GU-Journalen 3-2016  

Sommarnumret av GU Journalen som är Göteborgs universitets tidning för medarbetare, 40 sidor. Ur innehållet: Låg forskarmobilitet på Götebo...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you