Page 1


AJUNTAMENT Alcaldia Contractació Drets Civils, Cooperació i Igualtat Economia i Hisenda i Tecnologies Enginyeria Esports Intervenció Joventut / Centre de Recursos Juvenils Participació Ciutadana Protocol Recursos humans Salut Pública Secció de Comunicació Secretaria General Seguretat, Civisme i Règim Interior Serveis Personals Urbanisme

973 700 303 973 700 307 973 700 457 973 700 316 973 700 311 973 700 607 973 700 342 973 700 666 973 700 453 973 700 308 973 700 332 973 700 313 973 700 314 973 700 372 973 700 365 973 700 306 973 700 309

TEMES DESTACATS DE GENER... ECONOMIA El pressupost per al 2012 puja a 136,8 milions

Reforma dels carrers del Riu i General Brito Acaba la reforma de l’avinguda Doctor Fleming

SERVEIS MUNICIPALS Accés-Institut d’Informàtica Aigües de Lleida Arxiu municipal Auditori Enric Granados Aula de Teatre Autobusos de Lleida Canera Cementiri Centre d'Art La Panera Centre d'Interpretació de la Mitjana Centre Especial de Treball Conservatori de Música Consorci de Promoció Econòmica Consorci del Turó de la Seu Vella Deixalleria Dipòsit de vehicles Empresa d'Urbanisme Escola de Belles Arts Escola de Jardineria Institut d'Educació Institut de Comerç, Mercats i Consum Institut d’Ocupació Institut d’Acció Cultural Institut d’Acció Esportiva Institut de Sostenibilitat i Medi Ambient La Leridana, SL Museu d’Art Jaume Morera Museu de l’Aigua de Lleida Museu de l’Automoció Roda Roda Oficina de Medi Ambient i Horta Parc Científic i Tecnològic Sindicatura Municipal de Greuges Teatre de l'Escorxador

973 700 417 902 186 018 973 700 352 973 700 639 973 268 318 973 272 999 973 263 504 973 211 524 973 262 185 973 230 738 973 278 315 973 222 589 973 238 143 973 230 653 900 102 042 973 201 520 973 700 606 973 700 362 973 233 573 973 700 618 973 700 616 973 242 000 973 700 394 973 700 614 973 700 369 973 237 206 973 700 419 973 211 992 973 212 635 973 700 455 973 272 922 973 700 356 973 279 356

GRUPS MUNICIPALS Convergència i Unió Partit dels Socialistes de Catalunya Partit Popular

973 700 320 973 700 331 973 700 344

EMERGèNCIES

902 197 197 973 268 500 973 705 000 902 240 202 973 230 653 973 203 050

MEDI AMBIENT Promoció dels aliments de l’Horta de Lleida

9

OCUPACIÓ Cursos d’orientació laboral de l’IMO

11

PARTICIPACIó CIUTADANA Recepció als 463 voluntaris sèniors i joves

12

BENESTAR SOCIAL Campanya “Respecta el meu espai”

13

ALCALDIA Pacte Social per a la Ciutadania 2011-2015

14

FESTES Els Reis d’Orient visiten Lleida el 5 de gener Estalvi del 23% en l’enllumenat nadalenc

16 17

DRETS CIVILS Lleida, referent en projectes de cooperació

20

MOBILITAT Noves targetes per pujar a l’autobús

OPINIó dels Grups Municipals OCI Agenda cultural

21 24 26

DIRECCIÓ: Secció de Comunicació de l’Ajuntament de Lleida ART: Missatges-Gestió de Comunicació, SL MAQUETACIÓ I REDACCIÓ: Serveis de Comunicació Lleida, SL REALITZACIÓ: Noguesprint FOTOGRAFIA: Hermínia Sirvent i els autors IMPRESSIÓ I DISTRIBUCIÓ: Noguesprint PUBLICITAT: Serveis de Comunicació Lleida, SL - 973 22 15 96

112

Aigües de Lleida (avaries) Ambulàncies Bombers Creu Roja Sistema d’Emergències Mèdiques Fecsa-Endesa (avaries) Gas Lleida (avaries) Guàrdia Civil Guàrdia Urbana Hospital Arnau de Vilanova Mossos d'Esquadra Policia Nacional Protecció Civil

El carrer de la Verge Blanca, de sentit únic

5 6 7

EDITA: Ajuntament de Lleida. Pl. Paeria, s/n. 25007 Lleida

TELèFONS D'INTERèS Correus (informació) Estació d'Autobusos (informació) Fira de Lleida RENFE Seu Vella Taxis

3

URBANISME

DIPÒSIT LEGAL: 235 - 1985

902 136 013 902 252 530 973 706 090 704 202 224 061 902 536 536 900 750 750 973 249 008 092 / 973 700 600 973 248 100 973 700 050 973 279 535 973 700 305

Establiment de trucada: 0,32 euros. Minut: 0,24 euros

CENTRALETA 973 700 300 www.paeria.cat - paeria@paeria.cat OFICINA DEL CONSUMIDOR 973 700 424 TURISME DE LLEIDA 902 250 050 www.turismedelleida.cat


lapaeriagener2012

ECONOMIA

3

Foment de l’economia local, l’ocupació i la despesa social El pressupost per a l’any 2012 puja a 136,8 milions d’euros

L’AJUNTAMENT VA APROVAR EL PRESSUPOST EN SESSIÓ PLENÀRIA SENSE CAP VOT EN CONTRA, UN FET QUE NO ES PRODUÏA DES DE L’ANY 1984. © ACN

ros

El pressupost de l’Ajuntament de Lleida per a l’any 2012 serà de 136.836.153,30 euros, que representa un 3,46% menys que el del 2011, i prioritzarà el foment de l’economia local, l’ocupació i la despesa social. Els comptes municipals reflecteixen una reducció dels ingressos d’un 3,5%, una disminució de la despesa corrent del 4,48%, un estalvi de 555.589 euros, un fons de contingència d’un milió d’euros i una reducció de l’endeutament de 10 milions d’euros.

raonable, si es comparen amb el conjunt de l’Estat.

L’alcalde de Lleida, Àngel Ros, ha explicat que s’ha plantejat un pressupost equilibrat, que permet mantenir tots els serveis públics municipals, amb rigor i reduccions en alguns serveis que no es consideren bàsics. Ros ha assegurat que les finances municipals de la Paeria, amb la dificultat que presenten tots els ajuntaments, tenen una salut força

Els comptes municipals preveuen una reducció de l’administració i també una fiscalitat moderada, amb una actualització de l’IPC dels impostos

Segons ha posat de manifest l’alcalde, els ingressos relacionats amb la construcció han disminuït un 27% i l’Estat aportarà menys ingressos al municipi aquest any que els aportats l’any 2006. En aquest sentit la reducció de les subvencions de l’Estat i la Generalitat ha estat de 4,2 milions d’euros respecte de l’exercici anterior.

Els ingressos i les despeses per a l’any 2012 són marcats per determinades prioritats, com ara aprimar l’administració, amb la revisió de contractes de consum, lloguer i rènting que preveu un estalvi de 180.000 euros, a més de la supressió dels organismes autònoms, que comportarà una reducció de 2,3 milions. També es destinaran 9,7 milions a despesa social i 5 milions d’euros al foment de l’economia local i l’ocupació, apostant per GlobaLleida, el Parc Científic, l’aeroport o els vivers d’empreses, entre d’altres. A més, és prevista una fiscalitat moderada, amb una actualització de l’IPC del 3,35% i el manteniment de les bonificacions, segons criteris de renda. La prioritat en la despesa corrent està centrada en la generació d’activitat econòmica, serveis a les persones, ocu-


4

ECONOMIAlapaeriagener2012 Ingressos corrents. Projecte pressupost any 2012

pació i seguretat. Per àrees, a seguretat, civisme i règim interior es destinaran 30,6 milions d’euros (el 25,2%); a cultura, educació i esports, 23,9 milions (el 19,8%); a urbanisme, 21 milions (el 17,4%); a medi ambient i neteja urbana, 17,1 milions (el 14,2%); a cohesió social i ocupació, 14,1 milions (l’11,5%); a economia i hisenda, 8,4 milions (el 7%); als òrgans de govern, 3,2 milions (el 2,7%), i a promoció econòmica, indústria, comerç i turisme, 2,8 milions (el 2,3%). Les inversions seran més contingudes, però hi ha 7 milions assegurats procedents de projectes plurianuals. L’Ajuntament ja va presentar fa uns mesos un pla d’austeritat i de reducció de costos que genera un estalvi de dos milions d’euros anuals. En aquest sentit, la disminució de 6 milions d’euros entre els pressupostos del 2011 i el 2012 s’assoleix amb el pla esmentat (2 milions) i, la resta, 4 milions, s’haurà de generar amb la reducció dels serveis generals, subvencions, etc., tot mantenint els serveis bàsics.

Distribució de la despesa corrent per grans àrees

El pressupost del 2012 ha estat aprovat sense cap vot en contra —un fet que no es produïa des de l’any 1984— en el decurs del ple extraordinari celebrat el 21 de desembre. El paer en cap, Àngel Ros, va agrair “la discussió política i el nivell de diàleg” que ha existit amb els grups de CiU i del PP en el procés de confecció dels comptes municipals.

Ajustos pressupostaris per departaments

La font ornamental tindrà il·luminació interior i sis sortidors, que donaran sensació de moviment permanent i dinamisme


lapaeriagener2012

URBANISME

5

Millor accessibilitat per als vianants amb la reforma dels carrers del Riu i General Brito En el marc del Pla de Barris del Portal de la Magdalena-Noguerola, es duran a terme les obres de reurbanització dels carrers del Riu i General Brito, que permetran millorar l’accessibilitat per als vianants, renovar tots els serveis i instal·lar mobiliari urbà nou. L’actuació al carrer del Riu, amb una superfície total de 395 metres quadrats, deixarà les voreres i la calçada a la mateixa alçada, separades amb pilones, com ja s’ha fet en la resta de carrers de l’entorn en els quals s’ha actuat (Vila Antònia, Comerç, Nord, etc.). Així, es crearà un nou eix per als vianants per arribar des de la Rambla Ferran fins al parc dels Camps Elisis. En aquesta actuació s’utilitzarà paviment amb llamborda de formigó de color vermell en tot el vial, es renovarà la xarxa d’enllumenat amb punts de llum nous i es col·locaran papereres. La reurbanització del carrer del Riu es completarà amb la millora de la plaça que hi ha a la cruïlla d’aquest carrer amb els carrers General Brito i Maria Sauret, que comprèn un àmbit d’actuació de 1.100 m2.

L’ESPAI ENTRE ELS CARRERS DEL RIU, GENERAL BRITO I MARIA SAURET SERÀ REMODELAT. © S. C.

Més endavant, és previst reformar la plaça Sanahuja i ampliar la vorera del carrer General Brito amb la intersecció amb l’avinguda del Segre, on es crearà

una placeta nova. També, a l’avinguda del Segre (entre la plaça Sanahuja i el carrer Lluís Roca) es milloraran les parts de voreres degradades.

Persones vinculades a Lleida donen nom als vials La comissió especial de denominació de carrers de la Paeria va assignar els noms a 15 vials i places de recent creació, bàsicament de les zones d’expansió residencials. S’ha tingut en compte aquelles persones rellevants per la seva trajectòria i la seva vinculació amb la ciutat. Les places noves han rebut els noms de Manuel Giró (músic), Josep Boneu (president de l’Associació de Veïns del Centre Històric), Pepita Raimundi (mestra), de l’Escola, Josep Prenafeta (mú-

PARC DE SANTA CECÍLIA, AL TURÓ DE LA SEU VELLA. © H. SIRVENT

sic), Màrius Carretero (pintor), Francisco Montalbán, Pepita Cervera (pianista i musicòloga) i els jardins Roc Pifarré (metge). Els vials nous han rebut els noms de Jordi Solé Tura (polític) –enllaça la carretera de Vielha amb el pavelló de BalàfiaSecà–, Víctor Torres (polític) –enllaçarà la LL-11 amb la Bordeta i els Magraners seguint el Camí de Picos–, Sebastià Gràcia (sardanista), Pepita Calvet i passatge d’Agustí Duran i Santpere. També s’ha assignat el nom de Parc de Santa Cecília.

Màrius Carretero, Solé Tura, Víctor Torres i Roc Pifarré, entre d’altres


6

URBANISMElapaeriagener2012

Arranjament de l’avinguda Doctor Fleming VISITA D’OBRES AL VIAL, QUE QUASI HA DOBLAT LA SUPERFÍCIE DE LES VORERES. © H. S.

Les obres de reurbanització de l’avinguda Doctor Fleming, en el tram comprès entre el passeig de Ronda i el carrer Alcalde Pujol, han permès renovar i ampliar la vorera (fins a 5,5 m), reordenar els aparcaments, plantar 22 arbres i instal·lar enllumenat i mobiliari urbà nou. Els treballs de millora, que s’han fet en el tram que hi ha a la ban-

da dels blocs d’habitatges, han permès arranjar les quatre illetes centrals per guanyar espai per als vianants i canviar l’apar-

L’actuació ha consistit en l’arranjament de les voreres i la instal·lació d’enllumenat i mobiliari urbà nou

cament, que ha passat a ser de bateria a filera, i també s’hi ha introduït una part de places de rotació. D’aquesta manera, es configura un passeig més còmode i accessible. A més, s’han renovat tots els serveis i els guals per a vianants, que tenen lloses de paviment tàctil, adaptats a persones amb mobilitat reduïda.


lapaeriagener2012 C. VERG E DE MO AT C. JOSÉ

BLANCA

VERGE

OLONDR

DE

7

ELS CANVIS QUE TINDRAN LLOC EN LA ZONA

NTSERR

A

SALUT

AR

E DE LA

E BEGONY

IZ OSTÍZ

RES

OIXÀ TELM

E DEL PIL

C. VERG

C. VERG

E PORQUE CART CARRER

LA

RATS DESEMPA

ALCALD

CARRER

DELS

AVINGUDA

E NÚRIA

VERGE

VERGED

ELS HABITATGES TENEN UNA SUPERFÍCIE D’UNS 50 M2. © PAERIA

C. VERG

CARRER

CARRER

ETJOS ROCA I LL CARRER

URBANISME

IA

BALÀF

El carrer de la Verge Blanca passa a ser de sentit únic

DE DA

AVINGU PLAÇA DE FRANÇA

El carrer de la Verge Blanca, a Balàfia, ha passat a ser de sentit únic amb l’objectiu de millorar la seguretat viària al barri i facilitar l’accessibilitat dels vianants. Amb el nou sentit circulatori, el vial tindrà estacionament a ambdues bandes i serà d’entrada des de l’avinguda Alcalde Porqueres i des del carrer de la Verge dels Desamparats i sortida cap al carrer José Olondriz.

millorar la senyalització viària i al mataugmentar el nombre d’aparcaments.

El sentit únic d’aquest carrer permet incrementar la seguretat a les cruïlles,

Aquesta actuació forma part d’un seguit de mesures que s’han anat implan-

A l’avinguda de Balàfia es reduirà l’amplada dels carrils de circulació i es posarà carril bici nou

tant progressivament al barri, com ara la instal·lació de bandes reductores a l’avinguda Balàfia. Precisament en aquest vial també es canviarà l’estacionament, que passarà de bateria a filera; es reduirà l’amplada dels carrils de circulació dels vehicles i s’incorporarà un nou estacionament per a motos abans del pas de vianants per millorar la visibilitat. A més, es posarà carril bici nou a la vorera dels edificis.


8

URBANISMElapaeriagener2012

Promoció de 116 pisos de lloguer assequible a Copa d’Or ELS HABITATGES TENEN UNA SUPERFÍCIE D’UNS 50 M2. © PAERIA

La zona d’expansió de Copa d’Or, situada entre Cappont i la Bordeta, ha estrenat una promoció de 116 habitatges nous que són destinats a dos dels sectors de la població amb més necessitats en aquest àmbit, com ara els joves entre 18 i 35 anys i les persones majors de 65 anys.

L’edificació s’ha fet sota directrius i tecnologies respectuoses amb el medi ambient i seguint criteris d’accessibilitat per a les persones amb mobilitat reduïda. Els pisos nous, construïts per l’Obra Social de “la Caixa” en un solar municipal, tenen una super-

fície d’uns 50 m2, una o dues habitacions, a més d’un traster i una plaça d’apar-cament vinculada. El preu del lloguer dels pisos és de 250 euros mensuals. Aquesta promoció s’afegeix als 50 pisos de lloguer assequible per a joves i gent gran que també es van construir en un solar


MEDIAMBIENT

lapaeriagener2012

9

Promoció dels aliments de l’Horta de Lleida a les escoles

ES VOL DEMOSTRAR ALS NENS QUE ES POT FER UN ÀPAT AMB ALIMENTS LOCALS. © H. SIRVENT

En el marc de l’Agenda 21 escolar, 2.700 nens i nenes de 12 escoles de primària de la ciutat van participar el passat 15 de desembre al dinar 100% Horta de Lleida, una degustació d’un menú elaborat íntegrament amb aliments de proximitat de l’agricultura i la ramaderia. El dinar 100% Horta pretén demostrar a l’alumnat que és possible cuinar un àpat amb productes locals tant a l’escola com a casa i tot amb aliments propis d’alta qualitat, a més de conscienciar-los que així poden contribuir

al creixement i al desenvolupament de l’economia local. El menú va consistir en una crema de verdures de temporada de l’Horta de

Uns 2.700 infants de 12 escoles participen al dinar de productes de proximitat 100% Horta de Lleida

LUleida amb carbassa, patates i porros; un estofat de vedella bruna amb pera Edenia i, de postres, poma al forn amb torró d’Agramunt. D’altra banda, la Regidoria de Medi Ambient i Horta, i en el marc del projecte transfronterer Agriproxi, va acompanyar dues empreses –Fruites Blanch i El Nostre Corder– a la Fira Barcelona Degusta de productes gastronòmics i alimentació de qualitat, per tal de promocionar l’Horta de Lleida.

SEGURETAT CIUTADANA

Pla iglú: evitar que ningú no dormi al carrer amb fred La Paeria ha posat en marxa el pla iglú per atendre les persones que dormen a la intempèrie o en llocs no condicionats en cas de gelada. El pla s'activa automàticament quan la temperatura arriba a zero graus durant la nit, sota la coordinació del Departament de Protecció Civil de la Paeria i amb la participació de la Regidoria de Benestar Social i Ocupació, Guàrdia Urbana i també amb la col·laboració dels Mossos d’Esquadra. Quan la tempera-

tura nocturna és baixa amb possibilitat d’arribar a zero graus, els agents de la Guàrdia Urbana, amb la col·laboració dels Mossos d'Esquadra, informen la persona que dorm al ras o en llocs on pot patir les conseqüències de la gelada de la possibilitat de passar la nit en una pensió i en cas necessari l’acompanyen a l’allotjament previst. Un professional municipal s’encarrega d’oferir el servei d’allotjament i supervisar-lo a la residència mateix.

ELS AGENTS INFORMEN LA GENT QUE DORM AL RAS DEL PLA IGLÚ. © H. S.


OCUPACIÓ

lapaeriagener2012

11

Un total de 240 persones participen en els cursos d’orientació laboral amb formació de l’IMO Els programes d’orientació laboral amb formació organitzats per l’Institut Municipal d’Ocupació (IMO) han comptat amb la participació de 240 persones, el 28% de les quals han trobat feina. Aquests cursos van especialment adreçats a col·lectius vulnerables i es tracta de donar formació a persones en situacions de risc o amb dificultat d'integració en el món del treball. Els projectes tenen un procés individualitzat d’acompanyament a la inserció, anomenat itinerari d’inserció, i una altra part de formació, que pot ser professional ocupacional o de competències transversals. Els participants han fet cursos d’auxiliar d’infermeria en geriatria, ajudant de cuina, emmagatzematge, mediador i neteja d’immobles. Els programes de l’IMO s’agrupen en tres branques. El projecte Reinicia’t és un servei d’acompanyament a la inserció laboral de persones majors de 50 anys, que han participat en els cursos d’auxiliar d’infermeria en geriatria i ajudant de cuina. Promoc és adreçat

L’ACTE FINAL DEL CURS ES VA CELEBRAR AL PALAU DE LA PAERIA. © HERMÍNIA SIRVENT

a joves de 16 a 25 anys en situació d’atur, que han seguit el curs de tècniques d’emmagatzematge per a grans superfícies. L’altra gran línia és el Pro-

grama Falcó, adreçat a persones immigrants en atur, que han fet cursos de mediador cultural i d’expert en neteja viària i d’immobles.

ACCéS

Presentació de l’Smart City a la Generalitat L’alcalde de Lleida, Àngel El Pla Estratègic Smart City Ros, i l’alcaldessa de Sant respon al conveni que AberCugat, Mercè Conesa, van tis Telecom i Indra van subspresentar a la vicepresidencriure l’any passat amb els ta del Govern, Joana Ortega, ajuntaments de Lleida i Sant el Pla EstraCugat per Lleida, pionera en c o n v e r t i r tègic Smart City. L’acte es muaquest model de ambdós va celebrar al nicipis en reciutat eficient f e r e n t s Palau de la Generalitat. d’eficiència Ros va assegurar que deenergètica, qualitat de sertectors als aparcaments vei al ciutadà i respecte mepúblics i privats o punts de diambiental. Les Smarts Cirecàrrega per a vehicles ties són un model de ciutat elèctrics són una manera de nova que aprofita les noves retornar la inversió dels ciutecnologies per fer ciutats tadans en projectes innovamés eficients, ecològiques i dors. Ros va afirmar que orientades als ciutadans, projectes d’aquest tipus suamb un resultat final que ha posen un impuls a l’activitat de ser la prestació de més econòmica i industrial. serveis a un cost menor.

L’ACTE VA TENIR LLOC AL PALAU DE LA GENERALITAT. © LOCALPRESS


12

PARTICIPACIóCIUTADANAlapaeriagener2012

Recepció a la Paeria als 463 voluntaris sèniors i joves de Lleida RECEPCIÓ DE LES AUTORITATS LOCALS ALS VOLUNTARIS A LA PAERIA. © PAERIA

El saló de plens de la Paeria va acollir l’acte de reconeixement als 463 voluntaris sèniors i joves de Lleida i als representants de la Federació Catalana de Voluntariat Social. En aquests moments, uns 361 joves formen part de la borsa de voluntaris joves i unes

102 persones integren la borsa de voluntariat sènior de Lleida. Els projectes en els quals participen els voluntaris joves són d’àmbits diversos, relacionats amb gent gran, infants, altres joves, discapacitats, nouvinguts,

medi ambient, cooperació internacional, campanyes de sensibilització, etc. Per la seva banda, els voluntaris sèniors han participat en nombroses activitats de l’àmbit empresarial i noves tecnologies, culturals i educatives i de l’àmbit social i la salut.

MUSEUS

El Dipòsit del Pla de l’Aigua rep 3.000 visites el 2011

VISITA ESCOLAR A UNA FONT ORNAMENTAL. © MUSEU AIGUA

Unes 3.000 persones han visitat durant el 2011 el Dipòsit del Pla de l’Aigua, el primer dipòsit d’aigua potable de la ciutat, construït al final del segle XVIII. El Museu de l’Aigua ha organitzat diferents activitats que han permès gaudir d’aquest espai singular i emblemàtic de la ciutat. Durant l’any, unes 2.000 persones han fet la visita en l’horari habitual d’obertura de l’espai museístic (caps de setmana i festius,

d’11.00 a 14.00 h.). A aquesta xifra s’han d’afegir els grups organitzats d’arreu del territori, amb un total de 325 persones. Així mateix, el dipòsit rep constantment la visita de grups escolars per estudiar l’origen de l’aigua potable a la ciutat, la distribució i el consum actual d’aigua i les característiques constructives i històriques del dipòsit. El nombre d’alumnes ha estat de 640, provinents de 26 centres educatius.


BENESTARSOCIAL

lapaeriagener2012

13

Nova campanya per respectar l’aparcament reservat a les persones amb discapacitat “Respecta el meu espai” és el nom de la nova campanya que promou la conscienciació entre els ciutadans i les ciutadanes per respectar les places d’aparcament reservades per a les persones amb discapacitat. Aquesta acció, que s’emmarca en el Pla local d’acció per afavorir la participació i la inclusió social de les persones amb discapacitat, tindrà la implicació de membres del voluntariat sènior i d’ASPID, que assenyalaran amb targetons els espais (aparcaments, passos de vianants, etc.) que siguin incorrectament ocupats per vehicles i entorpeixin el pas de persones amb problemes de mobilitat. Actualment, a la ciutat de Lleida hi ha 280 places d’aparcament per a persones amb mobilitat reduïda, de les quals 80 s’han creat o senyalitzat en els darrers 4 anys. El grau d’accessibilitat és d’un 90% a barris com Balàfia, Pardinyes, Hospitals, Zona Universitat o Zona Alta i hi ha un 99% d’accessibilitat

UNA VOLUNTÀRIA D’ASPID AMB UN TARGETÓ D’AVÍS. © ASPID

a zones com Cappont, la Bordeta o la Mariola. En matèria de transport públic també s’han aplicat millores que

repercuteixen directament en la millora de l’accessibilitat de tots els ciutadans i les ciutadanes.


14

ALCALDIAlapaeriagener2012

REPRESENTANTS DE LA PAERIA I DELS SINDICATS, ENCAPÇALATS PER JOSEP M. ÁLVAREZ (UGT) I JOAN CARLES GALLEGO (CCOO). © H. SIRVENT

El Pacte Social per a la Ciutadania prioritza la formació, l’ocupació i la cohesió social Noves mesures per millorar la qualitat de vida dels ciutadans L’Ajuntament de Lleida i els sindicats CCOO i UGT han presentat les mesures que s’articularan en el Pacte Social per a la Ciutadania fins a l’any 2015, que té la finalitat d’aconseguir una Lleida més participativa, més solidària i més justa, on totes les persones puguin gaudir d’una bona qualitat de vida i trobin resposta a les seves necessitats. El nou Pacte Social dóna prioritat a un apartat específic de formació per a l’ocupació a partir del qual l’Ajuntament

de Lleida es compromet a continuar sol·licitant i gestionant els diferents plans d’ocupació que promogui el govern de la Generalitat o, al seu torn, el govern de l’Estat amb l’objectiu d’oferir el màxim de llocs de treball a la ciutadania de Lleida. Però, a més, la Paeria, d’acord amb les organitzacions sindi-

L’acord pretén aconseguir una Lleida més participativa, més solidària i més justa

cals signants de l’acord, estudiarà l’activació de polítiques d’ocupació local destinades a les empreses de Lleida que contractin treballadors i treballadores específicament inclosos en collectius de joves que cerquin primera ocupació i els aturats de llarga durada. L’àmbit de la cohesió social és un altre dels punts forts del Pacte Social que serà vigent en el mandat 2011-2015. Així, es preveu un gruix de propostes que permetin a les persones amb menys recursos poder accedir als ser-


ALCALDIA

lapaeriagener2012

15

apostant per la implantació de noves àrees d’horts urbans amb l’objectiu afegit d’apropar-los a la ciutat. Igualment, es potencia la prevenció de la contaminació lluminosa, per mitjà de la promoció de campanyes de difusió adreçades a tots els comerços i empreses de la ciutat, l’adequació de l’enllumenat públic i l’optimització del consum d’energia elèctrica en les vies públiques.

A DALT, FIRA DE FORMACIÓ I TREBALL I, A SOTA, BICICLETADA PEL MEDI AMBIENT. © J. G. I H. S.

El Pacte Social dedica un apartat important a la mobilitat. En aquest sentit, descriu com la Paeria elaborarà i aplicarà el Pla de Mobilitat Urbana amb l’aplicació de diferents mesures dirigides a consolidar una ciutat caminable, més ecològica, més sostenible i en què la mobilitat de les persones i l’accessibilitat a tots els espais urbans siguin les polítiques bandera de l’Ajuntament. El paer en cap, Àngel Ros, ha destacat que el pacte recull el concepte que “els sindicats i els treballadors són la projecció de vida del conjunt dels treballadors en el marc de la ciutat i del país, en els àmbits de la cultura, la sostenibilitat, la mobilitat, el dret a l’educació i el dret a l’habitatge, entre d’altres.

veis municipals de copagament i fer front als impostos mitjançant la discriminació positiva. El pacte també desplega un seguit de propostes per a la consolidació i la millora de la ciutat de Lleida com a referent mediambiental. Així, per exemple, es continuarà

El document, que serà vigent fins al 2015, també incideix en el medi ambient i la mobilitat

El secretari general a Catalunya de la UGT, Josep Maria Álvarez, ha afirmat que “aquest pacte és el del camí de l’entesa i de l’acord”. El secretari general a Catalunya de CCOO, Juan Carlos Gallego, ha posat l’èmfasi en el fet que “la millor manera per sortir de la situació econòmica actual és la concertació i la cohesió social”. Finalment, la secretària general de la UGT de Lleida, Rosa Palau, ha destacat “la formació professional com la base del nostre futur” i el secretari general de CCOO a Lleida, Josep Maria Baiget, ha posat de manifest que “aquest pacte garanteix la seva continuïtat”.


16

FESTESlapaeriagener2012

Els infants, els grans protagonistes de la Cavalcada dels Reis Mags del 5 de gener

os

s

rd

Brit

lor

ral

nia

a de Llúri Roger

turní El Reis Mags arribaran Llu ís a les 17.45 h a Ro ca l’estació de trens

No

ne Ge

ò Ant

Riu

Do

tes Com

rra Pa

El Jau me I

gó ra

d 'A la mb

P l'EdPillaSçaa de

Plaç Nogu a del erola jón aste

VE C /A FFC

Ra

ns moli l Re ena ard

Llu ís

lC

n

e ció d Esta

é

de

Pont

re

del F erroc

Passarel·la

vila

na

ia

av

ss

Cl

ve

lm

T ra

er

a del Seg

arril

mps Eli

Camí de Grenyana

sis

Aving

eV

alèn

cia

Santa Cecília

Ed

t

de M

rsita

ad

erra

uda d

el Pre

siden

t Jos

ep Ta rrade RECORREGUT DE LA CAVALCADA DE REIS llas ppont

nive

n t Joa San

la U

gud

Carrer Ca

t de

Avin

Avinguda de les Garrigue

Pon

Bru c

II u me

et

aur

ia S

Mar

Pla d'en ça Bore s

Els C a

Pla Blas ça de Infan te

Vila

el·la sar Pas

re Seg Riu

Ja

se

cia

u st eF

ya

A

del

Blon

de F

Plaça d Sana e Pere üja

ue

alun

Pla d'Esp ça anya

d

Plaça dela Pau

Co

Avingud

A

Blondel Avinguda de da vingu

a de

ud ving

gu

ce

ll t Ve Pon

Major

drid e Ma

A vin

Plaça la Pa de eria

ran

la am b

on C Ram

ç mer

Rr iq

da

Plaça la Ca de tedra l

Pla Sant ça de France sc

crà

tca

i

Sant Anton

ll

eF da d

a ld

on

Obradors

Pla Seminça del ari Ve

mo

ac sc M

R

F ardent u l'Aig

Al c

rM

La Palma

do

sa Be

Sant Anastasi

rna

r este Ball

Ca t

a

a lde Cost

s

lez onzá nge G Cano Plateria

a de

ia

rre

De

an

t Jo San

ve

gud

cadèm

To

An

Margall ia nc die Au

ret nye Ca

Parc de M Torre àrius s

Plaça de la S al

Plaça de Ramon Berenguer IV

ns moli l Re ena Card

e Caromnt de

Plaça de Sant Joan

Go

Avin

B

e isb

ll rge d'U

Magda lena

Botera

artí S a nt M

Anto a de S Pla n i Ma a Sant ça de ria C nt Jose laret p

Jard Pompeí Fabra u

Plaça Guifré de I

reu And

Plaç

st

Pla dels Gramàtics

ant

Plaça l'Eretade

Universitat

S mpanyia Cavall Co ers

C ri

Mú rci a

Tallada

Pla Sant ça de Llore nç

s

nt

arle

Sa

nt C

s ter Bo ra otxe

be

l So

Bis

lde ca Al

Víc de Siurator na

Plaça Dipò del sit

La C

r

Sant Martí

Sa

li

r ue eg ss Me be B is ll

Ma

Plaç Cervaa de ntes

Recto Univ rat ersit Plaça at

a ag

nq Co

Darrera de

be

anera La P

lles

mi eE l str ujo Me P

m Co

La Cavalcada de Ses Majestats els Reis Mags surt al carrer el dijous 5 de gener per omplir la ciutat de regals i il·lusions. Els Reis arribaran a les 17.45 h a l’estació de trens amb la Garrafeta.

i de Madrid, la plaça d’Espanya, les avingudes de Catalunya i de Blondel, l’Arc del Pont i arribar finalment a la plaça de Sant Joan, on Ses Majestats rebran personalment tots els nens i nenes.

Després de saludar el públic i pronunciar els primers parlaments a la plaça de Ramon Berenguer IV, a les 18.00 h arrencarà la comitiva per recórrer la Rambla de Ferran, les avingudes de Francesc Macià, de Blondel

El Camarlenc recollirà les cartes dels infants els dies 30 i 31 de desembre i 2, 3 i 4 de gener

t

D’altra banda, els dies 30 i 31 de desembre i 2, 3 i 4 de gener, el Camarlenc recollirà les cartes dels nens i nenes per 26 locals de les associacions de veïns i entitats de la ciutat. La darrera recollida de missives serà el dimecres 4, a les 19.00 h, al Palau de la Paeria. Finalment, fins al 4 de gener tothom qui ho vulgui podrà visitar i conèixer al Cucalòcum les 12 carrosses que formen part de la comitiva dels Reis Mags.

Pessebre al vestíbul d’entrada de la Seu Vella L’Agrupació Ilerdenca de Pessebristes ha col·locat, per segon any, un pessebre a la Seu Vella, per tal de vincular un dels símbols de Nadal amb el monument més emblemàtic de la ciutat. Amb motiu de les festes nadalenques, els visitants podran veure el pessebre al vestíbul d’entrada de l’antiga catedral, en concret en una porta gòtica d’accés a unes escales situades vora la Pia Almoina. Els mestres pessebristes han construït un diorama, que té les principals figures i elements decoratius com ara la Sagrada Família, els Reis d’Orient o els pastors adorant l’infant Jesús. L’any passat, l’Agrupació de Pessebristes va instal·lar el pessebre al primer pis de la torre del campanar.


FESTES

lapaeriagener2012

17

TRADICIONAL ENCESA DE LLUMS NADALENQUES A LA PLAÇA PAERIA. © H. SIRVENT

La ciutat de Lleida redueix en gairebé un 23% el consum elèctric de l’enllumenat nadalenc La instal·lació de més làmpades tipus led a més carrers i places de la ciutat comporta una reducció de gairebé un 23% en el consum elèctric en l’enllumenat nadalenc respecte de l’any passat. Els llums de Nadal guarniran durant 36 dies –fins al 6 de gener– més d’una seixantena de carrers i places del centre i dels barris de Lleida. Enguany s’ha incrementat la longitud dels vials ornamentats, que han passat dels 10.900 m del 2010 als 11.400 m d’aquest any.

Aquesta campanya nadalenca la potència elèctrica instal·lada és de 124.125 vats, mantenint les hores de funcionament de l’enllumenat i alhora reduint el consum elèctric. La incorporació de més làmpades led, un total d’11.400 unitats, i 266 motius nadalencs amb leds permet mantenir el nivell lumínic, però reduint el consum de 25.080 kwh de l’any passat als 19.364 d’aquest any. El nombre de motius na-

dalencs amb microlàmpada és de 76 unitats i el de làmpades d’incandescència és de 575 unitats, i s’han col·locat llums de baix consum a tots els ponts i passarel·les i a 124 columnes del passeig de Ronda. A més, s’incorporen novetats en aquesta campanya com ara la il·luminació de la plaça dels Pagesos i el nou passeig de Ronda i es mantenen els carrers i places amb llum ornamental.

La campanya de Nadal promou l’ús de l’autobús La Campanya de Trànsit i Seguretat Ciutadana de la Paeria amb motiu de les Festes de Nadal, que finalitzarà el 8 de gener, destaca pel reforç del transport públic, l’increment de les places d’estacionament i la potenciació de la vigilància per part dels cossos policials als principals eixos i zones comercials de la ciutat. Davant la major intensitat d’ús i per facilitar que els ciutadans puguin fer les gestions típiques d’aquestes festes, Autobusos de Lleida ha reforçat la línia de Ronda (L2) i la de Circumval·lació (interior L1), de manera especial els dies vermells durant l’horari comercial. A més, ha optimitzat el funcionament de les diferents línies per mantenir la freqüència normal de pas dels vehicles per les parades i ha ajustat el tipus de vehicle assignat a cada línia a l’ocupació de passatgers que es pugui produir. Respecte a l’any passat, s’han incrementat en 550 (un 8,1%) les places d’estacionament pròximes a les zones comercials.


tu誰ta a r g da Entra ls socis etes! per a lub Bany del C


lapaeriagener2012

ALCALDIA

19

Jordi Pujol, a l’homenatge als docents jubilats TROBADA ENTRE JORDI PUJOL, ÀNGEL ROS I ALGUNS REGIDORS A LA LLOTJA. © H.S.

L’alcalde de Lleida, Àngel Ros, va rebre l’expresident de la Generalitat de Catalunya, Jordi Pujol, durant l’acte d’homenatge als docents jubilats de la província de Lleida que, organitzat per la Conselleria d’Ensenyament, es va portar a terme el 2 de desembre a l’edifici de La Llotja de Lleida. L’acte d’homenatge als 138 docents que s’han jubilat durant el 2011 també va comptar amb l’assistència

de la consellera d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, Irene Rigau; el regidor d’Educació de l’Ajuntament de Lleida, Jesús Castillo; el delegat del Govern, Ramon Farré, i el director dels Serveis Territorials d’Ensenyament, Miquel A. Cullerés. Familiars i amics van acompanyar els homenatjats durant l’acte, que va incloure l’actuació d’una coral i d’un grup musical de l’institut Manuel de Montsuar. Els professors van rebre una petita escultura.

Restauració de l’armari de les cinc claus del segle XVII L’Armari dels Privilegis, també anomenat de les cinc claus, s’ha traslladat al Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya perquè sigui restaurat. Situat a l’Arxiu Municipal, és l’element mobiliari més valuós de l’Ajuntament de Lleida, datat de l’any 1686, i la seva funció era conservar els privilegis reials concedits a la ciutat, a més de la documentació més rellevant

de la institució. El moble és de fusta de noguera, d’estil barroc, té cinc panys i cinc claus i 48 calaixos. El nombre de claus i panys es devia a la voluntat d’ajudar a salvaguardar els valuosos continguts dels arxius tant de caràcter civil com eclesiàstic. A la part superior de l’armari hi ha gravat en lletres daurades sobre fons negre: “Privilegis i actes de la ciutat 1686”.

UN MOMENT DE LES TASQUES DE TRASLLAT. © PAERIA


2O

DRETSCIVILSlapaeriagener2012

Lleida, referent estatal en projectes de cooperació CONVENI DE LA PAERIA AMB LA DIRECCIÓ GENERAL DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT. © PAERIA

L’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament aporta 80.000 euros a la Paeria per dur a terme diferents projectes que impliquen les ONG locals i els col·lectius de persones immigrades en la cooperació amb les seves comunitats d’origen. Segons el director general de Cooperació al Desenvolupament i Acció Humanitària de la Generalitat de Catalunya, Carles Llorens, “el projecte de codesenvolupament més important que es porta a terme a Catalunya es fa a

Lleida”. “Lleida és un referent en cooperació”, va concloure. La de Lleida és la primera experiència feta arreu de l’Estat en la qual conflueixen en un mateix grup de treball diferents agents de codesenvolupament, d’una banda els col·lectius de persones immigrades (l’associació Gambian River Union, l’associació sociocultural de l’Ètnia Fula i l’associació Fedde Bamtaare Pullar) i altres ONGD com ara ASDHA, Creu Roja, Assemblea de Cooperació per la Pau i Trama.


lapaeriagener2012

LES NOVES TARGETES T Mes: personalitzada, viatges integrats il·limitats durant 30 dies: 38,70 ¤ T50/30: unipersonal, 50 viatges integrats durant 30 dies: 26,50 ¤ T10/30: unipersonal, 10 desplaçam. integrats durant 30 dies: 6,80 ¤ Targeta T10 ATM: títol multipersonal que permet 10 desplaçaments   sense límit de temps: 8,90 ¤ T Jubilats B de 10 viatges: 2,70 ¤ (no s’incrementa) T Estudiants 10 viatges: 4,65 ¤ (no s’incrementa) T Jove 10 viatges: gratuïta T Jubilats A 10 viatges: gratuïta T12 nenes i nens de 4 a 12 anys: gratuïta

MOBILITAT

21

Noves targetes d’autobús a partir del gener L’USUARI ES BENEFICIARÀ DE LES NOVES TARGETES T 10/30 I T 50/30. © AJUNTAMENT

es podrà utilitzar encara durant sis mesos) i els usuaris del El ple municipal de desembre ha aprovat la plena integració transport públic podran triar, a partir del 2012, la targeta al sistema tarifari del transport metropolità de l’àrea de de l'ATM que més s’avingui a les seves necessitats. Es Lleida (ATM). Així, a partir del gener canvien les targetes recomana per tant a l'usuari habitual de la T-10 municipal d’autobús urbà, ja que desapareixerà la T-10 de l'Ajuntament que la canviï per la T10/30 (si utilitza l'autobus més de 2 cops i es podran comprar les de l'ATM (principalment 10/30, 50/30 per setmana o més de 8 cops al mes); la T50/30 (si viatja 2 i T-Mes) que intenten afavorir l'usuari habitual del transport cops al dia o 42 al mes) o la T-Mes si viatja amb més periodicitat públic. El bitllet senzill continuarà vigent i costarà 1,10 ¤, durant un mes (entre 3 i 4 viatges al dia). mentre que es congelen les targetes bonificades per a col·lectius i es mantenen totes les El canvi de model del transport públic gratuïtes per a escolars i jubilats. Totes Els preus de les permetrà potenciar l’usuari habitual amb aquestes targetes continuen vigents. més baixes d’acord amb el nombre targetes socials queden tarifes de viatges que efectuï, alhora que amb Aquest canvi comportarà la desaparició congelats i es mantenen la mateixa targeta es podrà viatjar amb de la targeta T-10, que fins ara es podia els altres transports interurbans que recarregar i utilitzar per viatjar de les gratuïtes per a donen servei als municipis del voltant de manera indefinida. A partir del febrer Lleida (autobusos i tren). ja no es podrà recarregar (encara que escolars i jubilats


22

TURISMElapaeriagener2012

El turisme i les mercaderies, el futur de l’aeroport de Lleida-Alguaire

L’EQUIPAMENT REBRÀ AQUEST HIVERN UNS 16.000 ESQUIADORS. © PAERIA

L’alcalde de Lleida, Àngel Ros, ha destacat l’aposta de la Taula Estratègica d’Impuls de l’Aeroport de Lleida-Alguaire perquè aquest equipament esdevingui un punt d’arribada de turistes. Ros també ha valorat positivament que la Taula Estratègica, reunida el passat 13 de desembre, faci l’any vinent una avaluació de la capacitat

de Lleida-Alguaire com a aeroport de transport de mercaderies, bàsicament agroalimentàries. Aquest hivern l’operador Thomas Cook preveu transportar a Lleida uns 16.000 passatgers que aniran a esquiar a les pistes de la Val d’Aran i Andorra. Entre el gener i el novembre del

2011 han passat per l’aeroport 25.253 usuaris. La Taula Estratègica, formada per les institucions polítiques i econòmiques de Lleida, té l’objectiu de promocionar l’aeroport, avançar en el seu posicionament estratègic i redactar un pla de negocis que concreti les actuacions per fer.


24

OPINIólapaeriagener2012

INMA MANSO

Per abaratir l’IBI cal una nova revisió cadastral L'elevat increment de l'Impost de Béns Immobles a la ciutat de Lleida fa que sigui del tot necessari procedir a una nova revisió cadastral, amb la finalitat d'abaratir els rebuts de l'IBI i d'aquesta manera alleugerir la càrrega impositiva que suporten els ciutadans. En els darrers cinc anys el rebut de l'IBI a la ciutat de Lleida s'ha incrementat de mitjana en 129 euros. Aquesta dada avala la moció que va presentar el grup del PP, i que lamentablement va ser rebutjada per l'equip de govern socialista de la Paeria, en la qual es demanava que l'Ajuntament de Lleida constituís una comissió especial d'estudi per avaluar la reducció produïda als immobles de la ciutat a partir de la revisió dels valors cadastrals fets l'any 2005. Hem de recordar que els valors cadastrals dels pisos a la ciutat de Lleida són més elevats que els de Barcelona i Madrid. Actualment, els lleidatans paguem l'Impost de Béns Immobles més alt de tot Espanya i malgrat això el govern municipal continua ofegant amb impostos encara més les economies dels lleidatans. Viure a Lleida comporta pagar més pels impostos més importants, especialment per l'IBI, que si bé és cert que és la principal font d'ingressos municipals, precisament per aquest fet també és l'impost municipal que més afecta els ciutadans de Lleida.

Malgrat les dificultats en què estem immersos, us desitgem un bon Nadal i que el 2012 sigui un any generós en salut, treball i prosperitat per a tots els lleidatans i lleidatanes Quan els salaris es rebaixen i l'índex de l'atur és a les nostres terres el més alt que hem viscut mai, l'Ajuntament perjudica encara més la malmesa butxaca dels ciutadans apujant-los els impostos. Des del Partit Popular creiem que l'equilibri pressupostari ha de ser a costa d'una major austeritat i no pas a costa d'apujar els impostos com s'ha fet fins ara.


OPINIó

lapaeriagener2012

JOAN RAMON ZABALLOS

25

MARTA CAMPS

Responsabilitat i sentit comú amb els comptes públics

Nous carrers per a vianants a l’av. del Segre i Zona Alta

Contribuir que el teixit socioeconòmic de la ciutat prosperi i asseguri el seu benestar i la seva cohesió ha de ser la prioritat en l'aplicació del pressupost municipal per a aquest 2012 que ara comença i per al qual CiU es compromet a ser-ne el garant davant els lleidatans. Perquè més important que la seva aprovació és la gestió que se'n fa durant els mesos de vigència i vigilar si hi ha desviacions dels comptes públics sobre la previsió inicial del pressupost.

L'equip de govern de la Paeria continua fomentant una mobilitat més sostenible a la ciutat, que aposti per prioritzar els vianants i el transport públic, per estendre la xarxa d'aparcaments i per anar reduint els desplaçaments amb vehicles privats. El nou Pla de Mobilitat Urbana té aquests objectius alhora que continuem dotant la ciutat de més espais públics i de carrers pensats, bàsicament, per als vianants. És en aquesta línia que la Paeria ha remodelat l'avinguda Doctor Fleming en el tram comprès entre el passeig de Ronda i el carrer Alcalde Pujol, configurant un passeig més còmode i accessible i una ruta per als vianants fins a l’avinguda Onze de Setembre.

No és un bon començament que la Paeria es vegi obligada a pagar 10 milions d'euros aquest any pel venciment d'un endeutament que ja supera els 130 milions d'euros. Precisament, una alta amortització s'hauria d'haver fet en èpoques de vaques grasses i no pas ara, en què escassegen els ingressos i són més necessaris que mai. Però la sensació és que ara l'equip de govern és conscient que la festa s'ha acabat, com hem advertit reiteradament des de les files de l'oposició. No podem fugir d'estudi ni ser victimistes i hem de vetllar per un pressupost valent en la disminució de la despesa en temes secundaris i, d'altra banda, que sigui sensible en aquells temes que preocupen el ciutadà.

CiU serà el garant de la gestió del pressupost per vigilar si hi ha desviacions dels comptes públics sobre la previsió Més encara quan per enguany l'equip de govern socialista demanarà als ciutadans, tot i la posició contrària de CiU, un sacrifici extraordinari amb més taxes i preus públics i amb la pujada dels impostos municipals, entre els quals l'Impost de Béns Immobles (IBI). I tot això després d'haver-se disparat un 41,5% de mitjana en els últims cinc anys, amb rebuts i valors cadastrals que ja arriben fins a nivells de ciutats com Barcelona, segons s'ha publicat als mitjans de comunicació. Dit això, des de CiU tenim clar que, independentment de les diferències ideològiques que tinguem, toca remar tots en la mateixa direcció i no entrar en demagògies partidistes de curta volada. Feliç Any Nou a tothom!

Així mateix a primers d'any és previst que l'Ajuntament emprengui un seguit d'actuacions molt importants per als veïns i veïnes de la zona entre la Rambla Ferran i l’avinguda del Segre, com ara la reurbanització dels carrers Riu i General Brito, la millora de la plaça Sanaüja i la reforma i l’ampliació de la plaça ubicada entre els carrers General Brito, Riu i Maria Sauret. Aquestes actuacions, que s’emmarquen en el marc del Pla de Barris del Portal de la Magdalena-Noguerola, permetran millorar l’accessibilitat per als vianants, configurar nous eixos entre l'avinguda del Segre i Rambla Ferran, renovar tots els serveis i l'enllumenat i instal·lar nou mobiliari urbà.

Es promou la mobilitat amb l'ampliació de Fleming, la nova plaça Sanauja i la millora del carrer del Riu i General Brito La millora del carrer del Riu el transformarà en un vial prioritari per als vianants entre la Rambla Ferran i el parc dels Camps Elisis mitjançant la construcció de plataforma única, és a dir, voreres i calçada a la mateixa alçada separades amb pilones. La plaça Sanaüja, per la seva banda, canviarà totalment la fisonomia actual, ja que es reformarà íntegrament, es farà accessible i s'ampliarà cap a Maria Sauret i Alcalde Fuster, a més de renovar la jardineria i l'enllumenat. Aquesta actuació inclou la millora de la plaça que hi ha a la cruïlla d’aquest carrer amb els carrers General Brito i Maria Sauret. També a l’avinguda del Segre es milloraran les parts de voreres degradades i es faran els rebaixos per fer tots els passos de vianants accessibles.


AGENDA CULTURAL

1 DiUMENGE FIRA

VINE A CONÈIXER LES CARROSSES DELS REIS

“Cucalòcum-Cucaesport” (fins al 4 de gener de 2012). De 10.00 a 14.00 h i de 16.00 a 20.00 h. Pavellons 3 i 4 de Fira de Lleida. Organitza: Fira de Lleida.

TEATRE “Els Pastorets”. 18.30 h. Representació a càrrec d’AEMBelles Arts Teatre. Organitza: Teatre Municipal de l’Escorxador.

ESPECTACLE INFANTIL “Pinocchio del siglo XXI”. 18.00 h. A càrrec de la companyia Roseland Musical &Urano. Teatre de La Llotja. Organitza: La Llotja.

MÚSICA Pixie Dixie. 00.30 h. Cap d’Any al Cafè del Teatre de l’Escorxador. Organitza: Cafè del Teatre de l’Escorxador.

ACTIVITATS

Fins al 4 de gener, al Cucalòcum, el Parc de la Infància i la Joventut de Lleida que es desenvolupa als pavellons 3 i 4 de la Fira de Lleida, els Reis Mags donen l’oportunitat que els nens i nenes de Lleida, i tothom qui s’hi vulgui acostar, puguin visitar i conèixer les carrosses que formen part de la seva comitiva reial. Hi trobaran les 12 carrosses de la cavalcada dels Reis Mags: les carrosses dels reis i dels patges, la del correu, la del carbó, la de les joguines, la dels dormilegues, la del Banyetes, la de l’estel, etc. com també podran veure el camió de bombers que sempre acompanya la comitiva, entre d’altres sorpreses.

Visita guiada a l’Arborètum. Dissabtes, a les 11.00 h, i dimarts, a les 17.30 h. Inscripcions al telèfon 010. Organitza: Parc Científic i Tecnològic de Lleida. Visita guiada al Centre d’Art La Panera. Dissabtes, 12.00 i 18.00 h, i diumenges, 12.00 h. Organitza: La Panera.

EXPOSICIONS Concursos de pessebres i dels Reis Mags (fins al 4 de gener de 2012). Sala d’exposicions de l’Associació Res Non Verba. Organitzen: Associació Res Non Verba i Institut Municipal d’Acció Cultural. “Relats encadenats” (fins al 8 de gener de 2012). Centre d’Art La Panera. Organitzen: La Panera i IMAC. “R+R+R” i “Vanesa Moreno: Cassette is not dead” (fins al 8 de gener de 2012). Espai Minipanera. Organitzen: Centre d’Art La Panera i IMAC. “El museu com a pretext“ (fins al 15 de gener). Museu d’Art Jaume Morera. Organitzen: Museu d’Art Jaume Morera i IMAC.

MERCATS Mercat d’Artesans –Fira de Sant Esteve– (fins al 5 de gener). De 10.00 h a 20.30 h. Carrer Vila de Foix (davant de la catedral de Lleida). Organitza: Institut Municipal de Comerç, Mercats i Consum. Mercat de Nadal (fins al 8 de gener). De 10.00 h a 20.30 h. Avinguda Francesc Macià. Organitza: Institut Municipal de Comerç, Mercats i Consum.

CAVALCADA DE REIS El dijous, 5 de gener, tindrà lloc la tradicional cavalcada dels Reis Mags d’Orient que arribaran a Lleida a les 17.45 h a l’estació de trens. A les 18.00 h, a la plaça Ramon Berenguer IV, començarà la desfilada de Ses Majestats i tota la seva comitiva. Continuarà per la Rambla Ferran, l’avinguda Madrid, l’avinguda Blondel fins arribar a la plaça de Sant Joan. En aquest indret, com cada any, els Reis rebran personalment tots els nens i nenes que vulguin saludar Ses Majestats.


AGENDACULTURAL

lapaeriagener2012

2 DILLUNS CULTURA POPULAR Recollida de cartes del Camarlenc. 16.00 h: AV Pius XIIGermanor; 16.45 h: AV Mariola; 17.45 h: Assoc. Comerciants Zona Alta - Ricard Viñes; 18.30 h: AV Pardinyes, i 19.30 h: AV Camp d’Esports. Organitza: Institut Municipal d’Acció Cultural.

3 DImarts CULTURA POPULAR Recollida de cartes del Camarlenc. 16.00 h: AV Cavallers - AV Ereta; 17.00 h: Cucalòcum; 17.45 h: Col·lectiu Cultural de Cappont; 18.15 h: AV Cappont, i 19.15 h: AV Jaume I. Organitza: IMAC.

TALLER “Els smartphones com a eina de creació”. D’11.00 a 14.00 h. A càrrec de Jordi V. Pou i adreçat a joves de 13 a 16 anys. La Panera. Organitzen: La Panera i Institut Municipal d’Acció Cultural.

4 DImecres CULTURA POPULAR Recollida de cartes del Camarlenc. 15.45 h: AV Torres de Sanui; 16.15 h: Biblioteca Pùblica de Lleida; 17.00 h: AV Magraners; 17.45 h: AV la Bordeta; 18.30 h: Eix Comercial (carrers Alcalde Costa, Sant Antoni i Major), i 19.00 h: Paeria. Organitza: IMAC.

TALLER “Els smartphones com a eina de creació”. D’11.00 a 14.00 h. A càrrec de Jordi V. Pou. El taller va adreçat a joves de 13 a 16 anys. La Panera. Organitzen: La Panera i Institut Municipal d’Acció Cultural.

8 DiumENGE MERCATS “De l’hort a la taula”. De 9.00 a 15.00 h. Es desenvolupa a la plaça de Sant Joan. Organitzen: Medi Ambient i Comerç, Mercats i Consum. Mercat d’Art al Pati de les Comèdies. D’11.00 a 14.30 h. Es desenvolupa a la plaça de les Comèdies. Organitza: la Paeria.

EXPOSICIONS DE PESSEBRES Com ja és habitual per aquestes dates nadalenques, a Lleida es poden contemplar tot un seguit d’exposicions de pessebres organitzades per diverses entitats i agrupacions de la ciutat. A la capella del Peu del Romeu, seu de l’Agrupació de Pessebristes, des del 17 de desembre i fins al dia 6 de gener, de 17.00 a 20.00 h de la tarda, es poden veure diorames de mestres pessebristes, l’exposició de diorames del llegat de la mestra pessebrista Joaquima Barrufet, pessebres en miniatura del llegat de la mestra pessebrista Paulina Atmetller i la col·lecció de diorames del mestre pessebrista Emili Tordera. A la sala d’exposicions Res Non Verba, del 19 al 23 de desembre, d’11.00 a 13.00 h i de 17.00 a 20.00 h, es mostren els pessebres que han participat al XXXVII Concurs Infantil i Juvenil de Pessebres. També al Pati Gòtic de l’Institut d’Estudis Ilerdencs, del 9 de desembre al 6 de gener, s’exposen els diorames del LXXVII Concurs de Pessebres. D’altra banda, a la Biblioteca Pública de Lleida, del 13 de desembre al 6 de gener, es poden contemplar tot un seguit de diorames dissenyats p e r d i v e r s o s p e s s e b r i s te s lleidatans. Finalment, al Palau de la Paeria, del 13 de desembre al 6 de gener, s’exposa el grup escultòric del pessebre de l’Agrupació Ilerdenca de Pessebristes.

27


28

AGENDACULTURALlapaeriagener2012

Mercat d’Antiguitats i Col·leccionisme. Tots els diumenges de 9.00 a 14.00 h. Es desenvolupa a la Rambla Ferran. Organitza: Comerç, Mercats i Consum.

10 Dimarts XERRADA

CONCURS DE VíDEO EM SENTO FRI L’Ajuntament de Lleida, Ecoembes i Ecovidrio, fidels al Reciclatge Il·limitat, volen promoure, a partir d'un vídeo, bones pràctiques i situacions que facin que la gent se senti FRI fent la recollida selectiva de residus. Al concurs hi poden participar ciutadans de Lleida a títol individual o en grup. El contingut dels vídeos s'ha de basar en la recollida selectiva. Els treballs han de ser originals i inèdits i han de tenir una durada mínima de 20 segons i màxima de 3 minuts. Els participants poden penjar el vídeo al YouTube i entrar a www.emsentofri.cat i enviar-hi l'enllaç del vídeo. L’obra guanyadora serà premiada amb un iPad. La data límit de lliurament dels vídeos és el 16 de gener de 2012 a les 23.00 h. Més informació: www.emsentofri.cat

La Renda Mínima d’Inserció. 18.00 h. Xerrada per conèixer aquesta prestació. Casal de la Dona. Organitza: Regidoria de Drets Civils, Cooperació i Igualtat.

CURS Natació per a gent gran (fins al 20 de març). Dimarts i dijous, de 9.45 a 10.30 h. Piscina col·legi Episcopal. Organitza: Serveis Personals de l’Ajuntament de Lleida.

13 Divendres MÚSICA Guillamino. 22.30 h. Presentació del nou disc “Fang”. Cafè del Teatre de l’Escorxador. Organitzen: Cafè del Teatre i IMAC.

14 DiSSABTE ACTIVITAT Visita guiada gratuïta al Dipòsit del Pla de l’Aigua. 12.00 h. Inscripcions al telèfon 973 21 19 92. Organitza: Museu de l’Aigua de Lleida.

15 diumenge MÚSICA Cantata de Nadal “Els Pastorets”. 11.30 h. A càrrec de les corals infantils: Jesuïtes Lleida-col·legi Claver, Estudi de Música Montagut, Escola de Música Municipal de Linyola, amb la participació de la companyia de Teatre “La Ukimba” i alumnes de primer d’ESO del col·legi El Carme de Lleida. Organitzen: Auditori Municipal Enric Granados i Agrupació Ilerdenca de Pessebristes.

VISITA Visita familar a l’exposició “El museu com a pretext”. 12.00 h. Vista gratuïta després de la inscripció prèvia al telèfon 973 700 419. Organitzen: Museu d’Art Jaume Morera i Institut Municipal d’Acció Cultural.


AGENDACULTURAL

lapaeriagener2012

29

18 dimecres .MÚSICA Westdeutsche Simfonia. 20.30 h. A càrrec del pianista Jonathan Gilad, dirigida per Dirk Joeres. Auditori Municipal Enric Granados. Organitzen: Auditori Enric Granados i IMAC.

22 diumenge MÚSICA “Els contes de les mil i una nits… Scheherazade, la dignitat de la paraula!”. 19.00 h. A càrrec de l’Orquestra Simfònica Julià Carbonell de les Terres de Lleida. Auditori Municipal Enric Granados. Organitzen: Auditori Municipal Enric Granados i IMAC.

25 dimecres VISITA “La ciutat amb la mirada de les dones”. De 18.00 a 20.00 h. Visita guiada a diferents equipaments de la ciutat. Sortida del Casal de la Dona. Organitza: Regidoria de Drets Civils, Cooperació i Igualtat.

26 dijous XERRADA L’advocada respon. 18.00 h. Xerrada a càrrec de Paloma de Barrón. Casal de la Dona. Organitza: Regidoria de Drets Civils, Cooperació i Igualtat.

CINEMA Cafècurt. 21.30 h. Cafè del Teatre de l’Escorxador. Organitzen: Cafè del Teatre i IMAC.

28 Dissabte VISITA Visita guiada al Museu de l’Automoció RodaRoda. 12.00 h. La peça del trimestre està dedicada a Georges Irat, “La voiture de l’Elite”. Museu de l’Automoció Roda-Roda. Organitza: Museu de l’Automoció Roda-Roda.

IL·LUSTRACIONS © ALUMNES DE L’EMBA

CAsals de nadal La Regidoria d’Educació i Atenció a la Infància de l’Ajuntament de Lleida ha organitzat diferents casals per als petits, d’entre 3 i 11 anys, durant les vacances de Nadal on podran trobar activitats educatives com tallers i jocs. L’objectiu de l’activitat és oferir un espai educatiu en el temps de lleure durant aquestes dates per tal d’afavorir la conciliació entre la vida laboral i la familiar. Els casals es porten a terme als centres cívics de Balàfia i la Bordeta i a l’Aula Municipal de Teatre. Els casals s’organitzen en dos torns, el primer comença el dia 27 i acaba el 30 de desembre i el segon va del 2 al 5 de gener. Els horaris d’entrada són de 8.30 a les 9.00 h i els de sortida, de 13.30 a 14.00 hores. Més informació: Regidoria d’Educació i Infància. Telèfon: 973 700 618.


30

PACTESOCIALPERALACIUTADANIAlapaeriagener2012

Pacte social per a la ciutadania: anem junts per millorar Aquest mes de desembre la Paeria i els dos sindicats majoritaris de la ciutat de Lleida han signat el cinquè Pacte Social per a la Ciutadania 2011-2015, un document que recull els principis conceptuals per fer de Lleida una ciutat més participativa, més solidària, i més justa i més cohesionada socialment, on totes les persones puguin gaudir d’una bona qualitat de vida i trobin resposta a les seves necessitats. En temps de crisi econòmica, quan tantes famílies, parelles i joves ho passen molt malament, creiem que és positiu ratificar aquest acord, que exemplifica la unió d’institucions i agents socials per tal de sumar sinergies per combatre situacions desfavorables i avançar cap a una ciutat socialment més justa.

Aquest Pacte Social és com un ‘full de ruta’ que vol contribuir a donar respostes a aquells problemes que afecten el dia a dia de la ciutadania: començant per l’ocupació, però també fent especial incidència en l’habitatge, la formació, la conciliació de la vida laboral i familiar, la mobilitat o la protecció del nostre entorn.

te volem destacar la formació per a l’ocupació, clau de volta per capgirar la situació actual d’atur en la qual estem immersos amb unes xifres molt alarmants, especialment la desocupació que afecta els joves. En aquest sentit, cal continuar apostant pels diferents plans d’ocupació que promou la Generalitat o, al seu torn, el govern de l’Estat amb la finalitat d’oferir el màxim nombre de llocs de treball a la ciutadania. A més a més, i per mitjà d’aquest document signat per la Paeria, UGT i CCOO, hem d’activar polítiques d’ocupació local per tal que les empreses de Lleida contractin personal, específicament inclòs en col·lectius de joves que cerquen la seva primera ocupació i/o

El Pacte vol donar respostes als problemes que afecten la ciutadania: ocupació, habitatge, formació, conciliació de la vida laboral i familiar o mobilitat Des d’UGT tenim el ple convenciment que junts podrem caminar amb més fermesa per arribar a la meta final que ens proposem. Dels punts que recull aquest pac-

aturats de llarga durada. Un altre aspecte que continuarem abordant és la potenciació de la Formació Professional (FP), camí que l’Ajuntament de Lleida, amb

la col·laboració de sindicats i Generalitat, ja ha iniciat amb el Consell de la FP. Cal oferir a les empreses de Lleida professionals ben formats i dels àmbits que avui es demanen. Ho deia al començament i hi torno a insistir: hem d’anar tots plegats per tal de lluitar contra aquest marc econòmic desfavorable i, tant des de les institucions, com des dels agents socials, hem d’oferir tots els instruments que tinguem al nostre abast per millorar aquest panorama negatiu. Per aquest motiu és molt important destacar la clàusula ecosolidària, fruit de l’acord de les condicions de treball dels empleats públics del 2010-2012, i que és un mecanisme de responsabilitats socials i del qual Lleida ha de ser pionera. Amb aquesta clàusula, l’estalvi assolit anirà a un fons social per a necessitats relacionades amb la crisi actual. El primer Pacte Social que es va signar ja ha significat un avenç en aspectes com els de l’ensenyament, la igualtat, la mobilitat... Ens queda feina per fer, però partim de l’experiència que amb esforç, voluntat i sumant aconseguirem traçar un futur millor.

AVíS

Concurs de cartells de Carnaval La Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Lleida convoca el concurs de cartells per anunciar el Carnaval del 2012. Les obres han de tenir com a tema genèric el Carnaval i el text ha de ser “CARNAVAL-LLEIDA. Del 15 al 22 de febrer de 2012”. Els originals s’han de lliurar en format CD, del 2 al 9 de gener del 2012, a la seu de la Regidoria de Cultura (avinguda de Blondel, 64), de 9.00 a 14.00 h, o per correu electrònic a festes@paeria.cat

abans de les 24 hores del dia que acaba el termini. S’estableix un premi únic de 1.500 euros i el veredicte es donarà a conèixer el dimecres 11 de gener, a les 12.00 h. El jurat valorarà la idoneïtat temàtica respecte de la festa que representa i la ciutat on se celebra; la qualitat artística i tècnica, en què es tindrà en compte el tema, les imatges, els elements tipogràfics i la composició, i la seva funció com a cartell anunciador.

Tots els cartells presentats es mostraran a l’espai web www.paeria.cat/imac i els 10 finalistes s’exposaran del maig del 2012 al maig del 2013 a la sala Alfred Perenya de la Regidoria de Cultura. A més, la imatge del cartell guanyador i les dels 10 finalistes es publicaran a la revista de Festes de la Tardor. D’altra banda, del 25 de juny al 2 de juliol es podran lliurar els cartells que opten a concurs de les Festes de la Tardor 2012.


Butlletí de La Paeria - Ajuntament de Lleida  

Gener 2012

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you