Page 1

Gida didaktikoa Informazio eta komunikaziorako teknologiak

Unai Odriozola

Josu Iribarren

Xiker Lizasoain

2012


Gida didaktikoa 2012 Aurkibidea

Izenburua .......................................................................................................................... 3 Katalogazio ezaugarrika ................................................................................................... 3 IKT maila ...................................................................................................................... 3 Tipologia ....................................................................................................................... 3 Orientabide didaktikoa .................................................................................................. 3 Ikasketa-objetuen sailkapena..................................................................................... 3 Multzokatzea ............................................................................................................. 3 Formatu teknikoa....................................................................................................... 3 Testuinguraketa ................................................................................................................ 3 Helburu didaktikoak ......................................................................................................... 4 Oinarrizko diren IKT konpetentziak................................................................................. 4 Oinarrizko eta espezifikoak diren IKT konpetentziak ...................................................... 4 Edukiak ............................................................................................................................. 5 Jarduera sekuentzia ........................................................................................................... 5 Ebaluazio irizpideak ......................................................................................................... 6 Arloarekiko ................................................................................................................... 6 IKT-ekiko ...................................................................................................................... 6

2


Gida didaktikoa 2012 Izenburua Animaliak

Katalogazio ezaugarrika IKT maila Tarteko maila.

Tipologia Ikasketa objetkua.

Orientabide didaktikoa

Ikasketa-objetuen sailkapena Segimendu jarduera.

Multzokatzea Banaka edo binaka egitekoa.

Formatu teknikoa Flash-a.

Testuinguraketa Guk sortutako ariketa hauek oso sinpleak dira, baina aldi berean oinarri bat eraikitzeko baliagarriak direla uste dugu. Horregatik, Lehen Hezkuntzako lehenengo zikloan erabiltzeko dira. Ariketa hauek, inguruneko klasean lantzekoak dira, animaliei buruzkoak baitira. Bertan, ariketa desberdinak aurkezten ditugu, hala nola, pareak aurkitu, esaldiak osatu eta animalien arteko harremanen adierazpena. Hau dena, gaur egun eskuragarri ditugun teknologia berrien bitartez egitekoak dira. Horrela, pixkanaka IKT-en arloan barneratzen dira ikasleak, gerora, errazago izanik teknologien erabilpen zein esku-hartzea. Haur txikiak direla kontuan hartuta, aurkezten diren ariketak errazak dira teknologiaren erabilpenaren aldetik, hau da, ez

3


Gida didaktikoa 2012 dute ordenagailuen inguruan gauza handirik jakin behar ariketa hauek egiteko; dena saguaren eta teklatuaren bitartez egiten baita oso era sinplean.

Helburu didaktikoak 

Orokorrean animalien inguruko oinarrizko ideia batzuk barneratzea.

Baliabide digitalak ikasketarako erabiltzen ikastea.

Animalien ezaugarrien arabera animaliak identifikatzen ikastea.

Puzzle baten bidez umeen kokapen espaziala lantzea.

Oinarrizko diren IKT konpetentziak 

Ikasten ikasteko gaitasuna.

Hizkuntza komunikaziorako gaitasuna.

Informazioa tratatzeko eta teknologia digitala erabiltzeko gaitasuna.

Norberaren autonomiarako eta ekimenerako gaitasuna.

Oinarrizko eta espezifikoak diren IKT konpetentziak 

Trebetasun teknologikoa Oinarrizko hardware-baliabideak maneiatzeko gaitasuna. o Sagua eta teklatua maneiatzeko gaitasuna. IKT-en bidez informazioa lantzeko gaitasuna. o Testuak

prozesatzeko

oinarrizko

ekintzak

(idatzi,

irakurri,..) egiteko gaitasuna. 

Bizitza osorako ikaskuntza Komunikatzea eta lankidetzan aritzeko gaitasuna. o Kideekin lankidetzan aritzeko eta talde-lana egiteko IKT espezifikoak erabiltzeko gaitasuna. Ingurune birtualetan moldatzeko gaitasuna. o Ingurune birtual bat maneiatzen hasteko gaitasuna.

4


Gida didaktikoa 2012 

Hiritartasun digitala Komunikazio elektronikoko estiloak eta moduak errespetatzeko gaitasuna.

Edukiak 

Animaliak eta hauen erreinu ezberdinak ezagutu.

Animalien ezaugarri ezberdinak identifikatu.

Taldekideen arteko errespetua sustatu.

Baliabide informatikoen erabilpena eta zainketa.

Ortografiaren zainketa.

Jarduera sekuentzia

JARDUERA-

AZALPENA

BALIABIDEAK

SEKUENTZIA 1 Bikoteak aurkitu

Animalien argazki ezberdinak daudelarik, Irudiak. bikoteak bilatzea da helburua.

2 Puzzlearen osaketa

Animaliaren argazkia osatu, argazkiaren Irudiak pusketak modu egokian ezarriz.

3 Puzzlearen osaketa

Animaliaren argazkia osatu, argazkiaren Irudiak pusketak modu egokian ezarriz.

4 Animalien sailkapena

Animaliari dagokion erreinuan arabera Hitzak eta aukerak toki batean ala bestean sailkatu.

5 Ezaugarrika erlazionatu

bete.

Animaliak duen ezaugarriaren arabera Esaldiak eta hitzak. erlazionatu aukera desberdinak.

6 Ezaugarrika erlazionatu

Animaliak duen ezaugarriaren arabera Esaldiak eta hitzak. erlazionatu aukera desberdinak.

7 Esaldiak osatu

Animaliak duen oinarrizko ezaugarria Esaldiak eta hitzak. pentsatu eta ondoren esaldia osatu.

8 Definizioak

Animalien definizioa kontuan hartuz, Esaldiak eta hitzak. dagokion animaliarekin erlazionatu.

5


Gida didaktikoa 2012 Ebaluazio irizpideak Arloarekiko 

Ea ortografia zuzena erabiltzen duten.

Ea kidearen lana errespetatzen duen eta laguntzen saiatzen den.

Ea ariketaren esanahia ulertzen duen.

Ea ariketak modu egokian betetzen dituen.

Ea ariketak egiteko jarrera aktiboa duen.

Ea irudiak identifikatzen dituen.

IKT-ekiko

6

Ea IKT-en inguruko ezagutza minimoak dituen.

Ea ordenagailua egoki erabiltzen duen.

Ea ordenagailua egoki zaintzen duen.

Ea arazoak sortzean, autonomiaz konpontzen dituen.

Gida didaktikoa  
Gida didaktikoa  

Hezteko objektu digitalaren gida didaktikoa