Page 38

36  ГРА ДЪТ   ДЕКЕМВРИ 2017

АРХ. ЗДРАВКО ЗДРАВКОВ ЦЕЛИМ СЪЗДАВАНЕ НА МУЛТИФУНКЦИОНАЛНОСТ В ГРАДА И РЕГЛАМЕНТИРАНЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО В СМФ ЗОНИТЕ

АРХ. ЗДРАВКО ЗДРАВКОВ ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА СТОЛИЧНАТА ОБЩИНА

С всяка година „Форум Градът 2017“ се затвърждава като водеща конференция за професионални дискусии по важни теми, свързани с развитието на градовете: градоустройство, финансиране на общини и бизнес, транспортна мобилност, нормативни промени. Акценти в събитието през тази година бяха: разработените от направление „Архитектура и градоустройство“ в София и внесени в Народното събрание промени в Закона за устройството и застрояването на Столичната община, посоките за развитие на София след препоръките в доклада на "Геел" (от екипа на датския урбанист Ян Геел), финансовите инструменти за градски проекти (2014 - 2020 г.), транспортно-комуникационните предизвикателства и решения. На следващите страници ви представяме мненията от „Форум Градът 2017“ на арх. Здравко Здравков, главен архитект на Столичната община, на Светослава Георгиева, изпълнителен директор на „Фонд мениджър на финансови инструменти в България“, и на инж. Тодор Тодоров, старши експерт в „Трансконсулт - 22“.

Неотдавна представихме доклада “София – град за хората” за изследване и анализ на публичните пространства в центъра на града по методологията на датския архитект и урбанист проф. Ян Геел и неговия екип „Геел архитекти“. Проектната разработка, възложена от Столичната община, бе изпълнена съвместно с „Геел архитекти“, студио „Плейсмейк“ и 35 доброволци, които бяха запознати с подходите и изследователските инструменти, използвани от „Геел архитекти“ и експерти от Направление „Архитектура и градоустройство“ – Столична община. Докладът е разделен на 4 теми, свързани с подобряване на градската среда: „Градска идентичност“, „Мобилност“, „Обществен живот“, „Качество на публичните пространства“. Представянето на доклада мина при изключителен успех и отзвукът беше огромен. Вярно е, че се чуха изказвания от типа: „Ние тези неща си ги знаем“, „Геел не казва, само констатира“, „Докладът е нереалистично радикален и неизпълним“. Важното е, че посланието беше казано от градостроителя, който е трансформирал автомобилния център на Ню Йорк, който е работил за промяната на мобилността в градове като Копенхаген, Сидни, Мюнхен и Москва. Когато един безспорен авторитет в световното планиране идва в нашия град и ни посочва вярната посока, съм уверен, че пътят, по който сме тръгнали, е правилен. И занапред, когато ще се налага да вземаме тежки решения за трансформации на публични пространства, ние ще заставаме със знанието и помощта на утвърдените международни експерти, за да продължим напред.

Списание "ГРАДЪТ" | Инфраструктура - брой 6, 2017 г. / Spisanie Gradat  
Списание "ГРАДЪТ" | Инфраструктура - брой 6, 2017 г. / Spisanie Gradat  

Списание "ГРАДЪТ" | Инфраструктура - брой 6, 2017 г. / Spisanie Gradat