Page 1

informatiu

Begues

Butlletí Municipal

maig 2010

Recull de les propostes del II Fòrum del PEB Pla Director de les Muntanyes del Baix Llobregat

www.begues.cat

Any XIV - Número 76

Èxit de participants a la Caminada de la Gent Gran


SERVEIS

AJUNTAMENT - Tel. 93 639 05 38 OFICINA D’ATENCIÓ AL CIUTADÀ De dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 hores Dimecres de 17.30 a 19.30 hores ALCALDIA, GOVERNACIÓ I HISENDA- Sr. Ramon Guasch Viñas Dijous i divendres de 10.00 a 14.00 hores alcaldia@begues.cat URBANISME, OBRES I HABITATGE Sr. Jordi Dolz Abadia Dilluns, dimarts i dimecres de 11.00 a 13.30 hores PARTICIPACIÓ CIUTADANA, COMUNICACIÓ I JOVENTUT Sra. Almudena Cano Rivas Truqueu per convenir dia i hora MEDI AMBIENT, MOBILITAT I TRANSPORTS Sr. Albert Coll Bayé Dijous de 18.00 a 20.00 hores Truqueu per convenir dia i hora SERVEIS I RECURSOS HUMANS, BRIGADA, VIA PÚBLICA, SANITAT, CONSUM i TURISME Sra. Maria Mercè Esteve Pí Truqueu per convenir dia i hora CULTURA, EDUCACIÓ I POLÍTICA LINGÜÍSTICA Sr. Francesc Sànchez Garcia Truqueu per convenir dia i hora ACCIÓ SOCIAL, ESPORTS, COOPERACIÓ I SOLIDARITAT, PROMOCIÓ ECONÒMICA I COMERÇ LOCAL Sr. Jaume Olivella Riba Visites: Dimecres i dijous tarda Truqueu per convenir dia i hora

CAP POU TORRE - Tel. 93 639 23 56 Unitat d’atenció a l’usuari: A.Perea / G.Fernández / I.Chacón /R.Delgado Servei de laboratori de 8 a 8.30h de dimarts a divendres Atenció continuada de 8.30 a 20.00 hores Servei d’atenció continuada al CAP Gavà1 de 20.00 a 8.00 hores - urgències Telèfon: 93 638 32 00 Medicina Familiar i Comunitària: Dra. Núria Gutiérrez / Dra. Pilar Gamarra/ Dra. Barbara Pina Infermeria Familiar i Comunitària: M. Cruz Farnós / Meritxell Areny/ Sónia Marin Aux. Infermeria: Rosario Garcia Rueda Medicina Pediàtrica: Dra. Adela Rueda Infermeria Pediàtrica: M. Àngels Sanz Llevadora: Begoña Carral (Cada 15 dies el divendres matí) Odontòlega: Marcela Leiva

PETIT CASAL -

Tel. 93 639 05 38

SERVEI OCUPACIÓ LOCAL (SOL) Visites concertades prèviament trucant a l’Ajuntament SERVEIS SOCIALS Telèfon: 93 639 05 38 GESTIÓ TRIBUTÀRIA Telèfon: 93 639 21 51

Tel. 93 639 05 38 Tel. 93 639 04 97 Tel. 061 Tel. 93 639 23 56 Tel. 93 638 32 00 Tel. 93 638 32 00 Tel. 061 Tel. 93 639 04 97 Tel. 93 639 05 86 Tel. 088 Tel. 93 639 10 90 Tel. 112 Tel. 93 639 12 91 Tel. 93 639 11 88 Tel. 93 639 08 15 Tel. 93 639 12 70 Tel. 93 639 00 00 Tel. 93 639 07 35 Tel. 93 639 21 15 Tel. 93 639 12 65 Tel. 93 639 05 38 Tel. 93 597 08 91 Tel. 93 639 09 46 Tel. 93 630 41 60 Tel. 93 639 03 29 Tel. 93 639 05 38 Tel. 93 639 25 53 Tel. 93 639 21 51 Tel. 93 638 32 16 Tel. 93 639 05 79 Tel. 93 639 10 17 Tel. 93 639 25 04 Tel. 93 639 01.85 Tel. 93 639 00 11 Tel. 93 639 07 48 Tel. 93 639 11 66 Tel 93 639 20 82 Tel. 900 71 07 10 Tel. 900 700 720 Tel. 900 77 00 77 Tel. 900 11 10 02 Tel. 902 24 02 02 Tel. 93 298 38 38 Tel. 902 023 393 Tel. 93 662 70 11 Tel. 93 635 03 03 Tel. 93 633 34 10 Tel. 606 341 935 Tel. 687 839 849 Tel. 627 799 715 Tel. 667 03 08 70

SUMARI

SERVEI DE CATALÀ Telèfon: 93 639 05 38

CAL PERE VELL -

Ajuntament de Begues Ambulància dels bombers Ambulàncies TSC Ambulatori Begues - CAP Pou Torre Ambulatori de Gavà Servei d’urgències CAP GAVÀ 1 (dissabtes de 9 a 20h) (diumenges, festius i urgències noc.) Bombers de Begues Farmàcia Mossos d’Esquadra Policia Local Servei d’emergències Veterinari (passatge Riera) Aixopluc Biblioteca Pública Milà i Fontanals Jutjat i Padró (Edifici Policia) Club Begues “Casino” Club de Tennis Begues Correus El Colomar Espai de la Gent Gran Vallgrassa, CEA Instal·lacions esportives (bar) CITELUM, avaries enllumenat (24 h.) Parròquia Petit Casal Piscina municipal Recaptació Begues Recaptacions Gavà Deixalleria Recollida de mobles i trastets Fundació Privada Col·legi Bosch Parvulari Col.legi Bosch Col·legi Sant Lluís de Pla i Amell Escola Pública Sant Cristòfor Llar d’Infants El Guinyol SES (Institut) Aigües de Barcelona (At. al client) Aigües de Barcelona avaries ENHER-FECSA avaries Telefònica avaries RENFE Informació Aeroport Informació Autobusos MOHN OTG Gavà Renovació DNI Castelldefels Tanatori de Gavà Taxi J.J.GONZÁLEZ Taxi E.ARDITE Taxi J.CASADO Taxi M.ESTEVE

Tel. 93 639 01 66

OSIJ - Oficina de Serveis d’Informació Juvenil Carrer Major, 14 e-mail: pij.begues@diba.cat De dilluns a divendres de 17.00 a 20.30 h Dimecres de 9.30 a 13.00 h i de 17.00 a 20.30 h. Ajuntament de Begues - Regidoria de Comunicació Edició: Quim Sitjà. Assesorament Lingüístic: Teresa Jardí Dipòsit Legal: B-38486-2007 - Paper ecològic i reciclat

3 - Editorial 5 - II Fòrum del PEB 6 – Reportatge Caminada Gent Gran 9 - Agenda d’activitats 14 – Grups Municipals 16 - Entrevista al Cap de la Policia Local


Butlletí Municipal Begues - maig 2010

L’any 2009 ha estat molt positiu a l’àmbit de la seguretat a Begues. Segons les dades que s’han extret de les estadístiques de la Policia Local i dels Mossos d’Esquadra, sortosament som un poble molt segur, potser un dels més segurs de la demarcació de Barcelona.

La conjuntura econòmica convida a ser una època menys tranquil·la i la majoria de poblacions han augmentat el nombre de petits furts i robatoris en cases i vehicles. Begues, afortunadament, està fora d’aquesta situació, ara bé, no podem badar.

Aquesta afirmació és avalada per la disminució de delictes i faltes durant l’any passat i la reducció dels accidents a la zona centre. Però el més important és que les dades demostren que estem un 30% per sota dels índexs de delinqüència de la província de Barcelona.

Hem d’estar preparats per si ens hem d’enfrontar a un creixement dels petits furts, repetim, no està previst, però sense baixar la guàrdia, en temps de vaques magres. Però juguem amb avantatge, som un poble petit, ons ens coneixem tots i aquesta particularitat permet actuacions molt ràpides.

Durant l’anàlisi d’aquestes dades a la Junta Local de Seguretat, amb la presència de responsables dels Mossos d’Esquadra, la Guàrdia Civil i la Policia Local, la delegada del govern a Barcelona i la fiscal en cap de la zona, van mostrar la seva sorpresa pels resultats, i així van transmetre la seva felicitació a l’alcalde de la població.

Hi ha un element fonamental en la prevenció: la col·laboració ciutadana. L’avantatge de ser un poble petit és que és fàcilment detectable una situació irregular i és en aquest moment que cal trucar a la Policia Local. El cos desplegarà el seu protocol d’actuació amb la màxima rapidesa.

L’augment de la seguretat compta amb dues raons fonamentals: l’esforç dia a dia de la Policia Local per preservar el nostre municipi i la coordinació policial d’aquest cos amb els Mossos d’Esquadra.

Ara toca gaudir de la qualitat de vida que tenim, per continuar essent un poble segur, probablement més segur d’allò que nosaltres mateixos ens pensem.

Acords de ple 28 d’abril de 2010 Ordinari - Aprovació esborrany de l’acta de data 17/3/10.

EDITORIAL

Begues, un poble més segur d’alló que ens pensem!

Obertura del registre de sol.licitants d’habitatge protegit

Improcedència inici expedient d’expropiació per ministeri de llei de terreny de la parcel·la 364 de Begues Parc, qualificat d’espai lliure. - Sol·licitud a la Direcció General d’Urbanisme de correcció d’errades materials del Pla General: Parcel·les 36, 37 i 364 de Begues Parc. - Ratificació expedient contractació obra Construcció d’un Centre de producció i acopi de Biomassa i sales de calderes pel CEIP Sant Cristòfor, la Llar d’Infants el Guinyol i la Piscina Municipal. - Modificació de crèdit 4/2010. Suplement de crèdit i crèdit extraordinari. - Aclariments sobre el Ple extraordinari del 24-2-10.

La sol.licitud es pofer a l’OAC o per internet

L’Ajuntament de Begues s’ha integrat al Registre la màxima transparència en els procediments i informar sobre de Sol·licitants d’Habitatge amb Protecció Oficial de la necessitat real d’habitatge a cada municipi. Catalunya. El servei permet fer la inscripció de tots els

El procés es pot fer a través de l’Oficina d’Informació al

- Contestació recurs de reposició interposat per la regidora del PP de Begues.

veïns i veïnes a la llista única per optar a un habitatge de Ciutadà de l’Ajuntament els dimarts i dijous o mitjançant el web que ha habilitat la Secretaria d’Habitatge de la protecció oficial.

- Precs i preguntes.

d’adjudicació i de transmissió d’habitatges protegits, garantir

El registre té com a finalitat facilitar els processos Generalitat. http://www.registresolicitants.cat

3


NOTÍCIES

Butlletí Municipal Begues - maig 2010

Els comerços poden obrir Reunió anual de la Junta Local de Seguretat en festius fins el 2014

La Junta està formada per la Policia Local, Mossos, Guàrdia Civil, alcalde, govern català i fiscalia La Junta Local de Seguretat celebrada preventiva feta per la Policia Local. el dia 25 de març va ratificar les En la mateixa trobada també es va La botiga al carrer es presenta el primer diumenge de mes

La Direcció General de Comerç de la Generalitat ha prorrogat per a quatre anys la qualificació de Begues com a zona turística a efectes d’horaris comercials. L’Ajuntament va sol·licitar l’extensió a principis de 2010, a fi i efecte de mantenir les mateixes condicions d’obertura dels establiments

durant tot l’any. Amb la resolució, els comerços de la població poden continuar obrint els diumenges i festius fins a l’any 2014. Cal recordar que l’Ajuntament, conjuntament amb l’Acib, han promogut la Botiga al carrer, l’obertura de parades al carrer Major i el passeig de l’Església el primer diumenge de cada mes.

Reconeixement públic a la Policia Local

actuacions policials esdevingudes a exposar l’increment de denúncies realitzades pels agents, sobretot per la Begues durant l’any 2009. En concret es va exposar la incorporació de l’aparcament restringit disminució dels delictes i faltes en a la plaça de l’Ateneu i el control de aquest període respecte l’any 2008, velocitat i alcoholèmia fet en conjunt una situació peculiar sobretot en amb el Servei Català de Trànsit. temps de dificultats econòmiques.

També es va informar de la reducció

La interpretació de les dades va dels accidents de trànsit dins el núcli provocar que la delegada del Govern urbà, traslladant-se a l’exterior, i la a Barcelona i la fiscal en cap de la disminució de les trucades telefòniques zona destaquessin la bona feina assistencials.

CatSalut es compromet a pagar aviat el nou CAP

Reunió dels representants del CatSalut i l’alcalde D’esquerra a dreta, J. Molina, E.Martin, l’alcalde, S.Ribas, el Cap de la Policia Local i la Jutgessa de Pau, abans de l’acte

4

Sergi Ribas, Eva Martín i José Molina, agents

de Castelldefels. La menció va ser per una

de la Policia Local de Begues, van rebre una

actuació a instàncies de la policia autonòmica

felicitació pública en el decurs del Dia de

l’octubre de 2009. L’acte va reunir unes

les Esquadres, celebració patronal de la

tres-centes persones, la majoria Mossos

Policia de Catalunya, el 20 d’abril al Palau de

d’Esquadra que també van rebre la menció

Congressos del Gran Hotel Rey Don Jaime

pública per la seva tasca professional.

L’alcalde Ramon Guasch, el director del Servei Català de Salut, Josep M. Sabatè i la gerent de l’àmbit territorial, Mónica Almiñana, s’han reunit per analitzar el retorn del cost de la construcció i mobiliari del CAP Pou Torre que l’Ajuntament de Begues va avançar per posar-lo en marxa.

En el decurs de la visita, els representants de la Generalitat han manifestat la voluntat de fer efectiu el finançament de l’ambulatori tant aviat com sigui possible. L’Ajuntament de Begues va avançar 1.555.249 euros fa més d’un any per disposar del nou servei sanitari del CAP.


El II Fòrum del PEB reuní uns seixanta veïns de Begues de totes les edats El dissabte 17 abril es va realitzar el II Fòrum del PEB al CEIP Sant Cristòfor assolint les expectatives de participació previstes. Unes seixanta persones de totes les edats es van apuntar a la jornada amb el lema Ser jove, ser gran a Begues: compartim els valors. L’acte va ser presentat per l’alcalde, Ramon Guasch i el regidor d’Educació, Francesc Sànchez. L’alcalde destacà el procés participatiu com un privilegi, ja que d’aquesta manera, els ciutadans i ciutadanes planifiquen el futur del seu poble. A continuació, els representants del Projecte Educatiu de Parets del Vallès i de Gavà van explicar les seves experiències en les seves poblacions. En concret Marta Garcia de Parets va dir que mitjançant el seu projecte, han creat un programa de ràdio i una coordinadora d’associacions de pares i mares. Josefina Pérez de Gavà va exposar que un dels treballs que han desenvolupat són els premis de qualitat educativa. Posteriorment, els participants es van distribuir en tres grups que van treballar qüestions concretes relacionades amb els valors, el patrimoni, l’entorn, la joventut, la vellesa

Presentació del II Fòrum

i d’altres. Després d’un temps de treball i debat els grups van perfilar les primeres propostes. El Grup Impulsor i la comissió Politicotècnica debatrà aquestes propostes i les retornarà a la ciutadania en forma d’actuacions.

PROPOSTES DELS TRES GRUPS DE TREBALL Actuacions destinades a conèixer el patrimoni natural i cultural que fomenti l’arrelament i la cura de l’entorn

- Fer un catàleg de les activitats de les diferents entitats. - Fer un arxiu fotogràfic de Begues: l’entorn, la gent, el poble, els costums... - Fer itineraris que senyalitzin l’entorn, els camins, les masies, els elements importants que quedarien recollits en un catàleg del patrimoni i fer una campanya, alhora, per mantenir l’entorn net.

Propostes per millorar la relació entre les persones i que, a la vegada, fomentin el voluntariat i l’ajuda entre els beguetans

- Organitzar una xarxa d’intercanvi de coneixements. - Festa anual “posa’t a la seva pell”, organitzada pels diferents col·lectius (joves, dones, discapacitats, immigrants...) i entitats de Begues.

Temps lliure i oci: què volem, què ens agrada i què podem fer els joves a Begues

- Creació d’un facebook del PEB on hi hagi una enquesta per detectar les necessitats que tenen els joves. - Creació d’un Consell d’Infants i Joves per aconseguir la seva participació.


Caminada de la Gent Gran

14 d’abril de 2010

Tots els participants de la caminada es van concentrar al pavelló poliesportiu

L’alcalde i regidors van donar la benvinguda als particiapnts de Ripollet, Lliçà, Esparreguera i Begues

El recorregut va ser per l’interior del bosc i vorejant els camps

La barraques de pedra seca restaurades van ser un dels punts d’interès

Més de 200 persones d’edat de Llicà d’Amunt, Esparreguera, Ripollet i Begues van participar el dia 14 d’abril en la caminada de la gent gran organitzada per l’Ajuntament de Begues. La jornada es va iniciar amb un esmorzar i van sortir del pavelló poliesportiu en direcció a Can Sadurní. L’excursió va vorejar les masies de Cal Jepet, Can Pau, Can Figueres, Can Farfai i van tornar per la Casota. Durant el trajecte es van fer explicacions dels llocs més emblemàtics com el Pi Gros, les barraques de pedra seca i detalls dels principals masos que es van trobar en el camí. La caminada va durar unes tres hores i no es va produir cap incidència. Un cop els participants van tornar al pavelló poliesportiu, van dinar i tot seguit van ballar i practicar jocs tradicionals. El dia 27 de maig se celebra la darrera Caminada de la Gent Gran a Santa Margarida i els Monjos organitzada per l’Àrea d’Esports de la Diputació. Les persones interessades es poden apuntar a l’Espai de la Gent Gran el dia 11 de maig.


Panoràmica del darrer tram de la Caminada de la Gent Gran

En la darrera part de la caminada es van vorejar algunes vinyes

El Pi Gros va ser un dels llocs més comentat pels participants

Els jocs tradicionals van cridar l’atenció dels participants

El ball final va ser un èxit


����������� ����������� ������������������� ������������������ ������������������������� ������������������������������������������������������������ �����������

������������������������������������������������������ ������������������

������������������� ���������������������������������������������������� ���������������������������������

����������������������������������������� �������������������������� ���������������������������������������������������������� ������ ���������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������� �����������������������������������������������

����������������������������������� �������������������

Vols adoptar una mascota? Tel. 93 639 05 38 ��������� ��������������������������������� �������������������������� ����������������������� ����������������� ��������������� ������������ ����������������� ����������������������������������� ����������������������� ������������������������� �������������������������������� �������������������������������������������� ���������������� ���������������� ������������������������� ������������������������

Gossa jove, creuada de pastor alemany, bon caràcter i estat molt saludable.

������������������������������������ ��������������

�������������������������������������������������������

���������������������������������������� ���������������� ����������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������� ������������������������ ������������������������

Gos petit creuat, mascle, d’uns dos anys. Molt sociable, ideal per a famílies amb nens, gent gran, etc.

1_A4.indd 1

10/3/10 13:56:25

Tothom hi pot participar. El termini de lliurament de fotos és el dia 21 de juny. El primer premi és una camarà fotogràfica. Més informació a la web del Consell Comarcal del Baix Llobregat www.turismellobregat.com - Hi col.labora l’Ajuntament de Begues


(

(agenda d’activitats) (maig 2010)

(2)

diumenge 10.00-14.00) COMERÇ La botiga al carrer carrer Major i pg. Església Org: Ajuntament de Begues i ACIB

12.00) FUTBOL CF Begues- Sant Esteve S. CF Camp municipal Org: CF Begues

(7)

divendres 17.15) INFANTIL Hora del conte La princesa ratolina (P4) Biblioteca Org: Bibl. Milà i Fontanals

(8)

dissabte

10.30-14.00 i de 16.00 a 18.00) DEIXALLERIA MÒBIL Davant del CAP Pou Torre Org: Ajuntament de Begues 23.30) MÚSICA Capaquí en directe Sala Annexa Org: Bar Capaquí i Ajuntament de Begues

(11)

(20)

(23)

17.30) SALUT Reunió del grup d’alletament i criança d’infants Areola (2n dimarts mes) L’Escorxador Org: Grup Areola i Ajuntament de Begues

15.30) CONSELLS DE SEGURETAT Xerrada P.Local i Mossos Espai de la Gent Gran Org: Ajuntament de Begues

TOT EL DIA) APLEC DE BRUGUERS Tota la informació a la pàg. 13 Ermita de Bruguers Org: Ajuntament de Begues i de Castelldefels

dimarts

(15)

dissabte 23.30) MÚSICA Begues Cabaret Elèctric Sala Annexa Org: Bar Capaquí i Ajuntament de Begues

(16)

diumenge 12.00) FUTBOL CF Begues- Sabadell CF Camp municipal Org: CF Begues

(18) dimarts

18.00) SALUT Xerrada sobre la prevenció del càncer (Presentació del programa de cribatges sobre el càncer de mama) L’Escorxador Org: ICO i Ajuntament de Begues

dijous

(21)

divendres 17.15) INFANTIL Hora del conte El drac del riu (P5) Biblioteca Org: Bibl. Milà i Fontanals

diumenge

(30)

diumenge 12.00) FUTBOL CF Begues- Molins de Rei CF Camp municipal Org: CF Begues

(22)

dissabte

00.00) MÚSICA Begues 60’s, 70’s, 80’s. Sala Annexa Org: Bar Capaquí i Ajuntament de Begues

(1juny) dimarts

15.30) SALUT Xerrada Què en sabem del nostre cos? a càrrec de la metgessa Mercè Laborda L’Escorxador Org: Ajuntament de Begues i Diputació de Barcelona

També podeu consultar les activitats a www.begues.cat i www.capaqui.es Tots els actes estan subjectes a modificacions de darrera hora alienes a la Redacció.

)


Cantada de caramelles el dilluns de Pasqua

Presentaci贸 del llibre Constructors de consci猫ncia i de canvi

Voluntaris per la llengua

Premis literaris SES Begues

Consell de Salut celebrat a Begues

Visita del SES a la pedrera CEMEX

25e. Dinar de la Gent Gran

Sant Jordi a la Biblioteca


Butlletí Municipal Begues - maig 2010

L’Ajuntament de Begues tallarà les canyes americanes del tram de la riera que va del pont de la Costeta al barri Campamà. L’actuació preventiva és per mantenir la capacitat hidràulica de la riera i afavorir la recuperació de les espècies de ribera. La trituració de la canya americana d’aquesta zona es realitzarà en tres fases i en el seu lloc es plantarà vegetació pròpia de l’entorn. El cost de la intervenció és de 1.687 euros.

L’atenció domiciliària municipal augmenta a 25 hores setmanals L’Ajuntament de Begues ha adjudicat el concurs per a dotar el servei d’atenció domiciliària municipal per a la gent gran i les persones necessitades a l’empresa Clece per uns 24.000 euros. Al concurs s’han presentat set empreses i el jurat ha optat per Clece amb experiència a municipis com Viladecans i Gavà. El nou servei s’amplia de 10 a 25 hores d’assistència setmanals i actualment hauran d’atendre 13 persones . La valoració d’aquests tipus de necessitats les avalua el departament de Serveis Socials.

Segon edició de l’Aula Activa de Feina L’Ajuntament de Begues ha organitzat un nou curs de l’Aula Activa de feina, per a 25 aturats que busquin treball. Les inscripcions es poden fer del 18 de maig al 25 de juny al Servei d’Ocupació Local, situat al Petit Casal, cada dilluns i dimecres de 10.00 a 14.00 hores.

Nou grup d’alletament i criança El grup de suport i alletament matern Areola ha iniciat les activitats amb una primera trobada on van assistir 13 persones. L’entitat té com a finalitat protegir, promoure i donar suport a l’alletament matern i una criança repectuosa, fomentant la participació activa de les dones en tots els àmbits de la societat creant espai de debat constant, intercanvi d’experiències i formació. El grup es troba cada segon dimarts de mes, serà el proper el dia 11 de maig, especialment amb dones i famílies amb infants.

Lliurament de claus del pisos protegits de Mas Pasqual

L’IMPSOL i l’Ajuntament

de Begues, promotors de la construcció dels 33 pisos de protecció

NOTÍCIES

Trituració de la canya americana de la riera

oficial a la zona de Mas Pasqual, el dia 5 de maig realitzaran el lliurament de claus dels habitatges als propietaris. Els pisos protegits de Mas Pasqual disposen de dues habitacions, sala, cuina, bany i accés al garatge per ascensor. La superfície mitjana és de 60 m2 i un dels pisos està adaptat per

Vista de la planta dels tres edificis i del parc urbà de 3.000 m2 que l’envolta

a persones amb mobilitat reduïda. La cuina és de gas,

plaques solars. El tres locals comercials de la

La promoció dels 33 habitatges possibilita la creació

però també compten amb

planta baixa sortiran a subhasta pública en els

d’un parc urbà d’ús públic de quasi 3.000 m2 a l’entorn

aigua calenta mitjançant

propers dies.

dels edificis.

Nou mirador a l’abocador del Garraf Els alcaldes de Gavà, Begues i el president de l’Entitat Metropolitana han visitat el darrer mirador del dipòsit controlat de la Vall d’en Joan a l’abocador del Garraf. La inspecció s’ha fet per donar a conèixer les noves ampliacions de la restauració de la zona, després de tres anys de la clausura de la instal.lació.

L’abocador està en fase de restauració

Celebració del Dia Mundial de la Salut El dia 10 d’abril es va celebrar el Dia Mundial de la Salut amb nombroses activitats. Les carpes de l’Agència de Salut Pública de Catalunya, el Cap Pou Torre, l’entitat de la lactància i criança Areola i l’Ajuntament de Begues van oferir informacions sobre diversos aspectes de prevenció, protecció i promoció de la salut. Al llarg del matí es van organitzar activitats de ioga, pilates i una master-class d’aeròbic. Per tancar la jornada es va presentar una xerrada sobre com deixar de fumar i un taller per a les persones afectades de fibromiàlgia. Els actes de la jornada van rebre el suport del Director Gral. de Salút Pública, Antoni Plasència i la directora del Servei Regional d’APSCAT,Margarida Arboix.

La jornada va rebre el suport de representans del Departament de Salut de la Generalitat

11


Butlletí Municipal Begues - maig 2010

Emma Espino Bonilla ha estat la guanyadora dels 400 euros pel concurs del cartell de la Festa Major 2010. El premi es va lliurar el dia 24 d’abril en la festa de Sant Jordi on la Coral Montau va realitzar un acte poeticomusical.

10 ajuntaments de la comarca s’han subscrit a l’acord

L’Ajuntament de Begues ha aprovat inicialment el Pla Director de les Muntanyes del Baix per a les actuacions municipals en el sòl no urbanitzable de muntanya. L’acord s’ha subscrit amb deu ajuntaments i el Consell Comarcal del Baix Llobregat en el Conveni Marc per a la col·laboració en la protecció, millora i gestió integrada de les zones

Lliurat el premi del concurs de cartells de la Festa Major

NOTÍCIES

Pla Director de les Muntanyes del Baix

agrícoles i forestals de les Muntanyes del Baix. L’objectiu del conveni és articular una estratègia conjunta en les mesures de preservació i millora de les condicions naturals i la dinamització de les activitats pròpies dels espais agrícoles i forestals en l’àmbit no urbanitzable que es defineix com a Muntanyes del Baix.

Homenatge per la Festa de la Gent Gran

Les organitzadores de la Festa de la Gent Gran, coordinades per Carmina Cano, van ser homenatjades pels 25 anys de dedicació a l’activitat.

Aplec a l’Ermita de Bruguers - 23 de maig de 2010 11.15 h - Missa Solemne a l’ermita de Bruguers acompanyada per la Coral Margalló (Castelldefels) 11.45 h - Concert de Cant Coral, a l’ermita, a càrrec de les Corals Marinada, Ventijol, Germanor i Sant Jordi de Castelldefels i la Coral Montau de Begues, i de les seves corals infantils i juvenils. 13.30 h - Balls de cintes i de panderetes, colles de bastons, geganters, castellers, gralles, colla de bombos de l’Agrupació de Cultura Popular de Castelldefels i els grups de geganters, grallers i capgrossos de Begues. 14.30 h - Botifarrada amb mongetes per a 500 persones a l’esplanada davant de l’ermita de Bruguers. Preu Tiquet: 3 euros. 16.30 h - Ballada de Sardanes amb la Cobla Baix Llobregat a l’esplanada davant de l’ermita de Bruguers. L’Aplec està organitzat pels Ajuntaments de Castelldefels i de Begues, amb la col·laboració de les entitats Agrupació Cultura Popular de Castelldefels, Geganters, capgrossos i grallers de Begues, les corals Montau de Begues, i Margalló, Marinada, Ventijol, Germanor, Sant Jordi de Castelldefels, Grup Sardanista de Castelldefels, Grup Sardanista de Begues, Centre Excursionista Rocanegra, CAA Cal Ganxo.

13


GRUPS MUNICIPALS

Butlletí Municipal Begues - maig 2010

No volem una antena de telefonia mòbil a l’edifici de la brigada municipal Encara que ja fa temps que es va presentar l’estudi que LOCALRED va fer pel municipi de Begues, “Estudi d’ordenament de les infraestructures de radiocomunicació”, ara que ja es imminent la col·locació d’una d’aquestes antenes en l’edifici que s’està construint per a la brigada municipal i per diverses entitats del poble (Tallers el Colomar, Cuca Fera, joves pel Nadal, etc..), potser és un bon moment per respondre algunes qüestions que entenem no han estat aclarides. Aquest estudi valora unes possibles ubicacions d’antenes proposades per l’Ajuntament tenint en compte les companyies que intervenen en el territori, per aconseguir la millor cobertura i amb l’impacte més controlat possible. Abans de continuar deixem clar que per progressar hem d’adaptar-nos als nous avenços i tecnologies de la comunicació, que ens fan a tots la vida un xic més fàcil, i per tant acceptem que és necessari trobar solucions, ubicar noves antenes de telefonia mòbil i millorar així la cobertura del nostre municipi que en alguns punts és escassa. Dit això, ens remetem al criteri que en el seu moment va fer inviable la col·locació d’una antena en l’edifici públic del Petit

Casal. La proximitat a zones sensibles, com diu la normativa (escoles, zones obertes de jocs, parcs públics, residències, etc.), estan regulades no acceptant en cap cas una distància inferior a 100 m. Per aquest motiu, el mateix estudi desestima la ubicació d’una antena a l’edifici de la policia local perquè no compleix la separació establerta amb el CAP , amb els Tallers el Colomar i amb el futur equipament projectat de Centre Cívic (s’oblida que també hi ha l’equipament de l’antic Escorxador). Aleshores ens preguntem, si la ubicació del futur edifici de la Brigada municipal segueix estant en una zona critica, tenint en compte la proximitat del pati de l’equipament de Cal Pere Vell, la proximitat dels jocs infantils de la zona industrial i que el propi edifici acull tallers i activitats per a nens, joves i grans, per què aquest emplaçament és adequat?, per què no es planteja una ubicació de les antenes, fora del sòl urbà, requalificant una zona per a serveis tècnics, i que ens deixaria a tots més tranquils?. A ningú no se li escapa que si l’afectació a la salut no és mesurable, doncs no existeix cap informe que ho certifiqui, tenim la por al cos quan la veiem a la vora. La sensibilitat

vers aquest tema està a flor de pell, i ens és difícil no tenir dubtes des del moment que la normativa parla de zones sensibles. ¿Quina diferència hi ha entre un infant que jugui al pati de l’escola (zona sensible), o bé al jardí de casa seva, si a més l’estada en el jardí potser té més durada que el temps de pati de l’escola?, i si les residències també són zones sensibles, quina diferència hi ha que en aquest jardí hi juguin nens o bé el gaudeixin gent gran?. No oblidem que la zona industrial està al vell mig del centre del poble, envoltada de zona residencial.

Grup Municipal de BA-UPB

Sin reparar gastos Hace apenas dos meses el Gobierno Local de Begues integrado por IC-V, CiU y ERC llenaba las páginas del boletín municipal, Informatiu Begues, con el titular “El pressupost

14

muncipal de l’any 2010 es redueix un 11 %”. Esta información ha quedado obsoleta y contradicha dos meses después. En el pleno ordinario de abril se incluye un punto para la aprobación de una modificación de crédito que asciende a 2.259.038,90 euros. Más del 25% de incremento en los números que el Gobierno Local aprobó y dio por buenos hace tres meses. Quiero destacar que sólo el apartado que recoge las partidas de crédito extraordinario, asciende a 618.549,90 euros(en el mismo boletín de febrero se destacaba, enfáticamente, el ahorro de 600.000 euros en los gastos de este año). Pero lo más grave es que esta cantidad de euros corresponden a gastos como: Ampliación de la Llar d’Infants (229.000 euros); adquisición de mobiliario para el Magatzem d’Entitats (68.680 euros). Queremos destacar estas dos cantidades porque nos parece una falta de respeto a la inteligencia de la ciudadanía de Begues. Y decimos esto porque en la misma publicación de febrero, donde se destaca el recorte

del gasto, el reportaje central recogía todas las obras que se atribuye este equipo de gobierno en las que se incluyen la Llar d’Infants i el Magatzem d’entitats. Por lo tanto no pueden alegar que han sido partidas de urgencia o de última hora. También se recoge en este crédito extraordinario una partida de 75.200 euros para la mejora de la zona deportiva; 52.450 euros para la compra de una trituradora; 60.000 euros para la adquisición de programas informáticos… en fín sólo se trata de más de 180.000 euros que nadie había previsto que se tenían que gastar. Pero no quiero dejar de destacar una partida que, no acierto a adivinar el porqué, y que me ha dejado atónita, es un apunte de 50.000 euros destinado, y nunca lo adivinarían, AL CARRIL BICI. Estoy en la certeza que hubiese salido mucho más barato construir un circuito de Fórmula 1 en lugar del carril para bicicletas. Y ahora pasamos a detallar alguno de los destinos del suplemento de crédito que se aprueba en el Pleno del mes de abril. El total de este suplemento asciende a 1.640.489 euros. Destaca sobre todas las partidas la destinada a la construcción del Centre Cívic 893.000 euros cantidad que se tiene que sumar a los 1.973.391 euros que se recogían en los presupuestos para 2010. Sólo representa un 50 % más que lo previsto. ¡¡¡¡ Buena vista y mejor cálculo!!!!

señores y señoras del Gobierno de Begues. Y no me gustaría acabar este artículo sin destacar los 144.464 euros que incrementan el precio de la instalación de aprovechamiento energético de la biomasa. Según nuestros cálculos el periodo de amortización de esta instalación se sitúa, antes de este aumento del coste, en 195 años. Calculen ahora bastantes más. Sólo puedo decir que aspiro a estar el día en que se acabe de amortizar esta obra. Quiero manifestar mi total rechazo a las tácticas que este Gobierno Local de IC-V, CiU y ERC está utilizando. Venden como un éxito lo que tres meses después resulta una auténtica sangría para las arcas de este pueblo. No quiero dejar de mencionar que a veces si hay imprevistos pero lo que no es de recibo es que lo que era un ahorro del 11 %, gracias a la buena gestión del Gobierno, ahora, aun estamos en abril y quedan 8 meses de este año con lo que podemos asistir a más ampliaciones, es un incremento del gasto del 25% que no sabemos cómo haremos frente. Sin hablar ya del momento de crisis económica general. Pero está claro que nuestros mandatarios locales no sufren: INVITA LA CIUDADANÍA DE BEGUES. Fina Redondo Portavoz del GM del PPC www.ppbegues.es - ppbegues@ppbegues.es


Butlletí Municipal Begues - maig 2010

Fer política no és senzill, suposa treballar sobre finalitats

no tenim dubte de quins són els valors que l’oposició ha

ètics, una crítica que s’adreci a l’alcalde, a les regidories

ètiques, aquelles que contemplen i promouen el bé

triat. Malauradament fan un ús enganyós de les xifres,

de l’Ajuntament i a l’acció de govern que estem duent a

comú, que beneficien el conjunt del municipi alhora que

mostrant una realitat inexistent per exemple quan parlen

terme, que qüestioni tots els vessants que es considerin

protegeixen els grups socials específics, mirant de donar

dels sous dels càrrecs electes, sous que durant el mandat

necessaris des del punt de vista de l’oposició. Però en

resposta a les necessitats i al benestar de les persones.

d’ICV s’han reduït sensiblement, igual que ha passat amb

cap cas, no pot ser una crítica basada en acusacions

Per tant, en política hauríem de potenciar aquests valors i

d’altres despeses que eren innecessàries per un municipi

gravíssimes fetes de manera impune, ni tampoc fetes des

situar-nos ben lluny de la defensa permanent dels interessos

com el nostre (l’alcaldessa cobrava 47.234,74 euros bruts

de l’absoluta manca de veracitat, manipulant les xifres

propis, de la desqualificació sistemàtica i malintencionada

l’any 2007 i actualment el sou de l’alcalde és de 43.952,44

econòmiques fins a límits inadmissibles.

com a forma de crítica política, i també, hauríem de buscar

euros, les despeses de protocol superaven els 35.000

Amb aquesta forma de fer oposició malversem la política i

el rigor de la informació que transmetem a la ciutadania.

euros i actualment són de només 2.500 euros, etc.).

les nostres tasques, tant si governem com si no, embrutint

Els grups polítics de l’oposició tenen el dret i el deure

També podem llegir com s’acusa clarament l’alcalde de

allò que pretenem defensar. No podem pensar que tot

d’examinar l’acció del govern, de confrontar-la amb els

prevaricador i delinqüent, acusacions extremadament

s’hi val per guanyar vots, perquè de ben segur, l’únic que

seus propis criteris i visions polítiques, així ho enteníem

greus i, més, per ser fetes des dels butlletins dels grups

podrem aconseguir és el desinterès de la ciutadania vers

quan no governàvem i així ho entenem ara que formem

polítics de Begues Actiu i del Partit Popular. Tot això

la política que tant els afecta i que tant els ha de motivar.

part del govern.

explicat a més amb un llenguatge barruer que no és

Simplement, no tenim dret a fer-ho.

En l’exercici d’aquesta acció fiscalitzadora, quins valors vol

desitjable per adreçar-se a la ciutadania, ni tampoc per

posar en joc l’oposició?

fer política sense degradar-la.

Si llegim els butlletins que darrerament se’ns han embustiat,

Des d’ICV reclamen una crítica política feta des dels valors

GRUPS MUNICIPALS

Els valors quan fem política

Grup Municipal d’ICV

On som, d’on venim i cap on anem Encara falta un any per les eleccions municipals i pocs mesos per les Eleccions al Parlament. La feina del dia a dia no s’atura en absolut, nosaltres ho tenim molt clar, el calendari electoral no ha d’afectar el servei al ciutadà i no ens ha de fer canviar el nostre tarannà. Però, desgraciadament, sembla que alguns ja han desenterrat les destrals de guerra. Comença la invasió de butlletins a les bústies de les cases, alguns en dos dies de diferència i dient les mateixes coses, només canvia el nom del partit que el signa (ja el podrien fer plegats, seria un bon estalvi de paper). Aquest és el joc democràtic.

L’obligació de l’oposició és fiscalitzar la tasca de l’equip de Govern, presentar alternatives, propostes, criticar les decisions si no els semblen adequades. Es pot fer demagògia populista, dir que es pot millorar la seguretat ciutadana posant un Guàrdia Civil a cada cantonada, o enredar la gent dient que és millor pagar un lloguer, a tenir un local municipal propi per les entitats. Però el joc democràtic té una norma no escrita que la gent detecta de seguida i castiga a qui no la practica : “l’ètica”. Últimament, ha aparegut al nostre poble una manera de “fer política” que desconeixíem, una manera bruta, on sembla que tot val. Es publiquen butlletins on només existeix l’insult i la desqualificació com a norma. Pots mentir a la gent molts cops, que

al final alguna cosa quedarà.... intentar ridiculitzar a l’adversari polític amb fotografies manipulades... Aquestes són les formes d’alguns que pretenen ser els representants dels beguetans. Amb aquestes formes aniran a demanar subvencions a la Generalitat? Com sempre hem fet, defensarem idees amb arguments, criticarem fets amb dades, atendrem a qui ho sol.liciti, però no participarem en guerres brutes. Begues no s’ho mereix.

a Begues: compartim els valors”, que resulta molt escaient donada la crisi de valors i l’individualisme que imperen en la nostra societat actual. L’educació ha de tornar a esdevenir l’eina principal de transformació de la societat, com va ser durant els temps de la República, per construir un poble més humà, més lliure i més igualitari. Hi ha factors molt importants com els grans mitjans de comunicació i determinats interessos empresarials que hi juguen en contra. Però enfront d’això tenim el repte de situar l’educació per davant d’aquests interessos per construir un món millor. Cultivar una escala de valors basada en la fraternitat, la cultura de la pau, la democràcia i el pensament crític; obrir l’escola a l’entorn per afavorir la identitat, la integració i la cohesió; combatre el fracàs escolar

a través de la coresponsabilitat de les famílies i construir un poble més humà amb la implicació de tota la ciutadania, són les principals tasques que hem d’afrontar. El PEB és una bona eina que tenim per fer-ho, aprofitem-la!

Mercè Esteve Portaveu del Grup Municipal de CiU www.ciubegues.cat, info@ciubegues.cat

L’educació és cosa de tots! La signatura del Pacte Nacional per a l’Educació i l’aprovació de la Llei d’Educació de Catalunya han obert la porta perquè l’educació faci un nou salt endavant i aconseguir anar més enllà de les parets dels centres educatius. Sens dubte les escoles estan fent una bona tasca pedagògica però s’està demostrant insuficient. La LEC ens brinda noves oportunitats com són la formació permanent, la coresponsabilitat de les famílies, la implicació dels ajuntaments i obrir l’educació a l’entorn. El passat dissabte 17 d’abril es va celebrar el II Fòrum Educatiu de Begues que en el marc del PEB intenta construir un poble millor des d’un punt de vista humà i que requereix de la implicació de tothom. A proposta del Grup Impulsor del PEB, el lema del II Fòrum va ser “Ser joves, ser grans

Grup Municipal d’ERC

15


ENTREVISTA

Paco Navarro Martínez, cap de la Policia Local de Begues

Hem d’aprofitar el fet de ser un poble petit per rebre la col.laboració dels veïns L’any 2009 la tasca de la Policia Local de Begues ha estat especialment positiva. Amb la incorporació dels Mossos d’Esquadra, en un esforç de coordinació de tasques, s’han reduït els delictes i les faltes. Amb realisme i sense sensacionalisme, Franscisco Navarro parla de multes, controls d’alcoholèmia, consum de drogues, incivisme i felicitacions. També destaca la solidaritat i el sentiment d’identitat dels veïns de Begues i reclama la col·laboració per fer front a possibles situacions delictives que es puguin produir al municipi. De l’entrevista es pot concloure que Begues és un poble segur, potser més d’allò que nosaltres mateixos ens pensem. La valoració de les dades de l’any passat per la Junta Local de Seguretat ha estat satisfactòria? L’any 2009 ha estat molt positiu per la disminució de delictes, faltes i la dispersió dels accidents de trànsit a causa de l’aplicació del Pla de Mobilitat. La implantació dels Mossos d’Esquadra a la nostra zona i l’esforç en la coordinació amb la Policia Local, han donat aquests bons resultats que afavoreixen la seguretat a Begues. Què pot trigar un equip dels Mossos a actuar al nostre poble?. Amb l’experiència del 2009, entre 5 i 15 minuts, segons el trànsit de la carretera que puja de Gavà. Amb ells compartim vigilància, comunicació directa amb els serveis d’investigació, informació. La col·laboració és molt positiva. Podem dir que Begues és un poble segur? Jo crec que és el poble més segur de la comarca i les dades demostren que els índexs de delictes estan un 30% per sota que els municipis de la província de Barcelona. La fiscal en cap de la zona i la delegada del govern, sorpreses dels resultats, ens van felicitar.

Però per exemple, hi ha incivisme! L’incivisme no és tan sols una tasca de control policial, hi intervenen l’educació de la família, les escoles i tots els agents socials. Dit això, l’incivisme és no recollir els excrements dels nostres gossos al carrer, embrutar, trencar el mobiliari urbà... En contra de l’incivisme, jo he detectat que les persones de Begues són molt solidàries i tenen una consciència de poble, de pertinença molt alta. Comptem amb prou places d’aparcament a la zona centre? No podem parlar de problemes d’aparcament a Begues. Amb la reestructuració dels sentits dels carrers amb el Pla de Mobilitat s’han creat més de 200 llocs. L’horari regulat d’estacionament a la plaça de l’Ateneu ja funciona, després d’un temps d’adaptació dels conductors. Tan sols s’ocupa totalment en els horaris d’entrada i sortida dels centres d’ensenyament, però és molt puntual. La Policia Local posa moltes multes? No, a més no hi ha afany recaptador, però sí coercitiu. Hem de regular la convivència i hi ha casos que no podem

deixar de sancionar. Primer fem la tasca informativa i posteriorment denunciem. Hi ha un excés de velocitat dels vehicles al seu pas per la variant? No. Alguns conductors superen els límits, però no més del 20% que és el marge que donem en els controls periòdics que fem amb el radar. Els resultats dels controls d’alcoholèmia són preocupants. Tenim droga a Begues? La gent cada vegada té més consciència que beure alcohol i conduir no es pot fer. L’any 2009, de 300 controls tan sols en van sortir 10 de positius. Quant a la droga, el que hi ha és consum, però tràfic no. Darrerament, el departament d’Interior va destacar l’actuació de tres agents de la Policia Local. Van ser felicitats públicament en el Dia de les Esquadres. És un estímul per la feina ben feta, aplicant els protocols rigorosament, malgrat que en ocasions és difícil en un poble petit, ja que ens coneixem tots. Nosaltres però, hem de fer la nostra feina tant bé com puguem. La incorporació a la xarxa Rescat que ha representat?

Tan sols un exemple, el dia de la nevada a Begues es van tallar les comunicacions per telèfon mòbil i mitjançant la xarxa Rescat vam poder conèixer els talls a les carreteres i posterior obertures de vies, intervencions de màquines llevaneus... La comunicació és directa amb els Mossos, Bombers, Servei d’Emergències Mèdiques i d’altres que s’incorporaran. La plantilla de policies és l’adequada per un poble com el nostre? Actualment som 11 agents i anem justos. La incorporació d’un professional més es nota molt, segons l’experiència que vam tenir l’any passat. En temps de crisi hi ha més delinqüència? A Begues no, però per les informacions de què disposem, a altres llocs s’han incrementat els petits robatoris pel carrer, cases o a l’interior dels vehicles. Davant de possibles canvis, demano la col.laboració de la gent. Quan vegin alguna cosa, moviment o situació que els preocupi, jo els convido que truquin a la Policia Local i nosaltres ja farem el nostre protocol d’actuació. Hem d’aprofitar el fet de ser un poble petit per rebre l’ajuda dels veïns. Q.S.

Butlleti municipal maig 2010  

Butlleti municipal maig 2010

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you