Page 62

60  ГРА ДЪТ   ДЕКЕМВРИ 2017

ДИНАМИКАТА НА ГРАДСКОТО РАЗВИТИЕ Следвайки времевите наслагвания, настоящите пешеходни потоци и функционални звена и базирайки се на очакваните бъдещи потребности, които ще се интегрират в центъра на града, символиката от преплитащи се линии може да бъде припозната в триединството МИНАЛО, НАСТОЯЩЕ, БЪДЕЩЕ, метафорично представено в стилизирано дърво корени, ствол и корона. Корените са МИНАЛОТО, а за Враца те са много дълбоки и началото им се свързва още с легендарното тракийско племе трибали (VI в. пр.Хр). Времето щедро е дарявало историята на града с личности и събития, оставили своя отпечатък именно в централната градска структура. Запазването и експонирането по нов съвременен начин на това културноисторическо наследство бе първата задача на проекта. Силно разклонените линии в растера на настилката в областта около пл. "Христо Ботев", парка и паметника на Васил Левски изобразяват именно дълбоките корени миналото на града. НАСТОЯЩЕТО е стволът на дървото - динамично, но компактно. В него е съсредоточен най-интензивният и жизнено подхранващ поток, а именно обслужващите функции - търговия, забавления, рекреация. Като такава във времето се е оформила ул. "Никола Войводов". Настоящият проект запазва и доразвива средата за по-пълноценно функциониране. Короната е най-младата и бързо развиваща се част на всяко дърво. Символово това е БЪДЕЩЕТО, а в проекта ни е зоната между площадите "Суми" и този пред жп гарата. Площад "Суми" се предвижда да остане отворено пространство, кръстопът на пешеходни линии, но оформен като форум с акцент - едромащабна арт инсталация – важна задънка за двете направления на ул. "Никола Войводов".

Проектът за реконструкция на централна пешеходна зона на гр. Враца, обхващащ територията на централната пешеходна зона на града с площ 57 000 кв.м и дължина повече от 2 км, е цялостна архитектурна концепция, подчинена на уважение към запазеното културно-историческо наследство, социално-икономически обусловена от идеята за популяризиране на локалната идентичност, местна природа, бит и занаяти с иновативни, съвременни средства. Преплитащото се линеарно решение е не само запазен знак на настоящия проект, а и негова отличителна черта в пъстрата палитра от сложни, ортогонални или заоблени растери, използвани в решенията на централните градски части (в момента и от близкото минало). Предвидената настилка е широкоформатен екструдиран клинкер в натуралната бежовокафява гама, който гарантира едновременно дълговечност, съвременен облик и хармония с прилежащата околна среда. Благодарение на ненатрапчивата линеарност е осигурено безпроблемно интегриране на елементи на градското обзавеждане със съвременна визия, в един стил и в серийност - специално разработени за този проект, осигурена е достъпна среда, заложено е осветление от ново поколение, обогатени са водните и зелените площи. Всичко това несъмнено ще повиши комфорта на престой и съответно ще удължи жизнеността на пешеходните пространства в рамките и на денонощието, и на годината. Символът триединство е идея (призив) за безконфликтното съществуване на миналото, настоящето и бъдещето, днес и сега, с достатъчно уважение към историята, отговорност към потребностите на съвремието ни, но в пълна осъзнатост за това, което ще завещаем на бъдещите поколения.

ОБЕДИНЕНИЕ ВРАЦА 2014 АРХИТЕКТУРНА доц. д-р арх. Орлин Давчев доц. д-р арх. Мария Давчева арх. Борислава Манолова арх. Пламена Георгиева арх. Костадин Малинов ПАРКОУСТРОЙСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО д-р ланд. арх. Цветелина Йорданова КОНСТРУКТИВНА инж. Елена Марангозова, инж. Радиан Митов

ЕЛЕКТРО инж. Мирослава Йорданова ВИК инж. Юлиян Димитров, инж. Христос Мингас ГЕОДЕЗИЯ инж. Кирил Ефремов ОРГАНИЗАЦИЯ И БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО инж. Лони Осенски

е екип от проектанти, обединени от задачата за изработване в идейна и работна фаза на проекта за ЦГЧ на гр. Враца. Екипът се състои от: Д-р ланд. арх. Цветелина Йорданова е проектант и изпълнител на значими обекти в областта на паркоустройството, благоустрояването, рехабилитации на исторически и създаването на съвременни паркови и градски пространства в България и UK. Архитектурно студио miodesign е основано 2005 г. от архитектите Мария и Орлин Давчеви. Проектите и реализациите на miodesign се отличават с разнообразие в обем, локация, типология, но с подчертан индивидуален почерк, афинитет към иновации и изявена идея за локалната идентичност, съвременни рефлексии на архитектурен образ, интериор и дизайн.

Списание "ГРАДЪТ" | Инфраструктура - брой 6, 2017 г. / Spisanie Gradat  
Списание "ГРАДЪТ" | Инфраструктура - брой 6, 2017 г. / Spisanie Gradat  

Списание "ГРАДЪТ" | Инфраструктура - брой 6, 2017 г. / Spisanie Gradat