Page 1

Ministerul EducaŃiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Centrul NaŃional de Evaluare şi Examinare

Examenul de bacalaureat 2010 Proba E – d) Proba scrisă la Fizică BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE

Varianta 8

• Se punctează oricare alte formulări/ modalităŃi de rezolvare corectă a cerinŃelor. • Nu se acordă fracŃiuni de punct. • Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărŃirea punctajului total acordat pentru lucrare la 10. A. MECANICĂ (45 puncte) Subiectul I Nr.Item SoluŃie, rezolvare Punctaj I.1. a 3p 2. d 3p 3. b 3p 4. c 3p 5. c 3p TOTAL Subiect I 15p Subiectul II II.a. 3p Pentru: reprezentare corectă 3p b. 4p Pentru: T1 − T2 − Ma T1 − T2 − µMg = Ma ⇒ µ = 3p Mg rezultat final µ = 0,04 1p c. 4p Pentru: v = a ∆t 3p rezultat final v = 1 m/s 1p d. 4p Pentru: ∆Ec = Lrez 1p

mv 2 = mgh − µmgd cos α 2

1p

 µ   v = 2gh1 −  tgα  rezultat final v ≅ 23,6 m/s TOTAL Subiect II Subiectul III III.a. Pentru: E p = mgH

1p 1p 15p 4p 3p

rezultat final E p = 1 J b.

1p 4p

Pentru:

∆E c = L ⇒ v = 2gℓ 0

c. d.

2p

∆v ∆v g= ⇒ ∆t = ∆t g rezultat final ∆t ≅ 0,28 s Pentru: reprezentare grafică corectă Pentru: ∆E c = LG + LFe ⇒ 0 = LG + LFe

1p 1p 3p 3p 4p 1p

LG = mg (ℓ 0 + ∆ℓ )

1p

k (∆ℓ ) 2 rezultat final ∆ℓ = 10 cm TOTAL Subiect III 2

LFe = −

Probă scrisă la Fizică

1p 1p 15p 1 Varianta 8

Bacalaureat 2010


Ministerul EducaŃiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Centrul NaŃional de Evaluare şi Examinare

B. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ Subiectul I Nr.Item SoluŃie, rezolvare I . 1. d. 2. b. 3. b. 4. a. 5. c. TOTAL Subiect I B. Subiectul II II .a. Pentru: p0 ⋅ a ⋅ S = νRT1 2 rezultat final: a = 28 cm b. Pentru: N p0 ⋅ N A = V 2RT1 N ≅ 1,3 ⋅ 10 25 m- 3 rezultat final: V c. Pentru: V1 = V2

d.

(45 puncte) Punctaj 3p 3p 3p 3p 3p 15p 3p 2p 1p 4p 3p 1p 4p 1p

p0 p = 0 2T1 T2

2p

rezultat final: T2 = 560 K Pentru: p 2 = p3 = p0 V2 2V2 = ⇒ T3 = 2T2 T2 T3

1p 4p 1p 2p

rezultat final: T3 = 1120 K TOTAL Subiect II B. Subiectul III III.a. Pentru: 3 U1 = νRT1 2 rezultat final: U1 ≅ 3,74 kJ b. Pentru:

Qprimit

1p 15p 3p 2p 1p 4p

V = νCV (T2 − T1 ) + νRT2 ln 3 V2

3p

rezultat final: Qprimit ≅ 18,1 kJ c.

1p 4p

Pentru: L = L12 + L23 + L34 + L41

1p

V V L = 4νRT1 ln 3 + νRT1 ln 1 V2 V4

2p

rezultat final: L ≅ 5,16 kJ Pentru: reprezentare corectă TOTAL Subiect III

1p

d.

Probă scrisă la Fizică

4p 4p 15p

2 Varianta 8

Bacalaureat 2010


Ministerul EducaŃiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Centrul NaŃional de Evaluare şi Examinare

C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU Subiectul I Nr.Item SoluŃie, rezolvare I . 1. b 2. d 3. c 4. a 5. d TOTAL Subiect I C. Subiectul II II.a. Pentru: reprezentare corectă b. Pentru: R3 R 4 R1R2 ; R34 = R12 = R1 + R2 R3 + R 4

c.

(45 puncte) Punctaj 3p 3p 3p 3p 3p 15p 4p 4p 4p 2p

Re = R12 + R34

1p

rezultat final Re ≅ 9,3 Ω Pentru: 2r Ee = 2E ; re = 3 U = IR12

1p 4p 1p 1p

Ee I= Re + re

1p

rezultat final U ≅ 26,7 V Pentru: E I sc = r rezultat final I sc = 20 A TOTAL Subiect II C. Subiectul III III.a. Pentru:

1p

d.

W =

b.

c.

d.

3p 2p 1p 15p 4p

U2 ⋅ ∆t R2

3p

rezultat final W = 5,4 ⋅ 10 3 J Pentru: P = E ⋅I E −U I= r rezultat final P = 32 W Pentru: U η= E rezultat final η = 75% Pentru: U Ib = I − R2

Rb =

1p 4p 1p 2p 1p 3p 2p 1p 4p 1p

U Ib

1p

Rb = R01(1 + α ⋅ t ) rezultat final t = 2000°C TOTAL Subiect III

Probă scrisă la Fizică

1p 1p 15p

3 Varianta 8

Bacalaureat 2010


Ministerul EducaŃiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Centrul NaŃional de Evaluare şi Examinare

D. OPTICĂ

(45 puncte)

Subiectul I Nr.Item SoluŃie, rezolvare I.1. d 2. b 3. a 4. c 5. d TOTAL Subiect I

Punctaj 3p 3p 3p 3p 3p 15p

Subiectul II II.a. Pentru: 1 1 1 x − x2 = − ⇒C = 1 f x 2 x1 x1x 2 b.

c.

4p 3p

rezultat final C ≅ 8,3 m −1 Pentru: x β= 2 x1

1p

rezultat final β = −2 Pentru: 1 1 f2 + = C ⇒ f1 = f1 f2 f2C − 1

1p

4p 3p

4p 3p

rezultat final f1 = −24 cm d. Pentru: construcŃie corectă a imaginii TOTAL Subiect II

1p 3p 3p 15p

Subiectul III III.a. Pentru: L = hν 0

4p 3p −19

b. c.

d.

rezultat final L ≅ 3,6 ⋅ 10 J Pentru: panta graficului este constanta Planck Pentru: ν 2 şi ν 3 efectul fotoelectric extern se produce doar dacă frecvenŃa radiaŃiei incidente este mai mare sau cel puŃin egală cu frecvenŃa de prag. Pentru: Ec = hν 3 − hν 0

rezultat final Ec = 5,28 ⋅ 10 TOTAL Subiect III

Probă scrisă la Fizică

−20

J

1p 3p 3p 4p 2p 2p 4p 3p 1p 15p

4 Varianta 8

Bacalaureat 2010

Proba_E_d_fizica_barem_8  
Proba_E_d_fizica_barem_8  

−= α µ ( ) cosmgdmgh mv −= 2 FGFGc αµ ee v g ∆ =∆⇒ ∆ MaTT MaMgTT −− =⇒=−− 21    ( ) ℓ ∆ −= k L • Nu se acordă fracŃiuni de punct . 21 •...