Page 1

Fişa de lucru

Animaţii şi tranziţii PowerPoint 1. Porniţi aplicaţia pentru prezentări şi deschideţi o nouă prezentare. 2. Pe primul diapozitiv scrieţi ca titlu “Animatii şi tranzi ţ ii PowerPoint ”, iar ca subtitlu numele vostru . 3. Al doilea diapozitiv să aibă formatul “Titlu şi conţinut ” (titlu şi conţinut), iar la conţinut următorul tabel : Chirie Telefon fix Telefon  mobil Bloc Altele

Ianuarie 1.200.00 0 300.000 265.000

Februarie 1.250.000

1.900.00 0 3.000.00 0

1.550.000

350.000 325.000

4.250.000

Titlul diapozitivului să fie “Cheltuieli ”, caracter de 20 puncte, culoare verde. 4. Al treilea diapozitiv să aibă formatul “Numai titlu ”, cu titlul “Animaţ ie ”,. Adăugaţi un “WordArt ” la alegere cu textul “TIC ”, şi un “Text Box” cu conţinutul “Animaţ ii PowerPoint ”. 5. Animaţia pentru acest diapozitiv să fie următoarea: titlul să apară la clic de mouse, Word Artul introdus să apară din partea stângă la 10 secunde după titlu, iar Text Box-ul să intre cu un efect ales şi să clipească intermitent. 6. Stabiliţi tipuri diferite de tranziţii î ntre toate diapozitivele prezentării, care sa pornească automat după 2 secunde. 7. Pentru fiecare diapozitiv stabiliţi culori diferite de fundal. 8. Inseraţi î n subsolul diapozitivelor: data şi ora curentă (care se modifică î n funcţie de momentul î n care se prezintă diapozitivele), şi numerotarea diapozitivelor (nu şi pe pagina de titlu). 9. Stabiliţi pentru imprimarea prezentării, câte patru diapozitive pe pagină, ordonate vertical. 10. Salvaţi prezentarea cu numele de animatii.ppt .

animatii_power_point  

Animatii si tranzitii in PowerPoint

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you