__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 118

BETON

Restfugt og selvudtørrende beton Ved byggerier, hvori der indgår betongulve med fugtfølsomme belægninger, er betonens restfugt en vigtig egenskab. Udtørring af hærdnet beton er en langsom og vanskelig forudsigelig proces, og det er vanskeligt at måle den relative fugtighed i betonen, ikke mindst i praksis. Temperaturen har således stor betydning for den relative fugtighed i betonen og det er sjældent muligt at måle ved f.eks. 20 °C, som sædvanligvis er referencetemperaturen. Selvom måling af restfugt kan være behæftet med stor usikkerhed, bør man altid fortage kontrolmålinger, med udstyr, man har erfaringer med. Restfugt og betonkvalitet Stærke betoner er meget tætte, og udtørringen af det overskydende vand (restfugt) sker derfor kun langsomt. Svagere betoner er mindre tætte, men indeholder til gengæld mere overskydende vand, så selv om fugten har lettere ved at undslippe, tager det lang tid pga. den større vandmængde. Meget svage og porøse betoner vil sjældent være løsningen, da der af andre årsager ønskes gode og holdbare betoner. Det er derfor mere nærliggende at tilstræbe mindst mulig eller slet ingen restfugt i den hærdnede beton, f.eks. ved anvendelse af selvudtørrende beton. Betydningen af betonsammensætningen, især vand/cement-forholdet er illustreret i det efterfølgende eksempel, idet vandets forskellige faser i betonen indledningsvis omtales. Cementen binder under hydratiseringen ca. 25 % af sin vægt som kemisk bundet vand i hydratiseringsprodukterne, som beskrevet i Hærdeteknologi I. Dette vand er ikke-fordampligt ved temperaturer under 100 °C. Herudover adsorberes der på hydratiseringsprodukternes overflader en vandmængde svarende til ca. 15 % af cementens vægt. Dette vand er principielt fordampligt, men først ved lave damptryk i betonens poresystem, eller ved stigende temperatur på op til ca. 100 °C. Den samlede tilsatte vandmængde minus ca. 40 % af cementmængden vil derfor findes som kapillarvand, og vil opføre sig som vand normalt gør. Der vil således opretholdes en relativ luftfugtighed (RF) i betonens poresystem på tæt ved 100 %, indtil kapillarvandet er udtørret til omgivelserne. 120

Profile for Aalborg Portland A/S

Cement og Beton  

Cement og Beton håndbogen henvender sig til teknikere, håndværkere og andre som ønsker kortfattet viden om Aalborg Portlands produkter og hv...

Cement og Beton  

Cement og Beton håndbogen henvender sig til teknikere, håndværkere og andre som ønsker kortfattet viden om Aalborg Portlands produkter og hv...

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded