__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Det sker i

FOLKEKIRKEN December 2019 · Januar · Februar 2020

Munke Bjergby Kirke Flinterup Stenlille Stenmagle

LIVET I KIRKEN KIRKEN I LIVET

61


Det sker i Folkekirken Det sker i Folkekirken

AKTIVITETSOVERSIGT

2 61 - 2019-2020

3.12. 5.12. 10.12. 10.12. 12.12. 17.12. 21.12. 7. 1. 8. 1. 9. 1. 14. 1. 18. 2. 25. 2. 1. 3.

Julen synges ind i Munke Bjergby Kirke Julekoncert i Kirke Flinterup Kirke Sangcafé, sognegården i Stenlille Julekoncert i Stenmagle Kirke Julekoncert i Munke Bjergby Kirke Julekoncert i Stenlille Kirke Nisseteater i sognegården i Stenlille Foredrag i sognegården i Stenlille Fællesspisning i Naturbørnehuset Nytårskomsammen, Kirke Flinterup Sangcafé, sognegården i Stenlille Sangcafé, sognegården i Stenlille Koncert i Stenmagle Kirke Tilmelding til sognerejse

Arbejder ved kirkerne

På Munke Bjergby kirkegård måtte et af de gamle kastanjetræer desværre fældes, da træet havde fået sygdom. Der var risiko for, at større grene knækkede af, eller at træet væltede i en storm.

Menighedsrådsmøder Kirke Flinterup Kl. 19.00 i præstegården Tirsdag den 26. november (ændret dato) Onsdag den 12. februar Munke Bjergby Kl. 19.00 i præstegården Torsdag den 23. januar Stenmagle Kl. 19.00 i sognegården i Stenlille Torsdag den 6. februar Stenlille Kl. 19.00 i sognegården i Stenlille Tirsdag den 5. november Tirsdag den 3. marts

Bemærk vort nye smukke tegltag på våbenhuset i Kirke Flinterup. Efter flere år med vandproblemer med taget på våbenhuset har vi her i sommer fået skiftet til et nyt smukt tag. Det pryder kirken. Godt vi havde sparet penge sammen til det.

Det sker i Folkekirken Kirkebladet udgives i fællesskab af Munke Bjergby, Kirke Flinterup, Stenlille og Stenmagle sogne og udkommer 4 gange om året. Det omdeles til alle husstande i de fire sogne og kan hentes i sognegården i Stenlille. Udebliver bladet, kontaktes Lemann på tlf. 4068 0059. Hvis man vil have noget i næste blad, kan man kontakte en fra bladudvalget, senest 20. januar 2020. – Oplag: 3.300 Redaktion: Munke Bjergby: Lene Andersen, leneandersen@cafeer.dk, tlf. 4141 3656 Kirke Flinterup: Gitte Toftegaard, gittetoftegaard@gmail.com Stenlille: Elsebeth Helms, elsebethhelms@hotmail.com, tlf. 4043 2803 Stenmagle: Sebastian Adorján Dyhr (ansvarsh.), redaktoer.kirkeblad@gmail.com, tlf. 2027 2667 Tryk og grafisk arbejde: Lemann Grafisk, Stenmagle · www.lemann.dk · tlf. 4068 0059

Når dette blad udkommer, er vi godt i gang med sorggruppeforløbet. Sorggruppen ledes af sognepræst Kirsten Fogsgaard og Tove Madsen, menighedsrådsformand i Munke Bjergby.


Det sker i Folkekirken

Babymusik Der er babymusik om torsdagen kl. 9.30 i sognegården i Stenlille. Alle mødre og fædre med babyer i alderen 2-12 mdr. er velkomne til at deltage. Vi stimulerer sanserne ved at synge, danse og bevæge os rundt i salen med mange gentagelser, så alt foregår på børnenes betingelser. Husk at medbringe en dyne, som barnet kan ligge på. Man kan løbende tilmelde sig; det er gratis at deltage, og der er kaffe og brød bagefter. Ring til organist Jesper Fink-Jensen på tlf. nr. 61690246, eller send en mail til organist@stenmagle-stenlillekirke.dk, hvis du vil have mere at vide. Der er ikke babymusik i uge 48 og 52 i 2019 og heller ikke i uge 7 i 2020.

Børnekor Alle børn der går i 0.-6. klasse og kan lide at synge, kan være med i Stenmagle og Stenlille Kirkes kor. Korprøverne finder sted om tirsdagen i lokale B5 på Stenlille Skole. Børnekoret (2.-3. klasse) øver kl. 14.05-14.40, Spirekoret (0.-1. klasse) kl. 14.40-15.05, og Juniorkoret (4.-6. klasse) kl. 15.05-15.50. Børne- og Spirekoret går Lucia ved gudstjenesterne søndag d. 8. december kl. 10.30 i Stenlille Kirke og søndag d. 15. december kl. 9.00 i Stenmagle Kirke. Derudover medvirker de ved fastelavnsgudstjenesten søndag d. 23. februar kl. 10.30 i Stenmagle Kirke. Juniorkoret medvirker ved julekoncerten d. 10. december kl. 19.30 i Stenmagle Kirke, samt ved flere almindelige gudstjenester i januar og februar. Hvis du vil vide mere, så ring eller skriv til organist Jesper FinkJensen på 61690246, eller send en mail til organist@stenmaglestenlille-kirke.dk.

Vinterens sangcaféer Tirsdag d. 10. december kl. 10.00 underholder mandskoret Ko-Sakkerne traditionen tro cafégæsterne med et festligt juleprogram med indlagte fællessange, som alle kan være med på. Tirsdag d. 14. januar kl. 10.00 fortæller sognepræst Kirsten Fogsgaard om sange, der har haft særlig betydning for hendes liv. Tirsdag d. 18. februar kl. 10.00 fortæller organist Jesper Fink-Jensen om den danske komponist Oluf Ring, og vi synger de sange fra Højskolesangbogen, som han har skrevet melodi til. Sangcaféerne finder sted i sognegården i Stenlille. Det er ikke nødvendigt at melde sig til, og det er gratis at deltage i fællessangen. Der serveres kaffe og et stykke brød, som koster 20 kr.

Fællesspisning i Naturbørnehuset Den 1. onsdag i måneden er der fællesspisning kl. 18.30 i Naturbørnehuset. Onsdag den 8. januar er det menighedsrådet ved Munke Bjergby Kirke, der står for madlavningen. Velkommen til. Tilmelding og betaling på Munke Bjergby Borgerforenings hjemmeside.

3


Det sker i Præstens Folkekirken klumme Det sker i Folkekirken

4

Alting har en tid

61 - 2019-2020

– sådan skrives det i prædikernes bog

Og nu kom tiden til, at jeg takker for 15½ år som sognepræst i Stenmagle og Stenlille pastorat. Jeg har fået embede i Aalholm Kirke, i Valby-Vanløse Pastorat, i Københavns Stift pr. 1. december. Min mand og jeg kom hertil 1. juni 2004. Med Gustav på 5 år, Laura på 4 år og en lille bitte Mathilde i maven (hun blev født i januar 2005). Så vores børns barndom er al den tid, vi har boet her som præstefamilie. Jeg har fra første dag haft et fantastisk samarbejde med mine to menighedsråd, mine kollegaer, de frivillige og foreningerne. Vi har villet det samme med vores kirke, som først og fremmest har betydet, at kirken skulle være synlig ikke kun søndag morgen, men gerne alle ugens dage. Derfor gik vi ret hurtigt i gang med at bygge en fælles sognegård, samtidig med at guds-

tjenester for børn, minikonfirmander, grundlovsdag, nyt kirkeblad og kirke-skole-samarbejde blev søsat, og endnu mere lå og ventede i støbeskeen… Jeg har intet gjort alene, men det har kunnet lade sig gøre, fordi vi altid har været sammen om vores vision om, at Stenmagle-Stenlille pastorat skulle være en kirke med højt til loftet og en lav tærskel ind til kirken, så folk havde let ved at komme ind uden at snuble. I dag kan jeg med god samvittighed sige, at vi har et fantastisk kirkeliv med aktiviteter og gudstjenester for alle aldersgrupper. Og at ordet forkyndelse kan gøres på mange måder, i kirken, i sognegården og i fællesskabet. Så selvom det er meget vemodigt et forlade et sted, hvor jeg har mærket anerkendelse, omsorg og opbakning i alle mine år, så er det også godt at vide, at kirken står tilbage og er i gode hænder. Det er jeg taknemmelig for, for det er mit hjerteblod. Jeg takker alle jer, som jeg er kommet til at kende i min tid her, igennem de personlige handlinger, sjælesorgsamtalerne, kirkegængere, konfirmander, kollegaer og Kirsten Fogsgaard som verdens bedste nabopræst, og ikke mindst mine to kompetente menighedsråd. Alt har en tid – snart er det advent, hvor vi tæller ned til Jesu fødsel – til en ny tids begyndelse med Guds søns fødsel. For mig begynder en ny tid også 1. søndag i advent. Men inden da vil jeg gerne se jer alle i kirken søndag den 24. november og trykke jeres hånd med tak for alt. Alting har en tid.


Det sker i Folkekirken

Ny sognepræst Vores sognepræst har fået nye udfordringer Efter 15½ år som sognepræst i Stenmagle og Stenlille sogne har Maria Hjort valgt at søge nye udfordringer. Vi er selvfølgelig meget kede af, at Maria rejser, men vi har stor forståelse for hendes valg. Det har været 15½ gode og spændende år med et rigtig godt samarbejde. Til slut en stor tak til Maria og hendes familie for de mange gode år, hvor vi sammen har skabt en levende og aktiv kirke. Vi håber, vi får en fast afløser, indtil stillingen bliver besat. Maria holder de sidste gudstjenester i vore kirker den 24. november, hvorefter menighedsrådene inviterer til afskedsreception i sognegården umiddelbart efter sidste gudstjeneste. Alle er velkomne. Menighedsrådene i Stenmagle-Stenlille.

Hvornår får vi en ny præst? I erhvervslivet er der nogle gange ikke længe mellem, en stilling bliver ledig, og den er besat påny. I Folkekirken er ansættelse af en ny præst et langstrakt forløb. Menighedsrådene medvirker til udvælgelse af den ny præst, men det er Kirkeministeriet, som slår stillingen op. Kandidaterne sender ansøgningen til biskoppen i Roskilde, som efter ansøgningsfristen sender dem videre til menighedsrådene. Frem til dette tidspunkt er der tradition for, at ansøgere spørger om lov til at komme forbi og se kirkerne og de øvrige faciliteter. Det kan blive et ret stort arbejde, men det gør, at man har et bedre billede af kandidaten, når ansøgningen læses igennem. Biskoppen holder dernæst et møde med menighedsrådene for at gennemgå ansøgningerne og give sin vurdering. Menighedsrådene udvælger kandidater til

samtaler og prøveprædiken, så man kan danne sig et indtryk af personen som præst. Til sidst holdes et indstillingsmøde, hvor menighedsrådene peger på den person, de gerne vil have som præst. Hele denne proces tager »nogle måneder«, så vi kan ikke forvente en nyansættelse før til foråret 2020. I mellemtiden varetages den kirkelige betjening af en fast vikar, som vi inden redaktionens slutning endnu ikke kender navnet på. Så snart vi ved mere, vil det blive offentliggjort på kirkens hjemmeside stenmagle-stenlille-kirke. dk, hvor der også vil stå, hvem man skal kontakte i forbindelse med kirkelige handlinger. Menighedsrådene i Stenmagle-Stenlille.

5


Det sker i Folkekirken Det sker i Folkekirken

6

Graver Bent Pedersen stopper i Kirke Flinterup

61 - 2019-2020

Heldigvis vil Bent gerne hjælpe ved vor pensionistkomsammen medbringende den lækre lagkage. Vi takker Bent for hans pligtopfyldende indsats og ønsker ham et godt otium. På menighedsrådets vegne kirkeværge Søren Sundby

Efter næsten 10 år som graver har Bent Pedersen valgt at gå på pension. Vi forstår det godt, men beklager det. Bent har altid været stabil og arbejdsom. Han kom altid med sit buldrende humør og tjenestevillighed. Han satte en ære i at holde sin kirkegård og kirke. Det var en fornøjelse at besigtige kirkegården, når hækkene og buskene var beskåret, eller der var pyntet med gran; det var meget smukt. Man gik aldrig forgæves med et ønske eller ærinde. Bent var bedst med en skovl, hakke eller skuffejern i hånden. Han kalkede og udbedrede småskader. Kirketjenesterne udførte han professionelt.

Også fra personalegruppen skal der lyde en stor tak til Bent for et godt samarbejde igennem årene. Bent har altid taget godt og venligt imod kirkegængerne, og vi, organist, kirkesanger og præst er på samme vis blevet modtaget med et smil. Vi vidste, at alt var i de bedste hænder hos Bent, hvad angår klargøring af kirken til gudstjeneste og pyntning i særlige anledninger. Bent har også påtaget sig en del ekstra-opgaver, når der var koncerter og andre arrangementer i kirken. Der skulle sørges godt for solister og foredragsholdere. Sådanne dage kunne være lange. Vi kunne også altid regne med Bent til vores pilgrimsvandringer. Han kørte ud med forplejning til vandrerne og overraskede indimellem med både stole og borde. Det har været en fornøjelse at arbejde sammen med Bent. Alle gode ønsker for fremtiden. Helle Visti Jensen, Victoria Larsen og sognepræst Kirsten Fogsgaard


Det sker i Folkekirken

En hverdag som praktikant i Stenmagle- og Stenlille pastorat »Det er da super smart, at du har valgt at blive præst. Så skal du jo kun arbejde om søndagen«, sagde en kammerat til mig, med et glimt i øjet, da han hørte, at jeg for år tilbage havde søgt ind på teologistudiet uden i øvrigt at være afklaret med, om jeg overhovedet ville være præst, eller om det blot var for at fortsætte den almene dannelse, som altid har ligget mig så meget på sinde. Efter 14 dage i Stenmagle og Stenlille, må jeg dog konkludere, at min kammerat ikke havde ret, dengang vi stod i 2013, og dårligt havde nået at få studenterhuen af og skulle tage stilling til, hvad vi ville resten af vores liv eller i hvert fald en begyndende del af vores arbejdsliv. »Hvad laver en præst egentlig, udover at holde gudstjenester om søndagen?« var der en af de nye konfirmander, som spurgte i den mail, som de hver især fik til opgave at sende til Maria, hvori der bl.a. skulle være et spørgsmål til hende. Vi sad selv længe og prøvede at lave en udførlig liste over, hvad det egentlig er, en præst laver, også når kjolen og kraven hænger hjemme på bøjlen inde på kontoret. Den første dag i praktikken, mødte jeg i sognegården kl. 9.30 for at hilse rundt og få en kop kaffe, og derfra begyndte en hverdag, hvor kalenderstyring er en nødvendig færdighed at mestre (faktisk så nødvendig, at et af de første moduler i præsternes efteruddannelse er et dagskursus netop i kalenderplanlægningens tegn). Der er samtaler med familier forud for begravelser og bisættelser og med dåbsfamilier og vordende brudepar. Så er der selvfølgelig forberedelsen til de kirkelige handlinger, der skal skrives taler, og der er som regel også en del øvrig planlægning og koordinering, så handlingerne kommer til at foregå helt rigtigt. Der er også nogle der ringer og gerne vil have husbesøg eller besøg på hospitalet; det kan være samtaler om alt mellem himmel og jord, og det er heller ikke sådan, at vi nødvendigvis behøver at tale Gud

og Jesus hver gang, vi ses, men blot det at møde en ligemand og en samtalepartner, det kan for nogle være noget af det, som giver livet indhold og mening. I præsteløftet, som alle præster underskriver umiddelbart inden ordinationen, står der: »at jeg vil stræbe efter, ved flittig og alvorlig granskning af Guds ord og troens hellige lærdomme, altid fuldkomnere at danne og dueliggøre mig (…)« og det betyder helt praktisk, at præsten i præsteløftet lover også at tage sig tid til at læse. Til at læse i Biblen, læse faglitteratur og ikke mindst også at nå at læse skønlitteratur. Da vi listede det hele op, virkede det som en umulig opgave at nå det hele. For vi kom slet ikke ind på, at nærværende kirkeblad også skal skrives, og telefoner og mails besvares. Selvom der er meget mere i præsteembedet end at prædike om søndagen, at døbe og indstifte nadver, så som i sognegården og på præstens kontor, end der lige i første omgang ses, kunne jeg ikke forestille mig noget mere meningsfuldt at beskæftige mig med både ude i mit eget embede og i høj grad også til de tre uger i november, hvor jeg igen har glæden af at være I Stenmagle-Stenlille-pastorat. Det ser jeg utrolig meget frem til. Nikolai Wessel

7


Det Adresser sker i Adresser Folkekirken Det sker i Folkekirken

Stenmagle

Sognepræst

Stenlille

Mens vi venter på vores nye sognepræst, kan henvendelse ske til kordegn Helle Holm-Christensen og på telefon 5780 4054, som vil blive stillet om til en vikarierende præst.

8 61 - 2019-2020

Helle Holm-Christensen. – Fælles kordegn for a

Kordegn

Kontor: Sognegården, Enghavevej 12, 4295 Stenlille. E-m Træffetid: Tlf. 2452 3663 alle hverdage – og i sognegården

Kirkeadresse

Stenmagle Kirke, Præstelyngen 1, 4296 Nyrup

Stenlille Kirke, Kirkevej 27, 4295

Graver

Trine Høj Dahl

Lene Kreim Larsen

Stenmagle kirkegårdskontor, Sorøvej 74, 4295 Stenlille, tlf. 5780 4101. E-mail: stm-kirkegaard@mail.dk Træffes mellem 12.30-13.00, og kan ofte træffes på området indenfor normal arbejdstid.

Stenlille kirkegårdskontor, Engha 4295 Stenlille, tlf. 2045 5461. E-mail: stl-kirkegaard@mail.dk Træffes mellem 12.30-13.00, og k fes på området indenfor normal

Organist

Jesper Fink-Jensen

Flinterupvej 24, 4180 Sorø, tlf. 6169 0246, e-mail: organist@stenmagle-stenlille-ki

Kirkesanger

Klaus Høgh-Lefholm

Kvarmløsevej 37 d, 4340 Tølløse, tlf. 6178 9224, e-mail: klaushoegh74@gmail.com

Menighedsrådsformand

Gert Lidsmoes

Egon Andreasen

Lunden 7, 4296 Nyrup, tlf. 2636 3062. E-mail: lidsmoes@gmail.com

Hovedgaden 104, 4295 Stenlille, tlf. 6110 2801, e-mail: ekea@ma

Kirkeværge

Anne Mette Forsingdal

Aage Schmidt Nielsen

Engkrogen 16, Stenmagle, 4295 Stenlille, tlf. 2554 5244

Hybenvej 9, 4295 Stenlille, tlf. 57 E-mail: asn@dukamail.dk

Alle 4 kirker er på internettet Kirkebladet kommer kun 4 gange om året, men på internettet har du altid mulighed for at læse sidste nyt. Alle kirker har opdaterede hjemmesider, hvor du altid kan læse nyt fra menighedsrådene, om gudstjenester, baggrundstof, nyttige oplysninger og meget mere. Kirke Flinterups hjemmeside findes her: http://www.kirke-flinterup.dk Munke Bjergbys hjemmeside findes her: http://www.munkebjergbykirke.dk Stenlille og Stenmagles hjemmeside findes her: http://www.stenmagle-stenlille-kirke.dk


Det sker i Adresser Adresser Folkekirken Munke Bjergby

Kirke Flinterup

Kirsten Fogsgaard Munke Bjergby præstegård, Kirkebakkevej 26, 4190 Munke Bjergby, tlf. 5780 7116, e-mail: kfo@km.dk – Træffes bedst om formiddagen og efter aftale. Mandag er fridag. Hvis der er telefonsvarer, kan man lægge en besked, og der ringes tilbage hurtigst muligt. Ved navneændringer og attestudskrivning skal man kontakte kordegnen. Ved indskrivning til dåb, vielse eller begravelse ringes direkte til sognepræsten. – Ved ferie, fridage o.l. passes embedet af sognepræst Maria Hjort.

alle fire sogne:

ail: HHO@KM.dk Henvendelse angående attestudskrivning og fødselsanmeldelser m.m. n for personlig henvendelse: tirsdag og onsdag kl. 10-15.

Stenlille

avevej 12,

k kan ofte træfarbejdstid.

Munke Bjergby Kirke, Kirkebakkevej 26 B, 4190 Munke Bjergby

Flinterup Kirke, Flinterupvej 17, 4180 Sorø

Jørgen Fedder Nielsen

Vakant

Kirkegårdskontoret, Kirkebakkevej 7, 4190 Munke Bjergby, tlf. 4272 1100. E-mail: mbkirke@gmail.com Træffes tirsdag-fredag 9.00-9.30 Udenfor kontortid træffes på 4272 1100.

Telefon: E-mail:

Victoria Larsen Absalonsgade 20 2, 4200 Slagelse, tlf. 2328 8855, e-mail: victoria.v.larsen@gmail.com

irke.dk

Helle Visti Jensen

m

Juliedalvej, 4180 Sorø, tlf. 5780 6380, e-mail: hellevistijensen@gmail.com

, ail.dk

780 4284.

Tove Madsen

Eduard Rasmussen

Sølvagerparken 20, 4293 Dianalund, tlf. 6175 7233, e-mail: lillevangsvej@gmail.com

Nyrupvej 68, 4180 Sorø, tlf. 5780 3112. E-mail: duebjergauto@c.dk

Karsten Jørgensen

Søren Sundby

Døjringevej 13, 4190 Munke Bjergby, tlf. 2169 3618, e-mail: trineogkarsten@waoomail.dk

Flinterupvej 21A, 4180 Sorø, tlf. 2128 0385, e-mail: soeren@danbankier.dk

Præsterne tager på hjemmebesøg! Men vi er nødt til at vide, hvem der gerne vil have besøg! Og man kan ikke bestille en præst til andre end sig selv! Hvis du gerne vil have et besøg, skal du ringe/e-maile/skrive til sognepræst Maria Hjort eller sognepræst Kirsten Fogsgaard, og så tager vi kontakt til dig og aftaler et besøg. Et besøg og en samtale kan indeholde alt fra himmel til jord. Man behøver ikke have noget helt specielt, man gerne vil tale om. Vi har tavshedspligt, og samtalen er derfor kun en samtale mellem dig og mig – det er det, der er udgangspunktet – resten giver sig selv normalt. Der er også en mulighed for, at vi kan forrette hjemmealtergang, hvis det er et ønske.

9


Det sker i Folkekirken Det sker i Folkekirken

1. søndag i advent

10 61 - 2019-2020

Det er kirkeårets begyndelse, og i Stenmagle er der familiegudstjeneste kl. 15.00. I direkte forbindelse hermed er der gløgg, æbleskiver og juletræ i forsamlingshuset i Stenmagle. Stenmagle Bylaug står for det praktiske, alle er velkomne. Det er gratis. Kirke Flinterup Højmesse kl. 10.30. Efterfølgende kaffe og julesmåkager. Munke Bjergby Gudstjeneste kl. 15.00, hvor Munke Bjergby Koret medvirker. Herefter juletræstænding på gårdspladsen og gløgg og æbleskiver i konfirmandstuen i præstegården.

Julen synges ind i Munke Bjergby Kirke

Julekoncert i Kirke Flinterup Kirke

Tirsdag den 3. december kl. 19.00 Kom i den rette julestemning, når vi synger julen ind med en række kendte og elskede julesange og julesalmer. Sangaftenen er for alle, der elsker at synge. Denne aften medvirker Munke Bjergby Koret, som vil glæde os med et lille juleprogram under ledelse af Lina Zinglersen. For kaffe og hjemmebag erlægges 10 kr.

Torsdag den 5. december kl. 19.00 Fortællekoncert ved fløjtenist Tine Karlshøj-Andersen og pianist Andreas Flensted-Jensen. »Luk julefreden ind« er en julekoncert, som handler om at stoppe op og give plads til juleglæden. Sammen bekæmper vi julens stress og jag ved at finde ind til roen og glæden. Der er plads til smil og latter, det storladne og det inderlige. Tine er uddannet fløjtenist på musikhögskolan i Malmö, Lunds universitet. Menighedsrådet byder på en lille forfriskning.


Det sker i Folkekirken

Julekoncert med Juniorkoret og Sorø Underholdningskor Tirsdag d. 10. december kl. 19.30 i Stenmagle Kirke er der fælles julekoncert med Juniorkoret og Sorø Underholdningskor. Underholdningskoret synger et repertoire af jazz og klassisk fra deres netop overståede koncertrejse til Rom. Sognenes nyopstartede Juniorkor synger sange af bl.a. Volbeat, Elevation Worship og Tommy Seebach. De to kor synger desuden sammen på et par fællesnumre, og der vil naturligvis også være fælles julesange, så alle har mulighed for at få rørt deres stemmer. Der er gratis adgang, alle er velkomne, og menighedsrådet byder på en lille forfriskning i forbindelse med koncerten.

Julekoncert i Munke Bjergby Kirke

Julekoncert i Stenlille Kirke

Torsdag den 12. december kl. 19.00 December er fyldt med dejlige julekoncerter. Denne aften får vi besøg af SilverSingers, som vil glæde os med et smukt juleprogram. Gruppen synger julesalmer og julesange i et blandet repertoire, både à capella og med akkompagnement. SilverSingers ledes af Mona Schreiber Hansen. Birger Andersen akkompagnerer på flyglet. Menighedsrådet er vært ved et lille traktement.

Tirsdag den 17. december kl. 19.30

Nisseteater for 7. år i træk skal vi se nisseteater i sognegården. I år bliver det lørdag den 21. december kl. 10.00 Stykket hedder »Den store nisseprøve« af Louise Schouw teater Målgruppe 4-10 år. 40 minutter uden pause. Der er en slikbolle og saft efter forestillingen til alle børnene og en kop kaffe til de voksne.

Julekoncert i Stenlille kirke ved sangerinde Dorthe Elsebet Larsen og pianist Bjørn Elkjer. Dorthe Elsebet Larsen er en af Danmarks populæreste sangerinder inden for operette og musical, uddannet fra Det Kongelige Teater og debuterede i Schweiz som Pamina i Tryllefløjten Der er gratis adgang. Efter koncerten serveres Gløgg og æbleskiver i Sognegården.

Julekor fjerde søndag i advent Ved gudstjenesterne søndag d. 22. december kl. 9.00 i Munke Bjergby Kirke og kl. 10.30 i Stenlille Kirke medvirker et kor af frivillige sangere fra bl.a. Sorø Underholdningskor til at gøre gudstjenesterne ekstra festlige med korsatser i velklingende flerstemmige arrangementer.

11


Det sker i Folkekirken Det sker i Folkekirken

Nytårsaften

12 61 - 2019-2020

31. december, kl. 14.00: Nytårsgudstjeneste i Kirke Flinterup kirke. Denne nytårsgudstjeneste er en god tradition, som samler rigtig mange fra sognet. Vi får mulighed for at ønske hinanden godt nytår efter gudstjenesten, hvor menighedsrådet er vært ved et glas champagne og kransekage. Det plejer at være sådan, at ingen har travlt med at komme hjem – for snakken går, og man fornemmer en sådan dag, hvordan vores kirke stadig for sognet er et mødested, hvor folk kan lide at komme.

Nytårsnat

Nytårsdag

31. december, kl. 23.30 i Munke Bjergby kirke. Der er en helt særlig stemning ved midnatsgudstjenesten denne aften. Vi siger farvel til det gamle år og byder det nye velkommen. Præcis midnat slår kirkeklokken 12 slag. Gudstjenesten afsluttes kort derefter. I våbenhuset byder menighedsrådet på et glas champagne og kransekage. Udenfor har vi et flot udsyn fra Kirkebakken, når nytåret skydes ind.

i Stenmagle Kirke 1. januar kl. 14.00 Som altid en festlig gudstjeneste »dagen derpå«, hvor vi synger »Vær velkommen Herrens år« og samler tankerne om det år, der er gået, hvad det bragte, og alt det vi venter os af det nye år, der kommer. Som altid kransekage og champagne og en skål for det nye år i våbenhuset efter gudstjenesten.

Nytårssammenkomst for pensionister fra Kirke Flinterup sogn torsdag den 9. januar, kl. 14-17 i Munke Bjergby præstegård. Igen i år indbyder menighedsrådet ved Kirke Flinterup kirke til en hyggelig sammenkomst for vore nuværende og fraflyttede pensionister. Det er en god tradition, vi her holder i hævd, og vi håber, at mange har lyst til at deltage. Der er dækket op til kaffebord, og i løbet af eftermiddagen vil der være lidt underholdning og sang. De, som ikke har mulighed for egen transport, kan blot henvende sig til menighedsrådet eller sognepræsten. Der vil blive arrangeret kørsel. Med venlig hilsen – og på godt gensyn Menighedsrådet ved Kirke Flinterup kirke samt sognepræst Kirsten Fogsgaard

Foredrag Fore i Sognegården ved »Mercy Ships Danmark« Tirsdag den 7. januar kl. 19.30: Foredrag i sognegården ved »Mercy Ships Danmark« Mercy Ships Danmark vil sammen med den øvrige del af Mercy Ships være med til at forbedre den lokale sundhed i nogle af verdens fattigste områder og for verdens fattigste. Mercy Ships bygger på det kristne livs- og menneskesyn om næstekærlighed og tilbyder gratis livsforvandlende sundhedsydelser til mennesker i lande, der ikke selv har ressourcer til dette. Mercy Ships arbejder for håb og helbredelse til nogle af verdens fattigste og glemte. Der er gratis adgang. Der serveres kaffe/kage


Det sker i Folkekirken

Coldplay i en kold tid Tirsdag d. 25. februar kl. 19.30 giver kirkesanger Klaus Høgh-Lefholm og organist Jesper Fink-Jensen koncert i Stenmagle Kirke. Kom, og hør dem spille de mest kendte numre af det engelske band Coldplay, gospel af Elevation Worship samt en række andre nyere salmer og sange. Der er gratis adgang, alle er velkomne, og menighedsrådet byder på en lille forfriskning i forbindelse med koncerten.

Sognerejse til Irland 2020 Natur og historie Fredag den 4. september til tirsdag den 8. september. Sæt allerede nu kryds i kalenderen. Vi flyver til Dublin, herfra med vores egen bus til Limerick, hvor vi bor på et meget charmerende hotel midt i byen. Bytur i Limerick med besøg og rundvisning i katedralen, kunstmuseet Hunt og på egen hånd i Sankt Johns Castle. To heldagsture til Moherklipperne, byen Kilkenny, som emmer af kultur, Adare og det imposante Bunratty Castle, hvor vi også spiser middelaldermiddag. Da prisen i skrivende stund ikke er helt på plads, så kontakt sognepræst Kirsten Fogsgaard for nærmere information. Tilmeldingsfrist er søndag den 1. marts. Hurtig tilmelding tilrådes p.g.a. begrænset plads.

December er en dejlig tid for børn, der glæder sig til jul. I første uge af december kommer børnene i Stenlille Kirke for at høre om, hvorfor vi fejrer jul. Tirsdag den 3. december: Børnehaven fra Sandlyng Børnehus kl. 10.00 0. og 1. klasserne fra Stenlille skole kl. 12.10-13 Fredag den 6. december: Vuggestuen fra Sandlyng Børnehus og dagplejen kl. 9.30 2. og 3. klasserne fra Stenlille skole kl. 10.30-11.15 Juleafslutning med Stenlille skole torsdag den 19. december i Stenmagle og Stenlille Kirker.

Naturbørnehuset

Munke Bjergby Kirke

Torsdag den 5. december kl. 9.30: Sognepræst Kirsten Fogsgaard tager på julebesøg i Naturbørnehuset hos dagplejen og de mindste børnehavebørn. Vi hygger med julesalmer og julesange, julefortælling og risengrød med kanel og smørklat.

Torsdag den 12. december kl. 15.00: De større børn fra Naturbørnehuset kommer til julegudstjeneste. Efter gudstjenesten er der juleboller og julehygge i præstegården. Forældre og søskende er meget velkomne både i kirke og præstegård

13


Det sker i Folkekirken Det sker i Folkekirken

Kyndelmisse Lørdagsdåb/ helligdagsdåb

14 61 - 2019-2020

Søndag den 2. februar kl. 16.00 i Munke Bjergby Kirke og kl. 17.15 i Kirke Flinterup Kirke. Det siges, at vinteren viser sig fra sin barskeste side ved Kyndelmisse. Dagen markerer også, at nu er halvdelen af vinterhalvåret gået. Selve ordet Kyndelmisse betyder lysgudstjeneste. Ved familiegudstjenesterne denne eftermiddag og aften vil kirkerne være oplyste af levende lys, og vi vil høre om og synge om lyset, der skinner i mørket. Efter gudstjenesten i Kirke Flinterup serverer vi en varm og fyldig suppe med brød.

(med efterfølgende fridag) For resten af 2019 og starten af 2020. Juledag, 25. december kl. 10.30 Stenlille 2020 Lørdag 29. februar kl. 10.30 (i den kirke, der først er ønske om) Skærtorsdag den 9. april kl. 10.30 Stenlille Påskedag den 12. april kl. 9.00 Stenmagle Påskedag den 12. april kl. 10.30 Stenlille Pinsedag den 31. maj kl. 9.00 Stenmagle Pinsedag den 31. maj kl. 10.30 Stenlille Derudover er der også mulighed alle andre søndage i.h.t. kirkebladet.

Fastelavn Søndag den 23. februar kl. 10.30 i Stenmagle Kirke. Kirkens kor medvirker, og der er som altid tøndeslagning og sødt til ganen i Stenmagle forsamlingshus efter den familievenlige gudstjeneste.


Det sker i Navnelisten Navnelisten Folkekirken

Navnelisten

Vielser Kia Schilling Høier og Kim Klaus Schilling Høier, 27. juli 2019, Stenlille Maria Borup Clausen og Joachim Florian Tøttrup Clausen, 21. september 2019, Stenmagle Helle Jensen og Per Mark Jensen, 19. oktober 2019, Stenmagle

Døde Inger Marie Jonassen, 9. august 2019, Stenmagle Per Albin Johansen, 18. august 2019, Kr. Flinterup Kjellrun Heidi Schau, 28. august 2019, Stenlille Jens Knud Larsen, 31. august 2019, Stenlille Finn Overgaard Zinckernagel, 31. august 2019, Munke Bjergby Tove Munk Danielsen, 2. september 2019, Munke Bjergby Michael Jim Sommer, 5. september 2019, Stenlille Steen Østergård Poulsen, 18. september 2019, Kr. Flinterup Hanne Andersen, 7. oktober 2019, Kr. Flinterup Ellen Helene Larsen, 9. oktober 2019, Stenlille Margit Ragnhild Nielsen, 10. oktober 2019, Stenlille

Hvor bisættelse/begravelse har fundet sted udensogns, nævnes bopælssognet.

Lilium Snow Rydstrøm, 28. juli 2019, Stenmagle Elma Jo Westergaard, 11. august 2019, Stenlille Mille Michelle Schou Nielsen, 25. august 2019, Stenlille Holger Ranum Godiksen, 25. august 2019, Stenlille Mason Hansen-Piil, 31. august 2019, Munke Bjergby Milas Polack Tørnø, 31. august 2019, Munke Bjergby Emma My Maduro Marquard, 15. september 2019, Kr. Flinterup Frida Agathon, 29. september 2019, Stenmagle Matheo Haack Salomonsen, 19. oktober 2019, Munke Bjergby

Vi gør vores yderste for, at listen er korrekt. Har der indsneget sig fejl, beklager vi meget.

Døbte

15


Det sker i Folkekirken

Stenmagle Søndag den 1. december 1.s. i advent, Lukas 4, 16-30

Stenlille

Munke Bjergby Kirke Flinterup

16

15.00 NN

13.00 NN

15.00 KF

Familiegudstj. og juletræstænding m/gløgg og æblesk.

Gløgg og æbleskiver

Juletræstænding Munke Bjergbykoret medvirker

61 - 2019-2020

Tirsdag den 3. december

10.30 KF

18.30 NN FDF-julegudstj.

Søndag den 8. december

9.00 NN

2.s. i advent, Matt. 25, 1-13

Søndag den 15. december

9.00 KF

3.s. i advent, Lukas 1, 67-80

m/Lucia og børnekor

Søndag den 22. december

10.30 KF

9.00 KF 10.30 KF

10.30 NN

4.s. i advent, Johannes 3, 25-36

Tirsdag den 24. december

10.30 NN m/Lucia og børnekor

14.45 NN

9.00 NN

med kor

med kor

13.30 NN

14.00 KF

Juleaften, Lukas 2, 1-14

16.00 NN

16.30 KF

Onsdag den 25. december

10.30 NN

11.00 KF

15.15 KF 9.30 KF

Juledag, Joh. 1, 1-14

Torsdag den 26. december

10.30 NN

10.30 KF

2. juledag, Matt. 19, 32-42

Søndag den 29. december

9.00 KF

10.30 KF

Julesøndag, Matt. 2, 13-23

Tirsdag den 31. december

23.30 KF

14.00 KF

Nytårsaften

Onsdag den 1. januar Nytårsdag, Matt. 6, 5-13

Søndag den 5. januar

14.00 NN kransekage & champ.

9.00 KF

10.30 KF

Helligtrekongers søndag Matt. 2, 1-12

Søndag den 12. januar

9.00 NN

10.30 NN

10.30 NN

9.00 NN

10.30 KF

9.00 NN

10.30 NN

9.00 KF

10.30 KF

10.30 NN

9.00 NN

16.00 KF

17.15 KF

1.s.e.h.3k, Markus 10, 13-16

Søndag den 19. januar

9.00 KF

2.s.e.h.3k, Joh. 4, 5-26

Søndag den 26. januar 3.s.e.h.3k, Lukas 17, 5-10

Søndag den 2. februar Sidste s.e.h.3k, Joh. 12, 23-33

Søndag den 9. februar

9.00 KF

10.30 KF

Septuagesima, Matt. 25, 14-30

Søndag den 16. februar

9.00 KF

10.30 KF

Seksagesima, Markus 4, 26-32

Søndag den 23. februar Fastelavn, Lukas 18, 31-43

Søndag den 1. marts

10.30 NN

9.00 KF

10.30 KF

Fam.gudstj. m/kor

9.00 NN

10.30 NN

10.30 KF

9.00 KF

1.s.i fasten, Lukas 22, 24-32

Kirkebilen: Det er i øjeblikket ikke muligt at skaffe taxa til kørsel til vore gudstjenester på søndage og helligdage – men det er stadig muligt for ældre og gangbesværede at bestille taxa til øvrige arrangementer, der er annonceret i dagspressen. Man skal ringe til Ambulix Taxa, tlf. 7023 0918 senest dagen før arrangementet.

www.lemann.dk · 4068 0059

Det sker i Gudstjenester Gudstjenester Folkekirken

December 2019 / januar / februar 2020

Profile for Trykpartner

Det sker i FOLKEKIRKEN - 61  

Det sker i FOLKEKIRKEN - 61  

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded