Page 1

Kalore – нов, универзален нано – композит Gradia Core & Fiber Post – ненадминлива естетика и цврстина за силна основа Examix NDS & Exafast NDS – совршен отпечаток за совршени реставрации GC Kalore • Со најсовремени особини • Нова технологија на мономерот од DuPont • Продолжена долготрајност и издржливост • Лесен и едноставен систем на бои • Камелеон ефект

Gradia Core и Fiber Post • Комплетен систем за естетски надоградби и цементирање на колчиња во само една посета

Examix NDS и Exafast NDS • Основата на добрата реставрација • Избор на материјал за отпечатоци • Техники на земање отпечатоци

GC – нова акција на производи

Продукт инфо Бр. 11 - 04/2010


Kalore

Универзален, светло-полимеризирачки, хибриден нано-композит Поседува најсовремени особини… GC Kalore е новиот композит за антериорни и постериорни реставрации, од класа I, II, III, IV и V, како и за исполнување на клинести дефекти, кавитети на коренските површини, дијастеми и фасети. Се одликува со: • Голема површинска цврстина • Висока отпорност на абразија • Добар радиоконтраст • Рамномерно прекршување на светлината • Одлични својства на полирање • Лесно и едноставно аплицирање • Врвни естетски резултати

Со вградена нова технологија на мономерот од DuPont Kalore ги содржи најдобрите и најсовремени својства на индустрискиот мономер од DuPont, кои го карактеризираат со исклучително слаба контракција. На микроскопско ниво, тоа значи дека е зачувана адхезивната врска помеѓу полнежите и композитната матрица за време и после полимеризацијата на материјалот. Со минималниот контракциски притисок, се обезбедува интегритетот на реставрацијта, а особено на нејзините рабови.

Продолжена долготрајност и издржливост Со Kalore реставрациите го задржуваат својот прекрасен изглед и функционалност многу подолго за разлика од другите композити. Тоа се должи на намалениот контракциски притисок и неможноста за губење на полнежите, кои кај другите композити предизвикуваат губење на сјајот, појава на обојувања, создавање на рапава површина, зголемен степен на абразија и отцепување по рабовите.

Лесен и едноставен систем на бои Системот на бои е составен од 26 универзални бои, поделени во 3 различни вида на опалесцентност – универзална, транслуцентна и опакер боја кои одговараат на Vita клучот за бои. Кај 90% од реставрациите естетиката се постигнува со користење на само една боја, кај останатите 10% од случаите се препорачува комбинација на сите 3 вида на опалесцентност.

Камелеон ефект Камелеон ефектот на GC Kalore е јасно изразен кај едноставните, како и кај сложените реставрации на забната структура. Тој овозможува нивно интегрирање и совпаѓање со околната забна структура.


Gradia Core & Fiber Post

Систем за надоградби и цементирање на колчиња

Gradia Core

GC Fiber Post

Системот содржи дво-компонентен материјал во вид на паста, кој лесно се меша во хомогена смеса со оптимална конзистенција, доволно долго време на работа и брзо време на врзување. Само-јеткачкиот, дво-компонентен бонд се нанесува едноставно и лесно, во само еден чекор.

Со својот конусен облик овозможуваат максимална адаптација во каналот и зачувување на структурата и јачината на коренот. Одличната отпорност на оптоварување се должи на единствената хемиска формула и високата содржина на полнежи, така што е минимална можноста за неуспешна реставрација.

• Има сличен модул на еластичност

• Висока цврстина и низок модул на

со GC Fiber Post и дентинот

• Висока компресивна јачина и цврстина на истегнување • Висока адхезивност на врската со емајлот, дентинот и GC Fiber Post

• Одлични својства на течење • Доволно време на работа (повеќе од 3 мин.) • Брза и длабока двојна полимеризација • Својства на сечење слични на дентинот • Добар радиоконтраст

еластичност, слично на дентинот

• Минимално отстранување на дентинот, заради конусниот облик

• Силна и блиска бондинг врска со Gradia Core системот

• Естетски резултати, со одлична трансмисија на светлината

• Биокомпатибилни и некорозивни • Добар радиоконтраст

Двојно-полимеризирачки, само-јеткачки бондинг систем Gradia Core бондинг системот има светло-полимеризирачки и контактен начин на врзување заради постигнување на висока јачина на адхезивната врска. Сигурно се врзува дури и на места каде што светлината не може да продре до материјалот. Содржи полимеризациски засилувач што ја поттикнува полимеризацијата на Gradia Core дво-компонентната паста кога ќе дојде во контакт со бондинг средството (во меѓупросторот). Завршната фаза може да се изврши за 5 мин. после аплицирањето.

Мешајте ги течностите А и Б 5 сек.

Аплицирајте и оставете така 30 сек.

Дувајте со пустер и полимеризирајте со светло Gradia Core

Dentin


Конзервативен пристап по принципите на МИ (минимална интервенција) Системот се потпира врз принципите на АДХЕЗИВНАТА ТЕХНИКА, што подразбира минимална препарација на забот. Начинот на аплицирање, со адаптирани мали врвови за мешање, го олеснува истиснувањето на материјалот во коренскиот канал и овозможува директна изработка на надоградбата. Благодарение на идеалните тиксотропни својства, сега постои можност цементирањето и надоградбата да се направат со само еден материјал и во само една посета.

Концентрацијата на притисокот за време на оптоварувањето може да предизвика настанување на коренски фрактури Должина на колчето Должина на конусниот дел Агол на конусниот дел Најголема димензија Најмала димензија

φ 0.8 mm

φ 1.0 mm

φ 1.2 mm

φ 1.4 mm

φ 1.6 mm

22 mm 2.2 mm

3.5 mm

4 mm 5 mm 6 mm 4°C

0.8 mm 0.5 mm

1.0 mm 0.5 mm

1.2 mm 0.5 mm

1.4 mm 0.6 mm

1.6 mm 0.7 mm

Голем избор на различни димензии на колчињата Вклучувајќи и многу мали димензии кои го оневозможуваат прекумерното проширување на каналот, а на тој начин се избегнува ослабнувањето на преостанатата забна структура. Најчесто се користат величините 1.2 и 1.4, додека 1.6 се употребува само кај третиран заб што добил форма на инка. Колчињата со димензии 0.8 и 1.0 се користат за тесни канали или како помошни колчиња на основното колче.

Оптимални физички својства

Gradia Core

Високиот процент на композитни полнежи во Gradia Core и густо распоредените стаклени влакна во GC Fiber Post колчињата обезбедуваат силна потпора за протетскиот елемент. Добро избалансираните физички својства (висока цврстина на истегнување, низок модул на еластичност) го спречуваат настанувањето на контракциски притисок, а со тоа се оневозможува и создавањето на пукнатини.

Не-перфорирачки сврдла Нивната форма овозможува безбедно да го обликувате просторот наменет за колчето, без да се грижите дека прекумерно ќе одземете со сврдлото или ќе го пробиете каналот.

Fiber Post


Идеална комбинација за совршена, ненадминлива естетика Белата транслуцентност на фибер-колчињата придонесува за постигнување на исклучителни естетски резултати спречувајќи ја појавата на сенки, додека оптималната трансмисија на светлината низ фиберколчето и надоградбата овозможува потполна светлосна полимеризација.

GC Fiber Post + Gradia Core

Метално колче + Gradia Core

Леено колче

Металното колче или металната надоградба може да предизвикаат појава на темни сенки кои не ги задоволуваат естетските барања на Вашите пациенти. Кај поголемите надоградби се јавува поголема концентрација на притисокот GC Fiber Posts се дизајнирани така што имаат низок степен на еластичност, кој е сличен на дентинот и повисока цврстина на истегнување од металните колчиња. На тој начин се намалува опасноста од нерамномерно пренесување на притисокот и појава на коренски фрактури. GC Fiber Post и Gradia Core се карактеризираат со висок радиоконтраст, кој дозволува радиографско диференцирање помеѓу забната структура, фибер-колчето и композитната надоградба.

Препарирајте го коренскиот канал на стандарден начин.

Пробајте го колчето и одредете ја должината.

Нанесете само-јеткачки бонд врз препарацијата.

Премачкајте го колчето со GC Ceramic Primer и исушете

Истиснете Gradia Core во коренскиот канал.

Поставете го колчето и полимеризирајте со светло неколку секунди.

Истиснете Gradia Core околу колчето така што да се формира трупче.

Полимеризирајте со светло и препарирајте го трупчето.


EXAMIX NDS & EXAFAST NDS Основата на добрата реставрација

Процесот на изработка на реставрации со висок квалитет, кои добро ќе припојуваат и ќе функционираат, започнува кога ќе се уверите дека сте го земале најточниот можен отпечаток. За да бидете сигурни дека секогаш ќе добиете правилен отпечаток, треба да го одберете вистинскиот материјал за земање на отпечатоци. При тоа, од исклучителна важност е да користите соодветна лажица за земање на отпечатоци која е во согласност со материјалот за отпечатоци и се разбира, треба да имате добра техника на земање на отпечатоци! Лошиот отпечаток, едноставно не е добар за вашиот бизнис!

Што треба да се има предвид при изборот на материјал за отпечатоци?

Кои други особини се клучни при земање на отпечатокот? • Кај изработката на мали реставрации, поедноставно е да се користат брзо-врзувачки материјали (fastsetting), додека за поголеми реставрации се препорачуваат материјали со нормално време на врзување. • Треба да се избегнува употреба на латекс ракавици или конец за ретракција што со својот состав ќе влијаат на врзувањето на материјалот за отпечатоци. • После отстранувањето на отпечатокот од устата, внимателно проверете го дали има некои недостатоци, неправилости или празнини од воздушни меурчиња. • Дезинфицирајте го отпечатокот пред да го испратите во заботехничката лабораторија. Вашиот техничар ќе го цени тоа.

Брзо време на врзување: побрзо време на врзување е подобро и за Вас и за Вашите пациенти Добра хидрофилност (влажност): помага да се обезбеди оптимална репродукција на состојбата, дури и во влажна средина и му овозможува на гипсот да тече во сите детали. Висока отпорност на кинење: ја намалува опасноста од оштетувања на отпечатокот при отстранувањето од устата. Висок степен на еластичност: попријатен е за пациентот и за техничарот. Враќање во првобитната состојба: дава сигурност дека е задржана точната копија на третираната област, после отстранувањето на отпечатокот од устата. Димензионална стабилност: дава сигурност дека димензиите на финалниот отпечаток нема да се изменат во текот на чувањето и транспортот на отпечатокот. Мирис и вкус на материјалот: може да биде од голема важност, бидејќи некои материјали се мошне остри и иритирачки и за стоматологот и за пациентите. Вискозност Examix NDS

Injection

Време на работа 2’15”

Време на врзување 4’00”

1’00” Regular

2’00”

4’00” 1’45”

4’00” 1’15”

Monophase

2’00”

Минимално време во устата 1’30” 4’00”

2’15” 4’00”

1’30” 4’00”

1’20”

2’15”

1’30”

45”

2’15”

2’15”

Putty Exafast NDS


Техники на земање отпечатоци Водич за правилен избор на материјал за отпечатоци

„Putty wash“ техника Одберете Exaflex Putty или Exafast Putty за земање на прв отпечаток со перфорирана лажица за земање на отпечатоци. За да бидете сигурни во точноста на отпечатокот, треба да користите Examix NDS или Exafast NDS тип Injection за земање на финалниот отпечаток. Земете еднакви количества на база и катализатор. Месете ги брзо со врвовите на прстите додека да се добие рамномерна зелена боја. Ставете го материјалот во лажица и прекријте го со полиетиленска фолија. Земете го првиот отпечаток. Нанесете го Injection материјалот врз препарацијата и врз првиот отпечаток во лажицата за земање отпечатоци. Поставете ја лажицата во устата и чекајте 4 мин. Извадете го отпечатокот од устата и дезинфицирајте со соодветно средство. Можете веднаш да излеете модел.

„Double impression“ техника Идеално решение е GC Examix NDS Monophase во комбинација со GC Exa Injection или Regular тип на вискозност. Треба да се користи неперфорирана лажица за земање на отпечатоци премачкана со специјален адхезив. Ако устата на пациентот е сосема сува, подобро е да се употреби Injection тип на материјал, но може да се земе и Regular вискозност. Исто така, Injection тип на вискозност треба да се користи и при земање на отпечатоци за мост со долг лак, бидејќи има подолго време на работа. Премачкајте ја индивидуалната лажица со адхезив и оставете да се исуши 5 мин. Нанесете материјал со пониска вискозност врз препарацијата, Injection или Regular тип. Истовремено во лажицата нанесете Examix NDS или Exaflex NDS monophase. Поставете ја лажицата во устата и оставете да се врзе 4 мин. Извадете го отпечатокот од устата и дезинфицирајте со соодветно средство. Можете веднаш да излеете модел.

„Monophase“ техника Користете Examix NDS или Exafast NDS Monophase со неперфорирана лажица за земање отпечатоци премачкана со специјален адхезив. Најдобро е да се користи индивидуална лажица. Премачкајте ја лажицата со адхезив и оставете да се исуши 5 мин. Нанесете Examix или Exafast NDS Monophase врз препарацијата а истото нанесете го и во лажицата. Потоа, поставете ја лажицата во устата на пациентот и оставете да се врзе 4 мин. Извадете го отпечатокот од устата и дезинфицирајте со соодветно средство. Можете веднаш да излеете модел.


GC – акција на производи Kalore Trial set

GC Tooth Mousse

3 x 4g. (A2, A3, A3.5)

сет од 5 туби

Специјална цена: 9.750,00 ден.

ГРАТИС: GC Tooth Mousse 1 туба

Fuji IX GP EXTRA

G-CEM Automix

кутија со 50 капсули

2 х 4,8g. + 20 автомикс врвови за мешање

За купени 2 кутии капсули: ГРАТИС апликатор За купени 6 кутии капсули: ГРАТИС GC миксер

Gradia Core Intro set (Gradia Core Kit + Cartridge Dispenser)

Специјална цена: 9.750,00 ден.

Специјална цена: 5.960,00 ден.

Fiber Post Intro set (Fiber Post Assortment Kit + Ceramic Primer)

Промотивна понуда: 15.420,00 ден.

••• Подготвува и издава: „ДЕНТОМЕД-М“, ул. "Бојмија" бр. 2/2 п. фах 182, MK-1000 Скопје; тел./факс: 02/ 24.62.739, тел.: 02/ 24.64.781; E-пошта: dentomed@t-home.mk во соработка со: GC EEO Siget 19b, HR-10020 Zagreb; tel.:+385.1.46.78.474, fax:+385.1.46.78.473 и GC EUROPE N.V. Intereluvenlaan 33, B-3001 Leuven; tel.:+32.16.39.80.50, fax:+32.16.40.02.14 Веб страна за подетални информации: www.gceurope.com Текстовите се делумно или целосно превземени од еминентни странски автори и стручни списанија или брошури. Забрането е секакво нивно умножување, копирање или користење во целост или делумнo, без претходно одобрение од издавачот. Тираж: 2000 примероци. Компјутерска обработка: „Спринт студио“ тел.: 02/ 30.84.671, Скопје Печати печатница: „Графотрејд“ тел.: 02/ 27.20.100, Скопје

design Dentomed info 11  

brochure dentomed info 11

design Dentomed info 11  

brochure dentomed info 11