Page 1

Åbne Døre

Nr. 3 - Marts 2013

Tjener verdens forfulgte kristne

Tema

Forfølgelse set (lidt) fra oven side 4-7

Forfølgelse - det er personligt side 3

Seks slags kristne side 8-9

Hvad hedder du? side 10-11

Politiet forhindrer attentat mod tyrkisk pastor side 12


Åbne Døre er en upolitisk, international organisation, der arbejder på tværs af kirker og foreninger med en omfattende tjeneste verden over. Åbne Døres målsætning er: • Personligt at overlevere bibler og undervisningsmateriale til kristne i lukkede lande, samt give dem oplæring. • Forberede kristne i truede lande til at møde forfølgelse og lidelse. • Udfordre kristne i den frie verden til at tjene de forfulgte kristne. Open Doors International Grundlægger: Broder Andreas International leder: Jeff Taylor Åbne Døre Danmark Postadr.: Postboks 1062, 7500 Holstebro Tlf.: 9740 7781 Fax 9740 7783 E-mail: denmark@opendoors.org Hjemmeside: www.forfulgt.dk www.åbnedøresunge.dk Reg. 9674 Kontonr. : 389 4622 Giro: 389-4622 Generalsekretær: JBK Ungdomssekretær: MS Journalist: SF Informationssekretær og AD: SH Informationssekretær: GG Rejse- og Women2Women koordinator: IBK Mødeplanlægger og ambassadørkoordinator: SB Sekretær: SK Bestyrelse: NA(Konstitueret formand) PH, HKH, MB, HM. Åbne Døres Blad redaktion Ansvh. redaktør: JBK Redaktør: SF AD: SH Oplag: 10.500 Eftertryk og citat er tilladt med tydelig kildeangivelse. Open Doors Sverige Generalsekreterare: PP Telefon: 019-31 05 00 Box 48 701 40 Örebro E-mail: sweden@opendoors.org www.open-doors.se Kontonummer: 1220 01 20427 Svensk bankgironummer: 5951-8464 Open Doors Finland The account number for Open Doors in Finland is 800007-10032254 Forside: Ung mand fra Mali Næste blad udkommer ca. 1.4. 2013


Forfølgelse - det er personligt ”Før der er forfølgelse, er der en forfølger”. Forfølgelse handler om mere end bare ideologi, religion eller magt. Der er altid en person bag, oftest drevet af personlige motiver som had eller misundelse. Forfølgelse er også personlig på andre måder. Genstand for forfølgelsen er kirken – ikke en bygning, ikke en organisation, men et folk. Mennesker; med familier og (måske) venner, personlighed og følelser, drømme og håb, som du og jeg - og dermed også med evnen til at føle svigt, tvivl, ensomhed, smerte, mismod og håbløshed under forfølgelse og undertrykkelse. Det er ikke svært at glemme det menneskelige aspekt, når man læser artikler om Verdensranglisten og dens trends. Den tager os ud i helikopterperspektiv, hvor vi får det store overblik og ser de overordnede mønstre, men hvor mennesker samtidig og uundgåeligt reduceres til små prikker, der kan tælles og måles og indgå i upersonlig statistik. Mere end nogen anden sidder Gud med det store overblik. Han er herre over historien, men Hans opmærksomhed er samtidig på hver eneste, der gennemgår vanskeligheder for troen. Mere end nogen anden tager Gud forfølgelse personlig. Det er Hans børn, der græder. Som en far mærker Han smerten, som Han véd skyldes troen på Ham. Men Han kalder dem ”velsignede”, for Han véd, hvilket håb, der venter de trofaste. En dag vil de blive belønnet for deres tro. Men til dem, der gav kirken trængsler, venter der trængsler, hvis ikke de vendte om. Kirken giver Jesus ”krop” i vores verden. Den er blevet repræsentant for Gud i vores tid. Derfor sagde den genopståede Jesus til kirkeforfølgeren Paulus: ”Hvorfor forfølger du mig?” Når Gud en dag dømmer, ser Han på, hvordan mennesker forholdt sig til kirken. Fordi verdens modtagelse af kirken, er dens modtagelse af Sønnen og Faderen. Den påmindelse er ikke kun for kirkens forfølgere, men også for kirken. Det er vigtigt at forstå og læse tidens trends, men vigtigere endnu er det at se den enkelte. Og at se dem, som Faderen ser dem: Som søskende af samme Far, trods afstand og forskellighed (som Marias beretning om Elkanah på ungdomssiden stærkt formidler). Søskende, som nogle gange har brug for opmuntring og hjælp. Finder de den hos os? Finder de plads i vores bønner? ”Alt, hvad I har gjort mod en af disse mindste, det har I gjort mod mig!”, siger Jesus. Viste jeg omsorg eller ligegyldighed? Han tager det personligt.

SF, Redaktør

Matthæus 5,11-12 - ApG 9,4 - 2 Thess 1,3-8 - Matthæus 25,31-46

3


Hundredevis afKristne i Detnordlige Mali er blevet tvunget til at flygte fra deres hjem på grund af Bevæbnede Islamister. Kun nogle få hemmelige kristne er tilbage

Tema

Forfølgelse set (lidt) fra oven H

vad kendetegner forfølgelsen af kristne i dag, og hvilken vej går udviklingen? Et kig bag om Verdensranglisten viser fem overordnede tendenser. Islamisk ekstremisme er stadig kirkens værste forfølger. Udstødelse fra familien. Fyringer fra arbejdspladsen. Tab af rettigheder. Trusler og drab. Forfølgelsen af kristne rundt om i verden tager mange former. Nogle glider let under radaren på nyhedsmedier og politikere, enten fordi de foregår i det skjulte, eller fordi det kan være svært at se ”årsag og effekt”-sammenhængen mellem tro og forfølgelse.

Islamister søger magten – ved valg og ved vold

Med Verdensranglisten forsøger Åbne Døre hvert år at skabe et præcist overblik over forfølgelsens omfang, udtryk og udvikling. Statistikker, undersøgelser og nyhedshistorier er overvåget, internettet er blevet endevendt, og eksperter i og udenfor organisationen er blevet spurgt til råds af Åbne Døres analytikere for at få alt frem i lyset og danne et retvisende indtryk af kristnes situation rundt om i verden.

Det Arabiske Forår fyldte to år i december 2012, men det har for regionens kristne ikke været en anledning at fejre: Skønt mange diktatorer faldt, har det været islamisterne, der fik mest ud af ændringerne. Det Arabiske Forår gav islamistiske partier chancen for efterfølgende at udvide deres indflydelse ved hjælp af stemmeurnen og dermed nå et skridt nærmere deres mål: At centrere al politisk og socialt liv omkring islam.

Men rangeringen giver mere end bare nøgtern statistik. Ved et grundigt blik på Verdensranglisten anno 2013 og undersøgelserne, der ligger bag den, træder fem overordnede mønstre frem for forfølgelserne lige nu.

I hvert land, hvor et regime faldt, vandt islamistpartier magt. De sekulære - dem, der ønsker et politisk system, der tillader religiøs forskellighed og tillader mindretallene rettigheder - led store

Selv om Nordkorea stadig er verdens mest mareridtagtige stat at praktisere kristendom, var den tydeligste tendens for forfølgelsen i 2012 ifølge Åbne Døres Verdensrangliste den forøgede islamisme i lande, der har oplevet det ’Arabiske Forår’.


nederlag. I nogle tilfælde skyldtes det en ødelæggende splittelse iblandt dem. Derfor vandt det Muslimske Broderskab magten i Egypten, hvor det største kristne mindretal i Mellemøsten findes. Regeringen har nu presset et grundlovsudkast igennem, som synes at gøre Sharia til lovgivningens vigtigste inspirationskilde. De egyptiske koptere forlod processen omkring udarbejdelsen af udkastet i protest, fordi det regerende Broderskab ikke ville lytte til deres råd og synspunkter. Situationen for kristne er dog meget værre de steder, hvor islamister udgør militære organisationer og er engagerede jihadister (’hellige krigere’). Tag Syrien, hvor revolutionen bakkes op af adskillige grupper med islamiske tendenser. De kristne i Syrien blev tidligt i revolutionen anset for støtter til Assads regime og derfor regnet for et mål. De blev tvunget til at flygte fra det overvejende kristne centrum i Homs. Senere, midt på året, sluttede udenlandske jihadister sig til kampen, og de regner alle kristne for udenlandske elementer, som bør udrenses fra landet. På det regionale niveau kappes regimer som Saudi-Arabien og Iran om at sponsere hver deres ekstremistversion af islam. Sammen med Tyrkiets stigende betydning og den aftagende amerikanske indflydelse, skaber det et hårdere klima for kristne minoriteter. I otte af de 10 øverste lande på Verdensranglisten er ekstremistregimer ansvarlige for forfølgelsen af kristne, og det samme gælder for 24 lande i top 30. På trods af presset vokser kirken, om ikke i antal, så i enhed. Kristne ledere i Syrien har forenet sig, og på trods af fristende tilbud om at forlade landet bliver mange ledere for at konfrontere fremtiden. Et sådant modigt lederskab bliver ved med at inspirere de trofaste.

Islamismen krydser Afrika En anden tendens i 2012 var islamismens udbredelse ind i Sahelzonen, en halvtør stribe land, der strækker sig langs den sydlige kant af Sahara og tværs over Afrika. Resultatet er et alarmerende niveau af vold rettet mod kristne. Islamismen er vokset i området hen over den seneste generation, men det er først på det sidste, at voldelige grupper - ofte bakket op med penge og våben fra Saudi-Arabien eller fra stater med mangelfuld sammenhængskraft som Libyen - har bragt ubalance i regionen.

Den skruppelløse muslimske terrorgruppe Boko Haram hærger stadig i Nordnigeria og gør området til det mest voldelige sted i verden at være kristen. I verdens fattigste stat, Mali, overtog en gren af Al-Qaeda i marts 2012 kontrollen med den nordlige del af landet efter et militærkup. Her har de siden indført en streng form for Sharia. Ekstremister gik fra hus til hus for at slagte de kristne, som hurtigt flygtede til den sydlige del af landet, oftest uden ejendele. Lande fra den Afrikanske Union har lovet at fordrive rebellerne, men i skrivende stund er der endnu ikke mønstret en styrke til opgaven. I januar i år greb Frankrig ind, da oprørerne fra nord forsøgte at tilrane sig magten med områder i syd. En mere overraskende tendens har været en stigning i volden begået af islamiske ekstremister i lande, hvor flertallet er kristent. Sådan ser situationen ud i Kenya og Tanzania (hovedsageligt på de muslimskdominerede øer Zanzibar og Pemba). Den stigende antikristne vold i Kenya skyldes bl.a. Al-Shabaab-ekstremister fra Somalia, som er flygtet til Østkenya, hvor de nu er begyndt at terrorisere. Endnu mere bekymrende er spredningen af samordnet islamisme, der er ved at forandre kulturen i dele af Vestafrika. Selv i lande med et kristent flertal som for eksempel Kenya har muslimer lobbyet så effektivt, at de fik indført en bestemmelse i den nye grundlov: Der skal nu være en islamisk familieret i alle Kenyas provinser, selv der, hvor der kun er få muslimer. Nu, da dette brohoved er blevet etableret, frygter iagttagere, at provinser med muslimsk flertal vil erklære sig for Shariastater. I hele dette område har muslimske ekstremister været meget raffinerede i deres infiltration af hele kulturen.

Tilsidesætter traditionel trosfrihed En tredje trend ses i de større asiatiske lande med en betydelig kristen minoritet. Her forsøger andre religioner flere steder at redefinere kulturen på måder, som er ugæstfri over for kristne. Ud over Kina er der to lande, der dominerer det asiatiske landskab: Indien og Indonesien. Begge har enorme kristne befolkninger på henholdsvis 70 og 38 millioner, formodes der. De har også begge en sekulær grundlov og en stærk pluralistisk tradition, der søger at afholde den ene religion fra at dominere en anden. Men også det er under forandring.

55


Maldiverne er det eneste land i verden som ved lov kræver at alle borgere skal være Muslimer. En Muslim som bliver kristen mister retten til at Stemme, få statsborgerskab Eller bestride et offentligt embede.

I Indien har hinduekstremister begrænset sig til landområderne efter deres nederlag ved afstemningerne i 2004, og der er pålidelige spor af, at kulturen langsomt og diskret bliver ’hinduiseret’. Desuden er der maoist-oprør på spil i tolv delstater, og de tvinger ofte kristne til at flygte fra geværer i delstater som Chhattisgarh og Orissa. I Indonesien angriber islamistgrupper jævnligt kirker i de mere landlige områder, men mere bekymrende er centralregeringens åbenbare uvillighed til at forsvare princippet om religiøs pluralisme. Lokalregeringer har indført Sharia-lov i hundrede distrikter, selv om det er grundlovsstridigt, hvilket skaber flere brændpunkter, hvor kristne og muslimer støder sammen. Der er frygt for, at centralregeringens elite er ved at blive infiltreret af muslimske fundamentalister, og at det forklarer deres passivitet. Der findes dog modarbejdende kræfter i begge lande, og den negative udvikling er ikke uoprettelig.

Kommunismen søger samarbejde Et fjerde mønster for forfølgelserne findes i Fjernøsten: I flere af områdets kommunistiske lande er der en gradvis erkendelse af værdien ved at samarbejde med kirken frem for at gøre den til en fjende. Med undtagelse af Nordkorea er social stabilitet slagordet for de hurtigt globaliserende lande, Kina, Vietnam og det lille Laos, hvor kristne har oplevet en større eller mindre forbedring af landets behandling af dem.

Med et fald fra sidste års nummer 21 til 37 på den nye Verdensrangliste, er Kina listens mest forbedrede land. Skønt kristne, især i de mindre muslimske og tibetanske samfund, stadig oplever alvorlig forfølgelse, er der ingen tvivl om, at regeringen i praksis opretholder en tolerance over for millionerne i de hankinesiske husmenigheder, som bliver ved med at organisere sig uden for den officielle statskirke. (Hankineserne er en etnisk gruppe, der udgør lidt over 90 % af Kinas befolkning). Måske skyldes tolerancen, at regeringen i stigende grad er optaget af at holde styr på de sociale spændinger, som overgangen til et kapitalistisk samfund bringer. I den sammenhæng regnes kirken for en allieret, der underviser om hårdt arbejde, ærlighed og respekt for autoriteter – alt sammen værdier, der sikrer social stabilitet. Alligevel har kirken langt fra en status, hvor den er beskyttet af lovregler, og den aktuelle tilnærmelse mellem kirkeledere og regering kan bryde sammen, hvis forholdene ændres.

Korruption kolliderer med kristendom I mange lande er korruptionen så rodfæstet og organiseret, at ærlige kristne, der råber op, ofte finder sig selv i skudlinjen. Det er den femte og sidste tendens for forfølgelsen i 2012. Det plejede at være sådan, at verdens mest korrupte regimer fandtes i Latinamerika, hvor diktatorer som Perus præsident Fujimori tømte nationens kasser ned i egen lomme, mens han


Frygt er en Betydelig faktor i Qatars samfund. Familier kontrollerer hinanden, naboer kontrollerer fremmede arbejdere, og staten kontrollerer alle indbyggere.

aggressivt bekæmpede oprørsgrupper, der drev narkotikahandel for at fremme deres revolutionære mål. Alt for ofte blev kristne fanget i krydsilden. Nu har de revolutionære i det store og hele opgivet deres revolutioner, men ikke deres gangstervirksomhed, og korruption er stadig rodfæstet i alle sociale lag. Store dele af Colombia er kontrolleret af narkokarteller, og når kirkeledere bliver frimodige og udfordrer systemet, bliver de til skydeskiver. Det samme gælder for store dele af Mexico, Guatemala og Honduras, som endnu ikke er kommet på Verdensranglisten. Men organiseret korruption er ikke kun en latinamerikansk sygdom. De centralasiatiske republikker på top 50 (eksempelvis Usbekistan på nr. 16) er andre eksempler på lande, hvor ærlighed bringer kristne i vanskeligheder i samfund, der fungerer som ’drivhuse’ for grådighed og udnyttelse. Myanmar (Burma) er et andet land, som styres med henblik på de ansvarlige generalers økonomi, og selv om der er taget forsøgsvise skridt hen mod en mere demokratisk fremtid, bliver de kristne i bjergområderne stadig misbrugt og ofte tvunget til at arbejde som slaver i miner og i udviklingsprojekter. Voldtægt mod kristne kvinder er alt for almindelig, og der er eksempler på, hvordan troende i delstaten Chin er blevet voldtaget og hængt op på kors.

Troen forædles under forfølgelse Hvis vi ser nærmere på Verdensranglisten for 2013, er der kun fem lande på listen, der har en kristen majoritet: Nigeria, Etiopien, Colombia, Kenya og Uganda. Så vi kan sige, at forfulgte kristne primært bor som minoriteter, og dem, der møder mest alvorlig forfølgelse, bor i muslimske lande. Alligevel er der tegn på håb på listen. Forfølgelsen vokser, fordi den kristne kirke vokser. Kirken i Latinamerika og Afrika er fordoblet siden 1970erne og i Asien er den tredoblet, så siden begyndelsen af 1990erne er de fleste kristne ikke-vestlige. Forfølgelse har en tendens til at hænge sammen med vækst og vidnesbyrd, og ofte forædler og styrker den troen, snarere end at svække den. Kinas enorme vækkelse begyndte således under Maos Kulturrevolutions heksekedel i 1960erne. Og i Syrien i dag oplever kristne en enhed som aldrig før. Den forfærdelige borgerkrig og udsigten til tilintetgørelse har fået dem til at finde sammen. Gud formår at vende alt til noget godt. b

Bag om Verdensranglisten

Vil du vide mere om, hvordan Verdensranglisten bliver til? Se videoen på

www.forfulgt.dk

7


Seks slags kristne, der har hårdt brug for din bøn 1. En kristen, der er med i en husmenighed i Nordkorea

Nordkorea tillader ingen at samles for at tilbede nogen anden gud end Kim Il Sung , Kim Jong Il og Kim Jung Un, og intet vil afholde styret fra at udrydde hemmelige kristne.

2. En troende med muslimsk baggrund, særligt i islamiske lande Muslimske stater forbyder omvendelse fra Islam, og ofte vil familien gå voldeligt til værks mod deres egen slægtning - selv hvis lovgivning er mere liberal.

3. En kristen, der evangeliserer i muslimskdominerede områder

Selv i lande med et kristent flertal, som i for eksempel Nigeria, Kenya og Tanzania, er der områder, som er overvejende muslimske. Evangelister er ikke velkomne i de områder og møder ofte vold, når de forkynder evangeliet om Jesus.

4. En troende med hindubaggrund i Indiens mere lovløse stater

Evangelister kan blive pryglet meget slemt for deres vidnesbyrd og må ofte løbe spidsrod, da mindst syv stater i Indien har anti-konverteringslove, og hindugrupper er velorganiserede i mange flere.

5. En kristen i mellemøstlige stater, der er påvirket af Det Arabiske Forår

I Mellemøsten – der ironisk nok er kristendommens vugge – er troende med kristen baggrund (der overvejende tilhører ortodokse og katolske kirker) under stort pres. Anselige og ældgamle trossamfund eksisterer i Egypten, Irak og Syrien, men tusinder af kristne er blevet tvunget på flugt, blot fordi de er kristne.

6. En troende, der har forladt den ortodokse kirke i Etiopien

Historisk set er mange kristne blevet forfulgt af andre kristne. Etiopien kan bryste sig af en ældgammel ortodoks kirke, der desværre ofte chikanerer kristne fra de mere uafhængige pinsemenigheder, som nogle søger til i stedet.


“En af mine venner bliver grufuldt tortureret i fængslet. Da han kom til tro, tog han den beslutning, at han en dag ville dø for Kristus. Enhver kristen i Nordkorea har taget det valg”. Nordkoreansk kristen

9


PÅ TRO I S LE SAM N E VERD E L E IH . NGE E ALT U R F D A N IS RA NDV N FO A TUSI K BØN HVOR & HVORNÅR:

Apostelkirken i København

Lørdag d. 2. marts kl. 19:30

Nørrelandskirken i Holstebro Lørdag d. 2. marts kl. 19:30

Århus Valgmenighed

Søndag d. 3. marts kl. 19:30

TEMA:

Nigeria - Hold On To Jesus

Bedestationer, lovsang, film, café...

2.-3. MARTS

2013

AT


MERE END 100 MILLIONER FORFULGTE KRISTNE VÆLGER AT FØLGE JESUS UANSET HVAD DET KOSTER!

du?

En af mine brødre studerer på et universitet i Nigeria. En nat blev han vækket af høje råb. En mand brasede ind på hans værelse og slæbte ham udenfor. Dér stod flere af min brors venner allerede. Alvoren begyndte at gå op for ham, da han så adskillige bevæbnede mænd. Han havde hørt mange historier om vold mod kristne i Nigeria, men havde håbet, at det ikke ville ramme ham.

Hvad

hedder

Situationen var uvirkelig. Han begyndte at koldsvede, og hans hjerte pumpede løs. ”Jesus”, hviskede han… Så lød der et skud. En pige et par meter fra ham dejsede om, og en blodpøl spredte sig omkring hende. Endnu et skud. Hans bedste ven skreg; så lå også han på jorden i blod. Det rungede for min brors ører, han oplevede det hele som i et grusomt mareridt. ”Hey!” brølede en stemme foran ham, ”hvad hedder du?” Alle med kristne navne blev dræbt på stedet. Min bror hviskede næsten lydløst: ”Jeg er kristen. Jeg hedder Elkanah.” Manden smed ham hårdt ned mod jorden. ”Allahu akbar” råbte han. Pludselig forlod al angst min bror. Han mærkede en varme brede sig i kroppen. Og en fred. Åh, hvilken fred. ”Jesus”, råbte han højt med ansigtet mod jorden. ”Hold mund”, brølede manden, men min bror blev ved at råbe. ”Jesus, Jesus!” Der lød et skud. En stærk smerte jog igennem min brors hånd. Inden han blev bevidstløs, ænsede han klingen på den kniv, som flængede hans nakke op. De troede min bror var død, så de lod ham ligge. Men Jesus lod ham beholde livet. Han var en af de eneste, der overlevede den nat. Mindst 27 unge blev dræbt. Du har også brødre og søstre i Nigeria. Mennesker, som hver eneste dag vælger at følge Jesus, lige meget hvad det koster – fordi de erfarer, at det er dét værd! Må vi lære af dem! Og bede for dem! Kom til Shockwave og vær med til at bede for Nigeria. Tjek det ud på facebook eller på www.åbnedøresunge.dk.

INFO

MS, Ungdomssekretær

www.åbnedøresunge.dk find os på facebook

11


Nyt

Om forfulgte kristne Verdensrangistens farvenøgle: Absolut forfølgelse Ekstrem forfølgelse Alvorlig forfølgelse

Moderat forfølgelse Beskeden forfølgelse

1

Absolute persecution

2

Extreme persecution

Politiet forhindrer attentat mod tyrkisk pastor 3

Severe Persecution

4

Moderate Persecution

5

Sparse Persecution

Tyrkiet

P

olitiet i Tyrkiet forpurrede tirsdag d. 15. januar en attentatplan mod en kristen pastor i Izmit. 14 blev arresteret. To af dem har været medlemmer i pastorens menighed i over et år.

Emre Karaali (33), pastor for Izmit Protestant Church og mål for den formodede sammensværgelse, forklarer, at to af de arresterede mistænkte var faste medlemmer, der foregav at være interesseret i kristendommen. Én af dem deltog i en dåb i juli. ”De var som familie for os”, siger Karaali. Nogle af de andre mistænkte havde også besøgt kirken. Tre

af de mistænkte er kvinder.

Fanget i sidste minut

Tyrkiske medier fortæller, at de mistænkte planlagde at myrde Karaali under en evangelisk kampagneuge. ”De fangede dem i sidste minut. Hvis de havde ventet en uge, ville vi have mistet dem”, fortæller Hakan Tastan, en kristen i Istanbul, idet han refererer til pastoren, hans familie og muligvis andre menighedsmedlemmer. De 14 mistænkte havde samlet personlig information, kopier af personlige dokumenter, lavet kort over kirken og over pastorens hjem, og de havde fotos af dem, der havde været i Izmit-Kirken for at prædike.

I ét af de hjem, politiet havde gennemsøgt, blev der ifølge tyrkiske medier fundet to skydevåben. Politiet har desuden optaget telefonsamtaler. Anti-terrorpolitiet besluttede angiveligt at omringe gruppen, da de opdagede, at de mistænkte havde hentet en person fra Diyarbakir i Østtyrkiet til at udføre mordet.

Samarbejdet med politiet gennem et år

Pastoren har samarbejdet med politiet siden januar 2012, hvor han informerede dem om en dødstrussel, han havde modtaget. Det er endnu ukendt, om nogen af de anholdte har forbindelse med den første telefontrussel.


Tidligere har andre forsøgte at brænde kirken ned. En af brandstifterne blev filmet, da han bagefter stod og skød op i luften og mod kirken.

Dengang blev Karaali tilbudt politibeskyttelse, men afslog. Hans kone og to små børn flyttede ind i en boligblok med bedre sikkerhed. I løbet af sommeren fik Karaali endnu en trussel: ”De sagde: ’Du taler for meget. Vi hører din stemme overalt, og vi vil smadre dit hoved’. De sagde ikke helt eksakt, at de ville dræbe mig, men at hvis jeg ikke holdt mund, ville det gå galt”.

Vanskeligt klima for kirken Izmit ligger omkring 90 kilometer øst for Istanbul og er centrum i et industriområde med omkring en million mennesker. Izmit Protestant Church, som

har eksisteret i 13 år, er en lille menighed, der betjener 20 mennesker, som alle er tyrker, der har omvendt sig til kristendommen. Karaali og hans kone har tjent menigheden i fire år i et miljø, som han beskriver som vanskeligt: ”Alle regioner i Tyrkiet har sine udfordringer. Det vanskelige ved vor by er, at folk er lukkede, og der er mange radikale grupper, der gør det til et hårdt sted for en kirke. Hadet mod os er konstant”. Karaalis tyske forgænger, Wolfgang Hade, modtog også dødstrusler og var under politibeskyttelse gennem et år, efter at tre kristne blev myrdet i Malatya i 2007. Den formodede leder for banden bag mordene

sagde dengang, at Hade var næste planlagte offer. Trods had og personlige trusler har Karaali til hensigt at fortsætte som pastor for flokken. ”For to år siden havde jeg nær mistet livet på grund af mit helbred, men Herren bragte mig tilbage til livet, og Han har gjort dette for mig igen. Han beskytter os, så vi tror, at det her betyder, at Herren har et arbejde, som vi skal udføre. Vi har ikke mistet tilliden til Ham. Tvært imod føler vi, at Herren er med os, fordi Han ikke tillod attentatet at finde sted, og vi vil fortsætte med at gøre det, Herren beder os om”.

b

13


Nyt

På hjemmefronten

Lindholm Auto Thistedvej 121

9400 Nørresundby v. Morten Warncke Olesen

w w w. l h a u t o . d k TLF. 98 17 04 00

Salg og reparation af alle bilmærker

Møbelpolstrerfirmaet

Ønskemøbler Alt i ombetrækning udføres Tlf. 9742 0589 E-mail: upholste@post.tele.dk

Dette kunne være din annonce! Støt os ved at reklamere for dit firma i vores blad. Pris pr. gang 1.600,- + moms Kontakt Åbne Døre tlf. 97407781 Eller denmark@od.org

Envicon

Mariehøjvej 13 8600 Silkeborg info@envicon.dk Tlf. 41 41 51 60

www.envicon.dk - udvikler web- og SMS-løsninger

Værkstedet v/ Max Eriksen

Engvej 8, Gludsted, 7361 Ejstrupholm Tlf.: 7577 5670, Bil: 5050 1535 Rep. af alle bilmærker.

”Det lille værksted med den store service”


Forfulgte kristne på mediernes dagsorden Lanceringen af Åbne Døres Verdensrangliste i januar vækkede interesse hos adskillige danske medier og gav Åbne Døre mulighed for at være fortaler for de forfulgte kristne foran et bredt dansk publikum. Flere af de landsdækkende medier fandt den tiltagende forfølgelse og den aktuelle situation for kristne rundt om i verden en historie værd at fortælle. Den 9. januar, dagen efter lanceringen af Verdensranglisten 2013, kunne man således læse på forsiden af Kristeligt Dagblad, at ”lokale konflikter øger presset på Afrikas kristne”. Artiklen var baseret på Åbne Døres Verdensrangliste og blev kommenteret af flere uvildige eksperter fra ind- og udland. Senere i samme avis fik Verdensranglisten en grundigere forklaring. Også DR fandt problematikken relevant og valgte at dykke dybere ned i historien. Generalsekretær i Åbne Døre Danmark, JBK, blev inviteret i studiet til at forklare forfølgelse, først på P4s regionale morgenflade, siden i P1s Religionsrapporten d. 15. januar. Det blev en mulighed for at minde lyttere om situationen for kristne i Nordkorea, den triste udvikling i dele af Afrika og også den gode historie fra Kina. Og den mulighed glæder JBK sig over: ”Det er godt, at de forfulgtes sag kom i medierne, for

det er en vigtig sag, som desværre ikke mange kender til. I Danmark værdsætter vi selv vores ytringsfrihed og ret til at tro på, hvad vi gerne vil. Derfor skal vi selvfølgelig også hjælpe andre til at få samme rettigheder”.

Minister: Det kan få konsekvenser

I programmet deltog også lektor og dr. theol. Peter Lodberg og udviklingsminister Christian Friis Bach, der begge gav udtryk for, at de fandt Åbne Døres arbejde med Verdensranglisten tankevækkende. Fra Åbne Døres top-50 over lande med kristenforfølgelse er over halvdelen på udenrigsministeriets liste over prioritetslande for dansk udviklingsbistand. Og det kan få konsekvenser, siger udviklingsminister Christian Friis Bach til P1: ”Det vi vil gøre, langt mere systematisk nu, er at følge op på den monitorering, der sker af menneskerettighederne i de her lande og herunder ikke mindst undertrykkelsen af religiøse mindretal. Så når der er en undertrykkelse, så vil vi kraftigere og stærkere påtale det”. Det kan også komme på tale at støtte forfulgte kristne grupper direkte, tilføjer han. Også i udlandet har Verdensranglisten – under navnet World Watch List – fået opmærksomhed. Fox News interview en Åbne Døre-talsmand kort efter dette års udgivelse, og i EU indgår listen i dag i det materiale, som de enkelte lande vurderes ud fra.

15


Din billet til din familie

Åbne Døres - Rejser

Vil du rejse med bibler til et muslimsk land? Vi planlægger en tur til et muslimsk land i uge 23, cirka d. 1.-8. juni, og har brug for rejsende. Rejsen går til et land, hvor der kun er få kristne, som alle lever som hemmeligt troende. De har brug for bibler! Prisen for turen: Cirka 8.000 kroner, alt efter hvor billigt vi kan få billetterne. Tilmelding senest d. 15.marts. Har du spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte kontoret på: tlf. 97 40 77 81 eller denmark@od.org

Marts 2013  

Tema - Forfølgelse set lidt fra oven

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you