__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 79

Temperatur og hærdehastighed Betonens temperatur under hærdningen er vigtig af flere årsager. Temperaturen har stor indflydelse på, hvor hurtigt cement reagerer med vand, og dermed hvor hurtigt betonen hærder. Nedenstående figur viser sammenhæng mellem betontemperatur og hærd­ nings­hastighed hhv. varighed (den reciprokke af hastigheden). Reference­ temperaturen er 20 °C, hvor hastighed og varighed er defineret til 1,0. Betontemperaturens betydning for hærdehastighed og varighed.

BETON

Figuren viser, at man ved f.eks.10 °C har en hastighed på 0,5 og en tilsvarende varighed på 2,0. Betonen hærder altså kun halvt så hurtigt ved 10 °C som ved 20 °C, og det varer dermed dobbelt så lang tid at opnå en given styrke. Ved højere temperaturer vil processen tilsvarende accelereres, hvilket bl.a. udnyttes ved betonelementproduktion, hvor betonens temperatur ofte vil nå op på 30 - 50 °C. Ved knap 36 °C forløber hærdningen således dobbelt så hurtigt som ved 20 °C, og den nødvendige afformningsstyrke kan derfor opnås på den halve tid.

81

Profile for Aalborg Portland A/S

Cement og Beton  

Cement og Beton håndbogen henvender sig til teknikere, håndværkere og andre som ønsker kortfattet viden om Aalborg Portlands produkter og hv...

Cement og Beton  

Cement og Beton håndbogen henvender sig til teknikere, håndværkere og andre som ønsker kortfattet viden om Aalborg Portlands produkter og hv...

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded