Page 1

Az Úr háza Az Újvárosi templom 114. születésnapjára Összeállította: Samu Ferencné

Mert az én házam neve imádság háza lesz minden nép számára.

Eljön a sok

(Ézs 56,7c)

nép, és ezt mondják: Jöjjetek, menjünk föl az Úr

hegyére,

Jákób

Istenének

házához!

Tanítson minket utaira, hogy az ő ösvényein járjunk. jöjjetek

(Ézs 2,3)

Adjatok kezet az Úrnak, és

el

szentélyébe,

amelyet

örökre

megszentelt!

Szolgáljatok

Isteneteknek,

az

Úrnak. (2Krón 30,8b) Megfontoltan járj, amikor Isten házába mégy!

(Préd 4,17)

Mivel pedig,

atyámfiai, teljes bizalmunk van a szentélybe való bemenetelhez Jézus Krisztus vére által és mivel nagy papunk van az Isten háza felett. (Zsid 10,19.21)

Jézus,

A sarokkő pedig maga Krisztus

akiben

egybeilleszkedik,

az és

egész szent

növekszik az Úrban. (Ef 2,21b-22)

épület

templommá

Az Úr háza  

Az Újvárosi templom 114. évfordulójára.