Page 24

Digitale geletterdheid is het

nieuwe lezen en schrijven 21ste eeuwse vaardigheden laten landen in het onderwijs, als school ben je er maar druk mee. Hoe maak je de leerlingen digitaal geletterd? En hoe zorg je ervoor dat je als school digitaal geletterd bent? Met de checklist van Kennisnet kun je de digitale geletterdheid van jouw school in een paar stappen naar een hoger niveau brengen. Remco Pijpers, expert digitale geletterdheid bij Kennisnet, vertelt er meer over. tekst tefke van dijk

putation inCogm ng ink thinki

al

EDG_SEP_024-025_Kennisnet_v03.indd 24

rdInf orm vaa ig rdi h eatie ghe d e den n

aa

wC

a

24

heden

eni rkd we e enM

Vooral bij de basisvaardigheden valt volgens Pijpers nog veel te halen. ‘Scholen gaan er vaak van uit dat kinderen het wel snappen. Die veronderstelling is te makkelijk. Veel leerlingen hebben nauwelijks basale ICT-vaardigheden als ze naar de middelbare school gaan. Digitale geletterdheid is het nieuwe lezen en

21e

Sam

Visie op digitale geletterdheid

etmh ablle en ro loss Pn op

Sociale &c vaardig ultuIre le hedennforZ m el fa ret guie le r in

g

Bij digitale geletterdheid draait het om vier digitale schrijven. Je moet jezelf nu en in de toekomst online vaardigheden: ICT-basisvaardigheden, computational kunnen redden. Denk aan het vinden van informatie, thinking, mediawijsheid en informatievaardigheden. solliciteren, bankieren, jezelf presenteren op sociale ‘Bij ICT-basiskennis moet je denken aan het minimale media tot aan het invullen van formulieren bij overheden. niveau van leerlingen, de Volwassenen moeten knoppenkennis en dat ze goede digitale bur‘Digitale geletterdheid bestaat uit een beetje kunnen googgers zijn. Kinderen vier vaardigheden, je kunt niet len’, licht Remco Pijpers leren het niet altijd toe. ‘Computational thinking thuis, daarom moeinzetten op één onderdeel’ gaat verder. Je hebt het ten leerlingen het op dan over het probleemschool leren.’ Als je oplossend vermogen van leerlingen, waarbij ze grote als school een en ander een plek wilt geven in het stappen moeten kunnen opdelen in kleine stapjes onderwijscurriculum, moet je om te beginnen nadenken om zo tot een oplossing te komen. Een oefening in over je visie op digitale geletterdheid. Hoe ziet die gestructureerd denken. Programmeren valt hier eruit? Pijpers: ‘Je moet de structuur en het fundament bijvoorbeeld onder, maar het is veel meer dan dat.’ Bij mediawijsheid gaat het erom dat leerlingen kritisch en bewust met media omgaan, en ook creatief gebruik CrC enh eao tim hKerditiskcen kunnen maken van media. ‘Ze zijn actief en denken na denk ef pu g i en n ta d de r tio a over de gevolgen van hun digitale daden’, vult Pijpers a v aan. Informatievaardigheden betekent goed kunnen zoeken, vinden en toetsen van informatie, zeker ook digitaal. Pijpers: ‘Digitale geletterdheid is een combinatie van al deze vaardigheden, je kunt niet inzetten op één onderdeel. Wel kun je als team meer aandacht Digitale geven aan een van de vaardigheden als dit past binnen eeuwse geletterdheid vaardighet profiel van de school.’

oim j

smhu eniicde

ren

Media wijsheid

ICT

sis v bais en T -a sghed I-Cb di ar va

nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling

24-08-16

09:41

PrimaOnderwijs September 2016  

PrimaOnderwijs is het magazine voor alle onderwijsprofessionals in Nederland en wordt in een oplage van 170.000 exemplaren verspreid op alle...

PrimaOnderwijs September 2016  

PrimaOnderwijs is het magazine voor alle onderwijsprofessionals in Nederland en wordt in een oplage van 170.000 exemplaren verspreid op alle...

Advertisement