Page 1

LA DIFUSIÓ DE LA INDUSTRIALITZACIÓ Els països europeus van imitar el camí seguit pel Regne Unit a mitjan segle XIX. Van adoptar les pautes que es van portar a transformar

BÈLGICA

cap

productivitat en l’agricultura.

seguir els passos del Regne La

economia

al

model

FRANÇA

industrial. S’inicià amb l’augment de la

Bèlgica va ser el primer país a Unit.

la

industrialització

Regne Unit

belga començà entre 1800 i 1830. Els sectors rectors van ser: la industria tèxtil, a metal·lúrgia i la siderúrgia. L’Estat de Bèlgica va exercir un paper més actiu en la industrialització que al Regne Unit, com va passar als altres països d’Europa. La industria siderúrgica i el sector tèxtil van destacar.

ALEMANYA El primer problema de l’economia alemanya era l’absència d’un espai econòmic comú, és a dir, la falta d’una economia nacional. La unificació econòmica es va fer realitat amb la creació de la unió duanera. Alemanya continuà sent un mosaic d’estats que va dificultar la industrialització. Els sectors més dinàmics van ser el tèxtil de cotó i la siderúrgia. L’estat prussià i l’alemany tongueren un paper destacat en al industrialització del país. Qui va posar en marxa aquet procés van ser els empresaris, un nou tipus social que va acompanyar el naixement de la indústria moderna. Un factor decisiu que explica la industrialització alemanya va ser la existència d’un sistema educatiu orientat cap a la ciència aplicada i la tècnica.

Experimentà industrialització

una lenta

que es va basar en el desenvolupament

del

sector agrari. Després de la Revolució Francesa es va repartir la

terra

entre

els

camperols. La població va créixer a un ritme molt pausat.

Difusió de la industrialització  

Petit resum de la difusió de la industrialització.

Difusió de la industrialització  

Petit resum de la difusió de la industrialització.