Pulse (14 juni 2018)

Page 36

BUSINESS PARTNERS ADVERTORIAL

PROCOS zorgt voor meer groei, meer voldoening, meer SOUL Facility Management, Asset Management, NWOW of IWMS? PROCOS heeft het liever over Space, Software en Soul: ‘Van een werkplek en software maken wij teamwork.’ PROCOS werkt voor teams die slimmer, efficiënter en met goesting aan de slag willen. ‘En daarbij ondersteund worden door een flexibel kantoor en het juiste IT-systeem dat alle informatie over installaties, gebouwen en processen in goede databanen leidt’, legt Managing Director, Jos Duchamps uit. ‘Dat

kunnen ook teams zijn die voor een verandering staan. Als je bedrijf een nieuw softwareprogramma in gebruik neemt, dan vraagt dat een perfecte procesbegeleiding. Zo wordt elke verandering ook een verbetering.’ ‘Wij werken voor teams die willen groeien in een ruimte waarin ze hun talent en hun samenwerking kunnen ontwikkelen’, gaat Duchamps voort, ‘want de omgeving waar mensen hun job doen, fysiek en digitaal, draagt bij aan hun productiviteit, betrokkenheid en voldoening. En dat geldt zeker voor de generatie die nu in de startblokken staat. Space en Software als impuls voor groei, niet als het gevolg ervan. Ons doel? Better days on the job. En het resultaat: meer groei, meer voldoening, meer energie en vooral meer Soul.’ GEBRUIKER ALS VERTREKPUNT PROCOS zorgt al 25 jaar voor al die teams, overal ter wereld. ‘Onze klanten, de gebruikers, zijn altijd het vertrekpunt. Alleen zo ontwikkelen we duurzame realisaties die écht werken.’

Ook het eigen PROCOS-team noemt Duchamps best bijzonder. ‘Ieder teamlid is eigenlijk een changemanager. Iedereen legt vanuit zijn expertise een stukje van de puzzel.’ Klanten zijn vaak partners van het eerste uur. ‘Zij kunnen rekenen op de flexibiliteit van ons team. En dat is een enorme waarde in de economie van vandaag’, vindt Duchamps. ‘Die economie mag wat ons betreft ook best wat meer Soul hebben. Zodat de hele werkomgeving en werkbeleving beter werkt voor de mensen die we zijn.’

www.procosgroup.com procos.belgium@procosgroup.com

Groeien door uw klant centraal te stellen van diensten die duurzaam engageren. ‘We werken hard aan slimme en creatieve concepten die leiden naar een duurzame klantenbinding. Elke ontwikkeling vertrekt vanuit drie vereisten: dankzij het concept moet u zich onderscheiden van de concurrentie, het moet een beslissende relevantie voor uw klant hebben, en het moet de kracht van uw klantcultuur versterken. Alleen organisaties die consistent aan die vereisten voldoen, kunnen duurzaam groeien.’

Ken uw primaire klant en stel deze centraal, m.a.w. maak daar de kern van uw groeiproces van. Vanuit die filosofie begeleidt Acreadi ondernemers. ‘Wij zijn een groeiatelier, waar klantcentrisme de drijvende kracht is.’ Acreadi streeft naar hyper-relevantie en differentiatie. Of zoals Jef Teugels het zegt: ‘Klantgedrag definieert de organisatie. Technologie maakt ze mogelijk, efficiënt en schaalbaar. Maar alleen relevantie én uniciteit engageert de klant.’ Acreadi ziet zich als een groeiatelier voor bedrijven en organisaties. ‘We helpen ondernemers en managers om te verankeren en te innoveren’, legt Jef Teugels uit. ‘En daarbij kiezen we resoluut voor klantcentrisme als strategie.’ KLANTCULTUUR Wie zijn uw primaire klanten? Wat zijn hun voorkeuren? Hoe bouwt u een duurzame

relatie met uw klant? En hoe dragen ze maximaal bij aan de winstgevendheid? ‘Hiervoor hebt u een sterke klantcultuur nodig’, weet Jef Teugels. ‘Dus meet Acreadi het niveau van uw huidige klantcultuur en assisteren we bij de permanente versterking van die cultuur.’ Dat gebeurt met een driesporenbeleid: inzicht verwerven in het gedrag van klanten en medewerkers, vormgeven van de organisatie en ten slotte design & implementatie

acreadi Jef Teugels Customer-Centricity Strategist jefteugels@acreadi.eu www.acreadi.eu Tel: +32 460 96 96 00 Esdoornlaan 20, 2820 Bonheiden