Page 80

78  ГРА ДЪТ   ДЕКЕМВРИ 2017

НА СВЕТОВНИЯ ГИС ДЕН 2017 В БЪЛГАРИЯ ЗА ПРЪВ ПЪТ ОТЛИЧИХА ПРОЕКТ В ЧАСТНИЯ СЕКТОР Текст СИЛВИЯ ЗЛ АТКОВА

За пръв път в рамките на Световния ГИС ден у нас бе отличен проект в категория „Частен сектор“. Той е на "УорлиПарсънс Нюклиър Сървисис" ЕАД, която от години прилага географски информационни системи (ГИС) в своята дейност и през 2017 г. надгради наличните ГИС софтуерни продукти с нови световно утвърдени специализирани ГИС решения за 3D моделиране, пространствени анализи и други, като приложи ESRI ArcGIS в избора на площадки за АЕЦ и детайлни изследвания за осигуряването на безопасната работа на АЕЦ. Реализираният проект е пример за успешно приложение на най-съвременни иновативни ГИС системи в частния сектор в България. С внедрените ГИС решения, които компанията използва и развива успешно за нуждите на своята дейност, тя следва добрите световни и европейски практики. Наградата бе присъдена по време на изискана церемония за връчване на годишните награди за специални постижения в изграждането и въвеждането на географски информационни системи на 15 ноември в столичния хотел „Балкан“. Световният ГИС ден 2017 г. се провежда за 19-и път у нас по инициатива на "ЕСРИ България" – водещата компания в сферата на ГИС в България. В категория „Ютилитис“ отличие получи „Водоснабдяване и канализация" ООД – Варна, за стратегическа визия за прилагане на световно утвърдени ГИС решения за подпомагане дейностите по управление на ВиК инфраструктура. В категория „Държавна администрация“ награди получиха: Министерството на вътрешните работи за „Изграждане на първата по рода си в България цялостна ведомствена

ГИС система на база световно утвърдени иновативни ГИС технологии“ и Изпълнителната агенция по околна среда за надграждане на информационната система към Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие на България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. През 2017 г. по фонд „Вътрешна сигурност“ на Европейския съюз МВР реализира първия по рода си в България ГИС проект за създаване на цялостна ведомствена географска информационна система. Системата е изградена на база прилагане на изключително иновативни и световно утвърдени ГИС решения и технологии, позволяващи сложни интеграции, мощни анализи и предоставящи обща оперативна ситуационна картина. Специална международна награда получи Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ за внедряване на първата по рода си интегрирана информационна система за мониторинг на Черно море в реално време, като проектът е отличен сред повече от 100 000 международни проекта в сферата на ГИС технологиите. Геологически институт „Страшимир Димитров“ при Българската академия на науките бе удостоен с призвание за прилагане на ГИС за геостатистически анализи, позволяващи изготвяне на тематични карти на подземните водни тела, извършването на бързи и качествени анализи и оценки на химичното състояние на проучваните подземни водни тела, оценка и проследяване на замърсяванията им и много други. Отбелязването на Световния ГИС ден у нас традиционно събира на едно място стотици представители на повече от 150 организации от централната и местната власт,

Списание "ГРАДЪТ" | Инфраструктура - брой 6, 2017 г. / Spisanie Gradat  
Списание "ГРАДЪТ" | Инфраструктура - брой 6, 2017 г. / Spisanie Gradat  

Списание "ГРАДЪТ" | Инфраструктура - брой 6, 2017 г. / Spisanie Gradat