. 1.190€ alv.0)

Soita ja tilaa kuormatilaa meiltä. Toimitamme pankot nopeasti ja rahtivapaasti perille asennuspaikkaan. Toimituksiin kuuluu asennusapu/neuvonta sekä vaihtokampanjapankkojen poiskuljetus. Sekin rahtivapaasti.

rk

24h/7v

Heikki Jokela (050) 4129 024 tai (040) 123 9991 Markku Hirvi (0400) 158 115 tai (040) 123 9973 Vienti/Export: Jari Koivisto +358 50 343 1967 Terminator XXL -pankkomallisto on tuotesuojattu Suomessa, EU:ssa ja Venäjällä.

www.terminator.fi


14

RASKAIDEN KAPPALEIDEN JAUHEMAALAUS YLEISTYNYT Säänkestävä ultraluja SSAB:n ajoneuvoteräs saa monikerroksisen pintakäsittelyn jauhemaalauslinjalla. Pintakäsittely on käyttöä ja kolhuja kestävä ja se on näyttävyydeltäänkin kilpailukykyinen alumiinipinnoitteitten kanssa. Vielä joitakin vuosia sitten suurikokoisten ja raskaiden teräksestä valmistettujen kappaleiden jauhemaalaus oli melko harvinaista. Jauhemaalin sideaineen ja kovetteen verkkoutuminen edellyttää korotettua lämpötilaa ja suuret kappaleet edellyttävät isokokoisia uuneja sekä tavallista pidempää uunitusaikaa. Ympäristöystävällisyys, prosessiajan lyheneminen, kapasiteetin kasvu, viihtyisämpi työympäristö sekä erinomainen pinnan laatu ja korroosiosuoja ovat syitä, joiden vuoksi jauhemaalaamon rakentamiseen halutaan kuitenkin investoida. Jauhemaali on kiinteä, kaksikomponenttinen aine. Kaksikomponenttireaktio aktivoituu korotetussa lämpötilassa (140 - 200ºC). Jauhemaalin sideaine ja kovete verkkoutuvat kappaleen pintalämpötilan noustessa ja maalikalvon ominaisuudet, kuten värisävy, kiilto, mekaaninen-, UV- ja kemikaalienkestävyys sekä mahdollinen struktuuripinta muodostuvat. Jauhemaalaus tapahtuu sähköstaattisesti ja maalattavien pintojen tulee olla johtavia ja maadoitettuja.

NOLLA VOC -PÄÄSTÖT Kälviäläinen Pintakäsittely Rimpioja Oy on erikoistunut kappaletavaran ja raskaan kaluston märkä- ja jauhemaalaukseen sekä kantavien teräsrakenteiden palosuojamaalaukseen. Vuonna 1982 perustettu perheyritys aloitti jauhemaalaamisen neljä vuotta

sitten. Rimpiojan maalaamossa suurten kappaleiden käsittely ei ole ongelma. Raskaan kaluston maalaaminen on yrityksen erikoisosaamisen keihään kärki. Noin kolme metriä korkeat ja 2,5 metriä leveät massiiviset kuljetuspankot, jotka saattavat painaa jopa yli 150 kg kappale, siirtyvät ketterästi esikäsittelystä jauhemaalaamon kautta uuniin neljän pankon erissä. Terminator XXL -pankot on valmistettu Ruukin ultralujasta säänkestävästä ajoneuvoteräksestä. Viimeistelynä on hyvin puhdistuva lakkaus. -Yksi orsi kantaa noin 800 kg ja uuniin mahtuu kolme orrellista , 12 kpl , pankkoja kerrallaan”, jauhemaalaamosta vastaava Veli-Matti Rimpioja kertoo. ”Nolla VOC -päästöt ja nopea läpimenoaika ovat jauhemaalaamisen selkeät edut märkämaalaukseen verrattuna. Jauhemaalaamme kaiken, minkä pystymme jauhemaalaamaan, hän jatkaa. - Myös nopeat toimitukset ovat meille tärkeitä. Teknokselta saamme kaikki tarvitsemamme RAL- ja Rautaruukin -sävyt suoraan hyllystä, toimitusjohtaja Hannu Rimpioja lisää.

Terminatoreissa on pysyvät tyyppi-,mitta-, sekä lujuusluokkamerkinnät ja pintakäsittelynä on kolmikerroksinen jauhemaalaus = sinkkipohjustus+pintaväri + lakkaviimeistely.

Kuljetuspankot suihkupuhdistetaan puhdistusasteeseen Sa2½. Kuvassa vasemmalta oikealle: Pasi Loukiainen, Pekka Rimpioja, Hannu Rimpioja ja Veli-Matti Rimpioja.

TERMINATOR XXL ARCTIC NOSTOKOUKKUTARJOUS alv.0

250€ (12,50€ kpl alv.0 ovh. 25,00€ kpl alv.0)

SOITA JA TILAA: Heikki Jokela 050 4129 024 Markku Hirvi 040 123 99 73

www.terminator.fi

50 kpl

500€

alv.0

20 kpl

(10,00€ kpl alv.0 ovh. 25,00€ kpl alv.0)

SOITA JA TILAA: Heikki Jokela 050 4129 024 Markku Hirvi 040 123 99 73


16

Parempi korroosion vastustuskyky

Kehittynyt teknologia ympäristön hyväksi

Tehokkaampi suoja kemikaaleja vastaan

Upea ulkonäkö ja helppohoitoisuus

Milcoa Oy Lounaisväylä 3, 26820 RAUMA Puh +358 50 387 2146 Fax +358 2 823 8060 info@milcoa.fi | milcoa.fi www.terminator.fi

alcoawheelseurope.com

XX Magazine 2/2016  

www.terminator.fi

XX Magazine 2/2016  

www.terminator.fi