Page 26

24  ГРА ДЪТ   ДЕКЕМВРИ 2017

ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА КМЕТ НА СТОЛИЧНАТА ОБЩИНА

Щастлива съм, че проф. Геел и неговият екип приеха поканата ни да работят заедно с нас за развитието на София като зелен и иновативен град. Със събраните и обработени данни екипът на проф. Геел ни помага да развиваме публичните пространства в градския център така, че той да става по-удобен за хората, които се придвижват пеша, с велосипеди или с градския транспорт. Убедена съм, че това ще способства да разкрием по въздействащ начин историческия център на града. Прилагането на предложените принципи ще помогне да подобрим както пространствата на целия град, така и качеството на живот. Столиците привличат и ще продължат да привличат много хора – затова ние трябва отговорно и с визия за бъдещето да подобряваме организацията на придвижване в града, да намалим значително консумацията на ресурси, да подобрим качеството на въздуха – всичко това е свързано както с промени в градската среда, така и в поведението и нагласите на хората. За да отговорим на тези предизвикателства, трябва институции и граждани да го приемем като обща кауза. Водещото послание „градове за хората“, което екипът на проф. Геел разработва до конкретни градски политики, ще ни помогне да работим по-уверено за развитието на София като град на иновациите и град на хората.

Списание "ГРАДЪТ" | Инфраструктура - брой 6, 2017 г. / Spisanie Gradat  
Списание "ГРАДЪТ" | Инфраструктура - брой 6, 2017 г. / Spisanie Gradat  

Списание "ГРАДЪТ" | Инфраструктура - брой 6, 2017 г. / Spisanie Gradat