Zagorski list 240

Page 1

zagorskilist NEZAVISNI REGIONALNI TJEDNIK

broj 240/ godina 5 / 23.05.2008. / cijena 7 kn

aktualno • županija • parlament • panorama • kultura • sport • poljoprivreda • zabavnik • info

AKTUALNO Razgovor s novim načelnikom općine Jesenje Ivanom Maligecom

6

SPORT

31

Nogometni turnir u V. Trgovišću

“DOSADAŠNJI NAČELNIK SPEKTAKL S JE OPĆINU VODIO SAM“ POKRIĆEM AKTUALNO

2

AKTUALNO

3

HORVAT: Krakom nije pred propašću već pred oporavkom

BRZA CESTA, SPORA ADMINISTRACIJA Brza cesta Popovec - Marija Bistrica - Mokrice: kada će biti gotova ne zna nitko u Županiji, a Hrvatskim cestama, po običaju, nikamo se ne žuri


2

aktualno

broj 240 / 23.05.2008.

aktualno

zagorskilist

Razgovor s gradonačelnikom Krapine Josipom Horvatom o gradskom komunalnom poduzeću ‘Krakom’ o kojemu se spekulira da je pred propašću

‘Krakom’ ne propada već se oporavlja Ljiljana Pavlina KRAPINA

ZL: Najavljena je reorganizacija poduzeća, spajanje pojedinih službi i njihovo ‘pretvaranje’ u odjele. Što je napravljeno? Horvat: Reorganizacija poduzeća ‘Krakom-a’ će u potpunosti biti provedena u periodu od 2-3 tjedna. Osnovna svrha reorganizacije se svodi na smanjenje broja rukovodećih radnih mjesta, na centralizaciju nabave, što je već provedeno, na točno praćenje utroška materijala po radnim jedinicama. Analizom dosadašnjeg stanja utvrđeno je, da su bespotrebno stvarane velike zalihe materijala koje su na početku 2008. godine iznosile 3,7 mil. kuna. Također je analiza pokazala u kojim radnim jedinicama je najveća razlika između prihoda i rashoda. Veliki problem predstavljala je naplata potraživanja, koja je početkom godine iznosila 8,8 mil. kuna, a trenutno je 3,1 mil. kuna. ZL: Najavljeno je i refinanciranje obveza prema dobavljačima koje su veće od kreditnih zaduženja, iz dugoročnih izvora financiranja. Jesu li refinancirane i ako jesu, koliki je taj kredit kojim se to pitanje riješilo? Horvat: Da bi se podmirile obveze prema dobavljačima, koje su u 1. mjesecu 2008. godine iznosile s kamatama 14,2 mil. kuna, te da se refinanciraju krediti koji iznose 12,3 mil. kuna s nepovoljnim kamatama, potrebno je sve te obveze riješiti kreditom preko HBOR-a. U prva 4 mjeseca obveze prema dobavljačima su smanjene na 10,1 mil. kuna, a krediti na 11,4 mil. kuna, tako da bi sredstva za refinanciranje iznosila 19 mil.kuna, a dio obveza će preuzeti Gradska plinara. Već iz ovih podataka je vidljivo da «Krakom» može servisirati kredite, samo ako se uvede reda u poslovanje. Dodatni problem može stvoriti situacija, da se ne može biti potpuno siguran, da li su to konačne obveze ‘Krakom-a’, jer se prije nekoliko tjedana dogodila situacija da je došla pravomoćna sudska presuda protiv ‘Krakom-a’ gdje je dobavljač tužio ‘Krakom’ za potraživanje koje nikada nije bilo zavedeno u poslovnim knjigama ‘Krakom-a’, a nastalo je temeljem Ugovora sklopljenog 2005. god. To je samo jedan primjer kakovih se vjerojatno može očekivati više. ZL: Neki mediji su prenijeli vijest da je ‘Krakom’ zbog tih obveza pred blokadom te da se kao ‘slamka spasa’ planira osnivanje tvrtke kćeri za gra-

đevinsku djelatnost. O čemu se zapravo radi i zašto se osniva ta tvrtka kćer? Horvat: ‘Krakom’, naravno može biti blokiran od nekih kupaca, ali su sa svima obavljeni razgovori i postignuti su dogovori što se tiče rokova i načina rješavanja njihovih potraživanja. Osnivanje tvrtke kćeri za građevinske djelatnosti nije nikakva slamka spasa, jer ta radna jedinica je zapravo s najviše nerazriješenih situacija i u njoj je zaposleno 60- ak ljudi, a istovremeno ‘Krakom-u’ nedostaje stručnog kadra. Prema sadašnjim saznanjima od sljedeće godine ‘Krakom’ neće više moći izvoditi radove u vlastitoj režiji, a prema Zakonu mijenjaju se i odnosi Grada prema ‘Krakom-u’, tako da će osnivanje firme kćeri omogućiti da se ta firma može javljati na natječaj koje će raspisivati Grad i «Krakom», a i na sve druge. ZL: Kako je sada stvoren dojam zbog pisanja nekih da ‘Krakomu’ nema spasa, bilo bi dobro jasno reći ljudima o čemu se radi. Propada li Krakom ili je na putu oporavka? Horvat: Jasno i nedvosmisleno treba reći da ‘Krakom’ ne propada, jer osnovne djelatnosti ‘Krakom-a’ prema Zakonu o komunalnom gospodarstvu (vodoopskrba, odvoz smeća, održavanje zelenih površina i groblja) nisu u gubicima i posluju pozitivno, ali se to u ukupnoj masi izgubi. Nekima, koji su i najviše doprinijeli takovom stanju, zbog raznih političkih i inih drugih razloga to bi odgovaralo, te zbog toga šire razne dezinformacije. ‘Krakom’ je s ovakvim načinom rada kakav se uvodi definitivno na putu oporavka, građani koji koriste usluge ‘Krakom-a’ to neće osjetiti, pogotovo ne na cijeni usluga, mada bi to nekim dušobrižnicima odgovaralo, a to se sigurno neće dogoditi. Povećanja cijena usluga neće biti. ZL: Jasno definirajte dug: kome i koliko Krakom duguje i zašto i tko je napravio taj dug? Znam da imate nalaz revizije. Kakav je on? Horvat: ‘Krakom’ duguje dobavljačima iznose od 1.000,00 do 1,4 mil. kuna. Obveze su nastajale u periodu od 2001.-2007. godine. Neka zaduženja su nastala za izgradnju komunalne infrastrukture, prije svega vodoopskrbe, koji kredit se vraća iz cijene vode 2 i 3 kune, zatim kredit za izgradnju gradske knjižnice (koja nažalost nikad neće zaživjeti), leasing za automobile, te krediti za prevladavanje financijskih teškoća. Obveze prema dobavljačima

‘Krakom’ je s ovakvim načinom rada kakav se uvodi definitivno na putu oporavka, građani koji koriste usluge ‘Krakom-a’ to neće osjetiti, pogotovo ne na cijeni usluga. U Nalazu revizije za 2006. god. utvrđene su najveće primjedbe zbog neprovođenja postupka javne nabave, zbog nenaplaćenih potraživanja, a neke stvari su vrlo dobro, očito smišljeno pokrivene papirima. su za kupljeni materijal i kooperante koji su izvodili radove, pri čemu je znakovito, da se u tih 5-6 godina nekim kooperantima plaćalo istog trenutka po ispostavljenoj situaciji, nekima nakon par godina, a od nekih nisu fakture ni zavedene. U Nalazu revizi-

je za 2006. god. utvrđene su najveće primjedbe zbog neprovođenja postupka javne nabave, zbog nenaplaćenih potraživanja, a neke stvari su vrlo dobro, očito smišljeno pokrivene papirima. ZL: Hoće li biti kakvih postu-

paka protiv krivaca za moguće nelegalnosti u ranijem poslovanju? Ako neće, zašto neće? Ako da, kome i za što ide prijava? Horvat: U proteklom vremenu je u «Krakom-u» bila kontrola policije, ali je sve dobro pokriveno papirima, te bi trebalo provjeriti da li

neki kooperanti imaju stvarno toliko strojeva za koliko su napisali da su sa njima radili ili da li su cijevi nabavljene po 68,00 kn ili ih je bilo moguće nabaviti po 46,00 kn. Mislim, da sam time sve rekao, što treba učiniti i tko to treba učiniti.


zagorskilist

aktualno

broj 240 / 23.05.2008.

Brza cesta, spora administracija ŠTO JE S BRZOM CESTOM POPOVEC-MARIJA BISTRICA-MOKRICE? ČESTO JE TO PITANJE KOJEG DOBIVAMO OD NAŠIH ČITATELJA … Sebastijan Fuštin KRAPINA

Š

to je s brzom cestom Popovec-Marija Bistrica-Mokrice? Često je to pitanje kojeg dobivamo od naših čitatelja. Iako često najavljivana kao jedna od ključnih infrastrukturnih investicija za Zagorje, brza cesta nije se pomaknula dalje od table koja je postavljena na mjestu gdje bi trebala započeti gradnja. Najčešći prigovori koji su se mogli čuti, bili su da nije sređena prostorna dokumentacija, točnije, da u prostornim planovima jedinica lokalne samouprave cesta nije ucrtana te se zbog toga ne mogu dobiti dozvole, a time i započeti s gradnjom. Upiti mnogih vezani su i za zemljišta kojim će prolaziti cesta jer su vlasnici istih, a o otkupu još niti riječi.

Prepiska Županija-HC

Kakva je trenutno situacija, razgovarali smo s dožupanom Zorkom Vidičekom. Županija je 7. travnja zatražila od predsjednika Uprave Hrvatskih cesta odgovore na pitanja oko gradnje brze ceste. Stjepko Boban odgovorio im je dopisom 11. travnja u ko-

jem među ostalim stoji kako je izrađeno idejno rješenje i Studija o utjecaju na okoliš te je od Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva dobiveno Rješenje prihvatljivosti za okoliš brze ceste. Temeljem toga zatražene su lokacijske dozvole za tri dionice i to Andraševec (Bračak)-Mokrice, Andraševec (Bračak)-Zlatar Bistrica i Popovec-Kašina. Lokacijske dozvole zatražene su za puni profil brze ceste, koji sadržava dvije kolničke trake sa po dvije prometne trake te križanjima u dvije razine.

Nitko ne zna kada…

No, ono što posebno muči županijsko čelništvo je nedostatak bilo kakvih konkretnih rokova. Kada će se početi graditi i koliko bi to trebalo trajati? - Mi smo na prošlotjednoj sjednici Poglavarstva odlučili ponovno uputiti upit Hrvatskim cestama i tražimo točne odgovore, da li će izgradnja početi ove godine i kada, te definiranje faza izgradnje u budućim godinama i završetak gradnje. Isto to tražimo i za spojnu cestu Zabok-Krapina. Nismo zadovoljni ni odgovorom gdje se veli da je izgradnja brze

VIDIČEK: Tražimo odgovor što je točno u godišnjem i četverogodišnjem planu Hrvatskih cesta. ceste predviđena po etapama i fazama izgradnje, ovisno o prometnim potrebama i mogućnostima financiranja. Tražimo odgovor što je točno u godišnjem i četverogodišnjem planu Hrvatskih cesta. Znamo da je do kraja 2007. planirano 36 milijuna za cestu, od toga 31 milijun za izgradnju. Nešto je potrošeno za studije i dozvole, a za ostalo se nadamo da je prebačeno u ovu godinu i da će početi gradnja sad kad je prihvaćena Studija utjecaja na okoliš. Također ono što je bilo u idejnom projektu koridor širine 120 metara, sad je svedeno na koridor od

30-40 metara i parcele su definirane i trebalo bi krenuti s otkupom zemlje u definiranom koridoru – rekao nam je dožupan Vidiček.

Spojna cesta čeka dokumentaciju…

Kad smo kod cesta, prema Stjepku Bobanu, za spojnu cestu Zabok-Krapina u tijeku su aktivnosti na ugovaranju potrebne projektne dokumentacija za ishođenje lokacijske dozvole, a zbog stupanja na snagu novog Zakona o prostornom uređenju i gradnji koji propisuje novi postupak ishođenja lokacijske dozvole.

IN MEMORIAM

Stjepan Tomorad (1939. – 2008.)

N

akon duge i teške bolesti u petak 09. svibnja ove godine zauvijek nas je napustio naš dragi i poštovani prijatelj gospodin Stjepan Tomorad – Štef. Umro upravo na dan kada su njegovi školski kolege iz STŠ slavili pedesetu godišnjicu mature. Rođen je prije 69 godina u Mariji Bistrici kao potomak poštovane i poznate obitelji Tomorad. Osnovnu školu završio je u Mariji Bistrici, a daljnje školovanje nastavio je u Zagrebu u STŠ u Klaićevoj. Maturirao je 1958. godine i stekao zvanje elektrotehničara jake struje, a potom se zaposlio u zabočkoj Elektri, gdje je proveo cijeli radni vijek od gotovo punih 40 godina. Zahvaljujući izuzetnoj inteligenciji, poslovičnoj marljivosti i ljubavi prema odabranom zvanju, uz izraženu želju za stalnim učenjem, ubrzo je izrastao u cijenjenog i priznatog stručnjaka. Radio je na poslovima pripreme, projektiranja, energetike, te na poslovima voditelja izgradnje i održavanja elektrodistributivnih postrojenja. Pripadao je generaciji elektraša koja je kasnih pedesetih i ranih šezdesetih godina provela elektrifikaciju cijelog Hrvatskog zagorja. Uz dugogodišnjeg direktora Ivana Hanžeka i njegove suradnike Miroslava Rimsu, Ivicu Završkog, Josipa Krležu, Danka Turka, Ferdu Petermana, Alojza Cara, Franju Turka i Lacka Tuđu, Štef Tomorad još je za svog radnog vijeka stekao status institucije i svojevrsnog zaštitnog znaka zabočke Elektre. Svojim odnosom prema radu i prema suradnicima, principijelnošću i poštenjem postavio

je visoke standarde profesionalnosti, međuljudskih odnosa i ponašanja u kolektivu. Uz neporecivo stručno znanje i sposobnosti poznavao je široko područje opće kulture, daleko iznad razine formalnog stupnja naobrazbe. Svoje znanje i bogato radno i životno iskustvo nesebično je prenosio na mlađe suradnike, upućujući ih u tajne struke, ali istovremeno ih pripremajući za izazove koji ih čekaju na njihovom putu kroz život. U privatnom životu ponašao se po postulatima kršćanskog katoličkog nauka, u duhu tradicionalnog odgoja u roditeljskom domu, a na prvom mjestu mu je uvijek bilo poštovanje i ljubav prema obitelji. Nakon vjenčanja sa svojom voljenom Maricom, u skladnom braku punom ljubavi, razumijevanja i međusobnog poštovanja, radost življenja uvećalo im je rođenje sinova Maria, Hrvoja, Berislava i Tomislava, a potom i kćerke Ane. Su-

dbina je htjela da u tragičnoj nesreći 1987. godine život izgubi supruga Marica. Štef je ostao sam sa petoro djece, ali je našao snage da unatoč doživljenoj tragediji nastavi živjeti i podizati djecu uz svesrdnu pomoć uže obitelji. Nije ustuknuo i predao se niti osam godina kasnije, kada je saznao da boluje od teško izlječive bolesti. I to saznanje nije ga slomilo, unatoč svim prognozama uspio je doživjeti da mu djeca stasaju za samostalan život. U tom izuzetno teškom razdoblju njegova se obitelj povećala za četiri snahe i osmero unučadi, a njegova mezimica Ana stigla je pred kraj studija na Filozofskom fakultetu. Tek tada, svjestan da je njegova misija na ovome svijetu zauvijek završena, shrvan teškom bolešću zauvijek je zaklopio svoje umorne oči. Sahranjen je 10. svibnja u svojoj rodnoj i voljenoj Mariji Bistrici. Na posljednji počinak, uz njegovu djecu, unučad, sestre, braću i brojnu ostalu rodbinu, ispratilo ga je veliko mnoštvo sugrađana, znanaca i prijatelja, a među njima gotovo svi zabočki elektraši. Svi mi koji smo kroz desetljeća sa Štefom dijelili strahove, tuge i radosti zajedničkog življenja, tugujemo zajedno s njegovim najmilijima, ali kao i oni ponosni smo što smo ga imali, ponosni smo što smo imali čast biti njegovi suradnici i prijatelji. Štef je otišao, ali zauvijek će živjeti u našim mislima i uspomenama. I. K. H.

3

(K)REŠ

Ekološka katastrofa

B

Piše: Krešimir Končevski

riga za očuvanje prirode več je duge ozbiljna stvar nad koju bi se si trebali zamisliti i dati je maksimalnu pažnju. Standard i način života denešnjih ljudi nekaj je čega se ne bi šteli odreči. Ake nastavime ovak živeti vništili bume okoliš od kojega ovisime, a onda automatski nestaje životni standard zbog teroga sme i napravili več sad nepopravljivu štetu našemu okolišu. Da je stvar jednostavna več bi bila rešena. Ljudi bi morali biti svesni da se v ime očuvanja životnih uvjeta nečega trebaju odreči. Ali to bi morale vrediti za se ljude jer životni okoliš trebaju si. Borba za zgrtanjem materijalnih vrednosti temeljni je pogonski kotač kapitalizma i tu bi morali iskati rešenje. Veče trošenje prirode trebale bi i više koštati. Društve bi se trebale pobrinuti da oni koji trošiju veče količine energije nastale od fosilnih i neobnovljivih izvora to moraju i masne platiti. Cena bi u svakom slučaju trebala biti veča od štete koju su s tim napravili prirode, a prihod bi se moral trošiti na projekte zaštite okoliša. Mi sme obične skloni od ozbiljne stvari napraviti modu, pa je tak i pri nas po-

skupljanje otpada na jednom mestu odma karakteriziraju ko ekološku bombu. Znači ake se stari akumulatori i baterije skupljaju v za to predviđenom prostoru na siguren način, a mi za to zname onda morame biti protiv toga. A gde završavaju stari otrovni akumulatori, baterije i ostali opasni otpad kad ih nišči nigde organizirane ne skuplja? Si oni koji misliju da otpad nije problem ake ga ne vidiju h velike su zablude. Otpad za kojega zname moreme i kontrolirati kak se zbrinjava. Problem je onaj otpad koji je hičen ali ne zname de je. Pravi ekološki problem nije meste gde se na siguren način opasni otpad zbrinjava, nek otpad koji nastaje ali nišči ne zna gde završava! Ak ne zname gde završava ne znači da ga nema. Ekologe i ekološki osjetljive građane koji iste trošiju stvari potencijalne opasne za prirodu mora biti briga gde završavaju poslje upotrebe! Kolike je akumulatore, baterij, medicinskoga otpada i drugih opasnih stvari završile na obične deponije? To nišči ne zna. Ljudi bi morali voditi brigu da uživanje v standardu koji imaju ne plačaju z uništavanjem prirode. Za to nam tre-

Si oni koji misliju da otpad nije problem ake ga ne vidiju h velike su zablude. Otpad za kojega zname moreme i kontrolirati kak se zbrinjava. Problem je onaj otpad koji je hičen ali ne zname de je. pularne se baviti „zelenim“ aktivnostima i pri tom misliti da sme s tim svoj doprinos za očuvanje okoliša dali. Največi domet večine naših ekologa je briga o kakvom zrušenomu drevu tere predstavlja opasnost v urbane zone, a kad se zruši cela husta nikomu nič! V iste vreme si se oni voziju na naftu, trošiju struju i uživaju v semu onomu kaj i je uzrok vništavanja okoliša. Obične sme spremni reagirati na sitnice dok velike stvari prolaziju ko da se te nikoga ne tiče. V Zaboku je zazidana hala za skupljanje opasnoga otpada. To je jedna od tri lokacije koje su za tu svrhu predviđene županijskim prostornim planem. Odlična prilika za skupljanje političkih poena. Ima onih koji bile kakve organizirane

baju konkretni projekti, a ne naklapanje i lažna briga. Zakaj ekolozi ne predlažeju konkretne akcije i rešenja? Za očuvanje prirode trebaju nam rešenja i akcije koje se daju provesti i koje buju dugoročne dale rezultata. Ideja mora biti temeljena na tomu da sake vništavanje prirode treba platiti tolike kolike penez treba za sanaciju te štete, saka radnja tera šteti prirode treba biti pokrita s proturadnju tera bu tu štetu sanirala. Npr., pri kupnje klima uređaja morali bi kupiti i solarni kolektor koji bi takev uređaj napajal! Na takev način bi neutralizirali povečanu potrošnju energije koju izaziva upotreba klima uređaja. Ove z plastičnemi flašami je jake dober potez i treba ga pozdraviti. Iste bi morali napraviti i z ostalem otpadem.

KRAPINA

Škvorc izabrao ekipu

N

a konstituirajućoj sjednici Županijskog odbora HDZa Krapinsko-zagorske županije, na prijedlog predsjednika ŽO-a Milivoja Škvorca, u utorak su javnim glasanjem izabrani potpredsjednici: Vilmica Kapac (Pregrada), Rajko Fureš (Zabok), Josip Horvat (Krapina) i Andrija Smetiško (Lobor). Novi je četverolist, gleda li se teritorijalno, očigledno pokrio velik dio županije, što je razbilo pojedine lobije, a za neke će povijesnom odlukom biti i novopečeno ‘spajanje’ u isto tijelo Zaboka i Krapine. (Lj. Pavlina)


4

aktualno

broj 240 / 23.05.2008.

Kad će se objaviti natječaji za poljoprivrednike? Zagorci nezadovoljni Ministarstvom poljoprivrede i traže status brdsko-planinske županije Danijela Čiček Haban KRAPINA

Z

agorski poljoprivrednici, uključeni u Savez poljoprivrednih udruga Krapinskozagorske županije, nezadovoljni su radom nadležnog Ministarstva poljoprivrede, jer ove godine još uvijek nisu objavili redovne natječaje za poljoprivrednike. – Prošle godine u ovo vrijeme natječaji su već i završili, a svi znamo da ti natječaji kod njih traju tri do četiri mjeseca od početka do realizacije - kaže Nataša Brlečić, v.d. tajnica Saveza. Napominje kako im se zbog „te manjkavosti“ za nekoliko mjeseci pomiču i svi planovi i planirane aktivnosti, a boje se da će im zbog pomaknutih rokova neki planovi i „pasti u vodu“. Kroz mjesec dana zagorski bi Savez, osnovan početkom godine, trebao raspisati i natječaj za profesionalnog tajnika, koji bi brinuo o novim poljoprivrednim pravilnicima, natječajima i ostaloj problematici koja muči članove. Uz osam članica osnivača u Savez se od osnivanja uključilo još pet novih udruga. – Preko Saveza želimo sudjelovati u kreiranju poljoprivredne politike na nivou županije, pa i šire - napominje Brlečić. Smatra kako će tako udruženi lakše doći do svojih prava i uspostaviti ravnomjerno raspoređivanje sredstava, jer „sada svatko traži svoje poticaje, pa se sredstva razvodne“. U natječajima neke su udruge, kaže tajnica, „sposobnije doći do novaca“, dok drugima treba pomoć u prikupljanju dokumentacije, pa će Savez pomagati i u tom pogledu. – Želimo pokušati doći i do financijske pomoći mimo one koje dobivamo iz redovnih poticajnih sredstava - zaključuje. Zagorski je Savez na korištenje dobio i prostorije u općinskoj zgradi u Zlatar Bistrici.

Brdsko-planinski status

Od države traže proglašenje Krapinsko-zagorske županije područjem otežane poljopri-

zagorskilist

VELIKO

POSPREMANJE Senka Susović

Nataša Brlečić, v.d. tajnica Saveza poljoprivrednih udruga KZŽ

KRAPINA

K

ako Zagorje doista ne bi ostalo zeleno samo u popevkama, u sveobuhvatnom projektu kulture življenja «Zagorje ti moje blago», Turistička zajednica Krapinsko-zagorske županije u suradnji sa Županijom i pod medijskim pokroviteljstvom Zagorskog lista, odlučila se uhvatiti u koštac s mnogobrojnim divljim odlagalištima smeća kroz akciju nazvanu «Veliko pospremanje» u koju će se, vjerujemo, uključiti i svi Zagorci.

Sufinaciranje kao konstanta

Prošle godine u ovo vrijeme natječaji su već i završili, a svi znamo da ti natječaji kod njih traju tri do četiri mjeseca od početka do realizacije. vredne proizvodnje i status brdsko-planinske županije. – Naša županija, a i još neke, mogle bi dobiti taj status, jer tu su usitnjene parcele koje je nemoguće spojiti u jednu. Ako netko ima sreću da naleti na dobrog susjeda koji mu hoće prodati po nekoj normalnoj cijeni, onda je to rijetkost - kaže Nataša Brlečić. Napominje kako je poljoprivrednicima u takvim uvjetima teško raditi, naročito onima koji imaju intenzivnu proizvodnju. – Morate ići s parcele na parcelu, koje su udaljene često i po par kilometara. To nije posao - govori Brlečić ističući kako imovinsko rješavanje iziskuje velike probleme te često postaje „financijska i vremenska misija“. – Ako poljoprivrednik nema pomoći od nekog, mora imati jako dobre živce da to

STUBIČKE TOPLICE

izgura do kraja - pojašnjava. U tom pogledu uvelike bi mogla pomoći država, smatra Brlečić, i to prilagodbom zakona i smanjivanjem troškova potrebnih za okrupnjavanje zemljišta. – Ako zemlju želite koristiti za poticaje, morate imati imovinsko pravo, a na katastarskom izvadku često je i po dvadesetak vlasnika. To je gotovo pravilo u Zago-

rju. Takse su skupe, a ako čovjek nema vremena, mora angažirati i platiti stručnu osobu - kaže tajnica zagorskih poljoprivrednika zaključivši kako ponekad papiri koštaju više od samog zemljišta. O ovoj su temi predstavnici Saveza već raspravljali u travnju u Ministarstvu poljoprivrede, a odlučili su zatražiti i pomoć saborskih zastupnika.

Ove se godine u Krapinsko-zagorskoj županiji povećava proizvodnja graha črešnjevca. Zagorci sve više sade grah umjesto kukuruza i pšenice, jer im se to više isplati. Nešto je više posla, ali ipak je isplativije.

STUBIČKE TOPLICE

Izmjena proračuna NOVA AUTOBUSNA LINIJA PILA - BRAČAK Č N lanovi Poglavarstva Stubičkih Toplica usvojili su prijedlog prve izmjene općinskog proračuna za ovu godinu. Prihodi su planirani u iznosu od 14,010 milijuna kuna, a u plan je uvršten i višak prihoda iz prošle godine u iznosu od 439.600 kuna za pokriće kapitalnih ulaganja u ovoj godini, tako da ukupni prihodi i rashodi nakon prve izmjene iznose 14,450 milijuna kuna. Radi se o povećanju od 312.000 kuna u odnosu na prvobitni plan. Rebalansu se pristupilo uglavnom radi preraspodjele sredstava unutar proračuna. Konačnu odluku o prihvaćanju prijedloga prve izmjene proračuna, donijet će Općinsko vijeće. (ss)

a inicijativu Općine Stubičke Toplice, uvodi se nova autobusna linija na relaciji Pila – Gornji Strmec - Strmec Stubički – Stubičke Toplice – Gornje Oroslavje – Oroslavje tržnica – Andraševec – Bračak. Nova će linija, čije je dobivanje financirala Općina Stubičke Toplice profunkcionirati najkasnije kroz mjesec dana, a prijevoz na liniji obavljat će prijevoznik «Stubaki prijevoz». Grad Oroslavje dao je suglasnost za uvođenje nove linije do Bračka koji će prolaziti i njihovim područjem, štoviše, želja je Oroslavčana da se linija proširi te da se njom obuhvate naselja Krušljevo Selo i Slatina. (ss)

Krapinsko-zagorska županija proteklih je godina iz svojeg proračuna počela značajnije sufinancirati sanaciju divljih odlagališta te je po tom pitanju uspostavila odličnu suradnju s lokalnim jedinicama i komunalnim poduzećima. Tako je u 2003. godini iz županijskog proračuna za sufinanciranje sanacije izdvojeno 120.000 kuna. Zaprimljeno je ukupno 18 zahtjeva za sanaciju, a sanirano je dvadesetak divljih odlagališta. Godinu dana kasnije za sanaciju je izdvojeno 140.000 kuna, zaprimljeno je ukupno 6 zahtjeva, a sanirano je desetak divljih Lokalna jedinica odlagališta. U 2005. godini, sanaciju divljih odlagališta koja ne izvrši Županija je sufinancirala s 396.000 kuna, zaprimljeno određenu je 18 zahtjeva, a sanirano je sanaciju gubi tridesetak divljih odlagališta. U 2006. ukupno je u sanaciju pravo na uloženo 519.588 kuna, zaprimljena su 23 zahtjeva za subvencijska sanaciju, te je sanirano četrsredstva desetak divljih odlagališta. Naposljetku, u prošloj godini županijskog za sanaciju divljih odlagališta proračuna u izdvojeno je ukupno 369.000 zaprimljeno je 14 zanarednoj godini. kuna, htjeva, a sanirano je dvadesetak odlagališta. Prema riječima Snježane Žigman, pročelnice Zavoda za prostorno uređenje i zaštitu okoliša pri Krapinsko-zagorskoj županiji, Gradovi i Općine bi u svojim proračunima također trebali osiguravati sredstva za sanaciju onečišćenja terena no to nije uvijek slučaj te se zahtjevima za sufinanciranje divljih odlagališta javljaju upravo oni koji redovito osiguravaju sredstva u svojim proračunima i koji uspješno izvršavaju sanacije. Lokalna jedinica koja ne izvrši određenu sanaciju gubi pravo na subvencijska sredstva županijskog proračuna u narednoj godini.

Zaštitne ograde

- Sanirana divlja odlagališta samo ponekad se obnavljaju tako da je na nekim lokacijama izvedena zaštitna ograda kako bi se spriječio dovoz odnosno novo deponiranje otpada. Karakteristično je za sva divlja odlagališta da su na svima odložene razne vrste otpada od komunalnog, opasnog, glomaznog. Prilikom njihove sanacije zatečeni otpad se sortira te se zbrinjava sukladno zakonskim propisima - rekla je Snježana Žigman. Svake godine do sada prioritetno su se iz županijskog proračuna subvencionirale one lokacije divljih odlagališta koje su zajednički utvrđene kao prioritet. Kako je ove godine donesen Županijski plan gospodarenja otpadom od 2008. do 2015. godine naredne sanacije će se izvršavati sukladno tom planu.


zagorskilist

aktualno

broj 240 / 23.05.2008.

PARLAMENT

5

Nakon našeg prošlotjednog članka o smetlištu na belečkom groblju ‘ekološko osviješteni građani’ upozorili na dva poduzetnika koji su odlagali svoje smeće na zlatarskom groblju. Jedan od njih, piše u dopisu je Darko Varga, predsjednik GO HDZ-a Zlatar.

‘Otkucali’ Vargu, on se ispričao Mirjana Bašak ZLATAR

K

ako se boriti protiv zagađenja okoliša, kada predsjednik gradskog HDZ-a Zlatara, poduzetnik, rotarijanac odlaže smeće u kontejner na zlatarskom groblju. Vjerujemo da je tako uštedio dio novaca kojeg je trebalo izdvojiti za postavljanje kontejnera za smeće u dogovoru s tvrtkom Komunalac Konjščina. O odlaganju smeća na zlatarskom groblju već ste pisali i naveli da to smeće odlažu dva poduzetnika, ali ne i njihova imena, iako da su si vaši novinari dali malo truda te podatke bi dobili kod komunalnog redara grada Zlatara – piše u dopisu redakciji ZL, na kojem stoji potpis ‘ekološko osviješteni građani’.

Politički motivi?

Tragom tih informacija pitanje koja su to dva poduzetnika uputili smo komunalnom redaru grada Zlatara Ivanu

Kljaku koji nam je potvrdio kako je riječ o Darku Vargi, predsjedniku zlatarskog HDZ-a i umjetniku, te Nusretu Saliuu, slastičaru koji drži ugostiteljski objekt u Zlataru. Kako nam je obja-

kao je Darko Varga. Dobio je opomenu u kojoj piše kako je njegovo vozilo primijećeno od građana u kojem je dovezeno kućno smeće u kontejner koji služi za skupljane otpada na groblju i gdje mu

Kontejner na zlatarskom groblju

Osobno nisam vozio, i to se može potvrditi, jer su me prijavili građani. Moj je djelatnik jednom ili dvaput u kontejner na gradskom groblju odložio isključivo kartonske kutije od robe koja je pristigla u našu galeriju. snio komunalni redar, primijećeni si i prijavljeni od samih građana. - Osobno nisam vozio, i to se može potvrditi, jer su me prijavili građani. Moj je djelatnik jednom ili dvaput u kontejner na gradskom groblju odložio isključivo kartonske kutije od robe koja je pristigla u našu galeriju – re-

PARLAMENT II

se skreće pažnju da ubuduće u kontejner na groblju ne može deponirati svoje kućno smeće, jer će u protivnom protiv njega pokrenuti kazneni postupak. Nakon dopisa na kućnu adresu Varga je osobno nazvao komunalnog redara, ispričao se i obećao da se to više neće ponoviti, što nam je potvrdio i sam

komunalni redar. - Ljudski je griješiti i priznati grešku i ja je priznajem. Iznenađuje me samo to kakvi su to ekološko osviješteni građani koji reagiraju pet mjeseci nakon što se to dogodilo. To nije ekološka

KUZMINEC

O

d ožujka traje sanacija državne ceste D35 Švaljkovec- Veternica čija je dionica duga 7,7 kilometara, a u koju Hrvatske ceste investiraju preko 33 milijuna kuna. Obnova te ceste bila je prijeko potrebna nakon što ju je potpuno uništilo prometovanje kamionima koji su prolazili tom dionicom prilikom gradnje autoceste Zagreb-Macelj. Zbog radova promet se odvija jednim trakom i regulira privremenom prometnom signalizacijom. Kako se radovi odvijaju, primjećuju se nedostaci. Neke od njih zamijetio je i mještanin Kuzminca Ivan Pavleković, županijski vijećnik.

Gdje će se zaustavljati autobusi?

- Mještani Kuzminca, kao i ja sam, nezadovoljni smo što Općina Mihovljan nije reagirala kada je dobila na uvid projektnu dokumentaciju, a u kojoj nije isprojektirano niti jedno ugibalište za školski minibus, odnosno za prijevoz djece. A koristili bi ga i sami građani za pri-

jevoz, jer mnoge radnice i radnici pješače do prve stanice na raskršću Kuzminca odakle putuje dalje na posao u Krapinu, Zlatar, ili Zagreb – govori Pavleković o uočenim nedostacima, naglasivši kako školska djeca na području Veternice- Kuzminca nemaju stanice na kojoj bi čekali organizirani prijevoz, već čekaju pokraj jednog raspela kraj njive. Kaže kako je trebalo osigurati u projektu određeni prostor za ugibalište kojeg bi koristili i djeca i odrasli po potrebi. – Cesta se rekonstruira i sutra kad ona bude gotova bit će brza za promet, po njoj će prometovati kamioni s ogromnim teretom, što predstavlja određenu opasnost od pogibelji. Kaj će na takvoj brzoj prometnici čekati prijevoz – pita se Pavleković koji ponajviše odgovornom smatra općinsku vlast u Mihovljanu koja nije reagirala na vrijeme. U projektu sanacije D35 nije isprojektiran ni nogostup za pješake.

A pješaci?

– Nogostup i kanalizacija isprojektirani su samo kroz selo Pavlekovići u dužini od cca 200 metara i to zbog pre-

niječe, tvrdeći da ne rade s jajima, kao i da nije bacao nikakvo smeće u kontejner na groblju. - Kontejner je na otvorenom, ljudi usput staju i bacaju kojekakvo smeće – rekao je Saliuu.

Mještanin Kuzminca upozorava na propuste u projektu sanacije D35 Švaljkovec-Veternica: Nema niti jednog ugibališta, a nogostup se gradi samo u jednom dijelu.

‘FALINGE’ U PROJEKTU Mirjana Bašak

svijest, već je to motivirano politički – zaključio je Varga. A Nusret Saliu, slastičar iz Zlatara koji je po nekim saznanjima navodno bacao u kontejner na zlatarskom groblju pokvarena jaja to

tpostavlja, jer je to sredina Veternice koja je najgušće naseljena. Taj nogostup trebalo bi povući sve do raskršća u Kuzmincu zbog sigurnosti pješaka. Nije potrebno sa svake strane, dovoljna je jedna. Nije kasno da se ti uočeni nedostaci poprave, jer u razgovoru s nadzornim u Hrvatskim cestama potvrdili su da dok traje sanacija, to je moguće – rekao je Pavleković. No, to pak zahtijeva još otkupa zemljišta od vlasnika koji posjeduju čestice uz tu prometnicu. Načelnik općine Mihovljan Zlatko Bartolić kaže da su u Općini ordinirali u vezi tih propusta. – Po projektu nogostup se gradi i s jedne i druge strane kroz selo Pavlekovići jer je to najgušće naseljeno mjesto. Dalje prema centru Kuzminca ne, a kako su objasnili, jer nema tehničkih uvjeta za to. No, ipak na naše inzistiranje, u dogovoru s Hrvatskim cestama gradit će se nogostup kroz centar Kuzminca, iako nije isprojektiran. Ugibalište također nije uvršteno u projekt, ali uvidjevši problem da djeca nemaju organizirane stanice također smo ordinirali tra-

žeći da se naknadno uvrsti i napravi ugibalište za školski prijevoz djece. Pronađena je mjesto koje zadovoljava kriterije, no problem je što vlasnik tu česticu ne želi

prodati i morat će se pronaći drugo rješenje – rekao je načelnik Bartolić. Dodao je kako je bilo velikih problema u rješavanju imovinskopravnih odnosa u otkupu zemljišta, te da je sklopljeno preko sedamdesetak ugovora, a ostalo ih je oko četveropetero koji još nisu potpisali – završio je Bartolić. Sanacija se vrši tako da se sav stari asfalt iskopa van i nasi-

pa kameni materijal, nakon čega se mora presvući novim slojem asfalta. Dio od dva kilometara je rekonstruiran i sanacija se nastavlja dalje prema Donjoj Šemnici. To što će dva kilometra prije rotora u Švaljkovcu ostati nesanirano, jer nedostaje novaca, očito nikoga ne ‘dira’ previše. Cesta bi trebala biti sanirana u roku od godinu dana od početka izvođenja radova.

Centar Kuzminca

BARTOLIĆ: Ugibalište nije uvršteno u projekt, ali ordinirali smo tražeći da se naknadno uvrsti i napravi ugibalište za školski prijevoz djece. Pronađena je mjesto koje zadovoljava kriterije, no problem je što vlasnik tu česticu ne želi prodati i morat će se pronaći drugo rješenje.


6

aktualno

broj 240 / 23.05.2008.

zagorskilist

PROJEKT “KRAPINEKS EKO LAND“

mogućnost je za brži razvoj našeg kraja Gost našeg ovotjednog Puba je novi načelnik općine Jesenje Ivan Maligec

Rođen je 19 60. godine u Krapin i. Osnovnu pohađao je školu u G. Jesenju, a srednju metalskog smjera u Kr toga se zapo apini. Nakon slio u obrtu kasnije preu svog oca ko zeo. Oženjen jeg je je i otac dv Krajem 1991 ije kćeri. . go di ne otišao je na 103. brigad ra om, gdje ka o časnik Hrv tište sa ostaje sve atske vojske do završetk a “Oluje”. Po rata aktivan završetku je u veterana i dr udrugama obrtnika, vi nogradara, agovoljaca D omovinskog 1999. godine rata. Od vijećnik je u općini Jese 2001. do 20 nje, a od 04. godine ob na načelnika op šao je dužn ost ćine. Jedan je od osniva podružnice ča HNS-a u sv oj oj početkom 2002. godine općini , u kojoj aktivno djel uje i sada je njen predsjednik.

pubexpress Razgovarao: Ivo Šućur GORNJE JESENJE

N

etko je slikovito sročio: ‘Ako je Krapinsko-zagorska županija romantično srce Hrvatske, onda je općina Jesenje netaknuto prirodno srce Zagorja. Mi nemamo velikih vrijednosti ni spomenika, ali imamo hrvatsko srce i dušu, a prirodu najljepšu na svijetu’. Općina Jesenje, uspavana ljepotica u naručju okolnih brda Maceljske gore, Ivančice i Strahinjčice, još uvijek čeka na princa koji će je probuditi…

ZL: Kada je, kako i zašto došlo do smjene načelnika općine Jesenje? MALIGEC: Do izvanredne smje-

nogostupa u Donjem Jesenju i Cerju. Polovica plana asfaltiranja nerazvrstanih općinskih cesta koji je napravljen sveo se na asfaltiranje privatnih prilaza i dvorišta kuća uglavnom po stranačkoj pripadnosti. Dosadašnjem načelniku zamjera se i način na koji je vodio općinu. Najčešće je sam odlučivao, te nakon toga kad su poslovi već bili u tijeku ili završeni tražio od Poglavarstva ili Vijeća da se o tome očituje, odnosno donese odluku. ZL: Koji vas prioritetni zadaci očekuju u vašem kratkom mandatu do predstojećih prvih izravnih izbora za načelnika, svibnja 2009. godine? MALIGEC: U ovih godinu dana do izbora u prvom su planu

Dosadašnjem načelniku zamjera se i način na koji je vodio općinu. Najčešće je sam odlučivao, te nakon toga kad su poslovi već bili u tijeku ili završeni tražio od Poglavarstva ili Vijeća da se o tome očituje, odnosno donese odluku. S ciljem zadržavanja mladih na ovom prostoru među prvima smo donijeli odluku o jednokratnoj pomoći roditeljima novorođene djece od 5.000 kuna, dok za svako sljedeće dijete povećavamo naknadu za daljnjih 5.000 kuna. ne načelnika došlo je prije dva mjeseca, na zahtjev vijećnika iz HNS-a, HSS-a, SDPa, vijećnika s nezavisne liste, te polovice vijećnika iz HDZa. Razlozi za smjenu načelnika Milana Jedvaja su neslaganja s načinom vođenja općine Jesenje u zadnjih godinu dana, odnosno od dana neizglasavanja veće naknade za rad načelnika. Evidentno je da od toga dana prestaju aktivnosti u radu Općine što nam najbolje pokazuje podatak da u tom periodu pa do sada nije pokrenut ni jedan značajniji projekt. U ovom trenutku nemamo izrađene projektne dokumentacije za raspisivanje natječaja za planirane kapitalne investicije u ovoj godini, osim troškovnika za daljnje uređenje društvenog doma u Donjem Jesenju kojeg su dali izraditi članovi HNS-a. Mada je sada vrijeme kada bi mnogi natječaji morali biti zaključeni ili raspisani, mi moramo pristupiti izradi projektne dokumentacije za izgradnju

dovršenje školske sportske dvorane, izrada nogostupa prema školi i crkvi, uređenje platoa oko crkve, izgradnja nogostupa u D. Jesenju i Cerju. Trenutno se u župnoj crkvi Sv. Ivana Krstitelja izvode radovi na oslikavanju unutrašnjosti pa očekujemo da će ti radovi biti završeni do Dana općine. Očekuju nas radovi na rješavanju vodoopskrbe zaselka Osredečki, asfaltiranje nerazvrstanih cesta. Želja nam je pokrenuti i projekt za izgradnju nove ceste koja bi kvalitetnije povezala Donje Jesenje sa središtem općine. ZL: Koliko ste upoznati s projektom ‘Krapineks Eko Land’ koji planira na području općine Jesenje gradnju velikog zabavnog parka po uzoru na ‘Gardaland’ i hoće li vaša lokalna samouprava i vi osobno stati iza tog projekta budućnosti? MALIGEC: S projektom ‘Krapineks Eko Land’ koji bi se trebao graditi na području naše općine moram priznati

nisam baš detaljno upoznat iz razloga što Općina do sada u taj projekt nije bila aktivno uključena. Osobno smatram da bi ako se ostvari onako kako je to bilo prezentirano, bio veliki kotač zamašnjak u turizmu kao i u sveukupnom razvoju. Ostvarenjem tog projekta došlo bi do zapošljavanja većeg broja ljudi u zabavnom parku kao i u uslužnim djelatnostima izvan parka. O ovom projektu moći ću mnogo više kazati za desetak dana kada će investitori napraviti prezentaciju tog projekta pred Općinskim vijećem i Poglavarstvom, kao i predstavnicima svih političkih stranaka, gdje će nas detaljno upoznati sa svojim planovima i željama oko njegove realizacije. ZL: Na kojim osnovama gradite budućnosti Jesenja? MALIGEC: Na našim ljudima koji su unatoč teškim uvjetima ostali živjeti na ovim prostorima. Tim ljudima želimo omogućiti lakši život nego su

ga imali njihovi roditelji i djedovi, i ako bi u tome uspjeli, siguran sam da bi ljudi i dalje ostali živjeti na ovim prostorima. Nažalost, tu moram istaknuti da nam razvoj određuje niz okolnosti, odnosno uvjeta. Iako smo općina koja je smještena uz samu granicu, nekako smo ipak malo sa strane, jer kroz naše područje ne prolazi niti jedan značajniji prometni pravac, što je osnovni preduvjet za dolazak investitora i razvoj industrijske proizvodnje. Brdovit teren i rascjepkanost poljoprivrednog zemljišta čini se gotovo neisplativim za komercijalnu proizvodnju. No, zato je Jesenje oaza predivnih brežuljaka i netaknutih prirodnih ljepota. Tu vidimo svoju šansu u razvoju turizma uz kojeg bi se mogla razvijati mala gospodarstva, proizvodne i uslužne obrtničke djelatnosti. Projekt poput zabavnog parka ‘Krapineks Eko Land’ po mom mišljenju trebao bi biti jedan od takvih primjera. ZL: Kakva je međustranačka suradnja u vašoj općini? MALIGEC: Do sada je bila na visokoj razini što naravno očekujem i u budućnosti. Pokazatelj toga su jednogla-

sno donesene sve značajnije odluke, usvajanje općinskog proračuna kao i razvoja općine u cjelini. Sve stranke koje djeluju na području naše općine dale su svoj doprinos tome. Vrlo često su uspijevale postići kompromis oko svih bitnih pitanja. Nadam se da će se ta praksa nastaviti. ZL: Problematika mladih i rješavanje natalitetne politike traže radikalnija rješenja. Imaju li mladi ljudi mogućnost o(p)stanka na ovim prekrasnim brežuljcima, na kojima je teško ostvariti izvor prihoda za normalan život? MALIGEC: Da bi zadržali mlade na ovim našim brežuljcima kao jedinica lokalne samouprave pokrenuli smo do sada niz akcija u tom smjeru. Najznačajnijim smatram izgradnju infrastrukture: asfaltiranje cesta, izgradnju vodovoda, plinofikaciju, javnu rasvjetu, održavanje i čišćenje prometnica u zimskom periodu… to su osnovni preduvjeti za unapređenje kvalitete življenja. Naravno, ne smijemo zaboraviti ni mogućnost zaposlenja. No, u današnje vrijeme kada postoji niz prijevoznih sredstava, a gotovo svako domaćinstvo ima automobil, tu ne bi trebalo biti problema. Upravo s

ciljem zadržavanja mladih na ovom prostoru među prvima smo donijeli odluku o jednokratnoj pomoći roditeljima novorođene djece od 5.000 kuna, dok za svako sljedeće dijete povećavamo naknadu za daljnjih 5.000 kuna. Za svako dijete koje pohađa vrtić sufinanciramo troškove u visini 50 %, troškove prijevoza srednjoškolaca pokrivamo također polovicom iznosa. Za učenike srednjih škola i studente slabijeg imovinskog stanja dodjeljujemo stipendije, srednjoškolcima 300 kuna mjesečno, a studentima 500 kuna. Kroz razne socijalne programe pružamo pomoć i starijoj populaciji u našoj općini. Možemo slobodno kazati da vodimo brigu o svima u okviru koje nam to dozvoljavaju naša sredstva u proračunu. ZL: I za kraj… MALIGEC: Na kraju bih pozvao sve političke stranke, udruge i mještane s područja općine Jesenje da svojim radom i djelovanjem doprinesu našem sveukupnom razvoju. Svaka dobra ideja i prijedlog, pa i spominjani projekt ‘Krapineks Eko Land’, naići će na razumijevanje i podršku u općinskim strukturama vlasti.


zagorskilist

aktualno

broj 240 / 23.05.2008.

Umjesto dionica Zlatnog rata, Andabak u projekt Stubaki daje 51 milijun kuna Senka Susović KRAPINA

Jako Andabak

Č

lanovi Poglavarstva Krapinsko-zagorske županije na svojoj su posljednjoj sjednici prihvatili prijedlog izmjena dviju točaka Ugovora o javno-privatnom partnerstvu u Zdravstveno-turističkom projektu Stubičke Toplice. Prvom izmjenom, privatni partner u projektu, Koncern Sunce zamijenit će dionice Zlatnog rata d.d. u temeljnom kapitalu društva gotovinom i to u iznosu od 21 milijun kuna, te će ukupno u projekt unijeti 51 milijun kuna temeljnog kapitala. Drugom izmjenom, u ugovor je dodana točka prema kojoj će u slučaju ulaska Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju u projekt, konačni odnos udjela Županije i privatnog partnera biti određen na način da se uskladi osnovna vrijednost Bolnice i iznos ukupnih ulaganja privatnog partnera. - To znači da će se raditi još jedna procjena, koju će napraviti Trgovački sud u ime dioničkog društva. Bez obzira na sve, niti u jednom trenutku vlasništvo Županije u dioničkom društvu ne može biti manje od 9 posto - rekla je krapinsko-zagorska županica, Sonja Borovčak. Prema njenim riječima, sada slijedi potpisivanje Ugovora o javno privatnom partnerstvu, a potom osnivanje dioničkog društva i njegovo registriranje. Prekjučer je usvojen i Statut dioničkog društva po kojem Krapinsko-zagorska županija ima jednog, od ukupno dva člana Uprave, te dvojicu od ukupno pet članova Nadzornog odbora. Podsjećamo, promjene u ugovoru o javno privatnom partnerstvu napravljene su u skladu sa zaključcima županijske Skupštine od 15. travnja.

Šesnaest hrvatskih novinskih izdavača zajedničkom kampanjom želi promjeniti iskrivljenu percepciju u javnosti po kojoj tiskana izdanja nemaju budućnost

B

udućnost printa je neupitna, a što se oglašavanja tiče, širenje na druge medijske platforme i prirodna koegzistencija s online izdanjima čini siguran most u komunikaciji brenda i potrošača, poručile su Ozana Jurković, direktorica generičkog marketinga Styrie i Nataša Arapović, direktorica poslovnih istraživanja EPH na predavanju ‘Na početku bijaše riječ… i print živi vječno’ u sklopu FESTOa. Jurković i Arapović nastupile su, naime, u ime 16 hrvatskih novinskih izdavača koji su se po prvi put udružili u cilju promocije izuzetno dobrih rezultata tiskanih izdanja. Namjera im je zajedničkom kampanjom promijeniti iskrivljenu sliku u javnosti po kojoj print nema budućnosti, već ustupa svoje mjesto online izdanjima. Proteklih su se godina u Hrvatskoj dogodile važne promje-

DESNI KORNER

U “lijevom korneru” bez akcija

T

Na početku bijaše riječ... print živi vječno ne: evidentirani su značajni pomaci u čitanosti u svim dobnim i obrazovnim skupinama, što dokazuje da interes za medijima i čitanjem raste. „Samo tijekom 2006. godine više od 628 tisuća ljudi počinje čitati novine. S obzirom da jedan prodani primjerak čita nekoliko čitatelja (između 2 i 10), a jedna osoba čita više naslova, potrebna su mjerenja, koja pokazuju da svakodnevno imamo više od 2,3 milijuna čitatelja novina i više od 2,1 milijun čitatelja magazina“, naglasila je Jurković. Značajno je što pojavljivanje novih naslova nije umanjilo čitanost postojećih, već je došlo do širenja konzumacije i rasta tržišta, bilo da se radi o besplatnim ili novinama koje se prodaju. Zanimljivo je da je u Hrvatskoj evidentan velik interes mladih za tiskanim izdanjima. Bez obzira na poslovičnu dominaciju televizije u svijetu medija, Jurković

naglašava da razlika dnevnog dosega televizije i dnevne čitanosti novina i nije tako velika, pogotovo kad je riječ o dobnoj skupini najzanimljivijoj oglašivačima (18-49 godina). I dok televizijski doseg bilježi konstantan razvoj posljednjih godina, tisak je zabilježio u kratkom vremenu znatan porast što donosi promjene i na tržištu i oglašivačima. Online izdanja nikako nisu konkurencija printu. Osim u uredničkom smislu, kombinacija online-print predstavlja budućnost i u oglašavanju. Google-ovo istraživanje o povezanosti tiska i novina na području oglašavanja pokazalo je, naime, da print oglasi povećavaju posjećenost online-a, te da čak 67 posto ljudi izloženih print oglasu odlazi na web po dodatne informacije. Sinergija medija pritom izaziva povjerenje u sam proizvod, pa te aktivnosti u velikom postotku završavaju kupnjom.

7

resla se brda rodio se miš, upravo bi tim riječima mogli opisati nedavne stranačke izbore u SDP – u. Nakon što je sve završeno novi - stari predsjednik u svom prvom obraćanju tiskanim medijima više ništa nema namjeru komentirati. Obraća se kratkim rečenicama od kakvih pet riječi koje su i nakon što je završena prošlogodišnja kampanja ostale njegov zaštitni komunikacijski brand, samouvjereno konstatira : «Svi ste moji i ja sam vaš». Nemam nikakvu namjeru komentirati unutarnje procese u «lijevom korneru», o tome su ionako napisane tisuće nepotrebnih i nešto potrebnih rečenica. Ono što mi ipak posebno pada u oči jest detalj koji je toliko svojstven za sveukupnu političku scenu u nas. Naime, kada naše političke elite ne znaju stvoriti politički sadržaj nastoje ga stvoriti umjetnim rješenjima koja danas malo koga pametnog mogu impresionirati. Po tom prožvakanom modelu vođeni su i unutarnji izbori u SDP – u. Na početku je umjetno stvoreno pitanje sukoba generacija u SDP – u, govorilo se o mogućoj katarzi lijevih političkih elita te o svojevrsnom zamahu nove ljevice, a nakon što su izbori završeni i Piše: Žarko Tušek nakon što je situa(zarko.tusek@gmail.com) cija najvećim dijelom ostala nepromijenjena, mladi predsjednik tvrdi da on nema svojih ljudi te da će s istima koji u svojoj dvadesetogodišnjoj političkoj karijeri imaju isto toliko izbornih poraza pobijediti na predstojećim izborima. Niti je u SDP – u postojala stvarna nova snaga, niti je predsjednik to isto, niti je njemu ili nekome drugome od kandidata to uopće presudno važno. Milanovića, kao i veliki dio hrvatske političke elite, ne zanima stvarna akcija te stvaranje novih sadržaja. Današnje političke elite umjesto kvalitetne kadrovske politika, a samim time i inzistiranja na pravilnim smjenama političkih generacija, interesira zadržavanje vlastitih pozicija, skrivanje po partijskim hodnicima, neumjereno trošenje kave i cigareta te čekanje. Čekanje koje se u njihovom političkom žargonu naziva «mudrost ili strpljenje» maksimum je njihovog političkog sadržaja ali i jasan znak savitljivosti njihove političarske kičme. Većina današnjih političara, naime, smatra da odgovara svakom vremenu i svakom političkom trenutku te da je samo pitanje trenutka kada će opet zasjesti u neku udobnu fotelju. Treba samo malo počekati. Nikakva akcija nije dobrodošla. Akcija otvara mogućnost greške, a greška otvara mogućnost kritike, osude te zamjene nekim novim ljudima. Ono što nitko ne uvažava jest činjenica da je u prostoru politički osviještenih ljudi sve više onih koji takav «partijski» model, svojevrstan većini u današnjoj politici, smatraju neprihvatljivim i poražavajućim. U ovom trenutku posljedica njihove osude takve politike jest nezainteresiranost i apstinencija na izborima. U budućnosti, kada im zbog neaktivnosti političkih elita dođe voda do grla, možemo očekivati njihov siloviti angažman i napad od kojeg će silovitiji biti samo politički sunovrat onih koji su godinama mislili da su nezamjenjivi. Činjenica je da u vremenu kada mladi svoju egzistenciju ne mogu ostvariti bez dugova na kreditnoj kartici njihova progresivnost napokon mora doći do izražaja. Njih ne zanimaju pusta obrazloženja i svaljivanja krivnje u suprotni politički tabor niti paranoje stranačkih zavjera, oni samo traže ljude kojima mogu vjerovati, ljude koji su željni akcije te ljude koji su konačno spremni ponuditi nešto novo i iza toga stajati. Mladi glasači davat će na predstojećim lokalnim izborima glas takvim ljudima. Katalizator promjena bit će generacije koje razumiju vrijeme u kojem živimo, a ne stranački poltroni koji zadržavanjem postojećeg statusa prikrivaju vlastite strahove i nesposobnost.


8

županija

broj 240 / 23.05.2008.

županija

zagorskilist

STEČAJ Radnici sa suzom u oku napuštali poduzeće

Zadnji dani Elcona Danijela Čiček Haban ZLATAR BISTRICA

D

irektor zlatarbistričkog Elcona Zdravko Benčić prošli je četvrtak, nakon dugogodišnje loše poslovne situacije, brojnih radničkih štrajkova i prosvjedovanja pred raznim ministarstvima, na Trgovačkom sudu u Zagrebu pokrenuo stečajni postupak zbog nepremostivih teškoća i blokade poslovanja. Oko 250 radnika, od kojih je pedesetak već četvrti tjedan u štrajku, dok većina ostalih mjesecima kod kuća čeka preraspodjelu, proglašenjem stečaja će završiti na burzi. Djelatnici su se u tvornici proteklog petak posljednji puta okupili na radničkom skupu, gdje su informirani o daljnjoj budućnosti nekad jedne od najperspektivnijih zagorskih firmi. Krug poduzeća napuštali su vidno nezadovoljni i ogorčeni, iako su im, prema zakonu, obećane tri plaće i polovica otpremnine.

U vrećicama odnosili stvari

U ovom trenutku poduzeće im duguje, tvrdi sindikat, već pet plaća, čak od prosinca prošle godine, a do pokretanja stečaja dugovat će im još jednu više. Napuštajući firmu u kojoj je

velik dio njih proveo gotovo cijeli radni vijek, okupljenim novinarima, kojima je direktor zabranio prisustvovanje radničkom skupu, rekli su kako je stečaj već odavno trebalo proglasiti. Država se, dodaju dalje, kao većinski vlasnik trebala drugačije postaviti. Većina ih se složno „obrušila“ i na direktora Benčića, na kojem, prema njima, leži najveći teret odgovornosti. Sa suzom u oku opraštali su se od poduzeća u kojem je većina njih „zaradila“ po dvadesetak i više godina radnog staža. – Nisam zadovoljna i grozno se osjećam - kaže Katica Androić. - Ne očekujem da ću se ikada više vratiti ovamo, ali dalje se više nije moglo - dodaje i njena kolegica Mirjana Hitrec, koja se sa 45 godina života i 29 godina radnog staža boji budućnosti. - Ljudi su zbunjeni, ne znaju koja prava imaju na burzi, koje su im šanse. No, bilo bi besmisleno hodati u firmu još godinu dana bez plaće - govori Josip Culjak. Dvadesetorica radnika je ostala na svojim radnim mjestima. Oni su prošlog tjedna „na ruke“, tako tvrdi sindikat, dobili 1200 kuna, odnosno to je bila

akontacija za prijevoz onim radnicima koji su radili za vrijeme štrajka, kaže pak direktor.

Salva optužbi na Benčićev račun

– I direktora bi trebala snaći kazna za sve što je napravio. Ljudi su zbog njega ostali bez posla, a obitelji bez kruha - ljuti se na direktora Franjo Kralj, nekadašnji sindikalni povjerenik, koji se nije pomirio s „nepravednim“ otkazom prošle godine i redovito u firmu nosi doznake za bolovanje. Kaže da je kao tehnološki višak još u veljači 2007. dobio

stečaja, jer je njime i uvjetovan ulaz potencijalnog partnera Cimosa iz Kopra - govori Branko Knez, regionalni povjerenik Sindikata metalaca. Što će dalje biti, kaže, tek treba vidjeti, a sindikat će se angažirati da se stečajni postupak ubrza. Knez je potvrdio kako će radnicima, koji odlaze na Zavod za zapošljavanje, po zakonu biti isplaćene tri zaostale plaće i pola otpremnine. Budući ulagač u poduzeće, a što bi prema najavama mogao biti slovenski Cimos, isprva će trebati 200 ljudi, a kasnije i više, dodao je Knez. Da štrajk i dalje ostaje na snazi kako ne bi došlo do „možeucjena“, bitnih potvrđuje i Marija Farkaš, glavna sindikalistica Elcona, protiv koje je direktor zbog „nesindikalizma“, kao i protiv njenih „suflera“, najavio pokretanje kaznene prijave.

U ovom trenutku poduzeće im duguje, tvrdi sindikat, već pet plaća, čak od prosinca prošle godine, a do pokretanja stečaja dugovat će im još jednu više. otkaz, no u pozadini je ustvari neslaganje s direktorom. I ostali su se u petak „obrušavali“ na direktora, smatrajući da je nizom loših poslovnih poteza upravo on glavni krivac za stečaj. –Drugog rješenja nije bilo osim pokretanja

Benčić objašnjava...

- Preuzeo sam firmu praznih džepova. Moj prethodnik je već tada trebao proglasiti ste-


zagorskilist

županija

broj 240 / 23.05.2008.

čaj - rekao je novinarima sam direktor Benčić, spomenuvši brojne akcije u njegovom mandatu poduzimane za spas poduzeća, poput ugovora o pozajmicama, pregovora s bankama, programu restrukturiranja, sastančenja s vlasnicima i na koncu „borbu sa sindikatom“ s kojim nije bio „na istoj frekvenciji“. Pronađen je i doveden partner, kaže dalje, za program Vaillant koji ostaje normalno raditi unutar Elcona u posebnoj firmi kćeri sa sto ljudi, unutar Elcona je instalirana proizvodnja programa TEP-a Zagreb za oko 40-ak radnika

Drugog rješenja nije bilo osim pokretanja stečaja, jer je njime i uvjetovan ulaz potencijalnog partnera Cimosa iz Kopra. koji također ostaje raditi, dovedeni su mnogi partneri kao mogući strateški partneri, a neki „ostaju u igri“, poput CIMOS-a. Ustvrdio je kako se kriza počela javljati još sredinom devedesetih kad je Elcon dobro poslovao i imao novaca. Po njemu, strateška pogreška ondašnje uprave bila je što se nisu vezali za nekog velikog partnera u Europi koji bi Elcon vukao naprijed. Rekao je kako je preuzevši firmu naslijedio 80 milijuna kuna dugova, a uz niz pogrešnih poslovnih poteza prijašnje uprave, na vrijeme nije osigurana niti podrška većinskog vlasnika, odnosno države. Siguran je kako će poduzeće, kad se riješi „dubioza prošlosti“, ponovno otvoriti svoja vrata. - Elcon neće postati nečije skladište - odlučno smatra te pritom tvrdi kako se neće dopustiti da dođe do “klasičnog hrvatskog stečaja“. - Nadamo se novom početku i novim poslovnim potezima - zaključuje.

Dan vatrogastva Centralni događaj naše županije svakako je Dan vatrogastva u Krapini, koji se održava sutra, u subotu tijekom cijeloga dana. Dean Stulić

Marijan Lovrenčić

KRAPINA

U

mjesecu svibnju diljem Zagorja tradicionalno se održavaju vatrogasni skupovi, vježbe, natjecanja i druga događanja, a vezani uz Mjesec zaštite od požara. Centralni događaj naše županije svakako je Dan vatrogastva u Krapini, koji se održava sutra, u subotu, tokom cijeloga dana. Organizator međunarodne vatrogasne vježbe je DVD Krapina, a ove godine u organizaciju su uključene i VZ KZŽ te JVP Krapina. Povodom toga događaja razgovarali smo sa predsjednikom Upravnog vijeća JVP Krapina Zoranom Gregurovićem i Marijanom Lovrenčićem, zapovjednikom JVP Krapina. – JVP je osnovana ‘94. godine kao ispostava Profesionalne vatrogasne postrojbe pri PU KZŽ. Tada nas je bilo 13, a djelovali smo na području Grada Krapine i 14 općina te na još dvije u suradnji sa ZJVP Zabok - podsjeća nas Marijan Lovrenčić. Od 21-og vatrogasca koliko ih je danas uposleno u JVP Krapina, 14 ih ima položen stručni ispit za vođenje intervencija, 4 djelatnika posebno su osposobljena za rad s hidrauličkim uređajima, 4 su pripadnici Državne intervencijske postrojbe, a 6 ih ovih dana završava prekvalifikacije za vatrogasca. Njihov zapovjednik Lovrenčić posebno je osposobljen za instruktora u simulatoru plamenih udara. – Upravo zbog toga, mi jesmo mala postrojba na nivou države, ali iz priloženog se vidi kako mnogo ulažemo u stručno osposobljavanje naših djelatnika te preko ljeta uspijevamo pokrivati dislokacije na Jadranu, ovog ljeta na Prevlaci, ali i naše područje djelovanja u Zagorju - kaže Lovrenčić, pokazujući na karti brdoviti kraj oko Krapine, gdje su česti požari.

Odlična suradnja s vlastima JVP Krapina bila je čak neko vrijeme u blokadi, ali je Upravno vijeće na čelu sa Zoranom

Zoran Gregurović

Gregurovićem i uz pomoć Grada Krapine, uspjelo izvršiti sve obaveze i od prije nekoliko godina nabaviti svu potrebnu opremu i vozila. – Danas ova postrojba ima sve što je potrebno da bi bila sposobna za sve zahtjevne intervencije na našem području, pa i najopremljenije tehničko vozilo u županiji, TAM 190 - kaže Gregurović. Predsjednik UVa naglašava kako je prošle godine potpisan Sporazum o suosnivanju postrojbe s gradom Krapinom i općinama Petrovsko, Radoboj, Jesenje, Đurmanec, Hum na Sutli, Mihovljan, Novi Golubovec i Lobor, gdje oni operativno djeluju. – Nakon toga krenuli smo u izradu Procjene ugroženosti i Plana zaštite od požara za cijelo to područje i za iste dobili suglasnost od MUP-a RH, a prihvatili su ga i sva Općinska vijeća i Grad Krapina - naglašava Gregurović. Tome je pribrojena i suglasnost od DUSZ, pa je ostalo još samo nekoliko tehničkih sitnica za službenu registraciju kod Trgovačkog suda u Zagrebu. Prema svim tim zamislima i rješenjima, JVP Krapina će uskoro nakon ustrojstva novog Upravnog vijeća te registracije imati 25

djelatnika.

Zajedničke snage

- U pripremi je i Ugovor o stručno-tehničkoj suradnji između JVP Krapina i svih DVD-a s tog područja, uz pomoć kojega ćemo zajednički raditi na budućoj suradnji, edukaciji i nabavci specifične opreme za naš kraj i potrebe zaštite od požara - kažu Lovrenčić i Gregurović. Upravo zbog svega toga, u Krapini će sutra zajedno ovu 6. po redu tradicionalnu vježbu odraditi svi zajedno, a sudjelovat će i vatrogasci iz Austrije i Slovenije. - Prezentacija naše osposobljenosti počinje u subotu u 9 sati Danom otvorenih vrata na igralištu OŠ Ljudevita Gaja te u garaži DVD-a Krapina. U 16 i 30 prva je vježba na zgradi novog Muzeja na Hušnjakovom, a druga u 18 sati na zgradi Robne kuće u Krapini. Posljednja provjera bit će u 20 sati na Krapinčici iza Kotke, a moramo i navesti da će sa svima nama u vježbama sudjelovati i Gradsko društvo Crvenog križa i ekipa Hitne medicinske pomoći Doma zdravlja KZŽ - zaključuju naši sugovornici te vas ujedno i pozivaju na sutrašnji Dan vatrogastva u Krapini.

9


10

županija

broj 240 / 23.05.2008.

zagorskilist

DONJA STUBICA

Sa svečane sjednice

Novi broj Hrvatskog zagorja posvećen Donjoj Stubici

U

Donjostubičanci slave Senka Susović DONJA STUBICA

D

an Grada Donje Stubice i Župe Presvetog Trojstva i ove se godine obilježava bogatim kulturno-zabavnim i sportskim programom koji će trajati i idući tjedan. Svečana sjednica donjostubičkog Gradskog Vijeća i Poglavarstva, održana protekle subote, bila je prilika da se istaknu realizirane akcije, ali da se progovori i o planovima. Prema riječima grado-

načelnika Juraja Srebačića u proteklom je periodu učinjeno mnogo na uređenju mjesta i izgradnji komunalne infrastrukture. Asfaltirano je i rekonstruirano više nerazvrstanih cesta u ukupnoj dužini od gotovo pet kilometara. Sanirano je i nekoliko manjih klizišta, a od većih ono na Stubičkom Kamenjaku. Izgrađeno je 2.000 metara fekalne i 330 metara oborinske kanalizacije, a u izgradnji je još 420 metara fekalne kanalizacije. Ukupna vrijednost spo-

Čestitajući Dan Grada, saborski zastupnik Milivoj Škvorc upozorio je Donjostubičance da požure s izradom projektne dokumentacije za buduću sportsku dvoranu kako bi se za izgradnju osigurala državna potpora. Iako je potvrdio da će donjostubički Općinski sud ipak biti ukinut, kao pozitivnu vijest iznio je podatak da bi proces pripajanja zlatarskom Općinskom sudu trebao potrajati desetak godina, odnosno trebao bi biti dovršen do 2019. godine.

menutih radova iznosi 2,3 milijuna kuna. U suradnji s Hrvatskim vodama uređeno je 2.200 metara vodotoka.

Svi u jednoj smjeni

- Osim što su u tijeku pripreme za dogradnju osnovne škole s deset novih učionica koje će omogućiti svim školarcima pohađanje nastave u jutarnjoj smjeni, pri kraju je priključenje potrošača lokalnog vodovoda Dobri Zdenci na Zagorski vodovod čime se će se potrošačima osigurati snabdijevanje pitkom

vodom. U planu je nastavak gradnje kanalizacije u Podgorskoj ulici, popravak i uređenje nogostupa i parkirališta u središtu mjesta, asfaltiranje 3.165 m nerazvrstanih cesta, izgradnja šetnice kod mosta na potoku Reka - pobrojao je samo neke od aktivnosti gradonačelnik Srebačić. Kako je rekao, u planu je izgradnja športske dvorane, za koju je otkupljeno potrebno zemljište i ishođena lokacijska dozvola, a slijedi izrada glavnog projekta.

Uz Dan grada Donja Stubica dodijeljena su i prigodna priznanja Grada. Plakete su dodijeljene tvrtki Metalis, Športsko-ribolovnom društvu Pastrva-Maplast i Stjepanu Bubanku, zapovjedniku DVD-a Donja Stubica. Diplome su dobili tvrtka Gospodarenje stanovima, ribolovac Zoran Vlahović, član Udruge seljaka Donja Stubica Dragutin Ruk i Društvo prijatelja Donja StubicaWeiskirchen.

DONJA STUBICA

U

z Dan grada Donja Stubica u ponedjeljak, 26. svibnja u Crkvi Presvetog Trojstva u Donjoj Stubici bit će predstavljena

knjiga «Biskup Vrhovac između baroka i liberalizma. Knjigu će predstaviti autor Franjo Emanuel Hoško, ravnatelj Hrvatskog državnog arhiva Josip

Kolanović i prof. Antun Šuljić. U prigodnom glazbenom programu nastupit će Crkveni zbor Angelusi. Program počinje u 19 sati. Idućeg dana, u

utorak, 27. svibnja u Dvorcu Stubički Golubovec koncert će održati mlada pijanistica Kristina Kebet. Koncert počinje u 20 sati. (ss)

z obilježavanje Dana grada Donje Stubice u dvorcu Stubički Golubovec predstavljen je novi broj časopisa za kulturu «Hrvatsko zagorje» posvećenog upravo tom gradu i njegovoj skorašnjoj proslavi 800-te obljetnica prvog spominjanja imena «Stubice», iduće godine. - Časopis donosi povijesna istraživanja Donje Stubice, istraživanja vezana uz poznate stubičke obitelji, povijest škole, čitaonice. Posebno mi je drago što čitatelji mogu pročitati odlomke iz autobiografije baruna Vuka Steeba, koji je zapisao 1995. godine svoja sjećanja na mladost i djetinjstvo u Golubovcu. Izvorno su to njemački zapisi, no u časopisu donosimo one najzanimljivije odlomke uz dopuštenje i autorizaciju baruna - doznajemo od glavne urednice časopisa, Vlaste Horvatić Gmaz. Profesor Branko Čičko u časopisu je pak objelodanio stručan članak vezan za najstariju stubičku povijest. Napravio je i novi prijevod kompletne povelje Andrije II županu Vratislavu, ispravu u kojoj se prvi puta spominje ime Stubica, 1209. godine, koja je izvorno latinska, a mr. Čičko ju je integralno preveo uz komentare i bilješke. Zanimljiv je i članak mr. Filipa Škiljana, vezan uz noviju povijest Donje Stubice. U članku je obradio bivši kotar Donju Stubicu, između dva rata, za vrijeme rata i u poraću, na temelju vlastitih istraživanja, razgovarajući s još uvijek živim svjedocima različitih povijesnih događanja. Časopis je ilustriran crtežima u ugljenu akademskog slikara Zorislava Drempetića Hrčića, a naslovnicu krasi njegovo ulje na platnu s motivom stubičke crkve.(ss)

DONJA STUBICA

Mladež donjostubičkog CK prva na državnom natjecanju

E

kipa mladeži Crvenog križa Donja Stubica postigla je izvanredan uspjeh na 12. Državnom natjecanju ekipa Crvenog križa u Zatonu pokraj Zadra, gdje je u konkurenciji 20 ekipa osvojila prvo mjesto. Donjostubičku ekipu mladeži koja je i ovogodišnji županijski pobjednik, predstavljale su oroslavske srednjoškolke, Marina Knežević, Tea Tuđa, Marta Pielić, Marcela Curman, Sementa Rajhard, Jasmina Beljak, Sandra Bartol i mentorica prof. Natalija Krsnik. - Izuzetno smo sretni i ponosni na postignuti uspjeh, no on je s obzirom na pripreme i veliku angažiranost ljudi te podršku Gradskog i Županijskog Crvenog križa, te Zavoda za javno zdravstvo bio i očekivan. Ovaj odličan rezultat dao nam je podstrek da tako nastavimo i dalje. Ponosni smo i na 11. mjesto ekipe podmlatka, osnovnoškolce iz Zaboka, koja se ove godine natjecala u izuzetno jakoj konkurenciji - istaknuo je predsjednik Crvenog križa Krapinsko-zagorske županije, Ivica Balagović. U zadnjih 12 godina donjostubički Crveni križ je u ove dvije kategorije na državnom natjecanju nastupio sedam puta, te pritom osvojio dvije zlatne i dvije srebrne medalje, čime je uvjerljivo najuspješnije društvo u našoj županiji i jedno od uspješnijih u Hrvatskoj. (S. Susović)


zagorskilist

županija 11

broj 240 / 23.05.2008.

USKRSNI OBIČAJI POVEZALI DONJOSTUBIČANCE I PORTUGALCE Senka Susović

DONJA STUBICA

Č

etiri učenice Osnovne škole Donja Stubica, Marija Lisak, Lucija Martinić, Leonarda Sigal i Antonija Pišković, predvođene mentoricom, prof. Danicom Pelko, osvojile su prvo mjesto u nagradnom projektu «Europska godina međukulturalnog dijaloga» kojeg je pokrenuo Program za djecu i mlade HRT-a te Delegacija Europske komisije u RH te će za nagradu otputovati u Portugal. Učenice su imale zadatak uspostaviti suradnju, odnosno multikulturalni dijalog s jednom školom iz neke europske zemlje koja nije trebala nužno biti u Europskoj uniji te usporediti kulturne sličnosti i različitosti dviju zemalja. - Za ovaj projekt iskoristili smo rezultate našeg prijašnjeg istraživanja i to o uskrsnim običajima u Hrvatskom zagorju. U projektu u kojem su sudjelovali gotovo svi učenici i profesori snimljeno je jako puno autentičnih fotografija, a sve podatke učenici su prikupili na terenu, od svojih

baka, djedova i drugih članova obitelji. Sve ovo vrijeme bilo nam je žao što taj materijal nismo uspjeli predstaviti širem krugu ljudi na pravi način, no evo kroz ovaj projekt ukazala nam se prilika - ispričala nam je voditeljica projekta prof. Danica Pelko.

Sličnosti i različitosti

Zahvaljujući njenim poznanstvima učenici su stupili u vezu sa školom u Portugalu u kojem se, s obzirom da je riječ o katoličkoj zemlji, Uskrs slavi na sličan način. - Nas su naravno zanimale i različitosti. Poslali smo svoj materijal Portugalcima koji su se oduševili te su na sličan način prikazali uskrsne običaje u sjevernom Portugalu. Prikupljeni materijal učenice su uobličile u cjelinu i pred svojevrsnim žirijem održale power point prezentaciju na engleskom jeziku. Zanimljivo je bilo gledati kako se izmjenjuju slajdovi s portugalskim i hrvatskim uskrsnim običajima, označeni zastavicama kako ne bi bilo zabune iz koje zemlje dolazeispričala je prof. Pelko kojoj su u radu s učenicama pomagali i profesori Natalija Ivanić i Darko Tišljar.

Inače, Donjostubičanci su prvu nagradu podijelili s učenicima Osnovne škole Kloštar Ivanić u kojem bi se trebala napraviti atomska centrala te su stupili u vezu s učenicima iz Krškog u Sloveniji i napravili zanimljivu priču o toj problematici. Vijesti o putovanju u Portugal Do-

njostubičance je silno razveselila jer će to biti prilika da upoznaju učenike s kojima su surađivali na projektu. - Sigurni smo da će to biti početak jednog lijepog prijateljstva što je uostalom i krajnji cilj ovakvog međukulturalnog dijaloga - konstatirala je prof. Pelko.

Prvo mjesto u nagradnom projektu “Europska godina međukulturalnog dijaloga” nije jedino priznanje kojim su se donjostubički učenici okitili posljednjih tjedana. Naime, dvoje učenika OŠ Donja Stubica postigli su i lijepe rezultate na državnim natjecanjima u znanju njemačkog i hrvatskog jezika. Marko Bakran, učenik osmog razreda, osvojio je odlično drugo mjesto na državnom natjecanju iz njemačkog jezika, koje je održano u Opatiji, a Lara Pavalić bila je sedma na državnom natjecanju iz hrvatskog jezika. Markova profesorica i mentorica je Marija Mitrović, a Larina, Kata Vidiček.


12

županija

VELIKO TRGOVIŠĆE

Dan općine

broj 240 / 23.05.2008. ZAGORSKA SELA

Zabava za bake i djedove

U

organizaciji Caritasa i KUD-a Đuro Orlić iz Zagorskih Sela osobe treće živote dobi iz župe Svete Katarine iz Zagorskih Sela i Svete Ane iz Poljane Sutlanske, okupili su se prošle nedjelje u staroj osnovnoj školi na svom prvom druženju. Bilo ih je sedamdesetak: svaka treća osoba iznad 70 godina starosti iz općine Zagorska Sela. Tako su bake i djedovi, uz pjesmu, ples i bogato obloženi «švedski stol» barem nakratko zaboravili na brige, staračke boljke, male mirovine i druge nedaće. Na kraju su se zadovoljni i sretni zahvalili voditeljici Caritasa Snježani Kunštić i Nevenki Štvanek, župniku Milanu Juraniću za svibanjske pobožnosti i članovima KUD-a koji su ih pjesmom, svirkom i folklorom vratili u dane mladosti. (Ivo Šućur)

VELIKO TRGOVIŠĆE U obilježavanje Dana općine uključilo se i Lovačko društvo Lisica organizacijom subotnjega natjecanja u kuhanju srnećega gulaša na novouređenome prostoru ispred Doma kulture. Natjecalo se svih pet grupa, uz jednu novinarsku izvan konkurencije, a pobijedila je grupa 4 Dubrovčan.

O

pćina Veliko Trgovišće bogatim je programaom obilježila 14. svibnja, Dan općine i rođendan prvoga hrvatskog predsjednika dr. Franje Tuđmana. Nakon polaganja cvijeća kod Spomen kuće i na spomenik na Trgu Stjepana i Franje Tuđmana, održana je svečana sjednica Općinskoga vijeća i poglavarstva, na kojoj su podijeljena općinska priznanja zaslužnim organizacijama i pojedincima. Zahvalnice su primili TKZ Zagreb, Viadukt i Fanika Cvitanić, a pohvalnice KUD Sloga, Društvo francusko-hrvatskoga prijateljstva, Streljačko društvo, Savate klub Hrvatski vuk, NK Zagorec, Udruga umirovljenika, Mažoretkinje Dubrovčan, Biserka Kahlina, Josip Kahlina, Dragutin Horvatek, Ivan Tišljar, Franjo Petek, Drago Meglić, Milan Očić, Žarko Petrinić, Ana Cvetković, Markan Karajica, Martina Poljak, Anna-Maria Vidović, Lucija Karajica, Damir Halambek, Davor Meglić i Željko Kranjčević. Na prigodnoj priredbi u Domu kulture nastupili su KUD Sloga, Mažoretkinje Dubrovčan, učenici osnovne škole, plesna skupina Sjaj i sva četiri puhačka orkestra. (N. Sokalić)

zagorskilist

ZABOK

Dani dr. Franje Tuđmana

U

Domu kulture u Velikom Trgovišću u petak su održani prvi „Dani dr. Franje Tuđmana – Hrvati kroz stoljeća“ koje je priredio istoimeni organizacijski odbor i matična općina. Riječ je o stručno – znanstvenom skupu o liku i djelu prvog hrvatskog predsjednika Tuđmana, o kojemu su raspravljali ugledni hrvatski povjesničari, teolozi i drugi znanstvenici. Skupu je predsjedao umirovljeni sudac Ustavnog suda RH Milan Vuković, a prisustvovao su mu i predsjednikov sin dr. Miroslav Tuđman, bivši predsjednik Sabora akademik Nedjeljko Mihanović i čelnici sviju hrvatskih gradova u kojima je postavljen Tuđmanov spomenik. (Z. Gregurek)

ZABOK

Izrada igračaka

U

DVJ Zipkica je prošloga četvrtka na Međunarodni dan obitelji održana radionica za djecu i roditelje. Raznim likovnim

tehnikama u kombinaciji s kartonom i drvom izrađene su didaktičke igračke poput: „leptir računala“, „od najmanjeg do najvećeg“, „nađi par“ i „rampa za pikule“ koje će Zipkićima svakodnevno koristiti za igru i učenje. (N.M.)

Kreativna radionica DND-a

P

rošle je srijede u Gradskoj knjižnici održana kreativna radionica Društva Naša djeca na kojoj se nekolicina „forumaša“ okušala u izradi narukvica od vune i šarenih drvenih kuglica. Tehniku „pletenja“ brzo su savladali svi, gotove narukvice su ponijeli kućama ili ih darovali prijatelju. (N.M.)


zagorskilist

županija 13

broj 240 / 23.05.2008.

Djelatnici Doma i korisnici za svoje su goste pripremili odličnu kazališnu predstavu pod imenom ‘’Vizija i misija’’, retrospekciju povijesti dvorca Mirkovec.

Tri desetljeća Doma Mirkovec Mirjana Bašak MIRKOVEC

D

om za psihički bolesne odrasle osobe Mirkovec koji je podružnica Domu Zagreb iz Šestinskog dola, prošlog je četvrtka proslavio svoj trideseti rođendan. Na svečanu proslavu stigli su ravnatelji ustanova takvog tipa iz Nuštra, Motovuna, Borova, Osijeka, Bjelovara, Jalžabeta, Bidružice, Loborgrada te predstavnici Centara za socijalnu skrb iz Zagreba i Zagorja. Djelatnici Doma i korisnici za svoje su goste pripremili odličnu kazališnu predstavu pod imenom ‘’Vizija i misija’’, retrospekciju povijesti dvorca Mirkovec. Oduševili su publiku i pokazali kako

dobro znaju glumiti. Osim kazališne predstave, priređena je i izložba radova prodajnog karaktera koje su izradili sami korisnici. Na štandu s radovima korisnika primijetili smo gužvu. A, kako to već obično biva, slavljenik ‘Dom Mirkovec’ priredio je i prigodni domjenak. O povijesti dvorca govorio je ravnatelj Doma Mario Vrdoljak. Sagrađen je u 17. stoljeću. U tri desetljeća korisnike se htjelo dva puta iseliti. Prvi put u Breganu, a poslije u Mićevac u Veliku Goricu, no do dan-danas korisnici su ostali na istome mjestu. Nekada je to bio lovački dom i dvorac je pripadao knezovima Celjski. Ime Mirkovec dvorac je dobio po obitelji Mirkoczy koja je također tu živjela. Dvorac su

nastanjivale i druge plemićke obitelji: Špičko, Škarica, Ljubinčić, Vranitzany i Bedeniković. Za vrijeme Drugog svjetskog rata dvorac je služio za prijem u predvojnički službu. Jedno vrijeme tu je bila smještana i osnovna škola, a nakon toga i Poljoprivredna zadruga Sveti Križ Začretje. Od 1978. godine u dvorac se smještaju psihički bolesne odrasle osobe kojih je na početku bilo samo petnaest. Danas Dom Mirkovec brine za 105 korisnika. Od 2000. godine Dom u Mirkovcu uvodi i novi oblik skrbi ‘Dostava obroka za starije i nemoćne osobe’ s područja koje pokriva Centar za socijalnu skrb iz Krapine i Zaboka, a o korisnicima danas brinu 32 zaposlenika.

SREDNJA ŠKOLA BEDEKOVČINA GAJEVA 1, 49221 BEDEKOVČINA

OTVORENI DAN ŠKOLE 7. LIPNJA 2008. OD 9 DO 14 SATI Šk. god. 2008./09. upisujemo: građevinski tehničar (15) arhihitektonski tehničar(15) poljoprivredni tehničar (30) medicinska sestra - medicinski tehničar (30) fizioterapeutski tehničar (30) zidar (12) tesar (9) klesar (9) soboslikar ličilac (12) keramičar oblagač (12) rukovatelj samohodnim građevinskim strojevima (21) mehaničar građevinskih i rudarskih strojeva (9) proizvođač keramike (18) plinoinstalater (9) instalater grijanja i klimatizacije (9)

Pozivamo roditelje i učenike da nas posjete u navedenom terminu i uvjere se u mogućnosti koje pruža naša škola učenicima u obrazovanju. U sklopu škole se nalazi učenički dom koji možete obići i uvjeriti se u mogućnosti smještaja.

Tel i fax 049 213-514, 213-994

OROSLAVJE

Otvoren OROGARDEN U

obnovljenim prostorima nekadašnjeg Oroteksa, uz samu glavnu ulicu Milana Prpića, otvoren je OROGARDEN. Riječ je o novom prodajnom prostoru veličine 450 kvadrata koji kupcima na jednom mjestu nudi bogati asortiman proizvoda. - Ovo je nešto novo u Oroslavju. Na jednom mjestu nudimo vam sve što vam treba jer tu su ručni i električni alati za majstore i obrtnike svih vrsta, veliki izbor boja i lakova s mješaonom, sve za poljoprivredu i vinogradarstvo, program motornih pila Dolmar, električni i motorni trimeri, kamini i roštilji, bicikli svih vrsta, hrana za kućne ljubimce, dječje igračke i mnoštvo drugih artikala. Kupcima nudimo mogućnost kreditiranja uz odgodu plaćanja do 36 rata, gotovinski popust od 10 posto na određene artikle, uz naravno mogućnost plaćanja svim vrstama kreditnih kartica – rekao nam je Saša Naumovski, jedan od suvlasnika tvrtke Maxi 2000 iz Zlatara, koja je otvorila OROGARDEN. Robert Burnać te Patrik i Saša Naumovski, vlasnici tvrtke, nisu krili svoje zadovoljstvo otvorenjem novog prostora, te su brojne goste dočekivali s osmijehom, ponosni na svoj novi poslovni pothvat. Svakako treba spomenuti kako je u OROGARDENU zaposlenje pronašlo 10 ljudi. Za sve kupce pripremljena je i nagradna igra u kojoj svi koji kupe robu u vrijednosi većoj od 100 kuna, kupon mogu ubaciti u kutiju. Nagradna igra traje do 23. kolovoza, kada će biti izvlačenje, a prva nagrada je skuter. Brojni gosti, a i brojni znatiželjnici došli su razgledati novootvoreni OROGARDEN. Velika većina odmah je iskoristila priliku te kupila nešto iz bogatog asortimana robe, posebice sitnica za vrt i okućnicu. Za dobru atmosferu brinuli su se popularni “Lepi cajti”, a uz ‘čašicu razgovora’, roštilj, gemišt, pivo ili sok, svi su uživali u lijepom sunčanom danu. Među brojnim gostima sreli smo i oroslavskog gradonačelnika Ivana Tuđu koji je bio zadovoljan što je jedan do sada neugledan prostor oplemenjen i uređen, što je plus za grad. OROGARDEN otvoren je od ponedjeljka do subote u vremenu od 6.30 do 20 sati. (zl)

Veliki izbor kosilica i skutera Nema što nema za vrt

Širok asortiman vijčane robe različitih proizvođača

Panti, okovi, brusne ploče, boreri... Lovro, Ana, Patrik i Simon


14

županija

broj 240 / 23.05.2008.

zagorskilist

ZA DOMAĆE, ZA PAJDAŠE

M

Otec naš!

noga stoletja več borime, kaj strahu sme da za naše se meste zgubili ga nebi. Kak god zna – tulike stara da nam vrieme ide vsi mi nie nam niti denes najjaskup nič se nahčili niekšejša država na svietu, te sme, jer življenje vriedile nie mala stvar i same tak. je same unda ak si trag za Zate nam trieba vesel biti sobu ostavil, trag pravi, a kaj sme se h uove vrieme, tie trag penezeki zaistinu ob velikomu danu za meste niesu. naše zbrali, a po druge straLjudi su i prie nas živeli - a ni te vsemi nami mora biti i poklje nas buju. Une kaj navuk da se trieba čem več sami povedati moreme je Piše: i čem bolj za svojega kraja te da ak vse oko nas hništili boriti, za vse ljude, za maloga mr. sc. Rajko Fureš, dr med. sami nebume - življenja bu, človeka, za pajdaše – kaj pri jedine sami moreme življenas biti bi triebale ih. nja dotreči. Zate, za vsemi Poslušati moreme vsi skup kak ne velja tuj, poručiti štel bi te da čem več do svojega kak ne velja tam, vsi nekaj furt i furt gun- mesta držiju i skrbiju se, kak za detece tere draju. Od gda jas zase znam navek je tak je od nas vseh skup - odnavek. Štel bi da bile, a kak si videti morem iste je tak bile i več misljime na une kaj trieba im, štel bi da prie nek sme mi po svietu lazili, a kaže se sme si vsi skup praf pravi pajdaši i da jen da tak bu i unda gda nas več nebu. drugomu se na pomoči navek našli bi, da Gundrati najlježejše je, na druge strani nie ne misljime same nase i zase, nek na pajdasame tak gda se nekaj delati i trieba, jer še i jedini nam meste teroga mame. lježejše je gda ne dela se. Vsaki med nami Ostale bu same srčeke najčistejše, ostal bu se je hlovil da i un je gundral unda gda nie same spominek na une kaj dobre je bile. mel kaj za povedati. Vse gda na kup deneš, Tak je i une bile kaj najdrajši Sinek za Očeka svojega vsemi nami je povedal, kak najz vsega toga ti bu zišle jedne velike – nič. Gdo bu povedal da nie mel vrieme i dobu lepši spomen, i postavil nam te h življenje gda krajil je naopak? Gdo more povedati kak une najvrednejše. A unda sam si dobre da navek je pravoga puteca iskal i da ni- gruntal i vsemi sam štel povedati une reči gdar krive skrenul nie? Male je takveh med tere su vraštve mi i nam za vsaki beteg, rinami kaj su sčiščeni od greheh vseh, kaj ni- eči od tereh bolšeh i lepšeh nie, reči kaj Jegdar nemaju faljingicu nikakvu niti na sebe zušek nas je najdrajši nahčil, reči kaj navek a niti za sobu. Kaj se je te oddelale, kaj se je buju hrabrile nas, kaj utjehica buju nam te otprle, kaj se je te poljehku videle – tak najbolša, utjehica i putek jedini. kak se videti nie nigdar i mogle. E te je bile nekaj kaj se mogle morti drugač oddelati, e te bile nekaj je kaj vriedile bolše je oddelati, vse te skup neda se obrnuti drugač nek te se je videti mogle, jer ljehke gdajnji nie glediti vse une kaj povedaju same da bi Otec naš Dej nam denes povedali, da nebi se videti mogle kak nič Teri jesi napravili niesu. Jeden je otprl tiele i vsem na nebesah I duge Nam je štel pokazati kak najvekši je, pozabil je Naj najsvetečnejše naše otpuščaj da same je Jezušek najvekši i kak se nie vriedne same kazati – nek da trieba je na Ime Tvoje nam je Kak i mi prvomu mestu fljetne delati i vsemi se ljuI dojde naj dužnikem ih dmi na dobromu putu najti. kraljevstve Tvoje našem otpuščame H uove vrieme gda leta se davneh vsi skup bi spamtiti šteli, nekteri zate kaj te zaistinu I naj nas i čeju, drugi kaj čeju da drugi ih bi radi toga Naj volja Tvoja h napast napeljati čem bolj gledei, a trejti da nekaj se dogoditi vsikud nam bila bi im bi mogle. Unda ti, gda te več put posluNek nas zvlječi šaš, ne dojde ti druge nek da poveš na glas Kak na nebu tak na zemljice od zločice proč – nebe predrage – daj se otpri! Življenje človečke nekaj je kaj vsaki štel bi Amen otkriti, još več nas je kaj se za tu življenje Kruhek nam vsa-

Otec naš

Zlatovrane

SOS za ptice Dunja Horvatin ZABOK

U organizaciji Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području KZŽ, u suradnji s Hrvatskim ornitološkim društvom, prošlu subotu je održana radionica unutar projekta «Uspostava programa praćenja stanja ugroženih vrsta ptica gnjezdarica poljoprivrednih staništa na području KZŽ». Prvi, teoretski dio radionice održan je u dvorani stare zgrade policije u Zaboku, uz zanimljivo predavanje predsjednika Hrvatskog ornitološkog društva ing. biologije Dragana Radovića, dr. Zdravka Dolenca, Oroslavčana, profesora na PMF-u, te Vlatke Dumbović, mr.sc.biol., također iz Hrvatskog ornitološkog društva. Za tu prigodu u nakladi Javne ustanove tiskan je prikladni priručnik za prepoznavanje ugroženih ptičjih vrsta na području naše županije, namijenjen svima koji se žele aktivno uključiti u zaštitu ptica, njihovo prepronalaženje poznavanje,

LOBOR

Loborgradu poklon za Dan obitelji P rošle subote kada je Dom za psihički bolesne odrasle osobe Loborgrad obilježavao Međunarodni dan obitelji Forum

mladih SDP-a Mihovljan dodatno ih je razveselio uručivši im poklon, LCD tv uređaj. Sredstva za poklon skupljena su na nedavno

održanom Velikom humanitarnom rock koncertu u Mihovljanu na kojem su nastupili Zadruga, NPK-H, Mirabel i The Mothers. Fo-

rumovci su istaknuli kako će i u narednom periodu nastaviti s aktivnostima humanitarnog karaktera. (mb)

staništa i određivanje veličine njihovih populacija. Uz nastavak potrage za zlatovranom (Coracias garrulus), popisu rijetkih i ugroženih ptičjih vrsta pridružuje se pupavac, rusi svračak, sivi svračak, te ćuk.

Potraga se nastavlja

U terenskom dijelu sudionike radionice, članove zagorskih eko-udruga, eko-škola, planinarskih i lovačkih društava, prof. Dolenec je odveo na stanište u predjelu Krušljevog Sela gdje su u prirodnom okruženju mogli vidjeti mužjaka rusog svračka, zaštićene vrste kod koje je evidentan pad brojnosti. Njegov opstanak, kao i opstanak nabrojenih, danas već vrlo rijetkih ptičjih vrsta, ovisi o očuvanju tradicionalnog poljodjeljstva i stočarstva: stari voćnjaci, livade koje se kose i oranice obrubljene živicama i pojedinačnim drvećem njihova su tipična staništa, ali zbog promjena u intenzitetu i načinu korištenja poljoprivrednih površina postoji realna opasnost da im se

populacije smanje ili čak nestanu u Hrvatskoj (kao npr. bjelonokta vjetruša). Prošlogodišnji rezultati potrage za zlatovranom nažalost nisu dali rezultata, ali još uvijek ima nade. Članovi austrijske udruge «Zlatovrana» koji su ovog proljeća u dva navrata posjetili Zagorje, potvrdili su tu mogućnost i Savezu ekoudruga KZŽ poklonili kućicu-gnjezdilicu za zlatovranu. Jedini nesporazum nastao je u pitanju košnje livada: zašto ima tako malo pokošenih livada? Prehrana i opstanak zlatovrane ovisi o livadama košanicama. Zabilježili su dolazak prva tri para zlatovrana u jugoistočni dio Štajerske 17. travnja, skoro tri tjedna ranije od uobičajenog vremena i ostavili nadu da su na svom putu prema sjeveru zlatovrane bar preletjele naše livade i brege. Potraga se nastavlja. Podatke o nalazu ugrožene vrste ptica možete javiti Javnoj ustanovi za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima KZŽ (049 315 060) ili članovima najbliže vam ekološke udruge.


zagorskilist

županija 15

broj 240 / 23.05.2008.

Voda stigla do skoro svake kuće Proslavljen Dan općine Kraljevec na Sutli i 15-godišnjica njenog osnivanja Ivo Šućur KRALJEVEC NA SUTLI

N

akon svečanog mimohoda ešalona u kojem su, predvođeni vatrogasnom postrojbom, ponosno stupali pripadnici kraljevečkih udruga, lokalni političari i uzvanici, u vatrogasnom domu je svečanom sjednicom Općinskog vijeća započela proslava Dana općine i 15-godišnjice njenog osnivanja. Svečanu sjednicu otvorio je predsjednik Općinskog vijeća Mladen Brglez, među njima posebno saborskog zastupnika Milivoja Škvorca, zagorsku županicu Sonju Borovčak, državnog tajnika u Ministarstvu mora, turizma, prometa i razvitka Branimira Jerneića, ravnatelja Ispostave Hrvatskih cesta za područje KZŽ Dragu Andrića, ravnatelja Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području KZŽ Ivana Ištoka, voditelja Vodnogospodarske ispostave za slivno područje «Krapina-Sutla» Stjepana Merkaša i druge goste.

Napravljeno

Svečanom skupu obratio se

i načelnik općine Kraljevec na Sutli, Antun Hrelja, ističući kako su Kraljevčani ovaj svečani trenutak dočekali sretni i zadovoljni, jer je u razdoblju od godinu dana odrađeno niz akcija koje pridonose boljim uvjetima života i rada na ovim područjima, osobito u razvoju komunalne infrastrukture, a pod geslom «Do sake hiže voda, do sake hiže cesta». - Izgradili smo i asfaltirali 2500 m nerazvrstanih cesta u vrijednosti 1,2 milijuna kuna. Izgrađeno je 780 m nove vodoopskrbne mreže u vrijednosti 142 tisuće kuna (98%). Položeno je 600 m nove plinske mreže u vrijednosti od 112 tisuća kuna i tako ukupno plinificirano 78 posto općinskog područja. Na šest novih lokacija postavljena je javna rasvjeta sa 124 svjetiljke što je koštalo 198 tisuća kuna, čime smo pokrili 70 posto naših potreba za javnom rasvjetom. Regulirano je 6000 m vodotokova na području naselja Radakovo u ukupnoj vrijednosti 2 milijun kuna – istaknuo je načelnik. Govorio je i o pomaganju mještanima subvencijama u stočarstvu,

vinogradarstvu i voćarstvu, o sufinanciranju boravka djece u vrtićima s 50 posto ekonomske cijene, srednjoškolcima u pokrivanju 50 posto troškova prijevoza, o pomoći pri odlasku djece u školu u prirodi, obuci u plivanju, o nagrađivanju djece za najbolje uspjehe u znanju. - Sve to s ciljem da naša djeca ostanu na dragim nam zagorskim bregima - posebno je naglasio g. Hrelja. Znatna sredstva su izdvojena i za ostvarivanje programa djelovanja općinskih udruga, ali i socijalnu pomoć siromašnim, bolesnim, ostarjelim i osamljenim stanovnicima.

Bit će…

- Ove godine planira se asfaltirati oko 2000 m nerazvrstanih cesta, postaviti javna rasvjeta u naseljima Draše, Gornji Čemehovec i dijelu Radakova. Najviše sredstva namijenjeno je dovršenju višenamjenske zgrade odnosno ambulante opće prakse kao i stomatološke ambulante u središtu općine, pri čemu očekujemo pomoć države - dodao je Hrelja i javno se zahvalio Vladi, resornim ministar-

Škola za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću Zabok

POZIV Škola za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću Zabok objavljuje Natječaj za provjeru sposobnosti likovnog izražavanja i likovnog senzibiliteta za učenike 8. razreda za školsku godinu 2008./2009. 1. Likovna umjetnost i dizajn: 29. svibnja 2008. u 15,00 sati u prostorijama škole. Provjera se obavlja iz: a) crtanja olovkom b) slikanja ( tempera) Kandidati na provjeru trebaju donijeti pribor: - olovku za crtanje ( mekana B2, B3, B4 ILI B5) i gumicu - papir za crtanje A3 formata ( ili blok 5), 2 kom. - tempere - kistove za tempere - paleta - posudica za vodu - krpica za čišćenje pribora Kandidati koji ne zadovolje na provjeri likovnih sposobnosti (odnosno nisu stekli najmanje 35 bodova, od mogućih 60 bodova) isključuju se iz daljnjeg razradbenog postupka. Konačna ljestvica poretka kandidata dobiva se zbrajanjem bodova dobivenih na provjeri, općeg uspjeha i uspjeha triju predmeta: hrvatski jezik, likovna kultura i kemija iz 7. i 8. razreda. 2. Medijski tehničar: 29. svibnja 2008. u 15,00 sati u prostorijama škole Kandidati na provjeru trebaju donijeti pribor: - tempere (tri osnovne boje, crna i bijela) - kist za tempere - paleta - posudica za vodu - krpica za čišćenje pribora - ljepilo za papir - olovka - ravnalo Provjera likovnih sposobnosti ima izlučni karakter. Kandidati na provjeru trebaju ponijeti identifikacijsku ispravu (učeničku knjižicu, osobnu iskaznicu, putovnicu ili sl.).

Posebnom odlukom o dodjeli priznanja, Grb općine namijenjen je Ivanu Jarnjaku, počasnom građaninu općine Kraljevec na Sutli. Zlatne plakete uručene su Antunu Hrelji, Josipu Strunjaku, Dragutinu Pavliću i DVD-u Kraljevec na Sutli. Srebrne plakete primili su rogisti lovačke udruge “Fazan” Kraljevec na Sutli, “Termoprojekt”, Dragutin Poje i Zdenka Poljak, priznanje Maji Trbušić, a zahvalnice mladeži DVD Radakovo te Ivici Slavec i Milici Ban. stvima, Županiji i javnim poduzećima za financijsku i drugu pomoć u dovršenju planiranih zadataka, a posebno zagorskom saborskom zastupniku i dopredsjedniku Hrvatskog Sabora Ivanu Jarnjaku i saborskom zastupniku Milivoju Škvorcu, koji su osobito pomogli

da se dođe do željenog cilja. U prigodnom programu nastupili su ženski zbor pod ravnanjem Zdenke Poljak, predškolska i školska djeca s igrokazom i folklorom, a na domjenku su domaćine i goste zabavljali sve popularniji «Pajdaši Zagorja».

Uoči općinskog praznika, u školi Pavla Štoosa održana je tradicionalni koncert «Kraljevečki mališani» i nastup domaćeg Puhačkog orkestra «Lira», a u nedjelju je proslavljen i Dan župe Kraljevca na Sutli svečanom misom u crkvi «Presvetog Trojstva» i proštenjem.


16

županija

ZA DUŠU,ZA SPOMENEK

Spomenki za vračstve V

eč sem, več put našrajbala da živime h fejst zgužvanomu i zmotanomu svietu i da bi čovek ljehke mogel ponoreti da sebe ne najde meste ilji način kaj mu norenje ne opadaju na pamet. One kaj mi još frljajsa po pameti je i te, kak me nekak tišči misel na mlade ljudi, a kesniejše i još mlajše, kaj neju imelji i neju znalji kak dojti na kraj brente tera jih tišči. Kak si najti snagu kaj bi ju lježe čovek nesel. Strah me je da te njim baš ne ljehke. Moralji buju gutati sakojačke okrugle, dugovate i šare kolačeke teri njm pomutiju mozak i odvuriju tielce, tak da njim bu čistam se jedne, jen čas, kaj se oko njih dogaja. Prava je sreča za nas stariejše, kaj još navieke, meste tie vračstvene kolačeke moreme najti način kak da rezbistrime možđene, dobime jahkost i lježe predihavame. Te vračstve mi stariejši najdeme h spomenku na prešle cajte. Čovek nemre, a da se ne zmislji stariejših, kak su oni negda, bez sie moderne mašini živelji stiha, zadovoljni i veselji. Ti spominki na prošle cajte čoveku nekak cinfraju i ljiepšaju ove zmotane vrieme. Denes je po sela tak se tihe čez ciele dane kaj bi čovek mogel pomisljiti da tuj več nišče ne živi. I hu tem, tak mrtvem selu, zapuščena njiva i polju morati je iskati nekaj, kaj čoveku ne meče mrak na oči, ne stiska h nadra, nek mu cinfra cajte i krati vrieme. Dok sem nekteri dan jemala kolaček za ljiek svoje duše i tiela tak kaj sem išla čez polje, najprie me nekak pri srcu ščeknulje gda sem na tranike zagledala h veljiki kolobar pokošene i zfrkane suhe siene. Išla sem po traniku kre te reshitane kolobare. Unda, kak da sem ž njih čula nekakve sknjekanje, morti radi muke, kaj je tuljike ljepote čvrste zmotane h moderni vuzel.. Gljiboke sem hdehnula i posluhnuPiše: Nevenka Gregurić la. Se je bilje tihe. Z sfrknjenoga siena nie se čula duha, suhuga pokošenuga siena, tera je negda dražila nosnice i vietrila pljuče. Tak ščvrknjene i stučene siene nie na se zvljieklje ni čujžeke, ni muhe, ni obade, ni ose, a ni čele. I dok sem si tak sela kre jenuga kolobara siena i šnjofala bar malje, nepozabljene duhe, kak da sem čula glase i lukala sljike tere su mi prihajalji se bljiže. Po prašnjave kolne pute larmalji su kučijaši, potiravalji konje, a bič je fijukal h njihova ruka. Teške su prema selu išle zaprežene kravice z vozem siena. Ze sake strani voza, tuj i tam ljudi su zapikavalji vile i pridržavalji voz kaj se nej prehitil, gda je došel na razlokani put. Larma po pute, h selu, h polju i na njiva hu ove vrieme, bil je diel življenja. Z vilami h ruka težaki su pretepalji siene i one gda je bilje h zraku kak da se igralje i rahljilje na slabem vietreku. A gda se nazaj našlje na traniku, kak da se je same obračalje prema suncu, kaj bi ga ščem več prigrnulje k sebe. Polja su zvonila od ljudi. „Ho-ruk“, malje malje čulje se z tranike gda su vozi bilji naklajeni i pritezala se žrt na vozu. „Bog dej sreču!“ kričalji su ljudi teri su išlji kre onie teri su na polju nekaj delalji. „I vam dej Bog zdravljiče!“ otpozdravljalji bi zažareni i zmučeni težaki na polju. Otpozdravljenje njim je bila i priljika da si z črljene ljic pobrišeju potoke znoja teri njim je nagrizal oči. Niesu se bunilji. Bilje njim je drage kaj je vruče i krma je huse dobila pune sunca. A unda gda je sunčeke več išlje na počinek, siene tere nie prešlje dima, babe su fljesik metale h kopice. H polje su išlji muži, z kosami na ramenu i z vudieri z brusi za pasem. Gda več sunce nie imelje takvu jahkost došlji su na polje kosit. Čulje se fučkanje kosi, a poklje njihovoga fučka ostajalji su složeni redi friške pokošene trave. Miešal se smieh kosce, duha švicnuga tiela i njihove žlabranje. Malje, malje su postalji, gutnulji si za jahkost i na glas gruntalji kakva jih bu večera dočakala. Košnja trave bil je jeden od teške muške posle, pak je i košta i pijača za kosce morala biti najbolša. Gda je več znal mesec dozavati zviezde, kosci su išlji k domu. Bilji su trudni, alji veselji kaj su mahnulji još jeden tranik. A po sela i polju duha suhuga i friške pokošenuga sina metala je h svoje krilje se kaj je bilje na miru i gigljalje. ...Trubljenje traktora teri je došel po sfrkane siene bljizu mene, skončal je moje senje. Nie mi se bilje teške zdiči, nie je mi bilje žal. Moja tabljeta za jahkost več je gigljala po mojem tielu. A diel spomenke, znovič zglancan, nazaj zaklenjen h mojem srcu.

broj 240 / 23.05.2008.

zagorskilist

ZDR AVL JAK

Vitaminske bobice borovnice Pripremila: Karmen Ljubić

B

orovnica je izvrstan izvor vitamina C. Primjerice, u 150 grama borovnice nalazi se prema istraživanjima 41% preporučenih dnevnih potreba za tim vitaminom. Farmaceutska industrija svakodnevno nas bombardira upozorenjima kako iz dnevne prehrane ne možemo dobiti dovoljno vitamina i minerala, ali je isto tako činjenica da uzimanje vitamina napamet, bez odgovarajućeg pregleda statusa vitamina i minerala u vašem tijelu, može biti opasno po zdravlje. Uzimanje velikih količina vitamina C u obliku suplementa (vitamini u tabletama) može prouzročiti probavne smetnje. Uz to je dokazana veća učinkovitost vitamina C prirodno sadržanog u namirnici od onoga uzetog u obliku vitaminskog dodatka, što se povezuje s međusobnim zajedničkim djelovanjem vitamina C i drugih sastojaka u namirnici. Borovnica je naime bogata i mineralima: kalijem, kalcijem i fosforom. Borovnice djeluju antibakterijski kod upalnih promjena probavnog sustava i smanjuju osjećaj napuhnutosti. Bogate su dijetalnim vlaknima, ponajviše pektinom koji je topiv u vodi, a djeluje i kao pripomoć kod snižavanja kolesterola u krvi. S obzirom da stvaraju osjećaj sitosti, korisne su pri redukciji tjelesne težine. Plava boja bobica borovnice potječe od antocijana, poznatog antioksi-

dansa koji smanjuje rizik nastanka raka te bolesti srca i krvožilnog sustava. Borovnice nam zbog tanina „oboje zube“, pa je za očuvanje bijelog osmijeha sok od borovnice dobro piti na slamku. Listovi borovnice bogati su taninima, glikozidima i flavonoidima. Skupljaju se uglavnom u svibnju. Ako se skupljaju u jesen, listovi borovnice smanjuju mokraćnu kiselinu u organizmu. Suše se u tankim slojevima u hladu ili u pećnici na 40˚C. U pučkoj je medicini čaj od listova borovnice odavno lijek protiv proljeva, upala usne šupljine, šećerne bolesti, opadanja kose, a često se koristio i za pripremu obloga. Suhe borovnice korisne su pri zaustavljanju proljeva, za razliku od svježih, koje pomažu kod zatvora.

Borovnica kao poslastica

Borovnice možemo konzumirati svježe, same ili uz dodatak šećera, sladoleda ili s drugim voćem u voćnim salatama ili želeima. Dodaju se tijestu za pripremu kolača ili kao nadjev pitama od prhkog tijesta. Umak od borovnica sa začinima poslužuje se uglavnom s pečenjima od divljači. Od borovnica se proizvode sokovi, sirupi i vino. Sušene borovnice koriste se u kombinaciji sa žitnim pahuljicama, dobro ih poznaju sportaši kao sastojak energetskih pločica, ali i pekari, jer su u asortimanu pekarskih proizvoda. Borovnice se najmanje kvare od sveg bobičastog voća. U Zagorju ih u ko-

lovozu imamo prilike nabrati sami, u predjelima uz šume. Za nešto više od mjesec dana pojavit će se na tržnicama i u voćarnama. Pri kupovini treba birati one tamnoplave boje, s „magličastom“ površinom, jer to je znak da su svježe. Ako su borovnice svježe i neoštećene, prilikom protresanja se slobodno kotrljaju, pa provjerite prije nego izvadite novčanik. U hladnjaku svježe borovnice možemo čuvati do 14 dana. Prije nego ih stavimo u hladnjak, treba ukloniti zgnječene ili pljesnive

bobice, ali ih ne smijemo prati. Borovnice se mogu i zamrznuti. Treba ih rasporediti na pladanj i onda zamrznuti. Već zamrznute treba premjestiti u vrećicu za zamrzavanje i takve se ne smiju čuvati duže od godine dana. Zamrznute borovnice ostavite da se odmrzavaju na sobnoj temperaturi nekoliko minuta prije nego ih stavljate u jela koja se ne moraju kuhati, a u jela koja se kuhaju dodaju se zamrznute, samo se vrijeme kuhanja treba produljiti za nekoliko minuta.


zagorskilist

Opet zlato za zlatarski zbor Danijela Čiček Haban ZLATAR

D

ječji pjevački zbor Osnovne škole Ante Kovačića Zlatar i ove

se godine okrunio zlatnom plaketom na 51. Glazbenim svečanostima Hrvatske mladeži u Varaždinu. –Stručno povjerenstvo je prepoznalo sav uloženi trud i odricanja učenika te na-

KLANJEC

Koliki vam je tlak?

G

radsko Društvo Crvenog križa Klanjec prošlog petka je uz pomoć patronažnih sestara Vlatke Šoban i Gordane Turjak iz Zdravstvenog doma Klanjec, a povodom Tjedna Hrvatskog Crvenog križa, obavilo jednosatnu preventivnu provjeru koncentracije šećera u krvi i visine tlaka građana. U ‘ambulantu pod vedrim nebom’ ispred gradske pošte došlo je provjeriti svoje zdravstveno stanje 62 građana. Rezultati su očekivano zabrinjavajući. Svaka peta osoba je imala povišenu koncentraciju šećera u krvi, jedna čak 27,7, a ništa bolje nije bilo ni s povišenim krvnim tlakom. Svima su patronažne sestre savjetovale odlazak njihovim liječnicima na daljnje pretrage i liječenje. (Ivo Šućur)

PREVENCIJA RAKA Pripremila: dr. Marina Stanković Gjuretek Zavod za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije

M

aligne (zloćudne) bolesti postaju sve veći javno zdravstveni problem. Unatoč napretku znanosti i medicinske tehnologije možemo reći da su to bolesti pred kojima se struka vrlo često osjeća nemoćno.

Što je rak?

županija 17

broj 240 / 23.05.2008.

Svi organi u ljudskom tijelu izgrađeni su od stanica. Rak (zloćudna novotvorina, maligni tumor) nastaje kad stanice postanu abnormalne i kad se počnu ubrzano i nekontrolirano dijeliti i umnažati. Masa tkiva nastala od takvih abnormalnih stanica

zove se tumor i može biti dobroćudan (benigni) ili zloćudan (maligni). Dobroćudni tumori, kao što samo ime kaže, ne predstavljaju opasnost. Obično se mogu ukloniti i ne pojavljuju se ponovno. Zloćudni tumor je rak i njegove stanice se šire u okolna tkiva, a mogu ući u krv i limfu i širiti se i u udaljene organe (metastazirati). Dok je rak ograničen na malu skupinu stanica on se može sigurno izliječiti. Kad počne rasti i povećavati se, te širiti u tijelu, mogućnosti za izlječenje su znatno manje. Rizični faktori: Pušenje, zasigurno jedan od vodećih rizičnih faktora ne samo za rak pluća već doprinosi i pojavi raka drugih organa.

gradilo njihovu izvrsnost i kvalitetu u zborskom pjevanju, pa smo se iz Varaždina vratili ponosni na izvrsne rezultate koje naši učenici postižu svojom upornošću i vježbanjem - napominje voditeljica zbora prof. Josipa Hopek. Zboraši zlatarske škole nastupili su u B kategoriji pjevačkih zborova starijeg uzrasta u konkurenciji još deset zborova. Natjecali su se u zadanim i skladbama po izboru. Zbor je osvojio plaketu i priznanje za prvo mjesto, a prof.

Hopek kao njihova dirigentica također zlatnu plaketu i priznanje za uspješan nastup učenika na Glazbenim svečanostima. Stručni žiri ih je proglasio i svojevrsnim „zlatarskim brendom“ budući da su se u dvadesetak godina, koliko sudjeluju na ovoj varaždinskoj manifestaciji, okrunili već nizom zlatnih i srebrnih medalja. – Naravno da nam je ovo poticaj i za dalje - kaže prof. Hopek, koja pjevanju podučava već generacije zlatarskih učenika.

MAKARSKA

Zlatna vatrena mladež

O

vog je vikenda za vatrogasnu mladež naše županije bilo burno i vruće. Naime, u Makarskoj je završeno Državno natjecanje vatrogasne mladeži RH, na kojem su nastupila odjeljenja DVD-a Bedekovčina, Zlatar, Špičkovina i Tugonica Podgrađe. Od 111 odjeljenja sa oko 1300 natjecatelja, čak su se 3 zagorska odjeljenja na tom natjecanju svrstala u „zlatnu“ kategoriju. To su mladež muška DVD-a Bedekovčina kao 9., Tugonica Podgrađe na 14. i Špičkovina na 15. mjestu. Među „srebrnu“ kategoriju ubrojila su se ženska odjeljenja DVD-a Zlatar kao 23. i Bedekovčina kao 24.. Rezultat za „brončanu“ kategoriju na Državnom natjecanju u Makarskoj, osvojila je ženska mladež odjeljenja DVD-a Bedekovčina II. Po riječima tajnika VZ KZŽ Jerka Krajačića, „mada još nisu detaljno analizirali konačne rezultate, natjecatelji iz naše županije s ovim su rezultatima ostvarili odlične rezultate koji svrstavaju našu županiju među najbolje“. (Dean Stulić)

Nezdrava prehrana («brza hrana», masnoće..) utječe na pojavu raka želuca i debelog crijeva, a promiskuitet povećava šanse za rak vrata maternice… Naslijeđe za pojedine zloćudne bolesti igra veliku ulogu. Što možemo učiniti? Njegovati zdrave životne navike: • Ne pušiti • Upražnjavati redovitu tjelesnu aktivnost (hodanje barem 30 minuta) • Suncu se izlagati umjereno • U prehrani dati prednost voću, povrću, integralnim žitaricama, ribi • Smanjiti unos masnoća, crvenog mesa, a koristiti više maslinovog ulja • Što manje alkoholnih pića • Održavati poželjnu tjelesnu težinu • Odazivati se na preventivne preglede • Naučiti prepoznati rane znakove raka

RANI ZNAKOVI RAKA • Probavne smetnje (česti proljevi ili zatvor) • Otežano mokrenje • Krvarenja (mokrenje, stolica, kašalj, povraćanje) • Promuklost • Nadražajni kašalj • Otežano gutanje • Čvorići u dojkama • Ranice koje ne zacjeljuju • Promjene na madežima • Mršavljenje U Hrvatskoj se u zadnje dvije godine provodi Nacionalni program ranog otkrivanja raka dojke, a u zadnjih šest mjeseci i Nacionalni program ranog otkrivanja raka debelog crijeva. Za te dvije bolesti postoje metode ranog otkrivanja na jednostavan i bezbolan način, a rano otkrivena zloćudna bolest je izlječiva u više od 90% slučajeva. Odaziv takvim pregledima značajan je doprinos borbi protiv raka.


18

županija

broj 240 / 23.05.2008.

zagorskilist

SAVJETNIK

Škola za mene Napisale:

Tamara BlažinićPapišta, Nadica Jokić, članice Društva psihologa Krapinskozagorske županije

S

RADOBOJ

Asfaltira se rimska cesta

O

pćina Radoboj je od ponedjeljka počela s asfaltiranjem turističko rimske ceste u dužini od 1200 metara i širine četiri metra od crkve Sv. Jakoba prema Novom Golubovcu. - U toj prvoj fazi realizacije u kojoj će se osim asfaltiranja turističke ceste, asfaltom presvući i još tričetiri nerazvrstane ceste na radobojskom području stajat će 750 tisuća kuna. Nakon asfaltiranja, kreće se u raspisivanje novog natječaja i druge faze realizacije u kojoj će se asfaltirati cesta od radobojske župe Presvetog Trojstva do sv. Jakoba. Dovršit će se i još jedna cesta prema sv. Jakobu, spomenika nulte kategorije. Druga faza koja uključuje zemljane radove, proširenje ceste i asfaltiranje stajat će oko dva milijuna kuna – doznajemo od načelnika općine Radoboj Anđelka Topolovca. Inače, rimska cesta je projekt u kojem Općina vidi veliki zamašnjak u razvoju turizma jer prolazi područjem očuvane prirode, a upravo ti uvjeti trebali bi pogodovati razvoju Radoboja. Radobojem je u doba Rimskog carstva prolazila cesta koja je povezivala Krapinu i Varaždin. (M. Bašak)

vake godine nekoliko tisuća učenika završava osnovnu školu i pred njima je važna odluka – što nakon osnovne škole? Koju školu upisati, za koje zanimanje se školovati, čime se želim baviti, što želim raditi? Neki učenici odmah znaju što žele, no velika je većina i onih neodlučnih koji nisu sigurni kamo dalje. I za jedne i za druge odabir srednje škole je veliki zadatak, a odluku nije nimalo lako ni jednostavno donijeti. Pri donošenju takve odluke uvelike mogu pomoći informacije o samoj školi koju učenik planira upisati i obrazovnom programu. Vrlo važno je da se učenik pravodobno informira, a informacije može steći iz raznih izvora. To su roditelji, učitelji, stručni suradnici u školi (pedagog, psiholog i dr.). Danas gotovo svaka srednja škola organizira ‘Otvorene dane škole’ gdje se učenici zainteresirani za tu školu mogu pobliže upoznati

s obrazovnim programima te škole, razgledati školu, porazgovarati s profesorima i dobiti informacije iz prve ruke od učenika koju tu školu pohađaju (koliko je škola zahtjevna, kakvi su profesori, koje su slobodne aktivnosti, i ostale sitne, ali bitne informacije). Nadalje korisno se upoznati sa samim radnim mjestom koje možete obavljati nakon završene te škole. Npr. ako netko želi biti automehaničar vrlo je korisno posjetiti automehaničarsku radionicu da vidi čime se sve automehaničar bavi, kakvo je to radno mjesto, kakvi su uvjeti radnog mjesta, da porazgovara s majstorom o samom poslu i kakvim se problemima sve suočava. Još jedan koristan izvor informacija je i Hrvatski zavod za zapošljavanje gdje učenik može dobiti informacije o samom zanimanju, mogućnostima zapošljavanja u zanimanju, te stručnu pomoć savjetnika za profesionalno usmjeravanje.

Upoznati samog sebe

Jedan od faktora koji utječu na upis u srednju školu su svakako i ocjene. Za svaki obrazovni program u sre-

dnjoj školi postoji skupina predmeta koji se boduju za upis u taj program, a gleda se i opći uspjeh. Predmeti koji se boduju za upis ovise od škole do škole i od obrazovnog programa. Tako npr. za upis u opću gimnaziju boduju se hrvatski jezik, matematika, strani jezik, povijest, zemljopis; u nekim gimnazijama se umjesto zemljopisa gledaju ocjene iz biologije. Informacije o predmetima koji se boduju za upis u određenu srednju školu možete dobiti u srednjoj školi ili pak vidjeti iz prošlogodišnjeg natječaja (možete ga potražiti u knjižnicama, ili u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje), a svake godine krajem svibnja ili početkom lipnja izlazi natječaj koji vrijedi za tu školsku godinu gdje su navedene te informacije. U umjetničkim školama osim bodova koji se dobivaju na temelju ocjena, provjeravaju se i sposobnosti (likovne, plesne, glazbene i sl.), što isto utječe na upis. U svakom slučaju, dobro je unaprijed se informirati koji su predmeti važni za upis kako bi mogli poboljšati svoje ocjene iz tih predmeta i na taj način imali veću šansu za upis u željenu srednju školu.

Ono što je možda najvažnije pri odabiru i upisu u srednju školu je zapravo upoznati samog sebe. Netko više voli rad u prirodi, netko voli izrađivati stvari, neki su povučeniji i više voli raditi sami, dok drugi više vole biti i raditi s ljudima. Netko voli dinamične i brze poslove, nekog privlače poslovi gdje treba biti temeljit i detaljan. Svi smo različiti, i stoga je vrlo važno znati kakve su nam sklonosti, što nas zanima, kakve su naše osobine, koja znanja i vještine imamo te kakvo je naše zdravstveno stanje jer možda postoje neke zapreke za obavljanje određenih poslova (npr. osoba koja je alergična na brašno sigurno neće moći raditi kao pekar jer bi to škodilo njenom zdravlju). Na kraju, važne su i vaše želje. Što želite? Ići u školu koja vas ne zanima je propao posao, jer upravo je interes ono što će vam dati motivaciju da školu i završite. Stoga, razgovarajte sa svojim roditeljima, učiteljima, stručnim suradnicima, posjetite škole koje želite upisati, prikupite informacije iz svih mogućih izvora kako bi lakše donijeli odluku... i želimo vam puno uspjeha u nastavku školovanja!


zagorskilist

kultura 19 županija

broj 240 / 23.05.2008.

kultura

U Galeriji Lipa prva samostalna izložba slika Lidije Ivanek

ZABOK

Izložba sekcije „Josip Kaltnecker“

P

Lidija zna što je bitno Darko Ciglenečki

GORNJA STUBICA

U

Galeriji Lipa u Gornjoj Stubici otvorena je prva samostalna izložba slika Lidije Ivanek “Esencija” ili “bit/srž”, sa 16 slika, akrila na platnu. Izložba je prodajna, a cijene slika su od 700 do 1500 kuna, većinom su formata 40 x 50 cm, a nazivi slika su: Ljubav, Neodlučan, Pastuh, Nje-

žnost, Čudno, Vjetar, Kiša, Iz vatre, Bijela Ljepota, Sloboda, Poniznost, Snaga, Fight back, Trojstvo i Prijatelji. Lidijina prijateljica Petra Sabljić vodila je program otvorenja ispred galerije, pod Gupčevom lipom. Goran Sabljić je uz gitaru otpjevao pjesmu “Znam da si uz mene ti”, a pjesnik Gabud pročitao je svoju pjesmu “Božje blago”. Lidija je rođena 1968. u Zagrebu gdje se školovala i za-

vršila Veterinarski fakultet. 2006. se udala za Sinišu i došla živjeti u Zagorje, Lug Zabočki. Prije godinu dana počela se baviti slikarstvom i umjetničkom fotografijom. Slike su joj izlagane na Jurjevskoj izložbi u Galeriji Lipa i povodom Dana grada Zaboka u Gradskoj galeriji. Izložba se zove “Esencija” zato što svojim ekspresionističkim načinom slikanja kroz oblik konja izražava svoje najdu-

DONJA STUBICA

Cugom iz Zagreba na Svečanost perunike

U

z obilježavanje Dana grada Donje Stubice u nedjelju, 25. svibnja, u organizaciji donjostubičke Turističke zajednice i u suradnji s obitelji Majsec te Kajkavianom bit će održana «Svečanost perunike»», u Hrvatskom vrtu peruni-

ka, te otvorenje Parka Jure Stubičanca u centru Donjoj Stubici. Program počinje u 10,30 sati u «Sunčanoj dolini» obitelji Majsec u kojoj je smješten Hrvatski vrt perunika, dobrodošlicom uz koktel «Hrvatska perunika» i pjesmama Jure Stubičanca

koje će izvesti Stjepan Srpak uz pratnju Vanje Lisaka. U 11,20 bit će održana velika modna revija haljina na temu cvijeta perunike modne kreatorice Alemke Mikulan. U 11,30 slijedi nastup vitezova zlatnog kaleža, a u 11,40 sati otvorenje Botaničko-pou-

KLANJEC

Izložba postera G

rad Klanjec, kao jedna od kolijevki hrvatske kulture, u nedjelju je na Međunarodni dan muzeja bio domaćinom završne svečanosti «13. muzejske edukativne akcije - Original». U organizaciji Hrvatskog muzejskog društva - sekcije za muzejsku pedagogiju i kulturnu akciju i kulturnog centra Klanjec, u staroj gradskoj jezgri upriličen je bogat i zanimljiv program, a kruna svega bilo je otvorenje 2. putujuće izložbe postera «Originalni dionici», u kojem se predstavlja svojim radovima čak 55 hrvatskih muzeja. U izložbenom prostoru, u Brozovoj zgradi, o izlošcima je govorio Božidar Pejković, (Galerija Antuna Augustin-

čića Klanjec), urednik prigodnog kataloga izloženih postera, ističući kako će nakon 1. izložbe u Zagrebu, Slavonskom Brodu, Županji, Labinu i Splitu, 2. izložba iz Klanjec - grada domaćina, putovati u Slavonski Brod, Koprivnicu, Pazin, Split i iduće godine u siječnju i veljači završava u Zagrebu. Izložba predstavlja sve programe jedne tematske akcije, za koju su kao najpogodnija forma predstavljanja izabran posteri. O opsežnosti i značaju ove izložbe govorila je i Anica Ribičić Župančić, kustos i savjetnik u Muzeju Mimara ističući da rijetko tko u svijetu na jednom mjestu i istom cilju može okupiti čak 55 muzeja. Glazbeni gost na otvaranju

ove izložbe bio je poznati zagorski saksofonist Ivan Papišta. Izložbi je tijekom nedjeljnog popodneva prethodilo niz kulturno-zabavnih događaja, od predstavljanja projekta «Ne pozabimo zagorske reči» učenika 4. razreda OŠ Lijepa naša Tuhelj, koncerta na orguljama Višeslava Jaklina, kazališne predstave «Muzikaši i lakrdijaši» glumačke družine KUD-a «Naša lipa» Tuhelj, nastup ženske vokalne skupine «Sotelia» iz Huma na Sutli i Dvorskih plesova Klanjec, folkloraša i tamburaša KUD-a Velika Horvatska te koncerta blues sastava «Small House Drown» i Kreše Oremuša na usnoj harmonici. (I. Šućur)

blje misli i promišljanje o srži postojanja. Ako i ne uspijete posjetiti izložbu koja će ostati otvorena do 7. lipnja, svakako pogledajte njene izvrsne web stranice www.silaart.com i http://silaart.blogspot.com! A sad očekujemo i izložbu fotografija jer je u natječaju časopisa “Olympus magazine Europa” osvojila prvu nagradu za fotografiju “Dosadno čekanje” - s jedne male željezničke čekaonice u Zagorju.

čne staze. Točno u podne na Trgu Matije Gupca bit će otvoren Park Jure Stubičanca. Zbog velikog interesa kojeg Hrvatski vrt perunika pobuđuje od svog osnivanja, diljem Hrvatske, ove je godine po prvi puta organiziran i dolazak cuga «Hrvatska perunika» iz Zagreba u Donju Stubicu. Vlak kreće iz Zagreba u 8,35, a iz Donje Stubice se vraća u 16,28 sati. (ss)

rošloga je petka u likovnoj galeriji grada Zaboka otvorena izložba likovne sekcije „Josip Kaltnecker“. Sekcija koja je kao dio KUD-a Zabok počela raditi 1985. godine okuplja više od 40 članova, umjetnika raznih stilskih opredjeljenja i različitog stupnja likovnog obrazovanja. Kontinuiranim likovnim radom likovna sekcija prati kulturna događanja u Hrvatskom zagorju, mnogim mjestima Hrvatske i susjedne Republike Slovenije, a njeni članovi surađuju s mnogim likovnim stvaraocima, udrugama i kulturnim ustanovama. Od 2004. sekcija djeluje pod imenom njezina člana i osnivača, dugogodišnjeg predsjednika i stručnog voditelja, pokojnog prof. Josipa Kaltneckera. Na ovogodišnjoj likovnoj izložbi publici se predstavilo sedamnaest članova s trideset slikarskih radova i četiri skulpture od drva. Izložba je otvorena za posjetitelje do 15. lipnja. (N.Miškulin)

ZABOK

Don Quijote

P

rošle je srijede u sklopu svibanjskih svečanosti u organizaciji udruge Mraz, u Gimnaziji Antuna Gustava Matoša održana predstava ‘Don Quijote, bistri vitez od Manche’. Predstavu je prema motivima iz istoimenog romana Miguela do Cervantesa u režiji Ane Merlin izvela glumačka skupina Merlin iz Zagreba. Izvrstan glumački dvojac, Ivan Horvat kao Don Quijote, vitez lutalica pomućena uma i Petar Leventić kao njegov vjerni pratitelj Sancho Pansa u gotovo sat i pol dugom nastupu, poveli su gledatelje kroz niz pustolovina „najhrabrijeg“ viteza Andaluzije. Na njihovom ih je putu pratilo i mršavo kljuse kojem je Don Quijote nadjenuo zvučno ime Rocinante, a salve smijeha izazvala je pojava Dulcineje od Tobosa, Don Quijotove ljubavi koju je također utjelovio izvrsni Ivan Horvat. Cervatesov Don Quijote, po mnogima najbolje svjetsko satirično djelo, ne ismijava samo vitezove nego i besmisleni i uzaludni idealizam kakav je bio karakterističan u srednjem vijeku, a posvuda ga ima još i danas. - Ostavljam Vama, razabrati mudrost mog prijatelja ili ludilo ovog viteza pred vama. Ja se iznova vraćam u iskrenu i nepromijenjenu historiju kao slavni Don Quijote - jedne su od završnih riječi predstave koje pred gledatelja postavljaju pitanje: ‘Je li ispravnije gledati svijet onakvim kakav nam je dan ili onakvog kakav bi mogao biti?’ (Neven Miškulin)


20

panorama

broj 240 / 23.05.2008.

panorama

zagorskilist

Što su po zanimanju i od čega žive zagorski političari?

KRUH NAŠ SVAGDAŠNJI (3) Pripremili: Sebastijan Fuštin i Ivo Šućur

1

Danica Hursa, (glavna tajnica ŽO HNS-a KZŽ i zamjenica gradonačelnika Oroslavja); kemijski tehničar

Danica Hursa rođena je u Zaboku, gdje je završila osnovnu školu. Srednju tehničku, kemijskog smjera završava u Bedekovčini. Na Biotehnološkom fakultetu stigla je do apsolventa, ali ga nije završila. Svoj radni vijek započela je u Doni, odnosno Stubičanki 1979. radeći u proizvodnji kao tehnolog. Kasnije prelazi u komercijalu i nabavu. Ukupno je 27 godina radila u gospodarstvu, od čega pet u grafičkoj industriji u tvrtki HON.IN.G. Danas je profesionalac u politici kao županijska tajnica HNS-a. - Za mene je prijelaz u politiku bio izazov. Naravno da je to različit posao, ali ovisi o čovjeku. Kao što su u gospodarstvu bili egzaktni zadaci, tako je i u politici. Sve je mjerljivo, sve se da ocijeniti i rangirati. Svaki čovjek mora znati gdje mu je mjesto i koliko vrijedi. Politikom se nisam počela baviti prije dvije godine, već to radim cijeli život. Za mene je politika posao u kojem želim utjecati na kvalitetu življenja, ponajprije sebe i svoje obitelji, pa onda i šire. Radeći u gospodarstvu cijeli niz godina bavila sam se uvjetima rada. Pa i to je politika! Čovjek ne bi trebao biti nezainteresiran za ono što se zbiva oko njega, pogotovo na ono što direktno utječe na kvalitetu njegovog života. Oduvijek me zanimalo u kakvom kvartu živim, ima li rasvjete, asfaltiranog nogostupa, kvalitetan vrtić, škola. Svoj stav sam uvijek glasno izrekla i to se prepoznalo. Negdje 2000. sam odabrala opciju i postala članica HNS-a. Bila sam poklonik Savkinih ideja i zamisli i našla se u programu stranke – rekla nam je tajnica županijskog HNS-a. Osim stranačkih poslova i gradske politike, aktivno djeluje kroz udrugu Hrvatska žena. Ipak ističe da je prije svega supruga i majka uz zadovoljstvo da ima veliku podršku supruga, sina i svekrve. Ponosna je i na odlične odnose u široj obitelji jer obitelji njenog brata, sestre i njena obitelj su povezane i često zajednički rade i druže se. Članica je od 1994., a 1999. postala je predsjednica. Udruga broji dvadesetak aktivnih gospođa koje se bave svime što zanima žene. U ratnim godinama pripremile su dolazak izbjeglica, rade na humanitarnom planu, kulturi, prosvjeti, organiziraju izlete, hodočašća i tjelovježbu. Baš tjelovježba joj posebno fali i veli kako se mora pod hitno vratiti tom ulaganju u zdravlje. Udruga posebno radi na očuvanju tradicijskih običaja. - Svjesne smo da polako odlazi jedna generacija koja je živjela drugačijim životom, nego što je to danas. Da se to ne bi izgubili potrudile smo se da neke događaje ponavljamo sa željom da se poslovi obnove i da ih djeca vide i zapamte, da se ne zaborave – veli Danica Hursa, napominjući da je rad u Udruzi zapravo skupljanje pozitivne energije. Članica je i Pastoralnog vijeća župe, ali priznaje da u zadnje vrijeme i nije toliko aktivna. Smatra kako je župna zajednica također mjesto gdje se može međusobno pomagati, a crkva je mjesto gdje dolazi u želji da postane bolja, sebi i drugima.

2

Žarko Broz, gradonačelnik Klanjca obrtnik i ugostitelj

Gradonačelnik Klanjca Žarko Broz u drugom mandatu volonterski obavlja ovu političku dužnost, a istodobno vodi i privatni obrt - tradicionalno obiteljsko poduzeće metalske struke Yale&Co d.o.o. u Klanjcu koje proizvodi ALU

vrata i prozore, PVC stolariju, inox ograde i ostale proizvode od inoxa, a između ostalog i posude za vino. Bave se i tvrdom bravarijom i raznim konstrukcijama. Obrt traje od 1835. godine i prenosi s koljena na koljeno, tako da je sada u posao uključio i svog sina. Zapošljava 10 ljudi. U prizemlju obiteljske kuće ima uhodan i bistro «Broz». Uz to je i predsjednik Auto-moto kluba «Sokol» Klanjec. Ima i poveći vinograd i klet, gdje također treba zasukati rukave. Sve to zahtijeva puno vremena i odricanja, pa pitamo gradonačelnika kako sve to uspijeva obaviti. - Balansiram. Za obavljanje dužnosti gradonačelnika potrebno mi je dnevno 4 do 5 sati vremena, ujutro ili poslije podne, odnosno navečer. Dopodne se bavim papirologijom, a popodne i navečer sam na sjednicama Poglavarstva ili Gradskog vijeća. Ponekad se odazivam na pozive udruga i prisustvujem drugim manifestacijama, primam stranke ili delegacije i obavljam druge poslove u nadležnosti gradonačelnika - kaže. Gradonačelnička mjesečna naknada je 5.000 kuna. Da li će ‘posegnuti’ i za trećim mandatom? - Svjestan sam da ima još dosta započetih poslova koje treba završiti, a neki su tek u povojima. To jeste izazov za svakog tko uđe u politiku, ali rijetki su koji uspijevaju vremenski sve riješiti. O kandidiranju za treći mandat nisam još donio konkretnu odluku. O tome će naravno prvo odlučivati moja stranka (HNS), a potom i moja obitelj.

3

1

2

Zvonko Škreblin, načelnik općine Desinić trgovac, upravitelj Poljoprivredne zadruge «Desinićanka».

Godine 1993. je PZ Desinić otišla u stječaj i mirovala pet-šest godina. - Nakon toga s petnaestak zadrugara krenuli smo u oživljavanje zadruge koja raspolaže s dosta nekretnina. Oformili smo PZ «Desinićanku» i pokrenuli njenu aktivnost. Tada sam bio v.d. direktor - kazao je Zvonsko Škreblin. Nešto kasnije Mato Regvar je postavljen za upravitelja, a Škreblin je obavljao druge poslove unutar zadruge. Glavni cilj bio je povezivanje s varaždinskom «Kokom» i pokretanje tova pilića, što je u ono vrijeme bilo jako profitabilno. Nailazili su na nerazumijevanje lokalnih vlasti pa se kasnilo s izdavanjem građevinskih i inih dozvola koje je trebalo pribaviti, a nije se mogao dobiti ni pristupni put ka farmi. - Unatoč tome, a uz pomoć županijskog kredita, započeli smo gradnju farme. Kasnije je ponestalo i novca, pa smo nakon 3 godine odustali. Došla je i ptičja gripa i uvjeti na tržištu su se promijenili. Tada sam preuzeo zadrugu kao upravitelj. Pokrenuli smo uzgoj gljiva bukovača. Međutim, nedostajalo je sredstava da bismo ispunili sve tehnološke zahtjeve za tu vrstu proizvodnje. Osim toga čitavo vrijeme smo otplaćivali kredit, novi nismo mogli dobiti. Nastojimo ipak osposobiti hale za proizvodnju bukovača. Koliko ćemo u tome uspjeti vidjet će se u sljedećih godinu dana. To je dobar i kvalitetan posao, s kojim će se otvoriti dodatna radna mjesta na kojima se može zaraditi za život – dodao je načelnik općine i upravitelj PZ «Desinićanke». U politiku je, kaže, ušao 1993. kao načelnik općine. Dva mandata odradio je profesionalno, a ovaj treći obavlja kao volonter, s mjesečnom naknadom od 4.500 kuna. Nastoji sačuvati nekretnine s kojima zadruga raspolaže i pokrenuti poslove otvaranjem novih

3


zagorskilist

panorama 21

broj 240 / 23.05.2008.

Budući guverner banke? Zašto ne! Daniel Vnuk - uspješan mladi ekonomist dobitnik prestižne Cotrugli MBA stipendije Razgovarao i snimio: Darko Ciglenečki STUBIČKE TOPLICE

D

aniel Vnuk (25) iz Stubičkih Toplica dobio je polovičnu stipendiju za MBA program na Cotrugli Business School u suradnji s poslovnim tjednikom Lider i emisijom Novac Nove TV. Trenutno pohađa specijalistički poslijediplomski studij iz Financijskih institucija i tržišta na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. ZL: Čestitam na nagradi! Kada će biti realiziran taj nagradni studij? Vnuk: Predavanja kreću sljedeće godine, pošto je to dvogodišnji međunarodni MBA studij, polaznici dolaze iz više zemalja jugoistočne Europe. Svaki modul predavanja bit će organiziran u drugoj zemlji, za sad su u igri Hrvatska, Bugarska, Slovenija, Srbija i Makedonija. Predavanja na Cotrugli MBA studiju će kao i do sada držati istaknuti predavači s Harvarda, Kellogg School of Management, INCAE, Oxford Leadership Academy, MIT-a i European School of Managementa.

stipendije obvezan sam za njih odraditi određeno vrijeme baveći se istraživačkim radom, consultingom i mentorskim radom. Trenutno tražim adekvatnije, bolje plaćeno radno mjesto u financijskom sektoru, jer moj trenutni poslodavac - Ministarstvo financija RH, a ni moja primanja ne mogu popratiti moje ambicije i ulaganja u vlastito obrazovanje koja su visoka. U proteklih godinu dana povrh dobivene stipendije uložio sam preko 15.000 eura svog vlastitog novca u obrazovanje i stručno usavršavanje. Razlog zašto sam odlučio studirati ekonomiju - financije, te nastaviti proces svog cjeloživotnog obrazovanja leži u interesu produbljivanja mojih znanja iz područja financija, posebice investicijskog bankarstva i tržišta kapitala. To je ono što me zani-

ZL: Koliko je bilo konkurenata, što ste sve morali napraviti, koliko vas je odabrano? Vnuk: U sam finalni krug natječaja za MBA stipendije ušlo je 30 ljudi. Izazov je bio velik, jer se u kratkom vremenskom roku od 12 sati trebalo dokazati u timu od 5 do 6 nepoznatih ljudi u izradi zajedničkog timskog zadatka - poslovnog plana ulaska Cotrugli Business Schoola u zadanu zemlju, koji bi kasnije prezentirali i branili pred žirijem i ostalim natjecateljima, te proći niz individualnih pismenih testova i individualni interview sa žirijem. Osobine koje su se tražile od natjecatelja bile su liderski potencijal, kreativnost i etičnost, pošto se obrazovni program Cotruglia među ostalim temelji i na društveno odgovornom ponašanju. Odabrano je šestero dobitnika, od kojih jedan dobitnik pune MBA stipendije i petero dobitnika polovičnih MBA stipendija.

Osobine koje su se tražile od natjecatelja bile su liderski potencijal, kreativnost i etičnost, pošto se obrazovni program Cotruglia među ostalim temelji i na društveno odgovornom ponašanju.

ZL: To će se nadovezati na tvoj prvi poslijediplomski studij? Vnuk: Svakako, pogotovo širokim rasponom dobivenih vrijednih znanja i razvijenih vještina iz područja managementa. Smatram da je kombinacija znanja i vještina iz područja financija i managementa dobar temelj za gradnju uspješne karijere unutar privatnog sektora. Po završetku specijalističkog poslijediplomskog studija iz Financijskih institucija i tržišta, na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu gdje planiram magistrirati do Božića, trebao bih steći naziv sveučilišni magistar specijalist iz područja financijskih institucija i tržišta, dok bih po završetku Cotrugli Business Schoola trebao steći naziv MBA, odnosno master of business administration. ZL: Znači li to da ideš prema doktoratu i znanstvenoj karijeri, predavanjima...? Ustvari, kako si uopće odabrao baš ekonomiju za studiranje? Vnuk: Nikad se ne zna, imam 25 godina i život je tek preda mnom, vidjet ćemo. Moj interes za rad u znanstvenoj struci i pohađanje poslijediplomskog doktorskog studija iz ekonomije postoji. Po završetku Cotrugli Business Schoola kao dobitnik

ma i prema čemu težim u svojoj karijeri ubuduće. ZL: Zašto si se baš odlučio za MBA program na Cotrugli Business School? Vnuk: Odluka je bila jednostavna, Cotrugli je najbrže rastuća poslovna škola u regiji i jedna od rijetkih koja okuplja ugledne predavače s međunarodno priznatih sveučilišta i middle i top managere velikih kompanija u regiji na jednome mjestu. Omjer dobivenog znanja i stečenih poslovnih kontakata u regiji definitivno predstavlja veliku dodanu vrijednost za mene. ZL: Kako je ustvari krenulo s tim natječajem, kako si doznao i prijavio se? Vnuk: Prije svega moram priznati da sam unazad tri godine kroz medije pratio stipendijske natječaje za MBA program pri Cotrugli Business School. Tako sam i ove godine u ožujku u poslovnom tjedniku Lider pročitao članak o Cotrugli Business School i stipendijskom natječaju za 6 Executive MBA i 6 MBA stipendija koji organiziraju i odlučio se prijaviti.

ZL: Emisija “Novac” i tjednik “Lider” bili su korektni? Vnuk: Poslovni tjednik “Lider” i emisija “Novac” Nove TV u više su navrata medijski popratili sva zbivanja koja su prethodila samom natječaju, kao i kasnija događanja, i na tome sam im posebno zahvalan. Da nije bilo njih ne bih ni znao za raspisani ovogodišnji natječaj za MBA stipendije pri Cotrugli Business School, ne bih se prijavio i osvojio stipendiju.

ZL: Čime se još sve baviš, ima li vremena za išta drugo osim studija? Vnuk: Povrh posla i poslijediplomskog studija koji vremenski zauzima polovicu mog slobodnog vremena na mjesec, ostatak mog slobodnog vremena posvećen je izlascima, aktivnostima vezanim uz Hrvatsku Demokratsku Zajednicu čiji sam član, radovima u obiteljskom vinogradu kojeg obrađujem u blizini Pregrade, te odmorima na otoku Krku gdje punim baterije za nove poduhvate. Na kraju, želio bih pozdraviti sve osobe koje su mi svojim prijateljstvom i savjetom bile vjerna podrška u donošenju životnih odluka, kao i sve osobe koje su sudjelovale, odnosno sudjeluju u procesu mog cjeloživotnog obrazovanja. Poseban pozdrav uputio bih svojim profesorima s Ekonomskoga fakulteta u Zagrebu, kao i profesorima Srednje škole Oroslavje - hvala vam što ste svojim obrazovnim radom sudjelovali u izgradnji mog osobnog uspjeha.


22

rtv prilog

broj 240 / 23.05.2008.

RTV PRILOG TJ E D N A V I Z I TA

FINALE FARME

Za tjedan dana slijedi nam veliko finale “Farme”. Ovaj tjedan, predzadnji gazda Rafo (neočekivano odabran od Stefany) je zbilja iznenadio svojim odabirom Alena i Nene za sluge! Neno se naljutio što je Rafo prihvatio Alenovu ponudu da uzme i njega za slugu jer je mislio da bi Dvina trebala biti druga, iako to nije rekao tako izravno. Pitanje je i koga će Rafo odabrati za duelista? Možda Alena, koji mu je ipak velika konkurencija za pobjedu. Ako bude Neno (koji je odbio išta raditi), što je logičnije, jer “on je zadnji ušao” - ne znači da se publika neće vratiti omiljenom farmeru s početka - Alenu i njega izglasati za dvoboj. Teško da će Jelena i Ivana biti nova meta glasača, možda prije spletkarošica Dvina? Polako se bliži se zadnji tjedan na farmi kad bi se svi koji su tamo boravili od početka trebali vratiti. Pitanje je što će se onda događati s finalistima, hoće li oni izbačenima možda biti sluge, možda će gledatelji moći glasati za pobjedu za bilo koga? Kako će finalisti reagirati na ranije ispale, i kako će oni zatomiti želju da im pričaju stvari iz vanjskog svijeta. I sve što su vidjeli u prijenosima “Farme” ili na Max TV-u? Hoće li i Slađa moći natrag? Kako će reagirati Lupino i Stipe? I što ćemo još doživjeti od “prijenosa” na Max TV-u, kojeg je sve manje, no događaju se i “greške” - u nedjelju oko 11 sati su uz sliku prirode emitirali ton sa sastanka gdje je Drele čitao

Piše: Darko Ciglenečki (TV MANiac) Stefyno pismo u kojem Rafo postaje gazda! Prošli je tjedan u studiju “Farme” sve, uključujući i Miu pomela Severina i stisla “gas”, a još se ne stišava medijska bura oko izlaska njenog novog albuma “Zdravo Marijo”. “Red carpet” je ponovo previše vremena posvetio nekim “stalnim mušterijama” - zar baš u svakoj emisiji moramo gledati novosti iz doma Simone i Ante Gotovca. Zar je tolika ekskluziva da je Ante izbacio van iz auta Simonu i dijete koje je povraćalo po skupim kožnim sjedalima? Pitanje je tko je tu gluplji - mi koji to gledamo, oni koji su radili prilog i jedva čekaju neku takvu sljedeću (ne)zgodu - ili sama Simona koja spremno izlazi pred kamere i objašnjava neobjašnjivo, dok se zajedljivi Hervatin, kao i voditelji u studiju svemu podsmjehuju! Možda je bilo

dovoljno što su sve prokomentirale riječke “Bijele udovice” kroz “okršaj” Šimone i Antiše Gotovca, a genijalno je parodirano i Terezino pjevanje, kao i “Fešn Gura”. Marija Andrijašević više nije u konkurenciji za “Hrvatski top model” i još su samo četiri djevojke ostale u konkurenciji za modni anganžman. Pet djevojaka imalo je par zanimljivih dana u Milanu, na nekoliko snimanja i castinga. U samoj emisiji napravljen je veliki previd jer prije završnog suočavanja sa žirijem, u reklami prije “izbacivanja” vidjeli smo koje 4 djevojke su ostale i za koje mogu glasati gledatelji. U predzadnjoj emisiji ovu subotu djevojke su na Braču, imaju zahtjevni foto session, na kraju otpada jedna i ostaju samo tri finalistice. Po dosad prikazanom, otpasti bi mogle Tea ili Valentina - koje su najnesigurnije od preostalih. Marina i Sabina vjerojatne su “top modelke”, a u finišu nijanse bi mogle presuditi. Zagorska grupa NOXIN nastupit će ovaj petak, 23. svibnja u 20. emisiji CD LIVE, na HTV2, od 16:25 (repriza u 01:05). U HTV studiju 9 izveli su pjesmu “Stakleni grad” (u kojoj inače gostuje Miro Odak no nastupili su bez njega). Svakako pogledajte! U subotu nas čeka i finale Eurosonga, vjerojatno bez naših “Kraljeva ulica”, no budući da je favorizirani irski puran Dustin otpao, možda i netko otpisan, poput naših, ima šanse barem za ulazak u finale.

PONEDJELJAK, 26. svibnja 2008. 06.45 07.00 09.05 10.00 10.09 10.10 10.15 11.10 11.55 12.00 12.13 12.15 12.35 13.25 14.30 14.39 14.45 15.35 16.10 17.40 18.22 18.30 19.30 20.01 20.15 21.20 21.55 22.25 22.30 22.35 23.20 23.30 23.40 00.30 01.15 02.05 02.50 03.05 03.35 05.05 05.50

TV kalendar Dobro jutro, Hrvatska Ponos Ratkajevih, TV serija Vijesti Vrijeme danas Vijesti iz kulture Život gledan iz tramvaja ili tramvaj zvan čežnje, dokumentarni film Oprah show (968) Burzovno izvješće Dnevnik Vrijeme TV kalendar Strast, telenovela (12) Dan za danom, mozaično zabavna emisija Vijesti + prijevod za gluhe Vrijeme sutra Treća dob, emisija za umirovljenike Ciklus mladih autora: Friži, dokumentarni film Hrvatska uživo, Vijesti Najslabija karika, kviz Promet danas Ponos Ratkajevih, TV serija Dnevnik Vinjete hrvatskih nogometnih reprezentativaca Latinica: Osveta, 1. dio Latinica: Osveta, 2. dio Tragovima pračovjeka Peti trag: Usud, dokumentarna serija Poslovne vijesti Burzovno izvješće Otvoreno Vijesti Vijesti iz kulture Na rubu znanosti Zvjezdane staze: Nova generacija 4., serija Život gledan iz tramvaja ili tramvaj zvan čežnje, dokumentarni film (51’) Oprah show (968) Skica za portret Tragovima pračovjeka Peti trag: Usud, dokumentarna serija Latinica: Osveta Strast, telenovela (12) Treća dob, emisija za umirovljenike

06.45 07.10 07.35 08.00 09.10 10.00 11.40 13.00 13.25 14.10 14.50 15.11 15.35 16.25 17.10 17.50 18.15 18.32 19.05 19.50 20.00 20.30 22.20 22.40 23.25 01.15

06.55 08.35 09.00 11.00 11.50 12.25 12.40 13.30 17.20 17.35 17.45 18.35 19.15 19.50 20.00 21.00 22.00 22.55 23.50 00.05 00.55 01.40 02.25 03.10

Lucky Luke, crtana serija Neustrašiva Kim, crt. serija Zaljubljene cure, serija Žutokljunac Veliki odmor Slon, kanadski film Na domaćem terenu Lucky Luke, crtana serija Veliki odmor TOP 40 Prijatelji 5., hum. serija Nitko nije savršen 3., serija Zvjezdane staze 4., serija McLeodove kćeri 5., serija Kazalište u kući, TV serija Županijske panorame Vijesti na Drugom Dokumentarni serijal Beverly Hills 3., serija Crtani film Srcem za znanje humanitarna akcija Srcem za znanje, humani tarna nogometna utakmica, Vlada : Vatreni ´98, prijenos Vijesti na Drugom Bitange i princeze 4. Dar, američki film (18) McLeodove kćeri 5., serija

Program za djecu Šaljivi kućni video Nova lova Ružna ljepotica, serija Zauvijek susjedi, serija Vijesti Farma + , reality show Serije Vijesti Farma uživo, reality show Naša mala klinika, serija Zauvijek susjedi, serija Dnevnik Nove TV 10 do 8, info. emisija Farma, reality show Ne zaboravi stihove, kviz Zakon brojeva, serija Heroji, serija Vijesti Nikita, serija Začarani, serija Zakon brojeva, serija Svemirski prag, serija Zvjezdane staze: Generacije, igrani film 05.00 Nikita, serija 05.45 Naša mala klinika, serija

06.40 Magnum, akcijska serija (R) 07.25 Za istim stolom, dramska serija (R) 08.15 Krava i pilić, crtana serija 08.40 SpužvaBob Skockani, crtana serija 09.05 Sam svoj majstor, humoristična serija 09.35 Korak po korak, humoristična serija (R) 10.00 Puna kuća, humoristična serija (R) 10.25 Malcolm u sredini, humoristična serija (R) 10.50 Dadilja, humoristična serija (R) 11.20 Rat u kući, humoristična serija (R) 11.50 Vijesti, informativna emisija 11.55 Večera za 5, lifestyle emisija (R) 12.25 Exkluziv, magazin 13.05 Ne daj se, Nina!, humorna drama (R) 13.35 Za istim stolom, dramska serija 14.25 Magnum, akcijska serija 15.20 Cobra 11, kriminalistička serija 16.10 Korak po korak, humoristična serija 16.40 Puna kuća, humoristična serija 17.05 Malcolm u sredini, humoristična serija 17.35 Dadilja, humoristična serija 18.00 Rat u kući, humoristična serija 18.30 Vijesti, informativna emisija 18.55 Exploziv, magazin 19.05 Večera za 5, lifestyle emisija 19.35 Ne daj se, Nina!, humorna drama 20.00 Čelični orao, igrani film, akcijski 22.05 Godzilla, igrani film, akcijski/znanstvenofantastični 00.30 Vijesti, informativna emisija 00.45 Zakon braće, kriminalistička serija (R) 01.35 Kunolovac, kviz

zagorskilist

PETAK, 23. svibnja 2008. 06.45 TV kalendar 07.00 Dobro jutro, Hrvatska 09.05 Ponos Ratkajevih, TV serija 10.00 Vijesti 10.09 Vrijeme danas 10.10 Vijesti iz kulture 10.15 Laos Wonderland, dokumentarni film 11.10 Oprah show (1004) 11.55 Burzovno izvješće 12.00 Dnevnik 12.13 Vrijeme 12.15 TV kalendar 12.35 Pasion, telenovela (12) 13.25 Dan za danom, mozaično zabavna emisija 14.30 Vijesti + prijevod za gluhe 14.39 Vrijeme sutra 14.45 Glas domovine 15.10 Znanstvena petica 15.40 Drugo mišljenje 16.10 Hrvatska uživo, Vijesti 17.22 Garaža 17.57 Iza ekrana 18.22 Promet danas 18.30 Ponos Ratkajevih, TV serija 19.30 Dnevnik 19.55 Večeras... 19.57 Sport 20.01 Vinjete hrvatskih nogometnih reprezentativaca 20.03 Vrijeme 20.15 Idemo na put s Goranom Milićem: Švicarska i Austrija 21.10 Dobre namjere, TV serija 22.00 Poslovni klub 22.30 Burzovno izvješće 22.35 Lica nacije 23.20 Poslovne vijesti 23.30 Vijesti 23.45 Vijesti iz kulture 23.55 Zvjezdane staze: Nova generacija 4., serija 00.45 Filmski maraton: Before Night Falls, američki film 02.55 Filmski maraton: A,B,C... Manhattan, američki film 04.25 Znanstvena petica 04.55 Fotografija u Hrvatskoj 05.05 Pasion, telenovela (12) 05.50 Poslovni klub 06.20 Iza ekrana 06.45 Idemo na put s Goranom Milićem: Švicarska i Austrija

06.45 Lucky Luke, crtana serija 07.10 Neustrašiva Kim, crt. serija 07.35 Zaljubljene cure, serija za djecu i mlade 08.00 Žutokljunac 09.10 Veliki odmor 10.00 Zubić vila, film za djecu 11.35 Vello de Ghislain Lambert, francusko-belgijski film 13.35 Veliki odmor 14.20 Tom i Jerry kao klinci, crtana serija 14.50 Prijatelji 5., hum. serija 15.11 Nitko nije savršen 4., humoristična serija 15.35 Zvjezdane staze 4., serija 16.25 CD LIVE 17.10 Kazalište u kući, TV serija 17.50 Županijske panorame 18.15 Vijesti na Drugom 18.32 Dokumentarni serijal 19.05 Beverly Hills 3., serija 19.50 Crtani film 20.05 Hidalgo, američki film (12) 22.20 Vijesti na Drugom 22.40 Dalziel i Pascoe 11., serija 00.25 Angeline oči, serija 01.05 CD LIVE

06.55 Jagodica Bobica, crtana serija 07.45 Fifi i cvjetno društvo, crtana serija 08.10 Yu-Gi-Oh GX, crtana serija 08.35 Šaljivi kućni video 09.00 Nova lova 11.00 Ružna ljepotica, serija 11.45 Zauvijek susjedi, serija 12.20 Vijesti 12.35 Farma, reality show 13.25 Istkano srcem, igrani film 15.20 Uvijek, igrani film 17.20 Vijesti 17.35 Farma uživo 17.45 Naša mala klinika, serija 18.35 Zauvijek susjedi, serija 19.15 Dnevnik Nove TV 19.50 10 do 8, info. emisija 20.00 Farma - tjedna emisija 22.00 Univerzalni vojnik, igrani film 23.40 Vijesti 23.55 Rulet smrti, igrani film 01.30 Boja pravde, igrani film 03.00 Bulevar sumraka, igrani film 04.50 Naša mala klinika, serija

07.05 Magnum, akcijska serija (R) 07.55 Za istim stolom, dramska serija (R) 08.45 Krava i pilić, crtana serija 09.10 SpužvaBob Skockani, crtana serija 09.35 Sam svoj majstor, humoristična serija 10.05 Korak po korak, humoristična serija (R) 10.30 Puna kuća, humoristična serija (R) 10.55 Malcolm u sredini, humoristična serija (R) 11.20 Dadilja, humoristična serija (R) 11.45 Rat u kući, humoristična serija (R) 12.15 Vijesti, informativna emisija 12.25 Večera za 5, lifestyle emisija (R) 12.55 Exploziv, magazin (R) 13.05 Ne daj se, Nina!, humorna drama (R) 13.35 Za istim stolom, dramska serija 14.25 Magnum, akcijska serija 15.20 Cobra 11, kriminalistička serija 16.10 Korak po korak, humoristična serija 16.40 Puna kuća, humoristična serija 17.05 Malcolm u sredini, humoristična serija 17.35 Dadilja, humoristična serija 18.00 Rat u kući, humoristična serija 18.30 Vijesti, informativna emisija 18.55 Exploziv, magazin 19.05 Večera za 5, lifestyle emisija 19.35 Ne daj se, Nina!, humorna drama 20.00 Alien vs. predator, igrani film, akcijski horor 21.35 Momačka zabava, igrani film, komedija 23.30 Vijesti, informativna emisija 23.40 Crna udovica, igrani film, triler 01.25 Kunolovac, kviz

UTORAK, 27. svibnja 2008. 06.45 TV kalendar 07.00 Dobro jutro, Hrvatska 09.05 Mali savjeti za poljoprivrednike 09.10 Ponos Ratkajevih, TV serija 10.00 Vijesti 10.09 Vrijeme danas 10.10 Vijesti iz kulture 10.15 Kina se budi: Novi bogatuni nova sirotinja, dokumentarna serija 11.10 Oprah show (1001) 11.55 Burzovno izvješće 12.00 Dnevnik 12.13 Vrijeme 12.15 TV kalendar 12.35 Strast, telenovela (12) 13.25 Dan za danom, mozaično zabavna emisija 14.30 Vijesti + prijevod za gluhe 14.39 Vrijeme sutra 14.45 Među nama 15.35 Cinkuši, emisija pučke i predajne kulture 16.10 Hrvatska uživo, Vijesti 17.40 Najslabija karika, kviz 18.22 Promet danas 18.30 Ponos Ratkajevih, TV serija 19.30 Dnevnik 19.55 Večeras... 19.57 Sport 20.01 Vinjete hrvatskih nogometnih reprezentativaca 20.03 Vrijeme 20.15 Globalno sijelo 20.50 Dobre namjere, TV serija 21.40 Pola ure kulture 22.10 Poslovne vijesti 22.15 Burzovno izvješće 22.25 Otvoreno 23.10 Vijesti 23.20 Vijesti iz kulture 23.30 Drugi format 00.20 Zvjezdane staze: Nova generacija 5., serija 01.05 Freejack, američki film (12) 02.50 Kina se budi: Novi bogatuni, nova sirotinja, dokumentarna serija 03.40 Oprah show (1001) 04.25 Skica za portret 04.35 Pola ure kulture 05.05 Strast, telenovela (12) 05.50 Među nama

06.45 Lucky Luke, crtana serija 07.10 Neustrašiva Kim, crt. serija 07.35 Zaljubljene cure, serija za djecu i mlade 08.00 Žutokljunac 09.10 Veliki odmor 10.00 Sjednica Hrvatskog sabora 13.35 Veliki odmor 14.25 TOP 40 15.10 Zvjezdane staze 5., serija 16.00 McLeodove kćeri 5., serija 16.50 Kazalište u kući, TV serija 17.30 Županijske panorame 18.45 Vijesti na Drugom 18.55 Košarka, PH, finale (1. ili 2. utakmica) 19.50 Crtani film 20.00 Večeras ... 20.05 Prijenos humanitarnog koncerta 22.35 Vijesti na Drugom 22.44 Vrijeme 22.45 Promet danas 22.55 Braća i sestre, serija 23.40 Zločinački umovi 2., serija (12) 00.20 McLeodove kćeri 5., serija

06.55 08.35 09.00 11.00 11.25 12.15 12.50 13.05 13.55 15.35 17.20 17.35 17.45 18.35 19.15 19.50 20.00 21.00 22.50 23.50 00.05 01.10 02.00 02.45 03.30

Program za djecu Šaljivi kućni video Nova lova Svi vole Raymonda, serija Ružna ljepotica, serija Zauvijek susjedi, serija Vijesti Farma, reality show Velika potjera, igrani film Serije Vijesti Farma uživo, reality show Naša mala klinika, serija Zauvijek susjedi, serija Dnevnik Nove TV 10 do 8, info. emisija Farma, reality show Valovi, igrani film Pod nož, serija Vijesti Nikita, serija Začarani, serija Heroji, serija Svemirski prag, serija Zvjezdane staze: Prvi kontakt, igrani film 05.15 Nikita, serija 06.00 Naša mala klinika, serija

07.05 Magnum, akcijska s erija (R) 07.55 Za istim stolom, dramska serija (R) 08.45 Krava i pilić, crtana serija 09.10 SpužvaBob Skockani, crtana serija 09.35 Sam svoj majstor, humoristična serija 10.05 Korak po korak, humoristična serija (R) 10.30 Puna kuća, humoristična serija (R) 10.55 Malcolm u sredini, humoristična serija (R) 11.20 Dadilja, humoristična serija (R) 11.45 Rat u kući, humoristična serija (R) 12.15 Vijesti, informativna emisija 12.20 Večera za 5, lifestyle emisija (R) 12.55 Exploziv, magazin (R) 13.05 Ne daj se, Nina!, humorna drama (R) 13.35 Za istim stolom, dramska serija 14.25 Magnum, akcijska serija 15.20 Cobra 11, kriminalistička serija 16.10 Korak po korak, humoristična serija 16.40 Puna kuća, humoristična serija 17.05 Malcolm u sredini, humoristična serija 17.35 Dadilja, humoristična serija 18.00 Rat u kući, humoristična serija 18.30 Vijesti, informativna emisija 18.55 Exploziv, magazin 19.05 Večera za 5, lifestyle emisija 19.35 Ne daj se, Nina!, humorna drama 20.00 Koledžicom po svijetu, zabavna emisija 21.10 Bibin svijet, humoristična serija 21.45 Policijska akademija 6: Grad pod opsadom, igrani film, komedija 23.25 Vijesti, informativna emisija 23.40 Kunolovac, kviz


zagorskilist

vodič 23

broj 240 / 23.05.2008.

Vodič kroz Zagorje č k i r d o o z V Zagorje događanja • izložbe • koncerti • manifestacije • restorani • toplice • seoski turizam • info

Duhovna obnova prigodom 350.-te obljetnice župe:

POSJETITE KLANJEC

Galerija Antuna Augustinčića

Reci samo riječ da ozdravi duša moja

Radno vrijeme: svakog dana od 9.00 do 15.00 sati Tel: (049) 550 343

KUMROVEC

PROGRAM: Program će se održavati svaku večer od 18 do 20 h

Muzej “Staro selo”

PETAK, 23. svibnja

Radno vrijeme: svakog dana od 8.00 do 19.00 sati Tel: (049) 225 830

DUHOVNO - GLAZBENE VEČERI uoči proslave jubileja župe Zabok Na svetoj misi koja će započeti u 19 sati svojim pjevanjem misno slavlje će uveličati jedna od najpopularnijh kantautorice duhovne glazbe Danijele Sisgoreo Morsan koja će i nakon misnog slavlja održati i koncert.

KRAPINA

Muzej evolucije i nalazište pračovjeka “Hušnjakovo”

SUBOTA, 24. svibnja Misno slavlje na kojem će svojim pjevanjem mladi predstaviti svoj bogati duhovni program. Na koncertu nakon misnoga slavlja nastupit će Lidija Jadek i Tea Tršinski.

Ljetno radno vrijeme: od 9.00 do 17.00 sati Tel: (049) 371 491

NEDJELJA, 25. svibnja 08.00 h 09.00 h 10.30 h 11.00 h

sveta misa mimohod kroz grad procesija od župnog ureda. svečana Sveta Misa na novom trgu kod crkve koju će predvodi uzoriti kardinal Josip Bozanić, nadbiskup zagrebački

GORNJA STUBICA

Muzej seljačkih buna

Dani Grada Zaboka - Program svibanj 2008. Datum

Vrijeme

24. svibnja

18.00

25. svibnja

09.00

Mjesto održavanja

Svečana sjednica Gradskog vijeća Grada Zaboka povodom Dana grada Zaboka

od19.05. do 25.05. 09.00 - 23.00 SVAKI DAN srijeda, petak i subota do 2.00

OŠ K. Š. Gjalskog

Mimohod Zabočkih mažoretkinja i Gradskog puhačkog orkestra

Od Trga K.Š. Gjalskog do crkve sv. Jelene

23.05. PETAK “LUNA BAND” Disco za djecu vrtića “Zipkica”

Organizator i naziv programa

Ispred crkve sv. Jelene Križarice

25. svibnja

10/30

Svečana proslava 350 godina Župe Zabok misu predvodi kardinal Josip Bozanić

28. svibnja

16.30

Proslava Dana DVJ „Zipkica“ i podizanje Zelene zastave

29. svibnja

19.00

Predstavljanje Statističkog godišnjaka i priloga za monografiju Grada Zaboka

Vatrogasni dom Zabok

30. svibnja

18.00

„Zabočka kuharica“ - promocija knjige i projekta učenika OŠ K.Š. Gjalskog

OŠ K. Š. Gjalskog

31. svibnja

31. svibnja

10.00

18.00

DVJ „Zipkica“

Cup Grada Zaboka u Ninjutsu Randori - kumiteu

Sportska dvorana OŠ

Koncert „Zabočkih mališana“

Z L ATA R

Rock koncert za Vedrana

Z

Radno vrijeme: od 9.00 do 19.00 sati Tel: (049) 587 880, 587 881

latarski rockeri, grupa NKP-H u suradnji s disco clubom Costa Verde i Matijom Novačkim, za danas (petak) pripremaju humanitarni rock koncert za pomoć u liječenju dječaka Vedrana Robine iz Petruševca. Osim NPK-H nastupit će zlatarski bendovi The Flash i Direkt, grupe iz Zaboka Urok, Tequila Sisters, Lost Cause i T kao krava te konjščinske Dženitalije. Koncert počinje od 20 sati, a ulaz je 15 kuna. (dčh)

OŠ K. Š. Gjalskog

Vedran s učiteljicom

24.05. SUBOTA SENKA I GRUPA “CLASSIC” Disco program za mlade i maturante 25.05. NEDJELJA “GRAFITI BAND” SVAKI DAN D.J. DENI & D.J. NICK Svaki dan bogata ponuda jela i pića po povoljnim cijenama

S V. K R I Ž Z AČ R E TJ E

Dvorac Začretje Radno vrijeme:

Dvorac se može posjetiti uz prethodnu najavu. gsm: 098 171 1118, e-mail: mfloegel@pharma.hr

DESINIĆ

Dvor Veliki Tabor Radno vrijeme: od 9.00 do 15.00 sati Tel: (049) 343 963

Društvo naša djeca, Zabok program, svibanj 2008 31.05. SUBOTA u 18 sati KONCERT ZABOČKIH MALIŠANA OŠ K. Š. Gjalskog

MARIJA BISTRICA

Svetište Majke Božje Bistričke MISE

•PONEDJELJAK - PETAK u 10.30 sati i 18.00 sati •SUBOTA u 11.00 I 18.00 sati •NEDJELJA u 7.30 sati, 9.00 sati, 11.00 sati i 18.00 sati


24

vodič

broj 240 / 23.05.2008.

zagorskilist

41. sajam i izložba zagorskih vina BEDEKOVČINA 2008. 23.- 25.05. 2008. Sportska dvorana Srednje škole Bedekovčina Program događanja 23.05.2008. - PETAK 15.00 - 17.30 Predavanja: • Poljoprivredna politika EU, vinogradarskovinarski sektor • Vinogradarski katastar-identifikacija zemljišnih čestica • SAPARD- IPARD (vinogradari i vinari) • Poticaji i kapitalna ulaganja • Informacija o projektu „ Zaštita i revitalizacija autohtonih sorata vinove loze Hrvatskog zagorja“ • Dodjela diploma vinarima za ocjenjena vina 17.00 - 17.30 • Okupljanje sudionika i gostiju kod Vatrogasnog doma Bedekovčina 17.30 – 18.00 • Svečani mimohod do izložbenog prostora 18.00 – 19.00 • Službeno otvorenje izložbe • Proglašenje najboljih vina izložbe • Proglašenje Vinske kraljice KZŽ za 2008. godinu 19.00-21.00 • Sljubljivanje vina i autohtonih zagorskih specijaliteta • Projekt: HGK ŽK Krapina Grupacija vinogradarstva i vinarstva i Obrtničke

komora KZŽ Ceh ugostitelja 19.00-24.00 • Degustacija vina na štandovima udruga • Ugostiteljska ponuda i zabavni program pod šatorom 24.05.2008. - SUBOTA 10.00 - 24.00 • Predstavljanje udruga vinogradara na štandovima • Izložba vinogradarsko-vinarske opreme • Degustacija vina i zagorskih specijaliteta na štandovima • Ugostiteljska ponuda i zabavni program pod šatorom 25.05.2008. - NEDJELJA 10.00-24.00 • Predstavljanje udruga vinogradara na štandovima • Izložba vinogradarsko-vinarske opreme • Degustacija vina i zagorskih specijaliteta na štandovima • Ugostiteljska ponuda i zabavni program pod šatorom

KULTURNA UDRUGA “GLUMAČKI FESTIVAL U KRAPINI” ŠETALIŠTE HRVATSKOG NARODNOG PREPORODA13, 49000 KRAPINA TEL./FAX.: 049/ 37 05 61 • www.gfuk.hr • e-mail: gfuk@gfuk.hr

Pozivamo sve članove na REDOVNU IZVJEŠTAJNU SKUPŠTINU KULTURNE UDRUGE „GLUMAČKI FESTIVAL U KRAPINI“ koja će se održati u srijedu, 28. svibnja 2008. godine u prostorijama Pučkoga otvorenog učilišta Krapina, Šetalište Hrvatskog narodnog preporoda 13, Krapina (Mala dvorana) s početkom u 19 sati. NAPOMENA: Mole se članovi Udruge da se odazovu pozivu na Skupštinu kako bi se ista mogla održati. Nakon Skupštine pozivamo Vas na domjenak uz glazbu i ugodno druženje. Predsjednik GFUK-a: Adam Končić

Gastro patrola

Tjedna TOP ponuda

Novi sadržaji na Viteškom turniru Senka Susović GORNJA STUBICA

U

organizaciji Muzeja seljačkih buna u subotu, 14. lipnja na prostoru dvorca Oršić održat će se osmi po redu «Viteški turnir». Tim je povodom, na konferenciji za novinare, održanoj u ponedjeljak, predstavljen program ovogodišnje manifestacije koja na poseban i zanimljiv način upoznaje široku publiku s običajima i načinom života Hrvatskog zagorja u razdoblju kasnog srednjeg vijeka.

Nadmetanje

- I ove će se godine okolica dvorca Oršić pretvoriti u posjed Ivana Petričevića, domaćina viteškog turnira, a posjetitelji će imati priliku doživjeti i iskusiti prošlost, život na posjedu neposredno prije bitke protiv Osmanlija kod Konjščine

1545. godine. Za tu značajnu bitku pripremat će se vitezovi predstavljajući autentične povijesne ličnosti toga vremena, uz prikaz vještina i borbe koje se odvijaju na konjima - rekla je Goranka Horjan, ravnateljica Muzeja Hrvatskog zagorja u čijem se sastavu nalazi i Muzej seljačkih buna. Dodala je da je upravo ovaj muzej prvi krenuo s organizacijom Viteškog turnira te kako je gornjostubički Viteški turnir jedini pravi u Hrvatskoj u kojem posjetitelji mogu vidjeti duele vitezova na konjima. Naglasak ovogodišnjeg događanja bit će posebno na demonstraciji različitih tradicijskih obrta, a jedna od novina je i nadmetanje jakih ljudi – snagatora iz Mađarske, Austrije, Slovenije i Srbije koji će se okušati u podizanju teškog kamenja na postolje, hodanje s teretom kao i vuči kola natovare-

nih ljudima.

Radionice i igraonice

Turnir će i ove godine pratiti muzejske radionice i igraonice u kojima mogu aktivno sudjelovati djeca i odrasli, lutkarske predstave Vila Meluzina i Veronika Desinička, te kazališne predstave za djecu «Sve o princezama» i za odrasle «Novela od Stanca», tradicijski sajam, a posebnu će atrakciju i ove godine predstavljati inscenirani napad vatrenim kuglama i strijelama na neprijateljsku utvrdu u kojem će sudjelovati nekoliko viteških družina. Program će se i ove godine održavati ne više lokacija, kod Spomenika seljačkoj buni i Matiji Gupcu, na terasi dvorca Oršić, u samom dvorcu, u njegovom perivoju, te na viteškom borilištu podno spomenika i to u vremenu od 13 pa do 23 sata. Cijena ulaznica za odrasle je 50 kuna, a za djecu 20 kuna.

IZLETIŠTE Vaše idealno mjesto za opuštanje u podsljemenskom zelenilu, svakodnevno bogati izbor hrane. Vikendom svježa janjetina i teletina ispod peke. Prirodni ambijent i dječje igralište opuštajuće je mjesto za obiteljska okupljanja, dječje rođendane i ostale svečanosti. Stubički Strmec 273 tel. 049/ 282 537

SEOSKI TURIZAM Seoski turizam “Lojzekova hiža” smjestio se u tihoj i idiličnoj udolini pitomog zagorskog krajolika nadomak Marije Bistrice u selu Gusakovec. Mnogima poznat i rado posječivan lokalitet uz dobro poznatu kuhinju koja se temelji na autentičnim zagorskim kulinarskim specijalitetima gazdarice Pavice Grden. “Lojzekova hiža”, Gusakovec 116, 49245 Gornja Stubica 049 469 - 325, 098 250 - 592, www.lojzekovahiza.com

TURIZAM I UGOSTITELJSTVO

BISTRO

Risvica 1, Kumrovec, tel/fax: 049 550 747 web: www.zelenjak.com “Zelenjak” je izletište i mali obiteljski hotel, ugodan objekt primjeren za poslovne susrete, obiteljske ručkove i razne svečanosti među kojima svakako i svadbene svečanosti do 200 osoba s gastro ponudom na temelju sačuvane tradicije zagorske kuhinje.

Novouređeni prostor sa novom ponudom zaboravljenih zagorskih jela na staroj adresi u Stubičkoj Slatini, Stubička Slatina 12. Organizacija domjenaka i dostava jela u vaš dom, ured ili sl. Tel 049/ 274-276; Fax 049/ 274-004 web: www.slatinskigaj.com

RESTORAN I IZLETIŠTE

RESTORAN

Grančarska 45b, Zlatar Bistrica Tel: 049 461 949, Mob: 098 312 490 Stari naziv, stara adresa, ali zato nova ponuda, uz tradicionalna zagorska jela uživajte u jelima iz krušne peći, roštilja ili velikom izboru pizza. U lijepom kutku pitomog Zagorja moguće su i organizacije prigodnih svečanosti do 100 ljudi. Za predah uz vrhunske delicije - Restoran “PURGA”

I.K. Sakcinskog 29, Sv. Križ Začretje, Tel: (049) 587 579 Uz odlične specijalitete domaće kuhinje, ljubazno osoblje i ugodan ambijent restoran “Dunav” nudi domaće vino, butelje Zadruge i drugih proizvođača Udruge vinara Sv. Križ Začretje. Novo: Organiziranje svadbi i ostalih svečanih događaja u novouređenoj dvorani sa 250 sjedećih mjesta.


zagorskilist

vodič 25

broj 240 / 23.05.2008.

Forum mladih SDP-a Hrvatske

Županijska organizacija Krapinsko-zagorska

Dan Mladosti

Rimokatolički kalendar

•SVIBANJ• (MAJ, FILIPOVŠČAK, ROŽNJAK, SVIBEN) PETAK, 23.5. Deziderije; Željko

IZLOŽBE ZABOK Gradska galerija: izložba slika LISKUD-a Zabok

NEDJELJA, 25.5. 8. NED. U GODINI; Beda Časni; Grgur VII. papa

KRAPINA • Galerija grada: izložba slika iz ciklusa “Stablo - Ljestve i znak K33” Zdenke Pozaić • Mala dvorana POU: izložba cvjetnih kompozicija “Pjesme ljubavi i smrti” Vesne Gruica

08.00 – 10.00 Okupljanje kod štanda Foruma mladih SDP-a na ulazu u Staro selo, na kojem će se dijeliti prigodni suveniri i materijali o Kumrovcu i ličnosti Josipa Broza Tita, a za posjetitelje bit će osigurano i piće.

PONEDJELJAK, 26.5. Filip Neri; Zdenko

DONJA STUBICA Galerija “Stub-Klub”: izložba slika Željke Hodinj

10.00-13.00 „Stazama Titova djetinstava“ (Šetnja označenim puteljcima i stazama kumrovečkog kraja). Duljina staza je 5700 m, a sve staze su asfaltirane i bit će označene. Na tri kontrolne točke osigurana je voda za piće i mjesto za predah. Svaki sudionik dobiva priznanje za izvršeni pohod.

ČETVRTAK, 29.5. Maksim; Ervin; Većeslav

(Kumrovec, subota, 24.05.) PROGRAM:

11.00 Početak Svečanog programa na pozornici u Starom selu (prigodni govori uz bogati kulturno-umjetnički program). 18.00 Koncert Dražena Turine Šajete na pozornici u Starom selu (organizator Društvo „Josip Broz Tito“). 20.00-01.00 Rock koncert skupina „Muhomlat“(Bedekovčina) i „Steel Wheels“ (Zlatar) na terasi restorana „Stara Vura“.

KUMROVEC

Dan mladosti u etno muzeju “Staro selo”

O

vogodišnja manifestacija vezana za Titov rođendan «Dana mladosti – radosti», pod geslom «U mladosti je radost - u radosti je mladost», koja će se održati 24. svibnja od 11. sati u etno muzeju «Staro selo» u Kumrovcu u izuzetno lijepoj i jedinstvenoj baštini Hrvatskog zagroja, ispred rodne kuće Josipa Broza Tita. Organizatori su Savez Društva «Josip Broz Tito», Savez antifašističkih boraca i antifašista Hrvatske i Forum mladih SDP KZŽ i Kumrovca. Povodom dana Mladosti - radosti» govorit će drug Tomislav Badovinac, predsjednik hrvatskog SD «Josip Broz Tito», povodom 65-godišnjice AVNOJ-a Vesna Čulinović – Konstatinović, predsjednica SAB-a i antifašista Hrvatske, a o povijesnom Titovom «Njet» Staljinu prije 60 godina Tomislav Badovinac. U popratnom kulturno-zabavnom programu s pjesmama o Titu i partizanima predstavit će se Mješoviti pjevački zbor «Podravina» iz Ludbrega, muzički sastav «Nonet Osti Jarej» pjevat će slovenske partizanske pjesme te Društvo «Tito» iz Banjaluke i Bihaća. Od izložbi u muzeju «Staro selo» posjetitelji mogu vidjeti «Partizansku mapu Božidara Jakca» te rekonstrukciju i uređenje muzeja «Staro selo». (Ivo Šućur)

ZABOK

Zatvaranje ceste

P

ovodom proslave 350. obljetnice Župe Zabok u nedjelju će se kroz grad kretati svečani mimohod te će svečana misa biti održana na otvorenom. Zbog toga će u nedjelju 25. svibnja privremeno biti zatvoren dio županijske ceste Ž 2195 (Zabok (D24) – Pavlovec – Gubaševo – Veliko Trgovišće – Luka – Pojatno), odnosno ulice Matije Gupca na dijelu od zgrade Blok kolodvora do zgrade Općinskog suda u Zaboku u vremenu od 8 do 14 sati. Obilazni pravac za vrijeme privremenog zatvaranja prometnice je državna cesta D 24 (Prilaz dr. Franje Tuđmana), popularno zvana “industrijska cesta”. (zl)

SUBOTA, 24.5. Marija Pomoćnica; Vinko; Suzana

UTORAK, 27.5. Augustin Canterburyski SRIJEDA, 28.5. German; Vilim; Velimir

GORNJA STUBICA Galerija Lipa: izložba slika Lidije Ivanek STUBIČKE TOPLICE Galerija Pihači: izložba radova s 10. likovne kolonije iz 2007.

Dogodit će se... PETAK, 23.5.

PONEDJELJAK, 26.5.

GORNJA STUBICA OŠ Matije Gupca, mala dvorana, 20 sati: predavanje Zdravka Tomca “Od ateizma do istine i Boga”

DONJA STUBICA Crkva Presvetog Trojstva, 19 sati: promocija knjige “Biskup Vrhovec između baroka i liberalizma”

NEDJELJA, 25.5.

UTORAK, 27.5.

ZABOK Crkva sv. Jelene Križarice, 10.30 sati: proslava 350 godina župe Zabok DONJA STUBICA 11 sati: Svečanost perunike u Sunčanoj dolini (Obrtnička cesta 47) na imanju Majsec, uz otvorenje Parka Jure Stubičanca

DONJA STUBICA Dvorac Stubički Golubovec, 20 sati: klavirski koncert Kristine Kebet ČETVRTAK, 29.5. ZABOK Vatrogasni dom, 19 sati: predstavljanje Statističkog godišnjaka i priloga za monografiju grada Zaboka

PROGRAM DANA HRVATSKIH PLANINARA 24. i 25. svibanj 2008. 24. svibnja 2008. (subota)

5. obilazak Belečkog planinarskog puta-jedna dionica (3 sata)

Do 11:00 - dolazak i okupljanje u središtu Belca kod crkve sv. Marije Snježne. Tu i u neposrednoj blizini svi sudionici ostavljaju prijevozna sredstva i pješice odlazimo do Planinarske kuće Belecgrad (45 min). Slijedi smještaj u planinarskoj kući i okolnim smještajnim objektima te na prostoru za šatore u blizini planinarske kuće.

18:00 VESELO DRUŽENJE UZ GLAZBU I LOGORSKU VATRU • kratke pozdravne riječi nazočnih predstavnika društava • glazba, pjesma, tombola, prigodni suveniri i gosti iznenađenja

13:00 SVEČANO OTVARANJE SKUPA • državna himna • pozdravne riječi organizatora (HPD “Belecgrad”i HPS) • pozdravne riječi predstavnika pokrovitelja • kratki kulturno umjetnički program 14:00 ZAJEDNIČKI RUČAK • grah - besplatno • ostala ponuda jela i pića po povoljnim cijenama 15:00 OSTALI PRIGODNI PROGRAM A) Uz planinarsku kuću • predstavljanje časopisa Hrvatski planinar - stoljetna tradicija • Alan Čaplar • razgledavanje izložbe*HPD “Belecgrad” - 10 god. poslije • predstavljanje prve ženske alpinističke ekspedicije Cho Oyu (najveći planinarski uspjeh 2007.) – Darko Berljak • uživanje u laganoj šetnji u okolici pl. kuće, pjesmi i plesu B) organizirani pohodi uz vodičku pratnju 1. srednjovjekovna utvrda Belecgrad (15 min) 2. vrh Minđalovec (30 min) 3. vrh Ivančice (1,30sati) 4. vrh Oštrc (2,30 sati) PRILAZI: Javni prijevoz VLAKOM iz Zagreba ili Varaždina do željezničke postaje Zlatar Bistrica, a dalje organiziranim prijevozom autobusom (po pristupačnoj cijeni) do Belca. AUTOBUSIMA iz Zagreba ili Varaždina do autobusnog kolodvora u Zlataru,a dalje organiziranim taxi-kombi prijevozom do Belca( po pristupačnoj cijeni) PJEŠACI (i oni koji to postajete parkiranjem vozila u Belcu) • najpogodniji pristup je iz središta Belca (od kuda SVI sudionici pješače, a starije sudionike i teže ruksake ćemo Vam odvesti našim prijevozom do planinarske kuće Belecgrad). Iz Belca pješice nastavljamo do kraja asfaltne ceste u zaselku Juranščina (15 min), a zatim makadamskom cestom po šumi do Planinarske kuće Belecgrad (još 30 min laganog hoda). Bit će osigurana vodička pratnja. PARKIRANJE (osigurano i organizirano): • na parkiralištu uz crkvu sv.Marije Snježne u središtu Belca • na asfaltiranom igralištu OŠ Belec (u blizini) • na parkiralištu uz mjesno groblje (u blizini) SMJEŠTAJ (NOĆENJE): Planinarska kuća Belecgrad (35 mjesta) (zajednički ležajevi bez krevetnine - uzmite si vreću za spavanje. Kuća ima pitku vodu i opskrbljena je jelom i pićima.) • inf. 091 / 7941399 (Stjepan) Planinarska kuća Josip Pasarić (40 mjesta) - na vrhu Ivančice (zajednički ležajevi s krevetninom) - udaljena 1,30 sati hoda • inf. 098 / 418225 (Dragutin)

24:00 ORGANIZIRANI PONOĆNI POHOD NA VRH OSINEC • predivan ponoćni pogled na Medvednicu i velik dio Zagorja. (prate vas i čuvaju domaćini) 25. svibnja 2008. (nedjelja) 7:00 ORGANIZIRANI PLANINARSKI POHODI (uz vodičku pratnju) • vrh Belige (1,30 sati) • Eko staza Belice (1 sat – šetnja) 11:00 SVETA MISA I BLAGOSLOV PLANINARSKE KUĆE (pri planinarskoj kući) - biskup varaždinski 12:00 POKAZNA VJEŽBA HGSS-a (stijena Belecgrada) 13:00 RUČAK (platiš malo, jedeš puno) 14:00 PODJELA PRIZNANJA I ZAHVALNICA TE NASTAVAK DRUŽENJA (uz domaću glazbu i dobru ponudu jela i pića) Planinarska kuća Majer (40 mjesta) - podnožje Oštrca (zajednička soba,odvojeni ležajevi, s krevetninom) - udaljena 2,30 sati hoda • inf. 098 / 9745200 (Božidar) Lovačka kuća Zajček (10mjesta) - u blizini (bez kreveta, potrebne vreće za spavanje) • inf. 049 /460-135 (Kaja) Športska dvorana i učionice u OŠ Belec (100 mjesta) - udaljena 40 min hoda (osigurane strunjače, potrebne vreće za spavanje) • Inf. 098/ 1609056 (Verica) Vatrogasni dom Belec (100 mjesta) - udaljena 45 min hoda (potreban karimat i vreća za spavanje) inf. 098/1609056 (Verica) Obližnje klijeti-vikendice (20 mjesta) - udaljene 30 min hoda (potrebne vreće za spavanje) • inf.0917941399 * (Stjepan) U našem velikom šatoru (50 mjesta) - blizina (potreban karimat i vreća za spavanje) • inf.098/1643969 Jasmina - U vašem malom šatoru (ponesite ga!) za koji osiguravamo prostor INFO-ORGANIZATORI: HPD “BELECGRAD”BELEC, Belec bb, 49254 Belec Web: www.belecgrad.com; e-mail:info.belecgrad.com HRVATSKI PLANINARSKI SAVEZ Tel. 01/4823624; Tel./Faks : 01/4824142 Web:htp://www.plsavez.hr; e-mail: hps@plsavez.hr VESELIMO SE VAŠEM DOLASKU I SRDAČNO VAS POZDRAVLJAMO!


26

vodič

broj 240 / 23.05.2008.

zagorskilist

POZIV STUDENTIMA Servis dobrodošlice Turistička zajednica Krapinsko-zagorske županije obavještava studente s područja Krapinsko-zagorske županije da će vršiti odabir informatora za rad u Servisima dobrodošlice na Graničnom prijelazu Macelj.

• Znanje njemačkog i engleskog jezika • Komunikativnost • Opća znanja o turističkoj ponudi Hrvatske i temeljito znanje o turističkoj ponudi Krapinsko-zagorske županije

2008. g. do 12,00 sati

Kriteriji za rad u Servisu dobrodošlice su sljedeći

Zainteresirani neka se osobno jave u Turistički ured TZ Krapinsko-zagorske županije na adresu Zagrebačka 6, 49 217 Krapinske Toplice gdje mogu izvršiti prijavu do 30.05.

Razgovor s kandidatima biti će obavljen dana 02. lipnja 2008. godine u 9 sati u prostorima Turističkog ureda TZ Krapinsko-zagorske županije.

• Redovni studenti s navršenih 18 godina starosti

Zamolbi treba priložiti životopis i potvrdu o pohađanju redovnog studija.

PREGLED VREMENA OD 23.05. DO 30.05. VRIJEME PROTEKLIH 7 DANA

DOBRODOŠLA KIŠA Prošli četvrtak je mnoge podsjetio na dolazeće ljeto jer je uz pretežno sunčano vrijeme temperatura zraka porasla na vrlo toplih 27 Celzijevaca. Petak nam je donio malo više oblaka, uglavnom visokih koji nisu bitno zaklanjali sunce. Uz povremeno jak jugozapadnjak jutarnja temperatura je bila znatno viša nego u četvrtak – izmjerili smo 16°C, a najviša dnevna porasla je do 26°C. Vrlo vjetrovito bilo je i tijekom subote kad je jugozapadnjak razvijao i vrlo jake udare. Uz promjenjivu naoblaku bilo je sunčanih razdoblja, a temperatura zraka bila je dva-tri stupnja niža nego u petak. U nedjelju je uz promjenjivu naoblaku ponegdje bilo slabe kiše ili pljuskova, ali u malim količinama. Vjetar je oslabio, a nakon jutarnjih 16°C popodnevna se temperatura zaustavila na 22 Celzijeva stupnja. U ponedjeljak je jutro počelo mjestimičnom maglom i niskim oblacima, ali se brzo razvedrilo uz duža sunčana razdoblja. Bilo je vrlo toplo uz temperaturu koja je popodne dostigla 26 Celzijevaca. Navečer je zapuhao sjeveroistočnjak uz osvježenje, a uz granicu sa Slovenijom bilo je kiše i pljuskova praćenih grmljavinom. Utorak nam je donio još više kiše – u većem dijelu županije palo je oko 15 mm kiše po četvornom metru, a temperatura zraka je uz povremeno umjeren sjeverac pala na 15°C. Većinom oblačno i svježe vrijeme nastavilo se i u srijedu, povremeno je padala kiša, osobito poslijepodne, a temperatura zraka nije se bitno mijenjala u odnosu na utorak.

23.5.1723. g. na području Karlovca snijeg “do koljena“ 28.5.1868. val velikih vrućina u Hrvatskoj 29.5.1879. obilna kiša i poplava Drave u Osijeku

METEOROLOŠKE BIZARNOSTI

POSTUPNO SVE TOPLIJE VREMENSKA SLIKA Ciklona koja nam je u prvoj polovici tjedna donijela kišu i zahlađenje odmaknut će na istok pa će se vrijeme tijekom vikenda stabilizirati, a strujanje će ponovno okrenuti na jugozapadno što će nam donijeti porast temperature zraka uz rijetke popodnevne pljuskove. Početkom tjedna očekujemo daljnje zatopljenje i povratak ranoljetnih temperatura zraka. VREMENSKA PROGNOZA U petak očekujemo promjenjivo oblačno vrijeme uz koje će biti barem kraćih sunčanih razdoblja. Povremeno može biti slabe kiše, a osobito poslijepodne i lokalnih pljuskova koje može pratiti i grmljavina. Vjetar će biti većinom slab, a temperatura će s jutarnjih 10 ili 11°C popodne porasti na ugodne vrijednosti između 18 i 20 Celzijevaca. SUBOTA

REKORDNA VRUĆINA NA ZAPADU SAD-a Dok je kod nas prolazno osvježilo, temperature zraka su proteklih tjedan dana porasle do rekordnih vrijednosti na području pacifičkih država SAD-a (Kalifornije, Oregona i Washingtona) kao i zapadne kanadske pokrajine Britanske Kolumbije. U Oaklandu u Kaliforniji je u četvrtak temperatura porasla do 36,7°C, što je novi dnevni rekord. Temperaturni rekordi su oboreni i u San Franciscu i San Joseu. Na

Prognoza vremena za idućih 7 dana

METEOROLOŠKI KALENDAR

jugu Kalifornije se temperatura popela do 38,3°C. I u Brookingsu, u Oregonu, je izmjereno 38,3°C što je najviša svibanjska temperatura od kada se vode podaci (1931. godina). Dosadašnji rekord za svibanj bio je 37,2°C iz 1943. godine. Vrućine, praćene niskom vlažnošću zraka, rezultat su jake anticiklone iznad istočnog Pacifika. Temperature su se tijekom ovog tjedna ipak postupno snizile.

PET SUB NED PON UTO

Subota će nam donijeti djelomično sunčano vrijeme, ujutro ponegdje s kratkotrajnom maglom, a moguća je i niska naoblaka. Danju će biti sunčanih razdoblja, ali uz jači razvoj naoblake mjestimice može biti kratkotrajnih pljuskova praćenih grmljavinom koji ipak neće bitno pokvariti dojam ugodnog vremena jer će se temperatura zraka zaustaviti na toplih 22 ili 23 Celzijeva stupnja. NEDJELJA U nedjelju ćemo izraženije osjećati južinu. Zapuhat će povremeno umjeren jugozapadni vjetar koji će nam donositi vlagu pa će biti relativno sparno. Uz

SRI

TEMPERATURA ZRAKA

TEMPERATURA ZRAKA

TEMPERATURA ZRAKA

TEMPERATURA ZRAKA

TEMPERATURA ZRAKA

TEMPERATURA ZRAKA

Jutro (0C)

Jutro (0C)

Jutro (0C)

Jutro (0C)

Jutro (0C)

Jutro (0C)

Jutro (0C)

Popodne (0C)

Popodne (0C)

Popodne (0C)

Popodne (0C)

Popodne (0C)

Popodne (0C)

Popodne (0C)

10 23

11 23

12 26

www.crometeo.hr

13 27

14 29

PONEDJELJAK Početkom novog tjedna nastavit će se porast temperatura. U ponedjeljak očekujemo djelomično sunčano vrijeme uz umjerenu naoblaku većinom visokog roda koja neće bitno zaklanjati sunčev sjaj. Puhat će slab do umjeren jugozapadni vjetar, a temperatura zraka bi nakon jutarnjih 12°C mogla porasti do vrlo toplih 25 ili 26 Celzijevih stupnjeva. UTORAK Još toplije vrijeme očekujemo u utorak kad će jedino jutro donijeti ugodnu svježinu uz temperaturu između 11 i 14 stupnjeva. Danju većinom sunčano, povremeno uz umjerenu naoblaku i uglavnom slab jugozapadnjak. Popodnevna bi temperatura mogla narasti do 27°C. SRIJEDA I ČETVRTAK Prvu ovogodišnju temperaturu od 30 Celzijevih stupnjeva mogli bismo doživjeti u srijedu ili četvrtak. Oba dana bit će pretežno ili djelomično sunčano i vruće uz većinom slab jugozapadnjak. U četvrtak kasno popodne nije isključena mogućnost pljuskova i grmljavine. Sve toplija će biti i jutra pa će se temperatura kretati oko 15°C, a najviša dnevna uglavnom između 28 i 31°C. (prognoza izrađena 21.5. u 14h)

ČET

TEMPERATURA ZRAKA

10 20

sunčana razdoblja povremeno će biti umjerene naoblake, a postojat će i mogućnost za lokalne pljuskove, slično kao i tijekom subote. Jutarnja temperatura zraka kretat će se između 10 i 12°C, a najviša dnevna bit će gotovo ista kao tijekom subote.

15 30

24.5.2008. izlazak 5:14h zalazak 20:31h

29.5.2008. izlazak 5:10h zalazak 20:37h

Pučka izreka tjedna “Svibanj ohladan puni konobu i ambar“


zagorskilist

rtv prilog 27

broj 240 / 23.05.2008.

SUBOTA, 24. svibnja 2008. 07.45 TV kalendar 08.00 Vijesti 08.15 Kinoteka, ciklus Howarda Hawksa: Bio sam ratna nevjesta, američki film 10.00 Vijesti 10.09 Vrijeme danas 10.10 Vijesti iz kulture 10.20 Kućni ljubimci 10.55 Meta, emisija za branitelje 11.55 Burzovno izvješće 12.00 Dnevnik 12.13 Vrijeme 12.15 TV kalendar 12.30 Strast, telenovela (12) 13.20 Potrošački kod 13.55 Prizma, multinacionalni magazin 14.40 Duhovni izazovi 15.05 Reporteri 16.15 Euromagazin 16.45 Vijesti 16.54 Vrijeme sutra 17.00 Svirci moji, zabavno glazbena emisija 17.25 Promet danas 17.35 Škrinja 18.35 TV Bingo show 19.15 Loto 7/39 19.30 Dnevnik 19.55 Večeras... 19.57 Sport 20.01 Vinjete hrvatskih nogometnih reprezentativaca 20.03 Vrijeme 20.15 U susret Eurosongu 21.00 Beograd: EUROSONG 2008. finalna večer 00.15 Burzovno izvješće 00.25 Vijesti 00.35 Vijesti iz kulture 00.50 Filmski maraton: Najveća holivudska tajna kanadsko njemački film (12) 02.40 Filmski maraton: Najbolji lopov na svijetu, američki film (18) 04.10 Reporteri 05.15 Strast, telenovela (12) 06.00 Škrinja 06.50 Potrošački kod 07.20 Euromagazin

07.40 Žutokljunac 08.40 S kuhačom po svijetu, dokumentarna serija 09.10 Disneyjevi crtići 10.00 Dr. Who, serija za djecu 10.50 Briljanteen 11.45 Dobre namjere, TV serija 12.35 Dobre namjere, TV serija 13.25 Auto magazin 13.55 Monte Carlo: Formula1, VN Monaka prijenos kvalifikacijske utrke 15.10 Zagreb: Odbojka na pijesku 17.00 Nogomet, prijateljska uta kmica: Hrvatska Moldavija, emisija 17.20 Utakmica: Hrvatska : Moldavija, prijenos 19.45 Boks, reportaža 20.05 Taxi 2., francuski film 21.35 Košarka, PH 3. polufinalna utakmica 22.25 Sportske vijesti 22.30 Košarka, PH 3. polufinalna utakmica 23.25 Dobro ugođena večer: Portret Martine Filjak

06.25 Šaljivi kućni video 06.50 Power Rangers Mystic Force, serija 07.15 Tomica i prijatelji, crtana serija 07.40 Winx, crtana serija 08.30 Novac, business 09.00 Nova lova 09.50 Jurski park 2, igrani film 12.15 Večernja škola - EU 13.20 Lud, zbunjen, normalan, serija 14.00 Ne zaboravi stihove, glazbeni kviz 15.00 Farma - Tjedna emisija 17.05 Vijesti 17.10 Kod Ane, kulinarski show 17.50 Nad lipom 35, show 19.15 Dnevnik Nove TV 20.00 Savršeni ubojica, igrani film 21.40 Farma +, reality show 22.30 Air America, igrani film 00.35 Strah.com, igrani film 02.10 Resident Evil 2. Apokalipsa, igrani film 03.40 Pucanj u glavu, igrani film 05.50 Kod Ane, kulinarski show

NEDJELJA, 25. svibnja 2008. 06.40 Žuta minuta, zabavna emisija (R) 07.10 Salto, zabavna emisija (R) 07.30 Dan D, humoristična serija 08.00 Ulica Sezam, crtana serija 09.00 Di-gata, crtana serija 09.25 Jednom lopov, akcijska serija 10.20 Ritam srca, dramska serija 11.10 Jimmy Hollywood, igrani film, komedija 13.20 Vijesti uz ručak, informativna emisija 13.30 Momačka zabava, igrani film, komedija (R) 15.25 Gradski kauboji 2, igrani film, vestern-komedija Suočeni s krizom srednjih godina, prijatelji ponovno kreću u susret čarima Divljeg zapada… Njujorčanin Mitch Robbins (Billy Crystal) slučajno pronalazi mapu skrivenog blaga. Zajedno s bratom Glenom (Jon Lovitz), nekom vrstom crne ovce u obitelji, Mitch se odmah baca u istragu i otkriva kako je otac legendarnog kauboja Curlyja, njihovog preminulog prijatelja, sudjelovao u zloglasnoj pljački vlaka. Mitch odlazi u Las Vegas s Glenom... 17.25 Zvijezde Ekstra: Colin Farrell, zabavna emisija 18.30 Vijesti, informativna emisija 19.05 Exploziv vikend, magazin 19.30 Žuta minuta, zabavna emisija 20.00 Hrvatski top model by Tatjana Jurić, show 22.20 Crna maska, igrani film, akcijski 23.50 Američki ninja 2: Sučeljavanje, i grani film, akcijski 01.25 Kunolovac, kviz 03.25 Alien vs. predator, igrani film, akcijski horor (R)

SRIJEDA, 28. svibnja 2008. 06.45 07.00 09.05 10.00 10.09 10.10 10.15 11.10 11.55 12.00 12.13 12.15 12.35 13.25 14.30 14.39 14.45 15.35 16.10 17.35 18.17 18.25 19.15 19.30 19.55 19.57 20.01 20.03 20.15 21.20 21.55 22.10 22.15 22.25 23.05 23.10 23.20 23.30 00.20 01.05 01.50 02.35 03.25 04.10 04.20 04.35 05.05 05.50

TV kalendar Dobro jutro, Hrvatska Ponos Ratkajevih, TV serija Vijesti Vrijeme danas Vijesti iz kulture Kina se budi, dokumentarna serija Oprah show (1003) Burzovno izvješće Dnevnik Vrijeme TV kalendar Strast, telenovela (12) Dan za danom, mozaično zabavna emisija Vijesti + prijevod za gluhe Vrijeme sutra Ekumena, religijski kontakt program Alpe Dunav Jadran Hrvatska uživo, Vijesti Najslabija karika, kviz Promet danas Ponos Ratkajevih, TV serija Loto 7/39 Dnevnik Večeras... Sport Vinjete hrvatskih nogometnih reprezentativaca Vrijeme Piramida Luda kuća 3., TV serija Hrvatska kulturna baština Poslovne vijesti Burzovno izvješće Otvoreno Kulturni info Vijesti Vijesti iz kulture Scientia Croatica Zvjezdane staze: Nova generacija 5., serija Zakon i red: Odjel za žrtve 8., serija (12) Zakon i red: Zločinačke nakane, serija (12) Kina se budi, dokumentarna serija Oprah show (1003) Skica za portret Hrvatska kulturna baština Alpe Dunav Jadran Strast, telenovela (12) Ekumena, religijski program

06.45 Lucky Luke, crtana serija 07.10 Neustrašiva Kim, crt. serija 07.35 Zaljubljene cure, serija za djecu i mlade 08.00 Žutokljunac 09.10 Veliki odmor 10.00 Sjednica Hrvatskog sabora 13.35 Veliki odmor 14.20 Tom i Jerry kao klinci 14.50 Prijatelji 5., hum. serija 15.11 Nitko nije savršen 3., humoristična serija 15.35 Zvjezdane staze 5., serija 16.25 McLeodove kćeri 5., serija 17.10 Kazalište u kući, TV serija 17.50 Županijske panorame 18.15 Vijesti na Drugom 18.32 Dokumentarni serijal 19.05 Beverly Hills 3., serija 19.50 Crtani film 20.05 Strani igrani film 22.00 Vijesti na Drugom 22.20 Zakon i red: Odjel za žrtve 8., serija (12) 23.05 Zakon i red: Zločinačke nakane, serija (12) 23.50 McLeodove kćeri 5., serija

06.55 08.35 09.00 11.00 11.20 12.10 12.45 13.00 13.50 15.35 17.20 17.35 17.45 18.35 19.15 19.50 20.00 21.00 22.00 22.40 23.35 23.50 00.45 01.30 02.15 03.55 04.40 05.25 06.10

Program za djecu Šaljivi kućni video Nova lova Svi vole Raymonda, serija Ružna ljepotica, serija Zauvijek susjedi, serija Vijesti Farma, reality show Valovi smrti, igrani film Serije Vijesti Farma uživo, reality show Naša mala klinika, serija Zauvijek susjedi, serija Dnevnik Nove TV 10 do 8, info. emisija Farma, reality show Večernja škola - EU Lud, zbunjen, normalan Vratit će se rode, serija Vijesti Nikita, serija Začarani, serija Svemirski prag, serija Zvjezdane staze: Pobuna, igrani film Nikita, serija Svemirski prag, serija Naša mala klinika, serija Cosby show, serija

07.45 TV kalendar 08.00 Vijesti 08.10 Koncert: Večer Antona Brucknera, Zbor i solisti orkestra HRT a pod ravnanjem Tončija Bilića 10.00 Vijesti 10.09 Vrijeme danas 10.10 Vijesti iz kulture 10.20 Hrvatska kulturna baština: Sisak 10.40 Ljudožderi: Lavovi iz Ndžombe 11.35 Jelovnici izgubljenog vremena 11.55 Burzovno izvješće 12.00 Dnevnik 12.13 Vrijeme 12.15 TV kalendar 12.27 Mali savjeti za poljoprivrednike 12.30 Plodovi zemlje 13.25 Split: More 14.00 Nedjeljom u dva 15.02 Kulturni info 15.04 Promet danas 15.10 Mir i dobro 15.45 Opera box 16.15 Vijesti 16.24 Vrijeme sutra 16.30 Lijepom našom: Ludbreg (2/2) 17.25 Uzmi ili ostavi, TV igra 18.05 Na domaćem terenu 19.15 Loto 6/45 19.30 Dnevnik 19.55 Večeras... 19.57 Sport 20.01 Vinjete hrvatskih nogometnih reprezentativaca 20.03 Vrijeme 20.15 1 protiv 100, kviz 21.15 Stipe u gostima, serija 22.00 Bijeg, američki film (12) 23.55 Burzovno izvješće 00.00 Vijesti 00.10 Vijesti iz kulture 00.20 Ciklus europskog filma: Hamilton, švedski film (18) 02.25 Ljudožderi: Lavovi iz Ndžombe, dok. serija 03.15 Skica za portret 03.20 Slikovnica 03.45 Lijepom našom: Ludbreg 04.35 Plodovi zemlje 05.25 Split: More 05.55 Glas domovine 06.20 Drugo mišljenje

07.40 Lilo i Stitch, crtana serija 08.30 Parlaonica 09.30 Operacija Barbarossa, serija za djecu 10.00 Nora Fora, TV igra za djecu 10.50 Biblija 11.00 Valpovo: Misa, prijenos 12.05 Slikovnica 12.30 San Francisco, Most Golden Gate, dokumentarna serija 13.25 Studio F1 13.50 Monte Carlo: Formula 1, VN Monaka, prijenos 15.50 Studio F1 16.20 Odbojka na pijesku, svjetska serija, VIP Open 17.30 Povijest Europskih nogometnih prvenstava 18.30 Nogomet, Najgol EP 18.45 INA Delta Rally, reportaža 19.05 Karate Croatia cup 19.30 Magazin Lige prvaka 20.05 Božji oklop 2., film 21.55 Vitezovi uzaludnog truda, humoristična serija 22.20 Sportske vijesti 22.25 Mijenjam svijet 22.55 Dokuteka 23.25 Uskrs fest 2008., snimka

06.25 06.50 07.55 08.15

06.30 06.55 07.20 07.45 08.35 09.05 09.55 10.45 11.45 12.40 14.20

17.10

15.15 15.45 17.25 17.30 19.15 20.00 21.10 23.15 00.35 01.05 02.40 04.25 05.35 06.00

Šaljivi kućni video Power rangers Mystic Force Tomica i prijatelji, serija Winx, crtana serija Automotiv, magazin U sedmom nebu, serija South Beach, serija Smallville, serija Čarobnice Čarobni svijet 2, igrani film Kućanice iz visokog društva, serija Kako zavoljeti svoje tijelo?, serija Van kontrole, igrani film Vijesti U laži su kratke noge, film Dnevnik Nove TV Nad lipom 35, show Krupna riba, igrani film Red Carpet, magazin Svi mrze Chrisa, serija U laži su kratke noge, film Drž’te lopova, igrani film Red Carpet, magazin Svi mrze Chrisa, serija Čarobnice, serija

10.00 11.05 11.40 13.00 13.05 15.15

17.40 18.30 19.00 19.20 20.15 21.10

22.55 23.45 01.45

Blizanke, humoristična serija Ulica Sezam, crtana serija Di-gata, crtana serija (R) Put kroz život, igrani film, drama Putovanje kroz život nikada neće biti onakvo kakvo očekujemo. Ryan Flynn (Ryan Kelley) je tinejdžer koji nije progovorio ni riječi otkako je svjedočio očevoj smrti na raskrižju vlakova, kada je imao samo devet godina. Iako je, dakle, umro kada je Ryan bio jako mlad, otac mu je prije svoje smrti ipak uspio prenijeti strast za astronomijom, koju je nesretni događaj ipak osjetno smanjio. Jednoga dana... Nadreality show (R) Bibin svijet, humoristična serija (R) Koledžicom po svijetu, zabavna emisija (R) Vijesti, informativna emisija Hrvatski top model by Tatjana Jurić, show (R) Ljepotica i zvijer, igrani film, romantična komedija Odred za čistoću, zabavna emisija Exkluziv, magazin Vijesti, informativna emisija Salto, zabavna emisija CSI: Miami, kriminalistička serija Zakon braće, kriminalistička serija Loše djevojke, igrani film, vestern Bilo je to vrijeme opasno za žene, ali pravo za prijateljice. I to kakve – odvažne, neustrašive i sposobne izboriti se za sebe i svoja prava. Andie Macdowell, Madeleine Stowe, Drew Barrymore i Mary Stuart Masterson su „Loše djevojke“!... Heroji iz strasti, dramska serija Kunolovac, kviz Američki ninja 2: Sučeljavanje, igrani film, akcijski (R)

ČETVRTAK, 29. svibnja 2008. 07.05 Magnum, akcijska serija (R) 07.55 Za istim stolom, dramska serija (R) 08.45 Krava i pilić, crtana serija 09.10 SpužvaBob Skockani, crtana serija 09.35 Sam svoj majstor, humoristična serija 10.05 Korak po korak, humoristična serija (R) 10.30 Puna kuća, humoristična serija (R) 10.55 Malcolm u sredini, humoristična serija (R) 11.20 Dadilja, humoristična serija (R) 11.50 Rat u kući, humoristična serija (R) 12.20 Vijesti, informativna emisija 12.25 Večera za 5, lifestyle emisija (R) 12.55 Exploziv, magazin (R) 13.05 Ne daj se, Nina!, humorna drama (R) 13.35 Za istim stolom, dramska serija 14.25 Magnum, akcijska serija 15.20 Cobra 11, kriminalistička serija 16.10 Korak po korak, humoristična serija 16.40 Puna kuća, humoristična serija 17.05 Malcolm u sredini, humoristična serija 17.35 Dadilja, humoristična serija 18.00 Rat u kući, humoristična serija 18.30 Vijesti, informativna emisija 18.55 Exploziv, magazin 19.05 Večera za 5, lifestyle emisija 19.35 Ne daj se, Nina!, humorna drama 20.00 CSI: New York, kriminalistička serija 20.55 Zaboravljeni slučaj, kriminalistička serija 21.50 Ženski klan, kriminalistička serija 22.45 Reži me, dramska serija 23.50 Vijesti, informativna emisija 00.05 Nestali, kriminalistička serija 00.50 Kunolovac, kviz

06.45 07.00 09.05 10.00 10.09 10.10 10.15 11.10 11.55 12.00 12.13 12.15 12.35 13.25 14.30 14.39 14.45 15.35 16.10 17.30 17.40 18.22 18.30 19.30 19.57 20.01 20.03 20.15 21.20 22.05 22.15 22.20 22.30 23.10 23.15 23.25 23.35 00.10 00.55 01.40 02.30 03.15 04.05 04.35 05.05 05.50

TV kalendar Dobro jutro, Hrvatska Ponos Ratkajevih, TV serija Vijesti Vrijeme danas Vijesti iz kulture Kina se budi: Kulturna revolucija, dok. serija Oprah show (1006) Burzovno izvješće Dnevnik Vrijeme TV kalendar Strast, telenovela (12) Dan za danom, mozaično zabavna emisija Vijesti + prijevod za gluhe Vrijeme sutra Trenutak spoznaje Molat jučer i danas, dokumentarni film Hrvatska uživo, Vijesti Danas na Zagrebačkoj burzi Najslabija karika, kviz Promet danas Ponos Ratkajevih, TV serija Dnevnik Sport Vinjete hrvatskih nogometnih reprezentativaca Vrijeme 1 protiv 100, kviz Brisani prostor Znanstvene vijesti Poslovne vijesti Burzovno izvješće Otvoreno Kulturni info Vijesti Vijesti iz kulture Lorence Ferich, noćni bljeskovi u New Yorku, dokumentarni film Zvjezdane staze: Nova generacija 5., serija Bez traga 4., serija (12) Kina se budi: Kulturna revolucija, dok. serija Oprah show (1006) Repriza Molat jučer i danas, dokumentarni film Lorence Ferich, dokumentarni film Strast, telenovela (12) Trenutak spoznaje

06.45 Lucky Luke, crtana serija 07.10 Neustrašiva Kim, crt. serija 07.35 Zaljubljene cure, serija za djecu i mlade 08.00 Žutokljunac 09.10 Veliki odmor 10.00 Sjednica Hrvatskog sabora 13.35 Veliki odmor 14.25 Prijatelji 5., hum. serija 14.45 Nitko nije savršen 3., humoristična serija 15.15 Zvjezdane staze 5., serija 16.05 McLeodove kćeri 5., serija 16.50 Kazalište u kući, TV serija 17.30 Županijske panorame 17.50 Košarka, PH finale 18.45 Vijesti na Drugom 18.55 Košarka, PH finale 19.50 Crtani film 20.05 Strani igrani film 21.55 Vijesti na Drugom 22.04 Vrijeme 22.10 Bez traga 4., serija (12) 23.05 Zakon i red: Odjel za žrtve 8., serija (12) 23.45 Zakon i red: Zločinačke nakane, serija (12) 00.30 McLeodove kćeri 5., serija

06.55 08.35 09.00 10.50 11.15 12.05 12.40 12.55 13.45 15.35 17.20 17.35 17.45 18.35 19.15 19.50 20.00 21.00 22.40 23.35 23.50 00.45 01.30 02.15

Program za djecu Šaljivi kućni video Nova lova Svi vole Raymonda, serija Ružna ljepotica, serija Zauvijek susjedi, serija Vijesti Farma, reality show Istraživači, igrani film Serije Vijesti Farma uživo, reality show Naša mala klinika, serija Zauvijek susjedi, serija Dnevnik Nove TV 10 do 8, info. emisija Farma, reality show Istraga, krim. magazin Provjereno, info. magazin Vijesti Nikita, serija Labirint zločina, serija Vratit će se rode, serija Zvjezdane staze: Nemesis, igrani film 03.55 Istraga, kriminalistički magazin 05.15 Nikita, serija 06.00 Naša mala klinika, serija

07.05 Magnum, akcijska serija (R) 07.55 Za istim stolom, dramska serija (R) 08.45 Krava i pilić, crtana serija 09.10 SpužvaBob Skockani, crtana serija 09.35 Sam svoj majstor, humoristična serija 10.00 Korak po korak, humoristična serija (R) 10.25 Puna kuća, humoristična serija (R) 10.55 Malcolm u sredini, humoristična serija (R) 11.20 Dadilja, humoristična serija (R) 11.45 Rat u kući, humoristična serija (R) 12.15 Vijesti, informativna emisija 12.20 Večera za 5, lifestyle emisija (R) 12.50 Exploziv, magazin (R) 13.05 Ne daj se, Nina!, humorna drama (R) 13.35 Za istim stolom, dramska serija 14.25 Magnum, akcijska serija 15.20 Cobra 11, kriminalistička serija 16.10 Korak po korak, humoristična serija 16.40 Puna kuća, humoristična serija 17.05 Malcolm u sredini, humoristična serija 17.35 Dadilja, humoristična serija 18.00 Rat u kući, humoristična serija 18.30 Vijesti, informativna emisija 18.55 Exploziv, magazin 19.05 Večera za 5, lifestyle emisija 19.40 Ne daj se, Nina!, humorna drama 20.00 Nadreality show 21.10 Uvod u anatomiju, dramska serija (dvije epizode) 23:00 Trava, humorna dramska serija (dvije epizode) 00.15 Vijesti, informativna emisija 00.30 Nestali, kriminalistička serija 01.15 Kunolovac, kviz


28

panorama

broj 240 / 23.05.2008.

zagorskilist

Magdalena i Milan s rodbinom, prijateljima i vlč. M. Culjakom

H R VAT S KO Z AG O R J E

Noxin u petak na HTV-u

Z

agorska grupa NOXIN nastupit će ovaj petak, 23. svibnja u 20. emisiji CD LIVE, na HTV2, od 16:25 (repriza u 01:05). U HTV studiju 9 izveli su pjesmu “Stakleni grad” (u kojoj inače gostuje Miro Odak no nastupili su bez njega), a od domaćih izvođača u emisiji su još i: JELENA RADAN - “Meu fado meu”, DOG KANTINA - “ Tko od nas postoji” i LUKA NIŽETIĆ - “Zapleši sa mnom”. Od stranih izvođača vidjet ćemo nastupe: KT TUNSTALL - “Little favours”, WE ARE SCIENTIST “After hours”, MARK RONSON - “Toxic” i RUFUS WAINWRIGHT - “Going to a town”. Bend Noxin je upravo snimio novu pjesmu “Dežurni krivac”, u studiju “Kasandra” pod palicom Davora Totovića, i intenzivno rade pjesme za drugi album. Zasad je sigurno od koncertnih nastupa da će svirati 30. lipnja na dočeku pola Nove godine u Đakovu, na općenarodnoj open air fešti gdje bi trebali nastupiti s Gibonnijem! (dc)

ZABOK

HGF Valungari pobjednici

P

rošle subote na gradskom trgu u Zaboku finalom je zaključen 12. demo-rock festival HGF. Žiri u sastavu Ante Perković (rock kritičar), Siniša Bizović (vlasnik izdavačke kuće SPONA), Vladimir Horvat-Horvi (rock kritičar), Nikola Santro (profesor glazbe) i Goran Vrgoč (direktor HGF-a) imali su težak zadatak kako bi donijeli odluku o pobjedniku. Šest glazbenih sastava koji su svoje sudjelovanje izborili pobjedama u polufinalnim večerima u Zagrebu i Zaboku, za ovaj su se nastup dobro pripremili i pred punim „Golubekom“ odsvirali svoje autorske uradke. Na pozornici su se redom izmjenjivali Valungari iz Zagreba, Altera iz Zaprešića, Kreutz iz Zaboka, Undeify iz Bjelovara, Nautilus iz Zaboka i Sepal iz Karlovca. Nakon svirki žiri se povukao ne bi li prebrojao glasove i odlučio o pobjedniku, dok su na pozornicu HGF-a kao gosti festivala došli zabočki band Grid te nakon njih Hard Time koji su otprašili skoro dva sata dobre svirke. Pola sata iza ponoći Krešimir Končevski koji je ležerno i duhovito vodio finale festivala izašao je na pozornicu kako bi obznanio odluku žirija i proglasio Valungare pobjednicima. Nagrada pobjedniku je izdavanja promo maxi singla u izdanju izdvačke kuće SPONA koji se distruibuira na sve važne medije u Hrvatskoj, nastup na festivalu ROCK OTOČEC u susjednoj nam Sloveniji, snimanje u glazbenom studio MAS iz Zagreba i „Kamen temeljac HGF-a“, mramorna ploča pobjednika. Zanimljivost je da su dva zagorska glazbena sastava Nautilus i Kreutz zauzela drugo odnosno treće mjesto. Ekipa iz HGF-a odnosno Udruge Mraz kao organizatori festivala, najavljuje nove pomake ka još boljoj kvaliteti, tako da će se za HGF čuti ne samo nekoliko mjeseci prije održavanja nego i putem raznih akcija već od jeseni ove godine. Isto tako nadaju se da će sljedeći HGF biti održan u novotvorenom prostoru za mlade te se zahvaljuju Gradu Zaboku na potpori i razumijevanju. (zl)

‘Naš platinasti pir’ Proslava 70 godina ljubavi Magdalene i Milana Krajačića Neven Miškulin ZABOK

U

subotu je u obiteljskoj kući Milana i Magdalene Krajačić u Humu Zabočkom održana sveta misa povodom sedamdesete godišnjice bračnog života. Oni su šesnaestog svibnja, daleke 1938. godine slušali riječi „što Bog združi čovjek neka nikada ne rastavi“ te jedno drugome rekli sudbonosno - da. Da uveličaju proslavu okupili su se najbliži prijatelji i rodbina među kojima i njihovo dvoje djece, kćeri Nevenka i Biserka, unuke Sonja i Vesna te praunuka Dea. - Ovo je izuzetno slavlje koje se ne događa često u našem ljudskom životu. Sastali smo se kako bi iskazali zahvalnost Milanu i Magdaleni za Božju ljubav koju su svjedočili punih sedamdeset godina te što su potomstvom obogatili ovaj svijet i naš hrvatski narod. Mnogi nažalost puno ranije odu s ovoga svijeta, a mnogi se nažalost i rastanu nakon prvog problema ili krize. Vi

KONJŠČINA

Slikari „zauzeli“ konjščinske bajere

H

rvatsko likovno društvo Stari grad Konjščina u subotu je organiziralo prvu cjelodnevnu likovnu koloniju. Kod ribičkog doma na konjščinskim bajerima okupilo se pedesetak slikara iz cijele Hrvatske, koji su u pitomom pejzažu stvarali nova djela, dok je nekolicina slikara sa sobom ponijela već gotove slike. Svi nastali radovi, a do sada ih je preko šezdeset, ostali su u vlasništvu konjščinskog društva. - Na jesen će najprije biti katalogizirani - napominje predsjednik Društva Darko Domišljanović, zadovoljan

odazivom. Nakon izrade kataloga radovi će biti izloženi u prostorima Srednje škole te ponuđeni na prodaju, a sav prihod će se iskoristiti u humanitarne svrhe. Kako kaže Domišljanović, naknadno će biti određeno kome će točno novci ići, a slične kolonije Društvo će organizirati i ubuduće. Nadaju se da će ona prerasti u tradiciju, kako bi na taj način obogatili kulturni život općine. Od ostalih aktivnosti konjščinski likovnjaci za lipanj pripremaju projekt „Dvije vure kulture“, kojim žele dovesti izložbu u svako selo, najprije u naselja

oko Konjščine, a zatim i šire. Zamišljeno je da petnaestak slikara sa svojim štafelajima i radovima na dva sata posjeti neko mjesto, podruže se s mještanima i pokažu im kako nastaju likovna djela. – Uzet ćemo štafelaje, najaviti dolazak, podružit se uz kolače i vinčeko, da svi stanovnici dođu i vide što je udruga napravila. Izložbu ćemo dovesti ljudima u mjesto, a ne da oni negdje dolaze na izložbu - govori Domišljanović o ovoj neuobičajenoj zamisli, čiji je krajnji cilj zainteresirati građane za slikarstvo i umjetnost. (D. Č. Haban)

ste, Milane i Magdice, u život krenuli hrabro i s povjerenjem u Boga. Iako je bilo problema, tereta i bolesti, uvijek vas je resila vjera u Boga, krepost, i ljubav jedno prema drugome koja vas je

održala sve ove godine. Nije važno koliko brojite godina već kako se osjećate u srcu. Tamo gdje je prisutna ljubav tu je i Bog – obratio im se u svojoj propovijedi zabočki župnik Marijan Culjak.

Poljsko cvijeće

Posebno je dirljiv bio trenutak kada su slavljenici ponovili svoja obećanja i blagoslovljeno prstenje, baš kao i prije sedamdeset godina, stavili jedno drugome na ruku. Milan i

Magdalena, oboje veliki vjernici, upijali su svaku svećenikovu riječ, a nakon njegovog završnog blagoslova s okupljenima su zapjevali „Falu“. - Dobro se sjećam dana našeg vjenčanja. Bilo je sunčano, jako smo teško pribavili

fotografa, a za tu posebnu priliku smo nabrali mnogo poljskog cvijeća – prisjećala se, još vrlo lucidna, Magdalena Krajačić koja ove godine navršava devedeset godina života. Njen četiri godine stariji suprug Milan, kojeg je težak moždani udar prikovao za invalidska kolica pamti da su živjeli u Andraševcu, dugo bili bez struje i vode, a u Hum Zabočki doselili 1948. nakon poplave. Dugih sedamdeset godina zajedništva kratko je i simpatično komentirao: „Gazde u kući nije bilo, sve smo odluke donosili zajedno.“ - Za ovih sedamdeset godina vežu me samo dobre uspomene. Nikada nismo bili u lošim odnosima međusobno niti sa svojim prijateljima i rodbinom. Čovjek mora imati dobro srce, biti dobroćudan i sve nevolje prebroditi s ljubavlju i mirom. Svom sam mužu sada najpotrebnija i nikada prema njemu nisam gajila veću ljubav - objasnila je Magdalena Krajačić. Nakon što su čestitali „mladencima“, članovi obitelji i prijatelji okupili su se na zajedničkom svečanom ručku.


zagorskilist

panorama 29

broj 240 / 23.05.2008.

Spartanac sa zagorskih brega Ivan Gerek, 80-godišnji umirovljeni zidar, živi u dvije kućice, pune memorabilija na svog idola, druga Tita… Ivo Šućur GLOGOVEC ZAGORSKI

R

ad, red, stega, osnovni su postulati u životu 80-godišnjeg Ivana Gereka iz Glogovca Zagorskog 15, čovjeka maloga po rastu, ali velikog po srcu. Nakon što su se njegova djeca - sinovi Štefek i Joža i kćer Nada rastepli po bijelom svijetu, a voljena žena Ana prije 8 godina umrla i preselila u Rajske dvore, obudovjeli Ivek nije se, kao mnogi drugi u takvoj tjeskobi i žalosti, izgubio u piću i osami, već je udvostručio snage ne bi li održao red i čistoću u svoje dvije kuće, staroj drvenoj i novoj ciglenoj. U novoj, još nedovršenoj kući sve čisto, na svome mjestu: posloženi odjeća, obuća, posteljina, posuđe i ine kućne potrepštine, kao u ljekarnici. I kad nas je poveo da nam pokaže svoju rodnu hižu, samo par koraka od zidane kuće, pomislili smo da ovdje može biti nije pretjerivao u svojoj pedanteriji. Ali, grdno smo se prevarili, jer i u kućici od hrastovine ista priča, sve posloženo kao u kutiji šibica, a u prozorima – cvijeće! Dvorište i gospodarske zgrade su

također bile u besprijekornom stanju.

Plakao za ‘vođom’

Otkud taj, za gorštake neuobičajen osjećaj za red, pitali smo djeda Iveka. Kaže da je odrastao u siromašnoj obitelji. Otac je bio zemljoradnik, a majka domaćica. Bilo ih je šestoro braće i čim su odrasli, svaki je otišao svojim putem. Odgoj gotovo spartanski - rad, red i stega. - To mi je mnogo pomoglo u životu. Sa 16 godina, 1. siječnja 1943.

nac «opće prakse». Kao mnogi Zagorci vrlo brzo ovladao je osnovama građevinarstva, osobito zidarskog posla. Čak je stekao zvanje zidarskog majstora 4. skupine. Međutim, težak građevinski rad u surovim vremenskim uvjetima, ostavili su traga na njegovu krhkom tijelu, osobito kralježnici. Zbog toga je 1966. godine proglašen invalidom rada i umirovljen. Kasnije će se svojim građevinskim znanjem koristiti u podizanju vlastite

Svake godine 5. svibnja odlazi u Kumrovec na komemoraciju, odnosno 25. svibnja na proslavu Titova rođendana. pristupio sam partizanima, a nakon oslobođenja bio sam namještenik u Općini Tuhelj. Tri godine kasnije u Zagrebu, u Petrinjskoj ulici dobio sam posao na policiji. I to punih pet godina - priča ovaj zanimljivi čovjek. Kad se zasitio državne službe, zaposlio se u Industrogradnji, gdje konačno ostvaruje svoj životni san - postati građevi-

kuće i pomagati prijateljima i znancima u podizanju njihovih kuća i gospodarskih objekata. - Vlastitu sam kuću gradio polako. Da nije moja Ana umrla, već bi kuća bila s fasadom. Moj život polako ističe, pa neka je završe sinovi. Staru kuću održavam da ne propada. Trebaju nam dvije kuće jer imam šestoro

unučadi, od toga dvije unuke - s ponosom govori simpatični starac pokazujući nam sliku svojeg idola Tita, mnogo slika i monografiju o vođi partizanskog pokreta, za kojim je plakao kad je umro, a potom svake godine 5. svibnja odlazi u Kumrovec na komemoraciju, odnosno 25. svibnja na proslavu Titova rođendana.

Hoće li je opet sresti?

Pohvalio se i svojim dobrim susjedima. Marijom i Martinom Filko i Antunom Jelačićem. A onda nam pokazao i svoje omiljeno mjesto, vinski podrum, u kojem ima bačvu crvenog vina kojeg rado ponudi i gostima. Na kraju nam je pokazao i lijepo uređen vinograd. Snaga ga polako izdaje, noge nisu

više ‘poskočne’ kao nekad. Žile na suhim rukama neodoljivo podsjećaju na korijenje vinove loze. Još uvijek obrađuje i vrt i kaže da ni u čemu ne oskudijeva. A jedino što u dubokoj starosti želi znati jest da li će jednog dana kad se oprosti s ovim svijetom, na onome susresti svoju neprežaljenu Anu…

Veterani Pored Dragutina Osrečaka, desetljećima nogomet u nedjelju u Bistrici igraju i Vlado Topolovec, Ivan Novak, Josip Rajtak, Ivan Gabud, Darko Pezić, Stjepan Matok, Zdravko Obad i Stjepan Šimunec. Dečki vjeruju da će igrati još barem trideset godina ...

Skupina bistričkih entuzijasta napravila vlastito nogometno igralište

Svake nedjelje nogomet pa roštilj Zoran Gregurek MARIJA BISTRICA

D

a dobra volja čini čuda, dokaz je skupina sportskih entuzijasta iz Marije Bistrice koji su u Selnici napravili nogometno igralište. Na travnjaku nas je uoči otvorenja dočekalo mnoštvo koje je uživalo u sunčanom nedjeljnom pododnevu i jurnjavi za „bubamarom“. - Neki od nas igramo nogo-

met svake nedjelje i to neprestano punih 30 godina. Dosad nismo imali svoje igralište, ali se, evo, to promijenilo jer imamo teren u zakupu na kojemu ćemo se još redovitije sastajati - rekao nam je Dragutin Osrečak, legenda nogometne rekreative u M. Bistrici, u poluvremenu utakmice. Nogometaši su uskoro pohitali na teren gdje su se naveliko trošile kalorije u duelu ekipe „plavih“ i „zelenih“.

Nogometaši nam govore da su na igralištu igrači od 30 – 50 godina, ali je najviše pedesetogodišnjaka. - Nogomet je dobar način održavanja linije pa nismo nabacili tolike trbuhe kao neki naši vršnjaci - u šali dobacuju nogometaši. A da se radi o ozbiljnoj ekipi govori i činjenica da imaju svoju menadžericu, koja im je ujedno trenerica i glasnogovornica. Riječ je o Kristini Srebačić koja je u nedjelju vodila

„borbu“ s vjetrom koji joj se zapleo u kosu ne bi li bolje ispala pred objektivom našeg reportera. Ipak je važan imidž prve dame bistričkog nogometa, koja je i nadzirala da njezini nogometaši ne budu gladni jer se pekao roštilj. Šalu na stranu, ovo je uistinu hvale vrijedan pohvat mještana koji su shvatili da je vikend bolje provesti u prirodi i u sportskim aktivnostima, nego doma u fotelji pred televizorom.

Kristina Srebačić


30

panorama

broj 240 / 23.05.2008.

zagorskilist

Mali štafelaj MALI LIKOVNJACI ZA NAŠU NOVU BOLNICU

U SURADNJI S HRVATSKOM UDRUGOM MUŽI ZAGORSKOG SRCA NAGRAĐENI RADOVI:

Ostali pristigli radovi:

“ZAGORSKI BREGI”; MAJA KOLEŠ (9), - Rakovec 46, KLANJEC; Poklon paket: One2Play

MARTIN KOLAR (8,5) „SPUŽVA BOB I PATRIK“

„PRINCEZA IDE NA BAL“ BARBARA KULJAK (7); Poklon paket: FRANCK

BARBARA KULJAK (7) „NA IGRALIŠTU“, „NA LIVADI“

„SVIJET PO MOM“ DOMINIK TOMIĆ (6); Poklon paket: ZNANJE

ERIN LATIN (6) „LJETNI PRAZNICI“, „LUNAPARK - ŠARENA ULICA“

Geza u 85. proljeću Nogometna legenda iz Zlatara Dragutin Varga Geza proslavio visoku obljetnicu svog rođenja i već pozvao goste na iduću… Željko Slunjski DELKOVEC

S

voj 84. rođendan i ulazak u 85. proljeće omiljeni Zlatarščanin Dragutin Varga Geza proslavio je u subotu s društvom u klijeti svojega dugogodišnjeg prijatelja Zlatka Žvigača Gage s kojim prijateljuje od njegovih studentskih dana. - Kao student igrao sam od 1966. do 1969. nogomet za NK «Oštrc» i tako se sprijateljio s Gezom. Igrajući za veterane 1977. na ovome sam brdu, iznad Peršavesi, počeo graditi kuću za odmor, a do 2004. godine imao sam i pre-

lijepi vinograd s 3000 čokota rajnskoga rizlinga i zelenog silvanca, natkriven mrežom, zaštićen od tuče i mraza. Pojavio se klasičan problem - nema radne snage i kako ga nisam imao s kime održavati, čokote sam posjekao. Jedino sam se nastavio baviti podrumarstvom – kaže Zlatko Žvigač koji je «udomio» Gezu i njegove goste.

Plakete oko vrata

Među gostima su bili i «Dinamova» nogometna legenda Dražan Jerković i ugledni internist KBC Rebro prof. dr. Mirko Gjurašin. Za dobru atmosferu pobrinuo se

Vlado Kovačić iz ansambla «Sinovi Zagorja», a kad je dobra kapljica iz Žvigačova podruma počela djelovati, harmoniku je uzeo u ruke i sam Geza koji je svakom gostu objesio o vrat malu plaketu sa svojim likom i brojkom 85, što znači već sada pozivnicu na feštu za 85. rođendan. Originalnu zamisao duhovitoga Geze ostvario je njegov nećak, zlatarski umjetnik Darko Varga. Geza se, dakako, pobrinuo i za delicije, a tu je njegov gulaš bio neizbježan. I kobasice vlastite izrade, malo «šarf», jer, kaže Geza, «a kak bi pili i veseli bili»…

IZ BAKINE PUČKE BILJEŽNICE

Šte nije kosec, nije dober ženik

Nagrade se podižu u marketingu Zagorskog lista u Zaboku, u ulici M.Gupca 81 (potkrovlje Doma obrtnika) u roku od 30 dana po objavi popisa nagrađenih.

Piše: Zoran Gregurek

Š

to se krajem svibnja najviše radilo u zagorskim domovima, saznali smo od naše hraščinske bake Ivke, koja se oduvijek, baš kao i njezina obitelj, bavila poljoprivredom. - Na kraju svibnja z dvorišč bi se čule kak se kleplju kose. Tuo su se muži spravljali na polje zarvu kuošu. Negdar je to bile vu prve dane meseca lipnja a zadnjih pa lijiet krajem svibnja jer vriejeme se zmenile. Kak da je se raneše i peti meseci su toplejši - rekla bi baka. Nekad se vrlo dobro znao sam obred košnje koji je

počinjao vrlo rano ujutro. - V jutre, gda se počele daniti op 3 ili 4 vure kosci bi se digali, neke pojeli, spili črnu kavu ili rakiju, šte je kak vuoljel, i prešli bi na polje gda je još bila rosa. Če ih je bile više, kosci bi se složili vu rede i počeli kositi. Nije se stajale dok cijieli slog nije bil skošen - pripovijedala bi baka. Kosci su na polje nosili sav alat potreban za brušenje kose. - Saki je kosec pri sebe imel vodijer, vu šteremu je bila voda i brus. Jer brus je furt moral biti vutki - otkrivala je baka.

Koscima bi na polje, kad su završile posao kod kuće, u štali, svinjcima i kokšinjcima, žene donosile doručak. - Froštukelj je za kosce muoral biti jak i masten. Jer se od slaboga jela i slabe delale. Zate se za kosca furt našel komačec mesa, i to z banjice i pečena jajca. Muži bi si spili kupicu vina i krenuli dalje na posel se dok sunce nije zapekle - govorila je baka Ivka. Kad je bilo riječi o koscima i košnji, baka je napominjala da se nekad u narodu govorilu da «dečke šteri nije kosec, nije ni dober ženik».

Uvjeti predaje likovnih radova

Mali štafelaj

1. Radove mogu slati djeca uzrasta do četvrtog razreda osnovne škole (uključujući i njega). 2. Radovi mogu biti svih tehnika 3. Papir na kojemu je likovni rad ne smije biti veći od A4 297x210 4. Likovni rad se zaprima samo uz pravilno popunjen kupon-prijavnicu objavljenu u Zagorskom listu 5. Broj poslanih likovnih radova jednog malog umjetnika je neograničen 6. Autori radova dozvoljavaju da se njihovi radovi mogu objavljivati za potrebe Zagorskog lista i njihovih oglašivača (npr. u svrhu izrade kalendara, razglednica ...) 7. Autori radova dozvoljavaju da se njihovi radovi doniraju Hrvatskoj udruzi “Muži Zagorskoj Srca”

KUPON-PRIJAVNICA ZA PREDAJU MOJEG LIKOVNOG RADA

MALI LIKOVNJACI ZA NAŠU NOVU BOLNICU

ime i prezime autora: adresa: telefon: naziv likovnog rada: ime i prezime jednog od roditelja: potpis roditelja kao suglasnost s uvjetima predaje likovnih radova: Radove slati ili donijeti osobno u: Zagorski list, Matije Gupca 81, 49210 ZABOK

(dob)


zagorskilist

sport 31

broj 240 / 23.05.2008.

sport U Velikom Trgovišću završen tradicionalni nogometni turnir NK „Zagorec“ Veliko Trgovišće 2008. godine

Najbolji limači Ponikvi i zagići Zagreba Tomislav Zrinšćak VELIKO TRGOVIŠĆE

V

eliko Trgovišće doslovno je proteklih dana bilo središte nogometnih zbivanja u Hrvatskom zagorju, ali i puno šire. Vojske mladih nogometaša u dobi od 9-11 godina svaku su večer okupirali igralište NK Zagorec u Velikom Trgovišću i oduševljavali brojno gledalište. Prosječno se na tribinama skupljalo oko 400 ljudi dnevno, a procjenjuje se da ih je na finalnom danu bilo više od 700. Ta je činjenica razgalila i srce predsjednika NS KZŽ, Stjepana Merkaša-Krojfa, koji je najavio pokroviteljstvo Saveza nad turnirom iduće godine. Glavni organizator, Željko Hohnjec, imao je pravo biti ponosan nakon svega. - Po prvi puta smo radili noćni turnir i pokazalo se da to ima svoje čari. Noću se okupi mnogo više gledatelja. U potpunosti smo zadovoljni. Ovo nam je bila velika škola ne samo s tog aspekta da možemo organizirati turnir, već i s toga da dokažemo roditeljima da se u Velikom Trgovišću može ustrojiti kvalitetna škola nogometa.

Zahvaljujem se svima koji su pomogli turnir, a posebno predsjedniku kluba, dr. veterine Igoru Kastelanu i Zlatku Žeinskom, koji su dali svoj veliki ovoj usudio bih se reći sjajnoj sportskoj manifestaciji - završila je nekadašnja legenda Dinama, Željko Hohnjec.

Zagorci ravnopravno među limačima

Što se natjecateljskog dijela tiče, vidljivo je da se Zagorci uspješno mogu nositi sa zagrebačkim klubovima u konkurenciji limača, dok ipak malo kaskaju što se tiče zagića, izuzev krapinskog Zagorca. Turnir je bio poprilično izjednačen već u natjecanjima po skupinama, a od četvrtfinala nadalje 90% utakmica imalo je izrazito napete završnice, što je samo još jedan dokaz kvalitete. Najbolji su nagrađeni peharima i medaljama, koje su im uručili predsjednik NS KZŽ Stjepan Krojf i načelnik općine Veliko Trgovišće Zdravko Vutmej. Svaki dječak koji je nastupio imao je osiguran obrok i piće, što je zaista za svaku pohvalu. Veterani Dinama bez milosti Svoj su obol ovoj velikoj

Svaka ulaznica za turnir bila je ujedno i tombola, a u našem listu objavljujemo dobitnike nagrada vrijedne tombole. 1. nagrada – Vikend za dvije osobe Terme Tuhelj – br. 158 2. nagrada – Televizor Trgocentar – br. 101 3. nagrada – Start paket mobitel Nokia 3110 T-Mobile – br. 177 4. nagrada – bicikl NK Zagorec – br. 209

manifestaciji dali i veterani Dinama koji nisu baš imali milosti prema domaćinu. Posebno je raspoložen bio bivši stoper, Vlado Kasalo, koji se čak tri puta upisao među strijelce. Zanimljivo je da je Željko Hohnjec nekad vrsni napadač Dinama, ovaj puta igrao na poziciji beka. Ništa manje nezanimljivo nije bilo ni na turniru Mjesnih odbora. Veliki favoriti, Veliko Trgovišće 2, nisu prošli ni skupinu, ali je pobjeda zato pripala Velikom Trgovišću 1 koje je u finalu bilo bolje od Dubrovčana. Kad se sve sumira, turnir je zaista bio i više nego uspješan, a noćne utakmice pun su pogodak. Uopće ne sumnjamo u budućnost ovog turnira, što više sigurni smo da će iz godine u godinu biti sve bolji i dizati se na sve veći nivo, zahvaljujući marljivim volonterima iz NK Zagorec Veliko Trgovišće.

Rezultati LIMAČI (1997. godište i mlađi)

Skupina A: Oštrc – Zagorec KR 1:0, Jedinstvo – Mladost Zabok 0:1, Mladost Z. – Oštrc 1:2, Zagorec KR – Jedinstvo 2:1, Oštrc – Jedinstvo 0:2,

Mladost Z. – Zagorec KR 0:0 Tablica: 1. Oštrc 6, 2. Zagorec 6, 3. Mladost 3, 4. Jedinstvo 3. Skupina B: Toplice – Klanjec 0:4, Bistra – Zagorec VT 1:1, Zagorec VT – Klanjec 1:3, Bistra – Toplice 2:1, Klanjec – Bista 1:1, Zagorec VT – Toplice 3:1 Tablica: 1. Klanjec 7, 2. Bistra 5, 3 Zagorec VT 4, 4. Toplice 0. Skupina C: Dinamo Jakovlje – Tekstilac 2:2, Inter – Pregrada 1:1, Pregrada – Tekstilac 0:3, Dinamo J. – Inter 0:5, Tekstilac – Inter 1:0, Dinamo J. – Pregrada 1:2. Tablica: 1. Tekstilac 9, 2. Pregrada 4, 3. Inter 4, 4. Dinamo J. 0 Skupina D: Vrapče – Oroslavje 2:3, Ponikve – Tondach 4:0, Tondach – Vrapče 0:5, Oroslavje – Ponikve 1:0, Vrapče – Ponikve 0:2, Oroslavje – Tondach 0:2. Tablica: 1. Ponikve 6, 2. Oroslavje 6, 3. Vrapče 3, 4. Tondach 3 Četvrtfinale: Klanjec – Oroslavje 0:0 (3:1 nakon jedanaesteraca), Tekstilac – Oštrc 0:1, Zagorec KR – Pregrada 0:1, Ponikve – Bistra 3:1. Polufinale: Klanjec – Oštrc 2:3, Ponikve – Pregrada 1:1 (2:1 nakon jedanaesteraca) Za treće mjesto: Klanjec – Pregrada 0:0 (3:2 nakon jedanaesteraca) Finale: Oštrc – Ponikve 0:1 Konačni poredak: 1. Ponikve, 2. Oštrc, 3. Klanjec, 4, Pregrada.

5. nagrada – noćenje s doručkom Vuglec breg – br. 233 6. nagrada – mobitel Mobifreak tele shop – br. 148 7. nagrada – MP3 player Trgocentar – br. 218 8. nagrada – Zlatarna Dodić – br. 174 9. nagrada – Večera za dvije osobe Dvorac Đalski – br. 126 10. nagrada – Poklon bon Krojački salon Beni – br. 140 11. nagrada – Vješalica ukrasna stolarija Kralj – br. 1 12. nagrada – Zidna boja bojanje Rudin – br. 208.

Najbolji vratar: Filip Vlahović (Klanjec); najbolji strijelac: Vlado Berić (Ponikve); najbolji igrač: Marko Galić (Oštrc)

ZAGIĆI (1999. godište i mlađi)

Skupina A: ŠN Kranjčar – Toplice 1:3, Zagorec VT – Hrvatski Dragovoljac 0:1, Zagorec VT – ŠN Kranjčar 3:0, Hrvatski Dragovoljac – ŠN Kranjčar 7:1, Toplice – Zagorec VT 0:4, Hrvatski Dragovoljac – Toplice 4:0 Tablica: 1. Hrvatski Dragovoljac 9, 2. Zagorec VT 6, 3. Toplice 3, 4. ŠN Kranjčar 0 Skupina B:Tekstilac – Inter 3:2, Zagreb – Ponikve 2:0, Inter – Zagreb 0:6, Ponikve – Tekstilac 2:1, Tekstilac – Zagreb 1:0, Inter – Ponikve 1:1. Tablica:1. Zagreb 9, 2. Ponikve 4, 3. Tekstilac 3, 4. Inter 1 Skupina C:Klanjec – Veliko Trgovišće 1:4, Zagorec KR – Špansko 1:1, Špansko – Klanjec 11:0, Klanjec – Zagorec KR 0:3, Špansko – Veliko Trgovišće 2:0, Veliko Trgovišće – Zagorec KR 0:2 Tablica:1. Špansko 7, 2. Zagorec KR 7, 3. Veliko Trgovišće 3, 4. Klanjec 0 Četvrtfinale: Zagorec VT – Ponikve 0:0 (2:1 nakon jedanaesteraca), Toplice – Zagorec KR 0:7, Hrvatski Dragovoljac – Tekstilac 0:2, Zagreb – Špansko 2:0. Polufinale: Zagorec KR – Ponikve 0:0 (2:3 nakon jedanaesteraca), Zagreb – Tekstilac 5:0 Za treće mjesto: Tekstilac – Zagorec KR 1:0 Finale: Zagreb – Ponikve 2:2 (5:4 nakon jedanaesteraca) Konačni poredak: 1. Zagreb, 2. Ponikve, 3. Tekstilac, 4. Zagorec KR Najbolji vratar: Eugen Krpan

(Ponikve); najbolji strijelac: Sandro Kulenović (Zagreb); najbolji igrač: Petar Radoš (Zagreb).

TROFEJ MJESNIH ODBORA OPĆINE VELIKO TRGOVIŠĆE

Skupina A: Vižovlje – Klanječko Jezero 0:0, Velika Erpenja – Družilovec 2:1, Družilovec – Klanječko Jezero 1:0, Velika Erpenja – Klanječko Jezero 2:0, Vižovlje – Velika Erpenja 1:1, Družilovec – Vižovlje 0:0 Skupina B: Jalšje – Ravnice 1:2, Dubrovčan – Jalšje 1:0, Ravnice – Dubrovčan 3:3. Skupina C:Veliko Trgovišće 1 – Veliko Trgovišće 2 2:1, Domahovo – Veliko Trgovišće 2 1:1, Veliko Trgovišće 1 – Domahovo 0:0 Polufinale: Velika Erpenja – Dubrovčan 1:3, Veliko Trgovišće 1 – Ravnice 1:0 Za treće mjesto: Ravnice – Velika Erpenja 2:1 Finale: Veliko Trgovišće 1 – Dubrovčan 2:0

ZAGOREC (VT) 2 DINAMO (ZG) 5

VELIKO TRGOVIŠĆE: igralište NK Zagorec, GLEDATELJA: 300, SUCI: Ivančić (Brezova), Postružin (G. Stubica) i Ščukanec (V. Trgovišće). STRIJELCI: 0:1 Kasalo, 0:2 Kasalo, 1:2 Šoštar 2:2, Žigman 2:3, Hohnjec 2:4. Vabec, 2:5 Kasalo ZAGOREC VT: Hržina, Županec, Ferenčak, Žigman, Kovaček, Šoštar, Postružin, Kliček, Očić, Bogović, Ljubej (još su igrali: Jureša, Tuđa i Tomašković). DINAMO: Klafurić, Arnautović, Kasalo, Cvitković, Novoselac, Poljak, Deželić, Gašpar, Vabec, Pakasin, Hohnjec (još su igrali: Papić V., Papić M., Hadžić i Cvetković). Trener: Atko Kasumović.


32

sport

Komentar 28. kola IV. HNL-središte

Težak poraz Mladosti ZAGREB Mladost i dalje nastavlja u lošem tonu. Ovog puta

Trnje ju je isprašilo s čak pet komada u mreži. Zabočani su prvo poluvrijeme bili ravnopravni, stvorili neke prigode, ali nisu ih uspjeli realizirati. U 50. minuti ostali su bez Vukoje (crveni karton), da bi nakon promašene prilike Iskrića i nakon drugog pogotka potpuno pali i teško stradali. Klanjec je ambiciozno započeo u Krapini i poveo, da bi Zagorec u zadnjih 10 minuta potpuno preokrenuo rezultat. U Bedekovčini je Tondach igrao jednu od boljih ovosezonskih partija i zasluženo pobijedio Ogulin, a gosti su mogli i ozbiljnije stradati da nisu imali raspoloženog vratara Božičevića. Na sreću Mladostaša težak poraz pretrpjela je i Croatia 78, direktni protivnik u borbi za opstanak. Tramvajci nisu imali milosti i ispratili su Žakanjce kući s četiri komada u mreži. Na Ponikvama sastali su se domaćin i Sloga Gredelj koja se gostujućom pobjedom primakla Španskom na samo dva boda. Što se prvenstvo više bliži kraju sve je bolja i Dubrava koja je u ovom kolu s čak 7:0, što i ne čudi jer su se dečki iz Novog Golubovca već odavno oprostili s IV. ligom. Dva zagrebačka derbija završena su bez pobjednika i bez golova. Maksimir nije uspio zatresti mrežu vratara Tekstilca Merunke, ali mu je i bod bio dovoljan za potvrdu naslovu. Mlada momčad Kustošije uspjela je iščupati bod jakom Španskom i nakon katastrofalne jeseni, popeti se čak na 10. mjesto u poretku. (T. Zrinšćak) 4. HNL - SREDIŠTE A - 28. KOLO

Rezultati: Dubrava - SCHIEDEL 7:0, TONDACH - Ogulin 2:0, ZET - Croatia 78 4:0, Kustošija - Špansko 0:0, Maksimir - Tekstilac Ravnice 0:0, Ponikve - Sloga Gredelj 0:2, ZAGOREC - KLANJEC 3:1, Trnje - MLADOST Z 5:0 Maksimir 28 19 8 1 71 35 65 Špansko 28 17 7 4 62 28 58 Sloga Gredelj 28 17 5 6 51 24 56 Ogulin 28 16 4 8 65 38 52 ZET 28 15 5 8 56 45 50 Dubrava 28 12 9 7 38 28 45 ZAGOREC 28 12 6 10 37 34 42 Ponikve 28 10 6 12 29 39 36 TONDACH 28 9 8 11 43 39 35 Kustošija 28 9 7 12 34 46 34 Tekstilac Ravnice 28 9 6 13 28 32 33 KLANJEC 28 9 4 15 31 57 31 Trnje 28 8 5 15 48 55 29 MLADOST Z 28 5 8 15 32 51 23 Croatia 78 28 5 8 15 22 52 23 SCHIEDEL 28 3 2 23 28 72 11 Parovi, počeci, suci i delegati za 29. kolo, Subota, 24. svibanj u 17,00 sati: Trnje - Dubrava (Gorše, Horvat, PONDELJAK, Biloš / Krešić) MLADOST Z - ZAGOREC (Cvirn, CAVOR, Prgomet, POSTRUŽIN / MAJSEC) KLANJEC - Ponikve (Knežević, Dujmić, Jozić, Strukan / CIGLENEČKI) Sloga- Gredelj - Maksimir (Rehorić, Balenović, Pipić, Tek / Špičić) Tekstilac- Rav. - Kustošija (MARŠIĆ, Vukovski, Čurdo, PEŠEC / Barbir) Špansko - ZET (Pavlović, Tonžetić, Starešinić, Boban / Koprivnjak) Croatia 78 - TONDACH (Miličević, Pribanić, Stipković, / Brozović) Ogulin - SCHIEDEL (KOŽAR, Goršić, Hrastovčak, LONČAR / Družak)

Počasna i posebna sportska priznanja DONJA STUBICA - Već tradicionalno, na svečanoj sjednici Gradskog vijeća i Poglavarstva Donje Stubice, upriličenoj uz Dan grada podijeljena su godišnja počasna i posebna športska priznanja Grada. Sva tri priznanja za sportašicu godine otišle su u ruke članicama Triatlon kluba «Hidraulika Kurelja, sportašici godine u seniorskoj kategoriji, Petri Gidak, sportašici godine u juniorskoj kategoriji Mariji Lukini i u kadetskoj kategoriji Ivani Lukini. Priznanja su uručena i sportašu godine u seniorskoj kategoriji Danijelu Sekuliću Štefancu – Savate klub «Stubica», sportašu godine u juniorskoj kategoriji Silviju Crničkom – NK «Stubica» i u kadetskoj kategoriji Luki Leškoviću – Savate klub «Stubica». Za športsku ekipu godine priznanje je primila ženska ekipa Triatlon kluba «Hidraulika Kurelja» Donja Stubica, za športskog radnika, Branko Mirt, tajnik NK «Stubica», a za dugogodišnji rad u športu Zvonko Vlahović, predsjednik ŠRD «Pastrva» Donja Stubica. Posebna športska priznanja za postignute rezultate uručena su Jasmini Beljak – Savate klub «Stubica», Mladenu Bubanku – treneru i tajniku Triatlon kluba «Hidraulika Kurelja», Marku Bubanku – Triatlon klub «Hidraulika Kurelja», Branku Hanžeku – ŠRD «Pastrva», Savate klubu «Stubica», ženskoj ekipi Streljačkog društva «Metalis», ŠRD «Pastrva» i Srećku Zniki treneru juniorske i kadetske reprezentacije Hrvatske, članu Savate kluba «Stubica». (ss)

broj 240 / 23.05.2008.

zagorskilist

28. kolo 4. HNL Središte “A”, Zagorec-Klanjec 3:1 (0:1)

Cigula donio preokret Rudolf Mraz KRAPINA

U

takmica, koja nije imala velikog značenja osim prestiža, donijela je osrednji nogomet. U prvom dijelu Klanjec je bio opasniji, a drugi dio pripao je domaćinu što i rezultat pokazuje. Pokazalo se kao pun pogodak uvođenje u igru Cigule, koji je postigao predivan gol za 1:1, a i u par navrata dobro asistirao suigračima. Odlično su iskoristili dobiveno vrijeme u igri Kantolić i Zaplatić, još dva mladića iz krapinske škole nogometa. Prvu priliku zapucao je Malarić nakon dobrog ubacivanja Poslončeca u 7. minuti. Gosti uzvraćaju preko Tomaškovića i Ivanuša, ali bez učinka. Izuzetnu priliku nije realizirao Vrhovec u 37. minuti, kad lako prolazi Pastorčića, izbija iskosa s lijeve strane u kazneni prostor i puca kraj Kavačeve lijeve stative. Zadnja minuta prvog dijela donosi radost gostima. Agilni Pek fino upošljava brzog Vrhovca, koji kraj Pastorčića

i Štroka lako ulazi u šesnaesterac, i neometan matira nemoćnog Kavača za 0:1. Drugi dio počinje pritiskom domaćih i slabim udarcem Frljužeca kojeg lako brani Humski. Pek uzvraća ponovo odličnom asistencijom, ovaj put za Ivanuša u 53. minuti, ali ovaj kod udarca kopačkom zahvaća busen trave i prilika odlazi u nepovrat. Samo tri minute u igri bile su dovoljne Ciguli da poravna rezultat. U 67. minuti Frljužec s lijeve strane odigrava povratnu loptu na osamnaest metara od gola, na koju natrčava Cigula i po-

3:1 (0:1)

ZAGOREC - KLANJEC

KRAPINA; ŠRC Podgora, GLEDATELJA: 80, SUCI: Stjepan Pešec (G.Stubica), Vlado Pondeljak (Pregrada), Zdenko Cavor (M.Bistrica) DELEGAT: Darko Sekušak (Hum na Sutli) STRIJELCI: 0:1 Vrhovec (45’), 1:1 Cigula (67’), 2:1 Medved (80’), 3:1 Malarić (87’) ZAGOREC: Kavač, Stipić (od 65’ Zaplatić), N. Novački, Majcen, Šemnički, Pastorčić, Poslončec, Medved, Štrok (od 64’ Cigula), Malarić, Frljužec (od 75’ L. Kantolić) TRENER: Zdenko Jurički KLANJEC: Humski, Makek, Tuđa, Kuš (od 68’ Novak), Tomašković (od 88’ Pavlinić), Ivanuš (od 68’ Pleško), Šeničnjak, Jakobović, Pek, Petrišić, Vrhovec TRENER: Mladen Putanec

sprema je u desni gornji kut nemoćnog Humskog. Gosti ne igraju na nivou prvog dijela, padaju u igri, te nonšalanciju skupo plaćaju u 80. minuti. Medved se odlučio za ubacivanje skoro s centra na rub šesnaesterca, gdje Tuđa neoprezno glavom loptu vraća svom vrataru koji nije na mjestu gdje je

pretpostavio branič gostiju, te lopta ulazi u mrežu za vodstvo Zagorca 2:1. Bilježimo odličnu obranu mladog vratara Kavača, koji nakon kornera Jakobovića čudesno skida Peku udarac iz blizine. Konačni rezultat postavlja Malarić na asistenciju Luke Kantolića za nova tri boda Zagorca.

28. kolo IV. HNL-središte A, TONDACH-Ogulin 2:0 (1:0)

Pobjeda u režiji Martina Ščurica Tomislav Zrinšćak BEDEKOVČINA

U

jednoj od najboljih ovosezonskih partija, nogometaši Tondacha bez većih su problema svladali jednu od najboljih momčadi lige, Ogulin. Pobjedu je režirao mladi Martin Ščuric koji je postigao pogodak i asistirao za drugi, a mogao je i još koji puta zatresti mrežu odličnog gostujućeg vratara Božičevića. Osim njega vrhunski dio posla u sredini napravio je Jurina, a ponovno je bio siguran vratar Čajko. Već u 2. minuti svoj je udarac oprobao Čehulić, ali zamalo je bio neprecizan. Nakon njega iz slobodnjaka je pokušao Hleb, ali s istim ishodom. U periodu od 16.-24. minute obrana Tondacha s četiri igrača u liniji tri puta je zaspala. Dva puta nakon sjajnih dugih lopti Poljaka, a

jednom nakon izvrsnog pasa Adžamića. No, u dva navrata nije bio priseban Dragičević, a jednom je sjajno intervenirao Čajku obranivši Mazarekuu čisti zicer u situaciji jedan na jedan. Ipak, prvi je poveo Tondach i to pomalo s(p)retno. Igrala se 28. minuta kada je Jurina uputio udarac na gol, ali lopta gađa u glavu Čehulića i odbija se ravno na nogu Martina Ščurica koji je manirom iskusnog strijelca sprema u mrežu za 1:0. Samo pet minuta kasnije odlično proigran od Glogoškog Hleb je mogao riješiti sve dvojbe, ali njegov lob udarac završio je 20 centimetara od lijeve vratnice Božičevića u gol autu. Minutu prije kraja prvog djela Čehulić je loše pucao sa samo pet metara udaljenosti od vrata gostiju.

Kovačićek riješio dvojbe

Unatoč vodstvu Tondach je ambicioznije od Oguli-

TONDACH - OGULIN

2:0 (1:0)

BEDEKOVČINA: igralište Tondacha, GLEDATELJA: 100, SUCI: Jurašić, Starešinić i Jozić (svi iz Zagreba), DELEGAT: Papišta (Zabok). STRIJELCI: 1:0 M. Ščuric 28’, 2:0 Kovačićek 51’. TONDACH: Čajko, M. Ščuric, Glogoški, Jurina (70’ Jaković), Krsnik, Čehulić, Vukelić, I. Ščuric, Hleb (90’ Srebačić), Lisica, Kovačićek. TRENER: Dragan Jembrih OGULIN: Božičević, Drašković, Bičanić, Butković, Poljak, Jaković, Salopek, Jugović, Mazareku, Adžamić, Dragičević (65’ Knežević). TRENER: Džoni Tafra

na ušao u drugi dio. Nakon kombinacije Igora Ščurica i Hleba u šansi se našao Čehulić, ali njegov udarac bio je prelagan za gostujućeg vratara. Zbilo se to u 50. minuti, a samo minutu kasnije domaći povećavaju vodstvo. Korner je izveo Martin Ščuric, a na pet metara od vrata gostiju sam se i neometan našao Kovačićek koji sigurno nogom sprema loptu u mrežu za 2:0. Taj je pogodak još dodatno podigao krila domaćima. Ogulin je mogao i ozbiljnije stradati da njihov vratar Božičević u periodu od 55. do 62. minute nije obranio tri zicera. Prvo je Hleb izašao sam na njega, a potom i u

dva navrata Martin Ščuric, ali Božičević je sva tri puta sjajno intervenirao. Zadnjih dvadesetak minuta Ogulin je imao više od igre, ali rezultat se nije mijenjao. Prvo je u 69. minuti Poljak snažno tukao iz slobodnjaka, ali Čajko odbija u polje. U 81. minuti opasnu akciju Adžamića i Kneževića prisebnom je intervencijom prekinuo Kovačićek. Šest minuta kasnije u šansi je vrlo dobri i aktivni Mazareku, ali Čajko je ponovno siguran. Zadnju šansu na utakmici imao je opet Martin Ščuric kojeg je odlično pronašao Hleb, ali najbolji pojedinac utakmice loše je pucao iz prilično dobre pozicije.

Uspješan izlet BTI-a u Split SPLIT U organizaciji kickbo-

xing kluba Lotus, u Splitu je održano PH u Aerokickboxingu i otvoreni kup pod nazivom «Mali zmaj» u semi contactu za djecu i kadete. Zabočki BTI bio je jedini predstavnik KZŽ na ovom natjecanju. Najbolja je pono-

vno bila očekivano Katarina Jelenčić koja je u kategoriji do 46 kilograma postala prvakinja Hrvatske, a ujedno je proglašena i za najbolju natjecateljicu na turniru. Dobar je bio i Rene Javorić koji je osvojio 2. mjesto u kategoriji do 25 kg, dok je

Nikola Vrabec u kategoriji do 57 kg bio treći. Bez medalja su nažalost ostali Robert i Karlo Vojaković koji su osvojili peta mjesta. Prva mjesta sjajne Katarine Jelenčić više je teško i izbrojati. Tata Krešo sigurno će ovih dana imati «slatku bri-

gu» oko nabavke novih polica ili vitrine, gdje bi sva ta silna odličja mogla stati. (t. z.)


zagorskilist

sport 33

broj 240 / 23.05.2008.

23. kolo 1. ŽNL, Jedinstvo - Stubica 4:1 (1:0)

Komentar 23. kola 1. ŽNL

Gaj poražen, Inkop neriješeno

Jedinstvo savladalo Stubicu Tomislav Benčić

SVETI KRIŽ ZAČRETJE

N

edjeljna utakmica u Svetom Križu Začretju bila je vrlo važna za obje momčadi s obzirom da su i jedni i drugi bili vrlo blizu potencijalno opasne zone na prvenstvenoj ljestvici. Suprotno očekivanjima na početku utakmice imalo se malo toga za vidjeti. Tek u prvim minutama Lončar se probija pored Šabana i upućuje nešto između udarca na gol i dodavanja, no gostujući vratar Pilski je odlično postavljen i lovi loptu. Prvu pravu priliku imaju gosti u 14. minuti. Novak je uspio loptu prebaciti preko domaćeg vratara Kosa, ali i preko gola. Nekoliko minuta kasnije na drugoj strani Merkaš (Hrc) puca preko gola. Još jednu odličnu priliku imaju gosti u 20. minuti. Martinić je izveo slobodan udarac s nekih 20-ak metara ukoso s lijeve strane. Prebacuje loptu na drugu stranu gdje su Novak i Šilipetar, ali netko od igrača Jedinstva malo skreće loptu i ona ispred ove dvojice odlazi u korner. Tri minute kasnije slična situacija pred domaćim golom, a ovaj put Kos skreće loptu van granica igrališta. U 41. minuti Merkaš (Gile) presi-

jeca jednu loptu na polovici gostiju i gura je prema Lončaru koji izbija sam ispred Pilskog i pored njega šalje loptu u mrežu. 1:0. Mogao je Lončar i povisiti rezultat u posljednjoj minuti prvog dijela nakon što ga je odlično proigrao Biruški, no puca pored gola. Drugo poluvrijeme počelo je kako je završilo prvo. Biruški proigrava Lončara no ovaj put Pilski brani. Vrlo brzo Galović vadi Lončara iz igre i umjesto njega stavlja Dragčevića što se pokazalo kao pun pogodak. U 52. minuti Merkaš (Hrc) primiruje loptu i spušta je do Dragčevića koji još nije namjestio nišanske sprave i puca pored gola. U 55. minuti slobodan udarac ima domaća momčad. Kučko je nabacio na rub peterca, a tamo se pratnje oslobodio Dragčević i zabija za 2:0. Na drugoj strani uzvraća Martinić udarcem preko gola. U 63. minuti domaći već vode 3:0. Biruški je proigrao Dragčevića koji puca pored nemoćnog Pilskog. Gosti uspijevaju smanjiti rezultat minutu kasnije. Mlinarić je srušio Piljeka u svom kaznenom prostoru, sudac Sokolić je pokazao na bijelu točku, a Martinić je zatresao mrežu. Još jednom su domaći postigli gol nakon prekida. Ovaj put slobodan udarac je izveo Dragčević, no umjesto

Tomislav Benčić ZABOK

N

udarca prema golu što su gosti najvjerojatnije očekivali, Dragčević je dodao do Biruškog, a ovaj pak proslijedio loptu do Kučka koji pogađa za konačnih 4:1. Ono što još treba istaknuti s ove utakmice su gromoglasni navijači domaće momčadi koji su cijelu utakmicu bo-

drili svoje pulene uz pomoć raznih glazbenih instrumenata. Igrači Jedinstva u potpunosti su zaslužili pobjedu, dok bi se stručni stožer Stubice morao zamisliti i nad igrom momčadi i nad samim pristupom pojedinih igrača prema igri.

akon poraza u ovom kolu na gostovanju u Zlataru Gaj je uvelike smanjio šanse za obranu naslova prvaka iz prošle sezone. Kiksala je i momčad Inkopa koja je na svom terenu osvojila samo bod protiv Pregrade. Za razliku od njih Matija Gubec je uvjerljivo na svom terenu savladao Ivančicu i sad na drugom mjestu samo za bod zaostaje za vodećim Inkopom. Na dnu je sigurno jedino da Oroslavje ispada iz lige. Više ne postoji niti teorija da ostanu u 1. ŽNL nakon što su poraženi u Radoboju. U donjem dijelu poretka velika je gužva i nekoliko kandidata za pretposljednje mjesto koje vodi u drugu ligu ukoliko zabočka Mladost ispadne iz 4. HNL. U najnezavidnijem položaju je Stubica koja je u nedjelju poražena od Jedinstva. Pregrada ima bod više. Tri boda više od Pregrade imaju Straža koja je savladala Zagorca i Rudar iz Mihovljana koji je poražen u Dubravi Zabočkoj. Zanimljivo je pogledati i uspješnost klubova u prolje-

tnom dijelu prvenstva. Najuspješniji je vodeći dvojac Inkop i Matija Gubec koji su u 10 utakmica ostvarili po 7 pobjeda i 3 neriješena rezultata, te još nisu poraženi. Također 7 pobjeda ima i Gaj, ali uz 1 neriješeni susret i dva poraza. Iza vodećeg trojca najuspješniji su Oštrc i Straža sa po 5 pobjeda… S druge strane u proljetnom dijelu Rudar iz Mihovljana je osvojio jedan jedini bod, Oroslavje 4, Stubica 8,…

24. i 25. kolo

U četvrtak se igralo 24. kolo gdje su se sastali: Gaj - Jedinstvo, Rudar M - Oštrc, Pregrada - Rudar D, Zagorec VT - Inkop, Ivančica - Straža, Oroslavje - Matija Gubec i Stubica - Radoboj. Nedjelja 25. svibanj donosi utakmice predposljednjeg 25. kola. Među zanimljivije utakmice svakako spada susret Radoboja i Gaja. Matija Gubec gostuje u Desiniću kod Straže, a poznato je da tamo malo tko uhvati puni plijen. Inkop ugošćuje Ivančicu. Zanimljiv je i dvoboj Rudara iz Dubrave Zabočke i Zagorca iz Velikog Trgovišća. Još se sastaju Jedinstvo i Rudar M, Oštrc i Pregrada, te Stubica i Oroslavje.


34

sport

broj 240 / 23.05.2008.

Navijačka skupina Leaders prvaci Hrvatske

23. kolo 1. ŽNL NSKZŽ MATIJA GUBEC - IVANČICA 5:1 (1:1)

atia All Stars 2008. u organizaciji Hrvatskog navijačkog akrobatsko-plesnog pom-pon saveza. Na prvenstvu je sudjelovala i navijačka skupina “Leaders” SŠ Pregrada. Na prvenstvu je nastupilo više od 600 natjecatelja u cheer, pom-pon i show programu u kadetskoj, juniorskoj i seniorskoj konkurenciji. Pregradska ekipa uspjela je naplatiti sav svoj trud te se okitila naslovom prvaka Hrvatske u kategoriji cheerleading coed – seniori. Tako su Pregračani stekli pravo nastupa na Europskom prvenstvu koje će se održati 5. i 6. srpnja u Ljubljani, gdje će braniti boje Hrvatske u navedenoj kategoriji. Ovaj sjajan rezultat ostvarila je ekipa u sastavu Tanja Čuček, Valentina Krklec, Tamara Jutriša, Jelena Jazbec, Suzana Jazbec, Elizabeta Papeš, Antonela Kantoci, Jana Živičnjak, Neven Končanski, Marko Gretić, Mario Mikša, David Papić, Velentina Vrabec, pod vodstvom prof. Maje Cesarec. Veliki je to i povijestni uspjeh za školu, pa i sam grad Pregradu. Još jednom se pokazalo da se uloženi trud i napor vraćaju na najbolji mogući način. Treba spomenuti da je kao priprema za Prvenstvo Hrvatske iskorišten nastup dva dana ranije u Crikvenici na finalu košarkaške lige osnovnih i srednjih škola, a na poziv predsjednika lige. (zl)

Rudolf Mraz

OSIJEK - Prošlog vikenda održano je državno prvenstvo Cro-

zagorskilist

Tri pogotka Omića GORNJA STUBICA

U

utakmici koja je puno više značila domaćinu, Puntari su otpor Ivančice slomili u zadnjih pola sata. U nervoznom prvom dijelu s tek nekoliko pravih akcija, domaćin dolazi u vodstvo u 10. minuti. Omić je asistirao D. Svibenu na dvadeset metara po sredini gola, ovaj desnom nogom prebacuje malo izašlog vratara gostiju, te pogađa lijevi gornji kut Kovačićeve mreže. Ravnopravna igra po sredini terena uz osluškivanje domaćih, kretanje rezultata Inkopa u Poznanovcu i Gaja u Zlataru ne donosi nikakve promjene. Gosti poravnavaju nakon što su oba Haramusteka, Juraj i Vladimir, nepropisno starta-

li na Bingulu, a sudac Lončar dosuđuje izravni slobodni udarac na rubu kaznenog prostora. Loptu namješta Robert Tukač i pogađa desne rašlje domaćih vrata. Lopta dodiruje gredu i odbija se u mrežu za 1:1 u 44. minuti. Nakon odmora u 56. minuti domaćin ponovo vodi. Za 2:1 najzaslužniji su gostujući vratar Kovačić i Futivić koji su se sudarili kod starta na loptu, koja dolazi do Omića, te on lako, neometan, posprema loptu u mrežu. Ponovo novi pogodak ovaj puta s jedanaest metara. Najstroža kazna dosuđena je kod nesmotrenosti Barića u prihvatu jedne lopte u svom kaznenom prostoru. Loše uštopana lopta udara ga u ruku i Lončar pokazuje na bijelu točku. Siguran realizator je Omić. Novi pogodak Omića u 82. minuti na doda-

vanje Svibena s desne strane, za visoko vodstvo od 4:1. Konačni rezultat postavljen je u lijepoj akciji gdje Kuhta centrira, a Omić propušta loptu za bolje postavljenog N. Svibena koji je precizan i

postavlja konačnih 5:1 u 88. minuti. Pristigle su i vijesti o porazu Mača, te neriješen rezultat Inkopa na svom terenu, a tim više se povećala radost i nada za osvajanje prvog mjesta Puntara.

Mladi krapinski boksač Dominik Cesarec još je kadet, ali to mu nije smetalo da osvoji broncu na juniorskom PH

Dominik Cesarec treći u Hrvatskoj Tomislav Zrinšćak

16. Nagrada grada Krapine KRAPINA - U organizaciji Tr-

kačkog kluba Maraton Krapina, Turističke zajednice grada Krapine i Radija Hrvatsko zagorje Krapina održana je tradicionalna 16. Nagrada grada Krapine, biciklistička utrka koja je ove godine okupila 44 biciklista. I dok su seniori vozili XC, brdsku utrku u dužini 8,5 kilometara, školarci su vozili cestovnu utrku ulicama grada. Start i cilj bio je na Trgu Ljudevita Gaja. U prigodnom programu prije utrke nastupile su Krapinske mažoretkinje i Gradski puhački orkestar Krapina, dok je nakon završetka utrke prigodna okrepa za sudionike te podjela medalja održana u Neandertal pubu. Pokrovitelji utrke bili su Grad Krapina

i Krapinski športski savez, a utrku su sponzorski pomogli Krakom, Pekom, Bregi express, Reca, Krateks, Geoing, Mesnice Presečki, PBR Šalković, Plastika Čavužić i PBZ. (zl)

Rezultati:

XC utrka: 1. Damjan Ivšak (Pregrada), 2. Marko Trajković (Zagreb), 3. Marko Kantoci (Pregrada). Učenici: 1. i 2. razred: 1. Juraj Posilović, 2. Karlo Babić, 3. Filip Marjanović. 3. i 4. razred: 1. Karlo Mitok. 5. i 6. razred: 1. Toni Mark Anders, 2. Nikola Mišak, 3. Viktor Cvrtila. 7. i 8. razred: 1. Matija Jurec, 2. Karlo Španiček, 3. Zvonimir Penezić.

ISPR AVAK U prošlom, 239. broju Zagorskog lista u tekstu pod naslovom “Pobjednik Željko Brlek”, došlo je do nenamjerne pogreške, gdje je iz poretka šahovskog turnira ispušteno ime Marijana Lešćana (ŠK Gaj Mače) koji se nalazio na diobi 17. do 24. mjesta s ostalim šahistima koji su osvojili 6,5 bodova. Gospodinu Lešćanu ispričavamo se zbog nenamjerne pogreške. (zl)

ZABOK

T

rebala je to biti sigurna pobjeda. U prvoj rudi Dominik je imao vodstvo od 12:3, u trećoj je vodio 16:10, no na kraju je ipak morao stisnuti ruku domaćem boksaču, Zadraninu Štimcu. Rezultat je bio 22:20. Kao najmlađi sudionik PH u boksu za juniore, Dominik Cesarec osvojio je brončanu medalju u kategoriji do 60 kilograma (laka kategorija), no prema svemu viđenom zaslužio je finale, a vjerojatno i zlato. Ipak, to se nije dogodilo. Ne zbog njegove loše tehnike, već zbog kako on kaže nešto slabije taktike i savladavanja emocija. No, sigurni smo da će to vrlo brzo sjesti na svoje mjesto. Priča Dominika Cesareca slična je mnogim pričama iz borilačkih sportova. «Zarazio» ga je otac Robert, nekoć i sam vrsni karatist. Rođen je 10. listopada 1991. u Zagrebu. Već s 10 godina počeo je trenirati, prvo karate. Zatim je otišao u poznatu «štalu» Srećka Znike gdje je bio jedan od najboljih boraca savate boksa. Odlaskom u Zagreb rodila se ljubav prema boksu. Za talentiranog borca kao što je Dominik, klub Leonardo našeg poznatog trenera Leo-

narda Pjetraja bio je logičan izbor. Vrhunski stručnjaci ubrzo su prepoznali njegove kvalitete. Nakon samo nekoliko mjeseci slijedilo je prvo natjecanje. - Već na prvom PH među mlađim kadetima osvojio sam brončanu medalju. To mi je dalo veliki poticaj za dalje. Još sam neko vrijeme paralelno trenirao i savate boks, ali vrlo brzo je sazrela odluka da se posvetim samo boksu. Ipak je to olimpijski sport koji mi pruža puno više mogućnosti - otkriva nam Dominik. Brončanu medalju osvojio je i godinu kasnije, a i prošle godine, jedino je 2006. bio peti na PH, što smatra kao slabiji rezultat, iako svi momci koji se tamo nađu zaslužuju respekt. Dominik trenira dva sata svaki dan, a neki put i po četiri sata. Njegov trener Dalibor Čibarić vrlo je zadovoljan. Kaže da mu je tehnika perfektna, a kad počne više taktizirati i racionalno savladavati emocije kaže da će biti spreman i za najveće domete. Da nije tako, zasigurno ga ne bi poslao na seniorsko PH, koja će se održati za tri mjeseca. O kakvom se borcu radi dovoljno govori i činjenica da je jedan od rijetkih koji se usudi sparirati Filipu Paliću, jednom od najtrofejnijih hrvatskih boksača poslije Parlova i Šivolije. – Ne bojim se

Seminar za trenere

DONJA STUBICA - Skijaški savez KZŽ organizira seminar za trenere i sportske djelatnike koji će se održati u petak 30. svibnja u Hotelu Terme Jezerčica s početkom u 15 sati. Na seminaru će govoriti Zoran Skender, prof. kineziologije na temu “Kondicijska priprema sportaša u mlađim

dobnim uzrastima”, zatim Bojan Laginja, prof. kineziologije i kondicijski trener na temu “Utjecaj lactata u trenažnom procesu”, Aleš Gros, prof. kineziologije na temu “Oporavak u trenažnom procesu”, Davorin Antonić prof. kineziologije na temu “Praćenje sportaša srčanim monitorima i elektrosti-

seniorskog prvenstva. Puno i kvalitetno treniram, pa osjećam sigurnost u sebe. Čvrsto vjerujem da neću razočarati ni u seniorskoj konkurenciji - pun je samopouzdanja Dominik Cesarec. Kao svakom pravom boksaču san mu je odlazak među profesionalce, ali ne zanemaruju ni školu. Vrlo dobar je učenik, a pokušat će i upisati Elektrotehnički fakultet. U ocu Robertu ima veliku podršku. - Ljudi misle da boks nije skup, obučeš rukavice i dres i idemo. No, nije tako. U pet godina Dominikovog b av l j e n j a boksom samo na prijevoz potrošio sam 40.000 kuna, jedne rukavice su oko 800 kuna. Sva sreća da je u klubu među najboljim boksačima, pa ne moramo plaćati treniranje. Ovom prilikom zahvalio bih se Gradu Krapini, Županiji KZŽ i Općini Hum na Sutli koji su nam

pomogli sponzorstvima - riječi su Roberta Cesareca. Uz seniorsko PH, Dominikovi najbliži prioriteti su niz međunarodnih turnira i izborni mečevi za reprezentaciju za SP u Mexicu. Poželimo mu mnogo sreće na tom putu. Znanja i vještine ionako ima dosta.

mulacija mišića kao trening” te Mirjana Tonković, dipl. ing. biokemije i nutricionistica na temu “Dodatna prehrana i vitaminizacija”. Kotizacija za seminar iznosi 200 kuna, a uplaćuje se na žiro račun br: 2402006-1100473328 najkasnije do 26. svibnja ili gotovinom na početku seminara.

Kopiju uplatnice treba poslati na e-mail kontak@croski.hr ili na fax 049 503 812. Svaki sudionik na kraju dobiva CD s kompletnom prezentacijom. Prijave se primaju na e-mail kontak@croski.hr. Više informacija može se dobiti kod Alberta Kontaka na broj 098 245 337. (zl)


zagorskilist

sport 35

broj 240 / 23.05.2008.

Mlada zabočka kuglačica članica KK Graditelj iz Zaprešića postigla je fantastičan svjetski uspjeh

Lucija Sedlar viceprvakinja svijeta Tomislav Zrinšćak ZADAR

F

antastična vijest stigla nam je iz Zadra. Lucija Sedlar postala je viceprvakinja svijeta u kuglanju u kategoriji mlađih kadetkinja srušivši 528 drva. Bolja od nje ovoga puta bila je samo Srpkinja Milana Pavlic koja je srušila 552 drva.

Kažemo ovaj put jer Lucija je već jednom pobijedila Milanu, a sigurni smo da će se ove dvije djevojke još puno puta susretati na jakim svjetskim i europskim smotrama. Kvalifikacije nisu nagovještavale ovakav uspjeh. U finale je ušla kao pretposljednja sedma, srušivši za nju skromnih 511 drva, jer njen osobni rekord je 569 drva, što je obzirom na njenu dob

nevjerojatan rezultat. No i ona i njen otac Robert, koji ju je zarazio kuglanjem, znali su da može puno više. To je dokazala ostvarivši najbolji rezultat u povijesti zagorskog kuglanja, poslije uspjeha Željka Šutine koji je s Medveščakom postao ekipni prvak Europe. Ovaj rezultat nije slučajnost. Lucija je bila višestruka prvakinja Zagreba, dva puta treća

na PH i druga na ekipnom PH. Kroz ogledna natjecanja triju najboljih kuglačica njenog uzrasta uspjela je nadmašiti prvakinju Hrvatske Ivanu Hucman i Tihanu Čavlović. Time je pokazala da može odlično funkcionirati kad je pod pritiskom. Bila je najbolja kad je bila najpotrebnije. U četiri godine koliko se bavi kuglanjem teško je i nabrojati sve njene uspjehe. Kao što smo već re-

kli Luciju je kuglanju privukao otac Robert, a presudan za njezin kuglački razvoj bio je trener Darko Oršić. Iako je postala svjetska vicpeprvakinja, mlada zabočka kuglačica čvrsto stoji na zemlji - Zahvaljujem na razumijevanju ravnatelju prof. Tomislavu Polanoviću, svojoj razrednici Božici Završki i naravno svim svojim navijačima, a posebno roditeljima koji mi pružaju veliku podršku. Hvala i mojoj braći Filipu i Klari i želim im da budu bolji od mene na idućem Svjetskom prvenstvu - skromno je izjavila Lucija Sedlar od koje sigurno već u bližoj budućnosti možemo očekivati nove sjajne rezultate. Na istom natjecanju nastupio je i njen brat Filip, koji nije uspio proći kvalifikacije za pojedinačno finale. Filip je poslije bio sjajan u igri mix parova gdje je oborio 588 ču-

njeva, no nažalost njegova kolegica Mateja Skupnjak iz Đurđenovca nije imala svoj dan i srušila je samo 506 drva, pa su na kraju zauzeli 8. mjesto, što je također vrlo dobar rezultat. U mix parovima se okušala i Lucija s Josipom Kramerom, a njih su dvoje zauzeli 6. mjesto. Iako je njen kolega svjetski prvak, nažalost nisu uspjeli osvojiti nove medalje, ali i ovako ovaj njihov pojedinačni uspjeh vrijedan je svake pažnje.

Rezultati U-14 (mlađe kadetkinje): 1. Milana Pavlic 552 (SRB), 2. LUCIJA SEDLAR 528 (HRV), 3. Karolina Doubkova 521 (CZE), 4. Lucija Zalar 520 (SLO), 5. Dominika Kyselicova 512, (SVK), 6. Dorottya Toth 502 (HUN), 7. Fiona Steiner 484 (AUT), 8. Nadia Nussbaumer 468 (ITA).

Luciji SEDLAR na osvojenome 2. mjestu na svjetskome prvenstvu u kuglanju, a Klari na 1. mjestu u prvenstvu Hrvatske čestitaju obitelji Šuštić, Tomek, Šaronja, Pavrlišak i Benko. E smo Zagorci!?

AUTOMOBILI KREŠO d.o.o. KRAPINA, Velika Ves bb, tel. 049 382 900


sport Jakuš odličan u Osijeku 36

OSIJEK - Proteklog vikenda u Osije-

ku je na streljani Pampas održano 4. kolo Kupa Hrvatske u streljaštvu u disciplini trap. Na ovom pozivnom natjecanju nastupili su i članovi zabočkog Tekstilca. Odličan je bio Zvonko Jakuš koji je u iznimno jakoj konkurenciji osvojio 5. mjesto sa 111 srušenih letećih meta u prvih pet serija i još 17 u finalnoj seriji. Najbolji rezultat ostvario je u petoj seriji gdje je srušio svih 25 golubova. Još su nastupili Zlatko Jurina koji je srušio 103 goluba i Zlatko Jug koji je srušio njih 97. Najbolji su prema očekivanju bila braća Glasnović, Ante i Josip koji su osvojili prva dva mjesta. (T.B.)

Zagreb open 2008 ZAGREB - Prošli tjedan je u Zagrebu održan vrlo jaki međunarodni šahovski turnir Zagreb open 2008. Na njemu je nastupilo i nekoliko šahista iz Krapinsko-zagorske županije. Najbolja među njima u konkurenciji 167 šahista i šahistica bila je Mirjana Medić, osvojivši 20. mjesto, koja je ujedno bila najbolja među ženama. Mirjana je u 9 partija osvojila 6 bodova. Ostvarila je 3 pobjede i 6 partija je remizirala i niti jednom nije poražena. Slijede Nenad Frouth s također 6 bodova (4 pobjede i 4 remija), Stjepan Tišljar s 5 bodova (4 pobjede i 2 remija), Boris Galoić s 4,5 boda (3 pobjede i 3 remija), Mladen Babić s 4,5 boda (4 pobjede i 1 remi). Po 4 boda osvojili su Marijan Lešćan (1 pobjeda i 6 remija), Zlatko Svrtan (3 pobjede i 2 remija) i Saša Pejović (3 pobjede i 2 remija). Zlatko Lacko je osvojio 2,5 boda (jedna dobivena partija i 3 remija). (T.B.)

Dario Šamec prvi na Malački LEČEVICA Brdo Malačka bila je druga stanica ovogodišnjeg izdanja PH u brdskom automobilizmu. Nastupilo je preko 60 vozača, a ukupni pobjednik je Splićanin Branko Krstulović (Split Motosport) u Opel Vectri 2.0. Dario Šamec, od ove godine član Matulji Racinga, ponovno je bio najbolji u svojoj klasi 21 u kojoj se voze Škode Felicie. S vremenom od 7:00,116 za više od 9 sekundi nadmašio je drugoplasiranog Jurea Gašperova iz AK Mihovil Šibenik, dok je treći bio Marko Šnidaršić iz AK Dubrava. Nakon dvije utrke Šamec ima maksimalnih 40 bodova i uvjerljivo je vodeći u klasi 21. (t. z.)

Jelenčić i Jakša najbolje na kupu SRAČINEC U Sračincu pokraj Vara-

ždina održan je hrvatski kickboxing kup u semi contactu za juniore. Nastupilo je 80 boraca iz 15 klubova, a županiju Krapinsko-zagorsku predstavljali su Zmaj iz Bedekovčine i BTI iz Zaboka. U kategoriji do 50 kilograma najbolja zabočka sportašica, Katarina Jelenčić (BTI) osvojila je prvo mjesto, dok je njena klupska kolegica Martina Mitrović bila druga, a četvrta je bila Paula Bradić (Zmaj). Katarina je još jednom dokazala da spada u sam vrh hrvatskih kickboxerica. Ponovno je sjajna bila i Ivona Jakša (Zmaj) koja je bila najbolja u kategoriji do

broj 240 / 23.05.2008. 55 kilograma. I one poput Katarine niže uspjehe od natjecanja do natjecanje. U kategoriji do 65 kilograma Kristina Kolar (Zmaj) osvojila je treće mjesto, dok je u kategoriji preko 70 kilograma Marina Bradić (Zmaj) bila druga. Hrvatski kup održan je kao prednatjecanje prije večernje gala priredbe u kojoj je Siniša Kovačić postao prvak Europe u full contactu, savladavši Talijana Lorenza Faiolu jednoglasnom odlukom suca. (T. Z.)

godina. Još jednom je pokazala da je u svom godištu uz Marijanu Vlahinić (Dubrovnik) najbolja. Slijede nastupi na europskim turirima, a prvi je u Sloveniji. (S. Fu.)

Košarkaški dvoboj Zabok-Krapina ZABOK Prošlog su tjedna u Zaboku snage odmjerili mlađe dobne kategorije Zaboka i Krapine. Prvo su snage odmjerile škole košarke (1996. i mlađi), a slavili su Krapinčani rezultatom 20:16. Nakon njih uzbudljivu su utakmicu odigrali mlađi kadeti (1993. i mlađi). Iako je Krapina povela s 10:0, zabočki dječaci na kraju su slavili rezultatom 28 :26. Ove dvije utakmice igrale su se 2x7 minuta, a nakon njih na parket su izašli juniori, koji su igrali cijelu utakmicu. Kod juniora očekivano bolji Zabočani i uvjerljivo slavili su rezultatom 79:58. Ova utakmica je pokazala da u Hrvatskom zagorju ima dosta košarkaškog «štofa». Krajem svibnja KK Krapina organizirat će uzvrat u svojoj dvorani. (t. z.)

Kneziću turnir ZAGREB - Oroslavčan Ivan Knezić osvojio je i drugi veteranski teniski turnir zaredom u Zagrebu. Knezić je pobijedio u kategoriji 35+, a do pobjedničkog pehara svladao je četvoricu protivnika. U prvom kolu nije imao većih problema s Perkom. Završilo je 6:2, 6:1. Ždrijeb ga je u drugom kolu spojio s nekadašnjim hrvatskim nogometnim reprezentativcem Igorom Cvitanovićem, ali u susretu dva nogometaša na teniskom terenu uspješniji je bio Knezić sa 6:2, 6:0. Najteži meč Knezić je odigrao u polufinalu protiv Lukića. Meč je otišao do trećeg seta, a pobjeda je na kraju pripala Kneziću sa 6:4, 4:6, 10:3. U finalu Knezić je još jednom bio siguran i protiv Zorana Bauera (Dinamo) ubilježio pobjedu 6:4, 6:1 za trijumf na turniru. (S. Fu.)

RK CROATIA OSIGURANJE ZAGREB – SŠ PREGRADA 28:24

Belović i Gidak u reprezentaciji SLJEME – Na planinarskom putu Leustik na Sljemenu održana je utrka planinskog trčanja i to 18. godinu zaredom. Bila je to ujedno i izborna utrka za hrvatsku reprezentaciju na kojoj je nastupilo ukupno 143 trkača. Među njima i sedmero članova Trkačkog kluba Maraton Krapina i Stubice Hidraulika Kurelja. Najbolji rezultat ostvarila je Valentina Belović (Stubica Hidraulika Kurelja) koja je bila ukupno druga u ženskoj konkurenciji čime je potvrdila svoj reprezentativni status. U reprezentaciji joj se priključila i klupska kolegica Petra Gidak koja je 4. mjestom izborila reprezentativni dres. Kod muških, Mladen Bubanko osvojio je ukupno 27. mjesto (4. u kat. M45), a Zoran Vučković (oba Stubica Hidrulika Kurelja) 30. (7. u kat. M40). Trojica članova Maratona iz Krapine natjecali su se u seniorskoj konkurenciji i redom su bili 50. Vjeran Skupnjak (24. među seniorima), 74. Goran Kunštek (31.) i 85. Srećko Pulejk (33.). Kad smo kod članova krapinskog Maratona, spomenimo da su četvorica njihovih članova nastupila na maratonu u Radencima (Slovenija) među 5.000 trkača. To su Ivan Peperko, Miljenko Kantolić i Inoslav Blažeković te legendarni Stjepan Puh koji je bio najbrži u kategoriji 70+. (S. Fu.)

Karla Popović do polufinala na PH Tradicionalna utakmica Zagreb - Pregrada

SAMOBOR – Prošlog tjedna završeno je Prvenstvo Hrvatske u tenisu za tenisačice i tenisače do 14 godina, koje je igrano u Samoboru, na zemljanim terenima. Kao šesta nositeljica na turniru je nastupila i mlada zabočka tenisačica Karla Popović, članica Teniskog kluba Podsused. Ona je u prvom kolu pobijedila Lauru Gogić (Maksimir 06) sa 6:3, 6:0, da bi u drugom svladala i Ivu Mekovec (Franjo Punčec Čakovec) sa 7:5, 6:1. U četvtfinalu ju je čekao meč s prvom nositeljicom Ivom Bago (Brcko Velika Gorica). Bio je to zaista odličan meč, a Karla je na kraju slavila sa 6:4, 7:6(3). Slijedilo je polufinale protiv četvrte nositeljice Bernarde Pera (Zadar). Bio je to još jedan sjajan meč u kojem su odlučivale sitnice. Na kraju te su sitnice otišle na stranu Pere koja je u finale otišla s dva puta po 6:4. Pera je na kraju i osvojila naslov prvakinje Hrvatske pobijedivši u finalu Ivanu Ljubić (Split) 4:6, 6:4, 6:2. Ne treba zaboraviti da Karla još uvijek ima samo 12 godina i da ravnopravno igra s djevojkama od 14

tnošću. Iako rezultati u ovakvim utakmicama nisu važni, spomenimo da je rezultatom 28:24 pobijedila ekipa Zagreba. U poluvremenu utakmice nastupali su plesači plesnog kluba “Klasik” iz Huma na Sutli, navijačka skupina “Leaders” iz Pregrade te Matija Krizmanić koji je izveo glazbenu točku. Nakon utakmice za sve sudionike priređen je prigodni domjenak koji su pripremili učenici SŠ Pregrada sa svojim mentorima, a s RK Croatia osiguranje Zagreb dogovorena je još tješnja suradnja. (zl)

PREGRADA - U sklopu Dana otvorenih vrata Srednje škole Pregrada, odigrana je tradicionalna utakmica između muške ekipe SŠ Pregrada i RK Croatia osiguranje Zagreb. Zbog obveza prvotimaca u reprezentaciji u kvalifikacijama za Olimpijske igre, na susret je stigla juniorske ekipa Zagreba. Mladi Zagrebaši sve su oduševili svojom igrom i korek-

Pregrada, dvorana Srednje škole. Suci: Ahmed Njuhović i Ante Vučinović. RK Croatia osiguranje Zagreb: Šijak 1, Kontrec, Radočaj 4, Gotovac 1, Tokić, Balić 1, Poljak, Vojnović 7, Vozab 2, Mataga 3, Nenadić 2, Bošković 1. Treneri: Andrija Nikolić i Luka Panza. SŠ Pregrada: Koprivnjak 1, Gorup 6, Golub 2, Končanski 4, Bednjanec 2, Levanić 1, Klasić, Puh 2, Cvrtila 2, Vran 1, Mužar 3. Trener: Maja Cesarec.

Održan ninja seminar

ZABOK U maloj sportskoj dvorani OŠ Gjalski u Zaboku održan je jedan u nizu ninja seminara koji je organizirao domaći ninja klub, Bujinkan dojo. Ovog puta ninje su ulazile u tajne Tai-jutsua, a radilo se i s kratkim štapom zvanim Hanbo. Posebno su se istaknuli Monika Kovačić, te Antonio i Iva Rafajec koji su test položili s 10 kyu, dok su Magdalena Dragčević i Marina Irina Barešić imale 9 kyu, a Lana Rafajec 8 kyu. Zadnji dan mjeseca svibnja, točnije 31. ovog mjeseca, ninje u maloj dvorani organiziraju Cup grada Zaboka. Početkom srpnja ninje bi trebale održati seminar u prirodi. (t. z.)

zagorskilist

Mladost 1:3, Građ. Žučko-Krovolim Šlogar 3:4, Kamgrad-Risvica 4:1, ŠD Božidar Brumen-CB Bull-Še bistro 0:12, Grad. Berc-Kolman-MM Veronika 3:4, Str. Obrada KodrnjaIda Novi dvori 1:2. Poredak: 1. CB Bull-Še bistro 25 (+48), 2. Marko trgovina 22 (+18), 3. Krovolim Šlogar 19 (+12), 4. Kamgrad 18 (+13), 5. Str. Obrada Kodrnja 16 (+12), 6. MM Veronika 14 (+6), 7. Ida Novi dvori 13 (0), 8. Građ. Berc-Kolman 12 (-2), 9. Risvica 12 (-3), 10. Građ. Žučko 9 (-8), 11. ŠD Božidar Brumen 9 (-23), 12. ŠD Mladost 6 (-19), 13. ŠD Kumrovec 6 (-20), 14. CB Miljana 3 (-34). Parovi 10. kola, 23. svibnja (Miljana): 20 sati ŠD Božidar BrumenMarko trgovina; 20.35 Ida Novi dvori-Kamgrad; 21.10 MM Veronika-Str. Obrada Kodrnja; 21.45 Krovolim Šlogar-ŠD Kumrovec; 22.20 CB Bull-Še bistro-ŠD Mladost; 22.55 CB Miljana-Građ. Berc-Kolman; 23.30 Risvica-Građ. Žučko

Stolni tenis uz Dan grada DONJA STUBICA - Povodom Dana

grada Donje Stubice, Stolnoteniski klub “Stubica” organizirao je prigodni turnir koji je održan u dvorani osnovne škole. Na turniru je nastupilo 30 igrača iz Krapine, Zaboka, Oroslavja, Krapinskih Toplica, Stubičkih Toplica i Donje Stubice. Igralo se u tri kategorije: mladež, seniori i veterani. Na turniru su prikazane kvalitetne igre, što je posebice došlo do izražaja u finalnim mečevima. Najbolji igrači nagrađeni su pokalima. (zl)

Rezultati:

Mladež: 1. Igor Dolovčak, 2. Mirko Maček, 3. Ivan Hršak, 4. Vlatko Petanjek (svi Krapina). Seniori: 1. Mario Krepelnik, 2. Danijel Latin (oba Krapinske Toplice), 3. Krešimir Puljko, 4. Tomislav Fučkar (oba Krapina). Veterani: 1. Tomislav Sinković (Krapinske Toplice), 2. Mato Novosel, 3. Stjepan Šalković (oba Stubica), 4. Branko Krkalo (Krapina).

Malonogometna liga Miljana Stubica ušla u 3., Zagorska sela ZAGORSKA SELA Na igralištu u

Zagorskim selima odigrano je 9. kolo Malonogometne lige Miljana Zagorska sela u kojoj nastupa čak 14 momčadi iz klanječkog kraja. Ovo zanimljivo natjecanje ima iza sebe već sedam uspješnih izdanja, a započele su ga 2000. godine ŠD Zagorska sela i ŠD Mladost iz Miljane. Zanimljivo je da se liga jedan tjedan igra u Miljani, a jedan tjedan u Zagorskim Selima. Utakmice se igraju 2X15 minuta, a igra se futsal loptom s 5 igrača u polju. Prva tri kluba biti će nagrađena peharima i novčanom nagradom, dok će najbolji strijelac biti nagrađen peharom. U devetom kolu nije bilo iznenađenja. Favorit natjecanja, CB Bull-Še bistro i dalje ruši sve protivnike pred sobom, a najozbiljnije protivnike ima u Marko trgovini koje čekaju njegov kiks. Na listi strijelaca s 14 golova vodi Marko Novak (Risvica), drugi je Tomislav Skrbinac iz vodeće momčadi s 12 golova, dok treće mjesto dijele Dragec Vukina (Ida Novi dvori), te Boris Lojen i Stjepan Horvat (oba CB Bull-Še bistro) s 10 golova. (tz) Rezultati 9. kola: Marko trgovinaCB Miljana 5:0, ŠD Kumrovec-ŠD

Orokonfekcija pala u 2. ligu SOKAZ-a

ZAGREB – Završeno je natjecanje u proljetnom dijelu lige SOKAZ. Nakon što su jesen i proljeće proveli u 1. ligi, stolnotenisači oroslavske Orokonfekcije vraćaju se u 2. ligu. Proljetni dio sezone nikako nije bio sretan za njih. Nakon što je najbolji igrač Slobodan Drobec ozlijedio gležanj te uopće nije igrao zadnjih šest kola, Orokonfekcija je bila prisiljena mečeve igrati samo sa dva igrača, Markom i Nikolom Drobcem, pa su u svaki meč startali s tri unaprijed izgubljena boda. Na kraju su Orokonfekcija i TIS veterani osvojili po 10 bodova. Odlučio je skor u međusobnom susretu iz 4. kola u kojem su TIS veterani bili bolji sa 6:4. Tako će STK Orokonfekcija na jesen igrati 2. ligu SOKAZA. S druge strane STK Stubica osvojila je 1. mjesto u 5. ligi SOKAZ te se tako izravno plasirala u 3. ligu u kojoj će igrati na jesen. I o plasmanu Stubice odlučio je međusobno susret protiv ekipe Strojal I koju je Stubica u 6. kolu pobijedila 7:3. Stubica je ligu odigrala u sastavu Barić, Fučkar, Krepelnik i Latin. (S. Fu.)


zagorskilist

sport 37

broj 240 / 23.05.2008.

Komentar 15. kola 2. ŽNL

OŠTRC - GAJ

1:0 (0:0)

ZLATAR: Igralište NK Oštrc, SUCI: Franjo Skozrit (Dubrava Zabočka), Vlado Pondeljak (Pregrada), Nikola Kožar (Donja Stubica) DELEGAT: Ivan Kučko (Zabok) STRIJELCI: 1:0 - Da. Hitrec (60.) OŠTRC: Đukez, Roksandić, Kesak, Brukec, Crnjac (od 46. Labaš), Đurkan, Vidović Popek, Do. Hitrec, Lajšić (od 77. Reinholz), Da. Hitrec, Lukec TRENER: Vlado Milković GAJ: Strahonja, Cerčić, Babić (od 84. Vuk), Mikac, Krpanec, Čehulić, Zemljić (od 65. Golub), Biškup, Šaronja, Pozaić (od 25. Sedak), Sedak Benčić TRENER: Ignac Jurina ŽUTI KARTONI: Oštrc: Roksandić, Kesak; Gaj: Strahonja, Babić

MILENGRAD - TOPLICE

0:2 (0:1)

Tomislav Benčić

RUDAR D - RUDAR M

1:0 (0:0)

BUDINŠČINA: Igralište NK Milengrad, SUCI: Domagoj Filko (Klanjec), Davor Lukec (Dubovec), Zvonimir Mrkoci (Poznanovec) DELEGAT: Srećko Papišta (Zabok) STRIJELCI: 0:1 - Belošević (20.), 0:2 - Belošević (47.) MILENGRAD: Borgudan (od 58. M. Posavec), Ožeg, Petrinić, D. Posavec, Dugan, I. Čavec, Kranjec, Svrtan (od 58. Zajec), Kulji (od 70. P. Čavec), Koledić (od 77. Salaj), Vidak TRENER: Stjepan Strahonja TOPLICE: Gorički, Jagić, Huško, Hršak, Fort, Borovčak (od 69. Kolar), Kaurloto, Habus, Leskovar (od 70. Belina), Vuzem (od 84. Čavlović), Belošević TRENER: Dražen Petrinec ŽUTI KARTONI: Milengrad: Salaj 2:5 (0:3) ĐALSKI - SLOGA

ZABOK

DUBRAVA ZABOČKA: Igralište NK Rudar, SUCI: Mario Vincelj (Pregrada), Stjepan Pešec (G. Stubica), Ognjen Latinović (Zabok) DELEGAT: Mladen Ciglenečki (Sv. Križ Začretje) STRIJELCI: 1:0 Brezak (63.) RUDAR D: Majerić, Mutak, Ferdelja, T. Gregurić, Jurinić, Ban (od 71. Fotivec), Ivetić, S. Gregurić, Herceg (od 87. Skozrit), Brezak, Franc TRENER: Ivica Jurinec RUDAR M: Grozdek, D. Kovačić, Kranjčec, Knok, Bartolić, Zebec (od 46. Pavlek), S. Kovačić (od 89. Novak), Kuternik, Košutić (od 62. Biškup), Krsnik, M. Kovačić TRENER: Petar Vučković ŽUTI KARTONI: Rudar M: Zebec, Bartolić, S. Kovačić

GUBAŠEVO: Igralište NK Đalski, SUCI: Marko Putanec (Špičkovina), Dalibor Strugar (D. Stubica), Dragutin Bivol (Oroslavje) DELEGAT: Josip Posavec STRIJELCI: 0:1 - Jugo (26.), 0:2 - Mičuga (29.), 0:3 - Jugo (39.), 1:3 - M. Špoljar (61.), 2:3 - N. Špoljar (62.), 2:4 - Slukan (66.), 2:5 - Prepolec (74.) ĐALSKI: Arl, Jelenčić, M. Špoljar, Hranić, Fiolić, V. Špoljar, Pleško, Korušić (od 46. Lukač), Zeba, N. Špoljar, M. Špoljar TRENER: Dragutin Kolarić SLOGA: Milinković, Turković (od 43. Starinec), Svrtan, Margetić, Ležaić, Pintarić, Mičuga, Slukan, Prepolec, Latin (od 43. Klemen), Jugo TRENER: Darko Frčko ŽUTI KARTONI: Sloga: Slukan

4:0 (2:0)

BREZOVA: Igralište NK Vatrogasac, SUCI: Miroslav Haban (Zl. Bistrica), Mislav Crnković (Zabok), Zdenko Cavor (Zl. Bistrica) DELEGAT: Danijel Črnjević (Zabok) STRIJELCI: 1:0 - Mak (5.), 2:0 - Kralj (62.), 3:0 - Mak (70.), 3:1 - Brčić (76.) VATROGASAC: Petrač, Piljek (od 64. D. Junković), Mlinarić (od 46. F. Vukić), M. Junković (od 72. Ferenčak), A. Črnjević, Jurina, D. Črnjević, Kralj, Mak, Vinković (od 79. Merkaš) TRENER:Krunoslav Kušan MLADOST: Škof, Vrlec, Sokol, Klarić, Vukić (od 70. Kurtanjek), N. Pikutić, T. Pikutić, Puklin, Vuk, Brčić, Škreb TRENER: Dubravko Pavlović ŽUTI KARTONI: Vatrogasac: Mlinarić, F. Vukić; Mladost: N. Pikutić

Vatrogasac korak do povratka u prvu ligu

P

objedom u utakmici protiv Mladosti iz Belca Vatrogasac tri kola prije kraja ima skoro nedostižnu prednost od 9 bodova. Postoji još samo jedna jedina mogućnost da se Vatrogasac ne plasira u prvu ligu. Ukoliko Vatrogasac sve utakmice izgubi, a Omladinac sve utakmice do kraja pobijedi uz to da u međusobnom ogledu ovih dviju momčadi Omladinac slavi s 3 gola razlike, onda bi se Omladinac našao na prvom mjestu koje vodi u viši rang natjecanja. U 15. kolu Toplice su savladale Milengrad u Budinščini, Omladinac je bio bolji od Lobora i Sloga je slavila u Gubaševom. Mladost iz Marije Bistrice je bila slobodna.

16. i 17. kolo

U četvrtak je na rasporedu 16. kolo u kojemu vodeći Vatrogasac gostuje u Krapinskim Toplicama gdje mu je dovoljan i bod za potvrdu naslova prvaka. Omladinac dočekuje Milengrad, a još se sastaju Mladost B - Đalski i Sloga - Mladost MB. U nedjelju se igra 17. kolo i donosi jedan derbi susret. U Brezovi kod Vatrogasca gostuje Omladinac. U Mariji Bistrici kod Mladosti gostuje Mladost iz Belca. Đalski ugošćuje Toplice, a Lobor igra u Budinščini kod Milengrada. Sloga je slobodna. INKOP - PREGRADA

2:2 (2:1)

POZNANOVEC: Igralište NK Inkop, SUCI: Željko Tuđa (Zabok), Dražen Kovjanić (Bedekovčina), Slavko Tepuš (Gornja Šemnica) DELEGAT: Petar Bedeniković (Zabok) STRIJELCI: 1:0 - Osrečak (6.), 2:0 - Osrečak (9.), 2:1 - Šafranko (43.), 2:2 - Kranjčević (48.) INKOP: Čižmek, Šaronja, Gorup, Osrečak, Smrekar, Hren (od 5. Čehulić, od 59. Pozaić), Krajačić (od 82. Škvorc), Mitrečić, Moštak (od 80. Potočki), M. Vučković, J. Vučković TRENER: Stjepan Benčić PREGRADA : Hanžić, Gazilj, Šoštar, Podgajski, Tuđa, Kecur, Poslončec, Baranja, Šafranko, Kranjčević (od 63. Šafran), Horvat (od 90. Hršak) TRENER: Marijan Mrzlečki ŽUTI KARTONI: Inkop: Smrekar, Osrečak, Čižmek; Pregrada: Šafranko, Hanžić JEDINSTVO - STUBICA

4:1 (1:0)

SVETI KRIŽ ZAČRETJE: Igralište NK Jedinstvo, SUCI: Krešimir Sokolić (Velika Veternička), Branko Krajačić (Zabok), Franjo Kozina (Škaričevo), DELEGAT: Josip Šlogar (Desinić) STRIJELCI: 1:0 Lončar (41), 2:0 Dragčević (55), 3:0 Dragčević (62), 3:1 Martinić (63-11m), 4:1 Kučko (83) JEDINSTVO: Kos. Mlinarić, Tumpa, Iv. Vorih, Ig. Vorih, Kučko, Merkaš (Hrc), Bobek, Biruški (od 83. Roginić), Merkaš (Gile), Lončar (od 51. Dragčević) TRENER: Mladen Fuček STUBICA: Pilski, Šaban (od 45. Deak), D. Glavač, Lisak, D. Matuša, Novak, N. Matuša, Petriško (od 83. Jurina), Piljek (od 87. Barić), Martinić, Šilipetar (od 55. R. Glavač) TRENER: Josip Krog ŽUTI KARTONI: Jedinstvo: Merkaš, Bobek; Stubica: Novak, Deak

STRAŽA - ZAGOREC

5:2 (1:0)

DESINIĆ: Igralište NK Desinić, SUCI: Ivan Kumpar (Stubičke Toplice), Slavko Tepuš (Donja Šemnica), Stjepan Tuđa (Zabok) DELEGAT: Herman Tuđa (Zabok) STRIJELCI: 1:0 - Hršak (33.), 2:0 - Črnoša (49.), 3:0 - Žnidarec (60.), 3:1 - Halambek (73.-11m), 4:1 - Škrablin (75.), 5:1 - Žerjav (79.), 5:2 - Mikuljan (87.) STRAŽA: D. Serdar, Turner, Hršak (77. Poslek), Škrablin, Žerjav, Sekušak (od 73. Cerovski), Šlogar, Družinec (od 80. Šereg), Črnoša (od 66. Švaljek), Žnidarec, M. Serdar (80. Leljak) TRENER: Zvonko Serdar ZAGOREC: Hursa, Kovaček, Hrastinski, Halambek, Celjak, Japec, Horvatek (od 75. Buhin Fišter), Bradač, Sente, Deak, Postružin (od 46. Mikuljan) TRENER: Željko Hohnjec MATIJA GUBEC - IVANČICA

5:1 (1:1)

GORNJA STUBICA: Igralište NK Matija Gubec, SUCI: Nedjeljko Lončar (Zabok), Jurica Putanec (Špičkovina), Milan Černjević (Brezova) DELEGAT: Rudolf Mraz (Zabok) STRIJELCI: 1:0 - D. Sviben (10.), 1:1 - R. Tukač (44.), 2:1 - Omić (56.), 3:1 - Omić (77.-11m), 4:1 - Omić (82.), 5:1 - N. Sviben (88.) M. GUBEC: Benko, T. Haramustek (od 84. Hren), Jakopec, D. Sviben, J. Haramustek, V. Haramustek, Drampetić, Kuhta, Bakek, N. Sviben, Omić TRENER: Ivan Šemnički IVANČICA: Kovačić, Đurek, Benčić, Jakopović, Futivić, Barić, T. Tukač, Bingula, Belas, Mijatović, R. Tukač TRENER: Zvonko Golub ŽUTI KARTONI: M. Gubec: T. Haramustek, V. Haramustek, Drempetić, D. Sviben; Ivančica: Đurek, Barić, Bingula

VARTOGASAC - MLADOST B

RADOBOJ - OROSLAVJE

RADOBOJ: Igralište NK Radoboj, SUCI: Alen Gerek (Zabok), Vjekoslav Mlinarec (Hum na Sutli), Zlatko Bivol (Zabok) DELEGAT: Radovan Borovčak (Zabok) STRIJELCI: 1:0 - Kovačec (23.-11m), 2:0 - Anić Čurko (28.), 3:0 - Horvat (61.), 4:0 - Kovačec (89.) RADOBOJ: E. Malarić, Vincelj, Vinceljak, Hrvoj, Antolić (od 58. Voska), Varjačić, Pospiš, Anić Čurko (od 58. Horvat), Kovačec, Košutić, N. Malarić (od 46. Jakopović) TRENER: Ivan Šemnički OROSLAVJE: Bokun, Grlić, Gredičak (od 67. Franković), Gorupec, Vranić, Krajcar, Novosel, Šaban, Novina (od 67. Mlinarić), Pišković, Glavač TRENER: Blaž Šaban

1. ŽNL - 23. KOLO Inkop 22 16 4 2 61 22 52 Gaj 22 16 1 5 54 24 49 Matija Gubec 22 15 4 3 39 17 49 Zagorec VT 22 10 3 9 43 33 33 Rudar D 22 9 4 9 42 36 31 Ivančica 22 8 7 7 31 39 31 Radoboj 22 7 9 6 38 29 30 Oštrc 22 7 6 9 28 36 27 Rudar M 22 7 5 10 27 34 26 Jedinstvo 22 7 4 11 38 43 25 Straža 22 7 2 13 30 36 23 Pregrada 22 6 4 12 25 37 22 Stubica 22 6 4 12 30 48 22 Oroslavje 22 2 5 15 18 70 11 Parovi 25. kolo, 25. 05. u 17:00: Radoboj - Gaj, Jedinstvo - Rudar M, Oštrc - Pregrada, Rudar D - Zagorec VT, Inkop - Ivančica, Straža - Matija Gubec, Stubica - Oroslavje

Lista strijelaca 1. ŽNL Miroslav Osrečak (Inkop)

15

Zlatko Biškup (Gaj), Jasmin Smrekar (Inkop)

14

Goran Herceg (Rudar D)

12

Ivan Šaronja (Gaj), Nikola Krajačić (Inkop), Velimir Brezak (Rudar D), Ivan Martinić (Stubica)

10

Jurica Dragčević (Jedinstvo), Marko Krkalo (Radoboj), Ivan Pozaić (Gaj), Dejan Žnidarec (Straža)

9

Slavko Biruški (Jedinstvo), Marko Novina (Oroslavje), Luka Grabušić, Tomislav Omić (M. Gubec), Zdravko Bingula (Ivančica), Vesko Črnoša (Straža)

8

Igor Vidović-Popek (Oštrc), Tomislav Horvat (Pregrada), Miroslav Vučković (Inkop)

7

2. ŽNL SENIORI - 15. KOLO Vatrogasac 13 12 1 0 55 9 37 Omladinac 13 9 1 3 39 12 28 Mladost MB 13 9 1 3 38 11 28 Toplice 13 8 1 4 34 16 25 Milengrad 14 7 0 7 31 31 21 Mladost B 13 4 2 7 18 30 14 Lobor 14 3 2 9 15 30 11 Sloga 14 3 1 10 14 45 10 Đalski 13 0 1 12 7 67 1 Parovi 17. kolo, 25. 05. u 17:00 sati: Mladost MB - Mladost B, Đalski - Toplice, Vatrogasac - Omladinac, Milengrad - Lobor LOBOR - OMLADINAC

1:4 (1:1)

LOBOR: Igralište NK Lobor, SUCI: Goran Cavor (Marija Bistrica), Drago Žegrec (Bedekovčina), Stjepan Hitrec (Zlatar) DELEGAT: Josip Majsec STRIJELCI: 1:0 Beljak (9.-11m), 1:1 Pocedić (42.), 1:2 Škalec (54.), 1:3 Mužek (57.), 1:4 Turčić (87.) LOBOR: Kralj, Markuš (46 Zaplatić), Haban, Beljak, Bolšec, Hus (46. Lalović), I. Šeremet (71. Rihtarić), Levanić (od 61. Hendija), Rizman (od 61. D. Šeremet), Beljak, Labaš TRENER: Zdravko Šeremet OMLADINAC: Marić, Škalec, Hrženjak, Nesek, Pavliša, Čvorak, Besednik, Jurički (od 46. Kovaček), Mužek (od 79. Turčić), Pocedić (od 71. Kerep), Kolman TRENER: Željko Šurina ŽUTI KARTONI: Lobor: Hus; Omladinac: Pocedić, Mužek

3:1 (1:0)

Lista strijelaca 2. ŽNL Tomislav Belošević (Toplice)

14

Karlo Mak (Vatrogasac)

11

Matija Škalec, Mario Pavliša (Omladinac), Antun Črnjević, Nikola Polanščak (Vatrogasac)

9

Danijel Klasić (Mladost MB), Mario Vidak (Sloga)

7

Stjepan Pocedić (Omladinac), Ivan Vuzem (Toplice)

6

Josip Rizman (Lobor), Igor Dolčić, Kristijan Konjić (Mladost MB), Nikola Svrtan, Zdenko Kranjec, Goran Kulji (Milengrad)

5

2. ŽNL - JUNIORI - 19. KOLO Rezultati: Omladinac - Đalski 3:3, Mladost MB - Inkop 2:1, Mladost B - Milengrad 3:6 Milengrad 14 11 1 2 65 29 34 Zagorec VT 16 10 1 5 45 33 31 Rudar M (-3) 15 11 0 4 61 41 30 Vatrogasac 16 9 2 5 47 48 29 Omladinac 14 8 1 5 47 29 25 Mladost MB 15 7 3 5 63 32 24 Toplice 15 5 1 9 24 54 16 Mladost B (-1) 14 3 1 10 26 48 9 Inkop 13 2 1 10 24 45 7 Đalski 14 1 1 12 23 66 4 1. ŽNL - VETERANI - 20. KOLO Rezultati 19. kolo: Radoboj - Zagorec 1:8, Pregrada - Hrvatsko Zagorje 3:3, Klanjec - Ivančica 3:0, Mladost - Jedinstvo 0:1, Stubica - Vatrogasac 2:1 Rezultati 20. kolo: Hrvatsko Zagorje - Radoboj 3:2, Ivančica - Pregrada 4:1, Jedinstvo - Klanjec 1:2, Vatrogasac - Mladost 2:1, Tondach - Stubica 1:7 Zagorec 19 15 4 0 64 10 49 Hrv. Zagorje 20 11 5 4 51 30 38 Mladost 19 12 1 6 46 25 37 Stubica 19 8 6 5 41 29 30 Jedinstvo 19 8 3 8 38 37 27 Klanjec 19 7 5 7 37 41 26 Vatrogasac 19 7 3 9 44 52 24 Radoboj 19 7 3 9 45 62 24 Pregrada 19 5 7 7 32 36 22 Tondach (-2) 19 4 4 11 35 62 14 Ivančica 20 3 1 16 29 62 10 Rudar D 11 2 2 7 19 35 8 2. ŽNL - VETERANI - 20. KOLO Rezultati 19. kolo: Zagorec VT - Oroslavje 1:0, Rudar M - Matija Gubec 3:1, Mladost MB - Desinić 3:0, Mladost B - Milengrad 3:0, Straža - Mladost II 3:1 Rezultati 20. kolo: Oroslavje - Straža 4:3, Matija Gubec - Zagorec VT 3:5, Desinić - Rudar M 3:1, Milengrad - Mladost MB 2:1, Toplice - Mladost B 1:4 Straža 19 16 2 1 66 22 50 Zagorec VT 19 12 3 4 53 35 39 Mladost MB 19 11 2 6 45 25 35 Oroslavje 20 9 5 6 46 43 32 Mladost II 19 8 6 5 36 29 30 M. Gubec (-3) 20 9 5 6 40 32 29 Mladost B 19 7 4 8 41 37 25 Rudar M 19 7 4 8 34 37 25 Desinić 19 5 4 10 38 40 19 Toplice 19 4 3 12 29 49 15 Milengrad 19 3 2 14 30 65 11 4 48 0 Sloga 11 0 0 11

1. ŽNL - LIMAČI - 22. KOLO Zagorec I - Pregrada 4:3, Ivančica - Klanjec 4:2, Jedinstvo - Oroslavje 1:2, Mladost MB - Oštrc 1:5, Zagorec II - Mladost 2:5, Toplice - Stubica 1:1 Mladost 21 19 2 0 94 17 59 Oštrc 21 18 1 2 94 27 55 Pregrada 21 17 2 2 85 26 53 Jedinstvo 22 12 3 7 66 62 39 Klanjec 21 12 0 9 54 48 36 Zagorec I 22 10 2 10 83 56 32 Oroslavje 21 9 4 8 31 33 31 Tondach 21 8 2 11 39 44 26 Stubica 21 7 4 10 60 64 25 Ivančica 22 7 0 15 43 63 21 Mladost MB 22 4 2 16 30 74 14 Zagorec II 21 4 2 15 29 97 14 Sloga (-1) 13 3 0 10 16 46 8 Toplice 21 2 2 17 26 93 8 1. ŽNL - PIONIRI - 23. KOLO Oštrc - Radoboj 5:0, Matija Gubec - Pregrada 1:2, Zagorec - Gaj 5:1, Sloga - Jedinstvo 0:12, Oroslavje - Stubica 1:1, Rudar D - Mladost 1:4 Pregrada 21 18 3 0 129 17 57 Zagorec 21 17 2 2 113 21 53 Jedinstvo 21 16 2 3 101 26 50 Oštrc 21 15 2 4 79 21 47 Radoboj 21 11 0 10 55 65 33 Rudar D 21 10 2 9 68 50 32 Gaj 21 8 2 11 44 58 26 Mladost 22 8 2 12 48 63 26 Stubica 21 6 5 10 67 62 23 Matija Gubec 21 5 4 12 29 62 19 Straža 21 4 4 13 27 78 16 Oroslavje 22 4 3 15 29 84 15 Sloga (-3) 22 0 1 21 15 197 -2 2. ŽNL - PIONIRI - 19. KOLO Rezultati: Schiedel - Ivančica 2:8, Mladost MB - Inkop 1:0 Mladost MB Ivančica Inkop Rudar M Milengrad Toplice Klanjec Vatrogasac (-1) Schiedel Zagorec VT (-1) Mladost B

18 14 16 11 16 10 15 8 15 7 15 6 13 6 16 6 16 4 16 3 10 0

1 3 1 3 3 2 1 0 1 1 0

3 2 5 4 5 7 6 10 11 12 10

44 49 44 56 30 41 40 48 28 17 14

19 18 26 28 26 36 39 51 58 63 47

43 36 31 27 24 20 19 17 13 9 0

1. ŽNL - MLAĐI PIONIRI - 23. KOLO Klanjec - Oroslavje 3:0, Oštrc - Milengrad 5:5, Zagorec - Pregrada 1:1, Mladost - M. Gubec 3:0, Mladost MB - Ivančica 2:1, Jedinstvo - Rudar M 2:1 Zagorec 21 19 2 0 134 13 59 Pregrada 21 18 2 1 124 18 56 Klanjec 21 13 5 3 54 29 44 Mladost 22 12 3 7 55 41 39 Rudar M 22 10 4 8 53 51 34 Stubica 21 10 3 8 50 50 33 Mladost MB 22 9 2 11 50 64 29 Milengrad 21 6 5 10 54 78 23 Oštrc 21 5 5 11 27 60 20 Ivančica 20 6 1 13 50 70 19 Jedinstvo 20 5 3 12 36 79 18 Oroslavje 21 2 5 14 20 75 11 Matija Gubec 21 0 4 17 15 94 4 2. ŽNL - MLAĐI PIONIRI - 17. KOLO Rezultati: Schiedel - Radoboj 0:3, Zagorec VT - Toplice 1:2 Zagorec I Radoboj Inkop Zagorec VT Toplice Rudar D Zagorec II Straža Gaj Schiedel (-1)

16 13 17 11 16 11 17 9 17 8 16 8 16 5 16 4 16 3 16 2

1 2 3 3 2 3 2 6 2 7 1 7 2 9 2 10 1 12 0 15

87 20 73 26 73 35 56 25 42 52 45 49 31 49 42 64 29 64 23 117

40 36 35 29 26 25 17 14 10 5

1. ŽNL - JUNIORI - 23. KOLO Rezultati: Oštrc - Radoboj 0:10, Matija Gubec - Pregrada 2:2, Ivančica - Gaj 1:1, Sloga - Jedinstvo 4:5, Oroslavje - Stubica 4:0 Radoboj 20 13 3 4 70 31 42 Oroslavje 20 11 6 3 53 31 39 Jedinstvo 19 10 4 5 72 33 34 Gaj 19 10 4 5 54 51 34 Pregrada 19 9 5 5 65 38 32 Sloga 20 9 2 9 47 34 29 Matija Gubec 19 8 1 10 47 72 25 Ivančica (-1) 19 7 3 9 54 44 23 Rudar D 19 7 1 11 30 65 22 Stubica 19 6 2 11 53 64 20 Straža 20 5 1 14 32 75 16 Oštrc 19 5 0 14 33 72 15


38 zagorski oglasnik

zagorski oglasnik VAŠE BESPLATNE MALE OGLASE MOŽETE PREDATI: 1. usmeno putem telefonske sekretarice na broj: (049) 223-882 u vremenu od 00 do 24 sata 2. faxom na broj

(049) 503-445 u vremenu od 00 do 24 sata. 3. poštom, na adresu: Zagorski list, K.Š.Gjalskog 4, 49210 ZABOK

4. e-mailom na adresu : oglasi@zagorski-list.net 5. osobno u redakciju Zagorskog lista od 09 do15 sati, K.Š.Gjalskog 4, Zabok 6. besplatne oglase od sada možete predati i SMS porukom na broj 66701. 7. uživo u programu Radio Stubice

broj 240 / 23.05.2008.

zagorskilist

Jeep Mahindra, 1970g. otvoreni sa ceradom, prodajem 091 4124 620

Stroj za pranje rublja sa centrifugom za vikendicu, prodajem 049 556 507, 099 1908 382

Nakon početnih slova MO napišite svoj oglas od maksimalno 160 znakova i pošaljite ga na broj 66701. Izbjegavajte pisanje slova ćšžč, zamjenite ih sa cszc i to je to. Cijena SMS poruke je 3,00 kune + PDV

Svi mali oglasi objavljeni u Zagorskom listu otisnuti su u dobroj namjeri. Zbog toga Zagorski list d.o.o. osnivač i izdavač Zagorskog lista i uredništvo Zagorskog lista ne preuzimaju odgovornost za istinitost podataka koje oglašivači daju u svojim oglasima, ne snose troškove eventualno nastale štete zbog neobjavljenih, krivo objavljenih ili pogrešno dostavljenih oglasa. Mali oglasi za Rubriku “Poznanstva” mogu se predati isključivo osobno u redakciji Zagorskog lista. Male oglase za tu rubriku primljene telefonom i poštom nećemo objaviti. Pregrada, centar, jednosobni stan 34 m2. Potrebno namjestiti kuhinju i wc. Cijena: 24.000 Eura 098 251 701

NAMJEŠTENJA

Stan u Centru Zlatara veličine 61 m2, novogradnja, prodajem 091 4124 620 Stan u Zaprešiću, 43 m2, uređen, čisti papir, hitno prodajem 098 384 387 Trosoban stan u Zaprešiću, prodajem 098 616 164

Budinšćina centar, kuća 10x10 m na dvorištu od 313 čhv uz glavnu cestu Budinšćina - Zlatar. Sve komunalije osim plina (u dvorištu). Cijena 67.000 Eur 098 275 857 Dio kuće u Rijeci 3/4, starija kuća pod pločom, kod pravnog fakulteta s 300 kvadrata okućnice, prodajem. 095 832 0437 Drvenu kuću, gosp.zgrade, dvorište, priključak stuje i vode, prodajem 049 238 137 Gornja Stubica, Sv. Matej, renoviranu peterosobnu katnicu s dvije garaže i natkrivenu terasom od 40 m2. 16 km od Zagreba. U mjestu je škola i trgovina. Cijena 119.000 Eura 098 251 701 Jakovlje, obiteljsku kuću katnicu 240 m2, 3 etaže, uređena, 3 kupaonice, centralno, okučnica 220 čhv, garaža 50 m2, lijepa lokacija, sve blizu, vlasništvo 1/1, prodajem 098 9420 283 Krapina, Krapinski Vidovec, kuća katnica, 80 m2 po etaži, struja, voda, kanalizacija, dvorište, vl.1/1, povoljno prodajem 098 9828 949 Krapinske Toplice - Čret, prodajem kuću s poslovnim prostorom. 049 232 002, 01 3703 849 Kuću u selu Trojeglavi, 15 km do Daruvara, 35 godina staru sa okućnicom od 5.5 jutara zemlje, za 22.000 eur prodajem 01 6588 659 Ladislavec, kuću prizemnicu cca 64 m2, na 216 čhv, uz cestu Zlatar-Lobor, prodajem 01 3816 508, 098 9875 066 NAMJEŠTENJA Caffe bar “As” iz Velikog Trgovišća traži djelatnicu u stalni radni odnos 098 1674 064 Žena srednjih godina obavljala bi posao čišćenja, čuvanja djece ili pomoć u kući na području Stubičkih Toplica 091 5908 541 Gospođa traži posao pospremanja stana ili kuće, isključivo vikendom, zvati iza 16 sati 099 6738 607 Krapina, traži se osoba sa radnim iskustvom za rad u pubu. 091 508 7229 Kuharicu sa iskustvom za rad u Biogradu a moru, tražimo 091 9210 095 Kuharicu sa iskustvom za rad u Biogradu a moru, tražimo 091 9210 095 Njegovateljica bi brinula o bolesnim i starim osobama u vašoj kući svakodnevno, može i smještaj u mojoj kući 049 222 199 Njegovateljicu u stalni radni odnos, dom za starije u Zagrebu traži 098 9549 610 Osobe talentirane za rad sa vrhunskom kozmetikom tražimo 099 6736 450 Radnike za održavanje veće okućnice u Zaboku tražimo. U obzir dolaze isključivo mlađi umirovljenici sa mjestom stanovanja do 10 km od Zaboka 098 161 8873 Stubičke Toplice, bar traži m/ž konobara.

098 856 346

Traži se djelatnik za rad u autopraoni Mija u Zaboku. 091 507 8877 Traži se djevojka za rad u bistrou, petkom, subotom i nedjeljom, od 2-10 sati 091 1431 187 Tražim ženu za pospremanje stana

098 1974 635

Tražimo djelatnice za rad u novom caffe baru u centru Zaboka 098 1706 124 Tražimo djevojke za stalni radni odnos u ugost.objektu, osigurani stan, hrana i prijava 091 1775 775 Tražimo medicinsku sestru za rad u domu za starije 098 9549 610 Tražimo montera klima uređaja s iskustvom

098 250 310

Umirovljenica srednjih godina preuzela bi čišćenje stambenog prostora trajno 098 541 647 KUĆE Andraševac, katnica, blizu Bračka, 11.5x8.5 m s 2 stana, 150 čhv okuč., 2 gara?e, voć., gosp. zgrada, uređ. dvor., sve komunal., papiri čisti, vlasni?tvo 1/1. Cijena:115.000,00 ? 098 697 931

Sekirišće, Sv. Križ Začretje, obiteljska kuća tradicionalna zagorska gradnja. Objekt je sagrađen 1842. i sačuvan je prvobitni oblik. 098 197 1972 ZABOK, GRABROVEC prodajem kuću od 240 m2 građenu osamdesetih. Novo krovište, uredni papiri, svi priključci. Cijena: 129.000 Eur-a 098 251 701 Zabok, Zabočka Dubrava, starija prizemnica cca 10x11 m. Novo centralno grijanje, 120 čhv okućnice. Blizina željezničke i autobusne stanice. Cijena 42.000 Eura. 049 223 716 Zlatar Bistrica - centar, ruševna kućica na građevinskom zemljištu površine 931 čhv. Svi priključci kraj parcele. Cijena 40 Eur/čhv 098 275 857

Krapinske Toplice, namještenu kuću katnicu, blizina bazena, prodajem 01 3835 514 Mače, vikendicu s vinogradom prodajem. Hitno i povoljno! 098 976 3017 Prodaje se kuća za odmor na Zagorskim Bregima 70 m2, blizina rijeke Sutle, komunalije, gruntovnica 1/1. Cijena 40,000 Eura 098 199 1956 Staru drvenu klijet u cetinu pokraj Zlatara sa 850 m2 zemlje, prodajem 091 5163 955

Benkovački kamen raznih dimenzija povoljno prodajem 01 3630 723, 091 2024 408 Ciglu fasadnu, 1x1, 250 kom, prodajem

Pet prozora 120x90, prodajem 049 469 195 Prodajem rastavljenu hrastovu klijet. 098 90 39 222 Rabljeni crijep, prodajem 049 284 587 Rabljenu ciglu 1/1 prodajem 099 1958 981

Iznajmljujem jednosobni stan u Stubičkim Tolicama, polunamješten. 098 9828 881 Jednosoban stan u centru Oroslavja, iznajmljujem 098 9215 790 Krapinske Toplice dvoetažni stan 100m2, vlasnički list, 1.000 eur/ m2, prodajem 091 7672 807

049 232 487 Stari vinograd i 2 komada poljoprivrednog zemljišta, prodajem 098 1793 210

Dijelove od Mazde 2000. godina, elektronika i mehanika, prodajem. 095 832 0437

Zemljište, prodajem

Dijelove za Om 40 ili Zastavu 624, prodajem

Bedekovčina, lokal-kiosk, 10,5 m2 na tržnici, struja, voda, kanalizacija i telefon, sa potrebnom dokumentacijom za rad, prodajem 098 804 550 Kiosk u Zaboku kod Fine prodajem za 7000 eura. Pogodan za razne djelatnosti. 098 251 701 Krapina, centar - poslovni prostor 120 m2, može i ugostiteljski lokal (kompletan ugost. inventar), prodajem 091 7317 404 Lokal u centru Oroslavja 37 m2, pogodan za frizerski salon ili ostale djelatnosti iznajmljujem 098 303 891 Marija Bistrica. Iznajmljujem poslovni prostor namjenjen za prodaju i servisiranje vozila. Prostor je veličine 300 m2. Uređen je i ima svu potrebnu dokumentaciju. 099 2187 458 U najam tražim skladišni prostor od cca 200 m2 u Zaboku s pristupom za kamion. 098 1800 851

Felge čelićne sa zimskim gumama za golf 4 195x65x15 michelin alpin u odličnom stanju za 1.500 kn prodajem 091 5351 400

OSOBNI AUTOMOBILI Alfu 95 g., reg., prodajem 098 1879 722 Audi TDI, ‘95. godina, u odličnom stanju, bijele boje Registriran do 6. mjeseca 2008. godine, prodajem. 098 1759 119 Fiat punto 1.2 S 2002 god. reg. 2/09. povoljno prodajem, moguća zamjena za jeftiniji auto 095 8615 234 049 236 024

Fiat Uno, 99 g., nove gume, prodajem 01 3367 063 Ford Escort, 91 g., oprema, nove gume, prodajem 098 1974 520 Ford Fiesta 1.6 D 1987g., cijelu ili u dijelovima, prodajem 091 5351 400 Ford Fiestu, 94 g., nereg., prodajem

Gume 165x65x14 sava perfecta kao nove 4 komada, prodajem 091 5351 400

091 4446 444 Golf 4, 1.9 tdi, 90 ks, 2000g. full oprema osim kože, 8.000 eur, prodajem 091 7200 996 Golf II, 86 g., reg., prodajem 091 5937 711 Golf II, nereg., prodajem 049 289 566 GOLF III, 1.9TD, karavan, registiran 04/09. ušćuvan. 091 507 8877 Golf IV, gt, 2003 g., 1.9 tdi, reg., full oprema, prodajem 099 2151 111

Škodu 120 L, 79 g., prodajem 099 6706 796

Piaggio 150 ccm, godinu star, godinu dana registriran, prodajem 095 8266 000

Strojeve i alate za izradu poteznih sajli za automobile i poljoprivredne strojeve prodajem 098 916 4546

Skuter marke Kymco - Bet&win, 2002. god. 125 kubika, drugi vlasnik, reg. godinu dana, prodajem. 098 880 212 Skuter Piaggio Zip, 50 ccm, 4t, novi, crni metalic, nevožen, 7.500 kn, prodajem 091 7681 534 Yamahu yzf 600 R thundercat, ‘98 god. reg. do 5 mj. ‘99g., prodajem 098 590 752

Gitara Schecter C-1 FR, Diamond seria, crna s floydom. Prodajem za 3.400 kuna ili mijenjam. 098 251 701 Gitara, Gibson ES 135, crna kao nova (1998. god.). Vrhunska jazz/blues gitara. Prodajem za 1.600 Eura ili mijenjam za cijevno pojačalo ili razno. 098 251 701 Gitarsko pojačalo line6 felxtone III, sa short boardom i amp coverom prodajem za 950 Eura ili mijenjam za razno. 098 251 701 Gitarsko pojačalo Marshall, AVT 100, p. Za 2.600 kn ili mijenjam za razno. 098 251 701

Mercedes 123, 240 d, automatik, 1980g., odjavljen, prodajem 091 4124 620

Nokiu 2610 staru 2 mjeseca, prodajem

049 284 034 Gradilište u poslovnoj zoni Oroslavje, 2600 m2 kod Birotehnik d.d., dozvoljena gradnja, prodajem 091 1754 146

Opel Corsa, 1.5 TD, ‘99.g. 127.000 km. reg. do 10/08, prodajem 098 857 893

Građevinsko zemljište od 3.500 m2, relacija Zabok Sv. Križ Začretje. Struja, voda, plin uz parcelu, prodajem povoljno 098 541 647

098 916 4546

Građevinsko zemljište od 300 čhv u Lugu Zabočkom, prodajem 098 1376 619 Jakuševac, 718 uređenog zemljišta i staru drvenu klijet prodajem 049 223 213 Krapina, zemljište uz asfaltiranu cestu od 2000 m2, prodajem 098 9828 949 Oroslavje, gradilište 700 čhv, komunalije i asflat uz parcelu, prodajem 099 6701 520 Stubičke Toplice, kamenjak, građ. zemljište iznad Jezerčice površine 489 m2, građ. dozvola i projekti, čisti papiri. Cijena: 24.500 eura 098 705 183 Velika Erpenja, dvije parcele po 1.250 m2 uz cestu, struja na zemlji. Ostali priključci mogući. Čisti papiri. Vrlo povoljno prodajem. 098 864 526 Zemljište u Zlataru 4.000 m2 uz cestu Zlatar-Lovrečan, prodajem 091 4124 620 ZL. BISTRICA, CENTAR, prod., građ. zem. pov. 300 čhv, uz cestu Zl. Bistrica - Konjščina, moguć. gradnje posl-stamb. objekta, prik. vode na parceli,ostalo uz parc. Cijena 65 Eu/čhv. 098 705 183

098 620 974 UMJETNINE Pianino Stenbach 1917g., uščuvan, uređen, uštiman, Segesijsk, 11.000 kn, secesijski, prodajem 091 1754 146 FILATELIJA Sličice životinjsko carstvo mijenjam, molim sms

VW Vento 1.9tdi, ‘96g., reg. do 02.09, klima, ABS, zračni, el.pod, alu, CD, CZ, servo, top stanje, prodajem 099 4710 047 Z-101, skala 55, ‘90g. reg. do 11.08., crvena, očuvana, za 3.200 kn prodajem, Zabok. 099 4002 006

Dječja kolica, prodajem Dječju vrtić u obliku kocke i odjeću i obuču 3-16 mj., hitno kupujem 049 465 879 Jaknu novu tankericu, američka, alfa industrie, zelena, prodajem 098 590 752 Štof razni, umjetno krzno, prodajem 091 1754 146

Dvorednu sijačicu kukuruza, prskalicu, plug IMT, brane, kosu za IMT, prodajem 091 5756 475 Flaksericu profesionalnu SOLO, generalno uređenu, za 2.000,00 kn prodajem. 098 191 8873 Frezu za Tomo Vinković, novi tip, kupujem 049 412 569 Frezu za Tomo Vinković, stariji tip, kupujem 049 214 403 Kombajn, disel, prodajem

Kosilicu Bertolini, prodajem 049 469 736 Kosilicu Olimpia, kupujem 098 512 488

Kupujem dvorednu sijačicu za kukuruz, noviji tip, OLT 098 9933 536 Kupujem osovinu sa tromlima, lagerima, ferodama i felgama 15” ili 16”, za izradu prikolice 098 9933 536 Motokultivator goldoni, 8 ks, benzin, freza, kosa 115, odličan, prodajem 049 236 933, 098 825 610

Motokultivator Hondu f600 sa priključcima, prodajem 049 236 974 Motokultivator sa kopačicama, prodajem 049 214 651 Nova kosa, priključak za motokultivator Muta Gorenje, prodajem 049 556 507, 099 1908 382 Nova rotacionu kosu za Tomo Vinkovića, prodajem 099 1958 981 Okretač sijena Panonia, prodajem 049 213 194

NAMJEŠTAJ

Okretač sijena Panonia, prodajem 049 550 920

Lustere kovane sa 6 grla prodajem 091 1754 146

Okretač sijena, kupujem 049 236 462

Regal puno drvo, 4 m širine, prodajem 049 284 644 Spavaču sobu u odličnom stanju, za cca 1.000kn, prodajem 049 284 083

TERENSKI AUTOMOBILI BIJELA TEHNIKA Jeep Hyundai Santa Fee, 2001g. 2.0 crdi, 4 wd, sa opremom, 150.000 km, 11.500 eur, prodajem 098 576 363

POLJOPRIVREDNI STROJEVI

Motokultivator Gorenje Muta sa strižnom kosom, prodajem 098 205 053

ODJEĆA I DJEČJA OPREMA

VW Passat, 1.9 tdi, full oprema, prodajem 049 226 722

091 4124 620

Kosu za motokultivator i traktor Masej Ferguson, prodajem 098 1733 512, 049 290 193

049 213 206

VW Passat 1.6i ‘89g. reg do 01/09 met. plavi, sve original, kao nov 1.500 eur, prodajem 098 9344 433

Usluge kombi prijevoza nudim

049 238 248 049 208 334

Passat, karavan, 1.9 tdi, 92 g., reg., prodajem 098 632 907

Elektro motore hidrofora, čekičara, cirkulara i sl. popravljam brzo i povoljno 098 209 085

049 349 169

098 9737 444

VW Golf 4, 1.9 sdi 2000g., 3 vrata, reg. do 30.06. metalic, 167.000 km, servisiran, prodajem 098 1649 007

ZANATSKI SERVISI

Kosilicu BČS, prodajem

ELEKTRONIKA

Opel Kadet 1200 C,’79 god, registriran prodajem Passat, ‘96/97g., 1.9, tdi, 110 ks, reg.10 /08,vrlo dobro stanje, sve osim klime, +4 alu felge 17”s gumama, za 5.900 eur prodajem 098 754 642

098 9011 720

091 515 3896 Gitara Ibanez RG, 1990. g. Prodajem za 3.000 kuna ili mijenjam. 098 251 701

Mobitel Sagem my 501c, prodajem

Opel Astru, 1.7 TD, ‘96. god. karavan, s puno opreme, 2.600 eura. 098 545 645

098 9035 110

Vodovod i kanalizacija, centralno grijanje, adaptacije kupaona, stanova, kuća i poslovnih prostora 098 378 818

Bas A tamburaški prodajem. Cijena 1000 Eura

Mazda 323i 1,3, 1991. g., prvi vlasnik, registracija na isteku, u jako dobrom stanju. 098 197 1972

Gradilište u Andraševcu 600 čhv, prodajem

098 1793 210

Stolarsku kombinirku s dvije operacije, prodajem.

Iznajmljuju se sobe s centralinim grijanjem i kupaonom. 049 223 795

Opel Astru 1.7 TD, G model, ‘99. god., tamnozelenu metalik, 5 vrata, alu felge, reg. godinu dana, prodajem. Cijena 5.100 eura. 098 9011 720

ALATI I STROJEVI

Moped Tomos Apn 6s, 1991g. u odličnom stanju, za eur 400 prodajem 098 818 349

Škodu Feliciu 1.3, 98 g., reg. i autoprikolicu, prodajem 049 377 469

Mercedes 190D, ‘86.god., uređen za tehnički i registraciju, prodajem 098 916 4546

Šank rosfrei 5.5 m s rashaldnim djelom, korišten 7 mjeseci, prodajem 091 1754 146

Motornu pilu, prodajem

Dva apartmana na otoku Krku, sa posebnim ulazom, iznajmljujem 01 3367 063

GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE

UGOSTITELJSKA I UREDSKA OPREMA

Huskvarnu 250 cross, 2000g. u odličnom stanju, prodajem 098 700 389

GLAZBALA

Ford Mondeo, 93 g., prodajem

01 3393 033 Novi štednjak na kruta goriva Senko, extra inox, sa garancijom i pećnicom, snaga 11 kW, 85x63x85, prodajem 098 1868 238

Mlin na kamen sa trofaznim motorom, prodajem

MOTOCIKLI

098 1636 388

Golf IV, gt, 2003 g., 1.9 tdi, reg., full oprema, prodajem 098 620 291

SOBE

098 708 130

049 459 963

Fiat Tipo 1.1, 1989g., neregistriran, neispravan, može i za dijelove, prodajem 098 795 267

LOKALI I UREDI

Gradilište površine 513 čhv u centru Zlatara. Sve komunalije uz parcelu, prilaz asfaltom, blizina doma zdravlja, atraktivno, prodajem 091 5908 538

Iznajmljuje se stan u St. Toplicama, trosobni, namješten, komforan u obiteljskoj kući s posebnim ulazom, useljiv, najamnina 1.500 kn + režije, polog obavezan 098 378 818

Čelićne felge sa ratkapama orginal opel vectra, astra 2005g. sa 5 rupa, prodajem 091 5351 400

049 459 469

Velika Erpenja, prodajem za preseliti tri spojene stare hrastove kleti u odličnom stanu ukupne površine 4x12 m, može i svaka zasebno 098 864 526

STANOVI

El. štednjak, el. protočni bojler, prodajem

Andraševac, vinograd 150 čhv, prodajem

Fiat Punto 1.2,2002 g., reg., prodajem

Suhe hrastove daske debljine 3 cm, prodajem

1800 čhv poljoprivrednog i građevinskog zemljišta prodajem 099 5178 673

Zabok, centar, jednosoban namješten stan iznajmljujem. 091 3390 537

Alu i čelićne felge za osobna vozila malo rabljene, prodajem 098 671 841

098 1706 106 Gvantere 3 m, željezne s drvenim gredama, prodajem 091 1754 146

Sv. Križ Začretje, klijet 20 m2, podrum 10 m2, struja, trsje 260 čhv. Cijena 10,000 Eura. 091 515 3896

Vikend kuću sa zemljištem od 450 čhv u Stubičkom Strmcu, prodajem 099 5178 673

POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE

Poljoprivredno zemljište prodajem 049 289 290

ŠTEDNJACI I PEĆI Atmosferski plinski plamenik 29 do 46,5 kW za sve peći centralnog grijanja, malo korišten, prodajem vrlo povoljno 049 221 013, 099 4090 813

099 6701 520

1000 kom rabljenog crijepa, prodajem

AUTO DIJELOVI Alu felge sa gumama 205x55x16 za golf 4 sa 5 kraka kao nove, prodajem 098 9602 852

GRAĐEVINSKI MATERIJAL

Zabok, opremljenu kuhinju (peć za pizzu) za pripremu i dostavu hrane, catering 095 8776 594

VIKENDICE

KRAPINA, centar – poslovni prostor 120m2, može i ugostiteljski lokal (kompletan ugost. inventar) 091/731-7404

Bojler AEG novi i rabljeni, 0.5-5 l, prodajem 049 556 507, 099 1908 382

Okretač za kultivator, brane, tanjurače, prikolicu, prodajem 049 214 403 Pila motorna jednoručna DOLMAR, stara 15 mjeseci, malo korištena, prodaje se za 2.000,00 kn. 098 161 8873 Plug 10”, prodajem 049 215 349


zagorskilist

zagorski oglasnik 39

broj 240 / 23.05.2008.

Prikolicu za sijeno Mengele, prodajem 049 459 469

TRGOVINE, USLUGE, SERVISI

Prodaje se jednoosovinska prikolica za traktor i drvena kaca 500 litara. 091 574 2002 Samohodnu kosilicu Bertolini 124 disel, prodajem 098 9520 347 Samoutovarnu prikolicu za sijeno, prodajem 049 221 172 Samoutovarnu prikolicu, gumenjak, plug 12”, prodajem 049 289 650 Samoutovarnu prikolicu, puhalnik i okretač sijena, prodajem 049 214 186 SIP okretač sijena, prodajem 098 9399 934 Tanjurače 20 diskova, traktorsku prikolicu i IMT plug 10”, prodajem 091 5797 159

Prodaje se povoljno automobil Toyota Yaris 1,4 D-4D LUNA. Proizvedena je 09/2006. 098/ 250 849 Ovce s janjcima prodajem

Hyundai coupe 1.6, 16v, 115 KS, 00/01.g., reg. 04/09, 130.000 km, abs, klima, nije uvoz, + 4 zimske gume s alu felgama, 6.500 EUR 098 275 857 Kukuruz u zrnu, prodajem 049 469 195

049 553 820

Traktor Daitz, prodajem 099 2121 489 Traktor Landini, dupla vuča, prodajem 098 1983 813 Traktor Tomo Vinković 732, 1986g. sa plugom i frezom u odličnom stanju, prodajem 099 4178 488 Traktor Tomo Vinković sa priključcima, kupujem 098 1706 106 Traktor Tomo Vinković, 90 g., prodajem

049 289 290

049 550 920 Kukuruz, prodajem

Purice stare 3 tj. prodajem, Oroslavje 098 9881 451

049 289 036

049 284 835

Kvalitetno crveno i bijelo vino prodajem 098 1868 238, 049 227 907

Svinje 100-140 kg, prodajem

Prodajem kukuruz u zrnu. Može i dostava.

Svinje 100-150 kg, prodajem 049 223 202

098 297 254

Svinje 2 komada povoljno prodajem

049 289 677

Svinje 35-40 kg, prodajem

Traktor Štore 402, prodajem

Kukuruz u zrnu, prodajem

Pet svinja 40-50 kg, prodajem

049 227 052 098 9535 559

Traktor Univerzal 703DP, dupljak, ‘98. godina, 1.900 radnih sati, prodajem. Cijena 9.500 eura. 098 9011 720

Svinje za klanje 150 kg i odojke 40 kg, prodajem

Traktor Univerzal i balirku, prodajem

Svinju 100 kg, prodajem

091 7661 152

099 2121 489 Sijeno, slamu, ječam i kukuruz, prodajem 049 285 315 Slamu u balama, prodajem 049 236 256 Suhi kukuruz i ječam, prodajem 049 491 125

092 1199 741

049 444 410

049 238 777 Sijeno i slamu, prodajem

Suhi kukuruz u zrnu prodajem 098 1868 238

Svinju 120 kg, prodajem

Traktor Univerzal, dupla vuča, prodajem

049 289 789

049 228 122 Vitlo šumsko krpan 4 tone za imt 533539, 11 mj. staro, pod garancijom, kao novo, 5.500 kn, prodajem u Začretju 049 228 204, 099 5152 889

Veću količinu kukuruza, prodajem 049 214 443

Svinju 150 kg, prodajem 091 7661 152

Vino bijelo, prodajem 049 208 074, 099 5188 542

Svinju 160 kg, prodajem 049 284 321

DOMAĆE ŽIVOTINJE

Svinju 200 kg, prodajem

NOVO U ZAGORJU Dr. House

PODUKA 049 376 341

Bređe krmače Landras, prodajem 049 282 833 Bređu krmaču, kupujem 091 5797 159 Bređu krmaču, prodajem 091 7250 894

Svinju za klanje i kravu za obradu, prodajem 049 444 410 Tri odojka 30 kg i svinju 140 kg, prodajem 049 282 977 Više svinja oko 110 kg, prodajem 049 238 248

Domaće purice, prodajem 049 556 486 Dvije svinje 130 kg i junicu staru 9 mj., prodajem 049 214 691 Žensko tele simentakske pasmine 150 kg, prodajem 049 289 683 Žensko tele, staro 3 tj., prodajem 098 659 977 Koze za rasplod prodajem 098 1822 491 Kravu sedam godina staru i pet mjeseci bređu, prodajem. 049 214 059 Kravu staru 12 g. sa ženskim teletom, prodajem 098 1902 768 049 285 782 091 9290 914 Kravu, staru 6 g., bređa 8 mj., prodajem 049 552 216 Kupujem mladu mliječnu kravu za domaćinstvo 049 552 305 Male puriće, prodajem 049 227 414 Male puriće, prodajem

OSOBNI KONTAKTI Slobodan dečko traži slobodnu djevojku ili ženu za vezu ili brak 091 2232 691 OSTALO

Školovane civil. i službene pse, prodajem 091 7532 747 Pomaranske gušane, golubove, prodajem 049 208 074, 099 5188 542

049 285 313 Bijelo i crveno vino, prodajem 049 461 299 049 214 352

Poreč, apartmani, prva zona, 2+1 i 2+2, 5 min do plaže, nvonamješteno, parking, velike terase, tv, satelitska, klima, iznajmljujem 091 8975 783

Bukova drva za ogrijev, prodajem 049 214 528 Crveno vino Nohu, prodajem 049 284 244 Drva bukva-grab cjepanice prva klasa. Moguće i piljena. Besplatna dostava, prodajem 091 3747 008

POLJOPRIVREDNI PROIZVODI Balirano sijeno i slamu, prodajem 049 221 172 Baliranu slamu, prodajem 049 214 518 Bijelo kvalitetno vino i rakiju travaricu prodajem

Drva za ogrijev, bukva, grab, gacije prodajem, može i uslugu piljenja 049 236 024 Dva kontejnera sa po 40 LR košnica i pčelama i 50 AŽ košnica s pčelama, prodajem. 098 292 925

098 9657 099

Kvalitetno bijelo i crveno vino, prodajem

091 5835 216

Kvalitetno bijelo vino, prodajem

049 285 035

Domaće bijelo vino prodajem

098 9633 255

Kukuruz 2kn/kg, prodajem 049 226 733

049 214 864 Kukuruz i baliranu slamu prodajem

Mlade obrađene patke, prodajem

049 461 040

049 221 765 Kukuruz i baliranu slamu prodajem

Mladu kravu sa teletom, prodajem

049 285 119

049 444 357 Mladu kravu Simentalku, sa papirima, bređa, prodajem 049 232 968

Kukuruz i drva, prodajem

Mlađu kravu za obradu, prodajem

Kukuruz u zrnu 1000 kg, 2kn/kg, prodajem 049 412 380

tel. 098 9867 816

Bačvu 900 l, prodajem

Bijelo vino, prodajem

TURISTIČKE USLUGE

049 289 650 Male puriće, prodajem

Brzo i učinkovito najnovijom tehnologijom otkrivam i otklanjamo sva oštećenja na vašim instalacijama. NEMA VIŠE RUŠENJA I BUŠENJA

KUĆNI LJUBIMCI

Kravu staru 7 g. i žensko tele, prodajem Kravu, bređu, prodajem

Engleski - instrukcije za početne i napredne u Stubičkim Toplicama. 049 283 572, 091 9111 662

049 284 835 049 285 379

Limene bačve 200 l sa velikim poklopcem za med. Plastične bačve 200 l za tekučinu, prodajem. 098 708 130 Novi fijaker, prodajem 049 289 650 Prodajem tendu 4x2.5m plave boje. Korištena samo godinu dana. 049 213 488 Rakiju lozovaču, prodajem 049 226 733

Muške odojke, prodajem

EKOSTUBAKI

049 222 199 Odojka 25 kg, kupujem 049 287 205 Odojka, prodajem

STUBIČKE TOPLICE, Strmečka 65

049 469 185 Odojke i svinju za obradu, prodajem 049 285 315 Odojke, prodajem 049 465 285 Odojke, prodajem 049 285 208 Odojke, prodajem 049 238 375

Više vrsta lazanja i 20- ak vrsta pizza iz krušne peći •Provjerite tko ima najveću pizzu u Zagorju!! •BESPLATNA DOSTAVA: TEL: 049 282-259 GSM: 098 937-7777

ČIŠĆENJE SEPTIČKIH JAMA, MASTOLOVACA I SEPARATORA

(049) 282 784; 098 697 966; 091 948 9908


40 nekretnine mala burza

broj 240 / 23.05.2008.

MALA BURZA RADNIH MJESTA Hrvatski zavod za zapošljavanje

Bez škole, nezavršena osnovna škola i završena osnovna škola • Klet Zlatna Lisica, Zabok, Martinišće 38a 1 POMOĆNI KUHAR Br. tel. 049/236-627 (Romeo ili Kristian). Rok za podnošenje prijave: 31.05.2008 • OROTERRA d.o.o. za trgovinu i usluge, Oroslavje, Milana Prpića 112 1 UGOSTITELJSKI RADNIK U ZALOGAJNICI - KONOBAR Br. tel. 049/284-026 (Zlatko). Rok za podnošenje prijave: 31.05.2008 • Proizvodnja, trgovina i ugostiteljstvo Božena vl. Božena Čleković, Mihovljan, Mihovljan bb 1 RADNIK ZA ŠANKOM Rok za podnošenje prijave: 31.05.2008 • Loborska humanitarna udruga, Lobor, Trg Svete Ane 26 5 GERONTODOMAĆICA PROGRAMA POMOĆ U KUĆI STARIJIM OSOBAMA Rok za podnošenje prijave: 26.05.2008 • ESTARE CULTO - modna odjeća d.o.o. RJ Veliko Trgovišće, Veliko Trgovišće, Stjepana Radića 42 20 KONFEKCIONARA - IZRADA ODJEVNIH PREDMETA Br. tel. 01/3650-888 (Katarina). Rok za podnošenje prijave: 30.05.2008 • TRUPAC - DRVO d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge, Kraljevec na Sutli, Kraljevec na Sutli 111 2 RADNIKA NA PILANI Br. mob. 099/2903-945 ili 099/2903-946. Rok za podnošenje prijave: 24.05.2008 • BEDEX-SUPERTOM vl. Josip i Tomislav Tomaševski, Bedekovčina, S. Radića 19 1 POMOĆNI PEKAR Br. tel. 049/213-385. Rok za podnošenje prijave: 31.05.2008 • TEP - PRODUCT d.o.o. za proizvodnju i trgovinu, Zagreb, Medarska 69 10 RADNIKA NA MONTAŽI EL. ELEMENATA Rok za podnošenje prijave: 31.05.2008 • Loborska humanitarna udruga, Lobor, Trg Svete Ane 26 1 SPREMAČICA Rok za podnošenje prijave: 26.05.2008 • LAKERKO d.o.o. za vanjsku i unutarnju trgovinu, ekonomske, organizacijske i tehnološke poslove, Zagreb, Sertičeve Ledine 5 1 Čistačica u zgradi uprave i proizvodnog pogona Rok za podnošenje prijave: 30.05.2008 • ZMH HORVAT d.o.o. za poljoprivrednu proizvodnju i trgovinu, Konjščina, Bistrička cesta 4 1 RADNIK NA ODRŽAVANJU I UREĐIVANJU OKOLIŠA Rok za podnošenje prijave: 31.05.2008 • Općina Hrašćina, Hrašćina, Trgovišće 23a 1 RADNIK NA ODRŽAVANJU JAVNIH POVRŠINA Rok za podnošenje prijave: 09.06.2008 • PROMET JURIĆ usluge u šumarstvu i trgovina vl. Dario Jurić, Đurmanec, Donji Macelj 74 8 ŠUMSKIH RADNIKA - RAD SA KONJIMA Br. mob. 098/415-680 (Mile). Rok za podnošenje prijave: 30.05.2008 • GRADITELJSTVO NT d.o.o. za građenje, Zabok, Tisanić Jarek 61f 2 POMOĆNA GRAĐEVINSKA RADNIKA - NISKOGRADNJA

Područna služba KRAPINA www. hzz.hr

Br. mob. 091/517-9239. Rok za podnošenje prijave: 06.06.2008 • KERA INTERIJERI proizvodnja i usluge vl. Zlatko Hercigonja, Oroslavje, Lj. Babića 24 1 POMOĆNI RADNIK U GRAĐEVINARSTVU - ZAVRŠNI RADOVI Br. mob. 098/1763-608 (Zlatko). Rok za podnošenje prijave: 31.05.2008 • Gradnja Cesarec vl. Mirko Cesarec, Donja Stubica, Podgorska 51b 2 RADNIKA U VISOKOGRADNJI Br. tel. 049/287-470. Rok za podnošenje prijave: 15.06.2008 • KOVINA ljevaonica d.d., Veliko Trgovišće, S. Radića 41 1 POMOĆNI RADNIK NA PRIPREMI SIROVINA Rok za podnošenje prijave: 31.05.2008 • TEP d.d. tvornica elektrotehničkih proizvoda, Zagreb, Medarska 69 4 NKV RADNIKA NA PREŠANJU PES-a Br. mob. 098/9891-887 (g. Iveković). Rok za podnošenje prijave: 31.05.2008 • BULGARI FILATI d.o.o. za proizvodnju i trgovinu tekstilom, Oroslavje, Milana Prpića 114 30 RADNIKA NA PROIZVODNOJ LINIJI Rok za podnošenje prijave: 31.05.2008 SŠ za zanimanja do 3 god. i škola za KV i VKV radnike • Ugostiteljstvo Zagi vl. Stanko Čmarec, Oroslavje, Milana Prpića 46 1 KUHAR Rok za podnošenje prijave: 02.06.2008 • CESAREC-KRAPINA d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge, Krapina, A. Mihanovića 1 2 KUHARA Br. tel. 049/370-547 ili br. mob. 098/250167 (Božidar). Rok za podnošenje prijave: 25.05.2008 • Ugostiteljski obrt Špica, Konjščina, Zagrebačka 18/A 1 KUHAR ZA PEČENJE PICA Br. mob. 098/700-396 (Mladen). Rok za podnošenje prijave: 25.05.2008 • Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice, Stubičke Toplice, Park Matije Gupca 1 1 KV/VKV KUHAR Rok za podnošenje prijave: 28.05.2008 • Ugostiteljstvo Zagi vl. Stanko Čmarec, Oroslavje, Milana Prpića 46 1 KONOBAR Rok za podnošenje prijave: 02.06.2008 • CESAREC-KRAPINA d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge, Krapina, A. Mihanovića 1 2 KONOBARA Br. tel. 049/370-547 ili br. mob. 098/250167 (Božidar). Rok za podnošenje prijave: 25.05.2008 • Trgovina, ugostiteljstvo i proizvodnja Milički vl. Marina Milički, Marija Bistrica, Gajeva 8 2 KONOBARICE - PRODAVAČA UVJET: konobar rad na određeno vrijeme, KV ili PKV konobar - prodavač. Rok za podnošenje prijave: 15.06.2008 • TRI LIPE trgovina, ugostiteljstvo, prijevozništvo i sušenje građe vl. Ivica Juričan, Desinić, Ravnice Desinićke 40/1 1 KONOBARICA Rok za podnošenje prijave: 31.05.2008 • Trgovina-ugostiteljstvo Kralj vl. Sandra Bival, Zabok, Martinišće 6

TRGOVAČKO DRUŠTVO TEP-PRODUCT d.o.o. Zagreb , Medarska 69 Objavljuje

OGLAS za zasnivanje radnog odnosa 1. Električar-elektromonter (m/ž) 2 (dva) izvršitelja 2. Zavarivač (m/ž) 3 (tri) izvršitelja -Mjesto rada: Sveti Križ Začretje -Rad u smjenama po potrebi -Probni rok dva mjeseca -Radno iskustvo poželjno, ali nije uvjet -Početak rada odmah Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme. Cijenjene ponude sa životopisom i dokaze o ispunjavanju uvjeta oglasa, pošaljite u roku od 8.dana od objave na adresu: TEP-PRODUCT d.o.o.,Labudovac bb.,Sveti Križ Začretje. Sve informacije na tel: 098-98-41-887

1 KONOBAR Br. mob. 098/9828-999 ili br. tel. 049/237-145. Rok za podnošenje prijave: 31.05.2008 • Caffe bar As vl. Sandra Puljek, Krapina, Gajeva 30 1 KONOBAR - RAD ZA ŠANKOM I POSLUŽIVANJE GOSTIJU Rok za podnošenje prijave: 25.05.2008 • TERME JEZERČICA d.o.o. za turizam i ugostiteljstvo, Donja Stubica, Toplička 80 1 KONOBAR Br tel. 049/200-600 (Katarina). Rok za podnošenje prijave: 10.06.2008 • AVOLO d.o.o. za trgovinu i usluge, Stubičke Toplice, Strmec Stubički 7 1 KONOBAR Br. mob. 098/797-367. Rok za podnošenje prijave: 31.05.2008 • AQUAE VIVAE d.d. za hotelijerstvo, ugostiteljstvo i turizam, Krapinske Toplice, Ulica Antuna Mihanovića 2 1 KONOBAR Br. tel. 049/234-333. Rok za podnošenje prijave: 31.05.2008 • MIMI-trgovačka djelatnost, Zubovići, Zubovići 38 4 KONOBARA / KONOBARICE Br. mob. 098/805-615 (Mario). Rok za podnošenje prijave: 10.06.2008 • PEČENJARNICA 6 vl. Vlasta Žnidarić, Krapinske Toplice, Toplička ulica 6 1 KONOBAR Br. tel. 049/232-460 ili br. mob. 098/9828-983. Rok za podnošenje prijave: 31.05.2008 • Trgovina, ugostiteljstvo i usluge I-M promet vl. Ivica Ocvirek, Konjščina, Krapina Selo 6a 1 KONOBARICA Br. mob. 098/250-776. Rok za podnošenje prijave: 31.05.2008 • Buffet Stella vl. Ankica Lacko, Sveti Križ Začretje, Galovec Začretski 72 1 KONOBARICA Br. mob. 098/682-070. Rok za podnošenje prijave: 31.05.2008 • Ugostiteljski obrt Ivona vl. Marino Žilić, Budinščina, Budinščina 96 1 KONOBARICA Br. mob. 098/1741-372. Rok za podnošenje prijave: 01.06.2008 • Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice, Krapinske Toplice, Gajeva 2 1 KONOBAR Rok za podnošenje prijave: 23.05.2008 • Caffe bar Saint Joseph vl. Petra Ivanjek Palčić, Zabok, Prilaz Franje Tuđmana bb 1 KONOBARICA Br. mob. 095/900-7128. Rok za podnošenje prijave: 31.05.2008 • Buffet Galerija vl. Ivan Grgec, Zabok, Blok Kolodvor 1 KONOBAR Br. tel. 049/223-073. Rok za podnošenje prijave: 30.06.2008 • Buffet Capar vl. Zorica Capar, Veliko Trgovišće, Stjepana Radića 56 1 KONOBAR Br. mob. 098/926-1065. Rok za podnošenje prijave: 30.06.2008 • DELFIN usluge, trgovina, i ugostiteljstvo vl. Ivana Loina, Krapina, Polje Krapinsko 138 1 KONOBAR/KONOBARICA Br. mob. 091/927-7687. Rok za podnošenje prijave: 31.05.2008 • GENERAL SECURITY d.o.o. za tjelesnu zaštitu i tehničku zaštitu, Donja Stubica, Golubovečka 19 10 Radnika na tjelesnoj zaštita gradilišta u Sv. Križu Začretje Br mob. 0952224411 (Hrvoje). Rok za podnošenje prijave: 31.08.2008 • ĐIDARA SINKOVIĆ I DR. za usluge fizičke i tehničke zaštite k.d., Zabok, Matije Gupca 72 10 ZAŠTITARA OSOBA I IMOVINE Br. tel. 049/223-978. Rok za podnošenje prijave: 31.05.2008 • Salon zavjesa Ana vl. Anita - Ana Bačani, Bedekovčina, A. Mihanovića 80 2 PRODAVAČA ZAVJESA Br. tel. 049/214-777 ili br. mob. 098/754-178. Rok za podnošenje prijave: 31.05.2008 • TERME JEZERČICA d.o.o. za turizam i ugostiteljstvo, Donja Stubica, Toplička 80 1 PRODAVAČ KARATA NA BAZENU Br tel. 049/200-600 (Katarina). Rok za podnošenje prijave: 10.06.2008 • GORICATEKS d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge, Velika Gorica, Nikole Tesle 102 1 PRODAVAČ TEKSTILNIH PROIZVODA PUTEM KOMBI PRODAJE Rok za podnošenje prijave: 31.05.2008 • TRGOCENTAR d.o.o trgovina na veliko i malo, Zabok, Radničko naselje bb 1 VODITELJ POSLOVNICE Br. tel. 049/225-705 (Mladen). Rok za podnošenje prijave: 29.05.2008 • KUŠT svječarstvo - plastika - trgovina vl. Ivica Kušt, Veliko Trgovišće, Jalšje 73 1 PRODAVAČ Br. tel. 049/284-541. Rok za podnošenje prijave: 02.06.2008 • BEDEX-SUPERTOM vl. Josip i Tomislav Tomaševski, Bedekovčina, S. Radića 19 1 PRODAVAČ Br. tel. 049/213-385. Rok za podnošenje prijave: 31.05.2008 • KTC trgovačko društvo za proizvodnju, trgovinu i usluge d.o.o., Križevci, N. Tesle 18 1 PRODAVAČ NA ODJELU TEHNIČKE ROBE Zamolbe sa životopisom slati na adresu: KTC

d.o.o., Radničko naselje 14, 49210 Zabok. Rok za podnošenje prijave: 23.05.2008 • Trgovina i ugostiteljstvo Vranić vl. Vladimir Vranić, Krapinske Toplice, Zagrebačka 11 1 RADNIK U TRGOVINI MJEŠOVITE ROBE Br. mob. 098/275-750. Rok za podnošenje prijave: 31.05.2008 • MINI MARKET trgovina i ugostiteljstvo vl. Štefanija Poslon, Krapina, Polje Krapinsko 6a 2 PRODAVAČA Rok za podnošenje prijave: 31.05.2008 • CVJETIĆ d.o.o. za plasteničku proizvodnju, trgovinu i usluge, Stubičke Toplice, Strmec Stubički 179 1 CVJEĆAR - ARANŽER ZA SAMOSTALNO VOĐENJE CVJEĆARNICE Rok za podnošenje prijave: 31.05.2008 • Gradnja Cesarec vl. Mirko Cesarec, Donja Stubica, Podgorska 51b 1 ZIDAR Br. tel. 049/287-470. Rok za podnošenje prijave: 15.06.2008 • MB-TRANSGRADNJA d.o.o. za građevinarstvo, prijevoz i usluge, Krapina, Kralja Petra Svačića 18 2 ZIDARA-TESARA Br. mob. 091/370-5910 - Branko Makar. Rok za podnošenje prijave: 31.05.2008 • GRADITELJSTVO NT d.o.o. za građenje, Zabok, Tisanić Jarek 61f 1 ZIDAR Br. mob. 091/517-9239. Rok za podnošenje prijave: 06.06.2008 • INKRET-INŽENJERING d.o.o. za graditeljstvo, inženjering i trgovinu, Radoboj, Radoboj 61 1 TESAR Rok za podnošenje prijave: 31.05.2008 • POŽGAJ poljopriv. usluge i završni građ. radovi, Lobor, Zagrebačka 54 2 RADNIKA NA MONTAŽI GIPSA I ZAVRŠNIM GRAĐEVINSKIM RADOVIMA Br. mob. 098/950-0964 (Stjepan). Rok za podnošenje prijave: 30.05.2008 • TOTIĆ završni radovi u graditeljstvu vl. Jozo Totić, Bedekovčina, Magdalenićeva 101 3 RADNIKA NA POSTAVI KERAMIKE - KAMENA Br. mob. 098/507-444. Rok za podnošenje prijave: 31.05.2008 • Keradizajn vl. Luka Tepeš, Donja Stubica, Katarine Patačić 13 2 RADNIKA NA POSTAVI ZIDNIH I PODNIH KERAMIČKIH PLOČICA Br. mob. 098/206-300 (Ivan). Rok za podnošenje prijave: 31.05.2008 • ELEKTRO - UROIĆ d.o.o. za graditeljstvo i trgovinu, Zlatar-Bistrica, Mirka Buntaka 9 2 ELEKTROINSTALATERA Rok za podnošenje prijave: 30.06.2008 • BULGARI FILATI d.o.o. za proizvodnju i trgovinu tekstilom, Oroslavje, Milana Prpića 114 1 ELEKTRIČAR - ELEKTRONIČAR Rok za podnošenje prijave: 31.05.2008 • Loborska humanitarna udruga, Lobor, Trg Svete Ane 26 1 POMOĆNI RADNIK PROGRAMA POMOĆ U KUĆI STARIJIM OSOBAMA Rok za podnošenje prijave: 26.05.2008 • CRLENI d.o.o. za trgovinu, ugostiteljstvo, sanaciju dimnjaka i dimnjačarske usluge, Varaždin, Ivana Zajca 11 2 RADNIKA NA ČIŠĆENJU DIMNJAKA, PEĆI I SL. Br. tel. 049/330-002 ili br. mob. 091/765-8243. Rok za podnošenje prijave: 31.05.2008 • MIRA SISTEM d.o.o. za trgovinu, Zabok, Jakuševec Zabočki 60 1 PKV/KV LIMAR Br. tel. 049/223-833 ili mob. 098/212-847. Rok za podnošenje prijave: 30.05.2008 • G.M.G.-DUBRAVA d.o.o. za građevinarstvo, trgovinu i ugostiteljstvo, Zabok, Dubrava Zabočka 136 1 BRAVAR Br. tel. 049/221-475. Rok za podnošenje prijave: 31.05.2008 • Bravarsko-kovačka radionica vl. Stjepan Mišak, Sveti Križ Začretje, Bakliža Mirka 2 5 RADNIKA NA ZAVARIVANJU, REZANJU I BRUŠENJU METALA Br. tel. 049/228-503, br. mob. 098/310-887. Rok za podnošenje prijave: 30.06.2008 • KOVINA ljevaonica d.d., Veliko Trgovišće, S. Radića 41 1 BRAVAR - TOKAR Rok za podnošenje prijave: 31.05.2008 • METAL URBAN d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge, Sveti Križ Začretje, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 2 1 BRAVAR - MONTER Br. tel. 049/227-179. Rok za podnošenje prijave: 27.05.2008 • METALIS strojna obrada metala vl. Dražen Curiš, Konjščina, Varaždinska 7 1 TOKAR / BRAVAR / STROJOBRAVAR Rok za podnošenje prijave: 15.06.2008 • OMP obrada metala, trgovina vl. Vladimir Pleško, Zabok, Gubaševo 3 1 KV TOKAR - NC PROGRAMER Br. tel. 049/236-651 ili br. mob. 098/351-153. Rok za podnošenje prijave: 31.07.2008 • Hrvatski Autoklub, Zagreb, Avenija Dubrovnik 44 1 MEHANIČAR II Br. tel. 01/6611-917, br. mob. 099/311-6824 ili br. tel. 01/6611-980, br. mob. 098/383-987. Rok za podnošenje prijave: 24.05.2008 • AGRO - MAK d.o.o. za trgovinu i ugostiteljstvo, Konjščina, Varaždinska 16 1 AUTOMEHANIČAR ZA TRAKTORE I POLJOPRIVREDNE STROJEVE / POSLOVOĐA Br. mob. 098/754-680 (Krešimir). Rok za podnošenje prijave: 30.06.2008 • REGAL-MONT elektro-monterski obrt vl. Damir Gojak, Mihovljan, Mihovljan 31 1 ELEKTRIČAR/ELEKTRONIČAR - MONTAŽA I ODRŽAVANJE IND. VRATA I PRETO-

VARNIH RAMPI Br. tel. 049/301-836, traži se međumjesno posredovanje PS Varaždin i PS Zagreb. Rok za podnošenje prijave: 31.05.2008 • “KARLO-TOMISLAV” obrt za proizvodnju i preradu mesa, trgovinu i ugostiteljstvo, Bregana, Bistrec 16. Lug Samoborski 1 MESAR - PRODAVAČ Br. tel. 01/3376-082. Rok za podnošenje prijave: 31.05.2008 • Proizvodnja domaćih kolača i trgovina “Seke” vl. Đurđica Kašnar, Belovar, Gajeva 9, Glavnica Gornja 3 PRODAVAČA SLASTICA Rok za podnošenje prijave: 23.05.2008 • Drvoprerada i trgovina Boroša vl. Irena Boroša, Gornja Stubica, Gusakovec 4 2 RADNIKA NA IZRADI STOLARIJE Rok za podnošenje prijave: 31.05.2008 • Stolarsko parketarske usluge vl. Darko Ovčarić, Veliko Trgovišće, Družilovec 34 2 STOLARA - PARKETARA Br. mob. 098/702-968. Rok za podnošenje prijave: 31.05.2008 • UNITEHNA PLAST d.o.o. za proizvodnju i trgovinu, Zabok, Pavlovec Zabočki 149a 2 RADNIKA ZA RAD NA EKSTRUDERU I RAD NA FLEKSO ŠTAMPI Tel. br. 049/236-850 ili mob. 098/250-000. Rok za podnošenje prijave: 31.05.2008 • VIKON proizvodnja rublja i trgovina vl. Višnja Šestak, Marija Bistrica, Hum Bistrički 139 2 ŠIVAČA Br. tel. 049/469-205. Rok za podnošenje prijave: 30.06.2008 • Taxi prijevoz Hrestak vl. Drago Hrestak, Pregrada, Ul. Borova 5 1 VOZAČ - PRIJEVOZ PUTNIKA Rok za podnošenje prijave: 31.05.2008 • SINA d.o.o. za trgovinu i usluge, Krapinske Toplice, Klokovec 155 2 DOSTAVLJAČA ROBE Br. tel. 049/232-153. Rok za podnošenje prijave: 01.06.2008 • G.M.G.-DUBRAVA d.o.o. za građevinarstvo, trgovinu i ugostiteljstvo, Zabok, Dubrava Zabočka 136 1 VOZAČ Br. tel. 049/221-475. Rok za podnošenje prijave: 31.05.2008 • DISK d.o.o. za trgovinu i usluge, Krapina, F. Galovića 9 1 VOZAČ Rok za podnošenje prijave: 31.05.2008 • KOVINA ljevaonica d.d., Veliko Trgovišće, S. Radića 41 1 VOZAČ KAMIONA S DIZALICOM Rok za podnošenje prijave: 31.05.2008 • Transporti Kraševac vl. Gordan Kraševac, Stubičke Toplice, Zagrebačka 4a 1 KV VOZAČ - MEĐUNARODNA ŠPEDICIJA Br. tel. 049/282-521, br. mob. 098/476-770. Rok za podnošenje prijave: 15.06.2008 • KTC trgovačko društvo za proizvodnju, trgovinu i usluge d.o.o., Križevci, N. Tesle 18 1 VOZAČ Adresa: KTC d.o.o., Radničko naselje 14, 49210 Zabok. Rok za podnošenje prijave: 23.05.2008 • G.M.G.-DUBRAVA d.o.o. za građevinarstvo, trgovinu i ugostiteljstvo, Zabok, Dubrava Zabočka 136 1 RUKOVATELJ GRAĐ. STROJEVIMA - KOMBINIRKA Br. tel. 049/221-475. Rok za podnošenje prijave: 31.05.2008 SŠ za zanimanja u trajanju od 4 i više godina, imnazija • GEO OPREMA - CIGLENEČKI d.o.o. za građevinarstvo i trgovinu, Sveti Križ Začretje, Ciglenica Zagorska 7/b 2 GRAĐEVINSKA TEHNIČARA Tel. 049/227-611. Rok za podnošenje prijave: 31.05.2008 • LLG završni radovi u gradit., trgovina i usluge vl. Dalibor Đurinec, Lobor, Kostanjevečka 1 1 RADNIK NA ZAVRŠNIM RADOVIMA U GRADITELJSTVU Br. mob. 098/166-9468. Rok za podnošenje prijave: 13.06.2008 • CVJETIĆ d.o.o. za plasteničku proizvodnju, trgovinu i usluge, Stubičke Toplice, Strmec Stubički 179 2 RADNIKA NA HORTIKULTURNOM UREĐENJU, SADNJI BILJA I DRVEĆA, RAD U PLASTENIKU Rok za podnošenje prijave: 31.05.2008 • Piljenje, izvlačenje drva i trgovina na veliko vl. Valent Lamot, Đurmanec, Gornji Macelj 9 1 ŠUMARSKI TEHNIČAR ILI ŠUMARSKI INŽENJER Br. tel. 049/379-049, br. mob. 098/606-072, traži se međumjesno posredovanje HZZ PS Varaždin. Rok za podnošenje prijave: 31.05.2008 • ESTETIC CENTAR VISAGE usluge i trgovina vl. Irma Ilić, Krapina, Dragutina Domjanića 1 1 MEDICINSKA SESTRA Rok za podnošenje prijave: 15.06.2008 • Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice, Krapinske Toplice, Gajeva 2 1 MEDICINSKA SESTRA U BOLNICI Rok za podnošenje prijave: 23.05.2008 • ZMH HORVAT d.o.o. za poljoprivrednu proizvodnju i trgovinu, Konjščina, Bistrička cesta 4 1 RADNIK U KNJIGOVODSTVU I KOMERCIJALI Rok za podnošenje prijave: 31.05.2008 • KREDO d.o.o. za trgovinu i usluge, Prelog, Prvomajska 11 1 Terenski komercijalist za prodaju medicinskog pomagala Br. mob. 098/722-775. Rok za podnošenje prijave: 25.05.2008 • HRVATSKA LUTRIJA d.o.o. za organiziranje i priređivanje igara na sreću i zabavnih igara, Zagreb, Grada Vukovara 72 5 BLAGAJNIKA U AUTOMAT KLUBU ZABOK

zagorskilist Rok za podnošenje prijave: 27.05.2008 • DEKRA za privremeno zapošljavanje d.o.o., Zagreb, Zadarska 80 30 BLAGAJNIKA NAPLATE CESTARINE (M/Ž) Rok za podnošenje prijave: 23.05.2008 • JAVORIĆ transport i turizam vl. Gordan Javorić, Hum na Sutli, Druškovec Humski 73 2 DOMAĆICE U APARTMANSKOM OBJEKTU Br. tel. 049/340-900 ili br. mob. 091/3409001. Rok za podnošenje prijave: 15.06.2008 • TERME JEZERČICA d.o.o. za turizam i ugostiteljstvo, Donja Stubica, Toplička 80 2 SPASILACA NA BAZENU Rok za podnošenje prijave: 31.05.2008 • PRESEČKI GRUPA d.o.o. za prijevoz, usluge, trgovinu i putničku agenciju, Krapina, Frana Galovića 15 10 VOZAČA AUTOBUSA Br. tel. 049/328-029 ili br. mob. 091/3341-168 (Saša). Rok za podnošenje prijave: 31.05.2008 Viša škola, I. stupanj fakulteta i stručni studij • G.M.G.-DUBRAVA d.o.o. za građevinarstvo, trgovinu i ugostiteljstvo, Zabok, Dubrava Zabočka 136 1 INŽENJER GRAĐEVINE Br. tel. 049/221-475. Rok za podnošenje prijave: 30.06.2008 • MB-TRANSGRADNJA d.o.o. za građevinarstvo, prijevoz i usluge, Krapina, Kralja Petra Svačića 18 1 INŽ. GRAĐEVINE / DIPL. INŽ. GRAĐEVINE Br. tel. 049/370-591 ili br. mob. 091/3705910 (Branko). Rok za podnošenje prijave: 31.05.2008 • OMP obrada metala, trgovina vl. Vladimir Pleško, Zabok, Gubaševo 3 1 INŽENJER STROJARSTVA Br. mob. 098/351-153. Rok za podnošenje prijave: 31.07.2008 • BIROTEHNIK d.o.o. za proizvodnju i promet tiskanicama, uredskog materijala i opreme, potrošnog materijala, informatičke opr., Oroslavje, Milana Prpića 119 1 TEHNOLOG Rok za podnošenje prijave: 31.05.2008 • FILOS d.o.o. za vanjsku i unutarnju trgovinu, Zagreb, Vince 2 2 Programera u Microsoft Visual Basicu - izrada poslovnih aplikacija Kontakt e-mailom: filos@filos.com. Rok za podnošenje prijave: 13.06.2008 • DEKOR tvornica rasvjete d.o.o., Zabok, Radničko Naselje 14 1 RADNIK NA ISPITIVANJU I KONTROLI GOTOVIH PROIZVODA (RASVJETA, GRIJALICE) Br. tel. 049/587-700. Rok za podnošenje prijave: 31.05.2008 Fakulteti, akademije, magisterij, doktorat • GEO OPREMA - CIGLENEČKI d.o.o. za građevinarstvo i trgovinu, Sveti Križ Začretje, Ciglenica Zagorska 7/b 1 DIPL. ING. GRAĐEVINARSTVA ILI ING. GRAĐEVINARSTVA Tel. 049/227-611. Rok za podnošenje prijave: 31.05.2008 • Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice, Krapinske Toplice, Gajeva 2 1 SPECIJALIZACIJA IZ MEDICINSKE BIOKEMIJE Rok za podnošenje prijave: 23.05.2008 • Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice, Krapinske Toplice, Gajeva 2 1 SPECIJALIZACIJA IZ FIZIKALNE MEDICINE I REHABILITACIJE Rok za podnošenje prijave: 23.05.2008 • Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice, Krapinske Toplice, Gajeva 2 1 SPECIJALIZACIJA IZ RADIOLOGIJE Rok za podnošenje prijave: 23.05.2008 • Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice, Krapinske Toplice, Gajeva 2 1 SPECIJALIZACIJA IZ INTERNE MEDICINE Rok za podnošenje prijave: 23.05.2008 • Opća bolnica Zabok, Zabok, Bračak 8 2 DOKTORA MEDICINE ZA SPECIJALIZACIJU IZ OPĆE KIRURGIJE Rok za podnošenje prijave: 31.05.2008 • Opća bolnica Zabok, Zabok, Bračak 8 1 SPECIJALIST INTERNISTA Br. tel. 049/204-021. Rok za podnošenje prijave: 03.10.2008 • Opća bolnica Zabok, Zabok, Bračak 8 1 LIJEČNIK SPECIJALIST PEDIJATAR Rok za podnošenje prijave: 30.06.2008 • Opća bolnica Zabok, Zabok, Bračak 8 1 SPEC. KIRURG Rok za podnošenje prijave: 30.06.2008 • Opća bolnica Zabok, Zabok, Bračak 8 1 SPECIJALIST GINEKOLOG Br. tel. 049/204-021. Rok za podnošenje prijave: 03.10.2008 • Opća bolnica Zabok, Zabok, Bračak 8 1 LIJEČNIK SPECIJALIST ANESTEZIOLOG Br. tel. 049/221-232. Rok za podnošenje prijave: 30.06.2008 • Opća bolnica Zabok, Zabok, Bračak 8 1 SPECIJALIST RADIOLOG Br. tel. 049/204-021. Rok za podnošenje prijave: 03.10.2008 • Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice, Krapinske Toplice, Gajeva 2 1 PROF. DEFEKTOLOG - REHABILITATOR ZA RAD SA DJECOM SA TEŠKOĆAMA U RAZVOJU Rok za podnošenje prijave: 23.05.2008


zagorskilist

nekretnine 41

broj 240 / 23.05.2008.

SNIŽENJE

SNIŽENJE

81 PREGRADA, Benkovo

93 VELIKO TRGOVIŠĆE, Centar

Kuća (200m2) s okućnicom (420 čhv) i gospodarskom zgradom. Struja, voda, telefon.

Prodaje se kuća veličine 14x8m na dvije etaže. Okućnicu čini dvorište od 480 čhv ili 1.725 m2 na kojoj se nalaze gospodarske zgrade i dvije garaže.

97 ĐURMANEC, Lukovčak

Kuća cca 10x15 m s gospodarskom zgradom i okućnicom od 2000 m2, stara 60 godina. Svi priključci u kući osim plina koji je na dvorištu.

098/357 725

098/357 725

25.000 EUR

96 ZLATAR

28.000 EUR

SNIŽENJE

Prodaje se namještena i odmah useljiva troetažna kuća površine cca 10x10 m s gospodarskom zgradom dvije garaže i okućnicom od cca 5000 m2 dva veća gradilišta. Svi priključci, struja, voda, plin, telefon.

098/357 725

78.000 EUR

55.000 EUR

119 SV. KRIŽ ZAČRETJE

105 MIHOVLJAN 2 Prodaje Prodajese sedvosobni stan od cca stan. 50 m Dvije . Dnevni sobe, boravak, kuhinja, podrum. dvije dječje sobe, kuhinja, kupaona, garaža 25 m2 i podrum od 6 m2.

098 705 183

109.000 EUR 110.000 EUR

Prodaje se klet cca 20 m2 s podrumom od 10 m2 i trsje od 260 čhv.

098/357 098/357725 725

58.000 EUR

091 515 38 96

10.000 EUR

65.000 34.000EUR EUR

SNIŽENJE

121 KONJŠČINA, Bočadir

129 PREGRADA

130 KRAPINSKE TOPLICE, centar

135 PREGRADA

Kuća sa okućnicom na površini 260 čhv, kuhinja, soba, hodnik i ulaz na tavan. Udaljenost od ceste Konjščina-Zl. Bistrica 2km. Priključak struje i vode.

Prodaje se povoljno klijet sa strujom i trsje s 400 čokota.

Prodaje se trosoban stan od 82 m2 s balkonom i lođom na drugom katu u zgradi u centru Krapinskih Toplica.

Vinograd (500 čhv), 380 čokota na žici i klet (5x4), pitka voda

098 858 059, 098 495 444

15.000 EUR

098 512 512

098/357 725

6.000 EUR

154 ZABOK, Zabočki Bregi

85.000 EUR

Prodaje se katnica od cca 200 m2 s okućnicom (gradilištima) od 5500 m2. Šest soba, dva wc-a, dvije kuhinje. Struja, voda, garaža, gospodarski objekti. Plin je u dvorištu. Može i zamjena.

098/357 725

92.000 EUR

155 KRAPINA, Jamno

Prodaje se klet s vinogradom, priključci u blizini.

098/705 183

098/357 725

5.500 EUR

70.000 EUR

10.000 EUR

SNIŽENJE

159 ĐURMANEC, LUKOVČAK Prodaje se klet (7x7) na dvije etaže s vinogradom i voćnjakom (10000 m2). Klijet je uređena (wc, kuhinja, veliki boravak), voda (kišnica), struja. Udaljena je od centra Đurmanca 3 km, na osami i zelenilu borova.

165 KRAPINA, Podgora

166 KRAPINA, Podgora

168 BEDEKOVČINA, centar

Prodaje se zemljište s kamenom kućicom površine 283 čhv. Pogodno za gradnju vikendice. Priključak struje i vode u blizini, na susjednoj parceli.

Prodaje se zemljište sa starom kućom površine 432 čhv. Postoji priključak struje i vode u kući. Pogodno za gradnju vikendice, sadnju voćnjaka i vinograda, dostupno, podno Strahinjčice s krasnim pogledom na Krapinu, svega 2 minute od autoputa.

Prodaje se građevinsko zemljište površine 608 čhv. Uz glavnu cestu Bedekovčina – Poznanovec. Komunalije u neposrednoj blizini.

098 705 183

NA UPIT

098/705-183

098/705-183

7.500 EUR

SNIŽENJE

13.500 EUR

098 275 857

40 EUR/čhv

169 ŠEMNIČKE TOPLICE

173 SVETI MATEJ, GORNJA STUBICA

Prodaje se vikend kuća, klasične gradnje, površine okućnice 166 čhv. Struja, voda, telefon. Prekrasan pogled, svega 20-tak metara od glavne ceste. Uredni papiri.

Prodaje se povoljno obiteljska kuća od cca 120 m2 stambenog prostora na parceli od 1241 m2. Posjeduje gradski plin, struja, vodu, četiri sobe, garaže, natkrivenu terasa (cca 40 m2). Blizina škole, trgovine. Udaljenost od Kašine 3 km, od Sesveta 16 km.

098/92-38-601 / 049/22 78 78

50 EUR/čhv

098 251 701

42.000 EUR

115.000 EUR

SNIŽENJE

174 KRAPINSKE TOPLICE, KLOKOVEC 150 Prodaje se obiteljska kuća od cca 120 m2 stambenog prostora i okućnicom površine 575 četvornih metara. Namještena, useljiva, dvoetažna, garaža, uz cestu, sa svim priključcima, grijanje na plinske peći. Udaljenost od centra Krapinskih Toplica svega 1 kilometar.

098 705 183

109.000 EUR 115.000 EUR

182 HRAŠĆINA TRGOVIŠĆE, Vrbovo

187 LOBOR, centar

188 KONJŠĆINA, TURNIŠĆE

196 ZABOK, Hum

197 ZABOK, Hum

Prodaje se poslovni objekt od 90 m2 s okućnicom (200čhv) u kojem se nalaze dva poslovna prostora, skladišni prostor te dva WC-a. struja , voda i telefon. Udaljenost auto-ceste ZG-VŽ 8km

Prizemnica od 108 m2 s ljetnom kuhinjom

Prizemnica cca 70 m2 s podrumom ispod pola kuće, okućnica 253 čhv, gospodarska zgrada 15x5 m. Struja, voda, plin i telefon.

Prodaje se gradilište cca 320 čhv. Svi priključci kod parcele.

Prodaje se gradilište od cca 1.500 čhv. Svi priključci kod parcele.

098/858 059

NA UPIT

u dvorištu, ograđeno, svi priključci.

098 705 183 / 049 222 035

27.000 EUR

35.000 EUR

098/97 22 752, 049/464 110

12.000 EUR

098/357 725

10.000 EUR

098/357 725

30 EUR/čhv

202 KUMROVEC, RISVICA

203 KUMROVEC, RISVICA

204 KUMROVEC, RISVICA

206 KRAPINA, Podgora

210 HARINA ZLAKA, Atomske Toplice

212 PREGRADA, VINAGORA

Gradilište uz glavnu cestu 840 čhv.

Gradilište uz glavnu cestu 350 čhv.

Kuća, katnica s garažom, uz glavnu cestu, cca 9x11m s dvorištem i 800 čhv livade. Sva infrastruktura. Namještena, odmah useljiva.

Prodajem namješten dvosobni stan od 66 m2, novogradnja, drugi kat, odmah useljiv.

Kuća s 12 soba, kuća s 3 sobe, dva gospodarska objekta, idelano za seoski turizam. Sve staro 28 g. Dvadeset metara od bazena. Na Hrvatskoj strani.

Oranica od 1650 čhv uz cestu. Moguća gradnja.

098/275 857

14.500 EUR

098/275 857

9.000 EUR

098/251 188

87.000 EUR

098/705 183

1.250 EUR/m2

098/357 725

94.000 EUR

098/357 725

19.000 EUR


42 nekretnine

broj 240 / 23.05.2008.

zagorskilist SNIŽENJE

213 PREGRADA, VINAGORA

215 RADOBOJ, VENCE

217 ZABOK, Jakuševec

218 ZABOK, Centar

220 ZLATAR, CENTAR

229 ZLATAR BISTRICA

Ribnjak na parceli od 360 čhv uz cestu.

Vikend kuća s okućnicom, gospodarskom zgradom i starom zagorskom hižom u dvorištu, mogućnost dogradnje, struja, voda, telefon u kući, plin u dvorištu. Na pola puta između Krapine i Radoboja.

Kuća (180 m2)+ gospodarski objekt + garaža s pripadajućom okućnicom (300 čhv)

Obiteljska kuća u strogom centru Zaboka, 400 m2 na četiri etaže s garažom i velikom terasom. Idealno za sve namjene.

Katnica građena ‘74 g., cca 200 m2 površine s odvojenim etažama. Useljiva odmah. Samostojeća garaža od cca 30 m2. Sve komunalije, plinsko centralno grijanje. Okućnica od 159 čhv.

Montažna kuća (45m2), udaljena svega 1 km od centra Zlatar Bistrice, prizemnica s okućnicom i gospodarskom zgradom (60m2), ukupne površine 1313m2. Voda, struja, telefon u kući, plin u dvorištu.

098/357 725

098/705-183

12.000 EUR SNIŽENJE

232 MAČE-GOLUBOVEC Drvena trosobna kuća (80m2 + podrum), na vrlo lijepom, mirnom mjestu sa uređenom okućnicom (pov. 350 + 330 čhv), udaljena 1 km od Mača. Svi komunalni priključci (struja, voda, telefon) su u kući, priključak plina u dvorištu. Gospodarska zgrada u sklopu koje je garaža. Useljivo odmah.

60.000 EUR

098/357 725

NA UPIT

098/705-183

37.000 EUR

44.500 EUR

SNIŽENJE

233 GORNJA ŠEMNICA - RADOBOJ

234 GORNJE JESENJE

235 KOMOR - SVETI KRIŽ ZAČRETJE

236 ZABOK - JAKUŠEVEC

237 ZABOK, centar

Stan u visokom prizemlju površine 57,07 m2. Dvije sobe, kuhinja, kupaona, predsoblje, balkon i drvarnica. Nenamješten, u blizini Osnovne škole.

Vikend kućica od 12 m2 i 1500 čhv voćnjaka (cca 40 oraha).

Građevinsko zemljište. 380 čhv

Kiosk od cca “9m2” s dozvolom za razne djelatnosti u centru Zaboka prodajem.

098/705-183

098/ 275 857

39.000 EUR

42.000 EUR

35.000 EUR

39.900 EUR

098/357 725

239 ZLATAR BISTRICA, centar

240 BUDINŠĆINA , centar

241 MARIJA BISTRICA

242 STUBIČKE TOPLICE, Kamenjak

Kuća 10x10 m na dvorištu od 313 čhv uz glavnu cestu Budinšćina- Zlatar. Sve komunalije osim plina (u dvorištu).

Iznajmljujem poslovni prostor namijenjen za prodaju i servisiranje vozila. Prostor je veličine od 300 m2 i sastoji se od salona, servisa i skladišta. Uređen je i ima svu potrebnu dokumentaciju.

Građevinsko zemljište iznad Jezerčice površine 489 m2, građevinska dozvola i projekti, čisti papiri.

098/275 857

098/275 857

62.000 EUR

67.000 EUR

099 2187 458

NA UPIT

SNIŽENJE

Jednosobni stan u Pregradi (dvije prostorije) 34 m2. Potrebno namjestiti kuhinju i wc.

245 ZAGREB - MALEŠNICA Prodaje se poslovni prostor u prizemlju površine 21,9 m2 sa skladištem u podrumu od 32,68 m2. Nalazi se u ulici A.T.Mimare a pogodan je za mesnicu, dućan i sl. djelatnosti.

098/251 701

098/705-183

24.500 EUR

7.000 EUR

19.000 EUR 244 PREGRADA. centar

Ruševna kućica na građevinskom zemljištu površine 931 čhv. Svi priključci kraj parcele.

098/251 701

098/357 725

23.000 EUR

SNIŽENJE

40 EUR/čhv

098/466-386

230.000 EUR

Kuća od cca 140 m2, s dvorištem (115 čhv) i vinogradom (323 čhv). 4km od Sutinskih. 4 km od Krapine. Prodaje se ili mijenja za stan u Zagrebu.

098/ 275 857

35.000 EUR

098/357 725

27.000 EUR

21.000 EUR

24.000 EUR

098/275 857

75.000 EUR

79.000 EUR


zagorskilist

nekretnine 43

broj 240 / 23.05.2008.

ODJEL ZA NEKRETNINE 246 ZAGREBAČKA DUBRAVA, Oporovec

INFORMACIJE Radnim danom od 8.00 do 16.00 na

049/222 235

Kuća s poslovnim prostorom (trgovina mješovitom robom). Stambenog prostora 200 m2, poslovnog 110 m2, garaža 80 m2, plin, struja, voda, telefon, uredni papiri.

248 SV. KRIŽ ZAČRETJE, Pustodol Začretski

Nova, uređena obiteljska kuća s dvorištem udaljena svega 350 m od autoputa, te 1.5 km od trga u Svetom Križu. Stambenog prostora 260m2, garaža 40m2, terasa 170m2,okućnica 900m2. Svi priključci, podno grijanje + centralno, sauna. Građena i uređena visokokvalitetnim materijalima.

098 378 094

098/705-183

250.000 EUR

Građevinsko zemljište površine 1079 m2 (300čhv), uz glavnu cestu Zl. Bistrica – Konjščina, mogućnost gradnje poslovno-stambenog objekta, priključak vode na parceli, ostala infrastruktura uz parcelu (struja, kanalizacija, telefon). Moguć ulaz s dvije strane.

251 Zabok, Blok Kolodvor

250 ZABOK, GRABROVEC Kuća od 240 m2 građena osamdesetih na parceli od cca 230 čhv. Centralno grijanje, svi priključci, novo krovište.

098/705-183

NA UPIT

252 ZLATAR BISTRICA, centar

Prodaje se poslovni prostor od 27,5 m2 u prizemlju Blok kolodvora u Zaboku. Postoji mogućnost spajanja sa susjednim poslovnim prostorom od 27,5 m2 koji se isto prodaje.

249 KRAPINA Građevinsko zemljište na odličnom položaju površine 1030m2. Mogu biti dvije parcele, mogućnost gradnje modernih vila ili velike obiteljske kuće s okućnicom.

098/9532350; 098/251703

098/705-183

NA UPIT

098/251-701

NA UPIT

129.000 EUR

253 STUBIČKE TOPLICE

256 MARIJA BISTRICA

257 PECE

Nedovršena kuća s uređenim prizemljem, površine 120 m/2, te stara kuća od cigle za rušenje. Priključena voda i trofazna struja, plin na parceli. Okućnica 1007 m/2, Stubičke Toplice, Đalskoga 46.

Kuća sa okućnicom 752 m2, u Kolodvorskoj 42, sa priključcima struje, vode, plina i telefona. U kući se nalazi poslovni prostor.

Stara drvena kuća (60m2) sokućnicom od 352 m2. Struja, voda, telefon.

Tel: 071/ 649 34 54 ( Stutgart); Mob: 091/275 06 59; 091/ 535 24 70

091/512-5155, 049/283-495

65 EUR/čhv

55.000 EUR

098 858 059

150.000 EUR

15.000 EUR

258 LOBOR, Šipki

259 MARIJA BISTRICA, GLOBOČEC

259 MARIJA BISTRICA, GLOBOČEC

260 ZLATAR

261 POZNANOVEC

262 ZABOK - CENTAR

Klet (25m2) s vinogradom od 350 čhv (štajerska belina, plamenka, rajnski rizling). Od centra Zlatara udaljena 2km.

Kuća (10x9) s gospodarskom zgradom (24x8) te pripadajućom okućnicom (250 čhv), voćnjakom i oranicom (400čhv).

Vinograd 200 čhv, održavan. Priključak vode. Mogućnost izgradnje vikendice iznad vinograda. Pogled na središte Marije Bistrice.

Prodaje se stara drvena kuća (40m2), dvije gospodarske zgrade (drvena i od cigle), okućnica i pripadajuće zemljište na površini od 4 304 m2. Priključak struje i vode, asfalt.

Prodajem oranicu od 216 čhv. Dozvoljena gradnja. Ulica narodnih heroja iza broja 25.

Izajmljuju se lokali od 50m2 i 100 m2 na katu novoizgrađene zgrade u ulici M.Gupca u Zaboku.

098 858 059

6.000 EUR

098 858 059

50.000 EUR

098 858 059

098/858 059

4.000 EUR

098 251 701

28.000 EUR

098/250 391

5.000 EUR

263 KRAPINA

264 BEDEKOVČINA

Prodaje se kuća, visokoprizemnica površine 140 m2 stambenog prostora na okućnici pov. 499 m2 u Ulici Miroslava Krleže

Prodaje se kuća, vrhunski opremljena i renovirana.

049/ 372 926

NA UPIT

265 GORNJA STUBICA - GUSAKOVEC

Poslovni objekat na glavnoj cesti M.Bistrica – G.Stubica pov. 650 m2 na velikom zemljištu, s uhodanom djelatnošću valionice peradi sa pripadajućom opremom i dozvolama ili samo poslovni objekat u druge namjene sa stambenim prostorom pov. 80m2. Svi komunalni priključci, centralno.

098/357 725

NA UPIT

098/ 276 527

150.000 EUR

NA UPIT

Odjel za nekretnine Zagorskog lista, za svog klijenta, Zagorsko štedno kreditnu Zadrugu, Matije Gupca 72, ZABOK, iz razloga preseljenja zadruge u nove poslovne prostorije na lokaciji u ulici K.Š.Gjalskog 2, Zabok (stara upravna zgrada ZIVT-a), objavljuje slijedeći; 269 KRAPINA

POZIV

zainteresiranima za kupnju slijedećih poslovnih prostora u ulici Matije Gupca 72/2 u Zaboku; 1. poslovni prostor površine 34,25 m2 s pripadajućim spremištem, dodatnim spremištem od 4m2 i namještajem. Za navedeni poslovni prostor treba ponuditi cijenu po četvornom metru dok cijena za dodatno spremište iznosi fiksno 10.000 kuna, a cijena za namještaj iznosi fiksno 20.000,00 kuna.

Kuća na Tkalcima, 1 km od središta Krapine, cca 115m2 stambenog prostora, 3 spavaće sobe, dvije terase, komforna sa 1600m2 okućnice, velikim parkingom i predivnim pogledom na zagorske brege.

266 PAG - NOVALJA Na atraktivnom mjestu, s pogledom na more prodaju, se povoljno novoizgrađeni apartmanI: 38 m2 + 9 m2 balkon; 27,2 m2 + 7,2 m2 balkon; 33 m2 + 6,3 m2 balkon; 45,5 m2 + 10 m2 balkon; 39,5 m2 + 8,9 m2 balkon

098/ 250 391, 098/ 250 083

049/371-854 i 091/4567-765

NA UPIT

NA UPIT

2. poslovni prostor površine 35,97 m2 s pripadajućim spremištem. Za navedeni poslovni prostor ponuditi cijenu po četvornom metru. Pismene ponude će razmatrati Nadzorni odbor Zagorsko štedno kreditne zadruge, s pravom da ne prihvati niti jednu ponudu ukoliko cijene neće udovoljavati tržišne kriterije. Pismene ponude slati zaključno s 26. svibnjem 2008. na adresu: Zagorski list d.o.o. „ Za ZAGORSKO ŠTEDNO KREDITNU ZADRUGU“ K.Š.Gjalskog 4, 49210 ZABOK Za detaljne informacije i dogovor oko razgledavanja gore spomenutih nekretnina zainteresirani se mogu javiti u Odjel za nekretnine Zagorskog lista, Matije Gupca 81, Zabok, svakog radnog dana u vremenu od 08.00 do 16.00. ili na 098/251 701.

270 ZABOK - CENTAR

271 RADOBOJ, Radobojski Orehovec

172 ZABOK

Prodaje se atraktivan kancelarijski prostor od cca 50 m2.

Kuća sa 2500 m2 okućnice u Rad. Orehovcu.

Kuća, 200 čhv, svi priključci, stara tri godine, pet soba i garsonjera, dvije kupaone, zimski vrt.

098/9532350

NA UPIT

098 378 587

60.000 EUR

098/357 725

170.000 EUR


44

poljoprivreda VETERINA

Krpelji nose opasnost od piroplazmoze Biserka Zidar, dr. vet. med.

S

najezdom krpelja prijašnjih godina susretali smo se u proljeće, no promjenom klimatskih uvjeta i sve toplijim zimama te male napasti prisutne su kroz čitavu godinu. Osim što kod jakih invazija uslijed sisanja velike količine krvi može doći do slabokrvnosti naročito kod mladih životinja, oni su i značajni prenosioci virusa, bakterija i parazita koji kod pasa i mačaka uzrokuju ozbiljne bolesti. Jedna od najznačajnijih bolesti pasa u našem podneblju je piroplazmoza koju uzrokuje parazit Babesia canis koji parazitira u crvenim krvnim stanicama, eritrocitima. Nakon razvoja unutar eritrocita parazit razara stanicu. Smanjuje se broj crvenih krvnih stanica, životinja postaje slabokrvna, a vidljive sluznice su blijede. Izlaskom krvne boje iz crvenih krvnih stanica ona prolazi kroz bubrege tako da mokraća poprima crvenu do smeđu boju. Do navečer živahan pas preko noći postaje bezvoljan, gubi apetit, pije više vode, ima povišenu tjelesnu temperaturu koja se penje i do 41° C. Uslijed nestašice crvenih krvnih stanica poremećena je opskrba kisikom zbog čega dolazi do ozbiljnih oštećenja tkiva npr. tkiva jetre, bubrega, pluća, srca, mozga. Slezena u kojoj se eritrociti zadržavaju i razaraju u velikim količinama redovito je povećana. Ali znaci bolesti ne moraju biti tako karakteristični; vlasnik može samo vidjeti da sa životinjom nešto nije u redu, manje jede i tromija je. Kod takvih životinja neophodne su krvne pretrage, naročito analiza razmaza periferne krvi u kojima unutar crvenih krvnih stanica nalazimo parazita. Čim se primijete prvi znakovi bolesti odmah treba posjetiti veterinara koji će adekvatnim liječenjem spriječiti po život opasne posljedice kao što su zakazivanje rada srca ili bubrega. Za cijelo vrijeme oporavka životinja se mora poštedjeti fizičkih napora; preporučuju joj se davati vitaminski preparati koji pomažu sazrijevanje crvenih krvnih stanica Da bismo smanjili invaziju krpelja na pse i mačke stavljamo insekticidne preparate u obliku ampula ili ogrlica. Tekućinu iz ampula apliciramo na kožu obično u području šije da životinja ne može polizati sredstvo. Da bi aplicirana insekticidna tvar u potpunosti bila djelotvorna ne preporučuje se kupanje ili močenje životinja tri dana prije i poslije stavljanja. Nakon jednokratnog tretiranja ampulama sprječava se infestacija krpeljima tijekom narednih mjesec dana. Ne postoji sredstvo koje možemo staviti na životinju i onda zaboraviti na krpelje, već moramo svakodnevno četkati i pregledavati krzno svog ljubimca.

VETERINARSKA STANICA ZABOK Matije Gupca 3, ZABOK Tel: (049) 221 604, GSM 098 621 083

broj 240 / 23.05.2008.

POLJOPRIVREDA

zagorskilist

Tekst pripremio: Mladen Kantoci, dipl. ing. agr.

Prijevremeno otpadanje plodova V ećina voćnih vrsta nije sposobna zadržati i do kraja oblikovati sve oplođene cvjetove zbog čega ubrzo po cvatnji mali plodići počinju otpadati u duljim ili kraćim intervalima što obično traje sve do berbe. Općenito, može se govoriti o tri razdoblja otpadanja plodova: po cvatnji, u lipnju i pred berbu. Ustanovljeno je da je kod jezgričavih voćnih vrsta (jabuka, kruška) ritam otpadanja izraženiji nego kod koštičavih (šljiva, trešnja, breskva…) voćnih vrsta.

Otpadanje plodova kod jezgričavih voćnih vrsta

Prvo otpadanje plodova započinje nakon cvatnje i traje 10-20 dana. U tom periodu otpadaju plodovi koji su se razvili iz neoplođenih cvjetova, zatim plodovi čiji embrio je iz određenih razloga abortirao, plodovi do kojih je protok hranjivih tvari slabiji, plodovi sa slabo razvijenom peteljkom itd. U tom periodu otpadne do 50% plodova. Drugi period jačeg otpadanja plodova je u mjesecu lipnju, po čemu se takvo otpadanje i naziva lipanjsko otpadanje plodova. Glavni uzrok drugog otpadanja su nedovoljna prehranjenost voćaka, suša i pomanjkanje određenih hormona. U tom razdoblju otpadne još oko 30% plodova. Kao što je spomenuto, opseg lipanjskog otpadanja prvenstveno zavisi od prehranjenosti voćke. Otpadnuti plodovi su obično manji i sadrže manje dušika nego plodovi koji ostaju na stablu. Zato se preporuča gnojidba s dušikovim gnojivima 2 do 3 tjedna prije lipanjskog otpadanja, čime isto bitno smanjujemo. Lipanjsko otpadanje više je izraženo kod mladih voćaka nego kod starijih jer mlade voćke imaju veću potrebu za dušikom za svoj rast pa ga često ostane premalo za razvoj plodova. Uzrok obimnijeg otpadanja plodova može biti i suša. Kada nedostaje vode listovi je oduzimaju plodovima što uzrokuje njihovo otpadanje. Lipanjsko otpadanje ovisi i od broja sjemenki u plodu. Ustanovljeno je, da su plodovi sa više sjemenki bolje prehranjeni nego plodovi sa manjim brojem sjemenki. Zadnji period jačeg otpadanja plodova nastupa prije dozrijevanja. Često ovo otpadanje znači i potpuni gubitak prinosa. Kod jabuka i krušaka otpadaju plodovi po cvatnji i u lipnju gotovo kod svih sorata u približno istom opsegu,

dok je otpadanje pred berbu sortna karakteristika. Intenzivnost otpadanja plodova pred dozrijevanje zavisi od dužine i jačine peteljke i težine ploda. Otpadanje je jače kod sorata s debelim plodovima i kratkim, debelim peteljkama. Ovdje spadaju npr. boskop i zlatna parmenka, dok su sorte sa dugim i tankim peteljkama, npr. jonatan i zlatni delišes, poznate po malom otpadanju plodova pred zriobu. Pred zriobu jače otpadaju i plodovi krušaka sorte kleržo i paskrasan, dok se boskova tikvica odlikuje po neznatnom otpadanju plodova. Na intenzivnost otpadanja plodova pred zriobu utječe među drugim i pomanjkanje vode, koje uzrokuje prisilno dozrijevanje plodova i prerano otpadanje. Priličnu štetu mogu u tom periodu napraviti i jači vjetrovi i nevrijeme. Zato se

za vjetrovite položaje preporučuju sorte s većom otpornošću prema otpadanju.

Otpadanje plodova kod koštićavih voćnih vrsta

Kod koštićavih voćaka periodi otpadanja nisu tako izrazito odijeljeni kao kod jezgričavih voćnih vrsta. Ovdje se često dešava da se drugi i treći period otpadanja poklapaju. Prvo otpadanje po cvatnji traje 2-3 tjedna i obuhvaća većinom plodove koji su se razvili iz neoplođenih cvjetova. Drugo otpadanje je u periodu nastajanja koštica što obično pada između 4. i 8. tjedna po cvatnji, ovisno od sorte. Kod ranih sorti plodovi otpadaju ranije. Treći period otpadanja nastupa kod promjene boje kožice. To otpadanje je posljedica pomanjkanja hrane i vode i češće je kod stabala s obilnim prinosom.

IZ PONUDE IZDVAJAMO ZABOK / Radničko naselje bb / Tel. 225 768 •Sadnice voćaka •Sadnice ukrasnog drveća i grmova •Supstrati za sadnju

•Ukrasne tegle i lonci •Organska i mineralna gnojiva •Stručni savjeti oko sadnje

Forum star 200g 57,98 kn Presadnice tagetesa 2,48 kn Stolica Ocean plava/bijela 46,48 kn


zagorskilist

zabavnik 45

broj 240 / 23.05.2008.

NAGRADNA KRIŽALJKA

(23.05.-30.05.)

HOROSKOP

Ovan (21. ožujka-20. travnja) U tjednu pred vama pritiskat će vas neodgodivi poslovi koje ćete trebati što prije riješiti, a olako će vas podbadati i nečije kritičke primjedbe. Suzdržite se od tračanja i informacije koje doznate u povjerljivom razgovoru nemojte širiti dalje. Nedugo sklopljeno poznanstvo poprima sve romantičniju notu. Pazite na stopala i na kralježnicu. SAVJET TJEDNA: Poklonite partneru više pažnje! Bik (21. travnja-21. svibnja) Nezadovoljstvo koje ćete početi osjećati početkom tjedna do vikenda će popustiti. Nezadovoljni ste tretmanom u bračnom životu, no ta vaša kriza je prolazna. Vikend ćete provesti u društvu osobe koja vam se već duže vrijeme sviđa, a čijem šarmu nećete moći odoljeti. Ne trošite više nego što vam vaše mogućnosti dopuštaju. Zdravlje je u redu. SAVJET TJEDNA: Budite tolerantniji!

zagorskilist

Svakog petka novi broj!

Dobitnik nagradne križaljke br. 239 URSULA KUŠČAR M.GUPCA 3, ZLATAR Nagradni pojam iz prošlog broja: VANJSKO KUPALIŠTE Dobitnik nagrade treba se javiti u Terme Jezerčica

Blizanci (22. svibnja-21. lipnja) Nastupa tjedan u kojem ćete se osjećati kao da ste na ljubavnom raskršću. Jedan put će vam biti poznat i naizgled siguran, a drugi riskantan. Na vama je da odlučite kojim ćete putem krenuti. Svoj posao obavljate korektno, odlučni ste u nastupu i zastupanju svojih ciljeva. Okolina vam rado izlazi u susret. Zdravlje ste posve zanemarili i potreban vam je odmor. SAVJET TJEDNA: O svakoj svojoj odluci dvaput promislite! Rak (22. lipnja-22.srpnja) U zadnje vrijeme postižete dobre poslovne rezultate i možete očekivati povišicu. Ništa lošije nije ni na ljubavnom planu. Omiljeni ste u društvu i bit ćete zasuti pozivima za izlazak, pa će vaš dugogodišnji ljubavni partner ili partnerica početi iskazivati ljubomoru. To i nije neka dobra taktika za očuvanje veze, jer vam planeti u ovom razdoblju i nisu previše skloni. Zdravlje dobro. SAVJET TJEDNA: Budite oprezni u vožnji! Lav (23. srpnja-22.kolovoza) Vaše poslovne sposobnosti su dobre, iako vi trenutačno mislite da nisu. Radite i dalje onim tempom kao i dosada i pohvale će doći same od sebe. Kontakti koje ćete sklopiti u ovom tjednu bit će vam od velike koristi u skoroj budućnosti. Mogli biste se zaljubiti u osobu koja nije takva kakvom se predstavlja. U dobroj ste formi. SAVJET TJEDNA: Vrijeme je za promjenu vaših loših navika! Djevica (23. kolovoza-22. rujna) Bit ćete preopterećeni poslovnim obvezama i zbog toga biti dekoncentrirani i nervozni. Osjećate i kako vam je ljubavni život postao previše složen. Ni sami ne znate što vaš partner od vas očekuje. Ne znate kako mu ugoditi i stalno postižete negativne reakcije. Najbolje bi bilo da otvoreno porazgovarate o svojim osjećajima. Nagli usponi i padovi energije dodatno će vas iscrpiti. SAVJET TJEDNA: Izbacite iz sebe negativne osjećaje! Vaga (23. rujna- 22. listopada) Iako ćete u poslu nailaziti na mnoge prepreke, upravo će vas to motivirati da date sve od sebe. Vaš pozitivan stav i borbenost priskrbit će vam i poboljšati odnos sa suradnicima. Ljubavnim životom bit ćete zadovoljni. Vaši osjećaji su stabilni, pa ćete s partnerom podijeliti više slobodnih trenutaka, nego je to kod vas uobičajeno. Imate dovoljno nove energije i ne biste trebali osjećati nikakve zdravstvene poteškoće SAVJET TJEDNA: Prihvatite poziv za izlazak! Škorpion (23.listopada-21. studenoga) Očekuju vas novi poslovni uspjesi, kao i sve brojnije poslovne obveze. S partnerom neće biti na istoj valnoj dužini stoga možete očekivati i manje ljubavne svađe. Trenutno situacija je takva da imate veću potrebu za romantikom nego vaš partner. Pronađite sklad. Prijete vam manje zdravstvene smetnje. SAVJET TJEDNA: Uzmite kraći odmor! Strijelac (22.studenoga-21. prosinca) Napeti tjedan je pred vama. Tijekom važnih razgovora ne donosite zaključke prije nego sugovornika ne saslušate do kraja. Ne nasjedajte ni na tračeve. Najbolji vam je savjet da tjedan provedete mirno, bez pretjeranih reakcija na sve što će vam se dogoditi. Zbog brojnim poslovnih obaveza partner će se osjećati zanemarenim. Moguća je pojačana napetost i nervoza. SAVJET TJEDNA: Pronađite vremena za opuštanje! Jarac (22. prosinca-20.siječnja) U poslovnim kontaktima ostvarivat ćete dobar dojam. Bit ćete koncentrirani na svoje obaveze, a sve poslove riješiti u kratkom roku. Teško ćete se opuštati i prepuštati osjećajima i zbog toga će vas ljubavnim život ovaj tjedan biti u laganom padu. Usklađivanje poslovnih i privatnih obveza u ovom tjednu neće biti lako, no na kraju ćete se uspjet snaći. SAVJET TJEDNA: Oslobodite se napetosti! Vodenjak (21. siječnja-18. veljače) Možete očekivati solidan tjedan. Počet ćete sve intenzivnije razmišljati o pokretanju vlastitog biznisa i neće odustajati od svojih uvjerenja. U ljubavnoj vezi slijede problemi. Kako se previše zatvarate u sebe i ne želite slušati što vam partner govori možete očekivati trzavice i svađe. Zbog ljubavnih problema i napetosti moguća je nesanica. SAVJET TJEDNA: Ne zapostavljajte prijatelje! Ribe (19. veljače-20. ožujka) Očekuje vas puno uobičajenog posla tako da u narednom tjednu neće imati previše vremena za sebe. Ne brzajte s zaključcima i suzdržite se zločestih komentara sredinom tjedna. Ljubavni život bit će vam poprilično intenzivan. Partner vam pruža puno topline i razumijevanja što pridonosi vašem kvalitetnijem unutarnjem životu. SAVJET TJEDNA: Izbjegavajte dugotrajno sjedenje za kompjuterom!

zagorskilist KUPON NAGRADNE KRIŽALJKE BR. 240 Nagradni pojam: Ime i prezime : Adresa : KUPONE POŠALJITE NA ADRESU: “Zagorski list”, K. Š. Đalskog 4, 49210 ZABOK najkasnije do srijede, 28.05.2008. godine SRETNOG DOBITNIKA OČEKUJE NAGRADA Terme Jezerčica


46

info

info Mediji

JUTARNJI LIST - KRAPINA • tel: 503 658, 503 559 • fax: 503 558 VEČERNJI LIST - KRAPINA • Frana Galovića bb, Krapina, • tel/fax: 315 024 HTV KRAPINA •tel: 300 383, • fax: 300 381 RADIO STUBICA 95,6 + 106,9 Mhz Toplička 10/II, Donja Stubica • tel: 288 005, •fax: 286 150 • www.radio-stubica.hr • radio-stubica@radio-stubica.hr RADIO KAJ 88,9; 89; 94,8; 96,6; 97,2; 99,7 Mhz F. Galovića bb, Krapina • tel.: 370 555, • fax: 370 556 • www.kaj.hr, • marketing@radio-kaj.hr RADIO ZABOK 87,8 MHz • Matije Gupca 74, Zabok • tel.: 503 455 • fax: 503 456 • www.radio-zabok.com • info@radio-zabok.com RADIO ZLATAR • 97,9 Mhz • Zagrebačka 3, Zlatar • tel/fax: 466 885, 466 665 • radio-zlatar@radio-zlatar.hr RADIO HRVATSKO ZAGORJE KRAPINA • 91,5 + 104,9 Mhz • Šetalište hrv. nar. preporoda 13, Krapina • tel/fax: 372 068, 371 250 RADIO 049 KRAPINA 92,8 MHz •A. Mihanovića 4 , KRAPINA •tel: (049) 371-008, fax: 370 943 •e-mail: 049@radio.hr RADIO MARIJA BISTRICA • 100,4 Mhz • Trg I. Pavla II 24, M. Bistrica • tel/fax: 468 696, 468 707 • radio-marija-bistrica@kr.htnet.hr RADIO 1 OROSLAVJE 89 Mhz Ulica A. Gredičaka 13, Oroslavje • tel/fax: 500 592 • radio1@kr.htnet.hr

Servisne informacije INFORMACIJE: 981; 988; POLICIJA: 92 • 374 311, Krapina • 225 111, Zabok VATROGASCI: 93 • 225 281, Zabok, • 372-049, Krapina HITNA POMOĆ: 94 HAK - POMOĆ NA CESTI: 987 VLAK: www.hznet.hr, 060 333 444 • 221 075 - Zabok • 371 012 - Krapina BUS: (http://bilbo.akz.hr) • 221 077 - Zabok • 315 018 - Krapina BOLNICA: • 204 000 - Bračak • 204 000 - rodilište, Zabok

broj 240 / 23.05.2008.

zagorskilist

Blago Olimpijskih igara Nova knjiga objavljena u Hrvatskoj istodobno s nakladnicima u više od 70 zemalja svijeta!

DOM ZDRAVLJA: • 371 622 - Krapina • 221 585 - Zabok CRVENI KRIŽ: • 371 141 - Krapina LJEKARNA: ZABOK (0-24) - od ponedjeljka do subote od 7 do 20 sati, nedjeljom i praznikom od 9 do 12 sati, a jedina u županiji dežurna je non-stop - treba doći do ljekarne i pozvoniti na zvonce - ili nazvati: • 221 618 • tel/fax: 221 213. VETERINARSKA AMBULANTA: 221 604 - Zabok 098 621 083 BENZINSKE: INA (www.ina.hr): Krapina (jug), A.Mihanovića bb • 370 535 Jakovlje, Autocesta-istok: 01 3352 034 Jakovlje, Autocesta-zapad: 01 3352 055 EUROPETROL, Zabok, Hum Zabočki • 222 152 ELEKTRA: • 9820, 225 456 ZAGORSKI VODOVOD: • 588 640 - Zabok • 430 053 - Lobor PLIN: • 371 170 - Krapina • 587 151 - Zabok HP - HRVATSKA POŠTA: • 9832 HT (www.htnet.hr) • 221 111 • 062 077 077 TRANSCESTE: • 382 888 HRVATSKE ŠUME: • 371 123 - Krapina • 466 215 - Zlatar • 287 893 - Donja Stubica HRVATSKE VODE: • 587 100 - Veliko Trgovišće FOND ZA PRIVATIZACIJU: • 376 248 - Pregrada HITNE INTERVENCIJE NA ODČEPLJIVANJU KANALIZACIJE • 095 234 23 45 ZAVOD ZA MIROVINSKO OSIGURANJE: • 371 177 - Krapina ZAVOD ZA POLJOPRIVREDNO SAVJETODAVNU SLUŽBU: • 371 914 - Krapina ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE: • 382 250 - Krapina ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE: • 371 259 - Krapina GOSPODARSKA KOMORA: • 371 883 - Krapina OBRTNIČKA KOMORA: • 370 929 - Krapina OPĆINSKI SUD: • 371 624 - Krapina, • 226 580 - Zabok •426 857 - Zlatar OPĆINSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO: • 426 999 - Zlatar • 371 074 - Krapina, • 221 595 - Zabok ŽUPANIJSKI SUD: • 426 800 - Zlatar ŽUPANIJSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO: • 426 900 - Zlatar TZ ŽUPANIJE: • 233 653 - Krapinske Toplice

U godini kada svijet željno iščekuje kakvu će Olimpijadu Peking pripremiti, uz geslo - “Jedan svijet, jedan san”, svijet nakladništva ostvario je san izlaskom prve službene publikacije Olimpijskog muzeja -Blago Olimpijskih igara, koja se istodobno pojavila u više od 70 zemalja svijeta uključujući i Hrvatsku. Ova publikacija - je raskošna enciklopedija izdana u suradnji s Olimpijskim muzejom s više od 200 fotografija i 25 zasebnih suvenira te oživljava slavnu prošlost Olimpijskih igara. Ova publikacija dočarava kako su se tisuće i tisuće sportaša natjecali i postizali uspjehe od kojih je publici zastajao dah, a njihovi rezultati nadahnuće su novim sportašima u želji za sudjelovanjem na najvećem sportskom događaju. Knjiga sadrži i DVD s dramatičnim olimpijskim trenucima od 1912. do 2004. godine. Najvrednija je to knjiga koja se ikada pojavila na tržištu jer osim povijesti svih Igara, sadrži dnevnike sportaša, pisma svjetskih vođa, kopije važnih olimpijskih dokumenata i najznačajnija sportska postignuća s pojedinih Igara. Sve ovo ne bi bilo moguće bez suradnje s Olimpijskim muzejom koji je omogućio iz 35.000 sati videozapisa, iz više od 600.000 fotografija, više od kilometra arhiviranih spisa i 20.000 različitih knjiga iz kojih je nastala ova publikacija. Svojom pričom, riječima i slikama, ova knjiga oživljuje vrhunske trenutke osjećaja, strasti i pustolovine Olimpijskih igara.

Mali Zagorci rođeni proteklog tjedna u OB Zabok Djevojčice su rodile: • Selina Lamot, Gornji Macelj • Slavica Sever, Škaričevo • Snježana Kruhek, Bočaki • Dragica Cerovečki, Trški Vrh • Miljenka Krajca, Turnišće Desinićko • Sanja Trčak, Bedekovčina

Dječake su rodile: • Valentina Hučić, Donja Podgora • Sanja Janković, Selnica Donja • Barica Bistrović, Kraljevec na Sutli • Marina Gospočić, Donja Podgora • Davorka Maček, Donja Stubica • Nevenka Kužner, Hlevnica • Martina Peh - Berc, Vižovlje • Božica Horvat, Sopot • Martina Krog, Gornja Pačetina • Ivana Vorih, Donja Pačetina • Daliborka Kunštek, Velika Ves • Petra Pečnik, Donji Škrnik Ivana Slakoper iz Bezavine rodila je prvog dečkića svojim dvjema curicama, pa će kada mama i braco stignu doma to biti općenarodno veselje. Posebno za tatu koji je dobio svog nasljednika. Mali će se zvati Tin, a bio je težak 4060 grama i dugačak 52 centimetara.


zagorskilist

info 47

broj 240 / 23.05.2008.

NOĆNI ŽIVOT lijepo se provedite i sretno doma se vratite.

PETAK Noć vaših želja, čestitaka, pozdrava. DJ Mutikaša, top-lista “Po lojtrici gor i malo na dol” i proglašenje naj maturantice(ta) & naj maturantskog razreda sa “norijade”. Ulaz besplatan SUBOTA Svirka odličnog benda “Kaoma” iz Samobora & DJ Mutikaša.

ČETVRTAK Večer gitare, live izvedba na gitari PETAK Prosecco Party - budite viđeni i dođite kušati Prosecco Nero - Drink With Style! SUBOTA Party - Georgia Lime - Coca Cola Info i rezervacije stolova 098 330 999 ili na www.ilir-bar.com

SUBOTA Finalni turnir u Pro Evolution Socceru 2008. na PS3, start at 20,00h uz voditelja, hostese, poslije turnira party. Za detaljne informacije o programu vezanom uz Euro 2008. pogledajte na www.templebar.hr. NEDJELJA I dalje najbolji za nedjeljnu kavicu, pivicu... UTORAK IRISH BEER DAY Guinness -20% ČETVRTAK Crazy bar sa Stellom Artois Jedinstven ambijent, ludo, grickalice free i pritom uživajte u vrhunskom belgijskom pivu po promo cijeni!

PETAK Gužva na šanku se sprema, nema da vas nema. Corleone party sve po 10 kn priprema. Domaći hitovi u produkciji DJ Flike. SUBOTA Ako si tužan i sam u Corleone kreni van, imamo disco program. Za hitove i feštu zadužen DJ Zok i DJ Flike. Bambus party uz pratnju hostesa. Dođite, cure dovedite,

PETAK PS3 Pro evolution Soccer 2008. turnir od 18,00h. House groove project i Žuja party SUBOTA 10,00 - 13,00h - Cockta promocija 21,00h - Groznica subotnje večeri - Beck’s party - DJ Beloff

Svakodnevno najveći izbor tjestenina i pizza u Zagorju, topli gableci... NOVO! NOVO! NOVO! Organiziramo proslave dječjih rođendana uz animatora www.neandertalpub.com

Zasladite se našim već poznatim kolačima iz vlastite proizvodnje, palačinkama,domaćom bučnicom i štruklima, te vrućim sladoledom. Ugrijte se vrućom čokoladom, rum-punchom, kuhanim vinom, Twinings čajevima te vrhunskom Illy kavom, a uz ostala bezalkoholna i alkoholna pića ugodite svoj dan i zapamtite! Nema zime kad se za Vas Maksimilijan brine. Dobrodošli! Primamo narudžbe za torte na broj: 099 351 8003 i 098 971 2763

PETAK Jack Daniel’s party SUBOTA Vodka - Red Bull Party NEDJELJA Idealno mjesto za nedjeljno druženje uz aromatične mirise BONFANTI kave. ČETVRTAK Vrijeme za aromatične okuse iz podruma Žerjavić. Novo u ponudi: Kava + Hennessy = 12 Kn Detaljnije o programima u Staroj pošti na www.staraposta.hr.

PETAK Terra lounge bar - 20,00 Sax

Evening - večer uz saksofon i klavijature. Element bar - 21,00 Latino night + turnir u stolnom nogometu uz Ožujsko SUBOTA Dvorac Mihanović - 19,00 - Večernji show žonglera s bakljama te “Kraljevska večer” uz živu glazbu - Rezervirajte svoje mjesto! Kupalište - “Let’s party - Gosser party” - zabavite se i uživajte u noćnom kupanju uz animaciju Carpe diema ili zaigrajte stolni nogomet i osvojite neke od nagrada. UTORAK 18,00 h - Svijet sauni - “Dan za žene” - rezervirano samo za žene! SRIJEDA Terra Launge Bar - 21,00 Zaigrajmo svi - BINGO!

PETAK Party time: Malo-malo party SUBOTA Party time: Malo-malo party NEDJELJA Nedjeljna kavica u dobrom društvu. Lavazza - najbolja kava u okolici. Povratak legendarne spike na spiku uz sportske teme i ostalo. Dođite i zabavite se uz razne zabavne igre i CBC kladionicu u jednom od boljih mjesta za provod u gradu, provjerite sami zašto.

PETAK Termo band SUBOTA Prva ljubav NEDJELJA Lavazza kava

Pozicija Nure Bazdulj-Hubijar na bosanskohercegovačkoj književnoj sceni predstavlja svojevrstan fenomen. Tiraži njenih romana dosežu cifre koje su nedostižne svim ostalim beiha piscima i spisateljicama. Još jedna značajka u već impresivnoj biobibliografiji Bazdulj-Hubijarove, a koja u suvremenim izdavačko-književnim trendovima na ovim prostorima svakako jest iznimka, objavljivanje je gotovo svih njenih romana u nekoliko izdanja. Dokaz za to je i ova knjiga koja je nagrađena na anonimnom natječaju zaklade Otvoreno društvo BiH, a potom objavljena u

Vam poklanja:

zagorskilist

PETAK EURO mania 2008. Kod Golubeka uz Ožujsko! Završni turnir u Pro Evolution Socceru 2008. na PlayStationu III. Na šanku zatražite prijavnicu. Pobjednik odlazi na Masters u Zagreb. Nagrade osiguravaju: Zagrebačka pivovara, Hrvatski nogometni savez, PlayStation i Nike.

PETAK Folk party - ludi provod garantira DJ Lepi Ulaz besplatan Radno vrijeme od 22,00-06,00 SUBOTA Turbo folk ludnica - ludi provod garantira DJ Lepi Ulaz besplatan Radno vrijeme od 22,00-06,00

Više vrsta lazanja i 20-ak vrsta pizza iz krušne peći. Besplatna dostava. Tel. 049 282 259 i Mob. 098 937 777 Uskoro otvorenje ljetne terase i dječjeg igrališta.

Izdavač: Zagorski list d.o.o., za nakladničku djelatnost, K.Š.Gjalskog 4, 49210 ZABOK / Tel:049/503-444, Fax:049/503-445, E-mail: zagorski-list@zagorski-list.net, Redakcija: K.Š.Đalskog 4, 49210 ZABOK / Tel: 049/503-444, Fax:049/503-445, GSM:098 982 88 62, E-mail: redakcija@zagorski-list.net, Glavni urednik: Ljiljana Pavlina v.d., Grafički urednik: Nenad Habazin, Fotoreporter: Krunoslav Pavlina, Marketing: Matije Gupca 81 (dom obrtnika), Zabok, Direktor marketinga: Goran Vrgoč, Prodaja oglasnog prostora: Iva Lež, Renata Novak i AnaMarija Očko Kralj, telefoni: 049/222-035, 049/222-095, 049/222-235, fax:049/222-182, E.mail: marketing@zagorski-list.net, Tisak: Tiskara Zagreb, Radnička cesta 210, 10000 ZAGREB, Pretplata: polugodišnja 182,00 kune, godišnja 349,99 kuna. Iznos možete uplatiti na žiroračun broj 2340009-1110257486, a potvrdu s čitko ispisanom adresom pošaljite na fax. 049/222-182

Sheryl Crow: Detours Kad je Sheryl Crow potkraj prošle godine objavila kompilaciju „Hits And Rarities“ znalo se da to samo prijelazni korak do njezina novog, šestog po redu studijskog albuma „Detours“. Ta skretanja sinonim su za traume što ih je doživljavala od 2006. i zbirno opisala u naslovnoj skladbi, ali i individualno: od suočenja s opasnom bolešću koju je zaliječila („Make It Go Away (Radiation Song)“, prekida veze sa zaručnikom, biciklističkim prvakom Lanceom Armstrongom („Now That You’re Gone“), do usvajanja djeteta („Lullaby For Wyatt“). Poznata kao neumorna aktivistica za građanska prava i promicanje ekoloških pitanja, Sheryl Crow na „Detoursu“ dotiče i te teme. Pjesma „Peace Be Upon Us“ odnosi se na rat u Iraku i sadrži umetnute stihove na arapskom, u „Gasoline“ nalazimo gostujući vokal Bena Harpera, a poletna „Love Be Free“ vezana je uz New Orleans u

broj 240

petak, 23. svibnja 2008.

Ime i prezime: Adresa: Kupon pošaljite na adresu: Zagorski list, Matije Gupca 81, 49210 ZABOK, najkasnije do srijede, 28. svibnja 2008.

PETAK Xlarge

Dobitnica CD-a predstavljenog u prošlom broju jeŠTEFICA HORVATIĆ, KERESTINEČKIH ŽRTAVA 63, ZAGREB-SUSEDGRAD. Svoj CD će dobiti poštom na kućnu adresu.

Michal Viewegh: Anđeli naši svagdašnji

ediciji Društva pisaca BiH. Žanr krimića nikada u južnoslavenskoj interliterarnoj književnoj zajednici nije imao “pravo građanstva”, uz iznimku, recimo, u Hrvatskoj, nekih romana Pavličića i Tribusona. U BiH prije ovoga romana i nije bilo “rasnog” krimića koji, zadržavajući sve karakteristike žanra (napetost, vješto vođena radnja, dobro profiliran lik istražitelja), ima i književnu vrijednost koja nadilazi jednokratno čitanje. Na svoj, već prepoznatljiv način, Bazdulj-Hubijar ovim romanom ispisuje uvjerljive dijaloge, maestralno portretira likove, te implicitno dočarava socijalnu fresku bosanskog društva. Roman se s neprestanim rastom napetosti čita u dahu.

svjetlu posljedica uragana Katrina. „Detours“ je producirao Bill Bottrell, odgovoran za prvi CD Sheryl Crow iz 1993. „Tuesday Night Music Club“, što znači da se barem na tom planu povjerenje ponovno probudilo i rezultiralo izvrsnim albumom, uključujući singl „Shine Over Babylon“.

Vam Sheryl Crow: poklanja: Detours

zagorskilist

Svakodnevno opuštanje uz Cafee Del Moro u novouređenom ambijentu bivšeg Starsa. www.caffe-high-life.com

Michal Viewegh (1962.) pripovjedač, esejist i dramatičar, već godinama je najčitaniji češki autor. Karakterističan spoj humornog i sentimentalnog, ironičnog i misaonog u njegovim djelima pretvorio ga je u miljenika europske književne publike. Vieweghove knjige prevedene su na dvadesetak jezika, po njima je snimljeno više filmova, a postavljane su i kao kazališne predstave. Živi i piše u Pragu. Utorak je, 5. rujna 2006., predgrađe Praga. Pedesetdvogodišnji Karel živi posljednji dan svojega života, ali to u tom času znaju samo anđeli... Kao i obično, Michal Viewegh na svoj jedinstven način plete priču od pričâ, stvara život od životâ, a Anđeli naši svagdašnji možda su i najosobnije, najdirljivije i najtoplije njegovo djelo. Ovo je priča o jednom instruktoru vožnje, jednoj mladoj udovici, jednom samoubojici i četiri neobična anđela. Ovo je roman o jednom danu u kojem će se sudbine troje ljudi ispreplesti i sliti u jednu, na stranicama koje će vas na-

smijati i rasplakati, a možda i naučiti da prepoznajete anđele čak i onda kad ih ne možete vidjeti. Krajnje je vrijeme da se obznani nasljednik trona Milana Kundere – to ne može biti nitko drugi do Michal Viewegh. (Der Spiegel)

INDIANA JONES I KRALJEVSTVO KRISTALNE LUBANJE Redatelj: Steven Spielberg Scenarij: David Koepp i George Lucas Uloge: Harrison Ford, Cate Blanchett, Shia LaBeouf, Ray Winstone Profesor Jones se vratio kući, na Marshall College – da bi ustanovio da se situacija promijenila s loše na još goru. Njegove nedavne aktivnosti učinile su ga sumnjivim i vlada je izvršila pritisak na College da ga otpusti. Na svom putu iz grada Indiana susreće mladog buntovnika Mutta (Shia LaBeouf), koji ima zanimljiv prijedlog za pustolovnog arheologa: ako pomogne Muttu u vrlo osobnoj misiji, mogao bi naići na jedno od najspektakularnijih arheoloških otkrića u povijesti - kristalnu lubanju Akatora, legendarni objekt fascinacije, praznovjerja i straha. No, pu-

tem prema najudaljenijem kraju Perua - zemlji drevnih grobova, zaboravljenih istraživača i zlatnog grada o kojem se šapuće - otkrivaju da u svojoj potrazi nisu sami. Sovjetski agenti također su na vrućem tragu kristalne lubanje. Glavna među njima je ledeno hladna, razarajuće lijepa Irina Spalko (Cate Blanchett), čija elitna vojna postrojba traži kristalnu lubanju diljem svijeta. Vjeruju da ona može pomoći Sovjetima da zavladaju svijetom... ukoliko uspiju otkriti njene tajne. Indy i Mutt moraju pronaći način da izbjegnu Sovjete, prate nerazumljiv trag tajni, bore se s neprijateljima i prijateljima upitnih pobuda, i prije svega, spriječe da moćna kristalna lubanja padne u najopasnije ruke.

Vam Michal Viewegh: poklanja: Anđeli naši svagdašnji

Nura Bazdulj-Hubijar: Okrutnost raja

broj 240

zagorskilist NEZAVISNI REGIONALNI TJEDNIK

SUBOTA Čisti rock bez narodnjaka. NEDJELJA Kolači uz fini kremasti espresso. Svakodnevno uz kavu cedevita po 3 kune. NAJAVA: NEDJELJA 1. lipnja Veliki pikado turnir, bogate novčane nagrade, prijave na šanku.

PETAK Grafiti band SUBOTA Grafiti band

Nura Bazdulj-Hubijar: Okrutnost raja Roman o ljubavi, zločinu, strasti i prevari najčitanije bosansko-hercegovačke spisateljice

SUBOTA Route 66 band

petak, 23. svibnja 2008.

zagorskilist

broj 240

petak, 23. svibnja 2008.

zagorskilist

Ime i prezime:

Ime i prezime:

Ime i prezime:

Adresa:

Adresa:

Adresa:

Kupon pošaljite na adresu: Zagorski list, Matije Gupca 81, 49210 ZABOK, najkasnije do srijede, 28. svibnja 2008. Dobitnica knjige predstavljene u prošlom broju je MAJA DOMIŠLJANOVIĆ, ZAGORSKA 12, KONJŠČINA, a knjigu može preuzeti u V.B.Z - ZNANSTVENA KNJIŽARA, Frankopanska 24, Zagreb.

Kupon pošaljite na adresu: Zagorski list, Matije Gupca 81, 49210 ZABOK, najkasnije do srijede, 28. svibnja 2008. Dobitnica knjige predstavljene u prošlom broju je DUNJA SVIBEN, ZAGREBAČKA 26, ZLATAR, a knjigu može preuzeti u PROFIL MEGASTOREU, Bogovićeva 7 u Zagrebu.

broj 240

petak, 23. svibnja 2008.

Kupon pošaljite na adresu: Zagorski list, Matije Gupca 81, 49210 ZABOK, najkasnije do srijede, 28. svibnja 2008. AGNEZA NOVOGRADEC iz Zaboka neka se javi u marketing Zagorskog lista, M. Gupca 81, radnim danom od 9 do 13 sati gdje će dobiti kupon, koji će na blagajni CineStara zamijeniti za ulaznice.

VBZ, PROFIL I CINE STAR NAGRADE SE MOGU PODIĆI U ROKU OD 30 DANA OD DANA OBJAVE DOBITNIKA


SKRAJEC

Povijesni ples

Članovi KUD-a Zabok

Prolaz, zvijezda, cetvorka, zmija i puž… om e na zabočkom glavn srijedu točno u podn sre ih čk bo za anata triju etrgu tristotinjak matur ork og čk ha pu og Gradsk dnjih škola na taktove la. vatskog salonskog ko Hr ure fig e sn ple je sti ko e stra zaplesalo aln bili su odjeveni u origin crvene i i Članovi KUD-a Zabok sil no su kreta, a maturanti me iz doba ilirskog po icu. rajući hrvatsku šahovn lizi bo bijele majice sim vatskog naHr ba do u je lo lo nasta . u zagreHrvatsko salonsko ko 42 18 prvi je puta plesano evića, aurodnog preporoda, a ež Kn a ran ancu. Želja Go šk Tu na i an elj str oj čk ba anti svake fije je da hrvatski matur tora projekta i koreogra lo, baš kao što Francuzi plešu o ko sko kolo godine plešu salonsk . Osim u Zaboku, salon lku po ci lja Po a u, rilj taru, te kvad Zla i ini vč ko de Konjščini, Be plesalo se u Pregradi, vima Hrvatske. (nm) mnogim drugim grado

U

Salonsko kolo plesalo se i u Pregradi

Gradski puhački orkestar

Ravnateljica Ruža Črnjević sa županicom Sonjom Borovčak