Page 1

ΣΑΒΒΑΤΟ 23 ΚΥΡΙΑΚΗ 24 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013

ΣΗΜΕΡΑ

ΣΗΜΕΡΑ

Κάθε Σαββατοκύριακο

Δώρο η Eφημερίδα Κοσμοπ λημμ και Άργο ύρα σε Ναύπλιο ς για το ν Καρναβά λι

Με πολύ ρώθηκαν μεγάλη συμμ ετοχ μους Ναυ οι αποκριάτικες ή του κόσμ ου ολοκ πλιέων εκδηλώσ γάλες και Άργο εις στου ληκαρν ς δήστην καύσ αβαλικές παρε υς Μυκηνώ ν, με τις η του βασι λάσε λιά καρν ις να καταλήγο μεΑΡΘΡΟυν Περισσό άβαλου. του Πολ τερα στη ν σελίδα Υπάρχουνύδωρου Ιππ 5. . Δάκογλ του Γιώρ ακόμη και ου σήμε γου Παπ ανδρέου…ρα οπαδοί Διαβάστ

σελίδα

καθημερινά

στο «Σήμερα»

το ιστορικό μυθιστόρημα του Κων/νου Ε. Κοσκολέτου

Οι Άθλιοι

της Κατοχής η Άλλη Άποψη Σελ.12

ΤΟ 1821 ΚΑΙ Η ΚΥΠΡΟΣ

Γράφει ο Α.Γ.Κουκουλάς Σελ. 2

ΣΑΒΒΑΤΟ

ΚΑΘΗΜΕΡ

στο

Κράτησης Κορίνθου

23 ΜΑΡ

πολλ μας οργί ές περιοχές της χώρ γές, στα ασε η νοθεία ας στις εκλο Κέντρα σωματεία, τα και ταγγέλλε τις Ομοσπον Εργατικά σή του ι το ΠΑΜΕ σε δίες», κακαι εντο ανακοίνω γολίδα πιζόμενο διατυπώ του. νει τις στην Αρενστάσει «Στο Άργο ς επεξεργα ς 802 ψήφ ισαν στην σία αγροτικώ ντων!!! Άλλοι συσκευασ 898 ψήφν προϊόστήματα τήρια!!! 410 ισαν στα στα κατα από τους τροφίμων, 247 ψήφισαν Τύπο και φούρνους!! 249 Χαρτί, στικές 268!!! Στιςαπό τον επιχ τουριμηχανοδη ειρήσεις, 334 190 ηλεκ γοί, 210 μηχα χειριστές νοτεχνίτ κοί υπάλ τροτεχνίτες, ες, 280 ντουργοί ληλοι, 170 κλω ιδιωτιστοϋφακλωστοϋ !!! (Αλήθεια , λίδα!!!) φαντουργεία υπάρχουν στην 110 στις επίσης ανασκαφ Αργοπλιν Στο Ναύπ θοποιοί – κερα ές, 110 μοποιοί. ποιία!!! λιο 304 στην (Από όσο κονσ και καιρ γνωρίζο ερβοό βοποιεία! δεν υπάρχουν υμε εδώ κονσερκαι ξεν/χ !!) 413 στο καφεζ/ρ είων ύπνο σε άλλα ιων ξενοδοχε υ και μπάρ, κά κατα 216 στήματα ία και επισιτιστ κ.λ.π. Στο στην ιΕρμι Ναύπ ονίδ τεία, τα λιο από α τα δικαστικ 5 έκαναν εκλο 9 σωμαό αντιπρόσ γές χωρ γος οι καταστάσ ωπο!! Στο ίς και τα Άρμητρώα εις ψηφισάν των σωματεί μελών σε αρκε α δεν όνομα, έχουν τά στο σωμ παρά π.χ. πέρα ένα ατείο ες, μέλο από τις άλλε Τροφίμων ς ς δεν υπάρ του Δ.Σ. του παρατυπίΣωματεί λών, ούτεχει ούτε στο ου μητρ σάντων»! στην κατάστασ ώο με! η ψηφ ι-

ΤΙΜΗ 1

στους

ρινά «Σήμερα »

ΔΑ

Εργα

ΤΗΣ

ΠΕΛΟΠΟΝ

ΝΗΣΟΥ

- ΦΥΛΛΟ

ΕΡΑ

1050

τείνε

ησης

στην

ΑΕΔΙΚ

ΑΡ. ΦΥΛ

άλλου

ΛΟΥ 83

έστε

ιλαν

οι εργα

ζόμε

Τριήμ

χωρίς

και

ερο

ΟΣΕ

νοι στην

οκύρια

η Eφημερ

κο

ίδα

Κέ Κορί ντρο νθου

το δρόμ ς

Σαββατ

Δώρο

ται το

το ιστορικό μυθιστό του ρημα Κων/νου Το Ε. Κοσκολέ κέντρο ταναστώ Οι Άθλιοτου φωνα ν κράτηση γιγαντών της αστυνομμε πληροφό ς παράνομ η ΆλληΚατοχής ι εται λίδας ικών ρηση , αφούων μεΆποψη Υπαλλήλ εργασίες, πραγματ της σύμτου Σελ.12 ένωσης ων 6ου σε δύο οποιούντ της 1821 φιλοξενη Συντάγμ ακόμα ΑργοΗ ΚΥΠΡΟΣ αι τανάστε θούν ατος κτίρια σήμερα διάφορε ς που σε ούτως εντός αυτά πληξη ς περιοχές θα και ώστε φτάσουν άλλοι να είναι άραγε τούτο; . Μας εδώ μεδια να θυμηθού προκαλε από στον πομπή Αντώνη με Κι αν ναι ί τις «ΑΥΤΟΨ Σρόιτερ Κορίνθου δηλώσεικαλό έκθα περιφέρ θα ΙΑ» ς Δένκαι γεγονός, ειας. είναι πως το στην το κέντροκέντρο εκΟι εργασίες μόνιμη το σχέδιο όλης της στα υπηρεσία λοιπόν της χαρτιά! δεδομέν φύλαξης είναι ο και… του ακόμαη Εντείν (διαβάσ από ονται τε σελ.6) της τους οι περιφέρ διαμα ειας αστυν να συνδράμ ρτυρίε οι οποίοι ομικού ς ουν στην υποχρεο ς φύλαξη ύνται

ΤΟ

10

Κάθε

ΣΑΒΒΑΤΟ

σελί

ΣΤΟ

δες

ΑΜΕΣ ΝΑΥ ΠΛΙΟ ΣΤΗΝ Α ΜΕΤΡ ΕΝΤΕ ΗΤΑ Ι ΑΠΟ ΚΑΤΗ ALPHA

ΑΠΕΝΑΝΤ

υλάς Σελ. 2

ικο

Το Νοσοκ Σπάρτ ομείο επισκέ ης ο Ανδρέφθηκε Λυκου ας ρέντζο

Σελ.

ΠΛΗΡΗ

ΤΙΜΕΣ

Σ ΕΧΕΜΥ

BANK

ΕΝΕΧ ΑΣΥΝΑ ΘΕΙΑ ΥΡΑ-ΔΓΩΝΙΣΤ ΕΣ ΑΝΕΙΑ ΕΧΟΥΜ

ΣΙΔΗΡΑΣ

ΤΗΛ:

Ε

ΝΟΜΙΜ ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ

27520-269

Η ΑΔΕΙΑ

45, 1ος 44 ΚΙΝ: Όροφος 695913636 2

Διώρ

υγα

Σελ.9

Προασ Σελ.10

τιακό!

ς δήμο

ο

υς

Το Δημ οτικό Ναυπλιέ Συμβού Δημάρχ ων, υιοθετώ λιο του Δήμ ντας πρό ου ου χώρησε κ. Δημήτρ ταση του Ναυπλιέων η αντιμετω νομι λών για στη μείωση Κωστούρου πίζει την των δημ προ- χιλιάκή συγκυρία, παρούσα αναμ γελματ τα ακίνητα δες οικο οικιακή οτικών τε- νά βλέπ συμπολίτες ένεται να ικής χρή ανακουφ ΟΤΕ και μας οι ουν σης, πλη ς και επα ο οποί ίσει γ- μην επαρ τα έσοδά οι ν Τρα Συγχρό ΔΕΗ. πεζών, κών τους κούν ούτε τους να μειώνοντκαθημερινως απο για από αι

την κάλυ φασίσθη και να τα δημ Αναφερόμαναγκών. ψη των οτικ κε η πηρία, ενος βασιαπα των τρίτά τέλη των ατόμων λλαγή χος Ναυπλιέ στην απόφαση κογενειώ εκνων ων Δημ αυτή ήτρης (για ένα ν καθώς και και πολυτέκ με ανα- σε: «Θέλουμ ε ένα Δήμ Κωστούρ ο Δήμαρπου θα χρόνο) των την πλήρη απανων οι- μπορούμε προκ ος ο νέω δραστη χειρηματ ειμένου ζωντανό. Κάνο δήλωων του ριοποιηθ ν επαγγελ λλαγή ικότητα να υμε ότι Δήμου. ματιών ξουμε την και μέσα τονώσουμε ούν εντό Η «ανε την επιαγορά, από αυτή ς των ύρεση» συμβ να τονώ ορίάλου ν να στηρ νειών 146.133 οικια αμβλύνου με στην τουρ νουμε την τις υπηρ κής ή επαγ τ.μ. αδήλωτω κίνηση, ίιστική με την γελμ ν να εσίε θέσε ανάπ επιφ ανερ ατικ ς του ις εργα τυξη αφαση της γία, δημι ής χρήσ Δήμου, σίας. ης, από Δίνουμε ουργώντα και να αναμενόμ Δημοτικής Αρχή οδήγησε κίνητρα ς νέες στην στου πο υπέρ ενων νέων πόρω ς για αξιοποίη από- να τολμήσου ν και να ς νέους επαγ των Δημ ση των τόπο μας. ν με ορθο μείωση Στεκόμασ δραστηριοποι γελματίες λογικό των εσόδοτών, χωρίς τρό- πολύτεκνη να γίνε φόρους. ων από οικογένε τε δίπλα στην ηθούν στον τους αντα ι αισθητή η σότερες τρίτεκνη ια, που Το ανθρ ποδοτικού και ώπινο Με την ν’ αντεπεξέλθου αδυνατού πρόσωπο ν οι περι ς απόφαση ν. σνα υπάρ , με το ξει ουσι αυτή ο Δήμος οποίο ο δήμο στους συμβάλει Δημότες αστική βοήθ ς ώστ εια και ». ανακούφ ε ιση Περισσό τερα στη ν σελίδα 5

σελίδες

ΣΤΟ ΝΑΥΠΛΙΟ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΑΠΟ ALPHA BANK

ΠΛΗΡΗΣ ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ ΤΙΜΕΣ ΑΣΥΝΑΓΩΝΙΣΤΕΣ

ΕΝΕΧΥΡΑ-ΔΑΝΕΙΑ

ΕΧΟΥΜΕ ΝΟΜΙΜΗ ΑΔΕΙΑ ΣΙΔΗΡΑΣ ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ 45, 1ος Όροφος

Εντείνονται οι διαμαρτυρίες από τους αστυνομικούς της περιφέρειας οι οποίοι υποχρεούνται να συνδράμουν στην φύλαξη

Τριήμερο χωρίς ΟΣΕ και Προαστιακό! Σελ.10

Σελ.9

ο

δα

Α

ακόμ 23 ΚΥΡΙΑΚΗ υμένω η κτίρια 24 ΜΑΡΤΙΟΥ ν να 2013 με - ΤΙΜΗ φτάσ σκοπ 1€ ει τουςό ο αριθμ 1500 ός

ΚΑΙ

Γράφει ο Α.Γ.Κουκο

Εξώδ

ευρω

Eφημερί

2013

σίες των σε δύο κρατο

Κράτ

Έδειξε ΕΤΟΣ 3ο

ΕΦΗΜΕΡΙ

Επεκ

Kυκλοφ Αρκαδίορεί στα περ ίπτερα ας Κορ ινθίας Αργολίδας Λακωνί ας

ΤΙΟΥ 201 3

ΙΝΗ

στε

ΑΜΕΣΑ ΜΕΤΡΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΝΤΕΚΑΤΗ

Εξώδικο στην ΑΕΔΙΚ έστειλαν οι εργαζόμενοι στην Διώρυγα

Σελ. 10

ΣΑΒΒΑΤΟ

ατ οκ ύρ ιακ

Δώρο η

24 ΜΑΡΤΙΟΥ

ΣΗΜ

Διαβά

Το Π ΑΜΕ κατα γγέλ νοθε λει ία «Σε

23 ΚΥΡΙΑΚΗ

ΣΗΜΕΡ

ς

καθημε

Επεκτείνεται το Κέντρο

Το Νοσοκομείο Σπάρτης επισκέφθηκε ο Ανδρέας Λυκουρέντζος

10-11

Κά θε Σα ββ

Εργασίες σε δύο ακόμη κτίρια με σκοπό ο αριθμός των κρατουμένων να φτάσει τους 1500

Το κέντρο κράτησης παράνομων μεταναστών γιγαντώνεται , αφού σύμφωνα με πληροφόρηση της ένωσης αστυνομικών Υπαλλήλων της Αργολίδας , πραγματοποιούνται σήμερα εργασίες σε δύο ακόμα κτίρια εντός του 6ου Συντάγματος ούτως ώστε να φιλοξενηθούν σε αυτά και άλλοι μετανάστες που θα φτάσουν εδώ από διάφορες περιοχές. Μας προκαλεί έκπληξη άραγε τούτο; Κι αν ναι καλό θα είναι να θυμηθούμε τις δηλώσεις Δένδια στον Αντώνη Σρόιτερ και στην εκπομπή «ΑΥΤΟΨΙΑ» πως το κέντρο της Κορίνθου θα είναι το κέντρο όλης της περιφέρειας. Οι εργασίες λοιπόν είναι γεγονός, το σχέδιο δεδομένο και… η μόνιμη υπηρεσία φύλαξης του ακόμα στα χαρτιά! (διαβάστε σελ.6)

σελίδα

σε λί δε

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΦΥΛΛΟ 1050 ΣΑΒΒΑΤΟ 23 ΚΥΡΙΑΚΗ 24 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 - ΤΙΜΗ 1 €

Διαβάστε

ε στην

6.

ΤΗΛ: 27520-26944 ΚΙΝ: 6959136362


ΣΗΜΕΡΑ

Γράφει ο Α.Γ.

ΤΟ 1821 ΚΑΙ Η ΚΥΠΡΟΣ

Κουκουλάς Η μαρτυρική Κύπρος για μία ακόμα φορά ανεβαίνει ένα νέο Γολγοθά. Νέοι σταυρωτίδες καρφώνουν στην παγκόσμια ιστορία, όχι μόνο το νησί της Αφροδίτης, αλλά και τη δική τους αισχρή, τη δική τους επαίσχυντη πράξη, του βιασμού ενός ελεύθερου και κυρίαρχου κράτους με πρωταγωνίστρια του νέου Ράιχ την κυράτσα της Ευρώπης Μέρκελ. Είναι λίγο περίεργο, γιατί στην εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου, γιορτάζεται και η άλλη του «ΟΧΙ» και είναι ακόμη πιο περίεργο, ότι τώρα που σε λίγες μέρες θα γιορταστεί ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου, να δίνεται και το μεγάλο μήνυμα του Ευαγγελισμού μιας νέας ημέρας για τους χειμαζόμενους κατοίκους του Νότου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σημάδια του Θεού πραγματικά. Τιμής ένεκεν για την Κύπρο, ανέσυρα από το αρχείο μου μια σημαντική μελέτη του Πέτρου Παπαπολυβίου, διδάσκοντος στο εκεί Πανεπιστήμιο (Ιστορικά της Ε/Μάρτιος 2004). Γράφει: «Η Κύπρος δεν ανήκε στις χώρες όπου προγραμματιζόταν εξέγερση την άνοιξη του 1821. Οι επιτελείς της Φιλικής Εταιρείας υπολόγιζαν μόνο σε οικονομική βοήθεια της Κύπρου, αναγνωρίζοντας ότι οι γεωγραφικές συνθήκες καθιστούσαν αποτυχημένη εκ των προτέρων, κάθε προσπάθεια για ένοπλη δράση. Οι υπαινιγμοί στο «Σχέδιον Γενικόν» των Φιλικών τον Οκτώβριο του 1820 για τους κινδύνους των Κυπρίων ήταν σαφείς: Ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Κ. Κυπριανός υπεσχέθη να συνεισφέρη χρήματα ή τροφάς όσας δυνηθή […] και τέλος να σκεφθή πώς να διαφυλάξη το ποίμνιο του από τους κατοίκους εκεί εχθρούς. Τα κηρύγματα της Φιλικής Εταιρείας βρήκαν πρόσφορο έδαφος στην Κύπρο. Ο αρχιεπίσκοπος Κυπριανός και άλλοι εκκλησιαστικοί παράγοντες και πρόκριτοι, είχαν διαβεβαιώσει τον Φιλικό Δημήτριο Ύπατο που επισκέφθηκε την Κύπρο το 1820, για την προσφορά οικονομικής βοήθειας στο επαναστατικό κίνημα. Τον Οκτώβριο του 1810, ο Αλέξανδρος Υψηλάντης έστειλε στον Κυπριανό το συνθηματικό μήνυμα ότι «η έναρξις του σχολείου της Πελοποννήσου εγγίζει», διαβιβάζοντας την παράκληση όπως ο Κύπριος πρωθιεράρχης «εμβάση τόσον της Μακαριότητός

ΣΑΒΒΑΤΟ 23 ΚΥΡΙΑΚΗ 24 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013

του τας συνεισφοράς, όσον και των λοιπών αυτού ομογενών, είτε χρηματικάς, είτε είναι ζωοτροφίας προς τον εν Παλαιά Πάτρα της Πελοποννήσου Κύριον Ιώαννην Παππά Διαμαντόπουλο». Ενώ όμως σώθηκε το έγγραφο με την ανάθεση της αποστολής στον Αντώνιο Πελοπίδα, δεν είναι γνωστό με βεβαιότητα εάν αφίχθηκε –και πότε- στο νησί για την παραλαβή των κυπριακών συνδρομών […]. Στο κεφάλαιο των χρηματικών συνδρομών τοποθετείται και η θρυλούμενη επίσκεψη του Κωνσταντίνου Κανάρη στην Κύπρο από τα αιγυπτιακά παράλια [..]. Ο κατοπινός πυρπολητής του τουρκικού στόλου, φέρεται να πήρε μαζί του από την Κύπρο, άνδρες, χρήματα και εφόδια [..]. Τον Απρίλιο του 1821 κοινοποιήθηκε και στην Κύπρο το διάταγμα για το γενικό αφοπλισμό των Χριστιανών κατοίκων της Αυτοκρατορίας. Αν και το διάταγμα αναγνώριζε ότι οι Κύπριοι δεν είχαν δημιουργήσει ποτέ πρόβλημα εναντίον της Οθωμανικής κυβέρνησης, φαίνεται ότι οι δραστηριότητες των «αποστόλων» της Φιλικής Εταιρείας είχαν γνωστοποιηθεί, με αποτέλεσμα ο διοικητής του νησιού Κουτσούκ Μεχμέτ να στείλει στην Υψηλή Πύλη κατάλογο 486 ανδρών, κατηγορώντας τους ως «συνεννοηθέντας προς εξέγερσιν μετά των επαναστησάντων Ελλήνων». Τα κλίμα επιβάρυνε η μετάκληση 4.000 στρατιωτών από την Παλαιστίνη από το διοικητή του νησιού, με σκοπό τη διαρπαγή των ελληνικών περιουσιών […]. Μετά την έγκριση από το Σουλτάνο των μαζικών εκτελέσεων, κλήθηκαν οι εκκλησιαστικοί ηγέτες και οι πρόκριτοι του νησιού να συγκεντρωθούν στη Λευκωσία. Εκεί κορυφώθηκε το δράμα, στις 9 Ιουλίου 1821 με τον απαγχονισμό του Αρχιεπισκόπου Κυπριανού στην πλατεία Σεραγίου (στο κατεχόμενο τμήμα της Κυπριακής πρωτεύουσας) και τον αποκεφαλισμό των άλλων τριών Μη-

τροπολιτών, των Πάφου Χρυσάνθου, Κιτίου Μελετίου και Κυρηνείας Λαυρεντίου. Ακολούθησαν τις επόμενες ημέρες οι σφαγές των υπόλοιπων προγραφέντων κληρικών και πολλών προκρίτων, εμπόρων και κτηματιών των πόλεων και των κυριότερων κωμοπόλεων του νησιού, οι δημεύσεις, ιδιοποιήσεις των περιουσιών των εκτελεσθέντων και οι ανεξέλεγκτες λεηλασίες από τα τουρκικά στρατεύματα. Σύμφωνα με το θρύλο, στον Αρχιεπίσκοπο προτάθηκε την τελευταία στιγμή να διαφύ-

γει, αλλά απάντησε ότι θα παρέμενε για να μοιραστεί την τύχη του ποιμνίου του. Η πένα του μεγάλου διαλεκτικού ποιητή Βασίλη Μιχαηλίδη, έβαλε στο στόμα του Κυπριανού τους γνωστούς στίχους οι οποίοι, ιδιαίτερα στις δεκαετίες των έντονων αλυτρωτικών αγώνων που ακολούθησαν, πέρασαν στο συλλογικό υποσυνείδητο των Ελλήνων Κυπρίων ως μία ελπιδοφόρα απάντηση – ανακούφιση για τα γεγονότα του 1821: Η ρωμιοσύνη εν φυλή συνόντζιαιρη του κόσμου. Κανένας δεν ευρέθηκεν για να την εξαλείψη. Κανένας γιατί ασέπει την που τα ύψη ο Θεός της. Η ρωμιοσύνη εν να χαθεί όντας ο κόσμος λείψη. Πολλοί Κύπριοι κατάφεραν να διαφύγουν στο εξωτερικό, βρίσκοντας πρώτα καταφύγιο στα προξενεία της Λάρνακας και της Λεμεσού. Η πληθυσμιακή μείωση ήταν τρομακτική, καθώς προξενικές πηγές υπολογίζουν, ότι οι φυγάδες στη 10ετία του 1820 ξεπέρασαν τους 20.000 Αρκετοί εξισλαμίστηκαν για να επιστρέψουν όμως οι περισσότεροι στο πατρώο θρήσκευμα μετά την καταιγίδα. Πιο κραυγαλέο παράδειγμα αποτελεί η περίπτωση του πρόκριτου και γαιοκτήμονα Ανδρέα Σολομονίδη, «γραμματικού του Σαραγίου». Για να γλιτώσει τη ζωή του έγινε Χουρ-

σίτ αγάς, πολλαπλασίασε την περιουσία του ύστερα από τις σφαγές του 1821 και τον Αύγουστο του 1828 υπέγραψε μαζί με τον Αρχιεπίσκοπο Πανάρετο και άλλους προκρίτους, αίτηση προς τον κυβερνήτη Ιωάννη Καποδίστρια, ζητώντας «να εφεύρη τα μέσα, για να ελευθερωθή του ζυγού και αυτή η νήσος». Πολλοί από τους Κύπριους αγωνιστές της ελληνικής επανάστασης ήταν φυγάδες του καλοκαιριού του 1821. Μάλιστα οι επιφανέστεροι από αυτούς δεν έπαυσαν να απεργάζονται σχέδια και να αναζητούν χρηματοδότες και συνεργούς για την οργάνωση εκστρατείας, για την απελευθέρωση του νησιού τους. Σε μία προκήρυξη των Κυπρίων που βρίσκονταν στη Μασσαλία, το Δεκέμβριο του 1821, τονιζόταν ότι οι τραγικές σκηνές του Ιουλίου είχαν ισχυροποιήσει ηθικά τους εθνικούς πόθους των νησιωτών: Νομίζομεν ενώπιον Θεού και ανθρώπων, ότι έχομεν κάθε δίκαιον να μη γνωρίζωμεν πλέον δια διοίκησιν τους αιμοβόρους τούτους ληστάς, αλλά συμφώνως με τους λοιπούς αδελφούς ημών ΄Ελληνας θέλομεν προσπαθήση δια την ελευθερίαν της ειρηνικής ημών, πάλαι μεν μακαρίας, ήδη δε τρισαθλίας νήσου Κύπρου». Το 1821 ανέτειλε πάνω από τη σκλαβιά τη βαριά και αβάσταχτη των Ελλήνων. Πάνω από τα γράμματα, τις τέχνες και τον πολιτισμό που είχαν παρακμάσει. Ο ΄Ελληνας όμως δεν υπέκυψε. ΄Ηταν δούλος στο σώμα, αλλά ελεύθερος στην ψυχή. Κάτω από την τρεμουλιαστή φλόγα του καντηλιού του μοναχού και του γέροντα παπά, συντηρούνταν οι αδάμαστη ελληνική ψυχή, τα ελληνικά γράμματα, οι θρύλοι της φυλής, η πίστη στα ιδανικά και ο ασίγαστος πόθος για την ελευθερία. Πλάι στην Αλαμάνα, το Χάνι της Γραβιάς, τα Δερβενάκια ή το Σούλι, στέκουν και οι αγώνες των αδελφών Κυπρίων, πάνω στα αγιασμένα χώματα του νησιού. Και εδώ, πλάι στα πολλά γνωστά ονόματα, στέκουν και εκείνα των Κυπρίων που γίνονται εμψυχωτές και ηγετικές μορφές στο δρόμο της ελευθερίας, στο δρόμο της ιστορικής τους πορείας. Είχαν και αυτοί υπόψη τα λόγια του Κολοκοτρώνη: ΄Οταν αποφασίσαμε να κάμομε την επανάσταση, δε συλλογιστήκαμε ούτε πόσοι είμαστε, ούτε πως δεν έχουμε άρματα, ούτε ότι οι Τούρκοι εβαστούσαν τα κάστρα και τις πόλεις, αλλά ως βροχή έπεσε σ΄όλους μας η επιθυμία της ελευθερίας μας.

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΚΩΔ. 2803

Εκδότης • Δ/ντής: ΘΥΜΙΟΣ ΚΑΠΠΟΣ - Ιδιοκτησία: ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Α.Ε. Σύμβουλος Έκδοσης: ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ ΔΑΚΟΓΛΟΥ - ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: ΒΑΣΙΛΗΣ ΖΩΗΣ - ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΟΥΒΗΣ, Συντακτική Ομάδα: Χριστίνα Τσιορωτά, Μάνος Δαμασκηνός Αρθρογραφούν: ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΟΥΚΟΥΛΑΣ, ΖΩΗ ΘΑΝΑΣΗ Creative Director ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΚΑΡΠΑΤΣΕΛΗΣ - Εμπορική διεύθυνση: “All About” τηλ: 6942 554684 Δ/νση:Τέρμα Αγ. Άννης - 20100 Κόρινθος, τηλ. 27410-75726 & fax: 27410-84423 E-mail: simera@otenet.gr. ΕΚΤΥΠΩΣΗ: IRIS Διανέμεται από την ΕΥΡΩΠΗ Α.Ε.


ΣΑΒΒΑΤΟ 23 ΚΥΡΙΑΚΗ 24 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013

ΚΟΡΙΝΘΟΣ

3

ΣΗΜΕΡΑ

του Μάνου Δαμασκηνού

Επίσκεψη Κ. Γιόβα στην Π.Υ. Κορίνθου ενόψει της αντιπυρικής περιόδου Την Π.Υ. Κορίνθου επεσκέφθη χθες ο Αρχιπύραρχος και διοικητής περιφερειακών Υπηρεσιών κος Κων. Γιόβας προκειμένου να ενημερωθεί από πυροσβέστες και τον Διοικητή για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και να τα λύσουν όσο αυτό είναι εφικτό σε συνεργασία με το αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος ώστε να υπάρχει η μέγιστη δυνατή ετοιμότητα για την επερχόμενη αντιπυρική περίοδο. Προηγουμένως ο κος Γιόβας είχε συνάντηση με τον Αντιπεριφερειάρχη κο Γ. Δέδε ενώ συναντήσεις είχε και με τους δημάρχους Κορινθίων και Λουτρακίου για να ενημερωθεί και από κει για τις όποιες ελλείψεις υπάρχουν. Όπως ανέφερε ο κος Γιόβας οι δυνατότητες της Π.Υ. σε περιφερειακό επίπεδο είναι οι ίδιες με την περσινή με ελάχιστα μειωμένη δύναμη ωστόσο θα υπάρξει προσπάθεια να αξιοποιηθούν όλο το προσωπικό, ακόμα και αυτοί που εργάζονται σε γραφεία σε πρωϊνές υπηρεσίες κλπ ώστε το Καλοκαίρι να βρίσκονται όλοι στην διάθεση της Υπηρεσίας και να επιτευχθεί το καλύτερο αποτέλεσμα. Τέλος για το θέμα του κτιριακού ο κος Γιόβας αναγνώρισε το πρόβλημα, όμως γίνονται προσπάθειες ώστε να μεταστεγαστεί ενώ ήδη γίνονται ενέργειες και από τον Διοικητή της Π.Υ. Κορίνθου σε συνεργασία με το αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος και θα γίνει προσπάθεια στο άμεσο μέλλον να γίνουν κινήσεις για τη μεταστέγαση ώστε να πληροί τις προϋποθέσεις και για τους συναδέλφους αλλά και για τα οχήματα τα οποία αυτή τη στιγμή βρίσκονται παραπλεύρως μονίμως σταθμευμένα καθώς δεν υπάρχει τέτοιος χώρος μέσα στην υπηρεσία.

O Εμπορικός Σύλλογος Κορίνθου στο Διαδίκτυο

Αμεσότερη κάνει την επικοινωνία του ο Εμπορικός Σύλλογος Κορίνθου καθώς πλέον είναι εφικτή η διασύνδεση των καταστημάτων με τομ σύλλογο μέσω internet. Συγκεκριμένα με ανακοίνωσή του ο Εμπορικός Σύλλογος γνωστοποιεί τα εξής: «Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι ο Εμπορικός Σύλλογος Κορίνθου σε μια προσπάθεια ταχύτερης και αμεσότερης επικοινωνίας με τα εμπορικά καταστήματα της Κορίνθου , αλλά και με τον καταναλωτή , λειτουργεί πλέον την δική του ιστοσελίδα www.eskorinthos.gr ,απ’ όπου όσοι επιθυμούν μπορούν να παρακολουθούν τις ενημερώσεις του Συλλόγου αλλά και μια σειρά άλλων χρήσιμων πληροφοριών. Σκοπός της δημιουργίας της η αμφίδρομη επικοινωνία και η προβολή της Κορινθιακής αγοράς , έτσι εκτός από τα στοιχεία και τις πληροφορίες που θα βρείτε στην ιστοσελίδα μας ετοιμάζουμε και έναν ολοκληρωμένο εμπορικό οδηγό της πόλης. Τα μέλη μας και όλοι οι φορείς μπορούν να μας στέλνουν προς δημοσίευση θέματα που θεωρούν σημαντικά , αλλά και να ζητούν πληροφορίες για τα εμπορικά ζητήματα που τους απασχολούν . Το email επικοινωνίας είναι eskorinthos@ gmail.com Μην διστάσετε να επικοινωνήσετε με την γραμματεία του συλλόγου για όποιες παρατηρήσεις , ερωτήσεις και προτάσεις έχετε προς τον Ε. Σ.Κορίνθου και την ιστοσελίδα μας . Η φιλοξενία της σελίδας μας στο διαδίκτυο είναι προσφορά από την εταιρία πληροφορικής Infotechnica ΑΕ και την επιμέλεια της έχει η εταιρία Masmedia.»

Άλλα δύο έργα ενέκρινε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων

του Μάνου Δαμασκηνού

Δύο κατασκευαστικά έργα μπαίνουν στα σκαριά για το δήμο Κορινθίων από το προσεχές διάστημα με βάση και τις αποφάσεις που ελήφθησαν κατά το πρόσφατο Δημοτικό Συμβούλιο. Όπως ανακοίνωσε ο κος Ν. Σταυρέλης. Κατ αρχήν εγκρίθηκε ομόφωνα ο προϋπολογισμός του Κέντρου Πολιτισμού Περιβάλλοντος και Αθλητισμού ώστε να μπορέσει να προχωρήσει το 2013 το πρόγραμμα δράσης του και έπειτα η έγκριση της Εθνικής και οικονομικής μελέτης του έργου της Πεζογέφυρας και ποδηλατογέφυρας στο τέρμα της οδού Αδειμάντου (Ξηριά) παράλληλα με τις αναπλάσεις των παρόχθιων περιοχών του ρεύματος. Όπως ανέφερε ο κος Σταυρέλης είναι η περιοχή που θα ενώνει την περιοχή «Καλάμια» με το κέντρο της πόλης της Κορίνθου προχωρώντας κατ αυτόν τον τρόπο σε μια ενιαία διαμόρφωση του παραλιακού μετώπου το οποίο θα ξεκινάει από τα μπαζώματα του Αγ. Νικολάου και θα καταλήγει στα Καλάμια με μεταγενέστερο στάδιο την περιοχή Κανταρέ με αυτή την απόφαση προϋπολογισμού 1,7 εκ. ευρώ έργο το οποίο έχουμε την προένταξη από το ΕΣΠΑ από την περιφέρεια Πελοποννήσου. Όπως μάλιστα τόνισε ο πρόεδρος του Δ.Σ. Κορινθίων με αυτό το έργο θα δούμε μια άλλη Κόρινθο σ αυτό τον παραλιακό τομέα κάνοντάς τον ένα ενιαίο χώρο. Σχετικά με την ένταση που σημειώθηκε μεταξύ των κυρίων Γκεζερλή και

Ντιγκιρλάκη ο κος Σταυρέλης ανέφερε ότι ήταν μια άτυχη στιγμή διότι ενώ γινόταν συζήτησηγια την πεζογέφυρα και ποδηλατογέφυρα στον Ξηριά ο κος Γκεζερλής αναφερόταν σε ένα άλλο έργο με το οποίο έχει γίνει μια προκαταρκτική μελέτη απο το Πανεπιστήμιο της Pescara με το οποίο ο δήμος έχει κάνει προγραμματική σύμ-

βαση και η οποία θα ενώνει την περιοχή πίσω από την Μητρόπολη μέχρι και την οδό Κύπρου. Ο κος Ντιγκιρλάκης προσπαθούσε να δώσει εξηγήσεις για να γίνει κατανοητό. Θεωρώ ότι ο κος Γκεζερλής κατάλαβε αργότερα γι αυτό και το ψήφισε το έργο όπως είχε προταθεί από την Τεχνική Υπηρεσία, κατέληξε ο κος Σταυρέλης.


4

ΣΗΜΕΡΑ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ 23 ΚΥΡΙΑΚΗ 24 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013

Ενισχυμένα μέτρα Τροχαίας σε όλη την επικράτεια κατά την περίοδο εορτασμού της 25ης Μαρτίου

Απαγορεύσεις κίνησης φορτηγών αυτοκινήτων ωφέλιμου φορτίου άνω του 1,5 τόνου θα ισχύουν κατά την εορταστική περίοδο Αυξημένα θα είναι τα μέτρα της τροχαίας το τριήμερο του εορτασμού της 25ης Μαρτίου σε όλο το Εθνικό και Επαρχιακό δίκτυο. Συγκεκριμένα η τροχαία με ανακοίνωση επισημαίνει τα εξής προς τους οδηγούς του τριημέρου: «Η Ελληνική Αστυνομία, ενόψει εορτασμού της 25ης Μαρτίου, εντατικοποιεί τις δράσεις της, με την εφαρμογή αυξημένων μέτρων Τροχαίας, σε όλο το οδικό δίκτυο της Χώρας, με σκοπό την ασφαλή μετακίνηση των πολιτών και την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων. Ειδικότερα, τα μέτρα περιλαμβάνουν : Αυξημένη τροχονομική αστυνόμευση του οδικού δικτύου σε τομείς, με βάση τις ιδιαίτερες κυκλοφοριακές συνθήκες κάθε περιοχής. Ενισχυμένη αστυνομική παρουσία και αστυνόμευση των σημείων του οδικού δικτύου, όπου σημειώνονται συχνά τροχαία ατυχήματα. Ρύθμιση της κυκλοφορίας με πεζούς τροχονόμους, σε βασικές διασταυρώσεις , για την αποφυγή κυκλοφοριακών συμφορήσεων. Αυξημένα μέτρα τροχαίας στις εισόδους εξόδους των μεγάλων αστικών κέντρων, όπου παρατηρείται μεγάλη κίνηση οχημάτων. Αυξημένα μέτρα τροχαίας σε χώρους όπου παρατηρείται μαζική διακίνηση επιβατών

(αεροδρόμια, λιμάνια, σταθμοί, κ.λ.π.) Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, σε περιοχές που θα πραγματοποιηθούν εορταστικές εκδηλώσεις. Παρουσία τροχονόμων στους σταθμούς διοδίων της Χώρας για τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας, την ενημέρωση και την παροχή συμβουλών στους οδηγούς και τους συνεπιβάτες. Ενημέρωση των πολιτών μέσω του Γραφείου Τύπου σε περιπτώσεις κυκλοφοριακών ή άλλων προβλημάτων. Συνεργεία της Τροχαίας θα διενεργούν ειδικούς και γενικούς ελέγχους (ιδιαίτερα για τη βεβαίωση επικίνδυνων παραβάσεων, όπως υπερβολική ταχύτητα, οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, αντικανονικό προσπέρασμα, κ.λπ. καθώς και παραβάσεων που ευθύνονται για την πρόκληση σοβαρών τροχαίων ατυχημάτων, όπως η χρήση κινητών τηλεφώνων κατά την οδήγηση). Σε όλη τη διάρκεια εφαρμογής των μέτρων, θα βρίσκονται σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα τόσο το προσωπικό, όσο και τα μέσα της Ελληνικής Αστυνομίας, κυρίως των Υπηρεσιών Τροχαίας. Συγκεκριμένα, θα διατεθούν περιπολικά, μοτοσικλέτες και συμβατικά οχήματα, με το ανάλογο προσωπικό και εξοπλισμό για την αποτελεσματική αστυνόμευση του οδικού δικτύου της χώρας. Κατά την εορταστική περίοδο θα ισχύουν οι

απαγορεύσεις κίνησης φορτηγών αυτοκινήτων ωφέλιμου φορτίου άνω του 1,5 τόνου ως ακολούθως: Παρασκευή (22-3-2013) : 16.00-21.00 Σάββατο (23-3-2013) : 08.00-13.00 Δευτέρα (25-3-2013) : 15.00-21.00 Στο πλαίσιο αυτό οι οδηγοί παρακαλούνται: να ενημερώνονται για τον καιρό και την κατάσταση του οδικού δικτύου να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την οδήγηση να ακολουθούν πιστά τις διατάξεις του Κώδι-

κα Οδικής Κυκλοφορίας να οδηγούν με χαμηλές ταχύτητες για να ελέγχουν καλύτερα το όχημά τους σε κάθε περίπτωση να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των τροχονόμων. Υπενθυμίζεται ότι η σωστή οδική συμπεριφορά των οδηγών και η τήρηση των κανόνων οδικής κυκλοφορίας είναι βασικές προϋποθέσεις τόσο για την ασφαλή μετακίνηση, όσο και για την αποφυγή των τροχαίων ατυχημάτων.»


ΣΑΒΒΑΤΟ 23 ΚΥΡΙΑΚΗ 24 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΑ Θεατρική παράσταση

από τους μαθητές του Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου Ζευγολατιού

«Την Κυριακή 24 Μαρτίου 2013 και ώρα 8.00μ.μ. στο Ζευγολατιό (αίθουσα πρώην κινηματογράφου ΄΄ΑΜΟΡΕ΄΄), ενόψει του εορτασμού της Εθνικής Επετείου 25ης Μαρτίου οι μαθητές του Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου Ζευγολατιού, θα πραγματοποιήσουν θεατρική παράσταση. Το πρόγραμμα της εκδήλωσης έχει ως εξής: Ομιλία από τη μαθήτρια Γκογκάι Ευαγγελία Θεατρικό μονόπρακτο του Ιωάννη Κονδυλλάκη σε διασκευή Σ.Παπασηφάκη ΄΄Το κακό συναπάντημα΄΄ Βιογραφικά στοιχεία για το Διονύσιο Σολωμό από τη μαθήτρια Ραυτοπούλου Έλενα Θεατρικό με θέμα: Έμπνευση και Συγγραφή του Εθνικού Ύμνου από το Διονύσιο Σολωμό ΄΄Η καντάτα της Ελευθερίας΄΄ Επιμέλεια παράστασης-Διδασκαλία θεατρικού: Μπλάνου Παναγιώτα, φιλόλογος Γιαμά Θεώνη, φιλόλογος Επιμέλεια Ηχητικών-Οπτικών:  Παπαγεωργίου Χρήστος, καθηγητής μουσικής Πλέλλης Παναγιώτης Τσώλης Στέφανος Σχεδιασμός Προγράμματος – Αφισσών:Σαρμά Αργυρώ, καθηγήτρια Πληροφορικής Η εκδήλωση τελείται υπό την αιγίδα του Δήμου Βέλου Βόχας Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό».

ΚΟΡΙΝΘΟΣ: Μαζεύουν τρόφιμα- φάρμακα το Σάββατο 23 Μαρτίου «Το Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Κορινθίων, το Σάββατο 23 Μαρτίου 2013 από τις 09.00 π.μ – 15.00 μ.μ στο ισόγειο του πνευματικού κέντρου (Πυλαρινού 84) του Δήμου Κορινθίων θα πραγματοποιήσει συλλογή  τροφίμων, φαρμάκων, ενδυμάτων και υποδημάτων προκειμένου να διατεθούν από τις  κοινωνικές δομές του Δήμου μας. Θα θέλαμε εκ των προτέρων να σας ευχαριστήσουμε  θερμά,  τον καθένα από εσάς, που θα στηρίξετε αυτή μας την εθελοντική κοινή προσπάθεια  ώστε να μη μείνει  κανείς από τους συμπολίτες μας μόνος του στην κρίση».

5

ΣΗΜΕΡΑ του συνεργάτη μας Δημητρίου Δουβή

Απάντηση στο δήμο Κορινθίων για τη συλλογή τροφίμων: «Κουτόχορτο δεν τρώμε…»

Από την Ανοιχτή Συνέλευση Πλατείας Περιβολάκια Κορίνθου αναφέρεται: «Σε απάντηση της επιστολής του Δ. Κορινθίων, με θέμα «Συγκέντρωση τροφίμων, φαρμάκων, ενδυμάτων, υποδημάτων από το Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Κορινθίων» Τα μέλη της ανοιχτής συνέλευσης πλατείας Περιβολάκια, αποφάσισαν ομόφωνα να μην συνεργαστούν με τον Δήμο Κορινθίων, επειδή ο τρόπος σκέψης μας και ο τρόπος δράσης μας διαφέρουν και οι θέσεις και οι ανακοινώσεις σας είναι εκ διαμέτρου αντίθετες με το πλαίσιο λειτουργίας της συνέλευσης μας και τις δράσεις μας. Εμείς στεκόμαστε αλληλέγγυοι λειτουργώντας δομές όπως το «ανταλλάΖΩ» και τον αυτό-διαχειριζόμενο κοινωνικό χώρο «Σβούρα» όπου όλοι οι άνθρωποι μπορούν να συμμετέχουν σε νέες μορφές εναλλακτικής, ανταλλακτικής οικονομίας, να προσφέρουν και να λάβουν, αισθανόμενοι ισότιμοι και αξιοπρεπείς. Εσείς σπαταλάτε χρήματα σε δομές εντυπωσιασμού, με ράφια αξίας χιλιάδων ευρώ και κατόπιν ζητάτε από τους πολίτες να προσφέρουν από το υστέρημά τους στη δημιουργία κοινωνικού παντοπωλείου, με σας ως βασικούς πρωταγω-

νιστές του έργου «φιλάνθρωποι σωτήρες». Εμείς λέμε «κανένας άνθρωπος μόνος του στην κρίση» ιδρύοντας και λειτουργώντας και την «Τράπεζα Χρόνου Κορίνθου» με τη συμμετοχή περισσοτέρων από 130 ατόμων όλων των ηλικιών, των χρωμάτων και εθνικοτήτων και οργανώνοντας το «Αλλότροπον – δίκτυο παραγωγών καταναλωτών» όπου περίπου 100 συμπολίτες μας έως τώρα συμμετέχουν γνωρίζοντας και προωθώντας παραγωγούς της περιοχής. Εδώ και ενάμιση χρόνο κάνουμε κοινωνική δράση βοηθώντας τους συμπολίτες μας και πιέζοντας προς κάθε κατεύθυνση για το χαράτσι της ΔΕΗ, για την φροντίδα των αστέγων, για τη σίτιση των κρατουμένων των φυλακών Κορίνθου – με παρεμβάσεις ακόμα και στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, με συλλογή τροφίμων και διακριτικό μοίρασμα τους σε συμπολίτες μας, με χαριστικά/ανταλλακτικά παζάρια,  με συλλογή σχολικών ειδών για τα παιδιά των δημοτικών σχολείων της Κορίνθου και συνδιοργανώνοντας μαζί με άλλες  συλλογικότητες το 3ήμερο «Χριστούγεννα όλοι Μαζί».  Εσείς ασκείτε κοινωνική πολιτική τρέχοντας πίσω από τα γεγονότα και μάλιστα 

μόνο για τους «αποδεδειγμένα Κορίνθιους συμπολίτες μας» – ψηφοφόρους σας,αφήσατε – με την αδράνειά σας – να μετατραπεί η Κόρινθος σε χώρο φυλάκισης/κράτησης μεταναστών/κρατητήριο μεταναστών, ετοιμάζεστε να κατεδαφίσετε σημαντικούς ιστορικούς χώρους της πόλης μας όπως η Δημοτική Aγορά, δίνετε άδεια για να δημιουργηθεί  Mall στον όμορφο τόπο μας, κατασπαταλάτε τα χρήματά μας σε υπέρογκες προμήθειες (κέτερινγκ γραφική ύλη  ηχητικές καλύψεις ) και γιορτές κάθε είδους αμφιβόλου διαφάνειας και αισθητικής. Όπως γίνεται κατανοητό, η συνεργασία μας είναι αδύνατη για ηθικούς, κοινωνικούς, πολιτικούς και ιδεολογικούς λόγους. Η αλληλεγγύη, ο εθελοντισμός και η κοινωνική δράση στηρίζονται στην αξιοπιστία και την ανιδιοτέλεια. Εμείς θεωρούμε ότι δεν διαθέτετε κανένα από τα δύο αυτά προσόντα. Η παρουσία σας στα τεκταινόμενα έχει ιδιοτελή και ψηφοθηρικό προσανατολισμό. Σε μια πραγματικότητα όπου η κοινωνία έχει προχωρήσει και αυτό-οργανώνεται, εσείς στέκεστε απλοί παρατηρητές. Κουτόχορτο δεν τρώμε, πάμε για δράση, αφήνουμε την θεωρία, ραντεβού στην πράξη!!!!!».

Ο αντιπεριφερειάρχης Πελοποννήσου Απόστολος Ε. Παπαφωτίου εκπροσωπώντας τον περιφερειάρχη κο Πέτρο Τατούλη και την περιφέρεια Πελοποννήσου μετείχε στη Διάσκεψη του πολιτικού γραφείου της Διαμεσογειακής Επιτροπής του Δικτύου περιφερειακών και παράκτιων Περιφερειών της Ευρώπης (CPMR), που έλαβε χώρα στην Ιταλία (Φλωρεντία), από 14/3/2013 έως 16/3/2013. Τα θέματα αφορούσαν: Προοπτικές για το νέο πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (2014-2020)  Mακρο-περιφερειακή προσέγγιση για τη Μεσόγειο. Η περίπτωση της μακροπεριφέρειας Αδριατικής–Ιονίου Το μέλλον της Ευρω-Μεσογειακής εδαφικής συνεργασίας: προκλήσεις και ευκαιρίες Διαμεσογειακή Επιτροπή, εσωτερικά ζητήματα

Ακόμα η επιτροπή ασχολήθηκε με την ανεργία των νέων, με την ανεργία των νέων με υψηλή εκπαίδευση, με την απασχόληση, με τη θαλάσσια πολιτική και κυρίως με τη διάβρωση των ακτών, πού αποτελεί μεγάλο πρόβλημα της θαλάσσιας στρατηγικής και είναι μεγάλο πρόβλημα όλης σχεδόν της Μεσογείου. Το πρόβλημα της διάβρωσης των ακτών πρέπει να επιλυθεί μέσα από ένα ολοκληρωμένο σχεδιασμό και με ένα νομικό πλαίσιο που θα διευκολύνει την επίλυση του. Για την επίλυση αυτών των προβλημάτων πρέπει να υπάρξει ένα ευέλικτο νομικό πλαίσιο, κοινά σχέδια και επαφές. Να δημιουργηθεί ένα βασικό δίκτυο πληροφοριών, όπου θα αξιολογείται η εμπειρία άλλων περιφερειών. Όσον αφορά τον τομέα της ενέργειας, πρέπει να αναπτυχθούν «έξυπνα» δίκτυα, τα οποία αξιοποιούν τις ανανεώσι-

μες πηγές ενέργειες (Α.Π.Ε.), καθώς και μέτρα για τη διασφάλιση της μεταφοράς της και τον ενεργειακό εφοδιασμό. Οι ενεργειακές προκλήσεις, απαιτούν κοινή προσπάθεια όλων για εξεύρεση λύσεων των ενεργειακών ζητημάτων. Τα θέματα διαχείρισης των υδατικών πόρων, τα οποία επηρεάζουν καθοριστικά την οικονομική ανάπτυξη και την ασφάλεια στην ευρύτερη περιοχή, αποτελούν σημαντική προτεραιότητα της διαμεσογειακής επιτροπής και επιβάλλεται να γίνει μία ορθολογική μορφή ανάπτυξης. Είναι επιτακτική η ανάγκη να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στη σωστή διαχείριση των υδάτινων πόρων. Έχει συνεπώς ιδιαίτερη σημασία η ενεργός συμμετοχή της Περιφέρειας Πελοποννήσου σε προγράμματα, ώστε να οδηγηθούμε σε μια ισχυρή συνεργασία μεταξύ των χωρών και κοινή αντιμετώπιση…»

Στην Ιταλία ο αντιπεριφερειάρχης Α. Παπαφωτίου


6

ΣΗΜΕΡΑ

ΚΟΡΙΝΘΟΣ Της Χριστίνας Τσιορωτά Επικοινωνία: xristina_tsiorota@ hotmail.com

ΣΑΒΒΑΤΟ 23 ΚΥΡΙΑΚΗ 24 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013

- Εργασίες σε 2 ακόμα κτίρια με σκοπό ο αριθμός των κρατουμένων να φτάσει τους 1500

Γιγαντώνει το κέντρο κράτησης μεταναστών Κορίνθου

Εντείνονται οι διαμαρτυρίες από τους αστυνομικούς της περιφέρειας οι οποίοι υποχρεούνται να συνδράμουν στην φύλαξη

Δεν επιβεβαίωνε πριν από λίγες εβδομάδες την πληροφόρηση που υπήρχε για αύξηση του αριθμού των μεταναστών στο κέντρο κράτησης της Κορίνθου ο αστυνομικός Διευθυντής Κορινθίας - πληροφόρηση που ήθελε το κέντρο να φτάνει τον αριθμό των 1000 μεταναστών βάσει του σχεδιασμού του ίδιου του Υπουργείου- και έρχεται σήμερα όχι μόνο να επιβεβαιωθεί τούτο αλλά και να αποδειχτεί πως το σχέδιο περιλαμβάνει πολλές περισσότερες θέσεις της τάξεως των 1500!

Εργασίες σε 2 κτίρια πραγματοποιούνται για να φιλοξενηθούν συνολικά 1500 μετανάστες στην Κόρινθο Το κέντρο κράτησης μεταναστών γιγαντώνει λοιπόν, αφού σύμφωνα με πληροφόρηση της ένωσης αστυνομικών Υπαλλήλων της Αργολίδας , πραγματοποιούνται σήμερα εργασίες

Οι ενώσεις των αστυνομικών έχουν πραγματοποιήσει επαφές με την ηγεσία για το θέμα ωστόσο η μόνιμη υπηρεσία φύλαξης μένει ακόμα στα χαρτιά σε 2 ακόμα κτίρια εντός του 6ου Συντάγματος ούτως ώστε να φιλοξενηθούν σε αυτά και άλλοι μετανάστες που θα φτάσουν εδώ από διάφορες περιοχές. Μας προκαλεί έκπληξη άραγε τούτο; Κι αν ναι καλό θα είναι να θυμηθούμε τις δηλώσεις Δένδια στον Αντώνη Σρόιτερ και στην εκπομπή «ΑΥΤΟΨΙΑ» πως το κέντρο της Κορίνθου θα είναι το κέντρο όλης της περιφέρειας. Οι εργασίες λοιπόν είναι γεγονός, το σχέδιο δεδομένο και… η μόνιμη υπηρεσία φύλαξης του ακόμα στα χαρτιά! Αυτή η λεπτομέρεια είναι που έρχεται να ξεσηκώσει τις ενώσεις αστυνομικών υπαλλήλων όλης της Πελοποννήσου αφού είναι εκείνες που καθημερινά με την αποστολή δυνάμεων συνδράμουν στην φύλαξη του κέντρου. Οι ενώσεις εδώ και μήνες μιλούν για αποδυνάμωση των ήδη

ελλειπτικών υπηρεσιών τους και για αστυνόμευση η οποία δεν γίνεται στον βαθμό που πρέπει. Είναι χαρακτηριστικές οι δηλώσεις που φιλοξενήθηκαν στο χθεσινό φύλλο της εφημερίδας ΣΗΜΕΡΑ του προέδρου των αστυνομικών της Αρκαδίας Παναγιώτη Καγκαράκη πως η συγκεκριμένη διεύθυνση μόνο αποστέλλει έως και 25 άνδρες δύναμη στην Κόρινθο την ίδια ώρα που αντιμετωπίζει τεράστια κενά της τάξεως του 30%! Ιδίες καταγγελίες έρχονται και από την ένωση της Αργολίδας αφού μεν οιδ υνάμεις αποστέλλονται δε δεν υπάρχει η απόδοση της υπεραπασχόλησης των αστυνομικών , θέμα το οποίο τέθηκε και στον αρχηγό της ΕΛ.ΑΣ . Η μόνιμη υπηρεσία φύλαξης έχει συσταθεί, έχει πλέον των 100 αστυνομικών, όμως ακόμα και σήμερα δεν λειτουργεί. Οι διευθύνσεις μας αναγκάζονται να συνδράμουν στην Κόρινθο με αποτέλεσμα και την υπεραπασχόληση και την καταστρατήγηση του ωραρίου αλλά και την αποδυνάμωση της οικείας υπηρεσίας» θα πει ο πρόεδρο στων αστυνομικών Αργολίδας Γιώργος Παπαθεοφάνης και θα συμπληρώσει: «Οι πληροφορίες μας λένε πως γίνονται εργασίες σε δυο ακόμα κτίρια στο κέντρο και πως ο αριθμός των κρατουμένων θα φτάσει τους 1500. Αυτό σημαίνει πως θα χρειαστούν μεγαλύτερες ακόμα δυνάμεις για την φύλαξη του κέντρου, δυνάμεις που θα ζητηθούν από τις διευθύνσεις των άλλων νομών!» Διαμαρτυρία και μάλιστα έντονη έχει καταγραφεί και από την ένωση της Μεσσηνίας ,παρά τις διαβεβαιώσεις της ηγεσίας ωστόσο πως το κέντρο θα έχει την δική του μόνιμη υπηρεσία φύλαξης, ακόμα αυτή παραμένει στα χαρτιά με τις όποιες συνέπειες έχει η πράξη αυτή για την αστυνόμευση των περιοχών αλλά και τους ίδιους τους αστυνομικούς

Πρωτοδικείο Κορίνθου : χάνει 1 πρόεδρο και 1 πρωτοδίκη! - Στα… χαρτιά η περιβόητη επιτάχυνση της Δικαιοσύνης

Χαοτική η κατάσταση στην Δικαιοσύνη σήμερα με τις υποθέσεις να στοιβάζονται για μήνες ίσως και για χρόνια αδυναμία του συστήματος να τις εξυπηρετήσει. Τα κενά που παρουσιάζονται είναι τεράστια ενώ οι συγχωνεύσεις στα Ειρηνοδικεία ήρθαν α εντείνουν ακόμα περισσότερο το πρόβλημα. Οι πολίτες ταλαιπωρούνται στις αίθουσες της Θέμιδος αφού για μήνες αναμένουν είτε να εκδικαστεί η υπόθεσή τους είτε να δοθεί απόφαση, η πολιτεία εξαγγέλλει συνεχώς επιτάχυνση ωστόσο όλες τις οι ενέργειες είναι στην αντίθετη κατεύθυνση. Η τελευταία βάλλει βάναυσα το πρωτοδικείο της Κορινθίου το οποίο αποδυναμώνεται χάνοντας δυο θέσεις, μια προέδρου πρωτοδικών και μια πρωτοδίκη. Η μείωση των θέσεων επιβάλλεται με το προεδρικό διάταγμα 30/2013 (ΦΕΚ66/1532013) και οδήγησε σε έκτακτη συνεδρίαση τον δικηγορικό σύλλογο της Κορίνθου ο οποίος και διαμαρτύρεται εντόνως.

με μαθηματική βεβαιότητα στο αντίθετο αποτέλεσμα ήτοι εκείνο της επιβράδυνσης και εντέλει της αποδιοργάνωσης της Δικαιοσύνης.

Ο πρόεδρος των δικηγόρων της Κορίνθου Παναγιώτης Νικολόπουλος « Ο Δικηγορικός Σύλλογος Κορίνθου διαμαρτύρεται με το εντονότερο τρόπο για την αδικαιολόγητη και αιφνιδιαστική μείωση των οργανικών θέσεων των δικαστικών λειτουργών του Πρωτοδικείου Κορίνθου ήτοι για την κατάργηση μιας (1) θέσεως προέδρου Πρωτοδικών και μιας(1) θέσεως Πρωτοδίκη, δυνάμει του ανωτέρω διατάγματος. Κατά την παρούσα χρονική στιγμή που πανθομολογείται ως άφευκτος αναγκαιότης η επιτάχυνση της Δικαιοσύνης προς όφελος του κοινωνικού συνόλου και της εθνικής οικονομίας, με το ανωτέρω Π.Δ λαμβάνονται μέτρα που οδηγούν

Ο όγκος των σωρευμένων υποθέσεων στο πρωτοδικείο Κορίνθου είναι ήδη μεγάλος και η νέα μείωσης τις θέσεις αναμένεται να τον αυξήσει δραματικά Πάντα τα ανωτέρω μάλιστα σ’ ένα πρωτοδικείο που πάντοτε διεκπεραιώνει ένα τεράστιο όγκο πολιτικών και ποινικών υποθέσεων αλλά και σ’ ένα κρίσιμο χρονικό σημείο κατά το οποίο, για διάφορους λόγους, έχει σωρευθεί μεγάλος όγκος υποθέσεων και όλοι οι παράγο-

ντες, δικηγόροι , δικαστές και υπάλληλοι του Πρωτοδικείου μας δίδουν άνισο, ακόμη και από τις τρέχουσες συνθήκες αγώνα για την ταχεία και ορθή παροχή έννομης προστασίας στους πολίτες, σύμφωνα με το νόμο, τις συνταγματικές επιταγές και τον όρκο που έχουν δώσει. Τέλος και πέραν των λοιπών θεμάτων, ηθικών και νομικών, που δημιουργεί η εν λόγω αιφνιδιαστική ενέργεια θεωρούμε παντελώς αδικαιολόγητη την παράλειψη των αρμοδίων να ζητήσουν τη γνώμη του Δικηγορικού Συλλόγου Κορίνθου που θα μπορούσε να τους διαφωτίσει με ασφάλεια για την κατάσταση του  Πρωτοδικείου, πριν προχωρήσουν στην έκδοση του άνω Π.Δ. το οποίο θα τελματώσει την απονομή της Δικαιοσύνης στη Κορινθία. Κατόπιν των ανωτέρω, φρονούμε ότι είναι επιβεβλημένη η άμεση αναστολή της εφαρμογής του ανωτέρω Π.Δ, και ακολούθως η ανάκληση του κατά το μέρος, τουλάχιστον που αφορά στο Πρωτοδικείο Κορίνθου,  επιφυλασσόμεθα δε για περαιτέρω ενέργειες μας στη κατεύθυνση αυτή.-


ΣΑΒΒΑΤΟ 23 ΚΥΡΙΑΚΗ 24 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013

ΣΗΜΕΡΑ


8

ΣΗΜΕΡΑ

ΚΟΡΙΝΘΟΣ Σοκ: Μοίρασαν σάπια φρούτα στο δημοτικό

των Αγίων Θεοδώρων! καταγγελία από μητέρα που ο γιός της παρέλαβε τα «ώριμα» φρούτα! \«Αυτά τα πάρα πολύ ώριμα φρούτα, ( φωτογραφία) τα μοίρασαν στα παιδιά μας σήμερα στο 2ο δημοτικό σχολείο Αγίων Θεοδώρων Κορινθίας. Αυτοί που τα διένημαν, θα τα έδιναν στα δικά τους παιδιά;» Το ερώτημα απευθύνει μητέρα παιδιού που ανέμενε να λάβει τα φρούτα που θα μοιράζονταν στο 2ο δημοτικό των αγίων Θεοδώρων, φρούτα ακατάλληλα για κατανάλωση σύμφωνα με την καταγγελία. . Τα αλλοιωμένα φρούτα έφτασαν και στο σχολείο των Αγίων Θεοδώρων μεταξύ άλλων σχολείων της χώρας Αν και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων έσπευσε πριν από μερικές μέρες να διαψεύσει δημοσιεύματα για την ποιότητα των φρούτων και των λαχανικών, η καταγγελία έρχεται να ανατρέψει τους ισχυρισμούς. «Καλησπέρα, αναφέρει με νόημα η μητέρα στο μήνυμά της» (φωτογραφία).

Μητροπολίτης Διονύσιος : Πρωτίστως ψυχική η κρίση και όχι οικονομική παρέμβαση του Ιεράρχη στο μάθημα της Σχολής Γονέων της Μητρόπολης

Πρωτίστως ψυχική και πνευματική χαρακτήρισε την κρίση που βιώνει η ελληνική κοινωνία, ο Μητροπολίτης Κορίνθου Διονύσιος ξαφνιάζοντας αν μη τι άλλο. Ο Ιεράρχης θέτει πάνω από την οικονομική κρίση την ψυχική και πνευματική θεωρώντας την σοβαρότερη και σπουδαιότερη , ξεπερνώντας ίσως το γεγονός πως πρώτιστο ένστικτο της ανθρώπινης φύσης είναι αυτό της επιβίωσης και πως εάν δεν έχεις να φας δύσκολα ασχολείσαι με το πνεύμα και τον ψυχικό σου κόσμο.

Η παρέμβαση του Ιεράρχη έγινε στα πλαίσια του μαθήματος της Σχολής γονέων το Σάββατο

Η ανακοίνωση της Μητρόπολης

«Για ακόμη ένα Σάββατο (16 Μαρτίου) στα πλαίσια της Σχολής Γονέων της Ιεράς Μητροπόλεώς μας έλαβε χώρα η 10η κατά σειρά συνεδρία με κύριο ομιλητή τον διακεκριμένο Ψυχολόγο κ. Νικόλαο Παπανικολάου ο οποίος και...πραγματεύθηκε άριστα, το άκρως επίκαιρο θέμα «STRESS – AΓΧΟΣ – ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ – ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΕΣ – »ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ» ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ». Ο εκλεκτός επιστήμονας στην ευσύνοπτη και εμπεριστατωμένη εισήγησή του παρουσίασε την κατάσταση που επικρατεί σήμερα στην πατρίδα μας, εξαιτίας της οικονομικής ύφεσης η οποία παρασύρει σε μελαγχολία ένα μεγάλο ποσοστό των συμπατριωτών μας και χαρακτήρισε την κατάθλιψη που βιώνουμε ως «εθνική νόσο». Παράλληλα, επισήμανε την αύξηση των αυτοκτονιών, οι οποίες εκτός από την αυτονόητη έλλειψη της φυσικής απουσίας που προκαλούν στους συγγενείς συνιστούν και κακό παράδειγμα δειλίας. Συνέστησε, επομένως, ως αντίδοτο ψυχραιμία, υπομονή, εργατικότητα και υπευθυνότητα

Σήμερα η συλλογή τροφίμων και ενδυμάτων στο πνευματικό κέντρο Κορίνθου

Αρωγός και ο εμπορικός σύλλογος της πόλης Όπως λέει στο newpost η υπεύθυνη πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Εύβοιας, Ελένη Αϊδίνη, που έκανε επιτόπιους ελέγχους κατά τη διάρκεια της διανομής, σε ποσοστό 60% οι μερίδες πετάχτηκαν, καθώς μέσα στα πακέτα τα φρούτα ήταν ολοσχερώς αλλοιωμένα. «Την Παρασκευή το μεσημέρι, στα δύο σχολεία που βρέθηκαν τα αλλοιωμένα φρούτα, ήρθε ένα φορτηγό, όχι ψυγείο όπως επιβάλλεται, και έδωσε στους διευθυντές τα πακέτα με τα φρούτα. Τα παιδιά ήδη είχαν σχολάσει, οι διευθυντές τους ζήτησαν να τα ξαναφέρουν την Τρίτη, όμως οι υπεύθυνοι της εταιρείας που τα μετέφερε αρνήθηκαν Έτσι αναγκάστηκαν οι δάσκαλοι να κλειδώσουν τρεις ολόκληρες ημέρες-αφού μεσολάβησε και η αργία της Καθαράς Δευτέρας- στα γραφεία δασκάλων και διευθυντών»! Το περιστατικό επιβεβαιώνουν και πηγές του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Όμως, σύμφωνα με πληροφορίες, στη σύμβαση αναφέρεται ρητώς ως υποχρέωση των μεταφορέων να έχουν ήδη διανείμει στα σχολεία τις μερίδες εως και τις 10 το πρωί κάθε Παρασκευής, ώστε να έχουν δοθεί στους μαθητές πριν αυτοί σχολάσουν για το Σαββατοκύριακο.

ΣΑΒΒΑΤΟ 23 ΚΥΡΙΑΚΗ 24 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013

Σε αυτή τη δύσκολη περίοδο οικονομικής και κοινωνικής κρίσης που διανύουμε τόσο στη χώρα μας όσο και παγκοσμίως, καθημερινά συνάνθρωποί μας μαστίζονται από πολλαπλές δυσκολίες επιβίωσης.

Η έλλειψη οικονομικής σταθερότητας, η συνεχώς αυξανόμενη ανεργία, η εργασιακή αβεβαιότητα καθώς και οι οικουμενικές κοινωνικές αναταραχές, καθιστούν ανθρώπινες αξίες όπως η αλληλεγγύη και η ανθρώπινη συμπαράσταση επίκαιρες όσο ποτέ άλλοτε. Συναισθανόμενοι την κρισιμότητα της κατάστασης όπου πολλοί συμπολίτες μας αδυνατούν να καλύψουν βασικές και στοιχειώδεις ανάγκες καλούμαστε να κάνουμε πράξη την δύναμη της προσφοράς με τη συγκέντρωση ειδών πρώτης ανάγκης. Συγκεκριμένα το Σάββατο 23 Μαρτίου 2013, 9:00 π.μ – 15:00 μμ στο ισόγειο του πνευματικού κέντρου του Δήμου Κορινθίων θα πραγματοποιηθεί συλλογή τροφίμων, φαρμάκων και υποδημάτων όπου θα δοθούν σε αποδεδειγμένα κορίνθιους συμπολίτες μας. Ο Εμπορικός Σύλλογος Κορίνθου είναι αρωγός σ’ αυτή την ενέργεια και καλεί όλους όσους επιθυμούν να βοηθήσουν , ώστε να συνεισφέρει ο καθένας όπως μπορεί.

εκ μέρους όλων, ώστε με αυτόν τον τρόπο να προστατεύσουμε τα παιδιά μας τα οποία εισπράττουν το αίσθημα της περιρρέουσας ατμόσφαιρας, εμπνέοντας σε αυτά ασφάλεια και ελπίδα, καλλιεργώντας την υπομονή και την επιμονή σε υψηλούς στόχους και ιδανικά και όχι στα εφήμερα και στον στείρο καταναλωτισμό. Στην συνέχεια τον λόγο έλαβε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Διονύσιος, ο οποίος αφού  ευχαρίστησε θερμά τον ομιλητή, έκλεισε την επιτυχημένη συνάντηση αναφερόμενος στην κρίση την οποία χαρακτήρισε πρωτίστως πνευματική – ψυχική και λιγότερο οικονομική. Η επιστροφή στις ρίζες μας είναι και η μοναδική λύση που θα μας φέρει όλους πιο κοντά, εμπιστευόμενοι τον Θεό και την Εκκλησία μας, ως αντίδοτα στην κρίση και στα αδιέξοδα που ταλανίζουν την πατρίδα και τις οικογένειές μας. Καταλήγοντας, ευχήθηκε σε όλους τα προσήκοντα για την είσοδό μας, στο στάδιο της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής».

Τριήμερο χωρίς ΟΣΕ και Προαστιακό!

Ακινητοποιημένα θα παραμείνουν τα τρένα του ΟΣΕ και ο Προαστιακός το τριήμερο της 25ης Μαρτίου. Οι εργαζόμενοι, που ζητούν την υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, αποφάσισαν να πραγματοποιήσουν τριήμερη απεργία, από τις 23 έως τις 25 Μαρτίου. Με προβλήματα καθ’ όλη τη διάρκεια του τριημέρου θα κινείται και το μετρό, καθώς οι συρμοί του θα τερματίζουν στον σταθμό Δουκίσσης Πλακεντίας και δεν θα συνεχίζουν μέχρι το αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος».


ΣΑΒΒΑΤΟ 23 ΚΥΡΙΑΚΗ 24 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

9

ΣΗΜΕΡΑ

Συγκλονίζει η φωτογραφία του Γερμανού που αυτοκτόνησε στο νοσοκομείο της Σπάρτης

Είναι Πέμπτη 21 Μαρτίου ώρα 2 το μεσημέρι. Στον χώρο του Νοσοκομείου Σπάρτης εισέρχεται ο 76χρονος Γερμανός υπήκοος ονόματι Βέμπερ. Ψηλός και αδύνατος. Φανερά σκυθρωπός αφού δύο μέρες πριν έχασε την γυναίκα του που νοσηλευόταν στην παθολογική κλινική. Κατευθύνεται από την κεντρική είσοδο στο ισόγειο του Νοσοκομείου και στο Φυσικοθεραπευτήριο. Στα χέρια κρατά μια ψάθα όπου έχει τυλιγμένη μια καραμπίνα αποσυναρμολογημένη. Φθάνει στο Φυσικοθεραπευτήριο και αναζητά τους Φυσικοθεραπευτές. Έχει ήδη συνδέσει και οπλίσει την καραμπίνα. Έρχεται αντιμέτωπος με τον Φυσικοθεραπευτή Α. Κ. Ο πρώτο πυροβολισμός ακούγεται στο διάδρομο. Ο φυσικοθεραπευτής πέφτει τραυματισμένος στα πλευρά. Συνοδοί, νοσηλευτές και γιατροί  έντρομοι τρέχουν…  Στο διάδρομο βρίσκονται δίπλα – δίπλα ο γιατρός  Τζελέπης που συστήνει στον 76χρονο να αφήσει το όπλο. Αυτός χαμογελά έχοντας το χέρι στη σκανδάλη. Αυτό το χαμόγελο θα πει αυτόπτης μάρτυρας ήταν ο τελευταίος μορφασμός του πριν τον δεύτερο πυροβολισμό. Ο Γερμανός έχει στρέψει το όπλο στο στόμα του, πυροβολεί και πέφτει νεκρός. Ο γιατρός δί-

πλα του μέσα στα αίματα διώχνει τους συνοδούς… Ακολουθεί ένας πανικός έως ότου ηρεμήσουν όλοι αφού ο δράστης του παρ’ ολίγον φόνου κείτεται νεκρός. Το ζεύγος που έμελλε να στιγματίσει το Νοσοκομείο Σπάρτης ζούσε χρόνια στη Λακωνία, μάλλον στην περιοχή του Γυθείου. Η σύζυγος του αυτόχειρα νοσηλευόταν με εγκεφαλικό και κατέληξε στο Νοσοκομείο δύο μέρες πριν, στα χέρια του αυτόχειρα. Με το θάνατό της, λένε μάρτυρες ο Γερμανός, που έδειχνε φιλήσυχος και ολιγομίλητος, έφυγε, για να επιστρέψει σήμερα έτοιμος για φόνο και αυτοκτονία. Με καλυμμένη την καραμπίνα αναζητά

συγκεκριμένα πρόσωπα, επιχειρεί κτύπημα και αυτοκτονεί. Σύμφωνα με πληροφορίες του notospress.gr o  αυτόχειρας είχε πάνω του γράμμα. Ζητούσε να τον θάψουν μαζί με την γυναίκα του ενώ ανέφερε και οικονομικά χρέη κατονομάζοντας και  τα πρόσωπα στα οποία χρωστούσε. Η ύπαρξη γράμματος σημαίνει ότι ήταν αποφασισμένος να αυτοκτονήσει μέσα στο Νοσοκομείο αφού προηγουμένως, ίσως, έλυνε κάποιους λογαριασμούς. Κανείς δεν γνωρίζει αν στο γράμμα αναφέρει τους λόγους  που τον οδήγησαν στην πράξη του όπως και το αν είχε λόγους να αναζητά κάποιον γιατρό ή φυσικοθεραπευτή.

Εξώδικο στην ΑΕΔΙΚ έστειλαν οι εργαζόμενοι στην Διώρυγα

Εντάχθηκαν αυθαίρετα στο ενιαίο μισθολόγιο από τις αρχές του έτους στήριξη από την Π.ΝΟ

Η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία με έγγραφο της προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου κ. Μουσουρούλη καταγγέλλει ως εντελώς απαράδεκτη την στάση και τις ενέργειες της διοίκησης της Ανώνυμης Εταιρείας Διώρυγας Κορίνθου (Α.Ε.ΔΙ.Κ),. με την οποία χωρίς κανένα δικαίωμα και...όλως παρανόμως ενέταξε από 1-1-2013 τους ναυτικούς που απασχολεί στις ρυθμίσεις των διατάξεων του Ν. 4024/2011 περί του ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου των δημοσίων υπαλλήλων, καταργώντας έτσι πραξικοπηματικά και αυθαίρετα αυτή την ίδια την έννοια του «ναυτικού» όπως αυτή ορίζεται από τον Κώδικα Ιδιωτικού Ναυτικού Δικαίου και τον Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου και αγνοώντας προκλητικά τις ειδικότερες Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας του Κλάδου και όλες τις σχετικές διατάξεις περί του ναυτικού επαγγέλματος. Από την απλή ανάγνωση των σχετικών διατάξεων του Ν.4024/2001 αβίαστα προκύπτει ότι στις εν λόγω διατάξεις σε καμία περίπτωση δεν υπάγονται οι ναυτικοί της Α.Ε.ΔΙ.Κ., οι οποίοι προσλαμβάνονται και απασχολούνται ως πλοηγοί και μέλη πληρωμάτων πλοηγί-

δων της Διώρυγας Κορίνθου με ναυτικά φυλλάδια, αμειβόμενοι με τις εκάστοτε ισχύουσες Σ.Σ.Ε. του κλάδου τους και ασφαλιζόμενοι και φορολογούμενοι όπως οι λοιποί Έλληνες ναυτικοί και ως εκ τούτου σε καμία περίπτωση δεν είναι, ούτε εξομοιώνονται με τους δη-

μόσιους υπαλλήλους. Σχετική εξώδικη διαμαρτυρία απέστειλε το ίδιο το σωματείο των εργαζομένων ναυτικών-πλοηγών και συγκροτημένων πληρωμάτων της Διώρυγας Κορίνθου, το οποίο γνωστοποίησε και στην Ομοσπονδία μας.


10

ΣΗΜΕΡΑ

ΑΡΓΟΛΙΔΑ Οι μαθητές του Άργους τίμησαν την επέτειο της Εθνικής Παλιγγενεσίας

Με καταθέσεις στεφάνων τίμησαν την εθνική επέτειο της 25 Μαρτίου 1821 όλα τα σχολεία της πόλης του Άργους. Στην τιμητική εκδήλωση για τους αγωνιστές του 1821 παρευρέθηκαν ο δήμαρχος Άργους Μυκηνών Δ.Καμπόσος αντιδήμαρχοι και δημοτικοί σύμβουλοι της Πόλης και πολλοί γονείς των μαθητών.

Παραδοσιακό γλέντι από την Χρυσή Αυγή στο Ναύπλιο Ανακοίνωση της Τ.Ο Αργολίδας

Με αφορμή την Επέτειο της Εθνικής Παλιγγενεσίας του 1821 και τον τιτάνιο Αγώνα για αποτίναξη του τουρκικού ζυγού, καθώς φυσικά και την μεγάλη εορτή της Ορθοδοξίας μας η οποία τιμάται όλως ιδιαιτέρως στο Ναύπλιο και τον Ναό της Ευαγγελίστριας, η Οργάνωση Αργολίδας του Κινήματός μας καλεί όλους τους Έλληνες και τις Ελληνίδες σε ένα λαϊκό-παραδοσιακό γλέντι, την Κυριακή 24 Μαρτίου στις 18.00 έξω από τα γραφεία μας επί της οδού Παράσχου 9 (Πρόνοια) στο Ναύπλιο. Ένα γλέντι μόνο για Έλληνες με εκλεκτούς μεζέδες και κρασί και φυσικά δημοτική και παραδοσιακή μουσική. Τ.Ο. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Παράσχου 9 (Πρόνοια), Ναύπλιο Κυριακή 17.00 - 22.00 Τηλ. 6980507785

Το Νοσοκομείο Σπάρτης επισκέφθηκε ο υπουργός Υγείας

Ο Υπουργός Υγείας, Ανδρέας Λυκουρέντζος, επισκέφθηκε χθες Παρασκευή το Γενικό Νοσοκομείο Σπάρτης, όπου προέβη στην ακόλουθη δήλωση: «Θεώρησα υποχρέωσή μου να επισκεφθώ τον συνονόματό μου, Ανδρέα, φυσιοθεραπευτή του Νοσοκομείου Σπάρτης, ο οποίος χθες τραυματίστηκε σε τραγικό συμβάν κατά την ώρα εργασίας του, προκειμένου να τιμήσω τον καθημερινό αγώνα των εργαζομένων στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, ιατρών, νοσηλευτών και διοικητικού προσωπικού, οι οποίοι ανταποκρίνονται με αυταπάρνηση στην εκπλήρωση των καθηκό-

ντων τους». Σε ερώτημα για τις οφειλόμενες εφημερίες, ο κ. Λυκουρέντζος απάντησε ότι «Υπήρξε πράγματι ένα πρόβλημα στην διαδικασία αποπληρωμής των δεδουλευμένων εφημεριών των τελευταίων μηνών το οποίο δεν οφείλεται στο Υπουργείο Υγείας. Την Τετάρτη συμπεριλαμβάνεται, ωστόσο, σχετική διάταξη σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονο-

μικών και επιλύεται οριστικώς το πρόβλημα της εξόφλησής τους. Σας διαβεβαιώνω ότι οι εφημερίες επί ημερών της σημερινής Πολιτικής Ηγεσίας θα πληρώνονται».

Κατάθεση στεφάνων από μαθητές και στο Ναύπλιο Κατάθεση στεφάνων στο άγαλμα του πρώτου Κυβερνήτη της Ελλάδος Ι.Καποδίστρια πραγματοποίησαν χθες το πρωί στις 11:00 μαθητές των σχολείων της πόλης του Ναυπλίου. Στην εκδήλωση συμμετείχαν μαθητές από τα δημοτικά τα γυμνάσια και τα λύκεια της πόλης μαζί φυσικά με τους καθηγητές τους. Παρόντες και οι διευθυντές της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Αργολίδας, ενώ απόντες ήταν οι πολιτικοί ηγεσία του Νομού. Τον Εθνικό ύμνο απήγγειλαν μαθητές του πρώτου Δημοτικού σχολείου Ναυπλίου.

ΣΑΒΒΑΤΟ 23 ΚΥΡΙΑΚΗ 24 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013


ΣΑΒΒΑΤΟ 23 ΚΥΡΙΑΚΗ 24 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013

ΣΗΜΕΡΑ


12

«Οι Άθλιοι της Κατοχής»

ΣΗΜΕΡΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ 23 ΚΥΡΙΑΚΗ 24 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013

Οι Άθλιοι της Κατοχής η Άλλη Άποψη.

Στην εφημερίδα μας θα έχετε την δυνατότητα καθημερινά από σήμερα να διαβάζετε σε αποσπάσματα το ιστορικό μυθιστόρημα του συγγραφέα Κωνσταντίνου Ε. Κοσκολέτου


ΣΑΒΒΑΤΟ 23 ΚΥΡΙΑΚΗ 24 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

13

ΣΗΜΕΡΑ

Οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση στη Λακωνία για τη σύλληψη δραστών που εμπλέκονται σε διακίνηση μεγάλων ποσοτήτων λαθραίων τσιγάρων

Στο πλαίσιο οργανωμένης αστυνομικής επιχείρησης, εντοπίστηκε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα σε περιοχή της Ανατολικής Μάνης Λακωνίας, από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας Σπάρτης και του Αστυνομικού Τμήματος Γυθείου, φορτηγό όχημα (νταλίκα), το οποίο μετέφερε μεγάλες ποσότητες λαθραίων τσιγάρων. Το όχημα οδηγούσε ένας 39χρονος ημεδαπός, ενώ επέβαιναν άλλοι δυο ημεδαποί, ηλικίας 33 και 28 ετών, αντίστοιχα. Στο χώρο φόρτωσης του οχήματος οι αστυνομικοί βρήκαν και κατάσχεσαν μεγάλη ποσότητα λαθραίων τσιγάρων, διαφόρων εταιρειών, τα οποία δεν έφεραν την ενδεικτική ταινία φόρου κατανάλωσης. Κατά την εξέλιξη των ερευνών και σε κοντινή απόσταση εντοπίστηκε άλλο Ι.Χ. επιβατηγό όχημα, με οδηγό ένα 24χρονο ημεδαπό και επιβάτες τρεις ημεδαπούς, ηλικίας 53, 27 και 39 ετών, αντίστοιχα. Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα το συγκεκριμένο όχημα λειτουργούσε ως «προπομπός» του φορτηγού, για την ενημέρωση σε περίπτωση μπλόκων ή ελέγχων από τις διωκτικές Αρχές. Επιπρόσθετα, σε κοντινό όρμο και σε συνεργασία με το Λιμεναρχείο Γυθείου, εντοπίστηκε πλωτό σκάφος, ιδιοκτησίας 30χρονου ημεδαπού, από το οποίο, όπως προέκυψε, μεταφορτώθηκαν τα λαθραία τσιγάρα στην ξηρά. Κατασχέθηκαν συνολικά, τα δυο προαναφερόμενα οχήματα και το σκάφος, καθώς επίσης το χρηματικό ποσό των -10.440- ευρώ, τρία (3) κυνηγητικά όπλα, τρεις (3) φορητοί ασύρματοι επικοινωνίας και εννέα (9) κινητά τηλέφωνα, που χρησιμοποιούσαν οι δράστες για τις μεταξύ τους επικοινωνίες και συνεννοήσεις. Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα οι οκτώ (8) συλληφθέντες μετέχουν σε εγκληματική οργάνωση διακίνησης και εμπορίας λαθραίων τσιγάρων. Για την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης και του εύρους της δραστηριότητας της εγκληματικής οργάνωσης υπάρχει περαιτέρω στενή συνεργασία με τις τοπικές Λιμενικές Αρχές και με κλιμάκιο της Υπηρεσίας Οικονομικής Αστυνομίας και Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Στο πλαίσιο αυτό ερευνάται η συμμετοχή - εμπλοκή των συλληφθέντων και σε άλλες περιπτώσεις διακίνησης και εμπορίας λαθραίων τσιγάρων, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία πλήρους καταμέτρησης της ποσότητας των λαθραίων, που εκτιμάται ότι υπερβαίνουν τις (450.000) πακέτα. Επίσης σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία υπολογισμού των διαφυγόντων δασμών, που υπολογίζονται στο ποσό του ενός (1.000.000) εκατομμυρίου ευρώ, περίπου. Σε βάρος των οκτώ συλληφθέντων σχηματίζεται δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος και παράβαση φορολογικών και τελωνειακών διατάξεων. Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Γυθείου.

Η μαθητιώσα νεολαία της Κορίνθου τίμησε τους αγωνιστές του 1821

απέναντι σε αυτούς που αγωνίστηκαν και έχασαν τη ζωή τους για μας ώστε να είμαστε σήμερα ελεύθεροι σήμερα και να μιλάμε. Ο λαός που δεν έχει ιστορική μνήμη δεν έχει ευοίωνο μέλλον. Γι αυτό κι εμείς τιμούμε το παρελθόν μας για να μπορούμε να λάβουμε το μήνυμά τους για νέους αγώνες.

Με κατάθεση στεφάνων στο Ηρώο της Μητρόπολης Κορίνθου κατέθεσαν χθες οι μαθητές προς τιμήν των ηρωϊκώς αγωνισαμένων της Ελληνικής Επαναστάσεως του 1821. Μαθητές από Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια της Κορίνθου τίμησαν την 192η επέτειο με σημαίες και ενδεδυμένοι με παραδοσιακές φορεσιές. Πλήθος γονέων παρευρέθησαν στην εκδήλωση συνοδεύοντας τα παιδιά μαζί με τους δασκάλους και τους καθηγητές τους. Για την σημερινή ημέρα συνοδεύοντες καθηγητές δήλωσαν στο «Σ»:

-Σήμερα γίνεται η κατάθεση στεφάνων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Οι σημαιοφόροι και όλα τα παιδιά ερχόμαστε για να τιμήσουμε τους νεκρούς καταθέτοντας στέφανα. -Είναι μια κατάθεση στεφάνων αλλά και κατάθεση σεβασμού και μνήμης

Πρωτόκολλο συνεργασίας Δήμου Κορινθίων και Σεβαστούπολης

Η Δημοτική Αρχή Κορίνθου μέσα στα πλαίσια των πρωτοβουλιών της, προωθεί τις επαφές και την συνεργασία κυρίως με πόλεις που οι ιστορικοί δεσμοί με την Κόρινθο έχουν ξεχωριστή θέση. Μια από αυτές αξιολογείται και η Σεβαστούπολη της Ουκρανίας, που η Ελληνική και η Κορινθιακή της επιρροή αποτελεί σημαντική κληρονομιά για την σύσφιξη των δύο ιστορικών πόλεων, της Κορίνθου και της Σεβαστούπολης. Η ολοκλήρωση των επαφών μεταξύ των δύο Δήμων αντίστοιχα, μπορεί να αναδείξει την συνεργασία σε επιπλέον τομείς, αφού η σημαντική αυτή πόλη της Ουκρανίας με τους 4.5 εκατ. κατοίκους καθώς και η στρατηγική θέση της Κορίνθου στην Πελοπόννησο, μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο και να διευρύνουν την συνεργασία τους, εκτός του πολιτισμού και στον οικονομικό τομέα. Γι΄ αυτό τον λόγο, την Πέμπτη 28 Μαρ-

τίου του 2013, στις 11.00 π.μ., αντιπροσωπεία του Δήμου της Σεβαστούπολης θα επισκεφθεί από κοινού με μέλη του Επιμελητηρίου Κορινθίας τον Δήμο μας, όπου θα έχουν μια πρώτη επίσημη συνάντηση με τον Δήμαρχο Κορινθίων Αλέξανδρο Πνευματικό. Την επομένη ημέρα, 29 Μαρτίου, στο Δημαρχείο της

πόλης μας, οι δύο αντιπροσωπείες του Δήμου Σεβαστούπολης και του Δήμου Κορινθίων, θα υπογράψουν μεταξύ τους Πρωτόκολλο συνεργασίας, σηματοδοτώντας έτσι την αναβάθμιση των σχέσεων σε διάφορους τομείς με κοινό παρανομαστή τα αμοιβαία οφέλη.


ΣΗΜΕΡΑ

14

ΣΑΒΒΑΤΟ 23 ΚΥΡΙΑΚΗ 24 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013

Νεμέα: Πρόγραμμα αναδιάρθρωσης και μετατροπής αμπελώνων 2013-2014 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα έως 15 Μαΐου 2013, στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής στην Κόρινθο (Κολιάτσου 36).

Το πρόγραμμα καλύπτει τα εξής Μέτρα: Α) Εκρίζωση και προετοιμασία εδάφους - επαναφύτευση (συμπεριλαμβανομένης της γεωγραφικής επανατοποθέτησης για λόγους ποιοτικής βελτίωσης) Β) Φύτευση αμπελώνων (βάσει αποκτηθέντων δικαιωμάτων φύτευσης, συμπεριλαμβανομένης της... γεωγραφικής επανατοποθέτησης) Γ) Επανεμβολιασμός (για την ποικιλιακή μετατροπή) Δ) Βελτίωση ορισμένων τεχνικών διαχείρισης όπως: q υποστύλωση q  κατασκευή αναβαθμίδων ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: ·    Η ελάχιστη έκταση αμπελοτεμαχίου για συμμετοχή στο πρόγραμμα ορίζεται σε ένα (1) στρέμμα ·    Η εγκατάσταση της νέας αμπελοφυτείας πραγματοποιείται: Στην ίδια ή σε διαφορετική τοποθεσία σε σχέση με αυτή που εκριζώθηκε και σε έκταση ισοδύναμη με αυτή που εκριζώθηκε   Σύμφωνα με τα σύγχρονα συστήματα αμπελοκαλλιέργειας Με ελάχιστο αριθμό πρέμνων 250/ στρέμμα   Με τη χρήση αντιφυλλοξηρικών υποκειμένων  Η αναδιάρθρωση και μετατροπή γίνεται με τις συνιστώμενες ή επιτρεπόμενες ποικιλίες του Αμπελουργικού Διαμε-

ρίσματος Πελοποννήσου (ΦΕΚ 434Β, 25/02/2013) Όλα τα μέτρα που προβλέπονται στο πρόγραμμα ολοκληρώνονται το αργότερο εντός Αναγγελία Γάμου πέντε (5) αμπελοΗ Πολυξένη Χαβιέ του Λουκά και της Ερατώς το γένος οινικών περιόδων Παπαευαγγελίου που γεννήθηκε στο Μεσολόγγι και κατοι- από τη χρονιά υποκεί στο Κιάτο και ο Πέτρος Κουνάβης του Κωνσταντίνου βολής της αίτησης ΕΝΙΣΧΥκαι της Ευαγγελίας το γένος Αδαμοπούλου που γεννήθηκε ΠΟΣΟ στην Αθήνα και κατοικεί στο Κιάτο πρόκειται να παντρευ- ΣΗΣ: Ενδεικτικά: Εκρίτούν και ο γάμος θα γίνει στο δήμο Πεντέλης.

Περίληψη πλειστηριασμού Της υπ’ αριθμ. 1.084/2013 Περίληψής μου κατασχετήριας έκθεσης ακινήτου για διενέργεια πλειστηριασμού.

Με την επίσπευση του Κωνσταντίνου Κουκουμέλη, σε εκτέλεση της υπ’ αριθμόν 68/2012 Αποφάσεως του Εφετείου Ναυπλίου, εκπλειστηριάζεται για το ποσό των [15.000,00 €], δυνάμει της υπ’ αριθμόν 1084/2013 Περίληψής μου την 10η Απριλίου 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 4η απογευματινή μέχρι 5η απογευματινή της ίδιας ημέρας στο Κατάστημα του Ειρηνοδικείου Σικυώνος, που βρίσκεται στο Κιάτο Κορινθίας και ενώπιον του Συμβολαιογράφου Κιάτου Δημητρίου Πετρόπουλου, το παρακάτω ακίνητο της οφειλέτιδος Αικατερίνη συζ. Βασ. Γεώργα, το γένος Βλ. Γεωργίου, κατοίκου Κάτω Διμηνιού Κορινθίας, ήτοι: Μία αυτοτελής, ανεξάρτητη οριζόντια ιδιοκτησία ήτοι το υπό στοιχεία Δέλτα -ένα [Δ-1] διαμέρισμα του δευτέρου υπέρ το ισόγειο ορόφου του υπό στοιχείο [Α] κτιρίου, [οικοδομής] συγκειμένης εξ’ υπογείου, ισογείου, πρώτου και δευτέρου υπέρ

το ισόγειο ορόφους, κτισμένης επί οικοπέδου αρτίου και οικοδομησίμου πού βρίσκεται εντός του οικισμού του δ.δ Μελισσίου Κορινθίας του Δήμου Ξυλοκάστρου, τέως Δήμου Σικυώνος, και στην ειδική θέση «Βλασέικα», εμφαίνεται με το κεφαλαίο Άλφα και τον αριθμό ένα [Α-1] στο από Νοεμβρίου 2002 τοπογραφικό διάγραμμα του μηχανικού Χρήστου Κελλάρη με τους αριθμούς [1-2-3-40-3931-32-33-34-1], έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά χίλια [1.000,00 τ.μ] και συνορεύει Βόρεια σε πλευρά 1-2-3 μήκους μέτρων δώδεκα [12,00] με Π.Ε.Ο Κορίνθου-Πατρών, Νότια σε πλευρά 39-41 μήκους μέτρων δέκα πέντε και ογδόντα οκτώ εκατοστών [15,88] με [Α-4] οικόπεδο, Ανατολικά σε πλευρά 3-40-39 μήκους μέτρων εβδομήντα δύο και σαράντα εννέα εκατοστών [72,49] με υπό στοιχείον [Α-2] οικόπεδο και Δυτικά σε πλευρά 31-32-33-34 μήκους μέτρων εβδομήντα δύο και εξήντα εκατοστών [72,60] με ιδιοκτησία Θέμη Κουντούρη, του [Δ-1] διαμερίσματος αποτελουμένου από καθιστικό, τραπεζαρία, κουζίνα, ένα υπνοδωμάτιο, λουτρό, διάδρομο και σοφίτα-αποθήκη, έχοντος ιδιόκτητη επιφάνεια, του κυρίως διαμερίσματος μέτρα τετραγωνικά πενήντα οκτώ και είκοσι τρία

ζωση + Αναφύτευση + Βελτίωση τεχνικών διαχ. + Απώλεια εισοδήματος = 1670 €/στρ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: 1. Αίτηση–Υπεύθυνη Δήλωση 2. Δήλωση αμπελοκαλλιέργειας για το αμπελουργικό μητρώο 3. Δηλώσεις συγκομιδής για τις (2) τουλάχιστον αμπελουργικές περιόδους που προηγούνται της περιόδου ένταξης στο πρόγραμμα 4. Δήλωση εκμετάλλευσης στα πλαί-

σια της ενιαίας ενίσχυσης 5. Φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας 6. Φωτοτυπία του εκκαθαριστικού της εφορίας 7. Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου τραπέζης 8. Φωτοαντίγραφα τίτλων νομής και κατοχής ή ενοικιαστήρια Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο Γεωπόνο του Δήμου Νεμέας, στο τηλ.: 2746360132.

εκατοστά του τετραγωνικού [58,23 τ.μ ], και της σοφίτας μέτρα τετραγωνικά τριάντα τέσσερα και εξήντα οκτώ εκατοστά του τετραγωνικού [34,68 τ.μ], αναλογία επί του οικοπέδου μέτρα τετραγωνικά [117,79 τ.μ.], ποσοστό συνιδιοκτησίας επί του οικοπέδου και των κοινοκτήτων και κοινοχρήστων χώρων εκατόν δέκα επτά χιλιοστά και εβδομήντα εννέα εκατοστά του χιλιοστού [117,79/1000] εξ’ αδιαιρέτου, ψήφους [117,79] στους χίλιους, συμμετοχή στις δαπάνες [117,79/1000] και οριζομένου Βόρεια με ακάλυπτο χώρο οικοπέδου και αεραγωγό, Ανατολικά με ακάλυπτο χώρο οικοπέδου, Νότια με αεραγωγό και ακάλυπτο χώρο οικοπέδου και δυτικά με ακάλυπτο χώρο, με [Δ-2] διαμέρισμα ιδίου ορόφου, αεραγωγό, χώρο κλιμακοστασίου και κοινόχρηστο διάδρομο. Στο ως άνω διαμέρισμα ανήκει το δικαίωμα της αποκλειστικής χρήσης της υπό στοιχεία [Π-3] ανοικτής θέσης στάθμευσης αυτοκινήτου η οποία έχει πλάτος [2,50 μ.], μήκος [5,00μ.] εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δώδεκα και πενήντα εκατοστά [12,50 τ.μ.] και συνορεύει με την υπό στοιχεία Π-4 θέση στάθμευσης και τον ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου. Πρώτη προσφορά: [120.000,00 €].

Επί του άνω ακινήτου υπάρχουν τα εξής βάρη: 1] Προσημείωση υποθήκης εγγραφείσα την 2111-2003, στον τόμο 298 και με αριθμό 202 των βιβλίων υποθηκών του Υποθ/κειου Σικυώνος υπέρ της «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε» δυνάμει της υπ’ αριθμ. 2646/2003 αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου για το ποσό των Ευρώ [176.400,00]. 2] Προσημείωση υποθήκης εγγραφείσα την 1807-2007, στον τόμο 310 και με αριθμό 157 των βιβλίων υποθηκών του Υποθ/κειου Σικυώνος υπέρ της «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε», για το ποσό των Ευρώ [100.000,00 €]. Το φερέγγυο καθένα πλειοδότη είναι στην απόλυτη κρίση του υπάλληλου που έχει οριστεί για τον πλειστηριασμό που θα μπορεί να ζητήσει από κάθε πλειοδότη ανάλογη εγγύηση.

Κόρινθος 20-03-2013 Ο Δικαστικός Επιμελητής Δημήτρης Γ. Γαρούφης


ΣΑΒΒΑΤΟ 23 ΚΥΡΙΑΚΗ 24 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013

ΣΗΜΕΡΑ

Αναστολή συντάξεων για όσους δεν έχουν ΑΜΚΑ-ΑΦΜ

Τι δικαιολογητικά πρέπει να προσκομίσουν οι συνταξιούχοι

Αναστέλλεται από τη σύνταξη του Απριλίου, δηλαδή από τις 29/3/2013, η καταβολή της σύνταξης στους συνταξιούχους που δεν διαθέτουν ταυτόχρονα Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) και Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) σύμφωνα με σχετική απόφαση του υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΙΚΑ και προκειμένου να αποφύγουν την ταλαιπωρία οι συνταξιούχοι αυτών των κατηγοριών θα πρέπει να προσκομίσουν, από την Τρίτη 26/3/2013 μέχρι και την Τρίτη 9/4/2013, στα υποκαταστήματα του τόπου κατοικίας τους τα εξής δικαιολογητικά. - Εκκαθαριστικό σημείωμα εφορίας όπου θα αναγράφεται ο ΑΦΜ ή βεβαίωση απόδοσης ΑΦΜ από την αρμόδια ΔΟΥ. - Βεβαίωση απόδοσης ΑΜΚΑ (από τα γραφεία ΑΜΚΑ των αρμοδίων υποκαταστημάτων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ή ΚΕΠ) ή οποιοδήποτε άλλο δημόσιο έγγραφο που αναφέρει τον ΑΜΚΑ (π.χ. βιβλιάριο υγείας) Η αυτοπρόσωπη παρουσία θα πιστοποιείται με ταυτότητα ή διαβατήριο και σε αντίθετη περίπτωση με εξουσιοδότηση. Για τους συνταξιούχους που μένουν στο εξωτερικό, η ενημέρωση για την προσκόμιση των απαιτούμενων δικαιολογητικών θα γίνει μέσω των πρεσβειών και οι σχετικές διαδικασίες θα καθοριστούν λεπτομερώς με νεώτερες οδηγίες. Σε περίπτωση μη προσκόμισης των απαιτούμενων δικαιολογητικών εντός της οριζόμενης προθεσμίας, θα ανασταλεί η σύνταξη και θα επαναχορηγηθεί με την υποβολή τους στα αρμόδια υποκαταστήματα.

Μειωμένος ο τζίρος στη βιομηχανία

Πτώση 9,9% τον Ιανουάριο

Αύξηση παρουσιάζουν οι ηλεκτρονικές αγορές στην Ελλάδα

15

Το 26,9% των ελλήνων χρηστών του διαδικτύου αγοράζουν από το Internet

To Internet έχει μπει για τα καλά στις ζωές των Ελλήνων, ακολουθώντας φυσικά μία τάση που είναι παγκόσμια. Νέα έρευνα της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.), που δημοσιεύτηκε σήμερα, παρουσιάζει την αύξηση που έχουν παρουσιάσει οι ηλεκτρονικές πωλήσεις στην ελληνική αγορά τα τελευταία χρόνια. Το ποσοστό των χρηστών του διαδικτύου που κατά το πρώτο τρίμηνο του 2012 πραγματοποίησαν ηλεκτρονικές αγορές, ανέρχεται σε 26,9%, ποσοστό που υποδηλώνει αύξηση κατά 14% σε σχέση µε την αντίστοιχη περίοδο του 2011. Ο μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης των ατόµων που πραγματοποιούν ηλεκτρονικές αγορές µέσω του διαδικτύου, για την πενταετία 2008 – 2012, ανέρχεται στο 18,5%. Την τελευταία διετία, το ποσοστό των χρηστών του διαδικτύου που δηλώνουν ότι μέχρι και τον Μάρτιο, κάθε έτους, δεν έχουν πραγματοποιήσει ποτέ αγορές ή παραγγελίες αγαθών µέσω του διαδικτύου μειώθηκε από 70,9% το 2010 σε 63,9% το 2011 και σε 61,8% το 2012 Αναλύοντας το προφίλ όσων πραγματοποιούν ηλεκτρονικές παραγγελίες προκύπτει πως το 56,9% είναι άνδρες και το 43,1% γυναίκες. Τα ποσοστά για το 2011 ήταν 60,7% άνδρες και 39,3% γυναίκες ενώ για το 2010 ήταν 65,2% άνδρες και 34,8% γυναίκες. Επίσης σημαντικό ρόλο, όπως δείχνουν τα αποτελέσματα, παίζει και η ηλικία των χρηστών, αφού το 37,9% όσων πραγματοποιούν ηλεκτρονικές αγορές είναι ηλικίας 25 – 34 ετών. Ακόμα, οι χρήστες µε υψηλό μορφωτικό επίπεδο (απόφοιτοι ΤΕΙ/ΑΤΕΙ, ΑΕΙ ή µε μεταπτυχιακές σπουδές) ανέρχονται στο 55,7% ενώ οι μέσου μορφωτικού επιπέδου (απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ινστιτούτων επαγγελματικής κατάρτισης) στο 40,2% Τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες για προσωπική χρήση των οποίων οι αγορές από το διαδίκτυο αυξήθηκαν σημαντικά κατά τη χρονική περίοδο Απριλίου 2011– Μαρτίου 2012 σε σχέση µε την αντίστοιχη χρονική περίοδο του προηγούμενου έτους, είναι: • φάρμακα, κατά 36,1%, • είδη ένδυσης και υπόδησης – αθλητικά είδη,

κατά 28%, • υλικό ηλεκτρονικής εκμάθησης, κατά 27,5%, • είδη διατροφής – είδη παντοπωλείου, κατά 25,0%, • εισιτήρια για εκδηλώσεις (συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις, κινηματογράφο κλπ.), κατά 16,2%. Τα είδη που οι αγορές / παραγγελίες τους καταγράφουν µείωση είναι: • υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών (συνδρομές συνδρομητικής τηλεόρασης –Nova–, συνδρομές ευρυζωνικής σύνδεσης, λογαριασμοί κινητού ή σταθερού τηλεφώνου, καταβολή χρημάτων σε προπληρωμένη τηλεφωνική κάρτα κλπ.), κατά 40,0%, • εξαρτήματα και περιφερειακός εξοπλισμός (hardware) ηλεκτρονικού υπολογιστή, κατά 37,1%, • διανομή σε καταλύματα (ξενοδοχεία, δωµάτια, διαμερίσματα κλπ.), κατά 26,0%, • λογισμικό ηλεκτρονικών υπολογιστών (εξαιρουμένων computer games και video games) και αναβαθμίσεις αυτών, κατά 25,9%, • παιχνίδια για ηλεκτρονικό υπολογιστή και παιχνιδομηχανές και αναβαθμίσεις αυτών, κατά 22,9%, • ταξιδιωτικές υπηρεσίες (εισιτήρια, ενοικίαση αυτοκινήτου κλπ.), κατά 21,5% Το 74,3% των καταναλωτών που πραγματοποίησαν ηλεκτρονικές αγορές κατά το χρονικό διάστημα Απρίλιος 2011 – Μάρτιος 2012 επέλεξε να κάνει τις αγορές του από εγχώριες επιχειρήσεις, ποσοστό αυξημένο κατά 24,9%, σε σχέση µε το χρονικό διάστημα Απρίλιος 2009 – Μάρτιος 2010ֹ το 41,3% από άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το 24,3% από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ποσοστό όσων δήλωσαν ότι δεν γνωρίζουν τη χώρα προέλευσης των πωλητών μειώθηκε κατά το χρονικό διάστημα Απρίλιος 2011 – Μάρτιος 2012 κατά 59%, σε σχέση µε ποσοστό κατά το χρονικό διάστημα Απρίλιος

2009 – Μάρτιος 2010. Το 13,7% όσων πραγματοποίησαν ηλεκτρονικές αγορές, για προσωπική χρήση, κατά το χρονικό διάστημα Απρίλιος 2011 – Μάρτιος 2012 έκαναν την αγορά / παραγγελία µέσω κάποιας φορητής συσκευής. Ως φορητές συσκευές, θεωρούνται τα κινητά τηλέφωνα και τα «έξυπνα» κινητά τηλέφωνα (smart phones), οι υπολογιστές χειρός / PDAs, τα MP3 players, οι ηλεκτρονικοί αναγνώστες (ebook readers), οι φορητές κονσόλες παιχνιδιών (PSP, i-pod touch, portable NINTENDO DS, κ.ά.). ∆εν θεωρήθηκαν φορητές συσκευές οι φορητοί και οι tablet υπολογιστές. Οι αγορές / παραγγελίες έχουν γίνει μέσα από την ιστοσελίδα των πωλητών µε χρήση του web browser ή της web εφαρμογής και όχι µε SMS, MMS ή e-mail. Ειδικότερα, τα είδη και οι υπηρεσίες που αγοράστηκαν / παραγγέλθηκαν από φορητή συσκευή κατά το χρονικό διάστημα Απρίλιος 2011 – Μάρτιος 2012, ως ποσοστό των συνολικών αγορών που πραγματοποιήθηκαν χρησιμοποιώντας φορητή συσκευή ήταν: • Ηλεκτρονικές συσκευές, ενδύματα, παιχνίδια, είδη διατροφής, βιβλία, CDs, DVDs κ.ά. (70,5%) • Υπηρεσίες (π.χ. εισιτήρια για εκδηλώσεις, ταξιδιωτικές υπηρεσίες, ασφάλειες κ.ά.) (39,3%) • Είδη ψηφιακού περιεχομένου όπως ταινίες, μουσική, ηλεκτρονικά βιβλία, ηλεκτρονικά περιοδικά ή εφημερίδες, παιχνίδια, εφαρμογές (µε αντίτιμο) για κινητά τηλέφωνα ή άλλη φορητή συσκευή (38,4%.)

Διευκρινίσεις για τη διαχείριση επιταγών που έχουν εκδώσει οι κυπριακές τράπεζες

Μείωση 9,9% σημείωσε ο γενικός δείκτης κύκλου εργασιών στη βιομηχανία (σύνολο εγχώριας και εξωτερικής αγοράς) το φετινό Ιανουάριο, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιανουαρίου 2012, έναντι αύξησης 12,8% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση το 2012 προς το 2011. Σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), η πτώση του τζίρου στην εγχώρια βιομηχανία τον Ιανουάριο, οφείλεται στις εξής μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων βιομηχανίας: α. Στη μείωση του δείκτη κύκλου εργασιών ορυχείων- λατομείων κατά 7,3%, και β. Στη μείωση του δείκτη κύκλου εργασιών μεταποιητικών βιομηχανιών κατά 9,9%. Επίσης, οφείλεται στις εξής μεταβολές των δεικτών των επιμέρους αγορών: • Στη μείωση του δείκτη κύκλου εργασιών εγχώριας αγοράς κατά 20,9% • Στην αύξηση του δείκτη κύκλου εργασιών εξωτερικής αγοράς κατά 7,9%.

Παρατείνονται οι νόμιμες ημερομηνίες προς εκκαθάριση

Διευκρινίσεις για τη διαχείριση των επιταγών που έχουν εκδώσει έδωσαν οι Τράπεζα Κύπρου, Cyprus Ρopular Βank και Ελληνική Τράπεζα. Με κοινή τους ανακοίνωση ενημέρωσαν τους πελάτες τους πως οι νόμιμες προθεσμίες προς εμφάνιση, πληρωμή και εκκαθάριση των τραπεζικών επιταγών τους παρατείνονται μέχρι την παρέλευση της αναγκαστικής αργίας που έχει επιβληθεί στα πιστωτικά ιδρύματα. Όπως τονίζεται σε κοινή ανακοίνωση των τραπεζών, δυνάμει των αποφάσεων των Κυπριακών Αρχών με τις οποίες ορίσθηκε να παραμείνουν κλειστά τα υποκαταστήματά τους στην Ελλάδα συντρέχει περίπτωση «ανωτέρας βίας» εξ αιτίας της οποίας τα υποκαταστήματα των ως άνω τραπεζών στην Ελλάδα δεν δύνανται να εμφανίσουν, πληρώσουν και

εκκαθαρίσουν τις επιταγές που έχουν περιέλθει στην κατοχή τους από οποιαδήποτε αιτία. Ως εκ τούτου, οι νόμιμες προθεσμίες προς εμφάνιση των ως άνω επιταγών παρατείνονται μέχρι την πάροδο της ανωτέρας βίας. Σημειώνεται πως με απόφαση του Γραφείου Συμψηφισμού Αθηνών εκδόθηκε εγκύκλιος προς τις τράπεζες να μην εκκαθαρίζονται επιταγές εκδόσεως κυπριακών τραπεζών στα ταμεία των ελληνικών τραπεζών, μέχρι νεωτέρας. Το Γραφείο Συμψηφισμού Αθηνών δεν μπορεί να κάνει δεκτές τις επιταγές των κυπριακών τραπεζών, επειδή τα συστήματά τους δεν λειτουργούν και αυτό εγκυμονεί τον κίνδυνο εξαπάτησης.

Η εκκαθάριση των επιταγών γίνεται ανά τρεις ημέρες και οι κυπριακές τράπεζες δεν λειτούργησαν καθόλου μετά την Καθαρά Δευτέρα, με αποτέλεσμα οι πληρωμές που έγιναν με τέτοιες επιταγές να φαίνονται σαν ακάλυπτες, αφού δεν μπορεί η ΔΙΑΣ να αντιστοιχήσει τις πληρωμές με τα ποσά στους λογαριασμούς.


ΣΗΜΕΡΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ 23 ΚΥΡΙΑΚΗ 24 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013


ΣΑΒΒΑΤΟ 23 ΚΥΡΙΑΚΗ 24 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013

ΣΗΜΕΡΑ

Πεδουλάκης:

17

Πιστέψαμε στη νίκη Χαρακτήρα έδειξε ο ΠΑΟ, σύμφωνα με τον Έλληνα τεχνικό

Ψάχνει ό,τι καλύτερο ο Ολυμπιακός

Οι ιθύνοντες του συλλόγου συνεχίζουν τη δουλειά εν όψει της επόμενης σεζόν

Ο προγραμματισμός εν όψει της επόμενης αγωνιστικής περιόδου έχει αρχίσει εδώ και καιρό στον Ολυμπιακό. Ήδη οι Πειραιώτες έχουν «κλείσει» τους Σαλίνο, Σάμαρη, Ντε Βινσέντι, Ολαϊτάν και Μπόατενγκ. Αυτό δίνει τη δυνατότητα στους πρωταθλητές Ελλάδας να μην κάνουν βιαστικές κινήσεις και να ψάξουν τις καλύτερες δυνατές επιλογές για την ενίσχυση του υπάρχοντος ρόστερ της ομάδας και να αποκτηθούν ποδοσφαιριστές που είναι σε θέση να την ανεβάσουν επίπεδο. Μέχρι τις 8 Ιουλίου (τότε έχει προγραμματιστεί η έναρξη της προετοιμασίας για τη νέα αγωνιστική περίοδο) απομένει αρκετός χρόνος για να «τσεκάρουν» στο τμήμα σκάουτινγκ του συλλόγου αρκετούς παίκτες και να γίνουν ουσιαστικές κινήσεις. Οι «ερυθρόλευκοι» αναμένεται σίγουρα να πάρουν έναν ακόμα παίκτη στα χαφ και έναν εξτρέμ τύπου «Μιραλάς». Πριν από μερικές μέρες είχε γίνει γνωστό ότι ο Χουάνχο Λορένθο θα ταξιδέψει και στην Αργεντινή για να δει από κοντά κάποιες περιπτώσεις ποδοσφαιριστών που έχουν προταθεί στην ΠΑΕ, ενώ δημοσιεύματα ανέφεραν το όνομα του Τόμας Ροζίτσκι. Λόγω της παρουσίας του Μίτσελ στον πάγκο και των Λορένθο-Κοβάσεβιτς στο τμήμα σκάουτινγκ η ομάδα να εξετάσει παίκτες από την Primera και την Segunda Division. Πριν από μερικές μέρες ήρθε στο προσκήνιο το ενδιαφέρον του Ολυμπιακού για την απόκτηση του Τσερίσεφ και του Άλεξ από την Ρεάλ Μαδρίτης, ενώ στην Κόρδοβα αποκάλυψαν πως κάτι γίνεται με τους Ντουμπαρμπιέρ και Βίκο του τοπικού συλ-

λόγου. Από την πλευρά του, ο Σέρβος αρχισκάουτερ αποκάλυψε με δηλώσεις του στον ισπανικό Τύπο πως του έχουν «γυαλίσει» κάποια ταλέντα της Ρεάλ Σοσιεδάδ. Ο παλαίμαχος επιθετικός αναμένεται σήμερα να δώσει το «παρών» στο ντέρμπι Κροατία-Σερβία, στο πλαίσιο της προκριματικής φάσης του Μουντιάλ, και αυτό έχει ενδιαφέρον για την μεταγραφολογία των τελευταίων ημερών. Δεν αποκλείεται, μάλιστα, ο Μίτσελ να έχει κάποιες επαφές στην Ισπανία, όπου θα βρεθεί το ερχόμενο Σαββατοκύριακο. Μάλιστα, την Κυριακή παίζουν η Ρεάλ Μαδρίτης Β’ με την Κόρδοβα, στις οποίες υπάρχουν μεταγραφικοί στόχοι που εξετάζονται. Ταυτόχρονα, όμως, πρέπει να υπάρξει ξεσκαρτάρισμα στο ρόστερ, αφού θα επιστρέψουν οι δανεικοί και θα προβιβαστούν στην πρώτη ομάδα από την Νέων δύο-τρεις πιτσιρικάδες. Από την πλευρά του, ο Μίτσελ έχει ξεκαθαρίσει πως θέλει να δουλέψει με 26-28 παίκτες στο Ζέεφελντ, όπου θα πραγματοποιηθεί το βασικό στάδιο προετοιμασίας της ομάδας. Παράλληλα, ο Ισπανός τεχνικός θα «τεστάρει» στους εναπομείναντες αγώνες κάποιους παίκτες, ώστε να αποφασίσει αν μπορεί να υπολογίζει στις υπηρεσίες τους την επόμενη χρονιά. Σημαντικό ρόλο στις όποιες κινήσεις γίνουν θα παίξουν και οι ενδεχόμενες αποχωρήσεις κάποιων παικτών από το υπάρχον ρόστερ της ομάδας, όπως ο Μήτρογλου, ο Μανωλάς, ο Τζεμπούρ, ο Αμπντούν και ο Σιόβας, οι οποίοι παρακολουθούνται από συλλόγους του εξωτερικού. Πηγή: sport-fm.gr

Ευχαριστημένος από τη μεγάλη νίκη που πέτυχε ο Παναθηναϊκός απέναντι στην Ρεάλ Μαδρίτης ήταν μετά το τέλος της αναμέτρησης ο Αργύρης Πεδουλάκης. Ο τεχνικός των «πρασίνων» στάθηκε στην πίστη που έδειξαν οι παίκτες του, αλλά και στο γεγονός ότι η ομάδα έδειξε χαρακτήρα, καθώς έπρεπε να κερδίσει αυτό το παιχνίδι και τα κατάφερε. Αναλυτικά τα όσα δήλωσε ο Αργύρης Πεδουλάκης: «Ξέραμε ότι είναι ένα πολύ κομβικό παιχνίδι και για τις δύο ομάδες. Για εμάς ήταν ένα παιχνίδι που λειτούργησε το «πρέπει». Έπρεπε να κερδίσουμε και κερδίσαμε. Πιστέψαμε στη νίκη. Πιστέψαμε ότι μπορούσαμε. Και αυτή η πίστη προερχόταν από την εικόνα μας το τελευταίο διάστημα. Τα σημαντικότερα στοιχεία ήταν για μία ακόμα φορά ο ρυθμός και η άμυνα. Όλα ξεκινούσαν από αυτά τα δύο. Το ξέραμε και ήμασταν κατάλληλα προετοιμασμένοι», ήταν αρχικά τα λόγια του. Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Αν ήμασταν υποφερτά εύστοχοι στις βολές η νίκη θα είχε έρθει με λιγότερο άγχος. Θέλαμε να πάμε στο τελευταία πεντάλεπτο και το παιχνίδι να είναι κλειστό. Ξέραμε ότι στο πέντε εναντίον πέντε είμαστε καλύτεροι και παίζουμε πιο μυαλωμένα. Είναι μια σπουδαία νίκη για εμάς, ειδικά λόγω του ότι είμαστε νέα ομάδα και «χτίζουμε» την αυτοπεποίθησή μας. Δεν μας ενδιαφέρει τι έκανε η Μάλαγα. Εμείς κοιτάμε την ομάδα μας και ξέρουμε ότι έχουμε την τύχη μας στα χέρια μας. Στον όμιλό μας είναι ξεκάθαρο ότι μπορούν να συμβούν τα πάντα». Πηγή: sport-fm.gr


ΣΗΜΕΡΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ 23 ΚΥΡΙΑΚΗ 24 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013


ΣΑΒΒΑΤΟ 23 ΚΥΡΙΑΚΗ 24 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013

ΣΗΜΕΡΑ


22

ΣΗΜΕΡΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ 23 ΚΥΡΙΑΚΗ 24 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013

Η διατροφική αξία γεία της αγκινάρας

Μία από τις πιο θρεπτικές και υγιεινές τροφές σύμφωνα με μελέτες Η αγκινάρα (Cynara cardunculus, Κυνάρα η καρδονίσκη ή αλλιώς Κυνάρα η κάκτος) είναι πολυετές λαχανικό της οικογένειας των Αστεροειδών (Asteraceae). Αναπτύσσεται σε σχήμα θάμνου, ύψους περίπου 1,5 μ. Με σχήμα που παραπέμπει σε «αρματωμένο πολεμιστή», η αγκινάρα είναι φυτό ιθαγενές της Αφρικής, καλλιεργείται, όμως, σε πολλά μέρη του σύγχρονου κόσμου σε θέσεις προφυλαγμένες από το δυνατό ψύχος και εδάφη χωρίς πολλή υγρασία. Η ρίζα της αγκινάρας είναι πασσαλώδης και προχωρεί βαθιά στο έδαφος. Τα φύλλα της είναι μεγάλα με βαθιές σχισμές, χρώμα γκριζωπό στο κάτω μέρος και το στέλεχός της είναι μακρύ με διακλαδώσεις. Πολλαπλασιάζεται με παραφυάδες κατά την άνοιξη ή το φθινόπωρο ενώ ο βλαστός της ξεραίνεται το καλοκαίρι. Από το φυτό χρησιμοποιείται στη μαγειρική το άνθος, που έχει σχήμα σφαιρικό, λίγο μακρύ και σαρκώδες. Μαγειρεύεται αφού καθαριστεί από τα πέταλα και το χνούδι, ενώ στην Κρήτη τρώγεται και ωμή με λεμόνι, πολύ νόστιμη και «ειδικός» μεζές για τσικουδιά. Τα εξωτερικά πέταλα του άνθους καταλήγουν σε αγκαθωτή άκρη και είναι σκληρά, μπορούν δε να χρησιμοποιηθούν και για τροφή των ζώων. Στην Ελλάδα καλλιεργείται στην Αργολίδα,ιδιαίτερα στην περιοχή των Ιρίων και της Κάντιας, στην Κρήτη (όπου βρίσκουμε κυρίως την «άγρια» αγκινάρα με μεγάλα αγκάθια στα πέταλα), στη Λακωνία, στην Κέρκυρα, στην Ηλεία και αλλού, ενώ καλλιεργείται σε όλες σχεδόν τις χώρες της Νότιας Ευρώπης, την Βρετανία και την Γαλλία. Αξίζει να σημειωθεί ότι στα Ίρια Αργολίδας κάθε Μάιο μήνα διεξάγεται η γιορτή της αγκινάρας. Μέση Διατροφική Ανάλυση 100 γραμμάρια Φρέσκιας Αγκινάρας (Cynara scolymus) Συστατικό % ΤΗΣ ΣΗΠ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 47kcal 2% ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ  10,51 γρ.  8% ΠΡΩΤΕΙΝΕΣ  3,27 γρ.  6% ΟΛΙΚΑ ΛΙΠΑΡΑ 0.15 γρ.  0,50% ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ 5,4 γρ.  14% ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ ΦΥΛΛΙΚΟ ΟΞΥ 68μg 17% ΝΙΑΣΙΝΗ  1.046 mg  6.5% ΠΑΝΤΟΘΕΝΙΚΟ ΟΞΥ  0,338 mg 7% ΠΥΡΙΔΟΞΙΝΗ 0.116 mg  9% ΡΙΒΟΦΛΑΒΙΝΗ 0.066 mg  5% ΘΕΙΑΜΙΝΗ 0.072 mg  6% ΒΙΤΑΜΙΝΗ C  11.7 mg 20% ΒΙΤΑΜΙΝΗ Α 13IU 0,50% ΒΙΤΑΜΙΝΗ Ε 0.19 mg 1% ΒΙΤΑΜΙΝΗ Κ  14,8 μg  12% ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΕΣ ΝΑΤΡΙΟ 94 mg 6% ΚΑΛΙΟ  370 mg 8% ΜΕΤΑΛΛΑ ΑΣΒΕΣΤΙΟ 44 mg 4% ΧΑΛΚΟΣ 0,321 mg 27% ΣΙΔΗΡΟΣ 1,28 mg 16%

ΜΑΓΝΗΣΙΟ 60 mg 15% ΦΩΣΦΟΡΟΣ 90 mg 13% ΣΕΛΗΝΙΟ 0,2 μg < 0,5% ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΣ  0,49 mg  4,50% ΦΥΤΟΧΗΜΙΚΑ β-ΚΑΡΟΤΕΝΙΟ  8 μg   ΛΟΥΤΕΙΝΗ - ΖΕΑΞΑΝΘΙΝΗ  464 μg  Μελέτες αποδεικνύουν ότι η αγκινάρα είναι μία από τις πιο θρεπτικές και υγιεινές τροφές και ότι εκτός από ένα νόστιμο λαχανικό, αποτελεί επίσης και ένα πολύτιμο φάρμακο. Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να αποκομίσουμε τα εκπληκτικά οφέλη για την υγεία μας που προσφέρουν οι αγκινάρες. Αν και το πιο νόστιμο μέρος τους για τους περισσότερους είναι το εσωτερικό τους, τα φύλλα είναι εκείνα που προσφέρουν τα πιο σημαντικά οφέλη για την υγεία μας. Μπορούμε να μαγειρέψουμε και να φάμε τις αγκινάρες στον ατμό, στο φούρνο ή στην κατσαρόλα, με τα φύλλα τους ή όχι. Σημαντική είναι η βιολογική της αξία, καθώς 1 μέτρια αγκινάρα (περίπου 1 κούπα) περιέχει το ¼ της συνιστώμενης ημερήσιας ποσότητας για το μέσο ενήλικα σε βιταμίνη C, K καθώς και σε φυλλικό οξύ. Η αγκινάρα είναι επίσης εξαιρετική πηγή μαγνησίου, χαλκού, μαγγανίου, φωσφόρου και καλίου. Συγκεκριμένα εφοδιάζει τον οργανισμό μας με το 20% περίπου των ημερήσιων αναγκών

μας στα εν λόγω συστατικά. Δεν στερείται, ωστόσο, μικροστοιχείων, όπως ο σίδηρος, το ασβέστιο, το νάτριο, ο ψευδάργυρος καθώς και βιταμινών του συμπλέγματος B. Ακόμα σε έρευνα που έλαβε χώρα από το Υπουργείο Γεωργίας των ΗΠΑ, διαπιστώθηκε ότι οι αγκινάρες, περιέχουν τα περισσότερα αντιοξειδωτικά από οποιοδήποτε άλλο λαχανικό και κατέχουν την έβδομη θέση σε μια μελέτη των επιπέδων αντιοξειδωτικών σε 1.000 διαφορετικά τρόφιμα. Τέτοιες αντιοξειδωτικές ενώσεις που περιέχονται στην αγκινάρα είναι το β – καροτένιο, η λουτεΐνη, η ζεαξανθίνη, η κουερσετίνη, η κυναρίνη, η ρουτίνη και πλήθος άλλων φλαβονοειδών και φαινολικών στοιχείων. Μελέτες που έχουν γίνει, έχουν διαπιστώσει ότι το εκχύλισμα φύλλων της αγκινάρας προτρέπει την απόπτωση (κυτταρικό θάνατο) και μειώνει τον πολλαπλασιασμό των κυττάρων σε πολλές διαφορετικές μορφές καρκίνου, συμπεριλαμβανομένων του καρκίνου του προστάτη, της λευχαιμίας και του καρκίνου του μαστού. Μια ιταλική μελέτη έδειξε ότι μια διατροφή πλούσια σε φλαβονοειδή, που υπάρχουν στις αγκινάρες, μειώνει τον κίνδυνο καρκίνου του μαστού. Ο πολτός από φύλλα αγκινάρας περιέχει ένα αντιοξειδωτικό που ονομάζεται πολυφαινόλη κυναρίνη, που αυξάνει τη ροή της χολής. Χάρη στην κυναρίνη και ένα άλλο αντιοξει-

δωτικό που ονομάζεται σιλυμαρίνη, οι αγκινάρες είναι πολύ ωφέλιμες για το συκώτι. Μελέτες έχουν δείξει ότι μπορούν ακόμη και να αναγεννήσουν τον ηπατικό ιστό. Οι αγκινάρες εδώ και πολύ καιρό χρησιμοποιούνται στην εναλλακτική ιατρική ως θεραπεία για παθήσεις του ήπατος και οι επιστημονικές μελέτες αποδεικνύουν πλέον την ορθή αυτή χρήση. Οι αγκινάρες βοηθούν το πεπτικό σύστημα. Είναι ένα φυσικό διουρητικό, που βοηθά την πέψη και τη βελτίωση της λειτουργίας της χοληδόχου κύστης, αλλά και στην ανακούφιση γαστρεντερικών προβλημάτων. Η αγκινάρα αποτελεί πολύ καλή πηγή βιταμίνης Κ, η οποία συμμετέχει στη διατήρηση της υγείας των οστών, ενεργοποιώντας την πρωτεΐνη οστεοκαλσίνη, ή με άλλους μηχανισμούς. Είναι λοιπόν ιδανικές για άτομα με αυξημένο κίνδυνο για οστεοπόρωση. Χάρη στις θετικές επιπτώσεις της αγκινάρας στο ήπαρ, πολλοί άνθρωποι υποστηρίζουν ότι οι αγκινάρες θεραπεύουν τον πονοκέφαλο μετά το ποτό, ιδιαίτερα τα φύλλα τους. Έχει αποδειχθεί ότι τα συστατικά στα φύλλα αγκινάρας μειώνουν τη χοληστερόλη. Αυξάνουν την καλή χοληστερόλη (HDL) και μειώνουν την κακή χοληστερόλη (LDL). Μια μεγάλη αγκινάρα περιέχει το ένα τέταρτο της συνιστώμενης ημερήσιας πρόσληψης φυτικών ινών. Μια μεσαία αγκινάρα έχει περισσότερες φυτικές ίνες από ό, τι ένα φλιτζάνι αποξηραμένα δαμάσκηνα. Όταν αγοράζουμε αγκινάρες πρέπει να προσέχουμε το κοτσάνι τους να λυγίζει και να κάμπτεται χωρίς μεγάλη αντίσταση. Επίσης, πρέπει να τις πλένουμε πολύ καλά. Στο μαγείρεμα πρέπει να τις αλείφουμε με αλάτι και λεμόνι για να μη μαυρίσουν. Το πρόβλημα δεν είναι ότι θα «χαλάσει» το χρώμα τους, αλλά ότι το μαύρισμα ενός τροφίμου δείχνει πως οξειδώνεται και, κατά συνέπεια, όταν το φάμε, δε θα προσφέρει πολλά αντιοξειδωτικά στοιχεία στα κύτταρα μας. Για το καθάρισμα της αγκινάρας ακολουθούμε τα εξής βήματα : Βάζουμε σε μεγάλο μπολ αρκετό νερό και στίβουμε μέσα ενάμισι – δύο λεμόνια, κρατώντας τις λεμονόκουπες. Κόβουμε το κοτσάνι στα 3 – 5 εκατοστά από τη βάση. Σ’ ένα ξύλο κοπής κόβουμε το επάνω μέρος της αγκινάρας οριζόντια, μέχρι το σημείο που τα φύλλα μας φαίνονται τρυφερά. Αφαιρούμε όλα τα σκληρά εξωτερικά φύλλα και αφήνουμε μόνο τα τρυφερά εσωτερικά με το ανοιχτοπράσινο χρώμα. Μ’ ένα πολύ κοφτερό μαχαιράκι καθαρίζουμε γύρω γύρω τη βάση της αγκινάρας και το κοτσάνι. Την τρίβουμε αμέσως με μία λεμονόκουπα. Μ’ ένα κουταλάκι αφαιρούμε το εσωτερικό χνούδι που βρίσκεται στο κέντρο. Βυθίζουμε αμέσως την αγκινάρα στο λεμονόνερο. Η αγκινάρα μαγειρεύεται με πολλούς τρόπους και συνδυάζεται με πολλά υλικά. Αν, όμως, πετύχετε άγρια αγκιναράκια, ένας είναι ο τρόπος να τ’ απολαύσετε: λίγο βρασμένα ή και ωμά, ραντισμένα με αγουρέλαιο, λεμόνι και χοντρό αλάτι. Πέρα από τις γνωστές μας αγκινάρες αλά πολίτα ή αγκινάρες με αρακά, μπορούμε επίσης να γευτούμε τις αγκινάρες με γιαούρτι ή και αγκινάρες με ομελέτα (ή σφουγγάτο) που αποτελούν παραδοσιακά κρητικά εδέσματα. Πηγή: diatrofi.gr


ΣΑΒΒΑΤΟ 23 ΚΥΡΙΑΚΗ 24 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΣΗΜΕΡΑ

23

«Αντιπαραγωγική η πολιτική των εποικισμών του εβραϊκού κράτους» Μπάρακ Ομπάμα: Η ειρήνη είναι η μόνη οδός προς την πραγματική ασφάλεια

Σε ομιλία του εφ’ όλης της ύλης ενώπιον Ισραηλινών φοιτητών, ο αμερικανός πρόεδρος Ομπάμα διεμήνυσε πως η εποικιστική πολιτική που ακολουθεί το εβραϊκό κράτος είναι «αντιπαραγωγική», προσθέτοντας πως το Ισραήλ βρίσκεται «σε ένα σταυροδρόμι» και πρέπει να επιλέξει την ειρήνευση με τους Παλαιστίνιους, που κατ’ αυτόν έχουν δικαίωμα στην αυτοδιάθεση. Ο Ομπάμα πρόσθεσε πως είναι ώρα ο αραβικός κόσμος να αναθεωρήσει και να εξομαλύνει τις σχέσεις του με το Ισραήλ. «Πιστεύω πως η ειρήνη είναι η μόνη οδός προς την πραγματική ασφάλεια», δήλωσε ο Ομπάμα, προσθέτοντας πως «οι Παλαιστίνιοι θα πρέπει να αναγνωρίσουν πως το Ισραήλ θα είναι ένα εβραϊκό κράτος» και οι Ισραηλινοί με τη σειρά τους ότι «μία ανεξάρτητη Παλαιστίνη θα πρέπει να είναι βιώσιμη». «Οι Ισραηλινοί θα πρέπει να παραδεχθούν πως η συνεχιζόμενη εποικιστική δραστηριότητα είναι αντιπαραγωγική, και πως ένα Παλαιστινιακό κράτος πρέπει να είναι βιώσιμο και να χαραχθούν πραγματικά σύνορα», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος. Μολονότι αναγνώρισε τις ανάγκες του Ισραήλ για ασφάλεια, ο Ομπάμα επεσήμανε ότι «εξίσου θα πρέπει να αναγνωρισθεί και το δικαίωμα του Παλαιστινιακού λαού γι’ αυτοδιάθεση, το δικαίωμά του για δικαιοσύνη». «Δεν είναι δίκαιο ένας παιδί στην Παλαιστίνη να μην μπορεί να μεγαλώσει στο δικό του κράτος» και να ζει «ολόκληρη τη ζωή του με την παρουσία ενός στρατού που του περιορίζει τις κινήσεις. Ούτε η κατοχή, ούτε και η εξορία είναι η λύση», σημείωσε. Ο Ομπάμα υπενθύμισε τη δέσμευση των ΗΠΑ για την ασφάλεια του Ισραήλ κι υπο-

τη διεθνή κοινότητα να κηρύξει το λιβανικό σιιτικό κίνημα Χεζμπολάχ «τρομοκρατική οργάνωση». «Κάθε χώρα που αναγνωρίζει την αξία της δικαιοσύνης θα πρέπει να χαρακτηρίσει την Χεζμπολάχ ως αυτό που είναι: μία τρομοκρατική οργάνωση», τόνισε ο Ομπάμα, καθώς πολλά μέλη της διεθνούς κοινότητας (όπως η ΕΕ) δεν έχουν εγγράψει τη σιιτική οργάνωση στον κατάλογο με τις τρομοκρατικές οργανώσεις. Αναφορικά με το φλέγον ζήτημα της Συρίας, ο Αμερικανός πρόεδρος διατράνωσε πως ο πρόεδρός της Μπασάρ αλ Άσαντ θα πρέπει να αποχωρήσει από την εξουσία, προειδοποιώντας τον συνάμα κατά «της χρήσης χημικών όπλων κατά του συριακού λαού, ή τη μεταβίβασή τους σε τρομοκρατικές ομάδες». «Ο Άσαντ πρέπει να αποχωρήσει, προκειμένου να μπορέσει να δρομολογηθεί το μέλλον της Συρίας», υπογράμμισε σε μία αποστροφή της ομιλίας του ο Αμερικανός πρόεδρος. σχέθηκε πως η Ουάσιγκτον «θα κάνει ό,τι μπορεί για να αποτρέψει την απόκτηση πυρηνικών όπλων από μέρους του Ιράν». Για τον Ομπάμα, το ενδεχόμενο το Ιράν να αποκτήσει πυρηνικό οπλοστάσιο «είναι ένας κίνδυνος για τον οποίον δεν μπορούμε να εθελοτυφλούμε». «Το Ιράν δεν πρέπει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Είναι ένας κίνδυνος για τον οποίο δεν μπορούμε να εθελοτυφλούμε. Όλες οι εναλλακτικές βρίσκονται στο τραπέζι προκειμένου να επιτύχουμε τους στόχους μας, η Αμερική θα κάνει ό,τι πρέπει ώστε να εμποδίσει το Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά όπλα», επεσήμανε. Παράλληλα, ο αμερικανός ηγέτης κάλεσε

Πρόσκληση

Σας ενημερώνουμε ότι την Κυριακή 31 Μαρτίου 2013 και ώρα 9.00 π.μ. στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής Μεγάρων θα τελεσθεί 40/θήμερο μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του πολυαγαπημένου μας συζύγου και πατέρα Μελέτη Λουκά. Θα είναι τιμή μας, εφόσον παρευρεθείτε, να ενώσουμε τις προσευχές μας υπέρ ανάπαυσης της ψυχής του. Η οικογένεια θα δεχθεί συλλυπητήρια και στην οικία επί της οδού 28ης Οκτωβρίου 270 στα Μέγαρα

ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Υπεύθυνος καταστήματος Η εταιρεία ΑΣΤΡΟΝ ELECTRIC AE ενδιαφέρεται να προσλάβει ΥΠΕΥΘΥΝΟ για το κατάστημα της στην Κόρινθο. Πλήρης Απασχόληση Απαραίτητα προσόντα: Προϋπηρεσία ως υπεύθυνος καταστήματος - Πτυχίο τεχνικής Κατεύθυνσης Προϊοντική γνώση - Εμπειρία Σε Δίκτυο Καταστημάτων – Γνώσεις Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Ξένες Γλώσσες - Έως 40 ετών – Δίπλωμα Οδήγησης Αποστολή Βιογραφικού Email: astron@astron-electric.gr ή fax : 2721095340 Τηλ. Επικοινωνίας : 2721095198

Με εκτίμηση η οικογένεια Η σύζυγος τα τέκνα και λοιποί συγγενείς

ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Πωλητής Η ΑΣΤΡΟΝ ELECTRIC A.E. ενδιαφέρεται να προσλάβει για την κάλυψη άμεσων αναγκών του καταστήματος στην Κόρινθο ΠΩΛΗΤΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Πλήρης Απασχόληση Απαραίτητα προσόντα: Γνώση Ηλεκτρολογικού Υλικού & χειρισμός Η/Υ -Εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων. Θα εκτιμηθεί: Πτυχίο Τεχνικής Εκπαίδευσης ή ΤΕΙ Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων -Γνώση αγγλικής ή γερμανικής γλώσσας . Αποστολή Βιογραφικού Email: astron@astron-electric.gr ή fax : 2721095340 Τηλ. Επικοινωνίας : 2721095198


24

auto

moto

ΣΗΜΕΡΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ 23 ΚΥΡΙΑΚΗ 24 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013

Νέος κινητήρας για το Opel Adam Μοτέρ με ισχύ 115 ίππων ]για το μικρό μοντέλο

Η Opel έχει μεγάλα σχέδια για το Adam, σκοπεύοντας να επεκτείνει για τα καλά την γκάμα του. Μεταξύ άλλων, οι Γερμανοί πρόκειται να παρουσιάσουν ισχυρότερες εκδόσεις. Βέβαια, για το φημολογούμενο Adam OPC δεν υπάρχει ακόμη τίποτε το επίσημο, αυτό που γνωρίζουμε ωστόσο είναι πως το 2014 θα λανσαριστεί μια νέα έκδοση με 3-κύλινδρο 1.000άρη turbo βενζινοκινητήρα 115 ίππων. Το συγκεκριμένο μοτέρ έρχεται για να ανταγωνιστεί τον 1.000άρη EcoBoost της Ford, οπότε το πιθανότερο είναι να τον δούμε και στο επόμενο Corsa. Στο Adam τώρα, οι πληροφορίες λένε πως δεν πρόκειται να υπάρξει έκδοση diesel, αφού θα ανέβαζαν αισθητά το κόστος. Για τον ίδιο λόγο άλλωστε πάγωσαν και τα πλάνα για ηλεκτρική έκδοση. Υπενθυμίζεται τέλος πως, στη Γενεύη, η Opel παρουσίασε το Adam Rocks concept που μας προϊδεάζει είτε για μια crossover, είτε για μια ανοιχτή έκδοση του Adam, είτε και για τα δύο… Πηγή: gocar.gr

shmera 23-3-2013  

shmerakorintos

shmera 23-3-2013  

shmerakorintos