Page 1

Ghost project 2012: GET REAL!

International Talent Competition

„Ghost project“ i „Young Balkan Designers“ ulaze u proizvodnju. Konkurs je otvoren od 15. februara do 31. marta 2012. Posle šest godina rada na otkrivanju i promovisanju mladih talenata na polju dizajna u Srbiji, Balkanu, a nedavno i na međunarodnoj sceni, kulturna organizacija MIKSER se odlučila za novi značajan korak u podršci inovativnih dizajnerskih ideja – pokretanje sopstvene proizvodnje pod nazivom „Mikser Design“, sa dve proizvodne linije „Ghost“ i „Young Balkan Designers“.

OPIS KONKURSA

Ovogodišnji slogan projekta glasi „GET REAL!“ („Budi realan!“). Pokretanjem nezavisne proizvodnje MIKSER intenzivira svoje aktivnosti u plasiranju projekata mladih dizajnera na tržište. „GET REAL!“ je poziv dizajnerima da preuzmu svoj deo odgovornosti, te društvene izazove i ekonomska ograničenja prihvate kao inspiraciju za rešenja koja otvaraju nove mogućnosti u turbulentnim vremenima. Nameštaj, rasveta, elementi enterijera i novi materijali nastali reciklažom koji nude inovativna, ali pre svega racionalna rešenja svakodnevnih problema biće ocenjeni po sledećim kriterijumima: • inovativne karakteristike proizvoda koje unapređuju kvalitet savremenog života, • ergonomija, • racionalni troškovi proizvodnje • proizvodni proces koji ne ugrožava životnu sredinu.

mikser.rs


NAGRADA (krug 1): NAGRADA (krug 2): IZLOŽBA „GHOST PROJECT“ PRODUKCIJA Odabrani projekti u prvom krugu konkursa biće deo centralne izložbe talenata pod nazivom Ghost Project, a za vreme Mikser festivala, najvećeg regionalnog festivala kreativnosti i inovativnosti u Jugoistočnoj Evropi. Mikser festival se održava u Beogradskom kreativnom kvartu Savamala, od 25. maja do 2. juna, 2012. godine.

Tokom 9 dana festivala, žiri Miksera kojim predsedava priznati industrijski dizajner Konstantin Grcic će odabrati projekte koji će se proizvesti pod novom nezavisnom etiketom „Mikser Design“ za dve kolekcije „Young Balkan Designers“ - regionalna kolekcija i „Ghost Project“ - međunarodna kolekcija.

USLOVI KONKURSA

Međunarodni konkurs je otvoren za dizajnere do 35 godina starosti, iz celog sveta. Na konkurs se možete prijaviti samostalno ili kao grupa autora. Možete da konkurišete sa više radova. Dizjaneri iz Albanije, Austrije, Bosne i Hercegovine, Bugarske, Hrvatske, Grčke, Mađarske, Makedonije, Crne Gore, Rumunije, Slovenije i Srbije mogu da konkurišu za regionalnu kolekciju „Young Balkan Designers“. Pobednici svih zemalja su kvalifikovani za međunarodnu kolekciju „Ghost Project“. Tokom 2012. godine, izložba odabranih prototipova za „Young Balkan Designers“ kolekciju će biti na turneji po značajnim regionalnim dizajnerskim događajima i sajmovima, kao što su: Vienna Design Week, Budapest Design Week, D Day u Zagrebu, Sofia Design Week, Skopje Design Week, etc.

ŽIRI U SASTAVU

Konstantin Grcic, Industrijski dizajner, KGID Jelena Matić, Dizajner nameštaja; Profesorka na Univerzitetu u Beogradu; „Ghost Project“ kustos, Mikser festival Maja Lalić, Arhitekta; Kreativni direktor i osnivač Mikser organizacije Borut Vild, Grafički dizajner; Profesor na Univerzitetu Singidunum Mihajlo Jurić, Industrijski dizajner

Odluke žirija su konačne. Dizajner snosi svu odgovornost u slučaju tvrdnje vezane za autorstvo dizajna ili mogućeg plagijata. Ukoliko se ne ispune svi gore navedeni uslovi, podneti predlog neće biti uzet u razmatranje.

ROKOVI

Poziv za konkurs je otvoren od 15. februara do 31. marta 2012. godine. Žiri objavljuje rezultate konkursa za prvi krug: IZLOŽBA „GHOST PROJECT“ do 15. aprila 2012. godine. Pobednici drugog kruga: PRODUKCIJA će biti proglašeni tokom Mikser festivala 2012. godine.

REGISTRACIJA I PRIJAVA PROJEKATA

Registracija i prijava projekata se vrši online na www.mikser.rs, popunjavanjem formulara GHOST PROJECT od 15. februara do 31. marta 2012. godine.

Ukoliko imate pitanja, možete nam pisati na: ghostproject@mikser.rs NAPOMENA Dizajneri odabrani da izažu na Ghost Project 2012 (krug 1) proizvode prototipove o svom trošku i sami organizuju slanje/transport* prototipova na lokaciju festivala u Beogradu najkasnije do 23. maja 2012, kao i preuzimanje/transport radova po završetku festivala od 3. juna 2012. godine. MIKSER će izložiti odabrane radove tokom Mikser festivala od 25. maja do 2. juna 2012. Nagrađeni projekti (krug 2: PRODUKCIJA) na izložbi „Ghost project 2012“ će biti proizvedeni** u ograničenim serijama za dve proizvodne linije: međunarodnu kolekciju „Ghost Project“ i regionalnu kolekciju „Young Balkan Designers“, oba za novu etiketu „Mikser Design“. * Organizatori će lično kontaktirati pobednike u prvom krugu (izložba „Ghost Project), početkom aprila radi daljih dogovora u vezi sa transportom / slanjem i smeštajem i neophodnom pratećom dokumentacijom. ** Organizatori će lično kontaktirati pobednike u drugom krugu (Produkcija) na kraju Mikser Festivala 2012, a pred objavljivanje odluke Žirija, radi potpisivanja ugovora o saradnji između organizatora i odabranih dizajnera. Pobednici drugog kruga (Prodikcija) ostavljaju prototipove organizaciji Mikser u trajanju od godinu dana, radi razvijanja proizvoda za produkciju, i turneje izložbe „Young Balkan Designers“ u regionu.

mikser.rs

Mikser raspisuje međunarodni konkurs: Ghost Project i Young Balkan Designers 2012 – “Get real!”  
Mikser raspisuje međunarodni konkurs: Ghost Project i Young Balkan Designers 2012 – “Get real!”  

Konkurs je otvoren od 15. februara do 31. marta 2012.