__MAIN_TEXT__

Page 1

Det sker i

FOLKEKIRKEN September · Oktober · November 2019

Munke Bjergby Kirke Flinterup Stenlille Stenmagle

LIVET I KIRKEN KIRKEN I LIVET

60


Det sker i Folkekirken Det sker i Folkekirken

AKTIVITETSOVERSIGT

2 60 - 2019

20+21.8. 21.8. 25.8. 2.9. 10.9. 12.9. 17.9. 17.9. 19.9. 22.9. 7.10. 8.10. 22.10. 24.10. 25.10. 4.11. 12.11 19.11. 7.11. 14.11.

Cykeltur til Stenmagle fra Stenlille Sylvesters trommer i Stenlille Klaus og Jesper, Koncert i Stenlille Kirke De friske piger, sognegården i Stenlille Sangcafé, sognegården i Stenlille Rejsefortælling, MB præstegård Herreholdet Orgelkoncert, Stenlille Kirke Foredrag, sognegården i Stenlille Kirkefrokost, Munke Bjergby præstegård De friske piger sognegården i Stenlille Sangcafé, sognegården i Stenlille Herreholdet, Brd. Dyhr, Saltofte Kor-koncert, Stenmagle Kirke Efterårskoncert, Kirke Flinterup Kirke De friske piger, Orebo Træindustri Sangcafé, sognegården i Stenlille Herreholdet, sognegården i Stenlille Sogneaften, Munke Bjergby Kirke Foredrag, sognegården i Stenlille

Sorggruppen Vi begynder en ny sorggruppe i slutningen af oktober, og vi har stadig pladser for vores sognebørn, der har mistet deres partner/ægtefælle og/eller et voksent barn. Kontakt en af præsterne, hvis du gerne vil begynde i vores lukkede sorggruppe. Vi mødes som udgangspunkt hver 3. tirsdag kl. 9-11 (mødeplan uddeles den 1. gang). Gruppen følges ad, typisk et halv års tid. Det er gratis at deltage.

De friske piger Kaffen og kagen er klar den 2. september kl. 14.00 i sognegården. Der starter vi op efter ferien. Den 7. oktober kommer Inge Hansen og viser os, hvad hun sysler med inden for patchwork. Den 4. november besøger vi Orebo Træindustri, og de har lovet at vise os, hvad de beskæftiger sig med. Den 7. december er der julehygge i sognegården. Alle er velkomne til at være med til disse arrangementer; kom og hyg jer sammen med os andre. Henvendelse kan ske til Ingrid tlf. 25596042 og Herdis tlf. 2113 2409

Det sker i Folkekirken Kirkebladet udgives i fællesskab af Munke Bjergby, Kirke Flinterup, Stenlille og Stenmagle sogne og udkommer 4 gange om året. Det omdeles til alle husstande i de fire sogne og kan hentes i sognegården i Stenlille. Udebliver bladet, kontaktes Lemann på tlf. 4068 0059. Hvis man vil have noget i næste blad, kan man kontakte en fra bladudvalget, senest 20. oktober 2019. – Oplag: 3.300 Redaktion: Munke Bjergby: Lene Andersen, leneandersen@cafeer.dk, tlf. 4141 3656 Kirke Flinterup: Gitte Toftegaard, gittetoftegaard@gmail.com Stenlille: Elsebeth Helms, elsebethhelms@hotmail.com, tlf. 4043 2803 Stenmagle: Sebastian Adorján Dyhr (ansvarsh.), redaktoer.kirkeblad@gmail.com, tlf. 2027 2667 Tryk og grafisk arbejde: Lemann Grafisk, Stenmagle · www.lemann.dk · tlf. 4068 0059

Menighedsrådsmøder Kirke Flinterup Kl. 19.00 i præstegården Onsdag den 21. august Torsdag den 21. november – fællesmøde Onsdag den 27. november Munke Bjergby Kl. 19.00 i præstegården Torsdag den 29. august Torsdag den 19. september Torsdag den 24. oktober Torsdag den 21. november – fællesmøde Torsdag den 28. november Stenmagle Kl. 19.00 i sognegården i Stenlille Torsdag den 29. august Tirsdag den 24. september – fælles Torsdag den 31. oktober Stenlille Kl. 19.00 i sognegården i Stenlille Tirsdag den 3. september Tirsdag den 24. september – fælles Tirsdag den 5. november


Det sker i Folkekirken

Herreholdet

Munke Bjergby Koret

Herreholdet i Stenlille har eksisteret siden januar d.å., og vi er mindst 50 modne mænd, 60+, på deltagerlisten. Vi har haft foredrag i sognegården, hvor Jens Bøje fortalte om sine 40 år i MUK, og globetrotter og eventyrer Lars Ørlund har fortalt om krybskytter og vilde dyr i Afrika. Der har været virksomhedsbesøg på Naturgaslageret i Stenlille, vi har været på Ringsted Spærfabrik og hos Chris Jensens rustfrie smedevirksomhed i Stenmagle.

Munke Bjergby Koret begynder sæsonen igen tirsdag den 24. september kl. 18.30-20.30. Der udleveres øveplan den første gang. Øvedag er tirsdag. Koret er efterhånden oppe på 22 deltagere, men der er plads til flere. Har du lyst til at synge i kor, er du velkommen til at møde op. Det er gratis at deltage, og repertoiret er bredt og tilgængeligt. Du behøver ikke at kunne læse noder. Lina Zinglersen er korleder.

Første møde i efteråret er tirsdag den 17. september kl. 10, hvor luftkaptajn Ole Arvad vil fortælle om sin tid i SAS og en spændende nødlanding i Ålborg Lufthavn. Tirsdag den 22. oktober skal vi høre om økologi m.m. hos Brdr. Dyhr i Saltofte. Tirsdag den 19. november kommer Poul Hansen i sognegården og fortæller os om fremstilling af grønlandskajakker m.m. Mandag den 16. december har vi juleafslutning i sognegården. Vi har altid plads til flere på Herreholdet, og du er velkommen til at kontakte Kaj 40150349, kf4295@gmail.com, Egon 61102801, ekea@mail.dk eller Knud 40186905, kirkevej24@ mail.dk, som er de tre initiativtagere til oprettelsen af holdet.

Babymusik Der er babymusik om torsdagen kl. 9.30 i sognegården i Stenlille. Alle mødre og fædre med babyer i alderen 2-12 mdr. er velkomne til at deltage. Vi stimulerer sanserne ved at synge, danse og bevæge os rundt i salen med mange gentagelser, så alt foregår på børnenes betingelser. Husk at medbringe en dyne, som barnet kan ligge på. Man kan løbende tilmelde sig, det er gratis at deltage, og der er kaffe og brød bagefter. Ring til organist Jesper Fink-Jensen på tlf. 61690246, eller send en mail til organist@stenmagle-stenlille-kirke.dk, hvis du vil have mere at vide. Der er ikke babymusik i uge 42 og 48.

3


Det sker i Folkekirken Det sker i Folkekirken

Børnekor

4 60 - 2019

Alle børn, der går i 0.-6. klasse og kan lide at synge, kan være med i Stenmagle og Stenlille Kirkes kor. Korprøverne finder sted om tirsdagen i lokale B5 på Stenlille Skole. Børnekoret (2.-3. klasse) øver kl. 14.05 - 14.40, spirekoret (0.-1. klasse) kl. 14.40 - 15.05, og juniorkoret (4.-6. klasse) kl. 15.05 15.55. Første korprøve efter sommerferien bliver tirsdag d. 20. august. Korene medvirker ved høstgudstjenesten søndag d. 8. september kl. 10.30 i Stenlille Kirke og spaghettigudstjenesten tirsdag d. 8. oktober kl. 17.00 samme sted. Hvis du vil vide mere, så ring eller skriv til organist Jesper Fink-Jensen på tlf. 61690246, eller send en mail til organist@stenmagle-stenlille-kirke.dk.

Efterårets sangcaféer Tirsdag d. 10. september kl. 10.00 er temaet for sangcaféen »svenske sange« udvalgt og introduceret af Anders Dalsgaard. Vi skal både synge salmer, som kendes i danske udgaver, såvel som velkendte viser af bl.a. Bellmann, Evert Taube, Bjørn Afzelius og Cornelis Vreeswijk. Tirsdag d. 8. oktober kl. 10.00 synger vi sange med temaet »frihed og fællesskab« samt andre gode sange valgt af sangcaféens deltagere. Tirsdag d. 12. november kl. 10.00 synger vi sange fra Højskolesangbogen med melodi af den danske komponist C.E.F. Weyse. Organist Jesper FinkJensen fortæller om hans liv og levned. Sangcaféerne finder sted i sognegården i Stenlille. Det er ikke nødvendigt at melde sig til, og det er gratis at deltage i fællessangen. Der serveres kaffe og et stykke brød, som koster 20 kr.

Hilsen fra den kommende praktikant Jeg ser utrolig meget frem til over det næste halve år, i i alt fem uger, at følge Maria rundt i jeres sogne. Mit navn er Nikolai Wessel. Jeg er, når I vil træffe mig, fyldt 25 år, og jeg er kæreste med Naja. Desuden har jeg en datter, Selma, hver anden weekend, ellers bor hun hos sin mor i Viborg. Vi bor sammen i præstegården på Høve Mark, hvor jeg er ansat som præst i Høve og Havrebjerg Valgmenigheder. En valgmenighed er en fuldgyldig del af folkekirken, men i modsætning til den øvrige folkekirke, er valgmenigheder fuldstændig selvfinansierende, og de kan kalde, hvem de vil som præst. Jeg er så heldig, at de har valgt at kalde mig, selv inden jeg var færdiguddannet på universitetet, og jeg gennemgår derfor tillægsuddannelsen på pastoralseminaret nu, inden jeg kan ordineres og virke som præst, i de to valgmenigheder. Inden jeg læste teologi, færdiggjorde jeg mere end en halv læreruddannelse fra Den frie Lærerskole i Ollerup, som er en uafhængig læreruddannelse, der uddanner lærere til – især – fri- og efterskoler. I en tid, hvor alt går op i, hvad vi ved og kan finde ud af, hvor end vi kigger hen, vores øjne fanger det, som er smukt og poleret – på sociale medier og den øvrige presse, kan jeg ikke forestille mig noget mere meningsfuldt at beskæftige mig med end spørgsmålene, som der ellers ikke er plads til. Om tvivl og tro og at turde tale om de uskønne – ja, måske endda det grimme. Jeg glæder mig til at lære (nogle) af jer at kende og i løbet af efteråret at følge livet i de to sogne. Alt det bedste Nikolai Wessel Kommende praktikant.


Det sker i Præstens Folkekirken klumme

»Gå tur« Nutid – erindring og nærvær Præstens klumme.

Her i sommer deltog jeg i et vældig godt forfatterarrangement på Sorø Bibliotek. Det foregik hen under aften på en solrig og skøn dag. Vi var en flok på nogle og tyve deltagere, alle iført gode sko til en vandring. Forfatteren, vi skulle møde i Bibliotekets gård, var Anna Skyggebjerg, forfatter til bogen: »Gå tur – om glæden ved at sætte den ene fod foran den anden.« Det var en lun aften, og vi skulle ud på en travetur i Sorøs gader og Akademihaven. Der var forskellige stationer, hvor vi gjorde holdt, og forfatteren læste op af sin bog. Det var nogle meget berigende oplæsninger med refleksioner over glæden ved at gå tur. Det var oplagt at gå tur i den smukke Akademihave. Anna Skyggebjerg skriver: »En gåtur er ikke bare en gåtur. En gåtur tilbyder den, som går, muligheden for at fylde sit liv med de kvaliteter, de fleste af os savner i vores hverdag: ro, nærvær, fordybelse, taknemmelighed og en pause, hvor vi glemmer os selv. Kort sagt er noget af det største i livet tilgængeligt gennem det allerenkleste: At gå en tur.«

Jeg er selv sammen med min søster vokset op i et meget naturskønt område ved TystrupBavelse-søerne. Her var gode muligheder for gåture langs med søen, i skov og ved mark. Ved forårstide med de nyudsprungne bøgetræer, midt på sommeren, hvor køer og heste græssede i folden ved Susåen, ved høsttide, hvor man kunne mærke duften af de nyhøstede marker, i efteråret med farver og løvfald og om vinteren med kulde, sjap og sne. Når jeg nu besøger mine forældres gravsted på Bavelse kirkegård, har jeg ofte min hund Louis med. Så går vi den samme tur, som jeg gik dengang som barn og ung – og der dukker naturligvis mange minder op. Det er rart. Gåturen giver glimt af det, der var, som kærlig erindring om det, som betød noget i mit liv. For mit vedkommende kan det nu også sagtens være, at turen går til Dianalund Bøgeskov med de mange stier, eller måske går turen til grusgravene, hvor Louis kan hoppe i vandet efter en pind, der bliver kastet ud. I Dybendal her i sognet er der oplagte muligheder for en god

gåtur. En god gåtur er »lise« for sjælen. I introduktionen »Til Gå tur …« skriver Anna Skyggebjerg følgende: »Sig nej til altid at have travlt Gå en tur i dit helt eget tempo. Din hjerne bliver tømt for tankemylder. Der bliver plads til nye tanker og dagdrømme. Trætheden forsvinder. Du mærker nærvær og taknemmelighed.« At mærke nærvær og taknemmelighed over livet og naturen med al dens mangfoldighed. At se det store i det små, at lytte til fuglesangen, at indsnuse dufte, og først og fremmest: være til stede i øjeblikket og ikke tænke på andet end at sætte den ene fod foran den anden. God tur. Kirsten Fogsgaard 5


Det sker i Folkekirken Det sker i Folkekirken

Maleri til Stenlille kirke

6 60 - 2019

Stenlille menighedsråd blev i april måned kontaktet af en dansker, Bennedikte Moss, som er ansat ved et kunstgalleri i London. Bennedikte Moss havde på en ferie i Danmark været på besøg i Stenlille kirke, og her havde hun set altertavlen, som er malet af Jørgen Roed i 1861. Altertavlen »Kristus Fremstillende et barn« (Lad de små børn komme til Mig) er i 2011 blevet placeret ved orglet. Bennedikte Moss kontaktede os, fordi hun på Bruun Rasmussens online auktion havde set, at et »forstudie til altertavlen« var til salg. Maleriet blev købt af Stenlille menighedsråd og hænger nu i kirken. Forstudiet viser en lille dreng med en rose. Det er olie på lærred med målene 21 cm x 62 cm. Det er usigneret, men på bagsiden står: »J. Roed. Udkast til Altertavle.« Drengen er i det endelige værk påklædt og flyttet over til venstre i kompositionen, men mange detaljer såsom Kristusfigurens beklædning, fodstilling og velsignende hånd er bevaret.

Italiensk organist gæster Stenlille Tirsdag den 17. september kl. 19.30 er der orgelkoncert i Stenlille Kirke med Sara Musumeci, en ung italiensk organist, der er uddannet ved Istitutio V. Bellini på Sicilien og nu studerer ved Schola Cantorum i Paris. Ved koncerten i Stenlille Kirke spiller hun orgelværker af barokkomponisterne Frescobaldi, Buxtehude og J.S. Bach samt af kirkens organist Jesper Fink-Jensen. Sara kan desuden høres den 19. september kl. 19.30 i Gyrstinge Kirke, hvor hun spiller en koncert med hovedvægten på romantisk orgelmusik. Der er gratis adgang til begge koncerter, og alle er meget velkomne.

Hjertestarter til Stenlille sognegård Da der ofte er mange mennesker forsamlet i kirken og sognegården, har Stenlille menighedsråd købt en hjertestarter. Den er placeret uden på sognegården og er tilgængelig for alle. Der har i foråret 2017 været afholdt ét hjertestopforedrag, og menighedsrådet påtænker at gentage det under en eller anden form, gerne i efteråret.

Sjov i gaden Når dette blad er ude, er der ikke længe til uge 34 (som vi skrev om i sidste kirkeblad). Vi minder om, at der er optræden for børn ved Sylvester, der kommer med sine trommer onsdag den 21. august kl. 17.00 (pølser med brød til alle) Klaus og Jesper har koncert søndag den 25. august kl. 14.00 i Stenlille Kirke. Endelig vil sognepræst Maria Hjort også være involveret i Jyttes to cykelture til Stenmagle tirsdag den 20. og onsdag den 21. august.


Det sker i Folkekirken

Høst – gudstjeneste og kirkefrokost Ved høstgudstjenesterne vil vore kirker være smukt pyntet med høstens blomster, neg, grønt og frugt. Stenlille Kirke søndag den 8. september kl. 10.30 Børnekoret medvirker, og præsten vil, i børnehøjde og i en forkortet gudstjeneste, tale om taknemmelighed og høst. Sogneaften i Munke Bjergby præstegård. Torsdag den 12. september kl. 19.00

En rejsefortælling fra Armenien ved Lissi Rasmussen Lissi Rasmussen er uddannet fra Det Kongelige Danske Musikkonservatorium med accordeon som hovedfag og underviser til daglig på Slagelse musikskole, FOF og er korsanger i Sct. Peders kirke i Slagelse. Én af Lissi Rasmussens passioner er at rejse. Hun fortæller, at Armenien igennem mange år har stået på hendes ønskeliste over kommende rejsemål. I oktober 2016 oprandt dagen, hvor hendes ønske blev til virkelighed. Armenien er det første land i verden, som indførte kristendommen som statsreligion helt tilbage til begyndelsen af 300-tallet. Landet bugner af gamle kirker og klostre. Lissi Rasmussen vil fortælle om sine oplevelser i landet, spille lidt musik og vise billeder. Måske kan det være en inspiration til at vælge Armenien som et muligt rejsemål.

Stenmagle Kirke søndag den 15. september kl. 10.30 Klassisk høstgudstjeneste. Kirken er pyntet, salmerne kendte, og cand. theol. og praktikant Nikolai Wessel er prædikant. Kirke Flinterup Kirke søndag den 15. september kl. 10.30: Kirkekaffe efter gudstjenesten. Munke Bjergby kirke søndag den 22. september kl. 10.30: Efter høstgudstjenesten indbyder vi til kirkefrokost i præstegården. Her vil vi nyde den gode mad, synge nogle af høstens dejlige sange fra Højskolesangbogen og hygge os sammen. BEMÆRK: Kirkefrokost (50 kr./børn gratis) Tilmelding til sognepræst Kirsten Fogsgaard eller kordegn Helle HolmChristensen senest onsdag den 18. september.

7


Det Adresser sker i Adresser Folkekirken Det sker i Folkekirken

Stenmagle

Sognepræst

Stenlille

Maria Hjort

8 60 - 2019

Stenmagle præstegård, Sorøvej 84, 4295 Stenlille, tlf. 5780 4054, e-mail: mhj@km.d Træffes bedst om formiddagen og efter aftale. Mandag er fridag. Hvis der er telefonsv lægge en besked, og der ringes tilbage hurtigst muligt. Ved navneændringer og attest skal man kontakte kordegnen. Ved indskrivning til dåb, vielse eller begravelse ringes sognepræsten. Ved ferie, fridage o.l. passes embedet af sognepræst Kirsten Fogsgaard

Helle Holm-Christensen. – Fælles kordegn for a

Kordegn

Kontor: Sognegården, Enghavevej 12, 4295 Stenlille. E-m Træffetid: Tlf. 2452 3663 alle hverdage – og i sognegården

Kirkeadresse

Stenmagle Kirke, Præstelyngen 1, 4296 Nyrup

Stenlille Kirke, Kirkevej 27, 4295

Graver

Trine Høj Dahl

Lene Kreim Larsen

Stenmagle kirkegårdskontor, Sorøvej 74, 4295 Stenlille, tlf. 5780 4101. E-mail: stm-kirkegaard@mail.dk Træffes mellem 12.30-13.00, og kan ofte træffes på området indenfor normal arbejdstid.

Stenlille kirkegårdskontor, Engha 4295 Stenlille, tlf. 2045 5461. E-mail: stl-kirkegaard@mail.dk Træffes mellem 12.30-13.00, og k fes på området indenfor normal

Organist

Jesper Fink-Jensen

Flinterupvej 24, 4180 Sorø, tlf. 6169 0246, e-mail: organist@stenmagle-stenlille-ki

Kirkesanger

Klaus Høgh-Lefholm

Kvarmløsevej 37 d, 4340 Tølløse, tlf. 6178 9224, e-mail: klaushoegh74@gmail.com

Menighedsrådsformand

Gert Lidsmoes

Egon Andreasen

Lunden 7, 4296 Nyrup, tlf. 2636 3062. E-mail: lidsmoes@gmail.com

Hovedgaden 104, 4295 Stenlille, tlf. 6110 2801, e-mail: ekea@ma

Kirkeværge

Anne Mette Forsingdal

Aage Schmidt Nielsen

Engkrogen 16, Stenmagle, 4295 Stenlille, tlf. 2554 5244

Hybenvej 9, 4295 Stenlille, tlf. 57 E-mail: asn@dukamail.dk

Alle 4 kirker er på internettet Kirkebladet kommer kun 4 gange om året, men på internettet har du altid mulighed for at læse sidste nyt. Alle kirker har opdaterede hjemmesider, hvor du altid kan læse nyt fra menighedsrådene, om gudstjenester, baggrundstof, nyttige oplysninger og meget mere. Kirke Flinterups hjemmeside findes her: http://www.kirke-flinterup.dk Munke Bjergbys hjemmeside findes her: http://www.munkebjergbykirke.dk Stenlille og Stenmagles hjemmeside findes her: http://www.stenmagle-stenlille-kirke.dk


Det sker i Adresser Adresser Folkekirken Munke Bjergby

Kirke Flinterup

Kirsten Fogsgaard

dk. varer, kan man tudskrivning s direkte til d.

Munke Bjergby præstegård, Kirkebakkevej 26, 4190 Munke Bjergby, tlf. 5780 7116, e-mail: kfo@km.dk – Træffes bedst om formiddagen og efter aftale. Mandag er fridag. Hvis der er telefonsvarer, kan man lægge en besked, og der ringes tilbage hurtigst muligt. Ved navneændringer og attestudskrivning skal man kontakte kordegnen. Ved indskrivning til dåb, vielse eller begravelse ringes direkte til sognepræsten. – Ved ferie, fridage o.l. passes embedet af sognepræst Maria Hjort.

alle fire sogne:

ail: HHO@KM.dk Henvendelse angående attestudskrivning og fødselsanmeldelser m.m. n for personlig henvendelse: tirsdag og onsdag kl. 10-15.

Stenlille

avevej 12,

k kan ofte træfarbejdstid.

Munke Bjergby Kirke, Kirkebakkevej 26 B, 4190 Munke Bjergby

Flinterup Kirke, Flinterupvej 17, 4180 Sorø

Jørgen Fedder Nielsen

Bent Pedersen

Kirkegårdskontoret, Kirkebakkevej 7, 4190 Munke Bjergby, tlf. 4272 1100. E-mail: mbkirke@gmail.com Træffes tirsdag-fredag 9.00-9.30 Udenfor kontortid træffes på 4272 1100.

Telefon: 6088 1053. E-mail: hrbentpedersen@gmail.com

Victoria Larsen Absalonsgade 20 2, 4200 Slagelse, tlf. 2328 8855, e-mail: viktoria.v.larsen@gmail.com

irke.dk

Helle Visti Jensen

m

Juliedalvej, 4180 Sorø, tlf. 5780 6380, e-mail: hellevistijensen@gmail.com

, ail.dk

780 4284.

Tove Madsen

Eduard Rasmussen

Sølvagerparken 20, 4293 Dianalund, tlf. 6175 7233, e-mail: lillevangsvej@gmail.com

Nyrupvej 68, 4180 Sorø, tlf. 5780 3112. E-mail: duebjergauto@c.dk

Karsten Jørgensen

Søren Sundby

Døjringevej 13, 4190 Munke Bjergby, tlf. 2169 3618, e-mail: trineogkarsten@waoomail.dk

Flinterupvej 21A, 4180 Sorø, tlf. 2128 0385, e-mail: soeren@danbankier.dk

Præsterne tager på hjemmebesøg! Men vi er nødt til at vide, hvem der gerne vil have besøg! Og man kan ikke bestille en præst til andre end sig selv! Hvis du gerne vil have et besøg, skal du ringe/e-maile/skrive til sognepræst Maria Hjort eller sognepræst Kirsten Fogsgaard, og så tager vi kontakt til dig og aftaler et besøg. Et besøg og en samtale kan indeholde alt fra himmel til jord. Man behøver ikke have noget helt specielt, man gerne vil tale om. Vi har tavshedspligt, og samtalen er derfor kun en samtale mellem dig og mig – det er det, der er udgangspunktet – resten giver sig selv normalt. Der er også en mulighed for, at vi kan forrette hjemmealtergang, hvis det er et ønske.

9


Det sker i Folkekirken Det sker i Folkekirken

10 60 - 2019

Torsdag den 19. september kl. 19.30 Foredrag i sognegården ved tidligere chefpolitiinspektør og nu rådgiver i kriminalitetsforebyggelse og bandekonflikt, Per Larsen,

Koncert i Stenmagle Kirke

»På Kanten af Livet«

Torsdag d. 24. oktober kl. 19.30 i Stenmagle Kirke er der koncert med Pedersborg Kirkes Ungdomskor under ledelse af Solveig Bjergkvist. Koret er overbygning på Pedersborg Kirkes børnekor og pigekor og består af korsangere fra 15 til 25 år. Gratis adgang. Våbenhuskaffe efter koncerten.

Per Larsen er Københavner med stort K og glad for at kunne fortsætte med at arbejde for den by, han holder af, selv om han nu ikke længere er ansat ved politiet. Per Larsen er jovial og oprigtig, når han medlevende og med en altid positiv tilgang fortæller om sit liv og levned. Det er bestemt ikke kedeligt, men derimod interessant, spændende og frem for alt et vedkommende og humoristisk foredrag. I 2008 måtte chefpolitiinspektøren ud i en anderledes og ikke mindre hård kamp – nemlig kampen mod kræft. Per Larsen kan således også fortælle om, hvordan han har tacklet sin kamp mod kræften med sit optimistiske syn på livet. Gratis adgang, kaffe/kage.

Allehelgen Søndag den 3. november er en særlig dag, hvor vi samles i kirken for at mindes vore kære, som vi har mistet. Særligt mindes vi dem, som vi i vore sogne har mistet siden sidste allehelgen. Vi sætter ord på vores sorg og vort savn, vi synger de salmer, der særligt hører denne dag til, og vi lytter til evangeliets ord, der bringer os lys, trøst og håb. Som pårørende får man skriftlig invitation til gudstjenesten. Kirke Flinterup kl. 15.30 og Munke Bjergby kl. 17.00: Vi vil høre Schuberts smukke Litani sunget af sopran Helle Visti Jensen med organist Victoria Larsen på orgel.

Stenmagle kl. 14.45 og Stenlille kl. 17.00: Gudstjenesten er for alle, man kan altid se ind i de mange lys og nævne navnet for sig selv på den eller dem, man har kær, uanset hvornår man har mistet. Til gudstjenesten medvirker Tittit van der Pals som cellosolist og sammen med organist Jesper Fink-Jensen spiller hun musik af Francoeur, Vivaldi, Bach og Fauré. Efter gudstjenesten byder kirken på suppe i våbenhuset; man er velkommen til at tage den med ind i kirken og spise den der.


Det sker i Folkekirken

Efterårskoncert i Kirke Flinterup Kirke

Sogneaften i Munke Bjergby Kirke

Fredag den 25. oktober kl. 19.00

Torsdag den 7. november kl. 19.00 »Sang og Sundhed« ved Lasse Skovgaard

Festlig musik med Mikkels Kvartet Programmet består bl.a. af sange fra Bizets Carmen, duetter og arier fra Flagermusen (Strauss); Lehár: uddrag fra Den Glade enke, Ervè: numre fra Frøken Nitouche, Irving Berlin: Easter Parade og Annie, get your gun og Barcarolla fra Hoffmanns eventyr. Medvirkende er: Sopran Helle Visti Jensen Organist og pianist Victoria Larsen Mikkels Kvartet: Ole Grabas, sognepræst emeritus Poul Damsgaard, sognepræst Kaj Jochumsen, kirkesanger og skuespiller Ivan Jensen, kirkesanger og skuespiller.

Derfor er det sundt at synge! Sang, og særligt fællessang, har alle dage været en del af menneskers kultur. Sang er koblet til glæde og til sorg, til velkomst og til afsked, til livets begyndelse og til livets afslutning. Og sang er for mange mennesker en meningsfuld og hyggelig aktivitet i fællesskab med andre. Men hvad siger videnskaben om det at synge? Er det godt for os? Kan man sige, at det ligefrem er sundt at synge? Ja, det er faktisk videnskabeligt bevist. Foredraget vil præsentere forskning om sangens – og fællessangens – sundhedsskabende effekter. Undervejs synger vi i fællesskab en række eksempler. Og går hjem sundere, end da vi kom! Lasse Skovgaard er musiker og ph.d. i folkesundhedsvidenskab.

Foredrag i sognegården ved de danske hospitalsklovne Torsdag den 14. november kl. 19.30 Lykke Scheuer er uddannet skuespiller og har opgaver på både teater og tv – men det er arbejdet som hospitalsklovn, hun kalder ’det nobleste erhverv af dem alle’. »Forleden dag var jeg sammen med en lille fyr, der havde det rigtigt skidt. Han havde fået kemo, han kastede op, han havde ondt og var fyldt med store NEJ’er den dag – både til livet og flere behandlinger. Men min makker og jeg fik lov til at komme ind på stuen, og sammen startede vi en leg, der spejlede hans situation. Bamsen blev levende og råbte alle de NEJ'er, han ikke selv kunne råbe, og Bamsen ’kastede op’ i stride strømme, i skuffer, i sokker, i mors hænder, i vores lommer… og han RÅ-grinede! Latteren blev for et øjeblik hans smertelindring, hans livsmedicin – og starten på en bedre dag«. Gratis adgang, kaffe/kage.

11


Det sker i Folkekirken Det sker i Folkekirken

Husk at sætte kryds

12 60 - 2019

Tirsdag den 3. december kl. 19.00: Julesangaften i Munke Bjergby Kirke med fællessang og Munke Bjergby Koret. Torsdag den 5. december kl. 19.00: Julekoncert i Kirke Flinterup Kirke: »Luk julefreden ind« med fløjtenist Tine Karlshøj-Andersen og pianist Andreas Flensted-Jensen. Torsdag den 12. december kl. 19.00: Julekoncert i Munke Bjergby Kirke med Silver Singers Tirsdag den 17. december kl. 19.30: Julekoncert med Dorthe Elsebet i Stenlille kirke med æbleskiver bagefter. Lørdag den 21. december kl. 10.00: Nisseteater »nisser til søs« i sognegården i Stenlille.

Øj… det for børn

Forklaringsgudstjenester og velkomstgudstjenester Den 1. september (tider i gudstjenestelisten) Alle konfirmanderne begynder herefter til undervisning. Alle, der er indskrevet til konfirmation, kan findes med kirke, dag og tidspunkt på kirkens hjemmeside. Vi glæder os som altid meget til at byde jer velkomne, åbne for alle biblens historier og guide jer i troens, gudstjenestens og livets spørgsmål, som undervisningen kommer omkring.

Børne- og familiegudstjenester I dette blad er der tre børne-familiegudstjenester og en FDF-gudstjeneste Høstgudstjenesten i Stenlille Kirke søndag den 8. september kl. 10.30. Børnekoret medvirker, og præsten vil i børnehøjde i en forkortet gudstjeneste tale om taknemmelighed og høst. Spaghettigudstjeneste tirsdag den 8. oktober kl. 17.00 Børnekoret medvirker, og den korte gudstjeneste vil samle sig om en af historierne fra biblen. Der er spaghetti med kødsovs i sognegården for alle, efter vi har være sammen i kirken. Det er gratis at deltage. 1. søndag i advent er der børne-/familiegudstjeneste i Stenmagle Kirke kl. 15.00. Vi skal sammen komme i julestemning og begynde nedtællingen til Jesu fødsel. I gudstjenesten skal vi høre om Jesus, der en gang kom på besøg i Nazareth, hvor han var vokset op. Efter gudstjenesten er der gløgg og æbleskiver i forsamlingshuset. Stenmagle Bylaug står for det rent praktiske, og alle er velkomne. Det er gratis at deltage. FDF-gudstjeneste i Stenlille Kirke tirsdag den 3. december kl. 18.30. Juleafslutning af FDF. Selvom du ikke er FDF´er må du gerne kigge forbi og være med.


Det sker i Folkekirken

Konfirmander forår 2019

Munke Bjergby, søndag den 5. maj kl. 10.30

Kr. Flinterup fredag 17. maj kl. 10.30

Stenmagle, Bededag, den 17. maj kl. 10.30

Stenlille, Kr.Himmelfart, den 30. maj kl. 10.00

Stenlille, Kr.Himmelfart, den 30. maj kl. 12.00

Stenlille, lørdag den 1. juni kl. 11.00

13


Det sker i Folkekirken Det sker i Folkekirken

Minikonfirmander

14 60 - 2019

Efter et godt forløb med minikonfirmander her i foråret holdt vi afslutningsgudstjeneste den 7. maj. Her medvirkede minikonfirmanderne i et spil om påsken og fik diplom for deltagelse. Efter gudstjenesten blev der serveret spaghetti og kødsovs til alle i sognegården. Tak til minikonfirmander for den gode tid og tak til minikonfirmandlærer Jette. I næste sæson mødes minikonfirmanderne til undervisning i foråret 2020. Nærmere oplysninger i næste kirkeblad. Vi glæder os til at være sammen med jer.

Lørdagsdåb/ helligdagsdåb (med efterfølgende fridag) For resten af 2019 og starten af 2020. Lørdag den 2. november kl. 10.30 (i den kirke, der først er ønske om) Juledag, 25. december kl. 10.30 Stenlille 2020 Lørdag 29. februar kl. 10.30 (i den kirke, der først er ønske om) Skærtorsdag den 9. april kl. 10.30 Stenlille Påskedag den 12. april kl. 9.00 Stenmagle Påskedag den 12. april kl. 10.30 Stenlille Pinsedag den 31. maj kl. 9.00 Stenmagle Pinsedag den 31. maj kl. 10.30 Stenlille Derudover er der også mulighed alle andre søndage i.h.t. kirkebladet.


Det sker i Navnelisten Navnelisten Folkekirken

Navnelisten

Vielser Christina Juul Lindrup og Hans Juul Lindrup, 8. juni 2019, Munke Bjergby Jannie Kjær Leo Petersen og Ronni Leo Petersen, 21. juni 2019, Stenmagle Engel Kristine Thiberg Gade og Allan Thiberg Gade, 6. juli 2019, Stenlille

Døde Jan Per Madsen, 18. april 2019, Stenlille Bruno Bjerregaard Christensen, 28. april 2019, Stenmagle Lotte Kirstine Sennenwaldt, 3. maj 2019, Stenlille Bent Eigil Emanuel Nielsen, 27. maj 2019, Stenlille Verner Peter Olsen, 7. juni 2019, Stenlille Jonny Torben Jensen, 9. juni 2019, Stenmagle Hanne Refsgaard Nielsen, 21. juni 2019, Kr. Flinterup Karen Ventrup Frederiksen, 26. juni 2019, Stenlille Robert Munk Svensson, 7. juli 2019, Stenmagle Valborg Hansen, 12. juli 2019, Stenlille

Hvor bisættelse/begravelse har fundet sted udensogns, nævnes bopælssognet.

Lykke Porsborg Christensen, 5. maj 2019, Munke Bjergby Noah Friis Hansen Glem, 18. maj 2019, Munke Bjergby Sylvester Skovgaard-Carlslund, 19. maj 2019, Stenlille Mikkel Pock, 2. juni 2019, Stenmagle Lilli Mejnert Petersen, 16. juni 2019, Stenlille Rasmine Lønskov, 23. juni 2019, Stenmagle Hubert Harald Lykke Hansen, 23. juni 2019, Stenmagle Esther Holtegaard Carlsen, 23. juni 2019, Kr. Flinterup Marie Lua Haack Posso, 29. juni 2019, Munke Bjergby Emmelie Mai Haack Posso, 29. juni 2019, Munke Bjergby

Vi gør vores yderste for, at listen er korrekt. Har der indsneget sig fejl, beklager vi meget.

Døbte

15


Det sker i Folkekirken

Stenmagle Søndag den 25. august

9.00 MH

Stenlille 10.30 MH

Munke Bjergby Kirke Flinterup 10.30 KF

9.00 KF

10.s.e.trin, Lukas 19, 41-48

16 60 - 2019

Søndag den 1. september

10.30 MH

11.s.e.trin, Lukas 18, 9-14

Forklaringsgudstj. især for de nye konf. og forældre

9.00 MH Forklaringsgudstj. især for de nye konf. og forældre

Søndag den 8. september

10.30 MH

12.s.e.trin., Markus 7, 31-37

Høst- og børnegudstj. m/kirkens kor

Søndag den 15. september

10.30 MH

13.s.e.trin., Lukas 10, 23-37

Høstgudstj. m/cand. theol. og praktikant Nikolai Wessel

Søndag den 22. september

9.00 MH

10.30 KF Velkomstgudstj. især for de nye konf. og forældre

9.00 KF

Cand.theol og praktikant Nikolai Wessel

9.00 KF

9.00 KF Velkomstgudstj. især for de nye konf. og forældre

10.30 KF Høstgudstjeneste

10.30 KF

14.s.e.trin., Lukas 17, 11-19

Høstgudstjeneste

Søndag den 29. september

10.30 MH

9.00 MH

15.s.e.trin., Matt. 6, 24-34

Søndag den 6. oktober

9.00 MH

10.30 MH

16.s.e.trin., Lukas 7, 11-17

Tirsdag den 8. oktober

17.00 MH Spaghettigudstj. m/børnekor

Søndag den 13. oktober

10.30 KF

9.00 KF

17. s.e.trin., Lukas 14, 1-11

Søndag den 20. oktober

9.00 KF

10.30 KF

18.s.e.trin., Matt. 22, 34-46

Søndag den 27. oktober

9.00 KH

10.30 MH

10.30 KF 17.00 KF

9.00 KF

19. s.e.trin., Markus 2, 1-12

Søndag den 3. november

14.45 MH

17.00 MH

Alle Helgen, Matt. 5, 1-12

Suppe efter gudstj.

Suppe efter gudstj.

Søndag den 10. november

10.30 MH

9.00 MH

9.00 KF

15.30 KF 10.30 KF

21.s.e.trin., Joh. 4, 46-53

Søndag den 17. november

9.00 MH

22.s.e.trin., Matt. 18, 21-35

Cand.theol. og praktikant Nikolai Wessel

Søndag den 24. november

10.30 MH Cand. theol. og praktikant Nikolai Wessel

9.00 KF

10.30 KF

Sidste søndag i kirkeåret, Matt. 25, 31-46

Søndag den 1. december 1.s. i advent, Lukas 4, 16-30

Tirsdag den 3. december

15.00 MH

13.00 MH

15.00 KF

Familiegudstj. og juletræstænding m/gløgg og æblesk.

Gløgg og æbleskiver

Juletræstænding Munke Bjergbykoret medvirker

10.30 KF

18.30 MH FDF-julegudstj.

Kirkebilen: Det er i øjeblikket ikke muligt at skaffe taxa til kørsel til vore gudstjenester på søndage og helligdage – men det er stadig muligt for ældre og gangbesværede at bestille taxa til øvrige arrangementer, der er annonceret i dagspressen. Man skal ringe til Ambulix Taxa, tlf. 7023 0918 senest dagen før arrangementet.

www.lemann.dk · 4068 0059

Det sker i Gudstjenester Gudstjenester Folkekirken

September / oktober / november 2019

Profile for Trykpartner

Det sker i FOLKEKIRKEN - 60  

September - Oktober - November 2019

Det sker i FOLKEKIRKEN - 60  

September - Oktober - November 2019