Page 1

NOM DE L’ALUMNE : ........................................................................................................................................................... Ompli aquesta graella a partir del llibre de text i dels recursos on-line que indica al dossier del treball en grup.

CORRENTS ÈTIQUES

EUDAIMON ISME

RELATIV ISME MORAL

ESTOICISME

Filòsofs més Representatius . Època.

IDEES FONAMEN TALS


HEDONISME

UTIL I TAR IS ME

FORMAL ISME ÈTIC


ÈTICA DE SPINOZA

Graella teories ètiques  

Quadre per organitzar la informació bàsica sobre algunes teories ètiques. Primer batxillerat.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you