Page 76

74  ГРА ДЪТ   ДЕКЕМВРИ 2017

ИНЖ. АЛЕКСАНДЪР САВОВ УЧАСТВАМЕ В ОБХОДА НА ГАБРОВО С КОФРАЖНИ СИСТЕМИ ЗА КОЛОНИТЕ И СТАРТОВИТЕ ГЛАВИ НА СТЪЛБОВЕ 9, 10 И 11

Обходът на Габрово е най-трудният и сложният пътен обект, който се изпълнява в момента в страната (виж бр. 4/ 2017 г. "Градът Инфраструктура"). Цялата дължина на трасето е 23 км, като от тях около 11 км са рехабилитация и реконструкция на съществуващо трасе, които вече са изпълнени. Това включва ремонт на 3 големи съоръжения, на пътен възел "Поповци" и пътните връзки Севлиево - Велико Търново и Казанлък - Габрово. Останалата част от 12 км е ново строителство в тежък планински терен и частично преминаване през градската част на Габрово в района на кварталите "Чехлевци", "Смирненски" и "Етъра". Изграждат се 4 големи мостови съоръжения, препроектирани от проф. д-р инж. Димо Кисов, 1 тунел с дължина 540 м, пътен възел "Дядо Дянко". Емблемата на този обект е виадуктът на км 11+800, който е с дължина 650 м и се изпълнява на 2 секции с различни технологии. Втората секция е с дължина 476 м, предвидена за изграждане с инсталация за конзолно бетониране. Именно в тази секция участва "ПЕРИ България" с решения и доставка на кофражи.

ИНЖ. АЛЕКСАНДОР САВОВ "ПЕРИ БЪЛГАРИЯ"

ИНЖ. АЛЕКСАНДЪР САВОВ

е завършил УАСГ през 2007 г., специалност „Строителство на сгради и съоръжения“. Става част от техническия отдел на "PERI България, след като е натрупал 9-годишен опит в проектирането на транспортни съоръжения.

Инж. Савов, ПЕРИ е голяма международна компания. Разкажете ни за нейния мащаб. PERI е водещ производител на кофражни системи и скелета. С централата си във Вайсенхорн, Германия, компанията има 70 филиала, над 120 логистични центъра, над 150 инженерни офиса и над 7700 служители. PERI залага на иновациите, високата технологичност и сигурност, за да откликне на високите очаквания от страна на инвеститори, строители, архитекти и проектанти. В България е от 16 години, като едни от найзначимите обекти, изградени по това време, са направени с продукти и решения на фирмата. Обходът на Габрово е най-трудният и сложен пътен обект, който се изпълнява в момента в България. Участвате в изграждането на моста на км 11+800 от него. Какво е предизвикателството? Участието ни в този проект се състои в техническо решение и доставка на кофражни системи за изграждането на колоните и стартовите (чукови) глави на стълбове 9, 10 и 11. Това са стълбовете, от които ще започне изграждането на връхната

Списание "ГРАДЪТ" | Инфраструктура - брой 6, 2017 г. / Spisanie Gradat  
Списание "ГРАДЪТ" | Инфраструктура - брой 6, 2017 г. / Spisanie Gradat  

Списание "ГРАДЪТ" | Инфраструктура - брой 6, 2017 г. / Spisanie Gradat