Page 42

4 0  ГРА ДЪТ   ДЕКЕМВРИ 2017

СВЕТОСЛАВА ГЕОРГИЕВА ОЧАКВА СЕ ФИНАНСОВИТЕ ИНСТРУМЕНТИ ДА ПРИВЛЕКАТ ДОПЪЛНИТЕЛНО 2.7 МЛРД. ЛВ. ОТ ЧАСТНИЯ СЕКТОР В ПОЛЗА НА БЪЛГАРСКИЯ БИЗНЕС

СВЕТОСЛАВА ГЕОРГИЕВА ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА "ФОНД МЕНИДЖЪР НА ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ В БЪЛГАРИЯ"

СВЕТОСЛАВА ГЕОРГИЕВА

има богат международен опит в сферата на финансите, както и в Европейските институции. Занимавала се е с инвестиционно банкиране и дялово инвестиране в Лондон, след което през последните пет години работи в Европейската комисия в Брюксел. Там натрупва опит, свързан с ключови реформи във финансовия сектор и икономическото управление на ЕС след кризата по време на преструктурирането на банковия сектор в Гърция, Италия и Словения. Завършила е икономика и финанси в Лондон (University College London) със специализация в Москва и магистратура във френското бизнес училище ESCP Europe в Париж.

България взе стратегическото решение да прилага финансови инструменти (ФИ) чрез Фонд на фондовете (ФнФ). Близо 1.2 млрд. лв. е неговият ресурс, предоставен от четири оперативни програми - ОП „Региони в растеж“, ОП „Околна среда“ , ОП „Развитие на човешките ресурси“ и ОП „Иновации и конкурентоспособност“. Очаква се финансовите инструменти да привлекат допълнително 2,7 млрд. лв. от частния сектор в полза на българския бизнес. „Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД (ФМФИБ) е организацията, която управлява Фонда на фондовете, обединяващ финансовите инструменти, предвидени по горепосочените програми.

Финансовите инструменти за момента не заемат голяма част от европейското финансиране, но в бъдеще ще играят все по-важна роля както във финансирането, така и в постигането на целите и на политиките на ЕС. Тяхната роля е да подкрепят жизнеспособни проекти, осигуряващи възвращаемост на публичния ресурс. Този механизъм позволява привличане на допълнително финансиране и експертиза от частния сектор и повторно използване на публичния ресурс („рециклиране“) за инвестиции, създаващи икономически растеж. ФОНД ЗА ГРАДСКО РАЗВИТИЕ С ОБЩ РЕСУРС ОТ 353.3 МЛН. ЛВ. Чрез финансовия инструмент Фонд за градско развитие ФМФИБ цели да подобри достъпа до финансов ресурс в регионите, комбинирайки публичния ресурс с допълнително привлечен частен капитал. Предоставените публични средства от ОП „Региони в растеж“ (ОПРР) са предназначени за нисколихвено кредитиране на проекти за градско развитие в 39 града (в съответствие с ИПГВР) и регионален

Списание "ГРАДЪТ" | Инфраструктура - брой 6, 2017 г. / Spisanie Gradat  
Списание "ГРАДЪТ" | Инфраструктура - брой 6, 2017 г. / Spisanie Gradat  

Списание "ГРАДЪТ" | Инфраструктура - брой 6, 2017 г. / Spisanie Gradat