Page 1

Tåstrup gård

Alle beboere ønskes en glædelig jul og et godt nytår


Ny hjemmeside for Tåstrupgård i det nye år I tæt samarbejde med Ejendomskontoret lancerer afdelingsbestyrelsen en ny hjemmeside for Tåstrupgård.

Hjemmesiden vil blive ofrede nu garantere løbende fentliggjort i løbet af i løbet opdateringer af nyheder af januar måned. m.v. Hjemmesiden vil blive mere dynamisk end de foregående versioner og vi kan alle-

Hjemmesiden kommer bl.a. til at indeholde flotte billedgallerier, fælleskalender for Tåstrupgård, introduktioner til klubber og foreninger i Tåstrupgård, lokalområdet, download af lejlighedstegninger, skemaer og blanketter samt meget meget mere. Siden vil næppe rumme alt hvad vi har tænkt os fra start, men starte i det små, men den vil løbende blive opdateret og udbygget i løbet af det kommende år. Har du ideer til hjemmesiden eller ønsker konkret indhold lagt ud, så kontakt Jens Peter Skaarup på Ejendomskontoret for at høre nærmere.

Indhold, december 2010

Året der gik i billeder - se midtersiderne

Indbruds– og hærværksbølge. Kælderrummene er hårdt udsat. Se bagsiden for praktisk information.

AB’s leder - s. 3 Allan Thønning, formand for afdelingsbestyrelsen om året der gik og året der kommer. Revyen 2011 Se bagsiden for spilledatoer og billetpriser.

AKB Tåstrupgårds redaktion (ek_taastrupgaard@akb.dk) består af: Afdelingsbestyrelsen, Administrationen: Janne Carlsen, konstitueret ejendomsleder (ansvarshavende redaktør) og Jens Peter Skaarup, sagsbehandler (redaktør) Indlæg eller ideer til bladet skal være afleveret pr. e-mail eller brev til Ejendomskontoret senest onsdag den 26. januar 2011. Næste blad omdeles den 5. og 6. februar 2011.

side 2 |

AKB Tåstrupgård — nr. 59 — december 2010


Jule– og nytårshilsen fra afdelingsbestyrelsen Samtidig med denne store interesse fra medierne, er vi i Tåstrupgård blevet udnævnt til ”Ghetto”, et for mange meget negativt forhold.

Nytårshilsen fra Afdelingsbestyrelsen. Vi har netop taget hul på december, årets sidste måned. Dette er altid lidt vemodigt når vi når første december, for selvfølgelig er det begyndelsen på en dejlig måned, men det er også begyndelsen på enden. Afslutningen af endnu et år. Med det i tankerne må man sige at året 2010 for Tåstrupgård har været man kan kalde: ”ANNO HORIBILIS” Året har budt på mange udfordringer for beboerne i Tåstrupgård, og ikke mindst for afdelingsbestyrelsen. Der har været en meget turbulent år, med mange debatter og diskussioner, og ikke altid med ikke altid sober tone, mellem os der er beboere i Tåstrupgård, disse mislyde har pressen været hurtig til at opsnappe, og med vanlig evne til at sætte tingene i andre perspektiver, der passer pressen bedst, og ikke afspejler, og passer på de faktiske forhold der er i Tåstrupgård.

Men i sin enkelthed betyder ”Ghetto” blot – at bo i en gade, kvarter eller område, fordi man har samme interesse. Lad os i året der kommer udnytte denne udlægning af betydningen, til at skabe et Tåstrupgård, der kan vise det omkring liggende samfund, at det vi i Tåstrupgård står sammen om er – fremsynethed, samarbejde, vilje og fællesskab – for med de udfordringer vi får i fremtiden og ikke mindst i 2011, har vi muligheden for at vise styrke og sammenhold, et sammenhold der i mange har været i Tåstrupgård og som afdelingsbestyrelsen bestemt ikke mener er gået tabt, men blot trænger til at få puste lidt liv i igen. Et af de rigtig store emner vi har på dagsordenen i 2011 er en ny helhedsplan, planen skal gælde for perioden 2012 til 2016, her er det vigtigt at i som beboer kommer med forslag og initiativer til hvad denne nye plan skal indehold, for kun med forslag og emner fra beboerne kan afdelingsbestyrelsen, fremlægge en helhedsplan der er dækkende for hele Tåstrupgård og beboerne. Så lad os prøve om vi sammen kan vende udtrykket ”Ghetto” fra noget negativt til noget positivt.

Når klokken falder i slag d. 31. december, kan vi trods alt se tilbage på et år, der har været godt for Tåstrupgård, vi har fået en debat sat i gang, en debat der gerne skulle fører til at Tåstrupgård også i fremtiden er et boligområde der er spændende, har udvikling og kan tilpasse sig til fremtidige behov og ønsker både fra samfundets og fra beboernes side. Det første skridt i den retning starter straks i januar, hvor vi tager hul på den sidste del af badeværelsesudskiftningen, og som gerne skulle være afsluttet i løbet af 2014, med har vi afslutte en lang og for mange irriterende proces i Tåstrupgård med renovering og ombygning. Med den afslutning er der ikke lige nu nogle store presserende sager der kræver store indgreb i vores dagligdag. Vi skulle gerne nu kunne få nogle år hvor vi kan få en rolig og stille hverdag. Når dette er sagt er det ikke ensbetydende med at planer og visioner for fremtiden går i stå, næ nej, for det er i de stille perioder vi i fred og ro kan diskutere og debattere hvor vi skal lægge indsatsen i fremtiden. Med disse ord ønsker afdelingsbestyrelsen beboere, ansatte og samarbejdspartnere en glædelig jul og et godt og lykkebringende nytår. Afdelingsbestyrelsen Allan Thønning.

www.taastrupgaard.com

| side 3


side 4 |

AKB Tåstrupgård — nr. 59 — december 2010


www.taastrupgaard.com

| side 5


Parkering Ejendomskontoret opfordrer stadigvæk alle beboere med biler til at parkere efter reglerne angivet i færdselsloven. Ejendomskontoret vil gerne gøre opmærksom på at vi: IKKE udsteder parkeringsafgifter og vi betaler IKKE bøder for ’uheldige’ beboere. Vi ringer heller ikke til parkeringsvagter eller politi i den forbindelse. De dukker op helt af sig selv, så parkér din bil i overensstemmelse med færdselslovens anvisninger. Det er f.eks. ikke tilladt at parkere i handicapbåse, foran affaldsøer og stenbede langs med kørevejen. Du må heller ikke parkere foran steler og bomme i området.

Fiskeklubben

Miniværkstedet

Fiskeklubben holder åbent hver tirsdag i tidsrummet fra 19.0021.00. Ønsker du at blive medlem i Fiskeklubben, så ring til Peder H. Thomsen på telefon 26 11 53 28.

Miniværkstedets åbningstider er: Onsdag fra 13.00 til 17.00 Torsdag fra 09.00 til 13.00 Vi træffes også på telefon: 21 72 46 13. Vi udlåner også forskelligt værktøj kom og spørg Med venlig hilsen Torben Hansen

Elevatorer Mange beboere kan ikke gå på trapper og er derfor afhængige af at elevatorerne foran langblokken virker. Virker en elevator ikke, så fejlmeld den straks til ejendomskontoret eller vagten.

’Huller’ i vand & varme Hver torsdag afprøver vi ventiler mellem kl. 8.00 - 14.30. Det kan medføre kortvarige afbrydelser og rust i vandet. Rust i vandet er ikke farligt. Lad hanen løbe til rusten forsvinder og rens eventuelt filteret på din vandhane. Se billedet. Hver fredag renser vi varmtvands-systemet mellem kl. 9.00 11.00, så der kommer ikke varmt vand ud! Forsøger du at åbne, giver det luft i rørene og der går endnu længere tid, inden du får varmt vand igen. I fyringssæsonen kan der være kortvarige afbrydelser af varmen, når vi kontrollerer ventiler i varmesystemet. Venlig hilsen Varmemesteren

side 6 |

AKB Tåstrupgård — nr. 59 — december 2010


Kontakt til afdelingsbestyrelsen Afdelingsbestyrelsen — Taastrupgårdsvej 131B — 2630 Taastrup tlf. 60 66 80 49 — ab-tg@webspeed.dk Åbningstid: Den første tirsdag i måneden 18.30 - 20.00.

Beboerrådgivningen Tåstrupgård har en socialrådgiver ansat. Jeg hedder Elin Kegnæs og har kontor i Beboerhuset, Taastrupgårdsvej 131 A. Jeg har tavshedspligt, og kan hjælpe med at opstille mulige løsninger på de problemer beboerne henvender sig med. Jeg kan om muligt hjælpe med en afdragsordning for din husleje, være bisidder, hjælpe med ansøgninger mv. Går du og tumler med et problem, som du har svært ved at løse på egen hånd, så kom forbi i Beboerrådgivningen og få råd og vejledning eller ring til mig. Telefon: 43524913 eller 20254913. Email:br.tgv@mail.dk

Flagning Er der runde fødselsdage, sølv- eller guldbryllup, jubilæum eller andet, der skal fejres med flag foran Beboerhuset, så kontakt Ejendomskontoret. Vi giver flagmanden besked.

Åbningstider: mandag kl. 10-12, tirsdag 15.30-17.30 og torsdag 14-16. Rådgivningen holder åbent hele december til og med torsdag den 23. december, hvor åbningstiden er 10-12. Mellem jul og nytår holdes åbent tirsdag den 28. og torsdag den 30. begge dage kl. 12-14. Bemærk de ændrede åbningstider. Alle ønskes en god jul og et lykkebringende nytår. Mvh Elin Kegnæs

Genbrugsgården Ligger ved den brændte Centerbygning. Uden for åbningstiden kan du stadig benytte ”slusen”, som er det stykke, der er overdækket.

Boligsociale aktiviteter Boligrådgivningen, Taastrupgårdsvej 151 C-D Telefon 43 99 49 44. E-mail tght@byudvalget.dk Er jeg ikke ved telefonen, så læg en besked og jeg ringer tilbage - eller send en mail.

Afhentning af storskrald - hjælpen er gratis Du kan sende en e-mail, ringe i åbningstiden eller besøge os og lave en aftale om afhentning af storskrald f. eks.: møbler, tæpper, madrasser mv. Vi kan kun hente storskrald i weekenden, pga. manglende mandskab. Vores nye lokale ligger på Genbrugsgården i pavillonen, hvor du er velkommen til at kigge ind. Åbningstider, telefon og e-mail Tirsdage, torsdage og søndage fra kl. 12 – 16

Telefon: 43 71 31 70, E-mail: dsl299619@vip.cybercity.dk

www.taastrupgaard.com

| side 7


REVY 2011 Premiere: lørdag d. 2/4 2011 9/4--2011 2. Forestilling: lørdag d. 9/4 3. Forestilling: lørdag d. 16/416/4-2011

Ejendomskontoret Taastrupgårdsvej 131 Tlf. 70 22 49 01

Åbningstider

Skumbananerne

Man, tirs., ons. og fredag: 9.00 – 10.30 Torsdag: 16.00 – 17.30

Telefontid Man., tirs., ons. og fredag: 8.00 – 9.00 Torsdag: 11.00 – 12.00 ek-taastrupgaard@akb.dk

Billetsalg starter i enten januar eller februar (datoer er endnu ikke fastsat). Priser: voksne 150 kr. børn 75 kr.

Vagttelefon 25 33 49 01 Ring kun til den vagthavende servicemedarbejder, hvis der er akutte problemer som brand, vandskade eller indbrud.

Indbrud og hærværk i kældre Der er i øjeblikket mange indbrud og meget hærværk i kældrene for tiden. Finer personalet opbrudte eller ulåste rum monterer vi systemlåse på disse kælderrum. Så skulle din nøgle ikke passe til dit kælderrum, så kontakt ejendomskontoret. NB! Du skal selv købe en ny lås til kælderrummet, hvis der har været indbrud/ hærværk. Husk på at bytte eller lån af kælderrum ikke er tilladt uden forudgående aftale med ejendomskontoret.

side 8 |

AKB Tåstrupgård — nr. 59 — december 2010

AKB Tåstrupgård december 2010  

Tåstrup gård Alle beboere ønskes en glædelig jul og et godt nytår

AKB Tåstrupgård december 2010  

Tåstrup gård Alle beboere ønskes en glædelig jul og et godt nytår