Page 1

EL ERIZO Si olvidas el futuro pierdes el presente

FITXA DE LA PEL.LÍCULA (1 punt)

Títol: Any: Direcció: Durada:. Guió: Producció executiva: Música: Fotografia: Muntatge: Direcció artística: Vestuari: Intèrprets:

SINOPSI ARGUMENTAL (màx. 5 línies) (1 punt)

TEMES DE DISSERTACIÓ O TEXT EXPOSITIU-ARGUMENTATIU (8 punts) Trieu entre un d’aquestos temes per fer el vostre anàlisi filosòfic en la forma d’un text expositiu-argumentatiu en el qual utilitzeu com a referència la pel.lícula i els vostres coneixements de l’assignatura estudiats durant el trimestre. L’extensió máxima será 450 paraules escrites a tamany 10. Cal seguir les pautes sobre la tipología del text expositiu-argumentatiu treballades en castellà.

1. 2. 3. 4.

Majors i menors d’edat Qui som i qui semblem ser La felicitat El suicidi

La elegancia del erizo dissertacions  

1. Majors i menors d’edat 2. Qui som i qui semblem ser 3. La felicitat 4. El suicidi Trieu entre un d’aquestos temes per fer el vostre anàli...

La elegancia del erizo dissertacions  

1. Majors i menors d’edat 2. Qui som i qui semblem ser 3. La felicitat 4. El suicidi Trieu entre un d’aquestos temes per fer el vostre anàli...