Fangirl  

Kim jest fangirl? Jeśli jesteś fangirl, to wiesz. Jeśli nią nie jesteś, to nie zrozumiesz Wren i Cath to siostry bliźniaczki „podobne” do s...