Page 64

62  ГРА ДЪТ   ДЕКЕМВРИ 2017

АМ "СОФИЯ - КАЛОТИНА", ЧАСТ 3 - ОТ ПЪТЕН ВЪЗЕЛ "ХРАБЪРСКО" ДО СОП Текст МИЛЕНА ВАСИЛЕВА

НАДЛЕЗ

ПЪТЕН ВЪЗЕЛ "ХРАБЪРСКО"

ХРАБЪРСКО

МОСТ НАД Р. БЕЛИШКА

НАДЛЕЗ

ХЕРАКОВО

ПРОЛЕША

Списание "ГРАДЪТ" | Инфраструктура - брой 6, 2017 г. / Spisanie Gradat  
Списание "ГРАДЪТ" | Инфраструктура - брой 6, 2017 г. / Spisanie Gradat  

Списание "ГРАДЪТ" | Инфраструктура - брой 6, 2017 г. / Spisanie Gradat