Page 46

4 4  ГРА ДЪТ   ДЕКЕМВРИ 2017

ИНЖ. ТОДОР ТОДОРОВ НОВАТА НАРЕДБА ЗА ПРОЕКТИРАНЕ НА УЛИЦИ ПРЕПОДРЕЖДА ПРИОРИТЕТИТЕ ИНЖ. ТОДОР ТОДОРОВ СТАРШИ ЕКСПЕРТ В "ТРАНСКОНСУЛТ - 22"

На "Форум ГРАДЪТ 2017" инж. Тодор Тодоров представи новата Наредба за планиране и проектиране на комуникационно-транспортните системи на урбанизирани територии, която нарече малка крачка към по-устойчива транспортна система.

ПРОБЛЕМИ НА ТРАНСПОРТА В СВЕТОВЕН МАЩАБ И ГОЛЕМИТЕ БЪЛГАРСКИ ГРАДОВЕ По последни данни развитието на градския транспорт и мобилността не се характеризира със значителен спад на автомобилите. Напротив, те остават пътнически превоз въпреки целенасочената политика на Европейския съюз да подпомага използването на по-екологични превозни средства. Нараства делът на дизеловите горива в автомобилните превози. Електрическите автомобили са все още с незначително присъствие сред превозните средства – 0.07%. Делът на възобновяемите енергийни източници в транспортния сектор е малък. При прогноза от 6.2 милиарда ежедневни пътувания в световен мащаб в градовете до 2025 г. и при запазване на тези тенденции, след 8 години ще имаме следната картина: около половин милион убити в пътни катастрофи всяка година парниковите газове от транспорта ще нарастват с 30% на година всеки от нас ще прекарва по около 100 часа всяка година в задръствания. Поради всичко това са нужни иновативни практики за справяне с проблемите. СЪВРЕМЕННА ВИЗИЯ ЗА ТРАНСПОРТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА Улиците формират облика на града и жизнената ни среда. Улицата е прозорец, през който посетителите на града възприемат позитивно или негативна градската среда. Улицата е мястото, където жителите и посетителите пазаруват, разхождат се, карат велосипеди, посещават

административни центрове, ресторанти и др. Уличната мрежа осигурява мобилността чрез равнопоставеност между обществен транспорт, пешеходно и велосипедно движение и леки автомобили. Улиците трябва да обслужват кварталите, без да ги разделят, и да възпрепятстват достъпа до обществените центрове. Докато не оправим уличната мрежа – да имаме добре поддържани тротоари и добре поддържано пътно платно, сградите ще изглеждат зле. В съвременните тенденции автомобилите трябва да са на последно място, но реалността е друга. ТРАНСПОРТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА В МОМЕНТА В ПОВЕЧЕТО ГОЛЕМИ БЪЛГАРСКИ ГРАДОВЕ Приоритет е автомобилното движение като основен елемент на градската мобилност. Изгражда се улична инфраструктура за ненужно високи скорости и голям капацитет за автомобилния трафик, което увеличава броя на тежките пътни произшествия. В кръстовищата не се осигурява безопасно и удобно пресичане за пешеходци и особено за деца, възрастни хора и хора с увреждания. Прави се компромис с ширината на тротоарите, което ги превръща в неудобни за пешеходци, да не говорим за трудно подвижните от тях и с физически проблеми. Реализацията изисква огромни финансови ресурси и много от проектите остават само на ниво чертежи. Частично реализирани, проектите постигат единствено облекчаване и стимулиране на автомобилния трафик.

Списание "ГРАДЪТ" | Инфраструктура - брой 6, 2017 г. / Spisanie Gradat  
Списание "ГРАДЪТ" | Инфраструктура - брой 6, 2017 г. / Spisanie Gradat  

Списание "ГРАДЪТ" | Инфраструктура - брой 6, 2017 г. / Spisanie Gradat