__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 85

Betons styrke En af betonens vigtigste egenskaber er trykstyrken. Betonens rene trækstyrke er væsentlig lavere (5 - 10 % af trykstyrken) og udnyttes kun sjældent i forbindelse med konstruktioners bæreevne. (Trækstyrken er herefter ikke yderligere beskrevet.) Styrken vil være betinget af det svageste led, altså den svageste af de to komponenter (tilslag og cementpasta), samt af en evt. vekselvirkning mellem de to.

BETON

Danske tilslagsmaterialer har sædvanligvis højere styrke end cementpastaen, og betonens styrke vil derfor være bestemt af cementpastaens styrke, herunder dens vedhæftning til tilslaget. Cementpastaens styrke afhænger af dens porøsitet, som igen afhænger af vand/ cement-forholdet og hærdningsgraden.

Fc =

Hvor Fc er betonens trykstyrke K er en konstant, som afhænger af cementtypen og terminen v/c er masse-forholdet mellem vand og cement α er en konstant, som afhænger cementtypen og terminen Formlen viser, at lavere v/c-tal (lavere porøsitet) medfører højere styrke. Til vejledende brug kan værdierne i følgende skema benyttes for Aalborg Portlands cementer.

87

Profile for Aalborg Portland A/S

Cement og Beton  

Cement og Beton håndbogen henvender sig til teknikere, håndværkere og andre som ønsker kortfattet viden om Aalborg Portlands produkter og hv...

Cement og Beton  

Cement og Beton håndbogen henvender sig til teknikere, håndværkere og andre som ønsker kortfattet viden om Aalborg Portlands produkter og hv...

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded