Page 1

www.izbiramGerb.bg

Купуването и продаването на гласове е престъпление


Защо

да гласуваме за ПП ГЕРБ на изборите за Европарламент:  Защото всеки ден управление на сегашното правителство e загубен ден за България, за нас, за мен.  Защото подмяната на вота, на демокрацията, на желанията на хората трябва да спре.  Защото реформите спряха и са невъзможни, докато имаме това управление.  Защото безработицата продължава да расте, въпреки похарчените пари.  Защото няма икономически растеж и никой не създава нови работни места.  Защото всеки ден това управление трупа дългове, а децата ни трябва да имат перспектива, без да плащат сметките на родителите си.  Защото недоволството прерасна в тиха омраза, а тихата омраза може да се превърне в неконтролируем гняв.  Защото светът не спира да се движи, а България стои на едно място и нищо добро не се случва.  Защото с всеки ден на това управление разделението между хората се увеличава, демокрацията се обезсмисля и България се отдалечава от Европа.  Защото трябва да има предсрочни парламентарни избори, с които да поставим нещата на мястото им.


Вярваме в хората, които експериментират с нови идеи, поемат рискове, не се страхуват от неуспех. Хората, които са упорити и не спират, докато не постигнат целта си. Те се приспособяват, променят, учат, реформират, те растат и създават. Искаме хората да постигнат успех и да им помогнем, когато се борят. Вярваме, че трябва да се осигури защитна мрежа за тези, които се нуждаят от това, и че на всички трябва да се предостави равен шанс за успех. Хората са нашата икономика. Гражданите на Европа са най-голямата икономика в света. Всички в Европа ползват предимствата на най-големия световен пазар чрез работни места, свързани с износа, електронната търговия, чуждестранните посетители, инвестициите и конкурентното ценообразуване. С нас ли сте? Ние искаме нашите семейни фирми, нашите малки предприятия, нашите новатори, изобретатели, изследователи, научни работници и самостоятелно заети лица да бъдат пример за иновации и постижения в цяла Европа и извън нея.

Ние вярваме в хората. С нас ли сте? Присъединете се към нас:

www.gerb.bg


Постиженията на ЕНП през периода 2009-2014 г. 1. Стабилизирахме еврото, заедно съхранихме еврозоната и се справихме с кризата на държавния дълг: Политическото семейството на ЕНП е въплащение на отговорно управление. Реформирахме националните икономики, като предприехме разумни и трудни решения за постигане на балансирани бюджети в дългосрочен план чрез:  определяне на правила за намаляване на държавните заеми и дългове;  проверки на плановете за намаляване на националните бюджети;  въвеждане на правила за банките за намаляване на рисковете, за спестяване за евентуални тежки времена и за ограничаване на бонусите на банкерите;  въвеждане на надзорна структура за финансовите пазари;  регулиране на правомощията на агенциите за кредитен рейтинг;  опазване на частните спестявания и депозити;  предоставяне на заеми на държави в криза, защото вярваме в солидарността.


2. Ние помогнахме на нашите малки и средни предприятия да възникнат и да просперират, като:  запазихме финансиране за заеми на предприемачите с цел започване на собствен бизнес;  въведохме интелигентни правила, за да гарантираме, че разплащането по фактурите се извършва бързо (до 30 дни);  съкратихме някои тромави правила (за ДДС, за признаването на професионалните квалификации, за трудовото законодателство и законодателството относно отпадъците, наред с други);  осигурихме свободно движение - на вас и на вашите капитали, стоки и услуги;  улеснихме износа, като премахнахме митата и други търговски бариери;  намалихме цените на енергията и цените за роуминг.

3. Помогнахме на младите хора да се интегрират на пазара на труда, като:  заделихме средства, за да им осигурим работа (2 милиарда евро);  одобрихме финансиране, за да помогнем на завършилите образованието си да намерят работа, да преминат обучение, да учат в чужбина или да започнат стаж (в рамките на 4 месеца);  осигурихме близо 50 % допълнително финансиране, за да могат студентите да учат в чужбина и да подобряват трудовите си перспективи („Еразъм+“),  осигурихме допълнителни средства, заеми и рисков капитал за 300 000 предприемачи (програма COSME).


4. Ние защитавахме правата ви на потребители, здравните ви права и околната среда, като:

 гарантирахме, че продуктите, които се продават, са безопасни, а опасните бързо се изтеглят (RAPEX);  изисквахме етикетите на хранителните продукти да включват съдържанието и произхода;  подобрихме надеждността на пазаруването онлайн, с възможности за анулиране и оспорване;  санкционирахме хакерите, които крадат данните и паролите на кредитните ви карти;  наложихме стандарти – за по-чист въздух, по-безопасно здравно обслужване и стабилен глобален климат.

5. Грижихме се за по-голямата ви безопасност, като:    

финансирахме по-строг контрол срещу незаконната имиграция по външните граници (FRONTEX); въведохме правила за убежище, за засилено сътрудничество; укрепихме нашата външна политика чрез създаване на нова дипломатическа служба (ЕСВД); гарантирахме вашите права и безопасност, когато пътувате с автомобил, самолет или влак.

Вярвайте в хората. Обединете усилията си. С нас ли сте?


izbiramGerb

www.gerb.bg

Купуването и продаването на гласове е престъпление

България няма време за губене  
България няма време за губене